Rymy do elektrytczna

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abiologiczna, abiotyczna, abolicjonistyczna, absolutystyczna, abstrakcjonistyczna, abuliczna, acetonemiczna, achromatyczna, acykliczna, adiabatyczna, adiaforyczna, adoniczna, adrenergiczna, adwentystyczna, aerodynamiczna, aeroenergetyczna, aerofotograficzna, aerogeofizyczna, aerograficzna, aerokinetyczna, aerologiczna, aeromechaniczna, aeronautyczna, aeronomiczna, aeroponiczna, aerostatyczna, aeroterapeutyczna, aerotermodynamiczna, aerotyczna, aerozoiczna, aestetyczna, afatyczna, afektoterapeutyczna, afeliczna, afiniczna, afizjologiczna, afoniczna, aforystyczna, afotyczna, afrykanistyczna, afrykanologiczna, agnostycystyczna, agnostyczna, agogiczna, agoniczna, agonistyczna, agramatyczna, agrarystyczna, agrobiologiczna, agrochemiczna, agroekologiczna, agroekonometryczna, agrofizyczna, agrogeologiczna, agroklimatologiczna, agromechaniczna, agrometeorologiczna, agronomiczna, agrotechniczna, agroturystyczna, ahistoryczna, ahumanistyczna, aideologiczna, aikoniczna, ajtiologiczna, ajurwedyczna, akademiczna, akarologiczna, akatalektyczna, akataleptyczna, akcentologiczna, akcesoryczna, akcjonistyczna, akefaliczna, akmeistyczna, akroamatyczna, akrobatyczna, akrocentryczna, akromonogramatyczna, akronimiczna, akroplastyczna, aksjologiczna, aksjomatyczna, aksjonistyczna, aksonometryczna, aktualistyczna, aktyniczna, aktynometryczna, aktywistyczna, akustoelektroniczna, akustooptyczna, akustyczna, akwanautyczna, akwarystyczna, alarmistyczna, albinotyczna, alchemiczna, aleatoryczna, alegoryczna, aleksandryczna, alergiczna, alergologiczna, alfabetyczna, alfanumeryczna, algebraiczna, algologiczna, algorytmiczna, alicykliczna, alifatyczna, alkaliczna, alkiloaromatyczna, alkoholiczna, alkohologiczna, alleliczna, allelopatyczna, allochromatyczna, allochtoniczna, allogamiczna, allogeniczna, allopatryczna, allosteryczna, alochromatyczna, alochtoniczna, alofoniczna, alogamiczna, alogeniczna, alogiczna, alograficzna, alomorficzna, alopatryczna, alopatyczna, aloplastyczna, alpinistyczna, alterglobalistyczna, alterocentryczna, altimetryczna, altruistyczna, aluminograficzna, aluminotermiczna, amagnetyczna, ambiofoniczna, amerykanistyczna, ametaboliczna, ametamorficzna, ametodyczna, amfibiotyczna, amfiboliczna, amfibologiczna, amfibrachiczna, amfidromiczna, amfiprotyczna, amfolityczna, amforyczna, amfoteryczna, amidystyczna, amitotyczna, amnestyczna, amonioteliczna, amorficzna, amoryczna, amotoryczna, ampelograficzna, ampelologiczna, amperometryczna, anabaptystyczna, anabatyczna, anabiotyczna, anaboliczna, anachroniczna, anadromiczna, anaerobiczna, anaerobiotyczna, anafilaktyczna, anaforetyczna, anaforyczna, anaglificzna, anagogiczna, anagramatyczna, anakolutyczna, anakreontyczna, analeptyczna, analfabetyczna, analgetyczna, analityczna, analogiczna, anamnestyczna, anamorficzna, anamorfotyczna, anankastyczna, anapestyczna, anarchiczna, anarchistyczna, anastatyczna, anatoksyczna, anatomiczna, anatomopatologiczna, androfobiczna, androgeniczna, androginiczna, androgyniczna, androkefaliczna, andrologiczna, andynistyczna, anegdotyczna, aneksjonistyczna, anemiczna, anemochoryczna, anemogamiczna, anemometryczna, anencefaliczna, anergiczna, anestetyczna, anestezjologiczna, angeliczna, angelologiczna, angielskojęzyczna, angiochirurgiczna, angiograficzna, angiologiczna, anglistyczna, anglojęzyczna, anheliczna, anhelliczna, anhemitoniczna, animalistyczna, animatroniczna, animistyczna, anizotomiczna, annalistyczna, anoetyczna, anoksemiczna, anomiczna, anorektyczna, anorganiczna, anorogeniczna, antagonistyczna, antarktyczna, antologiczna, antonimiczna, antropiczna, antropocentryczna, antropofagiczna, antropogenetyczna, antropogeniczna, antropogeograficzna, antropograficzna, antropologiczna, antropometryczna, antropomorficzna, antroponimiczna, antroponomiczna, antropotechniczna, antropozoficzna, antropozoiczna, antyakustyczna, antyalergiczna, antyartystyczna, antyarytmiczna, antybiotyczna, antybiurokratyczna, antyczna, antydemokratyczna, antydespotyczna, antydiuretyczna, antydogmatyczna, antydynastyczna, antyekonomiczna, antyempiryczna, antyestetyczna, antyfederalistyczna, antyfeministyczna, antyfoniczna, antyglobalistyczna, antygrzybiczna, antyheroiczna, antyhierarchiczna, antyhigieniczna, antyhumanistyczna, antyironiczna, antykapitalistyczna, antykolonistyczna, antykomunistyczna, antykonformistyczna, antykwaryczna, antylogiczna, antymagnetyczna, antymilitarystyczna, antymitotyczna, antymonarchistyczna, antymonopolistyczna, antynarkotyczna, antynatalistyczna, antynaturalistyczna, antynomiczna, antynomistyczna, antypaniczna, antypatriotyczna, antypatyczna, antypedagogiczna, antyperystaltyczna, antypodyczna, antypornograficzna, antypozytywistyczna, antypsychologiczna, antyrealistyczna, antyreformistyczna, antyreumatyczna, antyrojalistyczna, antyromantyczna, antyschematyczna, antyscholastyczna, antysejsmiczna, antyseptyczna, antysocjalistyczna, antyspołeczna, antystatyczna, antystroficzna, antysyjonistyczna, antysymetryczna, antyterrorystyczna, antytetyczna, antytoksyczna, antyurbanistyczna, aortograficzna, aorystyczna, apagogiczna, apatetyczna, apatriotyczna, apatyczna, apedagogiczna, aperiodyczna, apetyczna, apheliczna, apiterapeutyczna, aplanatyczna, apochromatyczna, apodyktyczna, apofatyczna, apofoniczna, apoftegmatyczna, apogamiczna, apokaliptyczna, apokarpiczna, apokopiczna, apokryficzna, apolityczna, apologetyczna, apologiczna, apoplektyczna, apoptotyczna, aporetyczna, apostatyczna, aposterioryczna, aposteriorystyczna, apostroficzna, apotropaiczna, apotropeiczna, aprioryczna, apriorystyczna, aprotyczna, apsychologiczna, apteczna, arabistyczna, arabskojęzyczna, arachnologiczna, archaiczna, archaistyczna, archeograficzna, archeologiczna, archeopteryczna, archeoteczna, archeozoiczna, archeozoologiczna, archetypiczna, architektoniczna, archiwistyczna, arealistyczna, areograficzna, areometryczna, areopagiczna, argentometryczna, arianistyczna, ariostyczna, arktyczna, aromantyczna, aromaterapeutyczna, aromatyczna, arsenoorganiczna, arteriograficzna, arteriosklerotyczna, artretyczna, artrologiczna, artystyczna, arystokratyczna, arystoteliczna, arytmetyczna, arytmiczna, arytmograficzna, ascetyczna, asejsmiczna, asemantyczna, aseptyczna, asertoryczna, asocjacjonistyczna, asomatyczna, aspołeczna, astatyczna, asteniczna, astmatyczna, astrobiologiczna, astrochemiczna, astrofizyczna, astrologiczna, astrometryczna, astronautyczna, astronomiczna, astygmatyczna, asygmatyczna, asylabiczna, asymetryczna, asymptotyczna, asynchroniczna, asyndetyczna, ataktyczna, ataraktyczna, atawistyczna, ateistyczna, atematyczna, atetotyczna, atletyczna, atmosferyczna, atoksyczna, atomistyczna, atoniczna, atraumatyczna, atroficzna, audiologiczna, audiometryczna, autarkiczna, autentyczna, autentystyczna, autobiograficzna, autochtoniczna, autodydaktyczna, autoerotyczna, autofagiczna, autogamiczna, autogeniczna, autograficzna, autohipnotyczna, autoimmunologiczna, autoironiczna, autokatalityczna, autokefaliczna, autokratyczna, autokrytyczna, autolityczna, automatyczna, autometamorficzna, automorficzna, autonomiczna, autonomistyczna, autoplastyczna, autoproteolityczna, autoteliczna, autotematyczna, autoterapeutyczna, autotroficzna, autystyczna, awerroistyczna, awiotechniczna, azoiczna, bachiczna, baczna, bajeczna, bajroniczna, bajronistyczna, bakonistyczna, bakteriolityczna, bakteriologiczna, bakteriostatyczna, balistyczna, balladyczna, balneoklimatyczna, balneologiczna, balneotechniczna, balneoterapeutyczna, balsamiczna, baptystyczna, bariatryczna, barometryczna, barycentryczna, baryczna, batalistyczna, batygraficzna, batymetryczna, behawiorystyczna, beletrystyczna, bentoniczna, bezdogmatyczna, bezdziedziczna, bezdźwięczna, bezenergetyczna, bezgraniczna, bezkaloryczna, bezkrytyczna, bezobłoczna, bezpieczna, bezpożyteczna, bezskuteczna, bezsłoneczna, bezsprzeczna, bezużyteczna, bezzwłoczna, bibliograficzna, bibliologiczna, biblioteczna, biblistyczna, bichroniczna, bigamiczna, bimetaliczna, bimorficzna, bioagrotechniczna, bioakustyczna, bioastronautyczna, biobibliograficzna, biocenologiczna, biocenotyczna, biochemiczna, biocybernetyczna, biodynamiczna, bioekologiczna, bioelektroniczna, bioelektryczna, bioenergetyczna, bioenergotermiczna, biofizyczna, biogenetyczna, biogeniczna, biogeocenologiczna, biogeochemiczna, biogeograficzna, biograficzna, biokatalityczna, bioklimatologiczna, bioklimatyczna, biologiczna, biologistyczna, biomagnetyczna, biomechaniczna, biomedyczna, biometalurgiczna, biometeorologiczna, biometryczna, bioniczna, bioorganiczna, bioplazmatyczna, biopsychiczna, biosocjologiczna, biosoniczna, biostatyczna, biosyntetyczna, biotechniczna, biotechnologiczna, bioterapeutyczna, bioterrorystyczna, biotyczna, birofilistyczna, bitumiczna, biurokratyczna, bliskoznaczna, błyskawiczna, boczna, bogatokaloryczna, bohemistyczna, bolometryczna, bombastyczna, bonapartystyczna, botaniczna, bożniczna, brachygraficzna, bromatologiczna, buddaistyczna, bukoliczna, bulimiczna, bułgarystyczna, buńczuczna, całomiesięczna, całoroczna, całowieczna, caravaggionistyczna, cefalometryczna, cellograficzna, celomatyczna, celtologiczna, cenestetyczna, cenocytyczna, cenogenetyczna, cenotyczna, centralistyczna, centryczna, centrystyczna, ceramiczna, cerograficzna, ceroplastyczna, cetologiczna, cezaryczna, cezarystyczna, chaotyczna, charakterologiczna, charakteropatyczna, charakterystyczna, charytologiczna, charyzmatyczna, chasmogamiczna, cheironomiczna, chemiczna, chemicznofizyczna, chemigraficzna, chemioterapeutyczna, chemoautotroficzna, chemogeniczna, chemometryczna, chemonastyczna, chemotaktyczna, chemoterapeutyczna, chemotroniczna, chemotropiczna, chiliastyczna, chimeryczna, chironomiczna, chiropterologiczna, chirurgiczna, choleryczna, choliambiczna, cholijambiczna, cholinergiczna, chondrologiczna, chopinologiczna, choregiczna, choreiczna, choreograficzna, choreologiczna, choriambiczna, chorijambiczna, chorograficzna, chorologiczna, Choszczna, chromatograficzna, chromatyczna, chromogeniczna, chromosferyczna, chromotaktyczna, chromoterapeutyczna, chromotropiczna, chromotypograficzna, chroniczna, chronofotograficzna, chronograficzna, chronologiczna, chronometryczna, chronoterapeutyczna, chronozoficzna, chrystocentryczna, chrystologiczna, chrystozoficzna, chtoniczna, ciekłokrystaliczna, cineramiczna, cioteczna, coelomatyczna, comiesięczna, coroczna, cudaczna, cybernetyczna, cyganologiczna, cykliczna, cykloalifatyczna, cyklofreniczna, cyklometryczna, cykloniczna, cykloramiczna, cyklostroficzna, cyklotymiczna, cylindryczna, cynestetyczna, cyniczna, cynkograficzna, cynkoorganiczna, cynoorganiczna, cystograficzna, cytatologiczna, cytoblastyczna, cytochemiczna, cytodiagnostyczna, cytofizjologiczna, cytogenetyczna, cytokinetyczna, cytologiczna, cytoplazmatyczna, cytostatyczna, cywilistyczna, czternastowieczna, czterojajeczna, czterojęzyczna, czteromiesięczna, czterotysięczna, czworaczna, czworoboczna, czyraczna, ćwierćautomatyczna, ćwierćwieczna, dadaistyczna, daktyliczna, daktylograficzna, dalekowzroczna, daltonistyczna, daoistyczna, darwinistyczna, dawnowieczna, dazymetryczna, decentralistyczna, defektologiczna, defetystyczna, deiktyczna, deistyczna, deklamatoryczna, deliryczna, delmoplastyczna, demagogiczna, demiurgiczna, demograficzna, demokratyczna, demoniczna, demonofobiczna, demonologiczna, demotyczna, dendrologiczna, dendrometryczna, dendrytyczna, dentystyczna, deontologiczna, deontyczna, deprymogeniczna, dermatologiczna, dermoplastyczna, desmologiczna, desmotropiczna, desmurgiczna, despotyczna, destruktywistyczna, Deszczna, detaliczna, detektywistyczna, deterministyczna, deuterokanoniczna, deuteronomiczna, dezurbanistyczna, diabetologiczna, diabetyczna, diaboliczna, diachroniczna, diadyczna, diadynamiczna, diafoniczna, diaforetyczna, diagenetyczna, diagnostyczna, diakaustyczna, diakrytyczna, dialektograficzna, dialektologiczna, dialektyczna, dialogiczna, diamagnetyczna, dianetyczna, diarystyczna, diasporyczna, diastatyczna, diastoliczna, diastroficzna, diatermiczna, diatoniczna, dichroiczna, dichromatyczna, dielektryczna, dietetyczna, dimeryczna, dimorficzna, diofantyczna, dioptryczna, dioramiczna, diuretyczna, długojęzyczna, długowieczna, dodekafoniczna, dogmatyczna, doksograficzna, doksologiczna, dolorologiczna, dolorystyczna, domaciczna, donatystyczna, dopaminergiczna, doręczna, doroczna, dorzeczna, dosieczna, dosłoneczna, dostateczna, dotchawiczna, dozometryczna, dozymetryczna, draczna, dramaturgiczna, dramatyczna, drastyczna, drobnodetaliczna, drobnokrystaliczna, drogistyczna, drugoroczna, druidyczna, drzewotoczna, dualistyczna, duroplastyczna, dwuboczna, dwuchromatyczna, dwudziestotysięczna, dwudziestowieczna, dwujajeczna, dwujęzyczna, dwułuczna, dwumiesięczna, dwunastoboczna, dwunastomiesięczna, dwunastowieczna, dwuoczna, dwuręczna, dwuroczna, dwusieczna, dwutysiączna, dwutysięczna, dwuznaczna, dybrachiczna, dychawiczna, dychoreiczna, dychotomiczna, dychotroficzna, dychroiczna, dychromatyczna, dydaktyczna, dyfraktometryczna, dyfterytyczna, dyftongiczna, dyfuzjonistyczna, dylatometryczna, dymetryczna, dymorficzna, dynamiczna, dynamoelektryczna, dynamometryczna, dynastyczna, dyplomatyczna, dysartryczna, dysbaryczna, dysfatyczna, dysforyczna, dysfotyczna, dysgenetyczna, dysgraficzna, dysharmoniczna, dyskograficzna, dyslektyczna, dysplastyczna, dyssymetryczna, dystopiczna, dystroficzna, dystychiczna, dystymiczna, dyteistyczna, dytrocheiczna, dytyrambiczna, dywizjonistyczna, dyzartryczna, dziedziczna, dziesięciotysięczna, dziewięciotysięczna, dziwaczna, dźwięczna, ebuliometryczna, echokardiograficzna, echolaliczna, edaficzna, efemeryczna, egalitarystyczna, egiptologiczna, egocentryczna, egoistyczna, egologiczna, egotyczna, egotystyczna, egzegetyczna, egzemplaryczna, egzobiologiczna, egzobiotyczna, egzocentryczna, egzoenergetyczna, egzogamiczna, egzogeniczna, egzorcystyczna, egzoreiczna, egzotermiczna, egzoteryczna, egzotyczna, eidetyczna, ejdetyczna, ekfonetyczna, eklektyczna, eklezjastyczna, eklezjologiczna, ekliptyczna, ekologiczna, ekologistyczna, ekonometryczna, ekonomiczna, ekscentryczna, ekshibicjonistyczna, ekspansjonistyczna, ekspresjonistyczna, ekspresywistyczna, ekstatyczna, eksternistyczna, ekstragalaktyczna, ekstrawertyczna, ekstremistyczna, ektogeniczna, ektomorficzna, ektotoksyczna, ektotroficzna, ekumeniczna, ekwilibrystyczna, elastooptyczna, elastoplastyczna, elastyczna, elektroakustyczna, elektrobiologiczna, elektrochemiczna, elektrochirurgiczna, elektrodynamiczna, elektroenergetyczna, elektrofoniczna, elektroforetyczna, elektrohydrauliczna, elektrokinetyczna, elektrolityczna, elektromagnetyczna, elektromechaniczna, elektromedyczna, elektrometryczna, elektromiograficzna, elektromotoryczna, elektroniczna, elektrooptyczna, elektroosmotyczna, elektrostatyczna, elektrotechniczna, elektrotermiczna, elektryczna, elenktyczna, eliptyczna, elitarystyczna, emblematyczna, embriogenetyczna, embriologiczna, emetyczna, emfatyczna, emfiteutyczna, emiczna, emocjonalistyczna, empatyczna, empiriokrytyczna, empiryczna, empirystyczna, enancjomorficzna, encefalograficzna, encykliczna, encyklopedyczna, endemiczna, endocentryczna, endoenergetyczna, endogamiczna, endogeniczna, endokrynologiczna, endomitotyczna, endomorficzna, endoplazmatyczna, endoreiczna, endosmotyczna, endotermiczna, endotoksyczna, eneolityczna, energetyczna, energiczna, energoelektroniczna, energoelektryczna, energoterapeutyczna, enharmoniczna, enigmatyczna, enkaustyczna, enklityczna, enologiczna, entomologiczna, entropiczna, entuzjastyczna, entymematyczna, enzootyczna, enzymatyczna, enzymologiczna, eofityczna, eoliczna, eolityczna, eozoiczna, epejrogenetyczna, epejrogeniczna, epejrokratyczna, epentetyczna, epiczna, epideiktyczna, epidemiczna, epidemiologiczna, epifaniczna, epifityczna, epiforyczna, epigenetyczna, epigraficzna, epigramatyczna, epileptyczna, epistemiczna, epistemologiczna, epistolograficzna, epizodyczna, epizoiczna, epizootyczna, eponimiczna, epopeiczna, eratyczna, ergocentryczna, ergodyczna, ergograficzna, ergologiczna, ergometryczna, ergonomiczna, erogeniczna, erotematyczna, erotetyczna, erotyczna, erystyczna, erytroblastyczna, eschatologiczna, eseistyczna, eskapistyczna, estetyczna, etatystyczna, eteryczna, etiologiczna, etiopistyczna, etniczna, etnobotaniczna, etnocentryczna, etnograficzna, etnolingwistyczna, etnologiczna, etnomuzykologiczna, etnopsychologiczna, etnosocjologiczna, etologiczna, etyczna, etymologiczna, eucharystyczna, eudajmonistyczna, eudemonistyczna, eufemiczna, eufemistyczna, eufoniczna, euforyczna, eufotyczna, eugeniczna, euhemerystyczna, eukariotyczna, eurocentryczna, euroentuzjastyczna, eurokomunistyczna, europocentryczna, eurosceptyczna, eurostrategiczna, euryhigryczna, euryhydryczna, eurytermiczna, eurytmiczna, eustatyczna, eutektyczna, eutroficzna, ewangeliczna, ewolucjonistyczna, ezoteryczna, fabryczna, fabulistyczna, facecjonistyczna, faktograficzna, faktologiczna, faktyczna, falliczna, fanatyczna, fanerozoiczna, fantasmagoryczna, fantastyczna, fantazmatyczna, fantomatyczna, faradyczna, farmaceutyczna, farmakodynamiczna, farmakogenetyczna, farmakognostyczna, farmakokinetyczna, farmakologiczna, fatalistyczna, fatyczna, fauniczna, faunistyczna, faustyczna, febryczna, federalistyczna, feeryczna, felietonistyczna, felinologiczna, feloplastyczna, femiczna, feministyczna, fenetyczna, fenologiczna, fenomenalistyczna, fenomenologiczna, ferroelektryczna, ferromagnetyczna, fertyczna, fetyszystyczna, feudalistyczna, fibroblastyczna, fibrynolityczna, fideistyczna, filatelistyczna, filetyczna, filharmoniczna, filmograficzna, filmologiczna, filmoteczna, filogenetyczna, filologiczna, filopatryczna, filozoficzna, filumenistyczna, finalistyczna, fitobiologiczna, fitocenotyczna, fitochemiczna, fitofagiczna, fitofenologiczna, fitofizjologiczna, fitogeniczna, fitogeograficzna, fitopatologiczna, fitosocjologiczna, fitotoksyczna, fizjatryczna, fizjognomiczna, fizjograficzna, fizjokratyczna, fizjologiczna, fizjonomiczna, fizjopatologiczna, fizjoterapeutyczna, fizyczna, fizykochemiczna, fizykoterapeutyczna, flamandzkojęzyczna, flebologiczna, flegmatyczna, fleksograficzna, florystyczna, fluorymetryczna, folklorystyczna, folwarczna, fonematyczna, fonetyczna, foniatryczna, foniczna, fonogeniczna, fonograficzna, fonokardiograficzna, fonologiczna, fonometryczna, fonostatystyczna, fonotaktyczna, fonotelistyczna, formalistyczna, formistyczna, forteczna, fosforoorganiczna, fosforyczna, fotoalergiczna, fotochemiczna, fotochemigraficzna, fotochromatyczna, fotodynamiczna, fotoelektryczna, fotoenergetyczna, fotogeniczna, fotograficzna, fotogrametryczna, fotomechaniczna, fotometryczna, fotomikrograficzna, fotoperiodyczna, fotorealistyczna, fotosyntetyczna, fototechniczna, fototelegraficzna, fototoksyczna, fototropiczna, fototypiczna, fotowoltaiczna, fotyczna, fowistyczna, fragmentaryczna, francuskojęzyczna, frazeologiczna, frenetyczna, frenologiczna, frontolityczna, ftyzjatryczna, ftyzjochirurgiczna, fundamentalistyczna, funkcjonalistyczna, futurologiczna, futurystyczna, fykologiczna, gadziomiedniczna, galaktyczna, galwaniczna, galwanomagnetyczna, galwanoplastyczna, galwanotechniczna, ganglioplegiczna, gargantuiczna, gastrologiczna, gastronomiczna, gastryczna, gazodynamiczna, gazometryczna, gelologiczna, gemmologiczna, genealogiczna, generatywistyczna, generyczna, genetyczna, genologiczna, geoakustyczna, geobotaniczna, geocentryczna, geochemiczna, geochronologiczna, geocykliczna, geodetyczna, geodynamiczna, geoekologiczna, geoelektryczna, geoenergetyczna, geofizyczna, geograficzna, geokratyczna, geologiczna, geomagnetyczna, geometryczna, geomorfologiczna, geopatyczna, geopolityczna, geostrategiczna, geostroficzna, geotektoniczna, geotermiczna, geotropiczna, geriatryczna, germanistyczna, gerontologiczna, gestyczna, Gieczna, gigantyczna, gildystyczna, gimnastyczna, gimniczna, ginandromorficzna, ginekologiczna, giromagnetyczna, glacjologiczna, glikemiczna, glinoorganiczna, glossematyczna, gnomiczna, gnomoniczna, gnoseologiczna, gnostyczna, gnozeologiczna, goniometryczna, gorczyczna, graficzna, grafologiczna, grafometryczna, gramatyczna, graniczna, granulometryczna, grawimetryczna, greckojęzyczna, grecystyczna, Grodziczna, gromniczna, grubokrystaliczna, Gruczna, grzeczna, gumożywiczna, guziczna, hagiograficzna, hakatystyczna, halucynogeniczna, halurgiczna, hamletyczna, haplokauliczna, haplologiczna, haptonastyczna, haptotropiczna, haptyczna, harmoniczna, haubiczna, hebefreniczna, hebraistyczna, hedonistyczna, hegemoniczna, hegemonistyczna, heksametryczna, hektograficzna, hektyczna, heliocentryczna, helioenergetyczna, heliofizyczna, heliotechniczna, helioterapeutyczna, heliotropiczna, hellenistyczna, helmintologiczna, helotyczna, hematologiczna, hemimetaboliczna, hemipelagiczna, hemitoniczna, hemizygotyczna, hemodynamiczna, hemolityczna, hemostatyczna, hemotoksyczna, henoteistyczna, hepatologiczna, hepatyczna, herakletyczna, heraldyczna, hermafrodytyczna, hermeneutyczna, hermetyczna, heroiczna, heroikomiczna, heroistyczna, herpetologiczna, heteroblastyczna, heterocykliczna, heterogametyczna, heterogamiczna, heterogenetyczna, heterogeniczna, heterogoniczna, heteroklityczna, heterologiczna, heteromeryczna, heteromorficzna, heteronomiczna, heteroplastyczna, heterosemantyczna, heterospermiczna, heterosylabiczna, heteroteliczna, heterotroficzna, heterozygotyczna, hetytologiczna, heurystyczna, hezychastyczna, hierarchiczna, hieratyczna, hierogamiczna, hieroglificzna, hierogramiczna, hierokratyczna, higieniczna, higromorficzna, higrotyczna, himalaiczna, himalaistyczna, hinajanistyczna, hinduistyczna, hiperbaryczna, hiperboliczna, hipergeniczna, hiperglikemiczna, hipergoliczna, hiperkatalektyczna, hiperkinetyczna, hiperkrytyczna, hipermetryczna, hiperonimiczna, hiperrealistyczna, hipersoniczna, hiperstatyczna, hipersteniczna, hipertoniczna, hipertroficzna, hipiczna, hipnagogiczna, hipnologiczna, hipnopedyczna, hipnopompiczna, hipnoterapeutyczna, hipnotyczna, hipoalergiczna, hipochondryczna, hipogeiczna, hipoglikemiczna, hipokinetyczna, hipokorystyczna, hipokratyczna, hipologiczna, hiponimiczna, hipostatyczna, hipotaktyczna, hipoteczna, hipoterapeutyczna, hipotermiczna, hipotetyczna, hipotoniczna, hippiczna, hipsograficzna, hipsometryczna, hispanojęzyczna, histeryczna, histochemiczna, histogenetyczna, histologiczna, histopatologiczna, historiograficzna, historiozoficzna, historyczna, hiszpańskojęzyczna, hobbistyczna, hobbystyczna, hodegetyczna, holarktyczna, holistyczna, holoandryczna, holograficzna, holometaboliczna, holomorficzna, holozoiczna, homeomorficzna, homeopatyczna, homeostatyczna, homeotermiczna, homerologiczna, homeryczna, homiletyczna, homocentryczna, homochroniczna, homocykliczna, homodontyczna, homoerotyczna, homofobiczna, homofoniczna, homogametyczna, homogamiczna, homogeniczna, homograficzna, homojoosmotyczna, homojotermiczna, homolityczna, homologiczna, homolograficzna, homomorficzna, homonimiczna, homosferyczna, homotetyczna, homotopiczna, homozygotyczna, horograficzna, hortologiczna, huczna, humanistyczna, humorystyczna, hungarystyczna, huraoptymistyczna, hurapatriotyczna, hurraoptymistyczna, hurrapatriotyczna, hybrydyczna, hydrauliczna, hydroakustyczna, hydrobiologiczna, hydrobotaniczna, hydrochemiczna, hydrochoryczna, hydrodynamiczna, hydroelektryczna, hydroenergetyczna, hydrofitograficzna, hydrofoniczna, hydrogeologiczna, hydrograficzna, hydrokinetyczna, hydrolityczna, hydrologiczna, hydromagnetyczna, hydromechaniczna, hydrometalurgiczna, hydrometryczna, hydroniczna, hydronimiczna, hydronomiczna, hydropatyczna, hydroponiczna, hydrosferyczna, hydrostatyczna, hydrotechniczna, hydroterapeutyczna, hydrotermiczna, hydrotropiczna, hyletyczna, hymniczna, hymnograficzna, hymnologiczna, hypoalergiczna, iberystyczna, ibsenistyczna, ichnologiczna, ichtiologiczna, idealistyczna, identyczna, ideodynamiczna, ideograficzna, ideologiczna, ideomotoryczna, ideoplastyczna, ideowopolityczna, idiochromatyczna, idiograficzna, idiologiczna, idiomatyczna, idiomorficzna, idiosynkratyczna, idiotyczna, idylliczna, igliczna, ikoniczna, ikonograficzna, ikonologiczna, ilomiesięczna, ilumiesięczna, iluministyczna, iluminofoniczna, iluzjonistyczna, iluzoryczna, imaginistyczna, imagistyczna, imażynistyczna, immoralistyczna, immunobiologiczna, immunochemiczna, immunogenetyczna, immunologiczna, impaktyczna, imperialistyczna, impetyczna, impresjonistyczna, indeterministyczna, indianistyczna, indoeuropeistyczna, indywidualistyczna, informatyczna, inkretyczna, inkunabulistyczna, innojęzyczna, instrumentologiczna, integralistyczna, integrystyczna, intelektualistyczna, interakcjonistyczna, interferometryczna, internistyczna, intersemiotyczna, interwokaliczna, intrateluryczna, introwertyczna, intuicjonistyczna, inwentyczna, iranistyczna, ireniczna, irenistyczna, ironiczna, irracjonalistyczna, irredentystyczna, islamiczna, islamistyczna, italianistyczna, ityfalliczna, Iwiczna, izarytmiczna, izobaryczna, izocefaliczna, izochoryczna, izochromatyczna, izochroniczna, izoenergetyczna, izofoniczna, izograficzna, izokefaliczna, izolacjonistyczna, izomeryczna, izometryczna, izomorficzna, izoosmotyczna, izostatyczna, izosteryczna, izosylabiczna, izotermiczna, izotoniczna, jabłeczna, jajeczna, jambiczna, jansenistyczna, japonistyczna, jarmarczna, jatrogeniczna, jedenastowieczna, jedliczna, jednojęzyczna, jednomiesięczna, jednooczna, jednoręczna, jednoroczna, jednosieczna, jednotematyczna, jednoznaczna, jodometryczna, joniczna, jonosferyczna, jubileatyczna, juczna, judaistyczna, jurydyczna, jurystyczna, kabalistyczna, kadaweryczna, kadmoorganiczna, kaduczna, kairologiczna, kakofoniczna, kalafoniczna, kaligraficzna, kaloryczna, kalorymetryczna, kalotechniczna, kalwinistyczna, kamagraficzna, kameralistyczna, kamieniczna, kanibalistyczna, kanoniczna, kanonistyczna, kapistyczna, kapitalistyczna, kapliczna, karbochemiczna, karbocykliczna, karcynologiczna, kardiochirurgiczna, kardiograficzna, kardioidograficzna, kardiologiczna, kardiopatyczna, kardiotokograficzna, kariogamiczna, kariokinetyczna, kariolimfatyczna, kariologiczna, karioplazmatyczna, karmiczna, karpologiczna, kartograficzna, kartometryczna, kasandryczna, katabatyczna, kataboliczna, katadioptryczna, katadromiczna, kataforetyczna, katakaustyczna, katalektyczna, kataleptyczna, katalityczna, katamnestyczna, katarktyczna, katartyczna, katastroficzna, katastrofistyczna, katatermometryczna, katatoniczna, katatymiczna, katechetyczna, katechumeniczna, kategoryczna, katektyczna, katoptryczna, kaustyczna, kauzalistyczna, kazualistyczna, kazuistyczna, każdomiesięczna, każdoroczna, kefalometryczna, kemalistyczna, kenotyczna, kenozoiczna, keratometryczna, keratoplastyczna, keroplastyczna, kerygmatyczna, ketonemiczna, kilkomiesięczna, kilkotysięczna, kilkumiesięczna, kilkunastotysięczna, kilkusettysięczna, kilkutysięczna, kilometryczna, kimograficzna, kinematograficzna, kinematyczna, kinestetyczna, kinetograficzna, kinetostatyczna, kinetoterapeutyczna, kinetyczna, kinezjologiczna, kinezyterapeutyczna, kinopanoramiczna, kinotechniczna, kladystyczna, klastyczna, klasycystyczna, klasyczna, klaustrofobiczna, klejstogamiczna, klęczna, klientelistyczna, klientystyczna, klimakteryczna, klimatograficzna, klimatologiczna, klimatyczna, kliniczna, kliometryczna, kloaczna, kloniczna, Kłączna, kodykologiczna, koenzymatyczna, kognatyczna, kognitywistyczna, kokainistyczna, koksochemiczna, kolektywistyczna, kolonialistyczna, kolonistyczna, kolorymetryczna, kolorystyczna, komatyczna, kombinatoryczna, komensaliczna, komiczna, komisaryczna, komparatystyczna, kompleksometryczna, komunalistyczna, komunistyczna, koncentryczna, konceptualistyczna, konceptystyczna, konchiologiczna, konchologiczna, konduktometryczna, Koneczna, konformistyczna, koniczna, konieczna, Konieczna, konkretystyczna, konsonantyczna, konstruktywistyczna, konsumpcjonistyczna, kontradyktoryczna, kontrapunktyczna, kontrfaktyczna, koprofagiczna, koraniczna, koronarograficzna, koronograficzna, kosmetologiczna, kosmetyczna, kosmiczna, kosmobiologiczna, kosmocentryczna, kosmochemiczna, kosmofizyczna, kosmogoniczna, kosmograficzna, kosmologiczna, kosmonautyczna, kosmopolityczna, kostiumologiczna, kostyczna, kotwiczna, kraniologiczna, kraniometryczna, kreacjonistyczna, krenologiczna, kreolistyczna, kriobiologiczna, kriochirurgiczna, kriofizyczna, kriogeniczna, kriologiczna, kriometryczna, krioniczna, kriotechniczna, krioterapeutyczna, kroczna, krótkowieczna, krótkowzroczna, krwiotoczna, krwotoczna, kryminalistyczna, kryminologiczna, kryniczna, Kryniczna, kryptogamiczna, kryptograficzna, kryptokomunistyczna, kryptokrystaliczna, kryptologiczna, kryptomorficzna, kryptonimiczna, kryptopolityczna, kryptopsychiczna, kryptozoiczna, krystaliczna, krystalochemiczna, krystalofizyczna, krystalograficzna, krystalooptyczna, krytyczna, krzemoorganiczna, krzywiczna, ksenobiotyczna, ksenofiliczna, ksenofobiczna, ksenogamiczna, ksenogeniczna, kserofityczna, kserofobiczna, kserograficzna, kseromammograficzna, kseromorficzna, kseroradiograficzna, kserotermiczna, kserotyczna, ksograficzna, ksylograficzna, ksylometryczna, kubiczna, kubistyczna, kubofuturystyczna, kuczna, kulometryczna, kulturologiczna, kulturystyczna, kultyczna, kurdiuczna, kursoryczna, kwadrofoniczna, kwietystyczna, kynologiczna, labelistyczna, ladaczna, lakoniczna, laksystyczna, lamaistyczna, laryngologiczna, legalistyczna, legitymistyczna, lekarskotechniczna, lekkoatletyczna, leksykograficzna, leksykologiczna, leptosomatyczna, leptosomiczna, letargiczna, leukemiczna, lewoboczna, leworęczna, liberalistyczna, libertynistyczna, lichenologiczna, liczna, limakologiczna, limbiczna, limfatyczna, limniczna, limnologiczna, lingwafoniczna, lingwistyczna, liofiliczna, lipolityczna, lipometryczna, liryczna, litograficzna, litologiczna, litoorganiczna, litosferyczna, litotomiczna, lituanistyczna, liturgiczna, lityczna, lizygeniczna, lobbistyczna, lobbystyczna, logarytmiczna, logicystyczna, logiczna, logistyczna, logopatyczna, logopedyczna, logoterpeutyczna, lojalistyczna, lokomotoryczna, loksodromiczna, lucyferyczna, ludowodemokratyczna, ludyczna, luminoforyczna, lunatyczna, Łączna, łączna, Łęczna, łopatologiczna, Łopoczna, machiaweliczna, maciczna, magiczna, magmatyczna, magmogeniczna, magnetochemiczna, magnetodynamiczna, magnetoelektryczna, magnetokaloryczna, magnetomechaniczna, magnetomotoryczna, magnetooptyczna, magnetosferyczna, magnetostatyczna, magnetotaktyczna, magnetyczna, magnezoorganiczna, mahajanistyczna, majestatyczna, majeutyczna, makabryczna, makaroniczna, makaronistyczna, makiaweliczna, makiawelistyczna, makrobiotyczna, makroekonomiczna, makroenergetyczna, makrofizyczna, makrofotograficzna, makrogeometryczna, makrograficzna, makroklimatyczna, makrokosmiczna, makrosejsmiczna, makrosocjologiczna, makrosomatyczna, makrospołeczna, makrosynoptyczna, maksymalistyczna, malakologiczna, malakozoologiczna, malaryczna, maltuzjanistyczna, małokaloryczna, małorealistyczna, małoznaczna, mammograficzna, mammologiczna, mandaistyczna, mandeistyczna, manganometryczna, manicheistyczna, manieryczna, manierystyczna, manograficzna, manometryczna, manualistyczna, maoistyczna, mapograficzna, maremotoryczna, mareograficzna, maretermiczna, marginalistyczna, marinistyczna, mariologiczna, martyrologiczna, marynistyczna, masakryczna, masochistyczna, masoretyczna, mastologiczna, maszynistyczna, mateczna, matematyczna, materialistyczna, matronimiczna, maturyczna, mazdaistyczna, mazdeistyczna, Mączna, mączna, meandryczna, mechaniczna, mechanistyczna, mechanochemiczna, mechanogeniczna, mechatroniczna, mediewistyczna, mediumiczna, mediumistyczna, medyczna, mefistofeliczna, megacykliczna, megalityczna, megatermiczna, mejotyczna, melancholiczna, melanokratyczna, meliczna, melizmatyczna, melodramatyczna, melodyczna, memuarystyczna, mendelistyczna, mereologiczna, merkantyliczna, merkantylistyczna, merystematyczna, merytokratyczna, merytoryczna, mesjaniczna, mesjanistyczna, mesmeryczna, metaboliczna, metaerotyczna, metaetyczna, metafilozoficzna, metafizyczna, metaforyczna, metaliczna, metalingwistyczna, metaloceramiczna, metalogiczna, metalograficzna, metaloorganiczna, metaloplastyczna, metalurgiczna, metamatematyczna, metameryczna, metamorficzna, metamorfogeniczna, metanometryczna, metapsychiczna, metapsychologiczna, metasomatyczna, metempsychiczna, meteorologiczna, meteoropatologiczna, meteoryczna, meteorytyczna, metodologiczna, metodyczna, metodystyczna, metonimiczna, metrologiczna, metronomiczna, metryczna, mezenchymatyczna, mezofityczna, mezolityczna, mezosferyczna, mezotermiczna, mezotroficzna, mezozoiczna, miasteniczna, miazmatyczna, mickiewiczologiczna, miedniczna, miesięczna, międzyepidemiczna, międzyetniczna, międzygalaktyczna, międzykrystaliczna, międzymetaliczna, międzyraciczna, międzyrzeczna, międzyspołeczna, międzyświąteczna, miękkotematyczna, mikologiczna, mikotroficzna, mikroanalityczna, mikrobiologiczna, mikrochemiczna, mikrochirurgiczna, mikroekonomiczna, mikroelektroniczna, mikrofaunistyczna, mikrofizyczna, mikrofotograficzna, mikrogeometryczna, mikroklimatyczna, mikrokosmiczna, mikrokrystaliczna, mikrolityczna, mikrologiczna, mikrometryczna, mikroradiograficzna, mikrosejsmiczna, mikroskopiczna, mikrosocjologiczna, mikrotechniczna, mikrotektoniczna, mikrotermiczna, mikrotoponimiczna, mikrurgiczna, miksotroficzna, milenarystyczna, militarystyczna, millenarystyczna, mimetyczna, mimiczna, mineralogiczna, minerogeniczna, minimalistyczna, mioceniczna, miograficzna, miologiczna, miopatyczna, mistyczna, mitograficzna, mitologiczna, mitotyczna, mityczna, mizandryczna, mizantropiczna, mizoandryczna, mizofobiczna, mizogamiczna, mizoginiczna, mizoginistyczna, Mleczna, mleczna, młodogramatyczna, Młoteczna, mnemiczna, mnemometryczna, mnemoniczna, mnemotechniczna, modernistyczna, monadyczna, monarchiczna, monarchistyczna, monastyczna, monepigraficzna, monetarystyczna, mongolistyczna, monistyczna, monocentryczna, monochromatyczna, monochromiczna, monodietetyczna, monodramatyczna, monodyczna, monofagiczna, monofiletyczna, monofobiczna, monofoniczna, monoftongiczna, monogamiczna, monogeniczna, monograficzna, monokarpiczna, monokrystaliczna, monolityczna, monologiczna, monomorficzna, monopolistyczna, monospermiczna, monostroficzna, monostychiczna, monosylabiczna, monotechniczna, monoteistyczna, monotematyczna, monotoniczna, monozygotyczna, moralistyczna, morfemiczna, morfiniczna, morfogenetyczna, morfologiczna, morfometryczna, morfonologiczna, morfotyczna, morganatyczna, motoryczna, Motyczna, motywiczna, mozaistyczna, mroczna, mutageniczna, mutualistyczna, muzeograficzna, muzeologiczna, muzyczna, muzykologiczna, muzykoterapeutyczna, mykenologiczna, mykologiczna, naboczna, nacjonalistyczna, nadakustyczna, nadgraniczna, nadkrytyczna, nadobłoczna, nadoczna, nadplastyczna, nadrealistyczna, nadrzeczna, nadwzroczna, Nakonieczna, naoczna, naprzemianręczna, narcystyczna, naręczna, narkotyczna, nastyczna, natalistyczna, naturalistyczna, naturystyczna, natywistyczna, nautologiczna, nautyczna, nearktyczna, nefelometryczna, nefrologiczna, negatywistyczna, nekrotyczna, nektoniczna, neoanarchistyczna, neobehawiorystyczna, neodarwinistyczna, neofilologiczna, neogeniczna, neohumanistyczna, neoidealistyczna, neointegrystyczna, neokapitalistyczna, neoklasycystyczna, neoklasyczna, neokolonialistyczna, neokomunistyczna, neolityczna, neologiczna, neonatologiczna, neonaturalistyczna, neontologiczna, neoplastyczna, neopozytywistyczna, neorealistyczna, neoromantyczna, neoscholastyczna, neosecesjonistyczna, neosemantyczna, neoslawistyczna, neoteniczna, neotomistyczna, neozoiczna, nepotyczna, neptuniczna, nerytyczna, neumatyczna, neuralgiczna, neurasteniczna, neurobiologiczna, neurochemiczna, neurochirurgiczna, neurodystroficzna, neurofizjologiczna, neurogeniczna, neuroleptyczna, neurolingwistyczna, neurologiczna, neuropatyczna, neuropediatryczna, neuroplegiczna, neuropsychiatryczna, neuropsychiczna, neuropsychologiczna, neurotoksyczna, neurotyczna, neutralistyczna, newralgiczna, nieabiologiczna, nieabiotyczna, nieabsolutystyczna, nieabuliczna, nieacetonemiczna, nieachromatyczna, nieacykliczna, nieadiabatyczna, nieadiaforyczna, nieadoniczna, nieadrenergiczna, nieadwentystyczna, nieaerodynamiczna, nieaeroenergetyczna, nieaerogeofizyczna, nieaerograficzna, nieaerokinetyczna, nieaerologiczna, nieaeromechaniczna, nieaeronautyczna, nieaeronomiczna, nieaeroponiczna, nieaerostatyczna, nieaerotyczna, nieaerozoiczna, nieaestetyczna, nieafatyczna, nieafeliczna, nieafiniczna, nieafizjologiczna, nieafoniczna, nieaforystyczna, nieafotyczna, nieafrykanistyczna, nieafrykanologiczna, nieagnostycystyczna, nieagnostyczna, nieagogiczna, nieagoniczna, nieagonistyczna, nieagramatyczna, nieagrarystyczna, nieagrobiologiczna, nieagrochemiczna, nieagroekologiczna, nieagrofizyczna, nieagrogeologiczna, nieagromechaniczna, nieagronomiczna, nieagrotechniczna, nieagroturystyczna, nieahistoryczna, nieahumanistyczna, nieaideologiczna, nieaikoniczna, nieajtiologiczna, nieajurwedyczna, nieakademiczna, nieakarologiczna, nieakatalektyczna, nieakataleptyczna, nieakcentologiczna, nieakcesoryczna, nieakcjonistyczna, nieakefaliczna, nieakmeistyczna, nieakroamatyczna, nieakrobatyczna, nieakrocentryczna, nieakronimiczna, nieakroplastyczna, nieaksjologiczna, nieaksjomatyczna, nieaksjonistyczna, nieaksonometryczna, nieaktualistyczna, nieaktyniczna, nieaktynometryczna, nieaktywistyczna, nieakustooptyczna, nieakustyczna, nieakwanautyczna, nieakwarystyczna, niealarmistyczna, niealbinotyczna, niealchemiczna, niealeatoryczna, niealegoryczna, niealeksandryczna, niealergiczna, niealergologiczna, niealfabetyczna, niealfanumeryczna, niealgebraiczna, niealgologiczna, niealgorytmiczna, niealicykliczna, niealifatyczna, niealkaliczna, niealkoholiczna, niealkohologiczna, niealleliczna, nieallelopatyczna, nieallochromatyczna, nieallochtoniczna, nieallogamiczna, nieallogeniczna, nieallopatryczna, nieallosteryczna, niealochromatyczna, niealochtoniczna, niealofoniczna, niealogamiczna, niealogeniczna, niealogiczna, niealograficzna, niealomorficzna, niealopatryczna, niealopatyczna, niealoplastyczna, niealpinistyczna, niealterocentryczna, niealtimetryczna, niealtruistyczna, niealuminograficzna, niealuminotermiczna, nieamagnetyczna, nieambiofoniczna, nieamerykanistyczna, nieametaboliczna, nieametamorficzna, nieametodyczna, nieamfibiotyczna, nieamfiboliczna, nieamfibologiczna, nieamfibrachiczna, nieamfidromiczna, nieamfiprotyczna, nieamfolityczna, nieamforyczna, nieamfoteryczna, nieamidystyczna, nieamitotyczna, nieamnestyczna, nieamonioteliczna, nieamorficzna, nieamoryczna, nieamotoryczna, nieampelograficzna, nieampelologiczna, nieamperometryczna, nieanabaptystyczna, nieanabatyczna, nieanabiotyczna, nieanaboliczna, nieanachroniczna, nieanadromiczna, nieanaerobiczna, nieanaerobiotyczna, nieanafilaktyczna, nieanaforetyczna, nieanaforyczna, nieanaglificzna, nieanagogiczna, nieanagramatyczna, nieanakolutyczna, nieanakreontyczna, nieanaleptyczna, nieanalfabetyczna, nieanalgetyczna, nieanalityczna, nieanalogiczna, nieanamnestyczna, nieanamorficzna, nieanamorfotyczna, nieanankastyczna, nieanapestyczna, nieanarchiczna, nieanarchistyczna, nieanastatyczna, nieanatoksyczna, nieanatomiczna, nieandrofobiczna, nieandrogeniczna, nieandroginiczna, nieandrogyniczna, nieandrokefaliczna, nieandrologiczna, nieandynistyczna, nieanegdotyczna, nieaneksjonistyczna, nieanemiczna, nieanemochoryczna, nieanemogamiczna, nieanemometryczna, nieanencefaliczna, nieanergiczna, nieanestetyczna, nieangeliczna, nieangelologiczna, nieangiograficzna, nieangiologiczna, nieanglistyczna, nieanglojęzyczna, nieanheliczna, nieanhelliczna, nieanhemitoniczna, nieanimalistyczna, nieanimatroniczna, nieanimistyczna, nieanizotomiczna, nieannalistyczna, nieanoetyczna, nieanoksemiczna, nieanomiczna, nieanorektyczna, nieanorganiczna, nieanorogeniczna, nieantagonistyczna, nieantarktyczna, nieantologiczna, nieantonimiczna, nieantropiczna, nieantropofagiczna, nieantropogeniczna, nieantropograficzna, nieantropologiczna, nieantropometryczna, nieantropomorficzna, nieantroponimiczna, nieantroponomiczna, nieantropozoficzna, nieantropozoiczna, nieantyakustyczna, nieantyalergiczna, nieantyartystyczna, nieantyarytmiczna, nieantybiotyczna, nieantyczna, nieantydespotyczna, nieantydiuretyczna, nieantydogmatyczna, nieantydynastyczna, nieantyekonomiczna, nieantyempiryczna, nieantyestetyczna, nieantyfoniczna, nieantygrzybiczna, nieantyheroiczna, nieantyhigieniczna, nieantyironiczna, nieantykwaryczna, nieantylogiczna, nieantymagnetyczna, nieantymitotyczna, nieantynarkotyczna, nieantynomiczna, nieantynomistyczna, nieantypaniczna, nieantypatriotyczna, nieantypatyczna, nieantypedagogiczna, nieantypodyczna, nieantyrealistyczna, nieantyreumatyczna, nieantyromantyczna, nieantyschematyczna, nieantysejsmiczna, nieantyseptyczna, nieantyspołeczna, nieantystatyczna, nieantystroficzna, nieantysymetryczna, nieantytetyczna, nieantytoksyczna, nieaortograficzna, nieaorystyczna, nieapagogiczna, nieapatetyczna, nieapatriotyczna, nieapatyczna, nieapedagogiczna, nieaperiodyczna, nieapetyczna, nieapheliczna, nieapiterapeutyczna, nieaplanatyczna, nieapochromatyczna, nieapodyktyczna, nieapofatyczna, nieapofoniczna, nieapoftegmatyczna, nieapogamiczna, nieapokaliptyczna, nieapokarpiczna, nieapokopiczna, nieapokryficzna, nieapolityczna, nieapologetyczna, nieapologiczna, nieapoplektyczna, nieapoptotyczna, nieaporetyczna, nieapostatyczna, nieaposterioryczna, nieapostroficzna, nieapotropaiczna, nieapotropeiczna, nieaprioryczna, nieapriorystyczna, nieaprotyczna, nieapsychologiczna, nieapteczna, niearabistyczna, niearabskojęzyczna, niearachnologiczna, niearchaiczna, niearchaistyczna, niearcheograficzna, niearcheologiczna, niearcheopteryczna, niearcheoteczna, niearcheozoiczna, niearchetypiczna, niearchitektoniczna, niearchiwistyczna, niearealistyczna, nieareograficzna, nieareometryczna, nieareopagiczna, nieargentometryczna, niearianistyczna, nieariostyczna, niearktyczna, niearomantyczna, niearomatyczna, niearsenoorganiczna, niearteriograficzna, nieartretyczna, nieartrologiczna, nieartystyczna, niearystokratyczna, niearystoteliczna, niearytmetyczna, niearytmiczna, niearytmograficzna, nieascetyczna, nieasejsmiczna, nieasemantyczna, nieaseptyczna, nieasertoryczna, nieasomatyczna, nieaspołeczna, nieastatyczna, nieasteniczna, nieastmatyczna, nieastrobiologiczna, nieastrochemiczna, nieastrofizyczna, nieastrologiczna, nieastrometryczna, nieastronautyczna, nieastronomiczna, nieastygmatyczna, nieasygmatyczna, nieasylabiczna, nieasymetryczna, nieasymptotyczna, nieasynchroniczna, nieasyndetyczna, nieataktyczna, nieataraktyczna, nieatawistyczna, nieateistyczna, nieatematyczna, nieatetotyczna, nieatletyczna, nieatmosferyczna, nieatoksyczna, nieatomistyczna, nieatoniczna, nieatraumatyczna, nieatroficzna, nieaudiologiczna, nieaudiometryczna, nieautarkiczna, nieautentyczna, nieautentystyczna, nieautobiograficzna, nieautochtoniczna, nieautodydaktyczna, nieautoerotyczna, nieautofagiczna, nieautogamiczna, nieautogeniczna, nieautograficzna, nieautohipnotyczna, nieautoironiczna, nieautokatalityczna, nieautokefaliczna, nieautokratyczna, nieautokrytyczna, nieautolityczna, nieautomatyczna, nieautomorficzna, nieautonomiczna, nieautonomistyczna, nieautoplastyczna, nieautoteliczna, nieautotematyczna, nieautotroficzna, nieautystyczna, nieawerroistyczna, nieawiotechniczna, nieazoiczna, niebachiczna, niebaczna, niebajeczna, niebajroniczna, niebajronistyczna, niebakonistyczna, niebakteriolityczna, niebakteriologiczna, niebalistyczna, nieballadyczna, niebalneologiczna, niebalneotechniczna, niebalsamiczna, niebaptystyczna, niebariatryczna, niebarometryczna, niebarycentryczna, niebaryczna, niebatalistyczna, niebatygraficzna, niebatymetryczna, niebehawiorystyczna, niebeletrystyczna, niebentoniczna, niebezdogmatyczna, niebezdziedziczna, niebezdźwięczna, niebezenergetyczna, niebezgraniczna, niebezkaloryczna, niebezkrytyczna, niebezobłoczna, niebezpieczna, niebezpożyteczna, niebezskuteczna, niebezsłoneczna, niebezsprzeczna, niebezużyteczna, niebezzwłoczna, niebibliograficzna, niebibliologiczna, niebiblioteczna, niebiblistyczna, niebichroniczna, niebigamiczna, niebimetaliczna, niebimorficzna, niebioakustyczna, niebiocenologiczna, niebiocenotyczna, niebiochemiczna, niebiocybernetyczna, niebiodynamiczna, niebioekologiczna, niebioelektroniczna, niebioelektryczna, niebioenergetyczna, niebiofizyczna, niebiogenetyczna, niebiogeniczna, niebiogeochemiczna, niebiogeograficzna, niebiograficzna, niebiokatalityczna, niebioklimatyczna, niebiologiczna, niebiologistyczna, niebiomagnetyczna, niebiomechaniczna, niebiomedyczna, niebiometalurgiczna, niebiometryczna, niebioniczna, niebioorganiczna, niebioplazmatyczna, niebiopsychiczna, niebiosocjologiczna, niebiosoniczna, niebiostatyczna, niebiosyntetyczna, niebiotechniczna, niebioterapeutyczna, niebiotyczna, niebirofilistyczna, niebitumiczna, niebiurokratyczna, niebliskoznaczna, niebłyskawiczna, nieboczna, niebogatokaloryczna, niebohemistyczna, niebolometryczna, niebombastyczna, niebonapartystyczna, niebotaniczna, niebotyczna, niebożniczna, niebrachygraficzna, niebromatologiczna, niebuddaistyczna, niebukoliczna, niebulimiczna, niebułgarystyczna, niebuńczuczna, niecałomiesięczna, niecałoroczna, niecałowieczna, niecefalometryczna, niecellograficzna, niecelomatyczna, nieceltologiczna, niecenestetyczna, niecenocytyczna, niecenogenetyczna, niecenotyczna, niecentralistyczna, niecentryczna, niecentrystyczna, nieceramiczna, niecerograficzna, nieceroplastyczna, niecetologiczna, niecezaryczna, niecezarystyczna, niechaotyczna, niecharytologiczna, niecharyzmatyczna, niechasmogamiczna, niecheironomiczna, niechemiczna, niechemigraficzna, niechemogeniczna, niechemometryczna, niechemonastyczna, niechemotaktyczna, niechemotroniczna, niechemotropiczna, niechiliastyczna, niechimeryczna, niechironomiczna, niechirurgiczna, niecholeryczna, niecholiambiczna, niecholijambiczna, niecholinergiczna, niechondrologiczna, niechopinologiczna, niechoregiczna, niechoreiczna, niechoreograficzna, niechoreologiczna, niechoriambiczna, niechorijambiczna, niechorograficzna, niechorologiczna, niechromatyczna, niechromogeniczna, niechromosferyczna, niechromotaktyczna, niechromotropiczna, niechroniczna, niechronograficzna, niechronologiczna, niechronometryczna, niechronozoficzna, niechrystologiczna, niechrystozoficzna, niechtoniczna, niecineramiczna, niecioteczna, niecoelomatyczna, niecomiesięczna, niecoroczna, niecudaczna, niecybernetyczna, niecyganologiczna, niecykliczna, niecykloalifatyczna, niecyklofreniczna, niecyklometryczna, niecykloniczna, niecykloramiczna, niecyklostroficzna, niecyklotymiczna, niecylindryczna, niecynestetyczna, niecyniczna, niecynkograficzna, niecynkoorganiczna, niecynoorganiczna, niecystograficzna, niecytatologiczna, niecytoblastyczna, niecytochemiczna, niecytogenetyczna, niecytokinetyczna, niecytologiczna, niecytoplazmatyczna, niecytostatyczna, niecywilistyczna, nieczterojajeczna, nieczterojęzyczna, nieczteromiesięczna, nieczterotysięczna, nieczworaczna, nieczworoboczna, nieczyraczna, niećwierćwieczna, niedadaistyczna, niedaktyliczna, niedaktylograficzna, niedalekowzroczna, niedaltonistyczna, niedaoistyczna, niedarwinistyczna, niedawnowieczna, niedazymetryczna, niedefektologiczna, niedefetystyczna, niedeiktyczna, niedeistyczna, niedeklamatoryczna, niedeliryczna, niedelmoplastyczna, niedemagogiczna, niedemiurgiczna, niedemograficzna, niedemokratyczna, niedemoniczna, niedemonofobiczna, niedemonologiczna, niedemotyczna, niedendrologiczna
Widok kolumn Widok listy
abiologiczna abiotyczna abolicjonistyczna absolutystyczna abstrakcjonistyczna abuliczna acetonemiczna achromatyczna acykliczna adiabatyczna adiaforyczna adoniczna adrenergiczna adwentystyczna aerodynamiczna aeroenergetyczna aerofotograficzna aerogeofizyczna aerograficzna aerokinetyczna aerologiczna aeromechaniczna aeronautyczna aeronomiczna aeroponiczna aerostatyczna aeroterapeutyczna aerotermodynamiczna aerotyczna aerozoiczna aestetyczna afatyczna afektoterapeutyczna afeliczna afiniczna afizjologiczna afoniczna aforystyczna afotyczna afrykanistyczna afrykanologiczna agnostycystyczna agnostyczna agogiczna agoniczna agonistyczna agramatyczna agrarystyczna agrobiologiczna agrochemiczna agroekologiczna agroekonometryczna agrofizyczna agrogeologiczna agroklimatologiczna agromechaniczna agrometeorologiczna agronomiczna agrotechniczna agroturystyczna ahistoryczna ahumanistyczna aideologiczna aikoniczna ajtiologiczna ajurwedyczna akademiczna akarologiczna akatalektyczna akataleptyczna akcentologiczna akcesoryczna akcjonistyczna akefaliczna akmeistyczna akroamatyczna akrobatyczna akrocentryczna akromonogramatyczna akronimiczna akroplastyczna aksjologiczna aksjomatyczna aksjonistyczna aksonometryczna aktualistyczna aktyniczna aktynometryczna aktywistyczna akustoelektroniczna akustooptyczna akustyczna akwanautyczna akwarystyczna alarmistyczna albinotyczna alchemiczna aleatoryczna alegoryczna aleksandryczna alergiczna alergologiczna alfabetyczna alfanumeryczna algebraiczna algologiczna algorytmiczna alicykliczna alifatyczna alkaliczna alkiloaromatyczna alkoholiczna alkohologiczna alleliczna allelopatyczna allochromatyczna allochtoniczna allogamiczna allogeniczna allopatryczna allosteryczna alochromatyczna alochtoniczna alofoniczna alogamiczna alogeniczna alogiczna alograficzna alomorficzna alopatryczna alopatyczna aloplastyczna alpinistyczna alterglobalistyczna alterocentryczna altimetryczna altruistyczna aluminograficzna aluminotermiczna amagnetyczna ambiofoniczna amerykanistyczna ametaboliczna ametamorficzna ametodyczna amfibiotyczna amfiboliczna amfibologiczna amfibrachiczna amfidromiczna amfiprotyczna amfolityczna amforyczna amfoteryczna amidystyczna amitotyczna amnestyczna amonioteliczna amorficzna amoryczna amotoryczna ampelograficzna ampelologiczna amperometryczna anabaptystyczna anabatyczna anabiotyczna anaboliczna anachroniczna anadromiczna anaerobiczna anaerobiotyczna anafilaktyczna anaforetyczna anaforyczna anaglificzna anagogiczna anagramatyczna anakolutyczna anakreontyczna analeptyczna analfabetyczna analgetyczna analityczna analogiczna anamnestyczna anamorficzna anamorfotyczna anankastyczna anapestyczna anarchiczna anarchistyczna anastatyczna anatoksyczna anatomiczna anatomopatologiczna androfobiczna androgeniczna androginiczna androgyniczna androkefaliczna andrologiczna andynistyczna anegdotyczna aneksjonistyczna anemiczna anemochoryczna anemogamiczna anemometryczna anencefaliczna anergiczna anestetyczna anestezjologiczna angeliczna angelologiczna angielskojęzyczna angiochirurgiczna angiograficzna angiologiczna anglistyczna anglojęzyczna anheliczna anhelliczna anhemitoniczna animalistyczna animatroniczna animistyczna anizotomiczna annalistyczna anoetyczna anoksemiczna anomiczna anorektyczna anorganiczna anorogeniczna antagonistyczna antarktyczna antologiczna antonimiczna antropiczna antropocentryczna antropofagiczna antropogenetyczna antropogeniczna antropogeograficzna antropograficzna antropologiczna antropometryczna antropomorficzna antroponimiczna antroponomiczna antropotechniczna antropozoficzna antropozoiczna antyakustyczna antyalergiczna antyartystyczna antyarytmiczna antybiotyczna antybiurokratyczna antyczna antydemokratyczna antydespotyczna antydiuretyczna antydogmatyczna antydynastyczna antyekonomiczna antyempiryczna antyestetyczna antyfederalistyczna antyfeministyczna antyfoniczna antyglobalistyczna antygrzybiczna antyheroiczna antyhierarchiczna antyhigieniczna antyhumanistyczna antyironiczna antykapitalistyczna antykolonistyczna antykomunistyczna antykonformistyczna antykwaryczna antylogiczna antymagnetyczna antymilitarystyczna antymitotyczna antymonarchistyczna antymonopolistyczna antynarkotyczna antynatalistyczna antynaturalistyczna antynomiczna antynomistyczna antypaniczna antypatriotyczna antypatyczna antypedagogiczna antyperystaltyczna antypodyczna antypornograficzna antypozytywistyczna antypsychologiczna antyrealistyczna antyreformistyczna antyreumatyczna antyrojalistyczna antyromantyczna antyschematyczna antyscholastyczna antysejsmiczna antyseptyczna antysocjalistyczna antyspołeczna antystatyczna antystroficzna antysyjonistyczna antysymetryczna antyterrorystyczna antytetyczna antytoksyczna antyurbanistyczna aortograficzna aorystyczna apagogiczna apatetyczna apatriotyczna apatyczna apedagogiczna