Rymy do Agresywny

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
ablatywny, adaptatywny, addytywny, adresatywny, afektywny, afirmatywny, agresywny, akognitywny, akredytywny, aktywny, akuzatywny, alfaaktywny, alternatywny, amentywny, anormatywny, antyautorytatywny, antykomunikatywny, apelatywny, aprobatywny, aproksymatywny, arcysugestywny, asertywny, asocjatywny, atranzytywny, atrybutywny, audytywny, augmentatywny, autoagresywny, autorytatywny, betaaktywny, bezproduktywny, bioaktywny, charytatywny, cudzożywny, defektywny, defensywny, definitywny, degeneratywny, degresywny, deklaratywny, dekonstruktywny, dekoratywny, deminutywny, denotatywny, deprecjatywny, deskryptywny, destruktywny, detektywny, deterioratywny, dewolutywny, dyrektywny, dysjunktywny, dyskursywny, dyspozytywny, dystraktywny, dystrybutywny, dystynktywny, dysymilatywny, efektywny, efuzywny, ejektywny, ekscesywny, ekskluzywny, ekspansywny, ekspensywny, eksplikatywny, eksplozywny, ekspresywny, ekstensywny, ekstraktywny, ekstraspektywny, ekstrawertywny, emotywny, ergatywny, erudytywny, fakultatywny, figuratywny, finitywny, formatywny, frykatywny, generatywny, grzybożywny, grzywny, honoryfikatywny, hrywny, hydroaktywny, ilustratywny, imaginatywny, imperatywny, impresywny, impulsywny, inchoatywny, indykatywny, informatywny, ingresywny, inicjatywny, iniektywny, inkluzywny, instruktywny, intensywny, interaktywny, intersubiektywny, intranzytywny, introspektywny, introwertywny, intruzywny, intuitywny, inwektywny, iteratywny, kauzatywny, kognitywny, kolektywny, kommemoratywny, komparatywny, kompetytywny, kompletywny, kompulsywny, komunikatywny, komutatywny, koncentratywny, konfrontatywny, koniunktywny, konotatywny, konsekutywny, konserwatywny, konstruktywny, konstytutywny, konsultatywny, kontaktywny, kontemplatywny, kontrastywny, kontrofensywny, kontrsugestywny, kooperatywny, korektywny, korelatywny, kreatywny, kumulatywny, kursywny, kwalitatywny, kwantytatywny, legislatywny, lokatywny, lukratywny, magnetorezystywny, masywny, melioratywny, narratywny, natywny, negatywny, neokonserwatywny, neurowegetatywny, nieablatywny, nieadaptatywny, nieaddytywny, nieadresatywny, nieafektywny, nieafirmatywny, nieagresywny, nieakognitywny, nieakredytywny, nieaktywny, nieakuzatywny, niealfaaktywny, niealternatywny, nieamentywny, nieanormatywny, nieapelatywny, nieaprobatywny, nieaproksymatywny, niearcysugestywny, nieasertywny, nieasocjatywny, nieatranzytywny, nieatrybutywny, nieaudytywny, nieaugmentatywny, nieautoagresywny, nieautorytatywny, niebetaaktywny, niebezproduktywny, niebioaktywny, niecharytatywny, niecudzożywny, niedefektywny, niedefensywny, niedefinitywny, niedegeneratywny, niedegresywny, niedeklaratywny, niedekonstruktywny, niedekoratywny, niedeminutywny, niedenotatywny, niedeprecjatywny, niedeskryptywny, niedestruktywny, niedetektywny, niedeterioratywny, niedewolutywny, niedyrektywny, niedysjunktywny, niedyskursywny, niedyspozytywny, niedystraktywny, niedystrybutywny, niedystynktywny, niedysymilatywny, nieefektywny, nieefuzywny, nieejektywny, nieekscesywny, nieekskluzywny, nieekspansywny, nieekspensywny, nieeksplikatywny, nieeksplozywny, nieekspresywny, nieekstensywny, nieekstraktywny, nieekstraspektywny, nieekstrawertywny, nieemotywny, nieergatywny, nieerudytywny, niefakultatywny, niefiguratywny, niefinitywny, nieformatywny, niefrykatywny, niegeneratywny, niegrzybożywny, niehonoryfikatywny, niehydroaktywny, nieilustratywny, nieimaginatywny, nieimperatywny, nieimpresywny, nieimpulsywny, nieinchoatywny, nieindykatywny, nieinformatywny, nieingresywny, nieinicjatywny, nieiniektywny, nieinkluzywny, nieinstruktywny, nieintensywny, nieinteraktywny, nieintersubiektywny, nieintranzytywny, nieintrospektywny, nieintrowertywny, nieintruzywny, nieintuitywny, nieinwektywny, nieiteratywny, niekauzatywny, niekognitywny, niekolektywny, niekommemoratywny, niekomparatywny, niekompetytywny, niekompletywny, niekompulsywny, niekomunikatywny, niekomutatywny, niekoncentratywny, niekonfrontatywny, niekoniunktywny, niekonotatywny, niekonsekutywny, niekonserwatywny, niekonstruktywny, niekonstytutywny, niekonsultatywny, niekontaktywny, niekontemplatywny, niekontrastywny, niekontrofensywny, niekontrsugestywny, niekooperatywny, niekorektywny, niekorelatywny, niekreatywny, niekumulatywny, niekursywny, niekwalitatywny, niekwantytatywny, nielegislatywny, nielokatywny, nielukratywny, niemasywny, niemelioratywny, nienarratywny, nienatywny, nienegatywny, nieneokonserwatywny, nieneurowegetatywny, nienominatywny, nienormatywny, nieobcożywny, nieobiektywny, nieodżywny, nieofensywny, nieoperatywny, nieoptatywny, nieostensywny, niepaliatywny, niepartytywny, niepasywny, niepejoratywny, nieperceptywny, nieperfektywny, niepermisywny, nieplaceboreaktywny, niepływny, nieponadnormatywny, nieportatywny, nieposesywny, niepostulatywny, niepozanormatywny, niepozytywny, niepożywny, niepółaktywny, niepółintensywny, niepółsztywny, niepredykatywny, nieprekognitywny, niepreparatywny, niepreskryptywny, nieprewentywny, nieproaktywny, nieprocesywny, nieproduktywny, nieprogresywny, nieprokreatywny, nieprospektywny, nieprymitywny, nieprywatywny, nieprzepływny, niepseudoaktywny, niepsychoaktywny, niepunitywny, nieradioaktywny, niereaktywny, niereceptywny, nierecesywny, nierecytatywny, nieregresywny, nierelatywny, nierepresywny, niereprezentatywny, nierepulsywny, nierestauratywny, nierestryktywny, nieretrogresywny, nieretrospektywny, nierezultatywny, niesamożywny, niesedatywny, nieselektywny, niesensytywny, nieseronegatywny, nieseropozytywny, nieskąpożywny, niespekulatywny, niespływny, niesubiektywny, niesubstantywny, niesugestywny, niesukcesywny, niesuperlatywny, niesupletywny, niesuspensywny, niesyngulatywny, niesztywny, nietaksatywny, nietentatywny, nietermoaktywny, nietermoreaktywny, nietransgresywny, nietranzytywny, nieultymatywny, niewariantywny, niewarzywny, niewegetatywny, niewokatywny, niewolitywny, niewotywny, niewyrywny, niewysokoaktywny, niezażywny, niezgrywny, niezrywny, nieżywny, nominatywny, normatywny, obcożywny, obiektywny, odżywny, ofensywny, operatywny, optatywny, ostensywny, paliatywny, partytywny, pasywny, pejoratywny, perceptywny, perfektywny, permisywny, placeboreaktywny, pływny, ponadnormatywny, portatywny, posesywny, postulatywny, pozanormatywny, pozytywny, pożywny, półaktywny, półintensywny, półsztywny, predykatywny, prekognitywny, preparatywny, preskryptywny, prewentywny, proaktywny, procesywny, produktywny, progresywny, prokreatywny, prospektywny, prymitywny, prywatywny, przepływny, pseudoaktywny, psychoaktywny, punitywny, radioaktywny, reaktywny, receptywny, recesywny, recytatywny, regresywny, relatywny, represywny, reprezentatywny, repulsywny, restauratywny, restryktywny, retrogresywny, retrospektywny, rezultatywny, samożywny, sedatywny, selektywny, sensytywny, seronegatywny, seropozytywny, skąpożywny, spekulatywny, spływny, subiektywny, substantywny, sugestywny, sukcesywny, superlatywny, supletywny, suspensywny, syngulatywny, sztywny, taksatywny, tentatywny, termoaktywny, termoreaktywny, transgresywny, tranzytywny, ultrakonserwatywny, ultymatywny, wariantywny, warzywny, wegetatywny, wokatywny, wolitywny, wotywny, wyrywny, wysokoaktywny, wysokoproduktywny, zażywny, zgrywny, zrywny, żywny
