Rymy do Artystycznym

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
abiologicznym, abiotycznym, abulicznym, acetonemicznym, achromatycznym, acyklicznym, adiabatycznym, adiaforycznym, adonicznym, adrenergicznym, aerograficznym, aerologicznym, aeronautycznym, aeronomicznym, aeroponicznym, aerostatycznym, aerotycznym, aerozoicznym, aestetycznym, afatycznym, afelicznym, afinicznym, afonicznym, aforystycznym, afotycznym, agnostycznym, agogicznym, agonicznym, agonistycznym, agramatycznym, agrarystycznym, agrochemicznym, agrofizycznym, agronomicznym, ahistorycznym, aideologicznym, aikonicznym, ajtiologicznym, ajurwedycznym, akademicznym, akarologicznym, akcesorycznym, akefalicznym, akmeistycznym, akroamatycznym, akrobatycznym, akronimicznym, aksjologicznym, aksjomatycznym, aktynicznym, aktywistycznym, akustycznym, akwanautycznym, akwarystycznym, alarmistycznym, albinotycznym, alchemicznym, aleatorycznym, alegorycznym, alergicznym, alfabetycznym, algebraicznym, algologicznym, algorytmicznym, alicyklicznym, alifatycznym, alkalicznym, alkoholicznym, allelicznym, allogamicznym, allogenicznym, allopatrycznym, allosterycznym, alochtonicznym, alofonicznym, alogamicznym, alogenicznym, alogicznym, alograficznym, alomorficznym, alopatrycznym, alopatycznym, aloplastycznym, alpinistycznym, altimetrycznym, altruistycznym, amagnetycznym, ambiofonicznym, ametabolicznym, ametodycznym, amfibiotycznym, amfibolicznym, amfidromicznym, amfiprotycznym, amfolitycznym, amforycznym, amfoterycznym, amidystycznym, amitotycznym, amnestycznym, amorficznym, amorycznym, amotorycznym, anabatycznym, anabiotycznym, anabolicznym, anachronicznym, anadromicznym, anaerobicznym, anaforetycznym, anaforycznym, anaglificznym, anagogicznym, anakolutycznym, analeptycznym, analgetycznym, analitycznym, analogicznym, anamnestycznym, anamorficznym, anankastycznym, anapestycznym, anarchicznym, anastatycznym, anatoksycznym, anatomicznym, androfobicznym, androgenicznym, androginicznym, androgynicznym, andrologicznym, andynistycznym, anegdotycznym, anemicznym, anemogamicznym, anergicznym, anestetycznym, angelicznym, angiologicznym, anglistycznym, anglojęzycznym, anhelicznym, anhellicznym, animistycznym, anizotomicznym, annalistycznym, anoetycznym, anoksemicznym, anomicznym, anorektycznym, anorganicznym, anorogenicznym, antarktycznym, antologicznym, antonimicznym, antropicznym, antybiotycznym, antycznym, antyfonicznym, antyheroicznym, antyironicznym, antykwarycznym, antylogicznym, antynomicznym, antypanicznym, antypatycznym, antypodycznym, antyseptycznym, antyspołecznym, antystatycznym, antytetycznym, antytoksycznym, aorystycznym, apagogicznym, apatetycznym, apatriotycznym, apatycznym, apedagogicznym, aperiodycznym, apetycznym, aphelicznym, aplanatycznym, apodyktycznym, apofatycznym, apofonicznym, apogamicznym, apokarpicznym, apokopicznym, apokryficznym, apolitycznym, apologetycznym, apologicznym, apoplektycznym, apoptotycznym, aporetycznym, apostatycznym, apostroficznym, apotropaicznym, apotropeicznym, apriorycznym, aprotycznym, aptecznym, arabistycznym, archaicznym, archaistycznym, archeotecznym, archeozoicznym, archetypicznym, arealistycznym, areograficznym, areometrycznym, areopagicznym, arianistycznym, ariostycznym, arktycznym, aromantycznym, aromatycznym, artretycznym, artrologicznym, artystycznym, arytmetycznym, arytmicznym, ascetycznym, asejsmicznym, asemantycznym, aseptycznym, asertorycznym, asomatycznym, aspołecznym, astatycznym, astenicznym, astmatycznym, astrofizycznym, astrologicznym, astronomicznym, astygmatycznym, asygmatycznym, asylabicznym, asymetrycznym, asymptotycznym, asyndetycznym, ataktycznym, ataraktycznym, atawistycznym, ateistycznym, atematycznym, atetotycznym, atletycznym, atmosferycznym, atoksycznym, atomistycznym, atonicznym, atraumatycznym, atroficznym, audiologicznym, autarkicznym, autentycznym, autoerotycznym, autofagicznym, autogamicznym, autogenicznym, autograficznym, autoironicznym, autokratycznym, autokrytycznym, autolitycznym, automatycznym, automorficznym, autonomicznym, autotelicznym, autotroficznym, autystycznym, azoicznym, bachicznym, bacznym, bajecznym, bajronicznym, bakonistycznym, balistycznym, balladycznym, balsamicznym, baptystycznym, bariatrycznym, barometrycznym, barycznym, batalistycznym, batygraficznym, batymetrycznym, bentonicznym, bezdźwięcznym, bezgranicznym, bezkalorycznym, bezkrytycznym, bezobłocznym, bezpiecznym, bezpożytecznym, bezskutecznym, bezsłonecznym, bezsprzecznym, bezużytecznym, bezzwłocznym, bibliotecznym, biblistycznym, bichronicznym, bigamicznym, bimetalicznym, bimorficznym, bioakustycznym, biocenotycznym, biochemicznym, biodynamicznym, biofizycznym, biogenetycznym, biogenicznym, biograficznym, biologicznym, biomedycznym, biometrycznym, bionicznym, bioorganicznym, biopsychicznym, biosonicznym, biostatycznym, biotechnicznym, biotycznym, bitumicznym, bliskoznacznym, błyskawicznym, bocznym, bohemistycznym, bolometrycznym, bombastycznym, botanicznym, bożnicznym, buddaistycznym, bukolicznym, bulimicznym, buńczucznym, całorocznym, całowiecznym, celomatycznym, celtologicznym, cenestetycznym, cenocytycznym, cenotycznym, centrycznym, centrystycznym, ceramicznym, cerograficznym, cetologicznym, cezarycznym, cezarystycznym, chaotycznym, chemicznym, chemogenicznym, chiliastycznym, chimerycznym, chironomicznym, chirurgicznym, cholerycznym, choliambicznym, choregicznym, choreicznym, choriambicznym, chorologicznym, chromatycznym, chronicznym, chtonicznym, cineramicznym, ciotecznym, coelomatycznym, comiesięcznym, corocznym, cudacznym, cybernetycznym, cyklicznym, cyklonicznym, cykloramicznym, cyklotymicznym, cylindrycznym, cynestetycznym, cynicznym, cytochemicznym, cytologicznym, cytostatycznym, cywilistycznym, czworacznym, czworobocznym, czyracznym, ćwierćwiecznym, dadaistycznym, daktylicznym, daoistycznym, dawnowiecznym, dazymetrycznym, defetystycznym, deiktycznym, deistycznym, delirycznym, demagogicznym, demiurgicznym, demograficznym, demokratycznym, demonicznym, demotycznym, dendrytycznym, dentystycznym, deontycznym, desmologicznym, desmurgicznym, despotycznym, detalicznym, diabetycznym, diabolicznym, diachronicznym, diadycznym, diadynamicznym, diafonicznym, diaforetycznym, diagenetycznym, diagnostycznym, diakaustycznym, diakrytycznym, dialektycznym, dialogicznym, dianetycznym, diarystycznym, diasporycznym, diastatycznym, diastolicznym, diastroficznym, diatermicznym, diatonicznym, dichroicznym, dielektrycznym, dietetycznym, dimerycznym, dimorficznym, diofantycznym, dioptrycznym, dioramicznym, diuretycznym, długojęzycznym, długowiecznym, dogmatycznym, doksologicznym, dolorystycznym, domacicznym, donatystycznym, doręcznym, dorocznym, dorzecznym, dosiecznym, dosłonecznym, dostatecznym, dotchawicznym, dozometrycznym, dozymetrycznym, dracznym, dramatycznym, drastycznym, drogistycznym, drugorocznym, druidycznym, drzewotocznym, dualistycznym, dwubocznym, dwujajecznym, dwujęzycznym, dwułucznym, dwumiesięcznym, dwuocznym, dwuręcznym, dwurocznym, dwusiecznym, dwutysiącznym, dwutysięcznym, dwuznacznym, dybrachicznym, dychawicznym, dychoreicznym, dychotomicznym, dychroicznym, dydaktycznym, dyfterytycznym, dyftongicznym, dymetrycznym, dymorficznym, dynamicznym, dynastycznym, dyplomatycznym, dysartrycznym, dysbarycznym, dysfatycznym, dysforycznym, dysfotycznym, dysgenetycznym, dysgraficznym, dyslektycznym, dysplastycznym, dystopicznym, dystroficznym, dystychicznym, dystymicznym, dyteistycznym, dytrocheicznym, dytyrambicznym, dyzartrycznym, dziedzicznym, dziwacznym, dźwięcznym, echolalicznym, edaficznym, efemerycznym, egocentrycznym, egoistycznym, egologicznym, egotycznym, egotystycznym, egzegetycznym, egzobiotycznym, egzogamicznym, egzogenicznym, egzoreicznym, egzotermicznym, egzoterycznym, egzotycznym, eidetycznym, ejdetycznym, ekfonetycznym, eklektycznym, ekliptycznym, ekologicznym, ekonomicznym, ekscentrycznym, ekstatycznym, ektogenicznym, ektomorficznym, ektotoksycznym, ektotroficznym, ekumenicznym, elastycznym, elektronicznym, elektrycznym, elenktycznym, eliptycznym, emblematycznym, emetycznym, emfatycznym, emfiteutycznym, emicznym, empatycznym, empirycznym, empirystycznym, encyklicznym, endemicznym, endogamicznym, endogenicznym, endomorficznym, endoreicznym, endosmotycznym, endotermicznym, endotoksycznym, eneolitycznym, energetycznym, energicznym, enharmonicznym, enigmatycznym, enkaustycznym, enklitycznym, enologicznym, entropicznym, enzootycznym, enzymatycznym, eofitycznym, eolicznym, eolitycznym, eozoicznym, epentetycznym, epicznym, epideiktycznym, epidemicznym, epifanicznym, epifitycznym, epiforycznym, epigenetycznym, epigraficznym, epileptycznym, epistemicznym, epizodycznym, epizoicznym, epizootycznym, eponimicznym, epopeicznym, eratycznym, ergodycznym, ergograficznym, ergologicznym, ergometrycznym, ergonomicznym, erogenicznym, erotematycznym, erotetycznym, erotycznym, erystycznym, eseistycznym, eskapistycznym, estetycznym, etatystycznym, eterycznym, etiologicznym, etiopistycznym, etnicznym, etnograficznym, etnologicznym, etologicznym, etycznym, etymologicznym, eufemicznym, eufemistycznym, eufonicznym, euforycznym, eufotycznym, eugenicznym, eukariotycznym, euryhigrycznym, euryhydrycznym, eurytermicznym, eurytmicznym, eustatycznym, eutektycznym, eutroficznym, ewangelicznym, ezoterycznym, fabrycznym, fabulistycznym, faktologicznym, faktycznym, fallicznym, fanatycznym, fanerozoicznym, fantastycznym, fantomatycznym, faradycznym, fatalistycznym, fatycznym, faunicznym, faunistycznym, faustycznym, febrycznym, feerycznym, femicznym, feministycznym, fenetycznym, fenologicznym, fertycznym, fideistycznym, filetycznym, filmologicznym, filmotecznym, filologicznym, filopatrycznym, filozoficznym, finalistycznym, fitochemicznym, fitofagicznym, fitogenicznym, fitotoksycznym, fizjatrycznym, fizjologicznym, fizjonomicznym, fizycznym, flebologicznym, flegmatycznym, florystycznym, folwarcznym, fonematycznym, fonetycznym, foniatrycznym, fonicznym, fonogenicznym, fonograficznym, fonologicznym, fonometrycznym, fonotaktycznym, formistycznym, fortecznym, fosforycznym, fotochemicznym, fotogenicznym, fotograficznym, fotometrycznym, fototoksycznym, fototropicznym, fototypicznym, fotycznym, fowistycznym, frenetycznym, frenologicznym, ftyzjatrycznym, futurystycznym, fykologicznym, galaktycznym, galwanicznym, gargantuicznym, gastrycznym, gazometrycznym, gelologicznym, gemmologicznym, genealogicznym, generycznym, genetycznym, genologicznym, geoakustycznym, geobotanicznym, geocentrycznym, geochemicznym, geocyklicznym, geodetycznym, geodynamicznym, geofizycznym, geograficznym, geokratycznym, geologicznym, geometrycznym, geopatycznym, geopolitycznym, geostroficznym, geotermicznym, geotropicznym, geriatrycznym, gestycznym, gigantycznym, gildystycznym, gimnastycznym, gimnicznym, glikemicznym, gnomicznym, gnomonicznym, gnostycznym, gorczycznym, graficznym, grafologicznym, gramatycznym, granicznym, grecystycznym, gromnicznym, grzecznym, gumożywicznym, guzicznym, hakatystycznym, halurgicznym, hamletycznym, haplologicznym, haptycznym, harmonicznym, haubicznym, hebefrenicznym, hebraistycznym, hedonistycznym, hegemonicznym, hektycznym, heliofizycznym, helotycznym, hemitonicznym, hemolitycznym, hemostatycznym, hemotoksycznym, hepatycznym, herakletycznym, heraldycznym, hermetycznym, heroicznym, heroikomicznym, heroistycznym, heurystycznym, hierarchicznym, hieratycznym, hierogamicznym, higienicznym, higrotycznym, himalaicznym, hinduistycznym, hiperbarycznym, hiperbolicznym, hipergenicznym, hipergolicznym, hipersonicznym, hipertonicznym, hipicznym, hipnagogicznym, hipnologicznym, hipnopedycznym, hipnotycznym, hipogeicznym, hipokratycznym, hipologicznym, hiponimicznym, hipostatycznym, hipotaktycznym, hipotecznym, hipotermicznym, hipotetycznym, hipotonicznym, hippicznym, histerycznym, histologicznym, historycznym, hobbistycznym, hobbystycznym, hodegetycznym, holarktycznym, holistycznym, holoandrycznym, holograficznym, holomorficznym, holozoicznym, homeopatycznym, homerycznym, homiletycznym, homocyklicznym, homodontycznym, homoerotycznym, homofobicznym, homofonicznym, homogamicznym, homogenicznym, homograficznym, homolitycznym, homologicznym, homomorficznym, homonimicznym, homosferycznym, homotetycznym, homotopicznym, horograficznym, hortologicznym, hucznym, humanistycznym, humorystycznym, hybrydycznym, hydraulicznym, hydrofonicznym, hydrolitycznym, hydrologicznym, hydronicznym, hydronimicznym, hydronomicznym, hydropatycznym, hydroponicznym, hyletycznym, hymnicznym, hymnologicznym, iberystycznym, ibsenistycznym, ichnologicznym, idealistycznym, identycznym, ideograficznym, ideologicznym, idiograficznym, idiologicznym, idiomatycznym, idiomorficznym, idiotycznym, idyllicznym, iglicznym, ikonicznym, ikonologicznym, ilomiesięcznym, ilumiesięcznym, iluzorycznym, imagistycznym, impaktycznym, impetycznym, informatycznym, inkretycznym, innojęzycznym, inwentycznym, iranistycznym, irenicznym, irenistycznym, ironicznym, islamicznym, islamistycznym, ityfallicznym, izarytmicznym, izobarycznym, izocefalicznym, izochorycznym, izochronicznym, izofonicznym, izograficznym, izokefalicznym, izomerycznym, izometrycznym, izomorficznym, izoosmotycznym, izostatycznym, izosterycznym, izosylabicznym, izotermicznym, izotonicznym, jabłecznym, jajecznym, jambicznym, japonistycznym, jarmarcznym, jatrogenicznym, jedlicznym, jednojęzycznym, jednoocznym, jednoręcznym, jednorocznym, jednosiecznym, jednoznacznym, jodometrycznym, jonicznym, jonosferycznym, jubileatycznym, jucznym, judaistycznym, jurydycznym, jurystycznym, kabalistycznym, kadawerycznym, kaducznym, kairologicznym, kakofonicznym, kalafonicznym, kaligraficznym, kalorycznym, kamagraficznym, kamienicznym, kanonicznym, kanonistycznym, kapistycznym, kaplicznym, kariogamicznym, kariologicznym, karmicznym, karpologicznym, kasandrycznym, katabatycznym, katabolicznym, katadromicznym, katalektycznym, kataleptycznym, katalitycznym, katarktycznym, katartycznym, katatonicznym, katatymicznym, katechetycznym, kategorycznym, katektycznym, katoptrycznym, kaustycznym, kazuistycznym, każdorocznym, kemalistycznym, kenotycznym, kenozoicznym, kerygmatycznym, ketonemicznym, kilometrycznym, kimograficznym, kinematycznym, kinestetycznym, kinetycznym, kladystycznym, klastycznym, klasycznym, klęcznym, klimatycznym, klinicznym, kliometrycznym, kloacznym, klonicznym, kognatycznym, kolonistycznym, kolorystycznym, komatycznym, komensalicznym, komicznym, komisarycznym, komunistycznym, koncentrycznym, Konecznym, konicznym, koniecznym, Koniecznym, koprofagicznym, koranicznym, kosmetycznym, kosmicznym, kosmofizycznym, kosmogonicznym, kosmologicznym, kostycznym, kotwicznym, krenologicznym, kreolistycznym, kriofizycznym, kriogenicznym, kriologicznym, kriometrycznym, krionicznym, krocznym, krótkowiecznym, krwiotocznym, krwotocznym, krynicznym, kryptozoicznym, krystalicznym, krytycznym, krzywicznym, ksenofilicznym, ksenofobicznym, ksenogamicznym, ksenogenicznym, kserofitycznym, kserofobicznym, kserotycznym, ksograficznym, kubicznym, kubistycznym, kucznym, kulometrycznym, kultycznym, kurdiucznym, kursorycznym, kwietystycznym, kynologicznym, labelistycznym, ladacznym, lakonicznym, laksystycznym, lamaistycznym, legalistycznym, leptosomicznym, letargicznym, leukemicznym, lewobocznym, leworęcznym, licznym, limbicznym, limfatycznym, limnicznym, limnologicznym, lingwistycznym, liofilicznym, lipolitycznym, lipometrycznym, lirycznym, litograficznym, litologicznym, litosferycznym, litotomicznym, liturgicznym, litycznym, lizygenicznym, lobbistycznym, lobbystycznym, logarytmicznym, logicystycznym, logicznym, logistycznym, logopatycznym, logopedycznym, lojalistycznym, lucyferycznym, ludycznym, lunatycznym, łącznym, macicznym, magicznym, magmatycznym, magmogenicznym, magnetycznym, majestatycznym, majeutycznym, makabrycznym, makaronicznym, makiawelicznym, makrofizycznym, malarycznym, małoznacznym, mammologicznym, mandaistycznym, mandeistycznym, manierycznym, manograficznym, manometrycznym, maoistycznym, mapograficznym, maretermicznym, marinistycznym, mariologicznym, marynistycznym, masakrycznym, masoretycznym, mastologicznym, matecznym, matematycznym, matronimicznym, maturycznym, mazdaistycznym, mazdeistycznym, mącznym, meandrycznym, mechanicznym, mediumicznym, medycznym, megacyklicznym, megalitycznym, megatermicznym, mejotycznym, melicznym, melizmatycznym, melodycznym, mereologicznym, merytorycznym, mesjanicznym, mesmerycznym, metabolicznym, metaerotycznym, metaetycznym, metafizycznym, metaforycznym, metalicznym, metalogicznym, metalurgicznym, metamerycznym, metamorficznym, meteorycznym, meteorytycznym, metodycznym, metodystycznym, metonimicznym, metrologicznym, metronomicznym, metrycznym, mezofitycznym, mezolitycznym, mezosferycznym, mezotermicznym, mezotroficznym, mezozoicznym, miastenicznym, miazmatycznym, miednicznym, miesięcznym, międzyrzecznym, mikologicznym, mikotroficznym, mikrofizycznym, mikrolitycznym, mikrologicznym, mikrurgicznym, mimetycznym, mimicznym, miocenicznym, miograficznym, miologicznym, miopatycznym, mistycznym, mitograficznym, mitologicznym, mitotycznym, mitycznym, mizandrycznym, mizoandrycznym, mizofobicznym, mizogamicznym, mizoginicznym, mlecznym, mnemicznym, mnemonicznym, monadycznym, monarchicznym, monastycznym, monistycznym, monodycznym, monofagicznym, monofobicznym, monofonicznym, monogamicznym, monogenicznym, monograficznym, monokarpicznym, monolitycznym, monologicznym, monomorficznym, monotonicznym, moralistycznym, morfemicznym, morfinicznym, morfologicznym, morfotycznym, morganatycznym, motorycznym, motywicznym, mozaistycznym, mrocznym, mutagenicznym, muzeologicznym, muzycznym, mykologicznym, nabocznym, nadakustycznym, nadgranicznym, nadkrytycznym, nadobłocznym, nadocznym, nadplastycznym, nadrzecznym, nadwzrocznym, Nakoniecznym, naocznym, narcystycznym, naręcznym, narkotycznym, nastycznym, natalistycznym, naturystycznym, natywistycznym, nautologicznym, nautycznym, nearktycznym, nefrologicznym, nekrotycznym, nektonicznym, neogenicznym, neoklasycznym, neolitycznym, neologicznym, neoplastycznym, neotenicznym, neozoicznym, nepotycznym, neptunicznym, nerytycznym, neumatycznym, neuralgicznym, neurogenicznym, neurologicznym, neuropatycznym, neurotycznym, newralgicznym, nieabiotycznym, nieabulicznym, nieacyklicznym, nieadonicznym, nieaerotycznym, nieafatycznym, nieafelicznym, nieafinicznym, nieafonicznym, nieafotycznym, nieagogicznym, nieagonicznym, nieaikonicznym, nieaktynicznym, nieakustycznym, niealergicznym, niealkalicznym, nieallelicznym, niealogicznym, nieamforycznym, nieamorficznym, nieamorycznym, nieanemicznym, nieanergicznym, nieangelicznym, nieanhelicznym, nieanoetycznym, nieanomicznym, nieantycznym, nieapatycznym, nieapetycznym, nieaphelicznym, nieaprotycznym, nieaptecznym, niearchaicznym, niearktycznym, niearytmicznym, nieascetycznym, nieaseptycznym, nieaspołecznym, nieastatycznym, nieastenicznym, nieataktycznym, nieatletycznym, nieatoksycznym, nieatonicznym, nieatroficznym, nieazoicznym, niebachicznym, niebacznym, niebajecznym, niebarycznym, niebezpiecznym, niebigamicznym, niebionicznym, niebiotycznym, niebitumicznym, niebocznym, niebotanicznym, niebotycznym, niebożnicznym, niebukolicznym, niebulimicznym, niebuńczucznym, niecałorocznym, niecenotycznym, niecentrycznym, nieceramicznym, niecezarycznym, niechaotycznym, niechemicznym, niechoreicznym, niechronicznym, niechtonicznym, nieciotecznym, niecorocznym, niecudacznym, niecyklicznym, niecynicznym, nieczworacznym, nieczyracznym, niedeiktycznym, niedeistycznym, niedelirycznym, niedemonicznym, niedemotycznym, niedeontycznym, niedetalicznym, niediadycznym, niedimerycznym, niedomacicznym, niedorocznym, niedorzecznym, niedracznym, niedrastycznym, niedruidycznym, niedwubocznym, niedwułucznym, niedwuocznym, niedwuręcznym, niedwurocznym, niedwusiecznym, niedwuznacznym, niedynamicznym, niedziwacznym, niedźwięcznym, nieedaficznym, nieegotycznym, nieegzotycznym, nieeidetycznym, nieejdetycznym, nieelastycznym, nieeliptycznym, nieemetycznym, nieemfatycznym, nieemicznym, nieempatycznym, nieempirycznym, nieendemicznym, nieenergicznym, nieeofitycznym, nieeolicznym, nieeolitycznym, nieeozoicznym, nieepicznym, nieepizoicznym, nieepopeicznym, nieeratycznym, nieergodycznym, nieerotycznym, nieerystycznym, nieestetycznym, nieeterycznym, nieetnicznym, nieetycznym, nieeufemicznym, nieeufonicznym, nieeuforycznym, nieeufotycznym, nieeugenicznym, niefabrycznym, niefaktycznym, niefallicznym, niefanatycznym, niefaradycznym, niefatycznym, niefaunicznym, niefaustycznym, niefebrycznym, niefeerycznym, niefemicznym, niefenetycznym, niefertycznym, niefiletycznym, niefizycznym, niefolwarcznym, niefonetycznym, niefonicznym, niefortecznym, niefotycznym, niegastrycznym, niegenerycznym, niegenetycznym, niegestycznym, niegimnicznym, niegnomicznym, niegnostycznym, niegorczycznym, niegraficznym, niegranicznym, niegromnicznym, niegrzecznym, niehaptycznym, niehaubicznym, niehektycznym, niehelotycznym, niehepatycznym, nieheroicznym, niehipicznym, niehipotecznym, niehippicznym, niehomerycznym, niehucznym, niehyletycznym, niehymnicznym, nieidentycznym, nieidiotycznym, nieidyllicznym, nieiglicznym, nieikonicznym, nieimpetycznym, nieirenicznym, nieironicznym, nieislamicznym, niejabłecznym, niejajecznym, niejambicznym, niejarmarcznym, niejedlicznym, niejednoocznym, niejonicznym, niejucznym, niejurydycznym, niekaducznym, niekalorycznym, niekanonicznym, niekaplicznym, niekarmicznym, niekaustycznym, niekenotycznym, niekinetycznym, nieklastycznym, nieklasycznym, nieklęcznym, nieklinicznym, niekloacznym, nieklonicznym, niekomatycznym, niekomicznym, niekonicznym, niekoniecznym, niekoranicznym, niekosmicznym, niekostycznym, niekotwicznym, niekrionicznym, niekrocznym, niekrwotocznym, niekrynicznym, niekrytycznym, niekrzywicznym, niekubicznym, niekucznym, niekultycznym, niekurdiucznym, nieladacznym, nielakonicznym, nielewobocznym, nieleworęcznym, nielicznym, nielimbicznym, nielimnicznym, nielirycznym, nielitycznym, nielogicznym, nieludycznym, nielunatycznym, niełącznym, niemacicznym, niemagicznym, niemalarycznym, niematecznym, niematurycznym, niemącznym, niemedycznym, niemejotycznym, niemelicznym, niemelodycznym, niemetalicznym, niemetodycznym, niemetrycznym, niemiednicznym, niemiesięcznym, niemimetycznym, niemimicznym, niemistycznym, niemitotycznym, niemitycznym, niemlecznym, niemnemicznym, niemonadycznym, niemonodycznym, niemotorycznym, niemotywicznym, niemrocznym, niemuzycznym, nienabocznym, nienadocznym, nienadrzecznym, nienaocznym, nienaręcznym, nienastycznym, nienautycznym, nieneozoicznym, nienepotycznym, nienerytycznym, nienilotycznym, nienoetycznym, nienomadycznym, nienomicznym, nienordycznym, nienotorycznym, nienoworocznym, nienumerycznym, nieobocznym, nieobosiecznym, nieobuocznym, nieoburęcznym, nieobusiecznym, nieoceanicznym, nieocznym, nieodłącznym, nieodręcznym, nieodwiecznym, nieogamicznym, nieokolicznym, nieokracznym, nieonirycznym, nieontycznym, nieoogamicznym, nieoologicznym, nieopacznym, nieoptycznym, nieorficznym, nieorganicznym, nieosjanicznym, nieosmotycznym, nieostatecznym, niepacyficznym, niepanicznym, niepasiecznym, niepatetycznym, niepelagicznym, niepiwnicznym, nieplastycznym, niepobocznym, niepodocznym, niepodręcznym, niepodulicznym, niepoetycznym, niepokracznym, niepolemicznym, niepolitycznym, niepołowicznym, niepomrocznym, niepoprzecznym, nieporęcznym, niepotocznym, niepotylicznym, niepożytecznym, niepółmrocznym, niepółręcznym, niepółrocznym, niepółwiecznym, niepraktycznym, nieprawiecznym, nieprozaicznym, nieprzelicznym, nieprzełącznym, nieprzybocznym, nieprzyocznym, niepsychicznym, niepszenicznym, niepublicznym, niepyknicznym, nierabinicznym, nieracemicznym, nieracicznym, niereistycznym, nierematycznym, nieretorycznym, nieręcznym, nierocznym, nierokrocznym, nierozkrocznym, nierozlicznym, nierozłącznym, nierunicznym, nierytmicznym, nierzecznym, niesaficznym, niesajdacznym, niesatanicznym, niesatyrycznym, niescenicznym, niesceptycznym, niesejsmicznym, nieseptycznym, nieseraficznym, nieserdecznym, niesferycznym, niesialicznym, niesiecznym, niesinicznym, nieskeptycznym, nieskocznym, nieskurcznym, nieskutecznym, niesłonecznym, niesmacznym, niesomatycznym, niesonetycznym, niespastycznym, niespołecznym, niesprzecznym, niestatecznym, niestatycznym, niestenicznym, niestołecznym, niestroficznym, niestryjecznym, niestuocznym, niestychicznym, niestycznym, niesumarycznym, niesyderycznym, niesylabicznym, niesynodycznym, niesztucznym, nieślicznym, nieśródocznym, nieśródręcznym, nieśródrocznym, nieświątecznym, nietabacznym, nietabetycznym, nietaktycznym, nietamecznym, nietanecznym, nietantrycznym, nietartacznym, nietchawicznym, nietechnicznym, nietegorocznym, nieteistycznym, nietematycznym, nietermicznym, nietetycznym, nieteurgicznym, nietęcznym, nietłocznym, nietocznym, nietoksycznym, nietonicznym, nietopicznym, nietotemicznym, nietracznym, nietragicznym, nietriadycznym, nietroficznym, nietropicznym, nietrójbocznym, nietucznym, nietycznym, nietysiącznym, nietysięcznym, nietytanicznym, nieubocznym, nieulicznym, nieunistycznym, nieustawicznym, nieużytecznym, niewalecznym, niewdzięcznym, niewenerycznym, niewiatracznym, niewidocznym, niewiecznym, niewokalicznym, niewstecznym, niewszetecznym, niewujecznym, niewykrocznym, niewyłącznym, niezakrocznym, niezaocznym, niezarzecznym, niezbytecznym, niezdobycznym, niezłącznym, nieznacznym, niezręcznym, niezwłocznym, nieźrenicznym, nieżarłocznym, nieżętycznym, nieżywicznym, nihilistycznym, nilotycznym, niwelistycznym, noematycznym, noetycznym, nomadycznym, nomicznym, nomograficznym, nomologicznym, nomotetycznym, nordycznym, nostalgicznym, notorycznym, nowelistycznym, nowokrytycznym, noworocznym, nudystycznym, nukleonicznym, numerycznym, numizmatycznym, numulitycznym, obcojęzycznym, obocznym, obosiecznym, obscenicznym, obuocznym, oburęcznym, obusiecznym, oceanicznym, ocznym, odorologicznym, odręcznym, odsłonecznym, odwiecznym, ofiologicznym, oftalmicznym, ogamicznym, ojnologicznym, okolicznym, okracznym, oksytonicznym, okulistycznym, okultystycznym, oligarchicznym, oligomerycznym, onanistycznym, onirycznym, onkologicznym, onkostatycznym, onomastycznym, ontogenicznym, ontologicznym, ontycznym, oogamicznym, oogenetycznym, oologicznym, opacznym, optycznym, optymistycznym, orficznym, organicznym, organistycznym, orgastycznym, orgiastycznym, orogenicznym, orograficznym, oronimicznym, ortodontycznym, ortoepicznym, ortofonicznym, ortograficznym, ortopedycznym, ortoptycznym, osjanicznym, osmologicznym, osmotycznym, ostatecznym, osteolitycznym, osteologicznym, osteopatycznym, ośmiobocznym, otologicznym, pacyficznym, pacyfistycznym, palearktycznym, Palecznym, paleofitycznym, paleofizycznym, paleogenicznym, paleolitycznym, paleologicznym, paleozoicznym, panchronicznym, pandemicznym, panegirycznym, panerotycznym, panicznym, panoramicznym, panpsychicznym, pansoficznym, panteistycznym, pantomimicznym, parabiotycznym, parabolicznym, parafrenicznym, paralaktycznym, paralitycznym, paralogicznym, paramedycznym, parametrycznym, paranoicznym, parantetycznym, paraplegicznym, parataktycznym, paratymicznym, parenetycznym, parentetycznym, parodystycznym, paronimicznym, parotysięcznym, parutysięcznym, paseistycznym, pasiecznym, pasywistycznym, patetycznym, patogenicznym, patologicznym, patriotycznym, patrologicznym, patronimicznym, patrystycznym, pedagogicznym, pedantycznym, pederastycznym, pedeutycznym, pediatrycznym, pedodontycznym, pedologicznym, pelagicznym, penologicznym, pentatonicznym, periodycznym, perlitycznym, peronistycznym, peryferycznym, perytektycznym, pesymistycznym, petrologicznym, pianistycznym, Piasecznym, pietystycznym, pięciobocznym, pięciowiecznym, pindarycznym, pirofitycznym, piroforycznym, pirogenicznym, pirolitycznym, pirometrycznym, piwnicznym, pizolitycznym, planistycznym, planktonicznym, plastycznym, platonicznym, plazmatycznym, pleomorficznym, pleonastycznym, plutonicznym, pneumatycznym, pneumonicznym, pobocznym, podagrycznym, podakustycznym, podoceanicznym, podocznym, podopiecznym, podręcznym, podstołecznym, podstycznym, podulicznym, poetycznym, pofabrycznym, pogranicznym, poklasycznym, pokracznym, pokrwotocznym, polarystycznym, polemicznym, poliandrycznym, policyklicznym, polifagicznym, polifonicznym, poligamicznym, poligenicznym, poliglotycznym, poligraficznym, polikarpicznym, poliklinicznym, polimerycznym, polimorficznym, polirytmicznym, polisemicznym, politycznym, polonistycznym, połowicznym, pomologicznym, pompatycznym, pomrocznym, ponadrocznym, ponarkotycznym, ponoworocznym, poprzecznym, populistycznym, poreumatycznym, poręcznym, porfirycznym, poromantycznym, poświątecznym, potocznym, potylicznym, powulkanicznym, pozaetycznym, pozafabrycznym, pozagranicznym, pozakrytycznym, pozamacicznym, pozamedycznym, pozamuzycznym, pozascenicznym, pozasłonecznym, pozaspołecznym, pozastołecznym, pożytecznym, półelastycznym, półeliptycznym, półfonetycznym, półklasycznym, półmetalicznym, półmiesięcznym, półmrocznym, półplastycznym, półręcznym, półrocznym, półrozkrocznym, półtechnicznym, półtorarocznym, półwiecznym, pragmatycznym, praktycznym, prawiecznym, prawobocznym, praworęcznym, prebiotycznym, prelogicznym, probiotycznym, profetycznym, prognostycznym, proklitycznym, proksemicznym, proleptycznym, prometeicznym, prospołecznym, prostetycznym, protetycznym, protozoicznym, prowizorycznym, prozaicznym, prozodycznym, próchnicznym, pryzmatycznym, przedlogicznym, przedmedycznym, przedwiecznym, przekomicznym, przelicznym, przełącznym, prześlicznym, przybocznym, przyfabrycznym, przyfortecznym, przygranicznym, przyklinicznym, przyocznym, przyrzecznym, przysłonecznym, przyulicznym, psalmodycznym, psychicznym, psychotycznym, pszenicznym, publicznym, purystycznym, pyknicznym, rabinicznym, rabulistycznym, racemicznym, rachitycznym, racicznym, radiofonicznym, radiologicznym, rafaelicznym, rapsodycznym, realistycznym, regalistycznym, reistycznym, reksygenicznym, rematycznym, reologicznym, retorycznym, reumatycznym, ręcznym, rocznym, rojalistycznym, rokrocznym, romanistycznym, romantycznym, romboedrycznym, rozdźwięcznym, rozkrocznym, rozlicznym, rozłącznym, równobocznym, równolicznym, równoznacznym, różnobocznym, różnojęzycznym, różnoznacznym, runicznym, ruralistycznym, rusycystycznym, rutenistycznym, rygorystycznym, rytmicznym, rytmoidycznym, rzecznym, rzygowicznym, sabatystycznym, sadystycznym, saficznym, sahajdacznym, sajdacznym, samokrytycznym, samostatecznym, sangwinicznym, saprofitycznym, sardonicznym, sarkastycznym, satanicznym, satanistycznym, satyrycznym, scenicznym, sceptycznym, schematycznym, scholastycznym, scjentyficznym, sefirotycznym, sejsmicznym, seksoholicznym, semantycznym, semigraficznym, semiologicznym, semiotycznym, sensorycznym, septycznym, seraficznym, serdecznym, serologicznym, sferolitycznym, sferycznym, sfragistycznym, sialicznym, siecznym, sinicznym, sinologicznym, sintoistycznym, skałotocznym, skandalicznym, skatologicznym, skeptycznym, sklerotycznym, skocznym, Skoniecznym, skrofulicznym, skurcznym, skutecznym, slalomicznym, slawistycznym, słonecznym, smacznym, snobistycznym, socjologicznym, socjomedycznym, socjopatycznym, sofistycznym, sokratycznym, solfatarycznym, solistycznym, somatycznym, sonantycznym, sonetycznym, sonorystycznym, sorabistycznym, sozologicznym, spastycznym, spazmatycznym, spazmodycznym, specyficznym, spirantycznym, społecznym, spondeicznym, spontanicznym, sporadycznym, sprzecznym, statarycznym, statecznym, statolitycznym, statycznym, statystycznym, stenicznym, stenotypicznym, stochastycznym, stołecznym, strategicznym, stroficznym, stryjecznym, stujęzycznym, stuocznym, stutysięcznym, stychicznym, stycznym, stylistycznym, subarktycznym, subendemicznym, subkalorycznym, subklinicznym, subnordycznym, subsonicznym, sumarycznym, supersonicznym, suprematycznym, syderycznym, syfilitycznym, sygmatycznym, syjonistycznym, sylabicznym, sylogistycznym, symbiotycznym, symbolicznym, symetrycznym, symfizycznym, symfonicznym, sympatrycznym, sympatycznym, symplistycznym, symultanicznym, synaptycznym, synchronicznym, synergetycznym, synergicznym, syngenetycznym, synkratycznym, synkretycznym, synkrytycznym, synodycznym, synonimicznym, synoptycznym, syntaktycznym, syntetycznym, syntonicznym, systematycznym, systemicznym, sześciobocznym, sztucznym, szubienicznym, ślicznym, średniorocznym, śródocznym, śródręcznym, śródrocznym, świątecznym, tabacznym, tabelarycznym, tabetycznym, tabuistycznym, taksologicznym, taksonomicznym, taktycznym, talbotypicznym, talmudycznym, tamecznym, tamtorocznym, tamtowiecznym, tanecznym, tanorektycznym, tantrycznym, taoistycznym, tartacznym, tautologicznym, tautomerycznym, tautonimicznym, tchawicznym, technicznym, tegorocznym, tegowiecznym, teistycznym, tektonicznym, telefonicznym, telegenicznym, telegraficznym, telematycznym, telemedycznym, telemetrycznym, teleologicznym, telepatycznym, telesonicznym, tellurycznym, tematycznym, teocentrycznym, teoforycznym, teogonicznym, teokratycznym, teologicznym, teorematycznym, teoretycznym, teozoficznym, terapeutycznym, terestrycznym, teriologicznym, termicznym, terygenicznym, tetraedrycznym, tetralogicznym, tetramerycznym, tetycznym, teurgicznym, tęcznym, timokratycznym, tłocznym, tocznym, tokologicznym, toksemicznym, toksycznym, tomistycznym, tomograficznym, tonicznym, tonometrycznym, topicznym, topograficznym, topologicznym, toponimicznym, totalistycznym, totemicznym, totemistycznym, tracznym, tragicznym, tragikomicznym, transgenicznym, traumatycznym, trenologicznym, triadycznym, trialistycznym, tribologicznym, trocheicznym, troficznym, trofolitycznym, troglodycznym, tropicznym, trójbocznym, trójjęzycznym, trójscenicznym, trójsiecznym, truistycznym, trybologicznym, trybrachicznym, tryftongicznym, trzeciorocznym, trzyjęzycznym, trzytysięcznym, tuberkulicznym, tucznym, turkologicznym, turpistycznym, turystycznym, tycznym, tyflologicznym, typograficznym, typologicznym, tysiącznym, tysięcznym, tytanicznym, ubiegłorocznym, ubikwistycznym, ubocznym, ufologicznym, ulicznym, ultrafemicznym, ultraistycznym, ultramaficznym, unionistycznym, unistycznym, uranistycznym, urbanistycznym, ureotelicznym, urikotelicznym, urograficznym, urologicznym, urometrycznym, ustawicznym, utopistycznym, użytecznym, walecznym, walenrodycznym, wampirycznym, wdzięcznym, wenerycznym, wersologicznym, werystycznym, wiatracznym, wideofonicznym, widocznym, wiecznym, wielobocznym, wieloetnicznym, wielojęzycznym, wieloznacznym, witalistycznym, własnoręcznym, wokalicznym, wokalistycznym, wolumetrycznym, współznacznym, wstecznym, wszetecznym, wujecznym, wulkanicznym, wykrocznym, wyłącznym, wysokomlecznym, wytycznym, zagranicznym, zakrocznym, zaoceanicznym, zaocznym, zarzecznym, zbytecznym, zdobycznym, zeszłorocznym, zeszłowiecznym, złącznym, znacznym, zoochorycznym, zoogenicznym, zoograficznym, zoologicznym, zoometrycznym, zoomorficznym, zootechnicznym, zootomicznym, zręcznym, zwłocznym, zymogenicznym, źrenicznym, żarłocznym, żętycznym, żywicznym
Widok kolumn Widok listy
abiologicznym abiotycznym abulicznym acetonemicznym achromatycznym acyklicznym adiabatycznym adiaforycznym adonicznym adrenergicznym aerograficznym aerologicznym aeronautycznym aeronomicznym aeroponicznym aerostatycznym aerotycznym aerozoicznym aestetycznym afatycznym afelicznym afinicznym afonicznym aforystycznym afotycznym agnostycznym agogicznym agonicznym agonistycznym agramatycznym agrarystycznym agrochemicznym agrofizycznym agronomicznym ahistorycznym aideologicznym aikonicznym ajtiologicznym ajurwedycznym akademicznym akarologicznym akcesorycznym akefalicznym akmeistycznym akroamatycznym akrobatycznym akronimicznym aksjologicznym aksjomatycznym aktynicznym aktywistycznym akustycznym akwanautycznym akwarystycznym alarmistycznym albinotycznym alchemicznym aleatorycznym alegorycznym alergicznym alfabetycznym algebraicznym algologicznym algorytmicznym alicyklicznym alifatycznym alkalicznym alkoholicznym allelicznym allogamicznym allogenicznym allopatrycznym allosterycznym alochtonicznym alofonicznym alogamicznym alogenicznym alogicznym alograficznym alomorficznym alopatrycznym alopatycznym aloplastycznym alpinistycznym altimetrycznym altruistycznym amagnetycznym ambiofonicznym ametabolicznym ametodycznym amfibiotycznym amfibolicznym amfidromicznym amfiprotycznym amfolitycznym amforycznym amfoterycznym amidystycznym amitotycznym amnestycznym amorficznym amorycznym amotorycznym anabatycznym anabiotycznym anabolicznym anachronicznym anadromicznym anaerobicznym anaforetycznym anaforycznym anaglificznym anagogicznym anakolutycznym analeptycznym analgetycznym analitycznym analogicznym anamnestycznym anamorficznym anankastycznym anapestycznym anarchicznym anastatycznym anatoksycznym anatomicznym androfobicznym androgenicznym androginicznym androgynicznym andrologicznym andynistycznym anegdotycznym anemicznym anemogamicznym anergicznym anestetycznym angelicznym angiologicznym anglistycznym anglojęzycznym anhelicznym anhellicznym animistycznym anizotomicznym annalistycznym anoetycznym anoksemicznym anomicznym anorektycznym anorganicznym anorogenicznym antarktycznym antologicznym antonimicznym antropicznym antybiotycznym antycznym antyfonicznym antyheroicznym antyironicznym antykwarycznym antylogicznym antynomicznym antypanicznym antypatycznym antypodycznym antyseptycznym antyspołecznym antystatycznym antytetycznym antytoksycznym aorystycznym apagogicznym apatetycznym apatriotycznym apatycznym apedagogicznym aperiodycznym apetycznym aphelicznym aplanatycznym apodyktycznym apofatycznym apofonicznym apogamicznym apokarpicznym apokopicznym apokryficznym apolitycznym apologetycznym apologicznym apoplektycznym apoptotycznym aporetycznym apostatycznym apostroficznym apotropaicznym apotropeicznym apriorycznym aprotycznym aptecznym arabistycznym archaicznym archaistycznym archeotecznym archeozoicznym archetypicznym arealistycznym areograficznym areometrycznym areopagicznym arianistycznym ariostycznym arktycznym aromantycznym aromatycznym artretycznym artrologicznym artystycznym arytmetycznym arytmicznym ascetycznym asejsmicznym asemantycznym aseptycznym asertorycznym asomatycznym aspołecznym astatycznym astenicznym astmatycznym astrofizycznym astrologicznym astronomicznym astygmatycznym asygmatycznym asylabicznym asymetrycznym asymptotycznym asyndetycznym ataktycznym ataraktycznym atawistycznym ateistycznym atematycznym atetotycznym atletycznym atmosferycznym atoksycznym atomistycznym atonicznym atraumatycznym atroficznym audiologicznym autarkicznym autentycznym autoerotycznym autofagicznym autogamicznym autogenicznym autograficznym autoironicznym autokratycznym autokrytycznym autolitycznym automatycznym automorficznym autonomicznym autotelicznym autotroficznym autystycznym azoicznym bachicznym bacznym bajecznym bajronicznym bakonistycznym balistycznym balladycznym balsamicznym baptystycznym bariatrycznym barometrycznym barycznym batalistycznym batygraficznym batymetrycznym bentonicznym bezdźwięcznym bezgranicznym bezkalorycznym bezkrytycznym bezobłocznym bezpiecznym bezpożytecznym bezskutecznym bezsłonecznym bezsprzecznym bezużytecznym bezzwłocznym bibliotecznym biblistycznym bichronicznym bigamicznym bimetalicznym bimorficznym bioakustycznym biocenotycznym biochemicznym biodynamicznym biofizycznym biogenetycznym biogenicznym biograficznym biologicznym biomedycznym biometrycznym bionicznym bioorganicznym biopsychicznym biosonicznym biostatycznym biotechnicznym biotycznym bitumicznym bliskoznacznym błyskawicznym bocznym bohemistycznym bolometrycznym bombastycznym botanicznym bożnicznym buddaistycznym bukolicznym bulimicznym buńczucznym całorocznym całowiecznym celomatycznym celtologicznym cenestetycznym cenocytycznym cenotycznym centrycznym centrystycznym ceramicznym cerograficznym cetologicznym cezarycznym cezarystycznym chaotycznym chemicznym chemogenicznym chiliastycznym chimerycznym chironomicznym chirurgicznym cholerycznym choliambicznym choregicznym choreicznym choriambicznym chorologicznym chromatycznym chronicznym chtonicznym cineramicznym ciotecznym coelomatycznym comiesięcznym corocznym cudacznym cybernetycznym cyklicznym cyklonicznym cykloramicznym cyklotymicznym cylindrycznym cynestetycznym cynicznym cytochemicznym cytologicznym cytostatycznym cywilistycznym czworacznym czworobocznym czyracznym ćwierćwiecznym dadaistycznym daktylicznym daoistycznym dawnowiecznym dazymetrycznym defetystycznym deiktycznym deistycznym delirycznym demagogicznym demiurgicznym demograficznym demokratycznym demonicznym demotycznym dendrytycznym dentystycznym deontycznym desmologicznym desmurgicznym despotycznym detalicznym diabetycznym diabolicznym diachronicznym diadycznym diadynamicznym diafonicznym diaforetycznym diagenetycznym diagnostycznym diakaustycznym diakrytycznym dialektycznym dialogicznym dianetycznym diarystycznym diasporycznym diastatycznym diastolicznym diastroficznym diatermicznym diatonicznym dichroicznym dielektrycznym dietetycznym dimerycznym dimorficznym diofantycznym dioptrycznym dioramicznym diuretycznym długojęzycznym długowiecznym dogmatycznym doksologicznym dolorystycznym domacicznym donatystycznym doręcznym dorocznym dorzecznym dosiecznym dosłonecznym dostatecznym dotchawicznym dozometrycznym dozymetrycznym dracznym dramatycznym drastycznym drogistycznym drugorocznym druidycznym drzewotocznym dualistycznym dwubocznym dwujajecznym dwujęzycznym dwułucznym dwumiesięcznym dwuocznym dwuręcznym dwurocznym dwusiecznym dwutysiącznym dwutysięcznym dwuznacznym dybrachicznym dychawicznym dychoreicznym dychotomicznym dychroicznym dydaktycznym dyfterytycznym dyftongicznym dymetrycznym dymorficznym dynamicznym dynastycznym dyplomatycznym dysartrycznym dysbarycznym dysfatycznym dysforycznym dysfotycznym dysgenetycznym dysgraficznym dyslektycznym dysplastycznym dystopicznym dystroficznym dystychicznym dystymicznym dyteistycznym dytrocheicznym dytyrambicznym dyzartrycznym dziedzicznym dziwacznym dźwięcznym echolalicznym edaficznym efemerycznym egocentrycznym egoistycznym egologicznym egotycznym egotystycznym egzegetycznym egzobiotycznym egzogamicznym egzogenicznym egzoreicznym egzotermicznym egzoterycznym egzotycznym eidetycznym ejdetycznym ekfonetycznym eklektycznym ekliptycznym ekologicznym ekonomicznym ekscentrycznym ekstatycznym ektogenicznym ektomorficznym ektotoksycznym ektotroficznym ekumenicznym elastycznym elektronicznym elektrycznym elenktycznym eliptycznym emblematycznym emetycznym emfatycznym emfiteutycznym emicznym empatycznym empirycznym empirystycznym encyklicznym endemicznym endogamicznym endogenicznym endomorficznym endoreicznym endosmotycznym endotermicznym endotoksycznym eneolitycznym energetycznym energicznym enharmonicznym enigmatycznym enkaustycznym enklitycznym enologicznym entropicznym enzootycznym enzymatycznym eofitycznym eolicznym eolitycznym eozoicznym epentetycznym epicznym epideiktycznym epidemicznym epifanicznym epifitycznym epiforycznym epigenetycznym epigraficznym epileptycznym epistemicznym epizodycznym epizoicznym epizootycznym eponimicznym epopeicznym eratycznym ergodycznym ergograficznym ergologicznym ergometrycznym ergonomicznym erogenicznym erotematycznym erotetycznym erotycznym erystycznym eseistycznym eskapistycznym estetycznym etatystycznym eterycznym etiologicznym etiopistycznym etnicznym etnograficznym etnologicznym etologicznym etycznym etymologicznym eufemicznym eufemistycznym eufonicznym euforycznym eufotycznym eugenicznym eukariotycznym euryhigrycznym euryhydrycznym eurytermicznym eurytmicznym eustatycznym eutektycznym eutroficznym ewangelicznym ezoterycznym fabrycznym fabulistycznym faktologicznym faktycznym fallicznym fanatycznym fanerozoicznym fantastycznym fantomatycznym faradycznym fatalistycznym fatycznym faunicznym faunistycznym faustycznym febrycznym feerycznym femicznym feministycznym fenetycznym fenologicznym fertycznym fideistycznym filetycznym filmologicznym filmotecznym filologicznym filopatrycznym filozoficznym finalistycznym fitochemicznym fitofagicznym fitogenicznym fitotoksycznym fizjatrycznym fizjologicznym fizjonomicznym fizycznym flebologicznym flegmatycznym florystycznym folwarcznym fonematycznym fonetycznym foniatrycznym fonicznym fonogenicznym fonograficznym fonologicznym fonometrycznym fonotaktycznym formistycznym fortecznym fosforycznym fotochemicznym fotogenicznym fotograficznym fotometrycznym fototoksycznym fototropicznym fototypicznym fotycznym fowistycznym frenetycznym frenologicznym ftyzjatrycznym futurystycznym fykologicznym galaktycznym galwanicznym gargantuicznym gastrycznym gazometrycznym gelologicznym gemmologicznym genealogicznym generycznym genetycznym genologicznym geoakustycznym geobotanicznym geocentrycznym geochemicznym geocyklicznym geodetycznym geodynamicznym geofizycznym geograficznym geokratycznym geologicznym geometrycznym geopatycznym geopolitycznym geostroficznym geotermicznym geotropicznym geriatrycznym gestycznym gigantycznym gildystycznym gimnastycznym gimnicznym glikemicznym gnomicznym gnomonicznym gnostycznym gorczycznym graficznym grafologicznym gramatycznym granicznym grecystycznym gromnicznym grzecznym gumożywicznym guzicznym hakatystycznym halurgicznym hamletycznym haplologicznym haptycznym harmonicznym haubicznym hebefrenicznym hebraistycznym hedonistycznym hegemonicznym hektycznym heliofizycznym helotycznym hemitonicznym hemolitycznym hemostatycznym hemotoksycznym hepatycznym herakletycznym heraldycznym hermetycznym heroicznym heroikomicznym heroistycznym heurystycznym hierarchicznym hieratycznym hierogamicznym higienicznym higrotycznym himalaicznym hinduistycznym hiperbarycznym hiperbolicznym hipergenicznym hipergolicznym hipersonicznym hipertonicznym hipicznym hipnagogicznym hipnologicznym hipnopedycznym hipnotycznym hipogeicznym hipokratycznym hipologicznym hiponimicznym hipostatycznym hipotaktycznym hipotecznym hipotermicznym hipotetycznym hipotonicznym hippicznym histerycznym histologicznym historycznym hobbistycznym hobbystycznym hodegetycznym holarktycznym holistycznym holoandrycznym holograficznym holomorficznym holozoicznym homeopatycznym homerycznym homiletycznym homocyklicznym homodontycznym homoerotycznym homofobicznym homofonicznym homogamicznym homogenicznym homograficznym homolitycznym homologicznym homomorficznym homonimicznym homosferycznym homotetycznym homotopicznym horograficznym hortologicznym hucznym humanistycznym humorystycznym hybrydycznym hydraulicznym hydrofonicznym hydrolitycznym hydrologicznym hydronicznym hydronimicznym hydronomicznym hydropatycznym hydroponicznym hyletycznym hymnicznym hymnologicznym iberystycznym ibsenistycznym ichnologicznym idealistycznym identycznym ideograficznym ideologicznym idiograficznym idiologicznym idiomatycznym idiomorficznym idiotycznym idyllicznym iglicznym ikonicznym ikonologicznym ilomiesięcznym ilumiesięcznym iluzorycznym imagistycznym impaktycznym impetycznym informatycznym inkretycznym innojęzycznym inwentycznym iranistycznym irenicznym irenistycznym ironicznym islamicznym islamistycznym ityfallicznym izarytmicznym izobarycznym izocefalicznym izochorycznym izochronicznym izofonicznym izograficznym izokefalicznym izomerycznym izometrycznym izomorficznym izoosmotycznym izostatycznym izosterycznym izosylabicznym izotermicznym izotonicznym jabłecznym jajecznym jambicznym japonistycznym jarmarcznym jatrogenicznym jedlicznym jednojęzycznym jednoocznym jednoręcznym jednorocznym jednosiecznym jednoznacznym jodometrycznym jonicznym jonosferycznym jubileatycznym jucznym judaistycznym jurydycznym jurystycznym kabalistycznym kadawerycznym kaducznym kairologicznym kakofonicznym kalafonicznym kaligraficznym kalorycznym kamagraficznym kamienicznym kanonicznym kanonistycznym kapistycznym kaplicznym kariogamicznym kariologicznym karmicznym karpologicznym kasandrycznym katabatycznym katabolicznym katadromicznym katalektycznym kataleptycznym katalitycznym katarktycznym katartycznym katatonicznym katatymicznym katechetycznym kategorycznym katektycznym katoptrycznym kaustycznym kazuistycznym każdorocznym kemalistycznym kenotycznym kenozoicznym kerygmatycznym ketonemicznym kilometrycznym kimograficznym kinematycznym kinestetycznym kinetycznym kladystycznym klastycznym klasycznym klęcznym klimatycznym klinicznym kliometrycznym kloacznym klonicznym kognatycznym kolonistycznym kolorystycznym komatycznym komensalicznym komicznym komisarycznym komunistycznym koncentrycznym Konecznym konicznym koniecznym Koniecznym koprofagicznym koranicznym kosmetycznym kosmicznym kosmofizycznym kosmogonicznym kosmologicznym kostycznym kotwicznym krenologicznym kreolistycznym kriofizycznym kriogenicznym kriologicznym kriometrycznym krionicznym krocznym krótkowiecznym krwiotocznym krwotocznym krynicznym kryptozoicznym krystalicznym krytycznym krzywicznym ksenofilicznym ksenofobicznym ksenogamicznym ksenogenicznym kserofitycznym kserofobicznym kserotycznym ksograficznym kubicznym kubistycznym kucznym kulometrycznym kultycznym kurdiucznym kursorycznym kwietystycznym kynologicznym labelistycznym ladacznym lakonicznym laksystycznym lamaistycznym legalistycznym leptosomicznym letargicznym leukemicznym lewobocznym leworęcznym licznym limbicznym limfatycznym limnicznym limnologicznym lingwistycznym liofilicznym lipolitycznym lipometrycznym lirycznym litograficznym litologicznym litosferycznym litotomicznym liturgicznym litycznym lizygenicznym lobbistycznym lobbystycznym logarytmicznym logicystycznym logicznym logistycznym logopatycznym logopedycznym lojalistycznym lucyferycznym ludycznym lunatycznym łącznym macicznym magicznym magmatycznym magmogenicznym magnetycznym majestatycznym majeutycznym makabrycznym makaronicznym makiawelicznym makrofizycznym malarycznym małoznacznym mammologicznym mandaistycznym mandeistycznym manierycznym manograficznym manometrycznym maoistycznym mapograficznym maretermicznym marinistycznym mariologicznym marynistycznym masakrycznym masoretycznym mastologicznym matecznym matematycznym matronimicznym maturycznym mazdaistycznym mazdeistycznym mącznym meandrycznym mechanicznym mediumicznym medycznym megacyklicznym megalitycznym megatermicznym mejotycznym melicznym melizmatycznym melodycznym mereologicznym merytorycznym mesjanicznym mesmerycznym metabolicznym metaerotycznym metaetycznym metafizycznym metaforycznym metalicznym metalogicznym metalurgicznym metamerycznym metamorficznym meteorycznym meteorytycznym metodycznym metodystycznym metonimicznym metrologicznym metronomicznym metrycznym mezofitycznym mezolitycznym mezosferycznym mezotermicznym mezotroficznym mezozoicznym miastenicznym miazmatycznym miednicznym miesięcznym międzyrzecznym mikologicznym mikotroficznym mikrofizycznym mikrolitycznym mikrologicznym mikrurgicznym mimetycznym mimicznym miocenicznym miograficznym miologicznym miopatycznym mistycznym mitograficznym mitologicznym mitotycznym mitycznym mizandrycznym mizoandrycznym mizofobicznym mizogamicznym mizoginicznym mlecznym mnemicznym mnemonicznym monadycznym monarchicznym monastycznym monistycznym monodycznym monofagicznym monofobicznym monofonicznym monogamicznym monogenicznym monograficznym monokarpicznym monolitycznym monologicznym monomorficznym monotonicznym moralistycznym morfemicznym