aperiodyczna apetyczna apheliczna apiterapeutyczna aplanatyczna apochromatyczna apodyktyczna apofatyczna apofoniczna apoftegmatyczna apogamiczna apokaliptyczna apokarpiczna apokopiczna apokryficzna apolityczna apologetyczna apologiczna apoplektyczna apoptotyczna aporetyczna apostatyczna aposterioryczna aposteriorystyczna apostroficzna apotropaiczna apotropeiczna aprioryczna apriorystyczna aprotyczna apsychologiczna apteczna arabistyczna arabskojęzyczna arachnologiczna archaiczna archaistyczna archeograficzna archeologiczna archeopteryczna archeoteczna archeozoiczna archeozoologiczna archetypiczna architektoniczna archiwistyczna arealistyczna areograficzna areometryczna areopagiczna argentometryczna arianistyczna ariostyczna arktyczna aromantyczna aromaterapeutyczna aromatyczna arsenoorganiczna arteriograficzna arteriosklerotyczna artretyczna artrologiczna artystyczna arystokratyczna arystoteliczna arytmetyczna arytmiczna arytmograficzna ascetyczna asejsmiczna asemantyczna aseptyczna asertoryczna asocjacjonistyczna asomatyczna aspołeczna astatyczna asteniczna astmatyczna astrobiologiczna astrochemiczna astrofizyczna astrologiczna astrometryczna astronautyczna astronomiczna astygmatyczna asygmatyczna asylabiczna asymetryczna asymptotyczna asynchroniczna asyndetyczna ataktyczna ataraktyczna atawistyczna ateistyczna atematyczna atetotyczna atletyczna atmosferyczna atoksyczna atomistyczna atoniczna atraumatyczna atroficzna audiologiczna audiometryczna autarkiczna autentyczna autentystyczna autobiograficzna autochtoniczna autodydaktyczna autoerotyczna autofagiczna autogamiczna autogeniczna autograficzna autohipnotyczna autoimmunologiczna autoironiczna autokatalityczna autokefaliczna autokratyczna autokrytyczna autolityczna automatyczna autometamorficzna automorficzna autonomiczna autonomistyczna autoplastyczna autoproteolityczna autoteliczna autotematyczna autoterapeutyczna autotroficzna autystyczna awerroistyczna awiotechniczna azoiczna bachiczna baczna bajeczna bajroniczna bajronistyczna bakonistyczna bakteriolityczna bakteriologiczna bakteriostatyczna balistyczna balladyczna balneoklimatyczna balneologiczna balneotechniczna balneoterapeutyczna balsamiczna baptystyczna bariatryczna barometryczna barycentryczna baryczna batalistyczna batygraficzna batymetryczna behawiorystyczna beletrystyczna bentoniczna bezdogmatyczna bezdziedziczna bezdźwięczna bezenergetyczna bezgraniczna bezkaloryczna bezkrytyczna bezobłoczna bezpieczna bezpożyteczna bezskuteczna bezsłoneczna bezsprzeczna bezużyteczna bezzwłoczna bibliograficzna bibliologiczna biblioteczna biblistyczna bichroniczna bigamiczna bimetaliczna bimorficzna bioagrotechniczna bioakustyczna bioastronautyczna biobibliograficzna biocenologiczna biocenotyczna biochemiczna biocybernetyczna biodynamiczna bioekologiczna bioelektroniczna bioelektryczna bioenergetyczna bioenergotermiczna biofizyczna biogenetyczna biogeniczna biogeocenologiczna biogeochemiczna biogeograficzna biograficzna biokatalityczna bioklimatologiczna bioklimatyczna biologiczna biologistyczna biomagnetyczna biomechaniczna biomedyczna biometalurgiczna biometeorologiczna biometryczna bioniczna bioorganiczna bioplazmatyczna biopsychiczna biosocjologiczna biosoniczna biostatyczna biosyntetyczna biotechniczna biotechnologiczna bioterapeutyczna bioterrorystyczna biotyczna birofilistyczna bitumiczna biurokratyczna bliskoznaczna błyskawiczna boczna bogatokaloryczna bohemistyczna bolometryczna bombastyczna bonapartystyczna botaniczna bożniczna brachygraficzna bromatologiczna buddaistyczna bukoliczna bulimiczna bułgarystyczna buńczuczna całomiesięczna całoroczna całowieczna caravaggionistyczna cefalometryczna cellograficzna celomatyczna celtologiczna cenestetyczna cenocytyczna cenogenetyczna cenotyczna centralistyczna centryczna centrystyczna ceramiczna cerograficzna ceroplastyczna cetologiczna cezaryczna cezarystyczna chaotyczna charakterologiczna charakteropatyczna charakterystyczna charytologiczna charyzmatyczna chasmogamiczna cheironomiczna chemiczna chemicznofizyczna chemigraficzna chemioterapeutyczna chemoautotroficzna chemogeniczna chemometryczna chemonastyczna chemotaktyczna chemoterapeutyczna chemotroniczna chemotropiczna chiliastyczna chimeryczna chironomiczna chiropterologiczna chirurgiczna choleryczna choliambiczna cholijambiczna cholinergiczna chondrologiczna chopinologiczna choregiczna choreiczna choreograficzna choreologiczna choriambiczna chorijambiczna chorograficzna chorologiczna Choszczna chromatograficzna chromatyczna chromogeniczna chromosferyczna chromotaktyczna chromoterapeutyczna chromotropiczna chromotypograficzna chroniczna chronofotograficzna chronograficzna chronologiczna chronometryczna chronoterapeutyczna chronozoficzna chrystocentryczna chrystologiczna chrystozoficzna chtoniczna ciekłokrystaliczna cineramiczna cioteczna coelomatyczna comiesięczna coroczna cudaczna cybernetyczna cyganologiczna cykliczna cykloalifatyczna cyklofreniczna cyklometryczna cykloniczna cykloramiczna cyklostroficzna cyklotymiczna cylindryczna cynestetyczna cyniczna cynkograficzna cynkoorganiczna cynoorganiczna cystograficzna cytatologiczna cytoblastyczna cytochemiczna cytodiagnostyczna cytofizjologiczna cytogenetyczna cytokinetyczna cytologiczna cytoplazmatyczna cytostatyczna cywilistyczna czternastowieczna czterojajeczna czterojęzyczna czteromiesięczna czterotysięczna czworaczna czworoboczna czyraczna ćwierćautomatyczna ćwierćwieczna dadaistyczna daktyliczna daktylograficzna dalekowzroczna daltonistyczna daoistyczna darwinistyczna dawnowieczna dazymetryczna decentralistyczna defektologiczna defetystyczna deiktyczna deistyczna deklamatoryczna deliryczna delmoplastyczna demagogiczna demiurgiczna demograficzna demokratyczna demoniczna demonofobiczna demonologiczna demotyczna dendrologiczna dendrometryczna dendrytyczna dentystyczna deontologiczna deontyczna deprymogeniczna dermatologiczna dermoplastyczna desmologiczna desmotropiczna desmurgiczna despotyczna destruktywistyczna Deszczna detaliczna detektywistyczna deterministyczna deuterokanoniczna deuteronomiczna dezurbanistyczna diabetologiczna diabetyczna diaboliczna diachroniczna diadyczna diadynamiczna diafoniczna diaforetyczna diagenetyczna diagnostyczna diakaustyczna diakrytyczna dialektograficzna dialektologiczna dialektyczna dialogiczna diamagnetyczna dianetyczna diarystyczna diasporyczna diastatyczna diastoliczna diastroficzna diatermiczna diatoniczna dichroiczna dichromatyczna dielektryczna dietetyczna dimeryczna dimorficzna diofantyczna dioptryczna dioramiczna diuretyczna długojęzyczna długowieczna dodekafoniczna dogmatyczna doksograficzna doksologiczna dolorologiczna dolorystyczna domaciczna donatystyczna dopaminergiczna doręczna doroczna dorzeczna dosieczna dosłoneczna dostateczna dotchawiczna dozometryczna dozymetryczna draczna dramaturgiczna dramatyczna drastyczna drobnodetaliczna drobnokrystaliczna drogistyczna drugoroczna druidyczna drzewotoczna dualistyczna duroplastyczna dwuboczna dwuchromatyczna dwudziestotysięczna dwudziestowieczna dwujajeczna dwujęzyczna dwułuczna dwumiesięczna dwunastoboczna dwunastomiesięczna dwunastowieczna dwuoczna dwuręczna dwuroczna dwusieczna dwutysiączna dwutysięczna dwuznaczna dybrachiczna dychawiczna dychoreiczna dychotomiczna dychotroficzna dychroiczna dychromatyczna dydaktyczna dyfraktometryczna dyfterytyczna dyftongiczna dyfuzjonistyczna dylatometryczna dymetryczna dymorficzna dynamiczna dynamoelektryczna dynamometryczna dynastyczna dyplomatyczna dysartryczna dysbaryczna dysfatyczna dysforyczna dysfotyczna dysgenetyczna dysgraficzna dysharmoniczna dyskograficzna dyslektyczna dysplastyczna dyssymetryczna dystopiczna dystroficzna dystychiczna dystymiczna dyteistyczna dytrocheiczna dytyrambiczna dywizjonistyczna dyzartryczna dziedziczna dziesięciotysięczna dziewięciotysięczna dziwaczna dźwięczna ebuliometryczna echokardiograficzna echolaliczna edaficzna efemeryczna egalitarystyczna egiptologiczna egocentryczna egoistyczna egologiczna egotyczna egotystyczna egzegetyczna egzemplaryczna egzobiologiczna egzobiotyczna egzocentryczna egzoenergetyczna egzogamiczna egzogeniczna egzorcystyczna egzoreiczna egzotermiczna egzoteryczna egzotyczna eidetyczna ejdetyczna ekfonetyczna eklektyczna eklezjastyczna eklezjologiczna ekliptyczna ekologiczna ekologistyczna ekonometryczna ekonomiczna ekscentryczna ekshibicjonistyczna ekspansjonistyczna ekspresjonistyczna ekspresywistyczna ekstatyczna eksternistyczna ekstragalaktyczna ekstrawertyczna ekstremistyczna ektogeniczna ektomorficzna ektotoksyczna ektotroficzna ekumeniczna ekwilibrystyczna elastooptyczna elastoplastyczna elastyczna elektroakustyczna elektrobiologiczna elektrochemiczna elektrochirurgiczna elektrodynamiczna elektroenergetyczna elektrofoniczna elektroforetyczna elektrohydrauliczna elektrokinetyczna elektrolityczna elektromagnetyczna elektromechaniczna elektromedyczna elektrometryczna elektromiograficzna elektromotoryczna elektroniczna elektrooptyczna elektroosmotyczna elektrostatyczna elektrotechniczna elektrotermiczna elektryczna elenktyczna eliptyczna elitarystyczna emblematyczna embriogenetyczna embriologiczna emetyczna emfatyczna emfiteutyczna emiczna emocjonalistyczna empatyczna empiriokrytyczna empiryczna empirystyczna enancjomorficzna encefalograficzna encykliczna encyklopedyczna endemiczna endocentryczna endoenergetyczna endogamiczna endogeniczna endokrynologiczna endomitotyczna endomorficzna endoplazmatyczna endoreiczna endosmotyczna endotermiczna endotoksyczna eneolityczna energetyczna energiczna energoelektroniczna energoelektryczna energoterapeutyczna enharmoniczna enigmatyczna enkaustyczna enklityczna enologiczna entomologiczna entropiczna entuzjastyczna entymematyczna enzootyczna enzymatyczna enzymologiczna eofityczna eoliczna eolityczna eozoiczna epejrogenetyczna epejrogeniczna epejrokratyczna epentetyczna epiczna epideiktyczna epidemiczna epidemiologiczna epifaniczna epifityczna epiforyczna epigenetyczna epigraficzna epigramatyczna epileptyczna epistemiczna epistemologiczna epistolograficzna epizodyczna epizoiczna epizootyczna eponimiczna epopeiczna eratyczna ergocentryczna ergodyczna ergograficzna ergologiczna ergometryczna ergonomiczna erogeniczna erotematyczna erotetyczna erotyczna erystyczna erytroblastyczna eschatologiczna eseistyczna eskapistyczna estetyczna etatystyczna eteryczna etiologiczna etiopistyczna etniczna etnobotaniczna etnocentryczna etnograficzna etnolingwistyczna etnologiczna etnomuzykologiczna etnopsychologiczna etnosocjologiczna etologiczna etyczna etymologiczna eucharystyczna eudajmonistyczna eudemonistyczna eufemiczna eufemistyczna eufoniczna euforyczna eufotyczna eugeniczna euhemerystyczna eukariotyczna eurocentryczna euroentuzjastyczna eurokomunistyczna europocentryczna eurosceptyczna eurostrategiczna euryhigryczna euryhydryczna eurytermiczna eurytmiczna eustatyczna eutektyczna eutroficzna ewangeliczna ewolucjonistyczna ezoteryczna fabryczna fabulistyczna facecjonistyczna faktograficzna faktologiczna faktyczna falliczna fanatyczna fanerozoiczna fantasmagoryczna fantastyczna fantazmatyczna fantomatyczna faradyczna farmaceutyczna farmakodynamiczna farmakogenetyczna farmakognostyczna farmakokinetyczna farmakologiczna fatalistyczna fatyczna fauniczna faunistyczna faustyczna febryczna federalistyczna feeryczna felietonistyczna felinologiczna feloplastyczna femiczna feministyczna fenetyczna fenologiczna fenomenalistyczna fenomenologiczna ferroelektryczna ferromagnetyczna fertyczna fetyszystyczna feudalistyczna fibroblastyczna fibrynolityczna fideistyczna filatelistyczna filetyczna filharmoniczna filmograficzna filmologiczna filmoteczna filogenetyczna filologiczna filopatryczna filozoficzna filumenistyczna finalistyczna fitobiologiczna fitocenotyczna fitochemiczna fitofagiczna fitofenologiczna fitofizjologiczna fitogeniczna fitogeograficzna fitopatologiczna fitosocjologiczna fitotoksyczna fizjatryczna fizjognomiczna fizjograficzna fizjokratyczna fizjologiczna fizjonomiczna fizjopatologiczna fizjoterapeutyczna fizyczna fizykochemiczna fizykoterapeutyczna flamandzkojęzyczna flebologiczna flegmatyczna fleksograficzna florystyczna fluorymetryczna folklorystyczna folwarczna fonematyczna fonetyczna foniatryczna foniczna fonogeniczna fonograficzna fonokardiograficzna fonologiczna fonometryczna fonostatystyczna fonotaktyczna fonotelistyczna formalistyczna formistyczna forteczna fosforoorganiczna fosforyczna fotoalergiczna fotochemiczna fotochemigraficzna fotochromatyczna fotodynamiczna fotoelektryczna fotoenergetyczna fotogeniczna fotograficzna fotogrametryczna fotomechaniczna fotometryczna fotomikrograficzna fotoperiodyczna fotorealistyczna fotosyntetyczna fototechniczna fototelegraficzna fototoksyczna fototropiczna fototypiczna fotowoltaiczna fotyczna fowistyczna fragmentaryczna francuskojęzyczna frazeologiczna frenetyczna frenologiczna frontolityczna ftyzjatryczna ftyzjochirurgiczna fundamentalistyczna funkcjonalistyczna futurologiczna futurystyczna fykologiczna gadziomiedniczna galaktyczna galwaniczna galwanomagnetyczna galwanoplastyczna galwanotechniczna ganglioplegiczna gargantuiczna gastrologiczna gastronomiczna gastryczna gazodynamiczna gazometryczna gelologiczna gemmologiczna genealogiczna generatywistyczna generyczna genetyczna genologiczna geoakustyczna geobotaniczna geocentryczna geochemiczna geochronologiczna geocykliczna geodetyczna geodynamiczna geoekologiczna geoelektryczna geoenergetyczna geofizyczna geograficzna geokratyczna geologiczna geomagnetyczna geometryczna geomorfologiczna geopatyczna geopolityczna geostrategiczna geostroficzna geotektoniczna geotermiczna geotropiczna geriatryczna germanistyczna gerontologiczna gestyczna Gieczna gigantyczna gildystyczna gimnastyczna gimniczna ginandromorficzna ginekologiczna giromagnetyczna glacjologiczna glikemiczna glinoorganiczna glossematyczna gnomiczna gnomoniczna gnoseologiczna gnostyczna gnozeologiczna goniometryczna gorczyczna graficzna grafologiczna grafometryczna gramatyczna graniczna granulometryczna grawimetryczna greckojęzyczna grecystyczna Grodziczna gromniczna grubokrystaliczna Gruczna grzeczna gumożywiczna guziczna hagiograficzna hakatystyczna halucynogeniczna halurgiczna hamletyczna haplokauliczna haplologiczna haptonastyczna haptotropiczna haptyczna harmoniczna haubiczna hebefreniczna hebraistyczna hedonistyczna hegemoniczna hegemonistyczna heksametryczna hektograficzna hektyczna heliocentryczna helioenergetyczna heliofizyczna heliotechniczna helioterapeutyczna heliotropiczna hellenistyczna helmintologiczna helotyczna hematologiczna hemimetaboliczna hemipelagiczna hemitoniczna hemizygotyczna hemodynamiczna hemolityczna hemostatyczna hemotoksyczna henoteistyczna hepatologiczna hepatyczna herakletyczna heraldyczna hermafrodytyczna hermeneutyczna hermetyczna heroiczna heroikomiczna heroistyczna herpetologiczna heteroblastyczna heterocykliczna heterogametyczna heterogamiczna heterogenetyczna heterogeniczna heterogoniczna heteroklityczna heterologiczna heteromeryczna heteromorficzna heteronomiczna heteroplastyczna heterosemantyczna heterospermiczna heterosylabiczna heteroteliczna heterotroficzna heterozygotyczna hetytologiczna heurystyczna hezychastyczna hierarchiczna hieratyczna hierogamiczna hieroglificzna hierogramiczna hierokratyczna higieniczna higromorficzna higrotyczna himalaiczna himalaistyczna hinajanistyczna hinduistyczna hiperbaryczna hiperboliczna hipergeniczna hiperglikemiczna hipergoliczna hiperkatalektyczna hiperkinetyczna hiperkrytyczna hipermetryczna hiperonimiczna hiperrealistyczna hipersoniczna hiperstatyczna hipersteniczna hipertoniczna hipertroficzna hipiczna hipnagogiczna hipnologiczna hipnopedyczna hipnopompiczna hipnoterapeutyczna hipnotyczna hipoalergiczna hipochondryczna hipogeiczna hipoglikemiczna hipokinetyczna hipokorystyczna hipokratyczna hipologiczna hiponimiczna hipostatyczna hipotaktyczna hipoteczna hipoterapeutyczna hipotermiczna hipotetyczna hipotoniczna hippiczna hipsograficzna hipsometryczna hispanojęzyczna histeryczna histochemiczna histogenetyczna histologiczna histopatologiczna historiograficzna historiozoficzna historyczna hiszpańskojęzyczna hobbistyczna hobbystyczna hodegetyczna holarktyczna holistyczna holoandryczna holograficzna holometaboliczna holomorficzna holozoiczna homeomorficzna homeopatyczna homeostatyczna homeotermiczna homerologiczna homeryczna homiletyczna homocentryczna homochroniczna homocykliczna homodontyczna homoerotyczna homofobiczna homofoniczna homogametyczna homogamiczna homogeniczna homograficzna homojoosmotyczna homojotermiczna homolityczna homologiczna homolograficzna