Widok kolumn Widok listy
ablatywny adaptatywny addytywny adresatywny afektywny afirmatywny agresywny akognitywny akredytywny aktywny akuzatywny alfaaktywny alternatywny amentywny anormatywny antyautorytatywny antykomunikatywny apelatywny aprobatywny aproksymatywny arcysugestywny asertywny asocjatywny atranzytywny atrybutywny audytywny augmentatywny autoagresywny autorytatywny betaaktywny bezproduktywny bioaktywny charytatywny cudzożywny defektywny defensywny definitywny degeneratywny degresywny deklaratywny dekonstruktywny dekoratywny deminutywny denotatywny deprecjatywny deskryptywny destruktywny detektywny deterioratywny dewolutywny dyrektywny dysjunktywny dyskursywny dyspozytywny dystraktywny dystrybutywny dystynktywny dysymilatywny efektywny efuzywny ejektywny ekscesywny ekskluzywny ekspansywny ekspensywny eksplikatywny eksplozywny ekspresywny ekstensywny ekstraktywny ekstraspektywny ekstrawertywny emotywny ergatywny erudytywny fakultatywny figuratywny finitywny formatywny frykatywny generatywny grzybożywny grzywny honoryfikatywny hrywny hydroaktywny ilustratywny imaginatywny imperatywny impresywny impulsywny inchoatywny indykatywny informatywny ingresywny inicjatywny iniektywny inkluzywny instruktywny intensywny interaktywny intersubiektywny intranzytywny introspektywny introwertywny intruzywny intuitywny inwektywny iteratywny kauzatywny kognitywny kolektywny kommemoratywny komparatywny kompetytywny kompletywny kompulsywny komunikatywny komutatywny koncentratywny konfrontatywny koniunktywny konotatywny konsekutywny konserwatywny konstruktywny konstytutywny konsultatywny kontaktywny kontemplatywny kontrastywny kontrofensywny kontrsugestywny kooperatywny korektywny korelatywny kreatywny kumulatywny kursywny kwalitatywny kwantytatywny legislatywny lokatywny lukratywny magnetorezystywny masywny melioratywny narratywny natywny negatywny neokonserwatywny neurowegetatywny nieablatywny nieadaptatywny nieaddytywny nieadresatywny nieafektywny nieafirmatywny nieagresywny nieakognitywny nieakredytywny nieaktywny nieakuzatywny niealfaaktywny niealternatywny nieamentywny nieanormatywny nieapelatywny nieaprobatywny nieaproksymatywny niearcysugestywny nieasertywny nieasocjatywny nieatranzytywny nieatrybutywny nieaudytywny nieaugmentatywny nieautoagresywny nieautorytatywny niebetaaktywny niebezproduktywny niebioaktywny niecharytatywny niecudzożywny niedefektywny niedefensywny niedefinitywny niedegeneratywny niedegresywny niedeklaratywny niedekonstruktywny niedekoratywny niedeminutywny niedenotatywny niedeprecjatywny niedeskryptywny niedestruktywny niedetektywny niedeterioratywny niedewolutywny niedyrektywny niedysjunktywny niedyskursywny niedyspozytywny niedystraktywny niedystrybutywny niedystynktywny niedysymilatywny nieefektywny nieefuzywny nieejektywny nieekscesywny nieekskluzywny nieekspansywny nieekspensywny nieeksplikatywny nieeksplozywny nieekspresywny nieekstensywny nieekstraktywny nieekstraspektywny nieekstrawertywny nieemotywny nieergatywny nieerudytywny niefakultatywny niefiguratywny niefinitywny nieformatywny niefrykatywny niegeneratywny niegrzybożywny niehonoryfikatywny niehydroaktywny nieilustratywny nieimaginatywny nieimperatywny nieimpresywny nieimpulsywny nieinchoatywny nieindykatywny nieinformatywny nieingresywny nieinicjatywny nieiniektywny nieinkluzywny nieinstruktywny nieintensywny