morfinicznym morfologicznym morfotycznym morganatycznym motorycznym motywicznym mozaistycznym mrocznym mutagenicznym muzeologicznym muzycznym mykologicznym nabocznym nadakustycznym nadgranicznym nadkrytycznym nadobłocznym nadocznym nadplastycznym nadrzecznym nadwzrocznym Nakoniecznym naocznym narcystycznym naręcznym narkotycznym nastycznym natalistycznym naturystycznym natywistycznym nautologicznym nautycznym nearktycznym nefrologicznym nekrotycznym nektonicznym neogenicznym neoklasycznym neolitycznym neologicznym neoplastycznym neotenicznym neozoicznym nepotycznym neptunicznym nerytycznym neumatycznym neuralgicznym neurogenicznym neurologicznym neuropatycznym neurotycznym newralgicznym nieabiotycznym nieabulicznym nieacyklicznym nieadonicznym nieaerotycznym nieafatycznym nieafelicznym nieafinicznym nieafonicznym nieafotycznym nieagogicznym nieagonicznym nieaikonicznym nieaktynicznym nieakustycznym niealergicznym niealkalicznym nieallelicznym niealogicznym nieamforycznym nieamorficznym nieamorycznym nieanemicznym nieanergicznym nieangelicznym nieanhelicznym nieanoetycznym nieanomicznym nieantycznym nieapatycznym nieapetycznym nieaphelicznym nieaprotycznym nieaptecznym niearchaicznym niearktycznym niearytmicznym nieascetycznym nieaseptycznym nieaspołecznym nieastatycznym nieastenicznym nieataktycznym nieatletycznym nieatoksycznym nieatonicznym nieatroficznym nieazoicznym niebachicznym niebacznym niebajecznym niebarycznym niebezpiecznym niebigamicznym niebionicznym niebiotycznym niebitumicznym niebocznym niebotanicznym niebotycznym niebożnicznym niebukolicznym niebulimicznym niebuńczucznym niecałorocznym niecenotycznym niecentrycznym nieceramicznym niecezarycznym niechaotycznym niechemicznym niechoreicznym niechronicznym niechtonicznym nieciotecznym niecorocznym niecudacznym niecyklicznym niecynicznym nieczworacznym nieczyracznym niedeiktycznym niedeistycznym niedelirycznym niedemonicznym niedemotycznym niedeontycznym niedetalicznym niediadycznym niedimerycznym niedomacicznym niedorocznym niedorzecznym niedracznym niedrastycznym niedruidycznym niedwubocznym niedwułucznym niedwuocznym niedwuręcznym niedwurocznym niedwusiecznym niedwuznacznym niedynamicznym niedziwacznym niedźwięcznym nieedaficznym nieegotycznym nieegzotycznym nieeidetycznym nieejdetycznym nieelastycznym nieeliptycznym nieemetycznym nieemfatycznym nieemicznym nieempatycznym nieempirycznym nieendemicznym nieenergicznym nieeofitycznym nieeolicznym nieeolitycznym nieeozoicznym nieepicznym nieepizoicznym nieepopeicznym nieeratycznym nieergodycznym nieerotycznym nieerystycznym nieestetycznym nieeterycznym nieetnicznym nieetycznym nieeufemicznym nieeufonicznym nieeuforycznym nieeufotycznym nieeugenicznym niefabrycznym niefaktycznym niefallicznym niefanatycznym niefaradycznym niefatycznym niefaunicznym niefaustycznym niefebrycznym niefeerycznym niefemicznym niefenetycznym niefertycznym niefiletycznym niefizycznym niefolwarcznym niefonetycznym niefonicznym niefortecznym niefotycznym niegastrycznym niegenerycznym niegenetycznym niegestycznym niegimnicznym niegnomicznym niegnostycznym niegorczycznym niegraficznym niegranicznym niegromnicznym niegrzecznym niehaptycznym niehaubicznym niehektycznym niehelotycznym niehepatycznym nieheroicznym niehipicznym niehipotecznym niehippicznym niehomerycznym niehucznym niehyletycznym niehymnicznym nieidentycznym nieidiotycznym nieidyllicznym nieiglicznym nieikonicznym nieimpetycznym nieirenicznym nieironicznym nieislamicznym niejabłecznym niejajecznym niejambicznym niejarmarcznym niejedlicznym niejednoocznym niejonicznym niejucznym niejurydycznym niekaducznym niekalorycznym niekanonicznym niekaplicznym niekarmicznym niekaustycznym niekenotycznym niekinetycznym nieklastycznym nieklasycznym nieklęcznym nieklinicznym niekloacznym nieklonicznym niekomatycznym niekomicznym niekonicznym niekoniecznym niekoranicznym niekosmicznym niekostycznym niekotwicznym niekrionicznym niekrocznym niekrwotocznym niekrynicznym niekrytycznym niekrzywicznym niekubicznym niekucznym niekultycznym niekurdiucznym nieladacznym nielakonicznym nielewobocznym nieleworęcznym nielicznym nielimbicznym nielimnicznym nielirycznym nielitycznym nielogicznym nieludycznym nielunatycznym niełącznym niemacicznym niemagicznym niemalarycznym niematecznym niematurycznym niemącznym niemedycznym niemejotycznym niemelicznym niemelodycznym niemetalicznym niemetodycznym niemetrycznym niemiednicznym niemiesięcznym niemimetycznym niemimicznym niemistycznym niemitotycznym niemitycznym niemlecznym niemnemicznym niemonadycznym niemonodycznym niemotorycznym niemotywicznym niemrocznym niemuzycznym nienabocznym nienadocznym nienadrzecznym nienaocznym nienaręcznym nienastycznym nienautycznym nieneozoicznym nienepotycznym nienerytycznym nienilotycznym nienoetycznym nienomadycznym nienomicznym nienordycznym nienotorycznym nienoworocznym nienumerycznym nieobocznym nieobosiecznym nieobuocznym nieoburęcznym nieobusiecznym nieoceanicznym nieocznym nieodłącznym nieodręcznym nieodwiecznym nieogamicznym nieokolicznym nieokracznym nieonirycznym nieontycznym nieoogamicznym nieoologicznym nieopacznym nieoptycznym nieorficznym nieorganicznym nieosjanicznym nieosmotycznym nieostatecznym niepacyficznym niepanicznym niepasiecznym niepatetycznym niepelagicznym niepiwnicznym nieplastycznym niepobocznym niepodocznym niepodręcznym niepodulicznym niepoetycznym niepokracznym niepolemicznym niepolitycznym niepołowicznym niepomrocznym niepoprzecznym nieporęcznym niepotocznym niepotylicznym niepożytecznym niepółmrocznym niepółręcznym niepółrocznym niepółwiecznym niepraktycznym nieprawiecznym nieprozaicznym nieprzelicznym nieprzełącznym nieprzybocznym nieprzyocznym niepsychicznym niepszenicznym niepublicznym niepyknicznym nierabinicznym nieracemicznym nieracicznym niereistycznym nierematycznym nieretorycznym nieręcznym nierocznym nierokrocznym nierozkrocznym nierozlicznym nierozłącznym nierunicznym nierytmicznym nierzecznym niesaficznym niesajdacznym niesatanicznym niesatyrycznym niescenicznym niesceptycznym niesejsmicznym nieseptycznym nieseraficznym nieserdecznym niesferycznym niesialicznym niesiecznym niesinicznym nieskeptycznym nieskocznym nieskurcznym nieskutecznym niesłonecznym niesmacznym niesomatycznym niesonetycznym niespastycznym niespołecznym niesprzecznym niestatecznym niestatycznym niestenicznym niestołecznym niestroficznym niestryjecznym niestuocznym niestychicznym niestycznym niesumarycznym niesyderycznym niesylabicznym niesynodycznym niesztucznym nieślicznym nieśródocznym nieśródręcznym nieśródrocznym nieświątecznym nietabacznym nietabetycznym nietaktycznym nietamecznym nietanecznym nietantrycznym nietartacznym nietchawicznym nietechnicznym nietegorocznym nieteistycznym nietematycznym nietermicznym nietetycznym nieteurgicznym nietęcznym nietłocznym nietocznym nietoksycznym nietonicznym nietopicznym nietotemicznym nietracznym nietragicznym nietriadycznym nietroficznym nietropicznym nietrójbocznym nietucznym nietycznym nietysiącznym nietysięcznym nietytanicznym nieubocznym nieulicznym nieunistycznym nieustawicznym nieużytecznym niewalecznym niewdzięcznym niewenerycznym niewiatracznym niewidocznym niewiecznym niewokalicznym niewstecznym niewszetecznym niewujecznym niewykrocznym niewyłącznym niezakrocznym niezaocznym niezarzecznym niezbytecznym niezdobycznym niezłącznym nieznacznym niezręcznym niezwłocznym nieźrenicznym nieżarłocznym nieżętycznym nieżywicznym nihilistycznym nilotycznym niwelistycznym noematycznym noetycznym nomadycznym nomicznym nomograficznym nomologicznym nomotetycznym nordycznym nostalgicznym notorycznym nowelistycznym nowokrytycznym noworocznym nudystycznym nukleonicznym numerycznym numizmatycznym numulitycznym obcojęzycznym obocznym obosiecznym obscenicznym obuocznym oburęcznym obusiecznym oceanicznym ocznym odorologicznym odręcznym odsłonecznym odwiecznym ofiologicznym oftalmicznym ogamicznym ojnologicznym okolicznym okracznym oksytonicznym okulistycznym okultystycznym oligarchicznym oligomerycznym onanistycznym onirycznym onkologicznym onkostatycznym onomastycznym ontogenicznym ontologicznym ontycznym oogamicznym oogenetycznym oologicznym opacznym optycznym optymistycznym orficznym organicznym organistycznym orgastycznym orgiastycznym orogenicznym orograficznym oronimicznym ortodontycznym ortoepicznym ortofonicznym ortograficznym ortopedycznym ortoptycznym osjanicznym osmologicznym osmotycznym ostatecznym osteolitycznym osteologicznym osteopatycznym ośmiobocznym otologicznym pacyficznym pacyfistycznym palearktycznym Palecznym paleofitycznym paleofizycznym paleogenicznym paleolitycznym paleologicznym paleozoicznym panchronicznym pandemicznym panegirycznym panerotycznym panicznym panoramicznym panpsychicznym pansoficznym panteistycznym pantomimicznym parabiotycznym parabolicznym parafrenicznym paralaktycznym paralitycznym paralogicznym paramedycznym parametrycznym paranoicznym parantetycznym paraplegicznym parataktycznym paratymicznym parenetycznym parentetycznym parodystycznym paronimicznym parotysięcznym parutysięcznym paseistycznym pasiecznym pasywistycznym patetycznym patogenicznym patologicznym patriotycznym patrologicznym patronimicznym patrystycznym pedagogicznym pedantycznym pederastycznym pedeutycznym pediatrycznym pedodontycznym pedologicznym pelagicznym penologicznym pentatonicznym periodycznym perlitycznym peronistycznym peryferycznym perytektycznym pesymistycznym petrologicznym pianistycznym Piasecznym pietystycznym pięciobocznym pięciowiecznym pindarycznym pirofitycznym piroforycznym pirogenicznym pirolitycznym pirometrycznym piwnicznym pizolitycznym planistycznym planktonicznym plastycznym platonicznym plazmatycznym pleomorficznym pleonastycznym plutonicznym pneumatycznym pneumonicznym pobocznym podagrycznym podakustycznym podoceanicznym podocznym podopiecznym podręcznym podstołecznym podstycznym podulicznym poetycznym pofabrycznym pogranicznym poklasycznym pokracznym pokrwotocznym polarystycznym polemicznym poliandrycznym policyklicznym polifagicznym polifonicznym poligamicznym poligenicznym poliglotycznym poligraficznym polikarpicznym poliklinicznym polimerycznym polimorficznym polirytmicznym polisemicznym politycznym polonistycznym połowicznym pomologicznym pompatycznym pomrocznym ponadrocznym ponarkotycznym ponoworocznym poprzecznym populistycznym poreumatycznym poręcznym porfirycznym poromantycznym poświątecznym potocznym potylicznym powulkanicznym pozaetycznym pozafabrycznym pozagranicznym pozakrytycznym pozamacicznym pozamedycznym pozamuzycznym pozascenicznym pozasłonecznym pozaspołecznym pozastołecznym pożytecznym półelastycznym półeliptycznym półfonetycznym półklasycznym półmetalicznym półmiesięcznym półmrocznym półplastycznym półręcznym półrocznym półrozkrocznym półtechnicznym półtorarocznym półwiecznym pragmatycznym praktycznym prawiecznym prawobocznym praworęcznym prebiotycznym prelogicznym probiotycznym profetycznym prognostycznym proklitycznym proksemicznym proleptycznym prometeicznym prospołecznym prostetycznym protetycznym protozoicznym prowizorycznym prozaicznym prozodycznym próchnicznym pryzmatycznym przedlogicznym przedmedycznym przedwiecznym przekomicznym przelicznym przełącznym prześlicznym przybocznym przyfabrycznym przyfortecznym przygranicznym przyklinicznym przyocznym przyrzecznym przysłonecznym przyulicznym psalmodycznym psychicznym psychotycznym pszenicznym publicznym purystycznym pyknicznym rabinicznym rabulistycznym racemicznym rachitycznym racicznym radiofonicznym radiologicznym rafaelicznym rapsodycznym realistycznym regalistycznym reistycznym reksygenicznym rematycznym reologicznym retorycznym reumatycznym ręcznym rocznym rojalistycznym rokrocznym romanistycznym romantycznym romboedrycznym rozdźwięcznym rozkrocznym rozlicznym rozłącznym równobocznym równolicznym równoznacznym różnobocznym różnojęzycznym różnoznacznym runicznym ruralistycznym rusycystycznym rutenistycznym rygorystycznym rytmicznym rytmoidycznym rzecznym rzygowicznym sabatystycznym sadystycznym saficznym sahajdacznym sajdacznym samokrytycznym samostatecznym sangwinicznym saprofitycznym sardonicznym sarkastycznym satanicznym satanistycznym satyrycznym scenicznym sceptycznym schematycznym scholastycznym scjentyficznym sefirotycznym sejsmicznym seksoholicznym semantycznym semigraficznym semiologicznym semiotycznym sensorycznym septycznym seraficznym serdecznym serologicznym sferolitycznym sferycznym sfragistycznym sialicznym siecznym sinicznym sinologicznym sintoistycznym skałotocznym skandalicznym skatologicznym skeptycznym sklerotycznym skocznym Skoniecznym skrofulicznym skurcznym skutecznym slalomicznym slawistycznym słonecznym smacznym snobistycznym socjologicznym socjomedycznym socjopatycznym sofistycznym sokratycznym solfatarycznym solistycznym somatycznym sonantycznym sonetycznym sonorystycznym sorabistycznym sozologicznym