homomorficzna homonimiczna homosferyczna homotetyczna homotopiczna homozygotyczna horograficzna hortologiczna huczna humanistyczna humorystyczna hungarystyczna huraoptymistyczna hurapatriotyczna hurraoptymistyczna hurrapatriotyczna hybrydyczna hydrauliczna hydroakustyczna hydrobiologiczna hydrobotaniczna hydrochemiczna hydrochoryczna hydrodynamiczna hydroelektryczna hydroenergetyczna hydrofitograficzna hydrofoniczna hydrogeologiczna hydrograficzna hydrokinetyczna hydrolityczna hydrologiczna hydromagnetyczna hydromechaniczna hydrometalurgiczna hydrometryczna hydroniczna hydronimiczna hydronomiczna hydropatyczna hydroponiczna hydrosferyczna hydrostatyczna hydrotechniczna hydroterapeutyczna hydrotermiczna hydrotropiczna hyletyczna hymniczna hymnograficzna hymnologiczna hypoalergiczna iberystyczna ibsenistyczna ichnologiczna ichtiologiczna idealistyczna identyczna ideodynamiczna ideograficzna ideologiczna ideomotoryczna ideoplastyczna ideowopolityczna idiochromatyczna idiograficzna idiologiczna idiomatyczna idiomorficzna idiosynkratyczna idiotyczna idylliczna igliczna ikoniczna ikonograficzna ikonologiczna ilomiesięczna ilumiesięczna iluministyczna iluminofoniczna iluzjonistyczna iluzoryczna imaginistyczna imagistyczna imażynistyczna immoralistyczna immunobiologiczna immunochemiczna immunogenetyczna immunologiczna impaktyczna imperialistyczna impetyczna impresjonistyczna indeterministyczna indianistyczna indoeuropeistyczna indywidualistyczna informatyczna inkretyczna inkunabulistyczna innojęzyczna instrumentologiczna integralistyczna integrystyczna intelektualistyczna interakcjonistyczna interferometryczna internistyczna intersemiotyczna interwokaliczna intrateluryczna introwertyczna intuicjonistyczna inwentyczna iranistyczna ireniczna irenistyczna ironiczna irracjonalistyczna irredentystyczna islamiczna islamistyczna italianistyczna ityfalliczna Iwiczna izarytmiczna izobaryczna izocefaliczna izochoryczna izochromatyczna izochroniczna izoenergetyczna izofoniczna izograficzna izokefaliczna izolacjonistyczna izomeryczna izometryczna izomorficzna izoosmotyczna izostatyczna izosteryczna izosylabiczna izotermiczna izotoniczna jabłeczna jajeczna jambiczna jansenistyczna japonistyczna jarmarczna jatrogeniczna jedenastowieczna jedliczna jednojęzyczna jednomiesięczna jednooczna jednoręczna jednoroczna jednosieczna jednotematyczna jednoznaczna jodometryczna joniczna jonosferyczna jubileatyczna juczna judaistyczna jurydyczna jurystyczna kabalistyczna kadaweryczna kadmoorganiczna kaduczna kairologiczna kakofoniczna kalafoniczna kaligraficzna kaloryczna kalorymetryczna kalotechniczna kalwinistyczna kamagraficzna kameralistyczna kamieniczna kanibalistyczna kanoniczna kanonistyczna kapistyczna kapitalistyczna kapliczna karbochemiczna karbocykliczna karcynologiczna kardiochirurgiczna kardiograficzna kardioidograficzna kardiologiczna kardiopatyczna kardiotokograficzna kariogamiczna kariokinetyczna kariolimfatyczna kariologiczna karioplazmatyczna karmiczna karpologiczna kartograficzna kartometryczna kasandryczna katabatyczna kataboliczna katadioptryczna katadromiczna kataforetyczna katakaustyczna katalektyczna kataleptyczna katalityczna katamnestyczna katarktyczna katartyczna katastroficzna katastrofistyczna katatermometryczna katatoniczna katatymiczna katechetyczna katechumeniczna kategoryczna katektyczna katoptryczna kaustyczna kauzalistyczna kazualistyczna kazuistyczna każdomiesięczna każdoroczna kefalometryczna kemalistyczna kenotyczna kenozoiczna keratometryczna keratoplastyczna keroplastyczna kerygmatyczna ketonemiczna kilkomiesięczna kilkotysięczna kilkumiesięczna kilkunastotysięczna kilkusettysięczna kilkutysięczna kilometryczna kimograficzna kinematograficzna kinematyczna kinestetyczna kinetograficzna kinetostatyczna kinetoterapeutyczna kinetyczna kinezjologiczna kinezyterapeutyczna kinopanoramiczna kinotechniczna kladystyczna klastyczna klasycystyczna klasyczna klaustrofobiczna klejstogamiczna klęczna klientelistyczna klientystyczna klimakteryczna klimatograficzna klimatologiczna klimatyczna kliniczna kliometryczna kloaczna kloniczna Kłączna kodykologiczna koenzymatyczna kognatyczna kognitywistyczna kokainistyczna koksochemiczna kolektywistyczna kolonialistyczna kolonistyczna kolorymetryczna kolorystyczna komatyczna kombinatoryczna komensaliczna komiczna komisaryczna komparatystyczna kompleksometryczna komunalistyczna komunistyczna koncentryczna konceptualistyczna konceptystyczna konchiologiczna konchologiczna konduktometryczna Koneczna konformistyczna koniczna konieczna Konieczna konkretystyczna konsonantyczna konstruktywistyczna konsumpcjonistyczna kontradyktoryczna kontrapunktyczna kontrfaktyczna koprofagiczna koraniczna koronarograficzna koronograficzna kosmetologiczna kosmetyczna kosmiczna kosmobiologiczna kosmocentryczna kosmochemiczna kosmofizyczna kosmogoniczna kosmograficzna kosmologiczna kosmonautyczna kosmopolityczna kostiumologiczna kostyczna kotwiczna kraniologiczna kraniometryczna kreacjonistyczna krenologiczna kreolistyczna kriobiologiczna kriochirurgiczna kriofizyczna kriogeniczna kriologiczna kriometryczna krioniczna kriotechniczna krioterapeutyczna kroczna krótkowieczna krótkowzroczna krwiotoczna krwotoczna kryminalistyczna kryminologiczna kryniczna Kryniczna kryptogamiczna kryptograficzna kryptokomunistyczna kryptokrystaliczna kryptologiczna kryptomorficzna kryptonimiczna kryptopolityczna kryptopsychiczna kryptozoiczna krystaliczna krystalochemiczna krystalofizyczna krystalograficzna krystalooptyczna krytyczna krzemoorganiczna krzywiczna ksenobiotyczna ksenofiliczna ksenofobiczna ksenogamiczna ksenogeniczna kserofityczna kserofobiczna kserograficzna kseromammograficzna kseromorficzna kseroradiograficzna kserotermiczna kserotyczna ksograficzna ksylograficzna ksylometryczna kubiczna kubistyczna kubofuturystyczna kuczna kulometryczna kulturologiczna kulturystyczna kultyczna kurdiuczna kursoryczna kwadrofoniczna kwietystyczna kynologiczna labelistyczna ladaczna lakoniczna laksystyczna lamaistyczna laryngologiczna legalistyczna legitymistyczna lekarskotechniczna lekkoatletyczna leksykograficzna leksykologiczna leptosomatyczna leptosomiczna letargiczna leukemiczna lewoboczna leworęczna liberalistyczna libertynistyczna lichenologiczna liczna limakologiczna limbiczna limfatyczna limniczna limnologiczna lingwafoniczna lingwistyczna liofiliczna lipolityczna lipometryczna liryczna litograficzna litologiczna litoorganiczna litosferyczna litotomiczna lituanistyczna liturgiczna lityczna lizygeniczna lobbistyczna lobbystyczna logarytmiczna logicystyczna logiczna logistyczna logopatyczna logopedyczna logoterpeutyczna lojalistyczna lokomotoryczna loksodromiczna lucyferyczna ludowodemokratyczna ludyczna luminoforyczna lunatyczna Łączna łączna Łęczna łopatologiczna Łopoczna machiaweliczna maciczna magiczna magmatyczna magmogeniczna magnetochemiczna magnetodynamiczna magnetoelektryczna magnetokaloryczna magnetomechaniczna magnetomotoryczna magnetooptyczna magnetosferyczna magnetostatyczna magnetotaktyczna magnetyczna magnezoorganiczna mahajanistyczna majestatyczna majeutyczna makabryczna makaroniczna makaronistyczna makiaweliczna makiawelistyczna makrobiotyczna makroekonomiczna makroenergetyczna makrofizyczna makrofotograficzna makrogeometryczna makrograficzna makroklimatyczna makrokosmiczna makrosejsmiczna makrosocjologiczna makrosomatyczna makrospołeczna makrosynoptyczna maksymalistyczna malakologiczna malakozoologiczna malaryczna maltuzjanistyczna małokaloryczna małorealistyczna małoznaczna mammograficzna mammologiczna mandaistyczna mandeistyczna manganometryczna manicheistyczna manieryczna manierystyczna manograficzna manometryczna manualistyczna maoistyczna mapograficzna maremotoryczna mareograficzna maretermiczna marginalistyczna marinistyczna mariologiczna martyrologiczna marynistyczna masakryczna masochistyczna masoretyczna mastologiczna maszynistyczna mateczna matematyczna materialistyczna matronimiczna maturyczna mazdaistyczna mazdeistyczna Mączna mączna meandryczna mechaniczna mechanistyczna mechanochemiczna mechanogeniczna mechatroniczna mediewistyczna mediumiczna mediumistyczna medyczna mefistofeliczna megacykliczna megalityczna megatermiczna mejotyczna melancholiczna melanokratyczna meliczna melizmatyczna melodramatyczna melodyczna memuarystyczna mendelistyczna mereologiczna merkantyliczna merkantylistyczna merystematyczna merytokratyczna merytoryczna mesjaniczna mesjanistyczna mesmeryczna metaboliczna metaerotyczna metaetyczna metafilozoficzna metafizyczna metaforyczna metaliczna metalingwistyczna metaloceramiczna metalogiczna metalograficzna metaloorganiczna metaloplastyczna metalurgiczna metamatematyczna metameryczna metamorficzna metamorfogeniczna metanometryczna metapsychiczna metapsychologiczna metasomatyczna metempsychiczna meteorologiczna meteoropatologiczna meteoryczna meteorytyczna metodologiczna metodyczna metodystyczna metonimiczna metrologiczna metronomiczna metryczna mezenchymatyczna mezofityczna mezolityczna mezosferyczna mezotermiczna mezotroficzna mezozoiczna miasteniczna miazmatyczna mickiewiczologiczna miedniczna miesięczna międzyepidemiczna międzyetniczna międzygalaktyczna międzykrystaliczna międzymetaliczna międzyraciczna międzyrzeczna międzyspołeczna międzyświąteczna miękkotematyczna mikologiczna mikotroficzna mikroanalityczna mikrobiologiczna mikrochemiczna mikrochirurgiczna mikroekonomiczna mikroelektroniczna mikrofaunistyczna mikrofizyczna mikrofotograficzna mikrogeometryczna mikroklimatyczna mikrokosmiczna mikrokrystaliczna mikrolityczna mikrologiczna mikrometryczna mikroradiograficzna mikrosejsmiczna mikroskopiczna mikrosocjologiczna mikrotechniczna mikrotektoniczna mikrotermiczna mikrotoponimiczna mikrurgiczna miksotroficzna milenarystyczna militarystyczna millenarystyczna mimetyczna mimiczna mineralogiczna minerogeniczna minimalistyczna mioceniczna miograficzna miologiczna miopatyczna mistyczna mitograficzna mitologiczna mitotyczna mityczna mizandryczna mizantropiczna mizoandryczna mizofobiczna mizogamiczna mizoginiczna mizoginistyczna Mleczna mleczna młodogramatyczna Młoteczna mnemiczna mnemometryczna mnemoniczna mnemotechniczna modernistyczna monadyczna monarchiczna monarchistyczna monastyczna monepigraficzna monetarystyczna mongolistyczna monistyczna monocentryczna monochromatyczna monochromiczna monodietetyczna monodramatyczna monodyczna monofagiczna monofiletyczna monofobiczna monofoniczna monoftongiczna monogamiczna monogeniczna monograficzna monokarpiczna monokrystaliczna monolityczna monologiczna monomorficzna monopolistyczna monospermiczna monostroficzna monostychiczna monosylabiczna monotechniczna monoteistyczna monotematyczna monotoniczna monozygotyczna moralistyczna morfemiczna morfiniczna morfogenetyczna morfologiczna morfometryczna morfonologiczna morfotyczna morganatyczna motoryczna Motyczna motywiczna mozaistyczna mroczna mutageniczna mutualistyczna muzeograficzna muzeologiczna muzyczna muzykologiczna muzykoterapeutyczna mykenologiczna mykologiczna naboczna nacjonalistyczna nadakustyczna nadgraniczna nadkrytyczna nadobłoczna nadoczna nadplastyczna nadrealistyczna nadrzeczna nadwzroczna Nakonieczna naoczna naprzemianręczna narcystyczna naręczna narkotyczna nastyczna natalistyczna naturalistyczna naturystyczna natywistyczna nautologiczna nautyczna nearktyczna nefelometryczna nefrologiczna negatywistyczna nekrotyczna nektoniczna neoanarchistyczna neobehawiorystyczna neodarwinistyczna neofilologiczna neogeniczna neohumanistyczna neoidealistyczna neointegrystyczna neokapitalistyczna neoklasycystyczna neoklasyczna neokolonialistyczna neokomunistyczna neolityczna neologiczna neonatologiczna neonaturalistyczna neontologiczna neoplastyczna neopozytywistyczna neorealistyczna neoromantyczna neoscholastyczna neosecesjonistyczna neosemantyczna neoslawistyczna neoteniczna neotomistyczna neozoiczna nepotyczna neptuniczna nerytyczna neumatyczna neuralgiczna neurasteniczna neurobiologiczna neurochemiczna neurochirurgiczna neurodystroficzna neurofizjologiczna neurogeniczna neuroleptyczna neurolingwistyczna neurologiczna neuropatyczna neuropediatryczna neuroplegiczna neuropsychiatryczna neuropsychiczna neuropsychologiczna neurotoksyczna neurotyczna neutralistyczna newralgiczna nieabiologiczna nieabiotyczna nieabsolutystyczna nieabuliczna nieacetonemiczna nieachromatyczna nieacykliczna nieadiabatyczna nieadiaforyczna nieadoniczna nieadrenergiczna nieadwentystyczna nieaerodynamiczna nieaeroenergetyczna nieaerogeofizyczna nieaerograficzna nieaerokinetyczna nieaerologiczna nieaeromechaniczna nieaeronautyczna nieaeronomiczna nieaeroponiczna nieaerostatyczna nieaerotyczna nieaerozoiczna nieaestetyczna nieafatyczna nieafeliczna nieafiniczna nieafizjologiczna nieafoniczna nieaforystyczna nieafotyczna nieafrykanistyczna nieafrykanologiczna nieagnostycystyczna nieagnostyczna nieagogiczna nieagoniczna nieagonistyczna nieagramatyczna nieagrarystyczna nieagrobiologiczna nieagrochemiczna nieagroekologiczna nieagrofizyczna nieagrogeologiczna nieagromechaniczna nieagronomiczna nieagrotechniczna nieagroturystyczna nieahistoryczna nieahumanistyczna nieaideologiczna nieaikoniczna nieajtiologiczna nieajurwedyczna nieakademiczna nieakarologiczna nieakatalektyczna nieakataleptyczna nieakcentologiczna nieakcesoryczna nieakcjonistyczna nieakefaliczna nieakmeistyczna nieakroamatyczna nieakrobatyczna nieakrocentryczna nieakronimiczna nieakroplastyczna nieaksjologiczna nieaksjomatyczna nieaksjonistyczna nieaksonometryczna nieaktualistyczna nieaktyniczna nieaktynometryczna nieaktywistyczna nieakustooptyczna nieakustyczna nieakwanautyczna nieakwarystyczna niealarmistyczna niealbinotyczna niealchemiczna niealeatoryczna niealegoryczna niealeksandryczna niealergiczna niealergologiczna niealfabetyczna niealfanumeryczna niealgebraiczna niealgologiczna niealgorytmiczna niealicykliczna niealifatyczna niealkaliczna niealkoholiczna niealkohologiczna niealleliczna nieallelopatyczna nieallochromatyczna nieallochtoniczna nieallogamiczna nieallogeniczna nieallopatryczna nieallosteryczna niealochromatyczna niealochtoniczna niealofoniczna niealogamiczna niealogeniczna niealogiczna niealograficzna niealomorficzna niealopatryczna niealopatyczna niealoplastyczna niealpinistyczna niealterocentryczna niealtimetryczna niealtruistyczna niealuminograficzna niealuminotermiczna nieamagnetyczna nieambiofoniczna nieamerykanistyczna nieametaboliczna nieametamorficzna nieametodyczna nieamfibiotyczna nieamfiboliczna nieamfibologiczna nieamfibrachiczna nieamfidromiczna nieamfiprotyczna nieamfolityczna nieamforyczna nieamfoteryczna nieamidystyczna nieamitotyczna nieamnestyczna nieamonioteliczna nieamorficzna nieamoryczna nieamotoryczna nieampelograficzna nieampelologiczna nieamperometryczna nieanabaptystyczna nieanabatyczna nieanabiotyczna nieanaboliczna nieanachroniczna nieanadromiczna nieanaerobiczna nieanaerobiotyczna nieanafilaktyczna nieanaforetyczna nieanaforyczna nieanaglificzna nieanagogiczna nieanagramatyczna nieanakolutyczna nieanakreontyczna nieanaleptyczna nieanalfabetyczna nieanalgetyczna nieanalityczna nieanalogiczna nieanamnestyczna nieanamorficzna nieanamorfotyczna nieanankastyczna nieanapestyczna nieanarchiczna nieanarchistyczna nieanastatyczna nieanatoksyczna nieanatomiczna nieandrofobiczna nieandrogeniczna nieandroginiczna nieandrogyniczna nieandrokefaliczna nieandrologiczna nieandynistyczna nieanegdotyczna nieaneksjonistyczna nieanemiczna nieanemochoryczna nieanemogamiczna nieanemometryczna nieanencefaliczna nieanergiczna nieanestetyczna nieangeliczna nieangelologiczna nieangiograficzna nieangiologiczna nieanglistyczna nieanglojęzyczna nieanheliczna nieanhelliczna nieanhemitoniczna nieanimalistyczna nieanimatroniczna nieanimistyczna nieanizotomiczna nieannalistyczna nieanoetyczna nieanoksemiczna nieanomiczna nieanorektyczna nieanorganiczna nieanorogeniczna nieantagonistyczna nieantarktyczna nieantologiczna nieantonimiczna nieantropiczna nieantropofagiczna nieantropogeniczna nieantropograficzna nieantropologiczna nieantropometryczna nieantropomorficzna nieantroponimiczna nieantroponomiczna nieantropozoficzna nieantropozoiczna nieantyakustyczna nieantyalergiczna nieantyartystyczna nieantyarytmiczna nieantybiotyczna nieantyczna nieantydespotyczna nieantydiuretyczna nieantydogmatyczna nieantydynastyczna nieantyekonomiczna nieantyempiryczna nieantyestetyczna nieantyfoniczna nieantygrzybiczna nieantyheroiczna nieantyhigieniczna nieantyironiczna nieantykwaryczna nieantylogiczna nieantymagnetyczna nieantymitotyczna nieantynarkotyczna nieantynomiczna nieantynomistyczna nieantypaniczna nieantypatriotyczna nieantypatyczna nieantypedagogiczna nieantypodyczna nieantyrealistyczna nieantyreumatyczna nieantyromantyczna nieantyschematyczna nieantysejsmiczna nieantyseptyczna nieantyspołeczna nieantystatyczna nieantystroficzna nieantysymetryczna nieantytetyczna nieantytoksyczna nieaortograficzna nieaorystyczna nieapagogiczna nieapatetyczna nieapatriotyczna nieapatyczna nieapedagogiczna nieaperiodyczna nieapetyczna nieapheliczna nieapiterapeutyczna nieaplanatyczna nieapochromatyczna nieapodyktyczna nieapofatyczna nieapofoniczna nieapoftegmatyczna nieapogamiczna nieapokaliptyczna nieapokarpiczna nieapokopiczna nieapokryficzna nieapolityczna nieapologetyczna nieapologiczna nieapoplektyczna nieapoptotyczna nieaporetyczna nieapostatyczna nieaposterioryczna nieapostroficzna nieapotropaiczna nieapotropeiczna nieaprioryczna nieapriorystyczna nieaprotyczna nieapsychologiczna nieapteczna niearabistyczna niearabskojęzyczna niearachnologiczna niearchaiczna niearchaistyczna niearcheograficzna niearcheologiczna niearcheopteryczna niearcheoteczna niearcheozoiczna niearchetypiczna niearchitektoniczna niearchiwistyczna niearealistyczna nieareograficzna nieareometryczna nieareopagiczna nieargentometryczna niearianistyczna nieariostyczna niearktyczna niearomantyczna niearomatyczna niearsenoorganiczna niearteriograficzna nieartretyczna nieartrologiczna nieartystyczna niearystokratyczna niearystoteliczna niearytmetyczna niearytmiczna niearytmograficzna nieascetyczna nieasejsmiczna nieasemantyczna nieaseptyczna nieasertoryczna nieasomatyczna nieaspołeczna nieastatyczna nieasteniczna nieastmatyczna nieastrobiologiczna nieastrochemiczna nieastrofizyczna nieastrologiczna nieastrometryczna nieastronautyczna nieastronomiczna nieastygmatyczna