nieinteraktywny nieintersubiektywny nieintranzytywny nieintrospektywny nieintrowertywny nieintruzywny nieintuitywny nieinwektywny nieiteratywny niekauzatywny niekognitywny niekolektywny niekommemoratywny niekomparatywny niekompetytywny niekompletywny niekompulsywny niekomunikatywny niekomutatywny niekoncentratywny niekonfrontatywny niekoniunktywny niekonotatywny niekonsekutywny niekonserwatywny niekonstruktywny niekonstytutywny niekonsultatywny niekontaktywny niekontemplatywny niekontrastywny niekontrofensywny niekontrsugestywny niekooperatywny niekorektywny niekorelatywny niekreatywny niekumulatywny niekursywny niekwalitatywny niekwantytatywny nielegislatywny nielokatywny nielukratywny niemasywny niemelioratywny nienarratywny nienatywny nienegatywny nieneokonserwatywny nieneurowegetatywny nienominatywny nienormatywny nieobcożywny nieobiektywny nieodżywny nieofensywny nieoperatywny nieoptatywny nieostensywny niepaliatywny niepartytywny niepasywny niepejoratywny nieperceptywny nieperfektywny niepermisywny nieplaceboreaktywny niepływny nieponadnormatywny nieportatywny nieposesywny niepostulatywny niepozanormatywny niepozytywny niepożywny niepółaktywny niepółintensywny niepółsztywny niepredykatywny nieprekognitywny niepreparatywny niepreskryptywny nieprewentywny nieproaktywny nieprocesywny nieproduktywny nieprogresywny nieprokreatywny nieprospektywny nieprymitywny nieprywatywny nieprzepływny niepseudoaktywny niepsychoaktywny niepunitywny nieradioaktywny niereaktywny niereceptywny nierecesywny nierecytatywny nieregresywny nierelatywny nierepresywny niereprezentatywny nierepulsywny nierestauratywny nierestryktywny nieretrogresywny nieretrospektywny nierezultatywny niesamożywny niesedatywny nieselektywny niesensytywny nieseronegatywny nieseropozytywny nieskąpożywny niespekulatywny niespływny niesubiektywny niesubstantywny niesugestywny niesukcesywny niesuperlatywny niesupletywny niesuspensywny niesyngulatywny niesztywny nietaksatywny nietentatywny nietermoaktywny nietermoreaktywny nietransgresywny nietranzytywny nieultymatywny niewariantywny niewarzywny niewegetatywny niewokatywny niewolitywny niewotywny niewyrywny niewysokoaktywny niezażywny niezgrywny niezrywny nieżywny nominatywny normatywny obcożywny obiektywny odżywny ofensywny operatywny optatywny ostensywny paliatywny partytywny pasywny pejoratywny perceptywny perfektywny permisywny placeboreaktywny pływny ponadnormatywny portatywny posesywny postulatywny pozanormatywny pozytywny pożywny półaktywny półintensywny półsztywny predykatywny prekognitywny preparatywny preskryptywny prewentywny proaktywny procesywny produktywny progresywny prokreatywny prospektywny prymitywny prywatywny przepływny pseudoaktywny psychoaktywny punitywny radioaktywny reaktywny receptywny recesywny recytatywny regresywny relatywny represywny reprezentatywny repulsywny restauratywny restryktywny retrogresywny retrospektywny rezultatywny samożywny sedatywny selektywny sensytywny seronegatywny seropozytywny skąpożywny spekulatywny spływny subiektywny substantywny sugestywny sukcesywny superlatywny supletywny suspensywny syngulatywny sztywny taksatywny tentatywny termoaktywny termoreaktywny transgresywny tranzytywny ultrakonserwatywny ultymatywny wariantywny warzywny wegetatywny wokatywny wolitywny wotywny wyrywny wysokoaktywny wysokoproduktywny zażywny zgrywny zrywny żywny
