Rymy do charytatywny

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
ablatywny, adaptatywny, addytywny, adresatywny, afektywny, afirmatywny, akognitywny, akredytywny, aktywny, akuzatywny, alfaaktywny, alternatywny, amentywny, anormatywny, antyautorytatywny, antykomunikatywny, apelatywny, aprobatywny, aproksymatywny, arcysugestywny, asertywny, asocjatywny, atranzytywny, atrybutywny, audytywny, augmentatywny, autorytatywny, betaaktywny, bezproduktywny, bioaktywny, charytatywny, defektywny, definitywny, degeneratywny, deklaratywny, dekonstruktywny, dekoratywny, deminutywny, denotatywny, deprecjatywny, deskryptywny, destruktywny, detektywny, deterioratywny, dewolutywny, dyrektywny, dysjunktywny, dyspozytywny, dystraktywny, dystrybutywny, dystynktywny, dysymilatywny, efektywny, ejektywny, eksplikatywny, ekstraktywny, ekstraspektywny, ekstrawertywny, emotywny, ergatywny, erudytywny, fakultatywny, figuratywny, finitywny, formatywny, frykatywny, generatywny, honoryfikatywny, hydroaktywny, ilustratywny, imaginatywny, imperatywny, inchoatywny, indykatywny, informatywny, inicjatywny, iniektywny, instruktywny, interaktywny, intersubiektywny, intranzytywny, introspektywny, introwertywny, intuitywny, inwektywny, iteratywny, kauzatywny, kognitywny, kolektywny, kommemoratywny, komparatywny, kompetytywny, kompletywny, komunikatywny, komutatywny, koncentratywny, konfrontatywny, koniunktywny, konotatywny, konsekutywny, konserwatywny, konstruktywny, konstytutywny, konsultatywny, kontaktywny, kontemplatywny, kontrastywny, kontrsugestywny, kooperatywny, korektywny, korelatywny, kreatywny, kumulatywny, kwalitatywny, kwantytatywny, legislatywny, lokatywny, lukratywny, magnetorezystywny, melioratywny, narratywny, natywny, negatywny, neokonserwatywny, neurowegetatywny, nieablatywny, nieadaptatywny, nieaddytywny, nieadresatywny, nieafektywny, nieafirmatywny, nieakognitywny, nieakredytywny, nieaktywny, nieakuzatywny, niealfaaktywny, niealternatywny, nieamentywny, nieanormatywny, nieapelatywny, nieaprobatywny, nieaproksymatywny, niearcysugestywny, nieasertywny, nieasocjatywny, nieatranzytywny, nieatrybutywny, nieaudytywny, nieaugmentatywny, nieautorytatywny, niebetaaktywny, niebezproduktywny, niebioaktywny, niecharytatywny, niedefektywny, niedefinitywny, niedegeneratywny, niedeklaratywny, niedekonstruktywny, niedekoratywny, niedeminutywny, niedenotatywny, niedeprecjatywny, niedeskryptywny, niedestruktywny, niedetektywny, niedeterioratywny, niedewolutywny, niedyrektywny, niedysjunktywny, niedyspozytywny, niedystraktywny, niedystrybutywny, niedystynktywny, niedysymilatywny, nieefektywny, nieejektywny, nieeksplikatywny, nieekstraktywny, nieekstraspektywny, nieekstrawertywny, nieemotywny, nieergatywny, nieerudytywny, niefakultatywny, niefiguratywny, niefinitywny, nieformatywny, niefrykatywny, niegeneratywny, niehonoryfikatywny, niehydroaktywny, nieilustratywny, nieimaginatywny, nieimperatywny, nieinchoatywny, nieindykatywny, nieinformatywny, nieinicjatywny, nieiniektywny, nieinstruktywny, nieinteraktywny, nieintersubiektywny, nieintranzytywny, nieintrospektywny, nieintrowertywny, nieintuitywny, nieinwektywny, nieiteratywny, niekauzatywny, niekognitywny, niekolektywny, niekommemoratywny, niekomparatywny, niekompetytywny, niekompletywny, niekomunikatywny, niekomutatywny, niekoncentratywny, niekonfrontatywny, niekoniunktywny, niekonotatywny, niekonsekutywny, niekonserwatywny, niekonstruktywny, niekonstytutywny, niekonsultatywny, niekontaktywny, niekontemplatywny, niekontrastywny, niekontrsugestywny, niekooperatywny, niekorektywny, niekorelatywny, niekreatywny, niekumulatywny, niekwalitatywny, niekwantytatywny, nielegislatywny, nielokatywny, nielukratywny, niemelioratywny, nienarratywny, nienatywny, nienegatywny, nieneokonserwatywny, nieneurowegetatywny, nienominatywny, nienormatywny, nieobiektywny, nieoperatywny, nieoptatywny, niepaliatywny, niepartytywny, niepejoratywny, nieperceptywny, nieperfektywny, nieplaceboreaktywny, nieponadnormatywny, nieportatywny, niepostulatywny, niepozanormatywny, niepozytywny, niepółaktywny, niepółsztywny, niepredykatywny, nieprekognitywny, niepreparatywny, niepreskryptywny, nieprewentywny, nieproaktywny, nieproduktywny, nieprokreatywny, nieprospektywny, nieprymitywny, nieprywatywny, niepseudoaktywny, niepsychoaktywny, niepunitywny, nieradioaktywny, niereaktywny, niereceptywny, nierecytatywny, nierelatywny, niereprezentatywny, nierestauratywny, nierestryktywny, nieretrospektywny, nierezultatywny, niesedatywny, nieselektywny, niesensytywny, nieseronegatywny, nieseropozytywny, niespekulatywny, niesubiektywny, niesubstantywny, niesugestywny, niesuperlatywny, niesupletywny, niesyngulatywny, niesztywny, nietaksatywny, nietentatywny, nietermoaktywny, nietermoreaktywny, nietranzytywny, nieultymatywny, niewariantywny, niewegetatywny, niewokatywny, niewolitywny, niewotywny, niewysokoaktywny, nominatywny, normatywny, obiektywny, operatywny, optatywny, paliatywny, partytywny, pejoratywny, perceptywny, perfektywny, placeboreaktywny, ponadnormatywny, portatywny, postulatywny, pozanormatywny, pozytywny, półaktywny, półsztywny, predykatywny, prekognitywny, preparatywny, preskryptywny, prewentywny, proaktywny, produktywny, prokreatywny, prospektywny, prymitywny, prywatywny, pseudoaktywny, psychoaktywny, punitywny, radioaktywny, reaktywny, receptywny, recytatywny, relatywny, reprezentatywny, restauratywny, restryktywny, retrospektywny, rezultatywny, sedatywny, selektywny, sensytywny, seronegatywny, seropozytywny, spekulatywny, subiektywny, substantywny, sugestywny, superlatywny, supletywny, syngulatywny, sztywny, taksatywny, tentatywny, termoaktywny, termoreaktywny, tranzytywny, ultrakonserwatywny, ultymatywny, wariantywny, wegetatywny, wokatywny, wolitywny, wotywny, wysokoaktywny, wysokoproduktywny

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    7 + 9 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.