nieasygmatyczna nieasylabiczna nieasymetryczna nieasymptotyczna nieasynchroniczna nieasyndetyczna nieataktyczna nieataraktyczna nieatawistyczna nieateistyczna nieatematyczna nieatetotyczna nieatletyczna nieatmosferyczna nieatoksyczna nieatomistyczna nieatoniczna nieatraumatyczna nieatroficzna nieaudiologiczna nieaudiometryczna nieautarkiczna nieautentyczna nieautentystyczna nieautobiograficzna nieautochtoniczna nieautodydaktyczna nieautoerotyczna nieautofagiczna nieautogamiczna nieautogeniczna nieautograficzna nieautohipnotyczna nieautoironiczna nieautokatalityczna nieautokefaliczna nieautokratyczna nieautokrytyczna nieautolityczna nieautomatyczna nieautomorficzna nieautonomiczna nieautonomistyczna nieautoplastyczna nieautoteliczna nieautotematyczna nieautotroficzna nieautystyczna nieawerroistyczna nieawiotechniczna nieazoiczna niebachiczna niebaczna niebajeczna niebajroniczna niebajronistyczna niebakonistyczna niebakteriolityczna niebakteriologiczna niebalistyczna nieballadyczna niebalneologiczna niebalneotechniczna niebalsamiczna niebaptystyczna niebariatryczna niebarometryczna niebarycentryczna niebaryczna niebatalistyczna niebatygraficzna niebatymetryczna niebehawiorystyczna niebeletrystyczna niebentoniczna niebezdogmatyczna niebezdziedziczna niebezdźwięczna niebezenergetyczna niebezgraniczna niebezkaloryczna niebezkrytyczna niebezobłoczna niebezpieczna niebezpożyteczna niebezskuteczna niebezsłoneczna niebezsprzeczna niebezużyteczna niebezzwłoczna niebibliograficzna niebibliologiczna niebiblioteczna niebiblistyczna niebichroniczna niebigamiczna niebimetaliczna niebimorficzna niebioakustyczna niebiocenologiczna niebiocenotyczna niebiochemiczna niebiocybernetyczna niebiodynamiczna niebioekologiczna niebioelektroniczna niebioelektryczna niebioenergetyczna niebiofizyczna niebiogenetyczna niebiogeniczna niebiogeochemiczna niebiogeograficzna niebiograficzna niebiokatalityczna niebioklimatyczna niebiologiczna niebiologistyczna niebiomagnetyczna niebiomechaniczna niebiomedyczna niebiometalurgiczna niebiometryczna niebioniczna niebioorganiczna niebioplazmatyczna niebiopsychiczna niebiosocjologiczna niebiosoniczna niebiostatyczna niebiosyntetyczna niebiotechniczna niebioterapeutyczna niebiotyczna niebirofilistyczna niebitumiczna niebiurokratyczna niebliskoznaczna niebłyskawiczna nieboczna niebogatokaloryczna niebohemistyczna niebolometryczna niebombastyczna niebonapartystyczna niebotaniczna niebotyczna niebożniczna niebrachygraficzna niebromatologiczna niebuddaistyczna niebukoliczna niebulimiczna niebułgarystyczna niebuńczuczna niecałomiesięczna niecałoroczna niecałowieczna niecefalometryczna niecellograficzna niecelomatyczna nieceltologiczna niecenestetyczna niecenocytyczna niecenogenetyczna niecenotyczna niecentralistyczna niecentryczna niecentrystyczna nieceramiczna niecerograficzna nieceroplastyczna niecetologiczna niecezaryczna niecezarystyczna niechaotyczna niecharytologiczna niecharyzmatyczna niechasmogamiczna niecheironomiczna niechemiczna niechemigraficzna niechemogeniczna niechemometryczna niechemonastyczna niechemotaktyczna niechemotroniczna niechemotropiczna niechiliastyczna niechimeryczna niechironomiczna niechirurgiczna niecholeryczna niecholiambiczna niecholijambiczna niecholinergiczna niechondrologiczna niechopinologiczna niechoregiczna niechoreiczna niechoreograficzna niechoreologiczna niechoriambiczna niechorijambiczna niechorograficzna niechorologiczna niechromatyczna niechromogeniczna niechromosferyczna niechromotaktyczna niechromotropiczna niechroniczna niechronograficzna niechronologiczna niechronometryczna niechronozoficzna niechrystologiczna niechrystozoficzna niechtoniczna niecineramiczna niecioteczna niecoelomatyczna niecomiesięczna niecoroczna niecudaczna niecybernetyczna niecyganologiczna niecykliczna niecykloalifatyczna niecyklofreniczna niecyklometryczna niecykloniczna niecykloramiczna niecyklostroficzna niecyklotymiczna niecylindryczna niecynestetyczna niecyniczna niecynkograficzna niecynkoorganiczna niecynoorganiczna niecystograficzna niecytatologiczna niecytoblastyczna niecytochemiczna niecytogenetyczna niecytokinetyczna niecytologiczna niecytoplazmatyczna niecytostatyczna niecywilistyczna nieczterojajeczna nieczterojęzyczna nieczteromiesięczna nieczterotysięczna nieczworaczna nieczworoboczna nieczyraczna niećwierćwieczna niedadaistyczna niedaktyliczna niedaktylograficzna niedalekowzroczna niedaltonistyczna niedaoistyczna niedarwinistyczna niedawnowieczna niedazymetryczna niedefektologiczna niedefetystyczna niedeiktyczna niedeistyczna niedeklamatoryczna niedeliryczna niedelmoplastyczna niedemagogiczna niedemiurgiczna niedemograficzna niedemokratyczna niedemoniczna niedemonofobiczna niedemonologiczna niedemotyczna niedendrologiczna
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abiologiczna, abiotyczna, abolicjonistyczna, absolutystyczna, abstrakcjonistyczna, abuliczna, acetonemiczna, achromatyczna, acykliczna, adiabatyczna, adiaforyczna, adoniczna, adrenergiczna, adwentystyczna, aerodynamiczna, aeroenergetyczna, aerofotograficzna, aerogeofizyczna, aerograficzna, aerokinetyczna, aerologiczna, aeromechaniczna, aeronautyczna, aeronomiczna, aeroponiczna, aerostatyczna, aeroterapeutyczna, aerotermodynamiczna, aerotyczna, aerozoiczna, aestetyczna, afatyczna, afektoterapeutyczna, afeliczna, afiniczna, afizjologiczna, afoniczna, aforystyczna, afotyczna, afrykanistyczna, afrykanologiczna, agnostycystyczna, agnostyczna, agogiczna, agoniczna, agonistyczna, agramatyczna, agrarystyczna, agrobiologiczna, agrochemiczna, agroekologiczna, agroekonometryczna, agrofizyczna, agrogeologiczna, agroklimatologiczna, agromechaniczna, agrometeorologiczna, agronomiczna, agrotechniczna, agroturystyczna, ahistoryczna, ahumanistyczna, aideologiczna, aikoniczna, ajtiologiczna, ajurwedyczna, akademiczna, akarologiczna, akatalektyczna, akataleptyczna, akcentologiczna, akcesoryczna, akcjonistyczna, akefaliczna, akmeistyczna, akroamatyczna, akrobatyczna, akrocentryczna, akromonogramatyczna, akronimiczna, akroplastyczna, aksjologiczna, aksjomatyczna, aksjonistyczna, aksonometryczna, aktualistyczna, aktyniczna, aktynometryczna, aktywistyczna, akustoelektroniczna, akustooptyczna, akustyczna, akwanautyczna, akwarystyczna, alarmistyczna, albinotyczna, alchemiczna, aleatoryczna, alegoryczna, aleksandryczna, alergiczna, alergologiczna, alfabetyczna, alfanumeryczna, algebraiczna, algologiczna, algorytmiczna, alicykliczna, alifatyczna, alkaliczna, alkiloaromatyczna, alkoholiczna, alkohologiczna, alleliczna, allelopatyczna, allochromatyczna, allochtoniczna, allogamiczna, allogeniczna, allopatryczna, allosteryczna, alochromatyczna, alochtoniczna, alofoniczna, alogamiczna, alogeniczna, alogiczna, alograficzna, alomorficzna, alopatryczna, alopatyczna, aloplastyczna, alpinistyczna, alterglobalistyczna, alterocentryczna, altimetryczna, altruistyczna, aluminograficzna, aluminotermiczna, amagnetyczna, ambiofoniczna, amerykanistyczna, ametaboliczna, ametamorficzna, ametodyczna, amfibiotyczna, amfiboliczna, amfibologiczna, amfibrachiczna, amfidromiczna, amfiprotyczna, amfolityczna, amforyczna, amfoteryczna, amidystyczna, amitotyczna, amnestyczna, amonioteliczna, amorficzna, amoryczna, amotoryczna, ampelograficzna, ampelologiczna, amperometryczna, anabaptystyczna, anabatyczna, anabiotyczna, anaboliczna, anachroniczna, anadromiczna, anaerobiczna, anaerobiotyczna, anafilaktyczna, anaforetyczna, anaforyczna, anaglificzna, anagogiczna, anagramatyczna, anakolutyczna, anakreontyczna, analeptyczna, analfabetyczna, analgetyczna, analityczna, analogiczna, anamnestyczna, anamorficzna, anamorfotyczna, anankastyczna, anapestyczna, anarchiczna, anarchistyczna, anastatyczna, anatoksyczna, anatomiczna, anatomopatologiczna, androfobiczna, androgeniczna, androginiczna, androgyniczna, androkefaliczna, andrologiczna, andynistyczna, anegdotyczna, aneksjonistyczna, anemiczna, anemochoryczna, anemogamiczna, anemometryczna, anencefaliczna, anergiczna, anestetyczna, anestezjologiczna, angeliczna, angelologiczna, angielskojęzyczna, angiochirurgiczna, angiograficzna, angiologiczna, anglistyczna, anglojęzyczna, anheliczna, anhelliczna, anhemitoniczna, animalistyczna, animatroniczna, animistyczna, anizotomiczna, annalistyczna, anoetyczna, anoksemiczna, anomiczna, anorektyczna, anorganiczna, anorogeniczna, antagonistyczna, antarktyczna, antologiczna, antonimiczna, antropiczna, antropocentryczna, antropofagiczna, antropogenetyczna, antropogeniczna, antropogeograficzna, antropograficzna, antropologiczna, antropometryczna, antropomorficzna, antroponimiczna, antroponomiczna, antropotechniczna, antropozoficzna, antropozoiczna, antyakustyczna, antyalergiczna, antyartystyczna, antyarytmiczna, antybiotyczna, antybiurokratyczna, antyczna, antydemokratyczna, antydespotyczna, antydiuretyczna, antydogmatyczna, antydynastyczna, antyekonomiczna, antyempiryczna, antyestetyczna, antyfederalistyczna, antyfeministyczna, antyfoniczna, antyglobalistyczna, antygrzybiczna, antyheroiczna, antyhierarchiczna, antyhigieniczna, antyhumanistyczna, antyironiczna, antykapitalistyczna, antykolonistyczna, antykomunistyczna, antykonformistyczna, antykwaryczna, antylogiczna, antymagnetyczna, antymilitarystyczna, antymitotyczna, antymonarchistyczna, antymonopolistyczna, antynarkotyczna, antynatalistyczna, antynaturalistyczna, antynomiczna, antynomistyczna, antypaniczna, antypatriotyczna, antypatyczna, antypedagogiczna, antyperystaltyczna, antypodyczna, antypornograficzna, antypozytywistyczna, antypsychologiczna, antyrealistyczna, antyreformistyczna, antyreumatyczna, antyrojalistyczna, antyromantyczna, antyschematyczna, antyscholastyczna, antysejsmiczna, antyseptyczna, antysocjalistyczna, antyspołeczna, antystatyczna, antystroficzna, antysyjonistyczna, antysymetryczna, antyterrorystyczna, antytetyczna, antytoksyczna, antyurbanistyczna, aortograficzna, aorystyczna, apagogiczna, apatetyczna, apatriotyczna, apatyczna, apedagogiczna, aperiodyczna, apetyczna, apheliczna, apiterapeutyczna, aplanatyczna, apochromatyczna, apodyktyczna, apofatyczna, apofoniczna, apoftegmatyczna, apogamiczna, apokaliptyczna, apokarpiczna, apokopiczna, apokryficzna, apolityczna, apologetyczna, apologiczna, apoplektyczna, apoptotyczna, aporetyczna, apostatyczna, aposterioryczna, aposteriorystyczna, apostroficzna, apotropaiczna, apotropeiczna, aprioryczna, apriorystyczna, aprotyczna, apsychologiczna, apteczna, arabistyczna, arabskojęzyczna, arachnologiczna, archaiczna, archaistyczna, archeograficzna, archeologiczna, archeopteryczna, archeoteczna, archeozoiczna, archeozoologiczna, archetypiczna, architektoniczna, archiwistyczna, arealistyczna, areograficzna, areometryczna, areopagiczna, argentometryczna, arianistyczna, ariostyczna, arktyczna, aromantyczna, aromaterapeutyczna, aromatyczna, arsenoorganiczna, arteriograficzna, arteriosklerotyczna, artretyczna, artrologiczna, artystyczna, arystokratyczna, arystoteliczna, arytmetyczna, arytmiczna, arytmograficzna, ascetyczna, asejsmiczna, asemantyczna, aseptyczna, asertoryczna, asocjacjonistyczna, asomatyczna, aspołeczna, astatyczna, asteniczna, astmatyczna, astrobiologiczna, astrochemiczna, astrofizyczna, astrologiczna, astrometryczna, astronautyczna, astronomiczna, astygmatyczna, asygmatyczna, asylabiczna, asymetryczna, asymptotyczna, asynchroniczna, asyndetyczna, ataktyczna, ataraktyczna, atawistyczna, ateistyczna, atematyczna, atetotyczna, atletyczna, atmosferyczna, atoksyczna, atomistyczna, atoniczna, atraumatyczna, atroficzna, audiologiczna, audiometryczna, autarkiczna, autentyczna, autentystyczna, autobiograficzna, autochtoniczna, autodydaktyczna, autoerotyczna, autofagiczna, autogamiczna, autogeniczna, autograficzna, autohipnotyczna, autoimmunologiczna, autoironiczna, autokatalityczna, autokefaliczna, autokratyczna, autokrytyczna, autolityczna, automatyczna, autometamorficzna, automorficzna, autonomiczna, autonomistyczna, autoplastyczna, autoproteolityczna, autoteliczna, autotematyczna, autoterapeutyczna, autotroficzna, autystyczna, awerroistyczna, awiotechniczna, azoiczna, bachiczna, baczna, bajeczna, bajroniczna, bajronistyczna, bakonistyczna, bakteriolityczna, bakteriologiczna, bakteriostatyczna, balistyczna, balladyczna, balneoklimatyczna, balneologiczna, balneotechniczna, balneoterapeutyczna, balsamiczna, baptystyczna, bariatryczna, barometryczna, barycentryczna, baryczna, batalistyczna, batygraficzna, batymetryczna, behawiorystyczna, beletrystyczna, bentoniczna, bezdogmatyczna, bezdziedziczna, bezdźwięczna, bezenergetyczna, bezgraniczna, bezkaloryczna, bezkrytyczna, bezobłoczna, bezpieczna, bezpożyteczna, bezskuteczna, bezsłoneczna, bezsprzeczna, bezużyteczna, bezzwłoczna, bibliograficzna, bibliologiczna, biblioteczna, biblistyczna, bichroniczna, bigamiczna, bimetaliczna, bimorficzna, bioagrotechniczna, bioakustyczna, bioastronautyczna, biobibliograficzna, biocenologiczna, biocenotyczna, biochemiczna, biocybernetyczna, biodynamiczna, bioekologiczna, bioelektroniczna, bioelektryczna, bioenergetyczna, bioenergotermiczna, biofizyczna, biogenetyczna, biogeniczna, biogeocenologiczna, biogeochemiczna, biogeograficzna, biograficzna, biokatalityczna, bioklimatologiczna, bioklimatyczna, biologiczna, biologistyczna, biomagnetyczna, biomechaniczna, biomedyczna, biometalurgiczna, biometeorologiczna, biometryczna, bioniczna, bioorganiczna, bioplazmatyczna, biopsychiczna, biosocjologiczna, biosoniczna, biostatyczna, biosyntetyczna, biotechniczna, biotechnologiczna, bioterapeutyczna, bioterrorystyczna, biotyczna, birofilistyczna, bitumiczna, biurokratyczna, bliskoznaczna, błyskawiczna, boczna, bogatokaloryczna, bohemistyczna, bolometryczna, bombastyczna, bonapartystyczna, botaniczna, bożniczna, brachygraficzna, bromatologiczna, buddaistyczna, bukoliczna, bulimiczna, bułgarystyczna, buńczuczna, całomiesięczna, całoroczna, całowieczna, caravaggionistyczna, cefalometryczna, cellograficzna, celomatyczna, celtologiczna, cenestetyczna, cenocytyczna, cenogenetyczna, cenotyczna, centralistyczna, centryczna, centrystyczna, ceramiczna, cerograficzna, ceroplastyczna, cetologiczna, cezaryczna, cezarystyczna, chaotyczna, charakterologiczna, charakteropatyczna, charakterystyczna, charytologiczna, charyzmatyczna, chasmogamiczna, cheironomiczna, chemiczna, chemicznofizyczna, chemigraficzna, chemioterapeutyczna, chemoautotroficzna, chemogeniczna, chemometryczna, chemonastyczna, chemotaktyczna, chemoterapeutyczna, chemotroniczna, chemotropiczna, chiliastyczna, chimeryczna, chironomiczna, chiropterologiczna, chirurgiczna, choleryczna, choliambiczna, cholijambiczna, cholinergiczna, chondrologiczna, chopinologiczna, choregiczna, choreiczna, choreograficzna, choreologiczna, choriambiczna, chorijambiczna, chorograficzna, chorologiczna, Choszczna, chromatograficzna, chromatyczna, chromogeniczna, chromosferyczna, chromotaktyczna, chromoterapeutyczna, chromotropiczna, chromotypograficzna, chroniczna, chronofotograficzna, chronograficzna, chronologiczna, chronometryczna, chronoterapeutyczna, chronozoficzna, chrystocentryczna, chrystologiczna, chrystozoficzna, chtoniczna, ciekłokrystaliczna, cineramiczna, cioteczna, coelomatyczna, comiesięczna, coroczna, cudaczna, cybernetyczna, cyganologiczna, cykliczna, cykloalifatyczna, cyklofreniczna, cyklometryczna, cykloniczna, cykloramiczna, cyklostroficzna, cyklotymiczna, cylindryczna, cynestetyczna, cyniczna, cynkograficzna, cynkoorganiczna, cynoorganiczna, cystograficzna, cytatologiczna, cytoblastyczna, cytochemiczna, cytodiagnostyczna, cytofizjologiczna, cytogenetyczna, cytokinetyczna, cytologiczna, cytoplazmatyczna, cytostatyczna, cywilistyczna, czternastowieczna, czterojajeczna, czterojęzyczna, czteromiesięczna, czterotysięczna, czworaczna, czworoboczna, czyraczna, ćwierćautomatyczna, ćwierćwieczna, dadaistyczna, daktyliczna, daktylograficzna, dalekowzroczna, daltonistyczna, daoistyczna, darwinistyczna, dawnowieczna, dazymetryczna, decentralistyczna, defektologiczna, defetystyczna, deiktyczna, deistyczna, deklamatoryczna, deliryczna, delmoplastyczna, demagogiczna, demiurgiczna, demograficzna, demokratyczna, demoniczna, demonofobiczna, demonologiczna, demotyczna, dendrologiczna, dendrometryczna, dendrytyczna, dentystyczna, deontologiczna, deontyczna, deprymogeniczna, dermatologiczna, dermoplastyczna, desmologiczna, desmotropiczna, desmurgiczna, despotyczna, destruktywistyczna, Deszczna, detaliczna, detektywistyczna, deterministyczna, deuterokanoniczna, deuteronomiczna, dezurbanistyczna, diabetologiczna, diabetyczna, diaboliczna, diachroniczna, diadyczna, diadynamiczna, diafoniczna, diaforetyczna, diagenetyczna, diagnostyczna, diakaustyczna, diakrytyczna, dialektograficzna, dialektologiczna, dialektyczna, dialogiczna, diamagnetyczna, dianetyczna, diarystyczna, diasporyczna, diastatyczna, diastoliczna, diastroficzna, diatermiczna, diatoniczna, dichroiczna, dichromatyczna, dielektryczna, dietetyczna, dimeryczna, dimorficzna, diofantyczna, dioptryczna, dioramiczna, diuretyczna, długojęzyczna, długowieczna, dodekafoniczna, dogmatyczna, doksograficzna, doksologiczna, dolorologiczna, dolorystyczna, domaciczna, donatystyczna, dopaminergiczna, doręczna, doroczna, dorzeczna, dosieczna, dosłoneczna, dostateczna, dotchawiczna, dozometryczna, dozymetryczna, draczna, dramaturgiczna, dramatyczna, drastyczna, drobnodetaliczna, drobnokrystaliczna, drogistyczna, drugoroczna, druidyczna, drzewotoczna, dualistyczna, duroplastyczna, dwuboczna, dwuchromatyczna, dwudziestotysięczna, dwudziestowieczna, dwujajeczna, dwujęzyczna, dwułuczna, dwumiesięczna, dwunastoboczna, dwunastomiesięczna, dwunastowieczna, dwuoczna, dwuręczna, dwuroczna, dwusieczna, dwutysiączna, dwutysięczna, dwuznaczna, dybrachiczna, dychawiczna, dychoreiczna, dychotomiczna, dychotroficzna, dychroiczna, dychromatyczna, dydaktyczna, dyfraktometryczna, dyfterytyczna, dyftongiczna, dyfuzjonistyczna, dylatometryczna, dymetryczna, dymorficzna, dynamiczna, dynamoelektryczna, dynamometryczna, dynastyczna, dyplomatyczna, dysartryczna, dysbaryczna, dysfatyczna, dysforyczna, dysfotyczna, dysgenetyczna, dysgraficzna, dysharmoniczna, dyskograficzna, dyslektyczna, dysplastyczna, dyssymetryczna, dystopiczna, dystroficzna, dystychiczna, dystymiczna, dyteistyczna, dytrocheiczna, dytyrambiczna, dywizjonistyczna, dyzartryczna, dziedziczna, dziesięciotysięczna, dziewięciotysięczna, dziwaczna, dźwięczna, ebuliometryczna, echokardiograficzna, echolaliczna, edaficzna, efemeryczna, egalitarystyczna, egiptologiczna, egocentryczna, egoistyczna, egologiczna, egotyczna, egotystyczna, egzegetyczna, egzemplaryczna, egzobiologiczna, egzobiotyczna, egzocentryczna, egzoenergetyczna, egzogamiczna, egzogeniczna, egzorcystyczna, egzoreiczna, egzotermiczna, egzoteryczna, egzotyczna, eidetyczna, ejdetyczna, ekfonetyczna, eklektyczna, eklezjastyczna, eklezjologiczna, ekliptyczna, ekologiczna, ekologistyczna, ekonometryczna, ekonomiczna, ekscentryczna, ekshibicjonistyczna, ekspansjonistyczna, ekspresjonistyczna, ekspresywistyczna, ekstatyczna, eksternistyczna, ekstragalaktyczna, ekstrawertyczna, ekstremistyczna, ektogeniczna, ektomorficzna, ektotoksyczna, ektotroficzna, ekumeniczna, ekwilibrystyczna, elastooptyczna, elastoplastyczna, elastyczna, elektroakustyczna, elektrobiologiczna, elektrochemiczna, elektrochirurgiczna, elektrodynamiczna, elektroenergetyczna, elektrofoniczna, elektroforetyczna, elektrohydrauliczna, elektrokinetyczna, elektrolityczna, elektromagnetyczna, elektromechaniczna, elektromedyczna, elektrometryczna, elektromiograficzna, elektromotoryczna, elektroniczna, elektrooptyczna, elektroosmotyczna, elektrostatyczna, elektrotechniczna, elektrotermiczna, elektryczna, elenktyczna, eliptyczna, elitarystyczna, emblematyczna, embriogenetyczna, embriologiczna, emetyczna, emfatyczna, emfiteutyczna, emiczna, emocjonalistyczna, empatyczna, empiriokrytyczna, empiryczna, empirystyczna, enancjomorficzna, encefalograficzna, encykliczna, encyklopedyczna, endemiczna, endocentryczna, endoenergetyczna, endogamiczna, endogeniczna, endokrynologiczna, endomitotyczna, endomorficzna, endoplazmatyczna, endoreiczna, endosmotyczna, endotermiczna, endotoksyczna, eneolityczna, energetyczna, energiczna, energoelektroniczna, energoelektryczna, energoterapeutyczna, enharmoniczna, enigmatyczna, enkaustyczna, enklityczna, enologiczna, entomologiczna, entropiczna, entuzjastyczna, entymematyczna, enzootyczna, enzymatyczna, enzymologiczna, eofityczna, eoliczna, eolityczna, eozoiczna, epejrogenetyczna, epejrogeniczna, epejrokratyczna, epentetyczna, epiczna, epideiktyczna, epidemiczna, epidemiologiczna, epifaniczna, epifityczna, epiforyczna, epigenetyczna, epigraficzna, epigramatyczna, epileptyczna, epistemiczna, epistemologiczna, epistolograficzna, epizodyczna, epizoiczna, epizootyczna, eponimiczna, epopeiczna, eratyczna, ergocentryczna, ergodyczna, ergograficzna, ergologiczna, ergometryczna, ergonomiczna, erogeniczna, erotematyczna, erotetyczna, erotyczna, erystyczna, erytroblastyczna, eschatologiczna, eseistyczna, eskapistyczna, estetyczna, etatystyczna, eteryczna, etiologiczna, etiopistyczna, etniczna, etnobotaniczna, etnocentryczna, etnograficzna, etnolingwistyczna, etnologiczna, etnomuzykologiczna, etnopsychologiczna, etnosocjologiczna, etologiczna, etyczna, etymologiczna, eucharystyczna, eudajmonistyczna, eudemonistyczna, eufemiczna, eufemistyczna, eufoniczna, euforyczna, eufotyczna, eugeniczna, euhemerystyczna, eukariotyczna, eurocentryczna, euroentuzjastyczna, eurokomunistyczna, europocentryczna, eurosceptyczna, eurostrategiczna, euryhigryczna, euryhydryczna, eurytermiczna, eurytmiczna, eustatyczna, eutektyczna, eutroficzna, ewangeliczna, ewolucjonistyczna, ezoteryczna, fabryczna, fabulistyczna, facecjonistyczna, faktograficzna, faktologiczna, faktyczna, falliczna, fanatyczna, fanerozoiczna, fantasmagoryczna, fantastyczna, fantazmatyczna, fantomatyczna, faradyczna, farmaceutyczna, farmakodynamiczna, farmakogenetyczna, farmakognostyczna, farmakokinetyczna, farmakologiczna, fatalistyczna, fatyczna, fauniczna, faunistyczna, faustyczna, febryczna, federalistyczna, feeryczna, felietonistyczna, felinologiczna, feloplastyczna, femiczna, feministyczna, fenetyczna, fenologiczna, fenomenalistyczna, fenomenologiczna, ferroelektryczna, ferromagnetyczna, fertyczna, fetyszystyczna, feudalistyczna, fibroblastyczna, fibrynolityczna, fideistyczna, filatelistyczna, filetyczna, filharmoniczna, filmograficzna, filmologiczna, filmoteczna, filogenetyczna, filologiczna, filopatryczna, filozoficzna, filumenistyczna, finalistyczna, fitobiologiczna, fitocenotyczna, fitochemiczna, fitofagiczna, fitofenologiczna, fitofizjologiczna, fitogeniczna, fitogeograficzna, fitopatologiczna, fitosocjologiczna, fitotoksyczna, fizjatryczna, fizjognomiczna, fizjograficzna, fizjokratyczna, fizjologiczna, fizjonomiczna, fizjopatologiczna, fizjoterapeutyczna, fizyczna, fizykochemiczna, fizykoterapeutyczna, flamandzkojęzyczna, flebologiczna, flegmatyczna, fleksograficzna, florystyczna, fluorymetryczna, folklorystyczna, folwarczna, fonematyczna, fonetyczna, foniatryczna, foniczna, fonogeniczna, fonograficzna, fonokardiograficzna, fonologiczna, fonometryczna, fonostatystyczna, fonotaktyczna, fonotelistyczna, formalistyczna, formistyczna, forteczna, fosforoorganiczna, fosforyczna, fotoalergiczna, fotochemiczna, fotochemigraficzna, fotochromatyczna, fotodynamiczna, fotoelektryczna, fotoenergetyczna, fotogeniczna, fotograficzna, fotogrametryczna, fotomechaniczna, fotometryczna, fotomikrograficzna, fotoperiodyczna, fotorealistyczna, fotosyntetyczna, fototechniczna, fototelegraficzna, fototoksyczna, fototropiczna, fototypiczna, fotowoltaiczna, fotyczna, fowistyczna, fragmentaryczna, francuskojęzyczna, frazeologiczna, frenetyczna, frenologiczna, frontolityczna, ftyzjatryczna, ftyzjochirurgiczna, fundamentalistyczna, funkcjonalistyczna, futurologiczna, futurystyczna, fykologiczna, gadziomiedniczna, galaktyczna, galwaniczna, galwanomagnetyczna, galwanoplastyczna, galwanotechniczna, ganglioplegiczna, gargantuiczna, gastrologiczna, gastronomiczna, gastryczna, gazodynamiczna, gazometryczna, gelologiczna, gemmologiczna, genealogiczna, generatywistyczna, generyczna, genetyczna, genologiczna, geoakustyczna, geobotaniczna, geocentryczna, geochemiczna, geochronologiczna, geocykliczna, geodetyczna, geodynamiczna, geoekologiczna, geoelektryczna, geoenergetyczna, geofizyczna, geograficzna, geokratyczna, geologiczna, geomagnetyczna, geometryczna, geomorfologiczna, geopatyczna, geopolityczna, geostrategiczna, geostroficzna, geotektoniczna, geotermiczna, geotropiczna, geriatryczna, germanistyczna, gerontologiczna, gestyczna, Gieczna, gigantyczna, gildystyczna, gimnastyczna, gimniczna, ginandromorficzna, ginekologiczna, giromagnetyczna, glacjologiczna, glikemiczna, glinoorganiczna, glossematyczna, gnomiczna, gnomoniczna, gnoseologiczna, gnostyczna, gnozeologiczna, goniometryczna, gorczyczna, graficzna, grafologiczna, grafometryczna, gramatyczna, graniczna, granulometryczna, grawimetryczna, greckojęzyczna, grecystyczna, Grodziczna, gromniczna, grubokrystaliczna, Gruczna, grzeczna, gumożywiczna, guziczna, hagiograficzna, hakatystyczna, halucynogeniczna, halurgiczna, hamletyczna, haplokauliczna, haplologiczna, haptonastyczna, haptotropiczna, haptyczna, harmoniczna, haubiczna, hebefreniczna, hebraistyczna, hedonistyczna, hegemoniczna, hegemonistyczna, heksametryczna, hektograficzna, hektyczna, heliocentryczna, helioenergetyczna, heliofizyczna, heliotechniczna, helioterapeutyczna, heliotropiczna, hellenistyczna, helmintologiczna, helotyczna, hematologiczna, hemimetaboliczna, hemipelagiczna, hemitoniczna, hemizygotyczna, hemodynamiczna, hemolityczna, hemostatyczna, hemotoksyczna, henoteistyczna, hepatologiczna, hepatyczna, herakletyczna, heraldyczna, hermafrodytyczna, hermeneutyczna, hermetyczna, heroiczna, heroikomiczna, heroistyczna, herpetologiczna, heteroblastyczna, heterocykliczna, heterogametyczna, heterogamiczna, heterogenetyczna, heterogeniczna, heterogoniczna, heteroklityczna, heterologiczna, heteromeryczna, heteromorficzna, heteronomiczna, heteroplastyczna, heterosemantyczna, heterospermiczna, heterosylabiczna, heteroteliczna, heterotroficzna, heterozygotyczna, hetytologiczna, heurystyczna, hezychastyczna, hierarchiczna, hieratyczna, hierogamiczna, hieroglificzna, hierogramiczna, hierokratyczna, higieniczna, higromorficzna, higrotyczna, himalaiczna, himalaistyczna, hinajanistyczna, hinduistyczna, hiperbaryczna, hiperboliczna, hipergeniczna, hiperglikemiczna, hipergoliczna, hiperkatalektyczna, hiperkinetyczna, hiperkrytyczna, hipermetryczna, hiperonimiczna, hiperrealistyczna, hipersoniczna, hiperstatyczna, hipersteniczna, hipertoniczna, hipertroficzna, hipiczna, hipnagogiczna, hipnologiczna, hipnopedyczna, hipnopompiczna, hipnoterapeutyczna, hipnotyczna, hipoalergiczna, hipochondryczna, hipogeiczna, hipoglikemiczna, hipokinetyczna, hipokorystyczna, hipokratyczna, hipologiczna, hiponimiczna, hipostatyczna, hipotaktyczna, hipoteczna, hipoterapeutyczna, hipotermiczna, hipotetyczna, hipotoniczna, hippiczna, hipsograficzna, hipsometryczna, hispanojęzyczna, histeryczna, histochemiczna, histogenetyczna, histologiczna, histopatologiczna, historiograficzna, historiozoficzna, historyczna, hiszpańskojęzyczna, hobbistyczna, hobbystyczna, hodegetyczna, holarktyczna, holistyczna, holoandryczna, holograficzna, holometaboliczna, holomorficzna, holozoiczna, homeomorficzna, homeopatyczna, homeostatyczna, homeotermiczna, homerologiczna, homeryczna, homiletyczna, homocentryczna, homochroniczna, homocykliczna, homodontyczna, homoerotyczna, homofobiczna, homofoniczna, homogametyczna, homogamiczna, homogeniczna, homograficzna, homojoosmotyczna, homojotermiczna, homolityczna, homologiczna, homolograficzna, homomorficzna, homonimiczna, homosferyczna, homotetyczna, homotopiczna, homozygotyczna, horograficzna, hortologiczna, huczna, humanistyczna, humorystyczna, hungarystyczna, huraoptymistyczna, hurapatriotyczna, hurraoptymistyczna, hurrapatriotyczna, hybrydyczna, hydrauliczna, hydroakustyczna, hydrobiologiczna, hydrobotaniczna, hydrochemiczna, hydrochoryczna, hydrodynamiczna, hydroelektryczna, hydroenergetyczna, hydrofitograficzna, hydrofoniczna, hydrogeologiczna, hydrograficzna, hydrokinetyczna, hydrolityczna, hydrologiczna, hydromagnetyczna, hydromechaniczna, hydrometalurgiczna, hydrometryczna, hydroniczna, hydronimiczna, hydronomiczna, hydropatyczna, hydroponiczna, hydrosferyczna, hydrostatyczna, hydrotechniczna, hydroterapeutyczna, hydrotermiczna, hydrotropiczna, hyletyczna, hymniczna, hymnograficzna, hymnologiczna, hypoalergiczna, iberystyczna, ibsenistyczna, ichnologiczna, ichtiologiczna, idealistyczna, identyczna, ideodynamiczna, ideograficzna, ideologiczna, ideomotoryczna, ideoplastyczna, ideowopolityczna, idiochromatyczna, idiograficzna, idiologiczna, idiomatyczna, idiomorficzna, idiosynkratyczna, idiotyczna, idylliczna, igliczna, ikoniczna, ikonograficzna, ikonologiczna, ilomiesięczna, ilumiesięczna, iluministyczna, iluminofoniczna, iluzjonistyczna, iluzoryczna, imaginistyczna, imagistyczna, imażynistyczna, immoralistyczna, immunobiologiczna, immunochemiczna, immunogenetyczna, immunologiczna, impaktyczna, imperialistyczna, impetyczna, impresjonistyczna, indeterministyczna, indianistyczna, indoeuropeistyczna, indywidualistyczna, informatyczna, inkretyczna, inkunabulistyczna, innojęzyczna, instrumentologiczna, integralistyczna, integrystyczna, intelektualistyczna, interakcjonistyczna, interferometryczna, internistyczna, intersemiotyczna, interwokaliczna, intrateluryczna, introwertyczna, intuicjonistyczna, inwentyczna, iranistyczna, ireniczna, irenistyczna, ironiczna, irracjonalistyczna, irredentystyczna, islamiczna, islamistyczna, italianistyczna, ityfalliczna, Iwiczna, izarytmiczna, izobaryczna, izocefaliczna, izochoryczna, izochromatyczna, izochroniczna, izoenergetyczna, izofoniczna, izograficzna, izokefaliczna, izolacjonistyczna, izomeryczna, izometryczna, izomorficzna, izoosmotyczna, izostatyczna, izosteryczna, izosylabiczna, izotermiczna, izotoniczna, jabłeczna, jajeczna, jambiczna, jansenistyczna, japonistyczna, jarmarczna, jatrogeniczna, jedenastowieczna, jedliczna, jednojęzyczna, jednomiesięczna, jednooczna, jednoręczna, jednoroczna, jednosieczna, jednotematyczna, jednoznaczna, jodometryczna, joniczna, jonosferyczna, jubileatyczna, juczna, judaistyczna, jurydyczna, jurystyczna, kabalistyczna, kadaweryczna, kadmoorganiczna, kaduczna, kairologiczna, kakofoniczna, kalafoniczna, kaligraficzna, kaloryczna, kalorymetryczna, kalotechniczna, kalwinistyczna, kamagraficzna, kameralistyczna, kamieniczna, kanibalistyczna, kanoniczna, kanonistyczna, kapistyczna, kapitalistyczna, kapliczna, karbochemiczna, karbocykliczna, karcynologiczna, kardiochirurgiczna, kardiograficzna, kardioidograficzna, kardiologiczna, kardiopatyczna, kardiotokograficzna, kariogamiczna, kariokinetyczna, kariolimfatyczna, kariologiczna, karioplazmatyczna, karmiczna, karpologiczna, kartograficzna, kartometryczna, kasandryczna, katabatyczna, kataboliczna, katadioptryczna, katadromiczna, kataforetyczna, katakaustyczna, katalektyczna, kataleptyczna, katalityczna, katamnestyczna, katarktyczna, katartyczna, katastroficzna, katastrofistyczna, katatermometryczna, katatoniczna, katatymiczna, katechetyczna, katechumeniczna, kategoryczna, katektyczna, katoptryczna, kaustyczna, kauzalistyczna, kazualistyczna, kazuistyczna, każdomiesięczna, każdoroczna, kefalometryczna, kemalistyczna, kenotyczna, kenozoiczna, keratometryczna, keratoplastyczna, keroplastyczna, kerygmatyczna, ketonemiczna, kilkomiesięczna, kilkotysięczna, kilkumiesięczna, kilkunastotysięczna, kilkusettysięczna, kilkutysięczna, kilometryczna, kimograficzna, kinematograficzna, kinematyczna, kinestetyczna, kinetograficzna, kinetostatyczna, kinetoterapeutyczna, kinetyczna, kinezjologiczna, kinezyterapeutyczna, kinopanoramiczna, kinotechniczna, kladystyczna, klastyczna, klasycystyczna, klasyczna, klaustrofobiczna, klejstogamiczna, klęczna, klientelistyczna, klientystyczna, klimakteryczna, klimatograficzna, klimatologiczna, klimatyczna, kliniczna, kliometryczna, kloaczna, kloniczna, Kłączna, kodykologiczna, koenzymatyczna, kognatyczna, kognitywistyczna, kokainistyczna, koksochemiczna, kolektywistyczna, kolonialistyczna, kolonistyczna, kolorymetryczna, kolorystyczna, komatyczna, kombinatoryczna, komensaliczna, komiczna, komisaryczna, komparatystyczna, kompleksometryczna, komunalistyczna, komunistyczna, koncentryczna, konceptualistyczna, konceptystyczna, konchiologiczna, konchologiczna, konduktometryczna, Koneczna, konformistyczna, koniczna, konieczna, Konieczna, konkretystyczna, konsonantyczna, konstruktywistyczna, konsumpcjonistyczna, kontradyktoryczna, kontrapunktyczna, kontrfaktyczna, koprofagiczna, koraniczna, koronarograficzna, koronograficzna, kosmetologiczna, kosmetyczna, kosmiczna, kosmobiologiczna, kosmocentryczna, kosmochemiczna, kosmofizyczna, kosmogoniczna, kosmograficzna, kosmologiczna, kosmonautyczna, kosmopolityczna, kostiumologiczna, kostyczna, kotwiczna, kraniologiczna, kraniometryczna, kreacjonistyczna, krenologiczna, kreolistyczna, kriobiologiczna, kriochirurgiczna, kriofizyczna, kriogeniczna, kriologiczna, kriometryczna, krioniczna, kriotechniczna, krioterapeutyczna, kroczna, krótkowieczna, krótkowzroczna, krwiotoczna, krwotoczna, kryminalistyczna, kryminologiczna, kryniczna, Kryniczna, kryptogamiczna, kryptograficzna, kryptokomunistyczna, kryptokrystaliczna, kryptologiczna, kryptomorficzna, kryptonimiczna, kryptopolityczna, kryptopsychiczna, kryptozoiczna, krystaliczna, krystalochemiczna, krystalofizyczna, krystalograficzna, krystalooptyczna, krytyczna, krzemoorganiczna, krzywiczna, ksenobiotyczna, ksenofiliczna, ksenofobiczna, ksenogamiczna, ksenogeniczna, kserofityczna, kserofobiczna, kserograficzna, kseromammograficzna, kseromorficzna, kseroradiograficzna, kserotermiczna, kserotyczna, ksograficzna, ksylograficzna, ksylometryczna, kubiczna, kubistyczna, kubofuturystyczna, kuczna, kulometryczna, kulturologiczna, kulturystyczna, kultyczna, kurdiuczna, kursoryczna, kwadrofoniczna, kwietystyczna, kynologiczna, labelistyczna, ladaczna, lakoniczna, laksystyczna, lamaistyczna, laryngologiczna, legalistyczna, legitymistyczna, lekarskotechniczna, lekkoatletyczna, leksykograficzna, leksykologiczna, leptosomatyczna, leptosomiczna, letargiczna, leukemiczna, lewoboczna, leworęczna, liberalistyczna, libertynistyczna, lichenologiczna, liczna, limakologiczna, limbiczna, limfatyczna, limniczna, limnologiczna, lingwafoniczna, lingwistyczna, liofiliczna, lipolityczna, lipometryczna, liryczna, litograficzna, litologiczna, litoorganiczna, litosferyczna, litotomiczna, lituanistyczna, liturgiczna, lityczna, lizygeniczna, lobbistyczna, lobbystyczna, logarytmiczna, logicystyczna, logiczna, logistyczna, logopatyczna, logopedyczna, logoterpeutyczna, lojalistyczna, lokomotoryczna, loksodromiczna, lucyferyczna, ludowodemokratyczna, ludyczna, luminoforyczna, lunatyczna, Łączna, łączna, Łęczna, łopatologiczna, Łopoczna, machiaweliczna, maciczna, magiczna, magmatyczna, magmogeniczna, magnetochemiczna, magnetodynamiczna, magnetoelektryczna, magnetokaloryczna, magnetomechaniczna, magnetomotoryczna, magnetooptyczna, magnetosferyczna, magnetostatyczna, magnetotaktyczna, magnetyczna, magnezoorganiczna, mahajanistyczna, majestatyczna, majeutyczna, makabryczna, makaroniczna, makaronistyczna, makiaweliczna, makiawelistyczna, makrobiotyczna, makroekonomiczna, makroenergetyczna, makrofizyczna, makrofotograficzna, makrogeometryczna, makrograficzna, makroklimatyczna, makrokosmiczna, makrosejsmiczna, makrosocjologiczna, makrosomatyczna, makrospołeczna, makrosynoptyczna, maksymalistyczna, malakologiczna, malakozoologiczna, malaryczna, maltuzjanistyczna, małokaloryczna, małorealistyczna, małoznaczna, mammograficzna, mammologiczna, mandaistyczna, mandeistyczna, manganometryczna, manicheistyczna, manieryczna, manierystyczna, manograficzna, manometryczna, manualistyczna, maoistyczna, mapograficzna, maremotoryczna, mareograficzna, maretermiczna, marginalistyczna, marinistyczna, mariologiczna, martyrologiczna, marynistyczna, masakryczna, masochistyczna, masoretyczna, mastologiczna, maszynistyczna, mateczna, matematyczna, materialistyczna, matronimiczna, maturyczna, mazdaistyczna, mazdeistyczna, Mączna, mączna, meandryczna, mechaniczna, mechanistyczna, mechanochemiczna, mechanogeniczna, mechatroniczna, mediewistyczna, mediumiczna, mediumistyczna, medyczna, mefistofeliczna, megacykliczna, megalityczna, megatermiczna, mejotyczna, melancholiczna, melanokratyczna, meliczna, melizmatyczna, melodramatyczna, melodyczna, memuarystyczna, mendelistyczna, mereologiczna, merkantyliczna, merkantylistyczna, merystematyczna, merytokratyczna, merytoryczna, mesjaniczna, mesjanistyczna, mesmeryczna, metaboliczna, metaerotyczna, metaetyczna, metafilozoficzna, metafizyczna, metaforyczna, metaliczna, metalingwistyczna, metaloceramiczna, metalogiczna, metalograficzna, metaloorganiczna, metaloplastyczna, metalurgiczna, metamatematyczna, metameryczna, metamorficzna, metamorfogeniczna, metanometryczna, metapsychiczna, metapsychologiczna, metasomatyczna, metempsychiczna, meteorologiczna, meteoropatologiczna, meteoryczna, meteorytyczna, metodologiczna, metodyczna, metodystyczna, metonimiczna, metrologiczna, metronomiczna, metryczna, mezenchymatyczna, mezofityczna, mezolityczna, mezosferyczna, mezotermiczna, mezotroficzna, mezozoiczna, miasteniczna, miazmatyczna, mickiewiczologiczna, miedniczna, miesięczna, międzyepidemiczna, międzyetniczna, międzygalaktyczna, międzykrystaliczna, międzymetaliczna, międzyraciczna, międzyrzeczna, międzyspołeczna, międzyświąteczna, miękkotematyczna, mikologiczna, mikotroficzna, mikroanalityczna, mikrobiologiczna, mikrochemiczna, mikrochirurgiczna, mikroekonomiczna, mikroelektroniczna, mikrofaunistyczna, mikrofizyczna, mikrofotograficzna, mikrogeometryczna, mikroklimatyczna, mikrokosmiczna, mikrokrystaliczna, mikrolityczna, mikrologiczna, mikrometryczna, mikroradiograficzna, mikrosejsmiczna, mikroskopiczna, mikrosocjologiczna, mikrotechniczna, mikrotektoniczna, mikrotermiczna, mikrotoponimiczna, mikrurgiczna, miksotroficzna, milenarystyczna, militarystyczna, millenarystyczna, mimetyczna, mimiczna, mineralogiczna, minerogeniczna, minimalistyczna, mioceniczna, miograficzna, miologiczna, miopatyczna, mistyczna, mitograficzna, mitologiczna, mitotyczna, mityczna, mizandryczna, mizantropiczna, mizoandryczna, mizofobiczna, mizogamiczna, mizoginiczna, mizoginistyczna, Mleczna, mleczna, młodogramatyczna, Młoteczna, mnemiczna, mnemometryczna, mnemoniczna, mnemotechniczna, modernistyczna, monadyczna, monarchiczna, monarchistyczna, monastyczna, monepigraficzna, monetarystyczna, mongolistyczna, monistyczna, monocentryczna, monochromatyczna, monochromiczna, monodietetyczna, monodramatyczna, monodyczna, monofagiczna, monofiletyczna, monofobiczna, monofoniczna, monoftongiczna, monogamiczna, monogeniczna, monograficzna, monokarpiczna, monokrystaliczna, monolityczna, monologiczna, monomorficzna, monopolistyczna, monospermiczna, monostroficzna, monostychiczna, monosylabiczna, monotechniczna, monoteistyczna, monotematyczna, monotoniczna, monozygotyczna, moralistyczna, morfemiczna, morfiniczna, morfogenetyczna, morfologiczna, morfometryczna, morfonologiczna, morfotyczna, morganatyczna, motoryczna, Motyczna, motywiczna, mozaistyczna, mroczna, mutageniczna, mutualistyczna, muzeograficzna, muzeologiczna, muzyczna, muzykologiczna, muzykoterapeutyczna, mykenologiczna, mykologiczna, naboczna, nacjonalistyczna, nadakustyczna, nadgraniczna, nadkrytyczna, nadobłoczna, nadoczna, nadplastyczna, nadrealistyczna, nadrzeczna, nadwzroczna, Nakonieczna, naoczna, naprzemianręczna, narcystyczna, naręczna, narkotyczna, nastyczna, natalistyczna, naturalistyczna, naturystyczna, natywistyczna, nautologiczna, nautyczna, nearktyczna, nefelometryczna, nefrologiczna, negatywistyczna, nekrotyczna, nektoniczna, neoanarchistyczna, neobehawiorystyczna, neodarwinistyczna, neofilologiczna, neogeniczna, neohumanistyczna, neoidealistyczna, neointegrystyczna, neokapitalistyczna, neoklasycystyczna, neoklasyczna, neokolonialistyczna, neokomunistyczna, neolityczna, neologiczna, neonatologiczna, neonaturalistyczna, neontologiczna, neoplastyczna, neopozytywistyczna, neorealistyczna, neoromantyczna, neoscholastyczna, neosecesjonistyczna, neosemantyczna, neoslawistyczna, neoteniczna, neotomistyczna, neozoiczna, nepotyczna, neptuniczna, nerytyczna, neumatyczna, neuralgiczna, neurasteniczna, neurobiologiczna, neurochemiczna, neurochirurgiczna, neurodystroficzna, neurofizjologiczna, neurogeniczna, neuroleptyczna, neurolingwistyczna, neurologiczna, neuropatyczna, neuropediatryczna, neuroplegiczna, neuropsychiatryczna, neuropsychiczna, neuropsychologiczna, neurotoksyczna, neurotyczna, neutralistyczna, newralgiczna, nieabiologiczna, nieabiotyczna, nieabsolutystyczna, nieabuliczna, nieacetonemiczna, nieachromatyczna, nieacykliczna, nieadiabatyczna, nieadiaforyczna, nieadoniczna, nieadrenergiczna, nieadwentystyczna, nieaerodynamiczna, nieaeroenergetyczna, nieaerogeofizyczna, nieaerograficzna, nieaerokinetyczna, nieaerologiczna, nieaeromechaniczna, nieaeronautyczna, nieaeronomiczna, nieaeroponiczna, nieaerostatyczna, nieaerotyczna, nieaerozoiczna, nieaestetyczna, nieafatyczna, nieafeliczna, nieafiniczna, nieafizjologiczna, nieafoniczna, nieaforystyczna, nieafotyczna, nieafrykanistyczna, nieafrykanologiczna, nieagnostycystyczna, nieagnostyczna, nieagogiczna, nieagoniczna, nieagonistyczna, nieagramatyczna, nieagrarystyczna, nieagrobiologiczna, nieagrochemiczna, nieagroekologiczna, nieagrofizyczna, nieagrogeologiczna, nieagromechaniczna, nieagronomiczna, nieagrotechniczna, nieagroturystyczna, nieahistoryczna, nieahumanistyczna, nieaideologiczna, nieaikoniczna, nieajtiologiczna, nieajurwedyczna, nieakademiczna, nieakarologiczna, nieakatalektyczna, nieakataleptyczna, nieakcentologiczna, nieakcesoryczna, nieakcjonistyczna, nieakefaliczna, nieakmeistyczna, nieakroamatyczna, nieakrobatyczna, nieakrocentryczna, nieakronimiczna, nieakroplastyczna, nieaksjologiczna, nieaksjomatyczna, nieaksjonistyczna, nieaksonometryczna, nieaktualistyczna, nieaktyniczna, nieaktynometryczna, nieaktywistyczna, nieakustooptyczna, nieakustyczna, nieakwanautyczna, nieakwarystyczna, niealarmistyczna, niealbinotyczna, niealchemiczna, niealeatoryczna, niealegoryczna, niealeksandryczna, niealergiczna, niealergologiczna, niealfabetyczna, niealfanumeryczna, niealgebraiczna, niealgologiczna, niealgorytmiczna, niealicykliczna, niealifatyczna, niealkaliczna, niealkoholiczna, niealkohologiczna, niealleliczna, nieallelopatyczna, nieallochromatyczna, nieallochtoniczna, nieallogamiczna, nieallogeniczna, nieallopatryczna, nieallosteryczna, niealochromatyczna, niealochtoniczna, niealofoniczna, niealogamiczna, niealogeniczna, niealogiczna, niealograficzna, niealomorficzna, niealopatryczna, niealopatyczna, niealoplastyczna, niealpinistyczna, niealterocentryczna, niealtimetryczna, niealtruistyczna, niealuminograficzna, niealuminotermiczna, nieamagnetyczna, nieambiofoniczna, nieamerykanistyczna, nieametaboliczna, nieametamorficzna, nieametodyczna, nieamfibiotyczna, nieamfiboliczna, nieamfibologiczna, nieamfibrachiczna, nieamfidromiczna, nieamfiprotyczna, nieamfolityczna, nieamforyczna, nieamfoteryczna, nieamidystyczna, nieamitotyczna, nieamnestyczna, nieamonioteliczna, nieamorficzna, nieamoryczna, nieamotoryczna, nieampelograficzna, nieampelologiczna, nieamperometryczna, nieanabaptystyczna, nieanabatyczna, nieanabiotyczna, nieanaboliczna, nieanachroniczna, nieanadromiczna, nieanaerobiczna, nieanaerobiotyczna, nieanafilaktyczna, nieanaforetyczna, nieanaforyczna, nieanaglificzna, nieanagogiczna, nieanagramatyczna, nieanakolutyczna, nieanakreontyczna, nieanaleptyczna, nieanalfabetyczna, nieanalgetyczna, nieanalityczna, nieanalogiczna, nieanamnestyczna, nieanamorficzna, nieanamorfotyczna, nieanankastyczna, nieanapestyczna, nieanarchiczna, nieanarchistyczna, nieanastatyczna, nieanatoksyczna, nieanatomiczna, nieandrofobiczna, nieandrogeniczna, nieandroginiczna, nieandrogyniczna, nieandrokefaliczna, nieandrologiczna, nieandynistyczna, nieanegdotyczna, nieaneksjonistyczna, nieanemiczna, nieanemochoryczna, nieanemogamiczna, nieanemometryczna, nieanencefaliczna, nieanergiczna, nieanestetyczna, nieangeliczna, nieangelologiczna, nieangiograficzna, nieangiologiczna, nieanglistyczna, nieanglojęzyczna, nieanheliczna, nieanhelliczna, nieanhemitoniczna, nieanimalistyczna, nieanimatroniczna, nieanimistyczna, nieanizotomiczna, nieannalistyczna, nieanoetyczna, nieanoksemiczna, nieanomiczna, nieanorektyczna, nieanorganiczna, nieanorogeniczna, nieantagonistyczna, nieantarktyczna, nieantologiczna, nieantonimiczna, nieantropiczna, nieantropofagiczna, nieantropogeniczna, nieantropograficzna, nieantropologiczna, nieantropometryczna, nieantropomorficzna, nieantroponimiczna, nieantroponomiczna, nieantropozoficzna, nieantropozoiczna, nieantyakustyczna, nieantyalergiczna, nieantyartystyczna, nieantyarytmiczna, nieantybiotyczna, nieantyczna, nieantydespotyczna, nieantydiuretyczna, nieantydogmatyczna, nieantydynastyczna, nieantyekonomiczna, nieantyempiryczna, nieantyestetyczna, nieantyfoniczna, nieantygrzybiczna, nieantyheroiczna, nieantyhigieniczna, nieantyironiczna, nieantykwaryczna, nieantylogiczna, nieantymagnetyczna, nieantymitotyczna, nieantynarkotyczna, nieantynomiczna, nieantynomistyczna, nieantypaniczna, nieantypatriotyczna, nieantypatyczna, nieantypedagogiczna, nieantypodyczna, nieantyrealistyczna, nieantyreumatyczna, nieantyromantyczna, nieantyschematyczna, nieantysejsmiczna, nieantyseptyczna, nieantyspołeczna, nieantystatyczna, nieantystroficzna, nieantysymetryczna, nieantytetyczna, nieantytoksyczna, nieaortograficzna, nieaorystyczna, nieapagogiczna, nieapatetyczna, nieapatriotyczna, nieapatyczna, nieapedagogiczna, nieaperiodyczna, nieapetyczna, nieapheliczna, nieapiterapeutyczna, nieaplanatyczna, nieapochromatyczna, nieapodyktyczna, nieapofatyczna, nieapofoniczna, nieapoftegmatyczna, nieapogamiczna, nieapokaliptyczna, nieapokarpiczna, nieapokopiczna, nieapokryficzna, nieapolityczna, nieapologetyczna, nieapologiczna, nieapoplektyczna, nieapoptotyczna, nieaporetyczna, nieapostatyczna, nieaposterioryczna, nieapostroficzna, nieapotropaiczna, nieapotropeiczna, nieaprioryczna, nieapriorystyczna, nieaprotyczna, nieapsychologiczna, nieapteczna, niearabistyczna, niearabskojęzyczna, niearachnologiczna, niearchaiczna, niearchaistyczna, niearcheograficzna, niearcheologiczna, niearcheopteryczna, niearcheoteczna, niearcheozoiczna, niearchetypiczna, niearchitektoniczna, niearchiwistyczna, niearealistyczna, nieareograficzna, nieareometryczna, nieareopagiczna, nieargentometryczna, niearianistyczna, nieariostyczna, niearktyczna, niearomantyczna, niearomatyczna, niearsenoorganiczna, niearteriograficzna, nieartretyczna, nieartrologiczna, nieartystyczna, niearystokratyczna, niearystoteliczna, niearytmetyczna, niearytmiczna, niearytmograficzna, nieascetyczna, nieasejsmiczna, nieasemantyczna, nieaseptyczna, nieasertoryczna, nieasomatyczna, nieaspołeczna, nieastatyczna, nieasteniczna, nieastmatyczna, nieastrobiologiczna, nieastrochemiczna, nieastrofizyczna, nieastrologiczna, nieastrometryczna, nieastronautyczna, nieastronomiczna, nieastygmatyczna, nieasygmatyczna, nieasylabiczna, nieasymetryczna, nieasymptotyczna, nieasynchroniczna, nieasyndetyczna, nieataktyczna, nieataraktyczna, nieatawistyczna, nieateistyczna, nieatematyczna, nieatetotyczna, nieatletyczna, nieatmosferyczna, nieatoksyczna, nieatomistyczna, nieatoniczna, nieatraumatyczna, nieatroficzna, nieaudiologiczna, nieaudiometryczna, nieautarkiczna, nieautentyczna, nieautentystyczna, nieautobiograficzna, nieautochtoniczna, nieautodydaktyczna, nieautoerotyczna, nieautofagiczna, nieautogamiczna, nieautogeniczna, nieautograficzna, nieautohipnotyczna, nieautoironiczna, nieautokatalityczna, nieautokefaliczna, nieautokratyczna, nieautokrytyczna, nieautolityczna, nieautomatyczna, nieautomorficzna, nieautonomiczna, nieautonomistyczna, nieautoplastyczna, nieautoteliczna, nieautotematyczna, nieautotroficzna, nieautystyczna, nieawerroistyczna, nieawiotechniczna, nieazoiczna, niebachiczna, niebaczna, niebajeczna, niebajroniczna, niebajronistyczna, niebakonistyczna, niebakteriolityczna, niebakteriologiczna, niebalistyczna, nieballadyczna, niebalneologiczna, niebalneotechniczna, niebalsamiczna, niebaptystyczna, niebariatryczna, niebarometryczna, niebarycentryczna, niebaryczna, niebatalistyczna, niebatygraficzna, niebatymetryczna, niebehawiorystyczna, niebeletrystyczna, niebentoniczna, niebezdogmatyczna, niebezdziedziczna, niebezdźwięczna, niebezenergetyczna, niebezgraniczna, niebezkaloryczna, niebezkrytyczna, niebezobłoczna, niebezpieczna, niebezpożyteczna, niebezskuteczna, niebezsłoneczna, niebezsprzeczna, niebezużyteczna, niebezzwłoczna, niebibliograficzna, niebibliologiczna, niebiblioteczna, niebiblistyczna, niebichroniczna, niebigamiczna, niebimetaliczna, niebimorficzna, niebioakustyczna, niebiocenologiczna, niebiocenotyczna, niebiochemiczna, niebiocybernetyczna, niebiodynamiczna, niebioekologiczna, niebioelektroniczna, niebioelektryczna, niebioenergetyczna, niebiofizyczna, niebiogenetyczna, niebiogeniczna, niebiogeochemiczna, niebiogeograficzna, niebiograficzna, niebiokatalityczna, niebioklimatyczna, niebiologiczna, niebiologistyczna, niebiomagnetyczna, niebiomechaniczna, niebiomedyczna, niebiometalurgiczna, niebiometryczna, niebioniczna, niebioorganiczna, niebioplazmatyczna, niebiopsychiczna, niebiosocjologiczna, niebiosoniczna, niebiostatyczna, niebiosyntetyczna, niebiotechniczna, niebioterapeutyczna, niebiotyczna, niebirofilistyczna, niebitumiczna, niebiurokratyczna, niebliskoznaczna, niebłyskawiczna, nieboczna, niebogatokaloryczna, niebohemistyczna, niebolometryczna, niebombastyczna, niebonapartystyczna, niebotaniczna, niebotyczna, niebożniczna, niebrachygraficzna, niebromatologiczna, niebuddaistyczna, niebukoliczna, niebulimiczna, niebułgarystyczna, niebuńczuczna, niecałomiesięczna, niecałoroczna, niecałowieczna, niecefalometryczna, niecellograficzna, niecelomatyczna, nieceltologiczna, niecenestetyczna, niecenocytyczna, niecenogenetyczna, niecenotyczna, niecentralistyczna, niecentryczna, niecentrystyczna, nieceramiczna, niecerograficzna, nieceroplastyczna, niecetologiczna, niecezaryczna, niecezarystyczna, niechaotyczna, niecharytologiczna, niecharyzmatyczna, niechasmogamiczna, niecheironomiczna, niechemiczna, niechemigraficzna, niechemogeniczna, niechemometryczna, niechemonastyczna, niechemotaktyczna, niechemotroniczna, niechemotropiczna, niechiliastyczna, niechimeryczna, niechironomiczna, niechirurgiczna, niecholeryczna, niecholiambiczna, niecholijambiczna, niecholinergiczna, niechondrologiczna, niechopinologiczna, niechoregiczna, niechoreiczna, niechoreograficzna, niechoreologiczna, niechoriambiczna, niechorijambiczna, niechorograficzna, niechorologiczna, niechromatyczna, niechromogeniczna, niechromosferyczna, niechromotaktyczna, niechromotropiczna, niechroniczna, niechronograficzna, niechronologiczna, niechronometryczna, niechronozoficzna, niechrystologiczna, niechrystozoficzna, niechtoniczna, niecineramiczna, niecioteczna, niecoelomatyczna, niecomiesięczna, niecoroczna, niecudaczna, niecybernetyczna, niecyganologiczna, niecykliczna, niecykloalifatyczna, niecyklofreniczna, niecyklometryczna, niecykloniczna, niecykloramiczna, niecyklostroficzna, niecyklotymiczna, niecylindryczna, niecynestetyczna, niecyniczna, niecynkograficzna, niecynkoorganiczna, niecynoorganiczna, niecystograficzna, niecytatologiczna, niecytoblastyczna, niecytochemiczna, niecytogenetyczna, niecytokinetyczna, niecytologiczna, niecytoplazmatyczna, niecytostatyczna, niecywilistyczna, nieczterojajeczna, nieczterojęzyczna, nieczteromiesięczna, nieczterotysięczna, nieczworaczna, nieczworoboczna, nieczyraczna, niećwierćwieczna, niedadaistyczna, niedaktyliczna, niedaktylograficzna, niedalekowzroczna, niedaltonistyczna, niedaoistyczna, niedarwinistyczna, niedawnowieczna, niedazymetryczna, niedefektologiczna, niedefetystyczna, niedeiktyczna, niedeistyczna, niedeklamatoryczna, niedeliryczna, niedelmoplastyczna, niedemagogiczna, niedemiurgiczna, niedemograficzna, niedemokratyczna, niedemoniczna, niedemonofobiczna, niedemonologiczna, niedemotyczna, niedendrologiczna

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    9 + 8 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.