ablatywny, adaptatywny, addytywny, adresatywny, afektywny, afirmatywny, agresywny, akognitywny, akredytywny, aktywny, akuzatywny, alfaaktywny, alternatywny, amentywny, anormatywny, antyautorytatywny, antykomunikatywny, apelatywny, aprobatywny, aproksymatywny, arcysugestywny, asertywny, asocjatywny, atranzytywny, atrybutywny, audytywny, augmentatywny, autoagresywny, autorytatywny, betaaktywny, bezproduktywny, bioaktywny, charytatywny, cudzożywny, defektywny, defensywny, definitywny, degeneratywny, degresywny, deklaratywny, dekonstruktywny, dekoratywny, deminutywny, denotatywny, deprecjatywny, deskryptywny, destruktywny, detektywny, deterioratywny, dewolutywny, dyrektywny, dysjunktywny, dyskursywny, dyspozytywny, dystraktywny, dystrybutywny, dystynktywny, dysymilatywny, efektywny, efuzywny, ejektywny, ekscesywny, ekskluzywny, ekspansywny, ekspensywny, eksplikatywny, eksplozywny, ekspresywny, ekstensywny, ekstraktywny, ekstraspektywny, ekstrawertywny, emotywny, ergatywny, erudytywny, fakultatywny, figuratywny, finitywny, formatywny, frykatywny, generatywny, grzybożywny, grzywny, honoryfikatywny, hrywny, hydroaktywny, ilustratywny, imaginatywny, imperatywny, impresywny, impulsywny, inchoatywny, indykatywny, informatywny, ingresywny, inicjatywny, iniektywny, inkluzywny, instruktywny, intensywny, interaktywny, intersubiektywny, intranzytywny, introspektywny, introwertywny, intruzywny, intuitywny, inwektywny, iteratywny, kauzatywny, kognitywny, kolektywny, kommemoratywny, komparatywny, kompetytywny, kompletywny, kompulsywny, komunikatywny, komutatywny, koncentratywny, konfrontatywny, koniunktywny, konotatywny, konsekutywny, konserwatywny, konstruktywny, konstytutywny, konsultatywny, kontaktywny, kontemplatywny, kontrastywny, kontrofensywny, kontrsugestywny, kooperatywny, korektywny, korelatywny, kreatywny, kumulatywny, kursywny, kwalitatywny, kwantytatywny, legislatywny, lokatywny, lukratywny, magnetorezystywny, masywny, melioratywny, narratywny, natywny, negatywny, neokonserwatywny, neurowegetatywny, nieablatywny, nieadaptatywny, nieaddytywny, nieadresatywny, nieafektywny, nieafirmatywny, nieagresywny, nieakognitywny, nieakredytywny, nieaktywny, nieakuzatywny, niealfaaktywny, niealternatywny, nieamentywny, nieanormatywny, nieapelatywny, nieaprobatywny, nieaproksymatywny, niearcysugestywny, nieasertywny, nieasocjatywny, nieatranzytywny, nieatrybutywny, nieaudytywny, nieaugmentatywny, nieautoagresywny, nieautorytatywny, niebetaaktywny, niebezproduktywny, niebioaktywny, niecharytatywny, niecudzożywny, niedefektywny, niedefensywny, niedefinitywny, niedegeneratywny, niedegresywny, niedeklaratywny, niedekonstruktywny, niedekoratywny, niedeminutywny, niedenotatywny, niedeprecjatywny, niedeskryptywny, niedestruktywny, niedetektywny, niedeterioratywny, niedewolutywny, niedyrektywny, niedysjunktywny, niedyskursywny, niedyspozytywny, niedystraktywny, niedystrybutywny, niedystynktywny, niedysymilatywny, nieefektywny, nieefuzywny, nieejektywny, nieekscesywny, nieekskluzywny, nieekspansywny, nieekspensywny, nieeksplikatywny, nieeksplozywny, nieekspresywny, nieekstensywny, nieekstraktywny, nieekstraspektywny, nieekstrawertywny, nieemotywny, nieergatywny, nieerudytywny, niefakultatywny, niefiguratywny, niefinitywny, nieformatywny, niefrykatywny, niegeneratywny, niegrzybożywny, niehonoryfikatywny, niehydroaktywny, nieilustratywny, nieimaginatywny, nieimperatywny, nieimpresywny, nieimpulsywny, nieinchoatywny, nieindykatywny, nieinformatywny, nieingresywny, nieinicjatywny, nieiniektywny, nieinkluzywny, nieinstruktywny, nieintensywny, nieinteraktywny, nieintersubiektywny, nieintranzytywny, nieintrospektywny, nieintrowertywny, nieintruzywny, nieintuitywny, nieinwektywny, nieiteratywny, niekauzatywny, niekognitywny, niekolektywny, niekommemoratywny, niekomparatywny, niekompetytywny, niekompletywny, niekompulsywny, niekomunikatywny, niekomutatywny, niekoncentratywny, niekonfrontatywny, niekoniunktywny, niekonotatywny, niekonsekutywny, niekonserwatywny, niekonstruktywny, niekonstytutywny, niekonsultatywny, niekontaktywny, niekontemplatywny, niekontrastywny, niekontrofensywny, niekontrsugestywny, niekooperatywny, niekorektywny, niekorelatywny, niekreatywny, niekumulatywny, niekursywny, niekwalitatywny, niekwantytatywny, nielegislatywny, nielokatywny, nielukratywny, niemasywny, niemelioratywny, nienarratywny, nienatywny, nienegatywny, nieneokonserwatywny, nieneurowegetatywny, nienominatywny, nienormatywny, nieobcożywny, nieobiektywny, nieodżywny, nieofensywny, nieoperatywny, nieoptatywny, nieostensywny, niepaliatywny, niepartytywny, niepasywny, niepejoratywny, nieperceptywny, nieperfektywny, niepermisywny, nieplaceboreaktywny, niepływny, nieponadnormatywny, nieportatywny, nieposesywny, niepostulatywny, niepozanormatywny, niepozytywny, niepożywny, niepółaktywny, niepółintensywny, niepółsztywny, niepredykatywny, nieprekognitywny, niepreparatywny, niepreskryptywny, nieprewentywny, nieproaktywny, nieprocesywny, nieproduktywny, nieprogresywny, nieprokreatywny, nieprospektywny, nieprymitywny, nieprywatywny, nieprzepływny, niepseudoaktywny, niepsychoaktywny, niepunitywny, nieradioaktywny, niereaktywny, niereceptywny, nierecesywny, nierecytatywny, nieregresywny, nierelatywny, nierepresywny, niereprezentatywny, nierepulsywny, nierestauratywny, nierestryktywny, nieretrogresywny, nieretrospektywny, nierezultatywny, niesamożywny, niesedatywny, nieselektywny, niesensytywny, nieseronegatywny, nieseropozytywny, nieskąpożywny, niespekulatywny, niespływny, niesubiektywny, niesubstantywny, niesugestywny, niesukcesywny, niesuperlatywny, niesupletywny, niesuspensywny, niesyngulatywny, niesztywny, nietaksatywny, nietentatywny, nietermoaktywny, nietermoreaktywny, nietransgresywny, nietranzytywny, nieultymatywny, niewariantywny, niewarzywny, niewegetatywny, niewokatywny, niewolitywny, niewotywny, niewyrywny, niewysokoaktywny, niezażywny, niezgrywny, niezrywny, nieżywny, nominatywny, normatywny, obcożywny, obiektywny, odżywny, ofensywny, operatywny, optatywny, ostensywny, paliatywny, partytywny, pasywny, pejoratywny, perceptywny, perfektywny, permisywny, placeboreaktywny, pływny, ponadnormatywny, portatywny, posesywny, postulatywny, pozanormatywny, pozytywny, pożywny, półaktywny, półintensywny, półsztywny, predykatywny, prekognitywny, preparatywny, preskryptywny, prewentywny, proaktywny, procesywny, produktywny, progresywny, prokreatywny, prospektywny, prymitywny, prywatywny, przepływny, pseudoaktywny, psychoaktywny, punitywny, radioaktywny, reaktywny, receptywny, recesywny, recytatywny, regresywny, relatywny, represywny, reprezentatywny, repulsywny, restauratywny, restryktywny, retrogresywny, retrospektywny, rezultatywny, samożywny, sedatywny, selektywny, sensytywny, seronegatywny, seropozytywny, skąpożywny, spekulatywny, spływny, subiektywny, substantywny, sugestywny, sukcesywny, superlatywny, supletywny, suspensywny, syngulatywny, sztywny, taksatywny, tentatywny, termoaktywny, termoreaktywny, transgresywny, tranzytywny, ultrakonserwatywny, ultymatywny, wariantywny, warzywny, wegetatywny, wokatywny, wolitywny, wotywny, wyrywny, wysokoaktywny, wysokoproduktywny, zażywny, zgrywny, zrywny, żywny

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    3 + 4 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.