spastycznym spazmatycznym spazmodycznym specyficznym spirantycznym społecznym spondeicznym spontanicznym sporadycznym sprzecznym statarycznym statecznym statolitycznym statycznym statystycznym stenicznym stenotypicznym stochastycznym stołecznym strategicznym stroficznym stryjecznym stujęzycznym stuocznym stutysięcznym stychicznym stycznym stylistycznym subarktycznym subendemicznym subkalorycznym subklinicznym subnordycznym subsonicznym sumarycznym supersonicznym suprematycznym syderycznym syfilitycznym sygmatycznym syjonistycznym sylabicznym sylogistycznym symbiotycznym symbolicznym symetrycznym symfizycznym symfonicznym sympatrycznym sympatycznym symplistycznym symultanicznym synaptycznym synchronicznym synergetycznym synergicznym syngenetycznym synkratycznym synkretycznym synkrytycznym synodycznym synonimicznym synoptycznym syntaktycznym syntetycznym syntonicznym systematycznym systemicznym sześciobocznym sztucznym szubienicznym ślicznym średniorocznym śródocznym śródręcznym śródrocznym świątecznym tabacznym tabelarycznym tabetycznym tabuistycznym taksologicznym taksonomicznym taktycznym talbotypicznym talmudycznym tamecznym tamtorocznym tamtowiecznym tanecznym tanorektycznym tantrycznym taoistycznym tartacznym tautologicznym tautomerycznym tautonimicznym tchawicznym technicznym tegorocznym tegowiecznym teistycznym tektonicznym telefonicznym telegenicznym telegraficznym telematycznym telemedycznym telemetrycznym teleologicznym telepatycznym telesonicznym tellurycznym tematycznym teocentrycznym teoforycznym teogonicznym teokratycznym teologicznym teorematycznym teoretycznym teozoficznym terapeutycznym terestrycznym teriologicznym termicznym terygenicznym tetraedrycznym tetralogicznym tetramerycznym tetycznym teurgicznym tęcznym timokratycznym tłocznym tocznym tokologicznym toksemicznym toksycznym tomistycznym tomograficznym tonicznym tonometrycznym topicznym topograficznym topologicznym toponimicznym totalistycznym totemicznym totemistycznym tracznym tragicznym tragikomicznym transgenicznym traumatycznym trenologicznym triadycznym trialistycznym tribologicznym trocheicznym troficznym trofolitycznym troglodycznym tropicznym trójbocznym trójjęzycznym trójscenicznym trójsiecznym truistycznym trybologicznym trybrachicznym tryftongicznym trzeciorocznym trzyjęzycznym trzytysięcznym tuberkulicznym tucznym turkologicznym turpistycznym turystycznym tycznym tyflologicznym typograficznym typologicznym tysiącznym tysięcznym tytanicznym ubiegłorocznym ubikwistycznym ubocznym ufologicznym ulicznym ultrafemicznym ultraistycznym ultramaficznym unionistycznym unistycznym uranistycznym urbanistycznym ureotelicznym urikotelicznym urograficznym urologicznym urometrycznym ustawicznym utopistycznym użytecznym walecznym walenrodycznym wampirycznym wdzięcznym wenerycznym wersologicznym werystycznym wiatracznym wideofonicznym widocznym wiecznym wielobocznym wieloetnicznym wielojęzycznym wieloznacznym witalistycznym własnoręcznym wokalicznym wokalistycznym wolumetrycznym współznacznym wstecznym wszetecznym wujecznym wulkanicznym wykrocznym wyłącznym wysokomlecznym wytycznym zagranicznym zakrocznym zaoceanicznym zaocznym zarzecznym zbytecznym zdobycznym zeszłorocznym zeszłowiecznym złącznym znacznym zoochorycznym zoogenicznym zoograficznym zoologicznym zoometrycznym zoomorficznym zootechnicznym zootomicznym zręcznym zwłocznym zymogenicznym źrenicznym żarłocznym żętycznym żywicznym
abiologicznym, abiotycznym, abulicznym, acetonemicznym, achromatycznym, acyklicznym, adiabatycznym, adiaforycznym, adonicznym, adrenergicznym, aerograficznym, aerologicznym, aeronautycznym, aeronomicznym, aeroponicznym, aerostatycznym, aerotycznym, aerozoicznym, aestetycznym, afatycznym, afelicznym, afinicznym, afonicznym, aforystycznym, afotycznym, agnostycznym, agogicznym, agonicznym, agonistycznym, agramatycznym, agrarystycznym, agrochemicznym, agrofizycznym, agronomicznym, ahistorycznym, aideologicznym, aikonicznym, ajtiologicznym, ajurwedycznym, akademicznym, akarologicznym, akcesorycznym, akefalicznym, akmeistycznym, akroamatycznym, akrobatycznym, akronimicznym, aksjologicznym, aksjomatycznym, aktynicznym, aktywistycznym, akustycznym, akwanautycznym, akwarystycznym, alarmistycznym, albinotycznym, alchemicznym, aleatorycznym, alegorycznym, alergicznym, alfabetycznym, algebraicznym, algologicznym, algorytmicznym, alicyklicznym, alifatycznym, alkalicznym, alkoholicznym, allelicznym, allogamicznym, allogenicznym, allopatrycznym, allosterycznym, alochtonicznym, alofonicznym, alogamicznym, alogenicznym, alogicznym, alograficznym, alomorficznym, alopatrycznym, alopatycznym, aloplastycznym, alpinistycznym, altimetrycznym, altruistycznym, amagnetycznym, ambiofonicznym, ametabolicznym, ametodycznym, amfibiotycznym, amfibolicznym, amfidromicznym, amfiprotycznym, amfolitycznym, amforycznym, amfoterycznym, amidystycznym, amitotycznym, amnestycznym, amorficznym, amorycznym, amotorycznym, anabatycznym, anabiotycznym, anabolicznym, anachronicznym, anadromicznym, anaerobicznym, anaforetycznym, anaforycznym, anaglificznym, anagogicznym, anakolutycznym, analeptycznym, analgetycznym, analitycznym, analogicznym, anamnestycznym, anamorficznym, anankastycznym, anapestycznym, anarchicznym, anastatycznym, anatoksycznym, anatomicznym, androfobicznym, androgenicznym, androginicznym, androgynicznym, andrologicznym, andynistycznym, anegdotycznym, anemicznym, anemogamicznym, anergicznym, anestetycznym, angelicznym, angiologicznym, anglistycznym, anglojęzycznym, anhelicznym, anhellicznym, animistycznym, anizotomicznym, annalistycznym, anoetycznym, anoksemicznym, anomicznym, anorektycznym, anorganicznym, anorogenicznym, antarktycznym, antologicznym, antonimicznym, antropicznym, antybiotycznym, antycznym, antyfonicznym, antyheroicznym, antyironicznym, antykwarycznym, antylogicznym, antynomicznym, antypanicznym, antypatycznym, antypodycznym, antyseptycznym, antyspołecznym, antystatycznym, antytetycznym, antytoksycznym, aorystycznym, apagogicznym, apatetycznym, apatriotycznym, apatycznym, apedagogicznym, aperiodycznym, apetycznym, aphelicznym, aplanatycznym, apodyktycznym, apofatycznym, apofonicznym, apogamicznym, apokarpicznym, apokopicznym, apokryficznym, apolitycznym, apologetycznym, apologicznym, apoplektycznym, apoptotycznym, aporetycznym, apostatycznym, apostroficznym, apotropaicznym, apotropeicznym, apriorycznym, aprotycznym, aptecznym, arabistycznym, archaicznym, archaistycznym, archeotecznym, archeozoicznym, archetypicznym, arealistycznym, areograficznym, areometrycznym, areopagicznym, arianistycznym, ariostycznym, arktycznym, aromantycznym, aromatycznym, artretycznym, artrologicznym, artystycznym, arytmetycznym, arytmicznym, ascetycznym, asejsmicznym, asemantycznym, aseptycznym, asertorycznym, asomatycznym, aspołecznym, astatycznym, astenicznym, astmatycznym, astrofizycznym, astrologicznym, astronomicznym, astygmatycznym, asygmatycznym, asylabicznym, asymetrycznym, asymptotycznym, asyndetycznym, ataktycznym, ataraktycznym, atawistycznym, ateistycznym, atematycznym, atetotycznym, atletycznym, atmosferycznym, atoksycznym, atomistycznym, atonicznym, atraumatycznym, atroficznym, audiologicznym, autarkicznym, autentycznym, autoerotycznym, autofagicznym, autogamicznym, autogenicznym, autograficznym, autoironicznym, autokratycznym, autokrytycznym, autolitycznym, automatycznym, automorficznym, autonomicznym, autotelicznym, autotroficznym, autystycznym, azoicznym, bachicznym, bacznym, bajecznym, bajronicznym, bakonistycznym, balistycznym, balladycznym, balsamicznym, baptystycznym, bariatrycznym, barometrycznym, barycznym, batalistycznym, batygraficznym, batymetrycznym, bentonicznym, bezdźwięcznym, bezgranicznym, bezkalorycznym, bezkrytycznym, bezobłocznym, bezpiecznym, bezpożytecznym, bezskutecznym, bezsłonecznym, bezsprzecznym, bezużytecznym, bezzwłocznym, bibliotecznym, biblistycznym, bichronicznym, bigamicznym, bimetalicznym, bimorficznym, bioakustycznym, biocenotycznym, biochemicznym, biodynamicznym, biofizycznym, biogenetycznym, biogenicznym, biograficznym, biologicznym, biomedycznym, biometrycznym, bionicznym, bioorganicznym, biopsychicznym, biosonicznym, biostatycznym, biotechnicznym, biotycznym, bitumicznym, bliskoznacznym, błyskawicznym, bocznym, bohemistycznym, bolometrycznym, bombastycznym, botanicznym, bożnicznym, buddaistycznym, bukolicznym, bulimicznym, buńczucznym, całorocznym, całowiecznym, celomatycznym, celtologicznym, cenestetycznym, cenocytycznym, cenotycznym, centrycznym, centrystycznym, ceramicznym, cerograficznym, cetologicznym, cezarycznym, cezarystycznym, chaotycznym, chemicznym, chemogenicznym, chiliastycznym, chimerycznym, chironomicznym, chirurgicznym, cholerycznym, choliambicznym, choregicznym, choreicznym, choriambicznym, chorologicznym, chromatycznym, chronicznym, chtonicznym, cineramicznym, ciotecznym, coelomatycznym, comiesięcznym, corocznym, cudacznym, cybernetycznym, cyklicznym, cyklonicznym, cykloramicznym, cyklotymicznym, cylindrycznym, cynestetycznym, cynicznym, cytochemicznym, cytologicznym, cytostatycznym, cywilistycznym, czworacznym, czworobocznym, czyracznym, ćwierćwiecznym, dadaistycznym, daktylicznym, daoistycznym, dawnowiecznym, dazymetrycznym, defetystycznym, deiktycznym, deistycznym, delirycznym, demagogicznym, demiurgicznym, demograficznym, demokratycznym, demonicznym, demotycznym, dendrytycznym, dentystycznym, deontycznym, desmologicznym, desmurgicznym, despotycznym, detalicznym, diabetycznym, diabolicznym, diachronicznym, diadycznym, diadynamicznym, diafonicznym, diaforetycznym, diagenetycznym, diagnostycznym, diakaustycznym, diakrytycznym, dialektycznym, dialogicznym, dianetycznym, diarystycznym, diasporycznym, diastatycznym, diastolicznym, diastroficznym, diatermicznym, diatonicznym, dichroicznym, dielektrycznym, dietetycznym, dimerycznym, dimorficznym, diofantycznym, dioptrycznym, dioramicznym, diuretycznym, długojęzycznym, długowiecznym, dogmatycznym, doksologicznym, dolorystycznym, domacicznym, donatystycznym, doręcznym, dorocznym, dorzecznym, dosiecznym, dosłonecznym, dostatecznym, dotchawicznym, dozometrycznym, dozymetrycznym, dracznym, dramatycznym, drastycznym, drogistycznym, drugorocznym, druidycznym, drzewotocznym, dualistycznym, dwubocznym, dwujajecznym, dwujęzycznym, dwułucznym, dwumiesięcznym, dwuocznym, dwuręcznym, dwurocznym, dwusiecznym, dwutysiącznym, dwutysięcznym, dwuznacznym, dybrachicznym, dychawicznym, dychoreicznym, dychotomicznym, dychroicznym, dydaktycznym, dyfterytycznym, dyftongicznym, dymetrycznym, dymorficznym, dynamicznym, dynastycznym, dyplomatycznym, dysartrycznym, dysbarycznym, dysfatycznym, dysforycznym, dysfotycznym, dysgenetycznym, dysgraficznym, dyslektycznym, dysplastycznym, dystopicznym, dystroficznym, dystychicznym, dystymicznym, dyteistycznym, dytrocheicznym, dytyrambicznym, dyzartrycznym, dziedzicznym, dziwacznym, dźwięcznym, echolalicznym, edaficznym, efemerycznym, egocentrycznym, egoistycznym, egologicznym, egotycznym, egotystycznym, egzegetycznym, egzobiotycznym, egzogamicznym, egzogenicznym, egzoreicznym, egzotermicznym, egzoterycznym, egzotycznym, eidetycznym, ejdetycznym, ekfonetycznym, eklektycznym, ekliptycznym, ekologicznym, ekonomicznym, ekscentrycznym, ekstatycznym, ektogenicznym, ektomorficznym, ektotoksycznym, ektotroficznym, ekumenicznym, elastycznym, elektronicznym, elektrycznym, elenktycznym, eliptycznym, emblematycznym, emetycznym, emfatycznym, emfiteutycznym, emicznym, empatycznym, empirycznym, empirystycznym, encyklicznym, endemicznym, endogamicznym, endogenicznym, endomorficznym, endoreicznym, endosmotycznym, endotermicznym, endotoksycznym, eneolitycznym, energetycznym, energicznym, enharmonicznym, enigmatycznym, enkaustycznym, enklitycznym, enologicznym, entropicznym, enzootycznym, enzymatycznym, eofitycznym, eolicznym, eolitycznym, eozoicznym, epentetycznym, epicznym, epideiktycznym, epidemicznym, epifanicznym, epifitycznym, epiforycznym, epigenetycznym, epigraficznym, epileptycznym, epistemicznym, epizodycznym, epizoicznym, epizootycznym, eponimicznym, epopeicznym, eratycznym, ergodycznym, ergograficznym, ergologicznym, ergometrycznym, ergonomicznym, erogenicznym, erotematycznym, erotetycznym, erotycznym, erystycznym, eseistycznym, eskapistycznym, estetycznym, etatystycznym, eterycznym, etiologicznym, etiopistycznym, etnicznym, etnograficznym, etnologicznym, etologicznym, etycznym, etymologicznym, eufemicznym, eufemistycznym, eufonicznym, euforycznym, eufotycznym, eugenicznym, eukariotycznym, euryhigrycznym, euryhydrycznym, eurytermicznym, eurytmicznym, eustatycznym, eutektycznym, eutroficznym, ewangelicznym, ezoterycznym, fabrycznym, fabulistycznym, faktologicznym, faktycznym, fallicznym, fanatycznym, fanerozoicznym, fantastycznym, fantomatycznym, faradycznym, fatalistycznym, fatycznym, faunicznym, faunistycznym, faustycznym, febrycznym, feerycznym, femicznym, feministycznym, fenetycznym, fenologicznym, fertycznym, fideistycznym, filetycznym, filmologicznym, filmotecznym, filologicznym, filopatrycznym, filozoficznym, finalistycznym, fitochemicznym, fitofagicznym, fitogenicznym, fitotoksycznym, fizjatrycznym, fizjologicznym, fizjonomicznym, fizycznym, flebologicznym, flegmatycznym, florystycznym, folwarcznym, fonematycznym, fonetycznym, foniatrycznym, fonicznym, fonogenicznym, fonograficznym, fonologicznym, fonometrycznym, fonotaktycznym, formistycznym, fortecznym, fosforycznym, fotochemicznym, fotogenicznym, fotograficznym, fotometrycznym, fototoksycznym, fototropicznym, fototypicznym, fotycznym, fowistycznym, frenetycznym, frenologicznym, ftyzjatrycznym, futurystycznym, fykologicznym, galaktycznym, galwanicznym, gargantuicznym, gastrycznym, gazometrycznym, gelologicznym, gemmologicznym, genealogicznym, generycznym, genetycznym, genologicznym, geoakustycznym, geobotanicznym, geocentrycznym, geochemicznym, geocyklicznym, geodetycznym, geodynamicznym, geofizycznym, geograficznym, geokratycznym, geologicznym, geometrycznym, geopatycznym, geopolitycznym, geostroficznym, geotermicznym, geotropicznym, geriatrycznym, gestycznym, gigantycznym, gildystycznym, gimnastycznym, gimnicznym, glikemicznym, gnomicznym, gnomonicznym, gnostycznym, gorczycznym, graficznym, grafologicznym, gramatycznym, granicznym, grecystycznym, gromnicznym, grzecznym, gumożywicznym, guzicznym, hakatystycznym, halurgicznym, hamletycznym, haplologicznym, haptycznym, harmonicznym, haubicznym, hebefrenicznym, hebraistycznym, hedonistycznym, hegemonicznym, hektycznym, heliofizycznym, helotycznym, hemitonicznym, hemolitycznym, hemostatycznym, hemotoksycznym, hepatycznym, herakletycznym, heraldycznym, hermetycznym, heroicznym, heroikomicznym, heroistycznym, heurystycznym, hierarchicznym, hieratycznym, hierogamicznym, higienicznym, higrotycznym, himalaicznym, hinduistycznym, hiperbarycznym, hiperbolicznym, hipergenicznym, hipergolicznym, hipersonicznym, hipertonicznym, hipicznym, hipnagogicznym, hipnologicznym, hipnopedycznym, hipnotycznym, hipogeicznym, hipokratycznym, hipologicznym, hiponimicznym, hipostatycznym, hipotaktycznym, hipotecznym, hipotermicznym, hipotetycznym, hipotonicznym, hippicznym, histerycznym, histologicznym, historycznym, hobbistycznym, hobbystycznym, hodegetycznym, holarktycznym, holistycznym, holoandrycznym, holograficznym, holomorficznym, holozoicznym, homeopatycznym, homerycznym, homiletycznym, homocyklicznym, homodontycznym, homoerotycznym, homofobicznym, homofonicznym, homogamicznym, homogenicznym, homograficznym, homolitycznym, homologicznym, homomorficznym, homonimicznym, homosferycznym, homotetycznym, homotopicznym, horograficznym, hortologicznym, hucznym, humanistycznym, humorystycznym, hybrydycznym, hydraulicznym, hydrofonicznym, hydrolitycznym, hydrologicznym, hydronicznym, hydronimicznym, hydronomicznym, hydropatycznym, hydroponicznym, hyletycznym, hymnicznym, hymnologicznym, iberystycznym, ibsenistycznym, ichnologicznym, idealistycznym, identycznym, ideograficznym, ideologicznym, idiograficznym, idiologicznym, idiomatycznym, idiomorficznym, idiotycznym, idyllicznym, iglicznym, ikonicznym, ikonologicznym, ilomiesięcznym, ilumiesięcznym, iluzorycznym, imagistycznym, impaktycznym, impetycznym, informatycznym, inkretycznym, innojęzycznym, inwentycznym, iranistycznym, irenicznym, irenistycznym, ironicznym, islamicznym, islamistycznym, ityfallicznym, izarytmicznym, izobarycznym, izocefalicznym, izochorycznym, izochronicznym, izofonicznym, izograficznym, izokefalicznym, izomerycznym, izometrycznym, izomorficznym, izoosmotycznym, izostatycznym, izosterycznym, izosylabicznym, izotermicznym, izotonicznym, jabłecznym, jajecznym, jambicznym, japonistycznym, jarmarcznym, jatrogenicznym, jedlicznym, jednojęzycznym, jednoocznym, jednoręcznym, jednorocznym, jednosiecznym, jednoznacznym, jodometrycznym, jonicznym, jonosferycznym, jubileatycznym, jucznym, judaistycznym, jurydycznym, jurystycznym, kabalistycznym, kadawerycznym, kaducznym, kairologicznym, kakofonicznym, kalafonicznym, kaligraficznym, kalorycznym, kamagraficznym, kamienicznym, kanonicznym, kanonistycznym, kapistycznym, kaplicznym, kariogamicznym, kariologicznym, karmicznym, karpologicznym, kasandrycznym, katabatycznym, katabolicznym, katadromicznym, katalektycznym, kataleptycznym, katalitycznym, katarktycznym, katartycznym, katatonicznym, katatymicznym, katechetycznym, kategorycznym, katektycznym, katoptrycznym, kaustycznym, kazuistycznym, każdorocznym, kemalistycznym, kenotycznym, kenozoicznym, kerygmatycznym, ketonemicznym, kilometrycznym, kimograficznym, kinematycznym, kinestetycznym, kinetycznym, kladystycznym, klastycznym, klasycznym, klęcznym, klimatycznym, klinicznym, kliometrycznym, kloacznym, klonicznym, kognatycznym, kolonistycznym, kolorystycznym, komatycznym, komensalicznym, komicznym, komisarycznym, komunistycznym, koncentrycznym, Konecznym, konicznym, koniecznym, Koniecznym, koprofagicznym, koranicznym, kosmetycznym, kosmicznym, kosmofizycznym, kosmogonicznym, kosmologicznym, kostycznym, kotwicznym, krenologicznym, kreolistycznym, kriofizycznym, kriogenicznym, kriologicznym, kriometrycznym, krionicznym, krocznym, krótkowiecznym, krwiotocznym, krwotocznym, krynicznym, kryptozoicznym, krystalicznym, krytycznym, krzywicznym, ksenofilicznym, ksenofobicznym, ksenogamicznym, ksenogenicznym, kserofitycznym, kserofobicznym, kserotycznym, ksograficznym, kubicznym, kubistycznym, kucznym, kulometrycznym, kultycznym, kurdiucznym, kursorycznym, kwietystycznym, kynologicznym, labelistycznym, ladacznym, lakonicznym, laksystycznym, lamaistycznym, legalistycznym, leptosomicznym, letargicznym, leukemicznym, lewobocznym, leworęcznym, licznym, limbicznym, limfatycznym, limnicznym, limnologicznym, lingwistycznym, liofilicznym, lipolitycznym, lipometrycznym, lirycznym, litograficznym, litologicznym, litosferycznym, litotomicznym, liturgicznym, litycznym, lizygenicznym, lobbistycznym, lobbystycznym, logarytmicznym, logicystycznym, logicznym, logistycznym, logopatycznym, logopedycznym, lojalistycznym, lucyferycznym, ludycznym, lunatycznym, łącznym, macicznym, magicznym, magmatycznym, magmogenicznym, magnetycznym, majestatycznym, majeutycznym, makabrycznym, makaronicznym, makiawelicznym, makrofizycznym, malarycznym, małoznacznym, mammologicznym, mandaistycznym, mandeistycznym, manierycznym, manograficznym, manometrycznym, maoistycznym, mapograficznym, maretermicznym, marinistycznym, mariologicznym, marynistycznym, masakrycznym, masoretycznym, mastologicznym, matecznym, matematycznym, matronimicznym, maturycznym, mazdaistycznym, mazdeistycznym, mącznym, meandrycznym, mechanicznym, mediumicznym, medycznym, megacyklicznym, megalitycznym, megatermicznym, mejotycznym, melicznym, melizmatycznym, melodycznym, mereologicznym, merytorycznym, mesjanicznym, mesmerycznym, metabolicznym, metaerotycznym, metaetycznym, metafizycznym, metaforycznym, metalicznym, metalogicznym, metalurgicznym, metamerycznym, metamorficznym, meteorycznym, meteorytycznym, metodycznym, metodystycznym, metonimicznym, metrologicznym, metronomicznym, metrycznym, mezofitycznym, mezolitycznym, mezosferycznym, mezotermicznym, mezotroficznym, mezozoicznym, miastenicznym, miazmatycznym, miednicznym, miesięcznym, międzyrzecznym, mikologicznym, mikotroficznym, mikrofizycznym, mikrolitycznym, mikrologicznym, mikrurgicznym, mimetycznym, mimicznym, miocenicznym, miograficznym, miologicznym, miopatycznym, mistycznym, mitograficznym, mitologicznym, mitotycznym, mitycznym, mizandrycznym, mizoandrycznym, mizofobicznym, mizogamicznym, mizoginicznym, mlecznym, mnemicznym, mnemonicznym, monadycznym, monarchicznym, monastycznym, monistycznym, monodycznym, monofagicznym, monofobicznym, monofonicznym, monogamicznym, monogenicznym, monograficznym, monokarpicznym, monolitycznym, monologicznym, monomorficznym, monotonicznym, moralistycznym, morfemicznym, morfinicznym, morfologicznym, morfotycznym, morganatycznym, motorycznym, motywicznym, mozaistycznym, mrocznym, mutagenicznym, muzeologicznym, muzycznym, mykologicznym, nabocznym, nadakustycznym, nadgranicznym, nadkrytycznym, nadobłocznym, nadocznym, nadplastycznym, nadrzecznym, nadwzrocznym, Nakoniecznym, naocznym, narcystycznym, naręcznym, narkotycznym, nastycznym, natalistycznym, naturystycznym, natywistycznym, nautologicznym, nautycznym, nearktycznym, nefrologicznym, nekrotycznym, nektonicznym, neogenicznym, neoklasycznym, neolitycznym, neologicznym, neoplastycznym, neotenicznym, neozoicznym, nepotycznym, neptunicznym, nerytycznym, neumatycznym, neuralgicznym, neurogenicznym, neurologicznym, neuropatycznym, neurotycznym, newralgicznym, nieabiotycznym, nieabulicznym, nieacyklicznym, nieadonicznym, nieaerotycznym, nieafatycznym, nieafelicznym, nieafinicznym, nieafonicznym, nieafotycznym, nieagogicznym, nieagonicznym, nieaikonicznym, nieaktynicznym, nieakustycznym, niealergicznym, niealkalicznym, nieallelicznym, niealogicznym, nieamforycznym, nieamorficznym, nieamorycznym, nieanemicznym, nieanergicznym, nieangelicznym, nieanhelicznym, nieanoetycznym, nieanomicznym, nieantycznym, nieapatycznym, nieapetycznym, nieaphelicznym, nieaprotycznym, nieaptecznym, niearchaicznym, niearktycznym, niearytmicznym, nieascetycznym, nieaseptycznym, nieaspołecznym, nieastatycznym, nieastenicznym, nieataktycznym, nieatletycznym, nieatoksycznym, nieatonicznym, nieatroficznym, nieazoicznym, niebachicznym, niebacznym, niebajecznym, niebarycznym, niebezpiecznym, niebigamicznym, niebionicznym, niebiotycznym, niebitumicznym, niebocznym, niebotanicznym, niebotycznym, niebożnicznym, niebukolicznym, niebulimicznym, niebuńczucznym, niecałorocznym, niecenotycznym, niecentrycznym, nieceramicznym, niecezarycznym, niechaotycznym, niechemicznym, niechoreicznym, niechronicznym, niechtonicznym, nieciotecznym, niecorocznym, niecudacznym, niecyklicznym, niecynicznym, nieczworacznym, nieczyracznym, niedeiktycznym, niedeistycznym, niedelirycznym, niedemonicznym, niedemotycznym, niedeontycznym, niedetalicznym, niediadycznym, niedimerycznym, niedomacicznym, niedorocznym, niedorzecznym, niedracznym, niedrastycznym, niedruidycznym, niedwubocznym, niedwułucznym, niedwuocznym, niedwuręcznym, niedwurocznym, niedwusiecznym, niedwuznacznym, niedynamicznym, niedziwacznym, niedźwięcznym, nieedaficznym, nieegotycznym, nieegzotycznym, nieeidetycznym, nieejdetycznym, nieelastycznym, nieeliptycznym, nieemetycznym, nieemfatycznym, nieemicznym, nieempatycznym, nieempirycznym, nieendemicznym, nieenergicznym, nieeofitycznym, nieeolicznym, nieeolitycznym, nieeozoicznym, nieepicznym, nieepizoicznym, nieepopeicznym, nieeratycznym, nieergodycznym, nieerotycznym, nieerystycznym, nieestetycznym, nieeterycznym, nieetnicznym, nieetycznym, nieeufemicznym, nieeufonicznym, nieeuforycznym, nieeufotycznym, nieeugenicznym, niefabrycznym, niefaktycznym, niefallicznym, niefanatycznym, niefaradycznym, niefatycznym, niefaunicznym, niefaustycznym, niefebrycznym, niefeerycznym, niefemicznym, niefenetycznym, niefertycznym, niefiletycznym, niefizycznym, niefolwarcznym, niefonetycznym, niefonicznym, niefortecznym, niefotycznym, niegastrycznym, niegenerycznym, niegenetycznym, niegestycznym, niegimnicznym, niegnomicznym, niegnostycznym, niegorczycznym, niegraficznym, niegranicznym, niegromnicznym, niegrzecznym, niehaptycznym, niehaubicznym, niehektycznym, niehelotycznym, niehepatycznym, nieheroicznym, niehipicznym, niehipotecznym, niehippicznym, niehomerycznym, niehucznym, niehyletycznym, niehymnicznym, nieidentycznym, nieidiotycznym, nieidyllicznym, nieiglicznym, nieikonicznym, nieimpetycznym, nieirenicznym, nieironicznym, nieislamicznym, niejabłecznym, niejajecznym, niejambicznym, niejarmarcznym, niejedlicznym, niejednoocznym, niejonicznym, niejucznym, niejurydycznym, niekaducznym, niekalorycznym, niekanonicznym, niekaplicznym, niekarmicznym, niekaustycznym, niekenotycznym, niekinetycznym, nieklastycznym, nieklasycznym, nieklęcznym, nieklinicznym, niekloacznym, nieklonicznym, niekomatycznym, niekomicznym, niekonicznym, niekoniecznym, niekoranicznym, niekosmicznym, niekostycznym, niekotwicznym, niekrionicznym, niekrocznym, niekrwotocznym, niekrynicznym, niekrytycznym, niekrzywicznym, niekubicznym, niekucznym, niekultycznym, niekurdiucznym, nieladacznym, nielakonicznym, nielewobocznym, nieleworęcznym, nielicznym, nielimbicznym, nielimnicznym, nielirycznym, nielitycznym, nielogicznym, nieludycznym, nielunatycznym, niełącznym, niemacicznym, niemagicznym, niemalarycznym, niematecznym, niematurycznym, niemącznym, niemedycznym, niemejotycznym, niemelicznym, niemelodycznym, niemetalicznym, niemetodycznym, niemetrycznym, niemiednicznym, niemiesięcznym, niemimetycznym, niemimicznym, niemistycznym, niemitotycznym, niemitycznym, niemlecznym, niemnemicznym, niemonadycznym, niemonodycznym, niemotorycznym, niemotywicznym, niemrocznym, niemuzycznym, nienabocznym, nienadocznym, nienadrzecznym, nienaocznym, nienaręcznym, nienastycznym, nienautycznym, nieneozoicznym, nienepotycznym, nienerytycznym, nienilotycznym, nienoetycznym, nienomadycznym, nienomicznym, nienordycznym, nienotorycznym, nienoworocznym, nienumerycznym, nieobocznym, nieobosiecznym, nieobuocznym, nieoburęcznym, nieobusiecznym, nieoceanicznym, nieocznym, nieodłącznym, nieodręcznym, nieodwiecznym, nieogamicznym, nieokolicznym, nieokracznym, nieonirycznym, nieontycznym, nieoogamicznym, nieoologicznym, nieopacznym, nieoptycznym, nieorficznym, nieorganicznym, nieosjanicznym, nieosmotycznym, nieostatecznym, niepacyficznym, niepanicznym, niepasiecznym, niepatetycznym, niepelagicznym, niepiwnicznym, nieplastycznym, niepobocznym, niepodocznym, niepodręcznym, niepodulicznym, niepoetycznym, niepokracznym, niepolemicznym, niepolitycznym, niepołowicznym, niepomrocznym, niepoprzecznym, nieporęcznym, niepotocznym, niepotylicznym, niepożytecznym, niepółmrocznym, niepółręcznym, niepółrocznym, niepółwiecznym, niepraktycznym, nieprawiecznym, nieprozaicznym, nieprzelicznym, nieprzełącznym, nieprzybocznym, nieprzyocznym, niepsychicznym, niepszenicznym, niepublicznym, niepyknicznym, nierabinicznym, nieracemicznym, nieracicznym, niereistycznym, nierematycznym, nieretorycznym, nieręcznym, nierocznym, nierokrocznym, nierozkrocznym, nierozlicznym, nierozłącznym, nierunicznym, nierytmicznym, nierzecznym, niesaficznym, niesajdacznym, niesatanicznym, niesatyrycznym, niescenicznym, niesceptycznym, niesejsmicznym, nieseptycznym, nieseraficznym, nieserdecznym, niesferycznym, niesialicznym, niesiecznym, niesinicznym, nieskeptycznym, nieskocznym, nieskurcznym, nieskutecznym, niesłonecznym, niesmacznym, niesomatycznym, niesonetycznym, niespastycznym, niespołecznym, niesprzecznym, niestatecznym, niestatycznym, niestenicznym, niestołecznym, niestroficznym, niestryjecznym, niestuocznym, niestychicznym, niestycznym, niesumarycznym, niesyderycznym, niesylabicznym, niesynodycznym, niesztucznym, nieślicznym, nieśródocznym, nieśródręcznym, nieśródrocznym, nieświątecznym, nietabacznym, nietabetycznym, nietaktycznym, nietamecznym, nietanecznym, nietantrycznym, nietartacznym, nietchawicznym, nietechnicznym, nietegorocznym, nieteistycznym, nietematycznym, nietermicznym, nietetycznym, nieteurgicznym, nietęcznym, nietłocznym, nietocznym, nietoksycznym, nietonicznym, nietopicznym, nietotemicznym, nietracznym, nietragicznym, nietriadycznym, nietroficznym, nietropicznym, nietrójbocznym, nietucznym, nietycznym, nietysiącznym, nietysięcznym, nietytanicznym, nieubocznym, nieulicznym, nieunistycznym, nieustawicznym, nieużytecznym, niewalecznym, niewdzięcznym, niewenerycznym, niewiatracznym, niewidocznym, niewiecznym, niewokalicznym, niewstecznym, niewszetecznym, niewujecznym, niewykrocznym, niewyłącznym, niezakrocznym, niezaocznym, niezarzecznym, niezbytecznym, niezdobycznym, niezłącznym, nieznacznym, niezręcznym, niezwłocznym, nieźrenicznym, nieżarłocznym, nieżętycznym, nieżywicznym, nihilistycznym, nilotycznym, niwelistycznym, noematycznym, noetycznym, nomadycznym, nomicznym, nomograficznym, nomologicznym, nomotetycznym, nordycznym, nostalgicznym, notorycznym, nowelistycznym, nowokrytycznym, noworocznym, nudystycznym, nukleonicznym, numerycznym, numizmatycznym, numulitycznym, obcojęzycznym, obocznym, obosiecznym, obscenicznym, obuocznym, oburęcznym, obusiecznym, oceanicznym, ocznym, odorologicznym, odręcznym, odsłonecznym, odwiecznym, ofiologicznym, oftalmicznym, ogamicznym, ojnologicznym, okolicznym, okracznym, oksytonicznym, okulistycznym, okultystycznym, oligarchicznym, oligomerycznym, onanistycznym, onirycznym, onkologicznym, onkostatycznym, onomastycznym, ontogenicznym, ontologicznym, ontycznym, oogamicznym, oogenetycznym, oologicznym, opacznym, optycznym, optymistycznym, orficznym, organicznym, organistycznym, orgastycznym, orgiastycznym, orogenicznym, orograficznym, oronimicznym, ortodontycznym, ortoepicznym, ortofonicznym, ortograficznym, ortopedycznym, ortoptycznym, osjanicznym, osmologicznym, osmotycznym, ostatecznym, osteolitycznym, osteologicznym, osteopatycznym, ośmiobocznym, otologicznym, pacyficznym, pacyfistycznym, palearktycznym, Palecznym, paleofitycznym, paleofizycznym, paleogenicznym, paleolitycznym, paleologicznym, paleozoicznym, panchronicznym, pandemicznym, panegirycznym, panerotycznym, panicznym, panoramicznym, panpsychicznym, pansoficznym, panteistycznym, pantomimicznym, parabiotycznym, parabolicznym, parafrenicznym, paralaktycznym, paralitycznym, paralogicznym, paramedycznym, parametrycznym, paranoicznym, parantetycznym, paraplegicznym, parataktycznym, paratymicznym, parenetycznym, parentetycznym, parodystycznym, paronimicznym, parotysięcznym, parutysięcznym, paseistycznym, pasiecznym, pasywistycznym, patetycznym, patogenicznym, patologicznym, patriotycznym, patrologicznym, patronimicznym, patrystycznym, pedagogicznym, pedantycznym, pederastycznym, pedeutycznym, pediatrycznym, pedodontycznym, pedologicznym, pelagicznym, penologicznym, pentatonicznym, periodycznym, perlitycznym, peronistycznym, peryferycznym, perytektycznym, pesymistycznym, petrologicznym, pianistycznym, Piasecznym, pietystycznym, pięciobocznym, pięciowiecznym, pindarycznym, pirofitycznym, piroforycznym, pirogenicznym, pirolitycznym, pirometrycznym, piwnicznym, pizolitycznym, planistycznym, planktonicznym, plastycznym, platonicznym, plazmatycznym, pleomorficznym, pleonastycznym, plutonicznym, pneumatycznym, pneumonicznym, pobocznym, podagrycznym, podakustycznym, podoceanicznym, podocznym, podopiecznym, podręcznym, podstołecznym, podstycznym, podulicznym, poetycznym, pofabrycznym, pogranicznym, poklasycznym, pokracznym, pokrwotocznym, polarystycznym, polemicznym, poliandrycznym, policyklicznym, polifagicznym, polifonicznym, poligamicznym, poligenicznym, poliglotycznym, poligraficznym, polikarpicznym, poliklinicznym, polimerycznym, polimorficznym, polirytmicznym, polisemicznym, politycznym, polonistycznym, połowicznym, pomologicznym, pompatycznym, pomrocznym, ponadrocznym, ponarkotycznym, ponoworocznym, poprzecznym, populistycznym, poreumatycznym, poręcznym, porfirycznym, poromantycznym, poświątecznym, potocznym, potylicznym, powulkanicznym, pozaetycznym, pozafabrycznym, pozagranicznym, pozakrytycznym, pozamacicznym, pozamedycznym, pozamuzycznym, pozascenicznym, pozasłonecznym, pozaspołecznym, pozastołecznym, pożytecznym, półelastycznym, półeliptycznym, półfonetycznym, półklasycznym, półmetalicznym, półmiesięcznym, półmrocznym, półplastycznym, półręcznym, półrocznym, półrozkrocznym, półtechnicznym, półtorarocznym, półwiecznym, pragmatycznym, praktycznym, prawiecznym, prawobocznym, praworęcznym, prebiotycznym, prelogicznym, probiotycznym, profetycznym, prognostycznym, proklitycznym, proksemicznym, proleptycznym, prometeicznym, prospołecznym, prostetycznym, protetycznym, protozoicznym, prowizorycznym, prozaicznym, prozodycznym, próchnicznym, pryzmatycznym, przedlogicznym, przedmedycznym, przedwiecznym, przekomicznym, przelicznym, przełącznym, prześlicznym, przybocznym, przyfabrycznym, przyfortecznym, przygranicznym, przyklinicznym, przyocznym, przyrzecznym, przysłonecznym, przyulicznym, psalmodycznym, psychicznym, psychotycznym, pszenicznym, publicznym, purystycznym, pyknicznym, rabinicznym, rabulistycznym, racemicznym, rachitycznym, racicznym, radiofonicznym, radiologicznym, rafaelicznym, rapsodycznym, realistycznym, regalistycznym, reistycznym, reksygenicznym, rematycznym, reologicznym, retorycznym, reumatycznym, ręcznym, rocznym, rojalistycznym, rokrocznym, romanistycznym, romantycznym, romboedrycznym, rozdźwięcznym, rozkrocznym, rozlicznym, rozłącznym, równobocznym, równolicznym, równoznacznym, różnobocznym, różnojęzycznym, różnoznacznym, runicznym, ruralistycznym, rusycystycznym, rutenistycznym, rygorystycznym, rytmicznym, rytmoidycznym, rzecznym, rzygowicznym, sabatystycznym, sadystycznym, saficznym, sahajdacznym, sajdacznym, samokrytycznym, samostatecznym, sangwinicznym, saprofitycznym, sardonicznym, sarkastycznym, satanicznym, satanistycznym, satyrycznym, scenicznym, sceptycznym, schematycznym, scholastycznym, scjentyficznym, sefirotycznym, sejsmicznym, seksoholicznym, semantycznym, semigraficznym, semiologicznym, semiotycznym, sensorycznym, septycznym, seraficznym, serdecznym, serologicznym, sferolitycznym, sferycznym, sfragistycznym, sialicznym, siecznym, sinicznym, sinologicznym, sintoistycznym, skałotocznym, skandalicznym, skatologicznym, skeptycznym, sklerotycznym, skocznym, Skoniecznym, skrofulicznym, skurcznym, skutecznym, slalomicznym, slawistycznym, słonecznym, smacznym, snobistycznym, socjologicznym, socjomedycznym, socjopatycznym, sofistycznym, sokratycznym, solfatarycznym, solistycznym, somatycznym, sonantycznym, sonetycznym, sonorystycznym, sorabistycznym, sozologicznym, spastycznym, spazmatycznym, spazmodycznym, specyficznym, spirantycznym, społecznym, spondeicznym, spontanicznym, sporadycznym, sprzecznym, statarycznym, statecznym, statolitycznym, statycznym, statystycznym, stenicznym, stenotypicznym, stochastycznym, stołecznym, strategicznym, stroficznym, stryjecznym, stujęzycznym, stuocznym, stutysięcznym, stychicznym, stycznym, stylistycznym, subarktycznym, subendemicznym, subkalorycznym, subklinicznym, subnordycznym, subsonicznym, sumarycznym, supersonicznym, suprematycznym, syderycznym, syfilitycznym, sygmatycznym, syjonistycznym, sylabicznym, sylogistycznym, symbiotycznym, symbolicznym, symetrycznym, symfizycznym, symfonicznym, sympatrycznym, sympatycznym, symplistycznym, symultanicznym, synaptycznym, synchronicznym, synergetycznym, synergicznym, syngenetycznym, synkratycznym, synkretycznym, synkrytycznym, synodycznym, synonimicznym, synoptycznym, syntaktycznym, syntetycznym, syntonicznym, systematycznym, systemicznym, sześciobocznym, sztucznym, szubienicznym, ślicznym, średniorocznym, śródocznym, śródręcznym, śródrocznym, świątecznym, tabacznym, tabelarycznym, tabetycznym, tabuistycznym, taksologicznym, taksonomicznym, taktycznym, talbotypicznym, talmudycznym, tamecznym, tamtorocznym, tamtowiecznym, tanecznym, tanorektycznym, tantrycznym, taoistycznym, tartacznym, tautologicznym, tautomerycznym, tautonimicznym, tchawicznym, technicznym, tegorocznym, tegowiecznym, teistycznym, tektonicznym, telefonicznym, telegenicznym, telegraficznym, telematycznym, telemedycznym, telemetrycznym, teleologicznym, telepatycznym, telesonicznym, tellurycznym, tematycznym, teocentrycznym, teoforycznym, teogonicznym, teokratycznym, teologicznym, teorematycznym, teoretycznym, teozoficznym, terapeutycznym, terestrycznym, teriologicznym, termicznym, terygenicznym, tetraedrycznym, tetralogicznym, tetramerycznym, tetycznym, teurgicznym, tęcznym, timokratycznym, tłocznym, tocznym, tokologicznym, toksemicznym, toksycznym, tomistycznym, tomograficznym, tonicznym, tonometrycznym, topicznym, topograficznym, topologicznym, toponimicznym, totalistycznym, totemicznym, totemistycznym, tracznym, tragicznym, tragikomicznym, transgenicznym, traumatycznym, trenologicznym, triadycznym, trialistycznym, tribologicznym, trocheicznym, troficznym, trofolitycznym, troglodycznym, tropicznym, trójbocznym, trójjęzycznym, trójscenicznym, trójsiecznym, truistycznym, trybologicznym, trybrachicznym, tryftongicznym, trzeciorocznym, trzyjęzycznym, trzytysięcznym, tuberkulicznym, tucznym, turkologicznym, turpistycznym, turystycznym, tycznym, tyflologicznym, typograficznym, typologicznym, tysiącznym, tysięcznym, tytanicznym, ubiegłorocznym, ubikwistycznym, ubocznym, ufologicznym, ulicznym, ultrafemicznym, ultraistycznym, ultramaficznym, unionistycznym, unistycznym, uranistycznym, urbanistycznym, ureotelicznym, urikotelicznym, urograficznym, urologicznym, urometrycznym, ustawicznym, utopistycznym, użytecznym, walecznym, walenrodycznym, wampirycznym, wdzięcznym, wenerycznym, wersologicznym, werystycznym, wiatracznym, wideofonicznym, widocznym, wiecznym, wielobocznym, wieloetnicznym, wielojęzycznym, wieloznacznym, witalistycznym, własnoręcznym, wokalicznym, wokalistycznym, wolumetrycznym, współznacznym, wstecznym, wszetecznym, wujecznym, wulkanicznym, wykrocznym, wyłącznym, wysokomlecznym, wytycznym, zagranicznym, zakrocznym, zaoceanicznym, zaocznym, zarzecznym, zbytecznym, zdobycznym, zeszłorocznym, zeszłowiecznym, złącznym, znacznym, zoochorycznym, zoogenicznym, zoograficznym, zoologicznym, zoometrycznym, zoomorficznym, zootechnicznym, zootomicznym, zręcznym, zwłocznym, zymogenicznym, źrenicznym, żarłocznym, żętycznym, żywicznym

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    3 + 4 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.