Rymy do gimnastyczne

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abdominalne, abdykacyjne, aberracyjne, abiogenne, abiologiczne, abiotyczne, abisalne, ablacyjne, ablaktowalne, ablaktowane, ablatywne, ablegrowane, abolicjonistyczne, abolicyjne, abonowane, aborcyjne, abradowane, abrazyjne, abrewiacyjne, abrewiaturalne, abrogowane, absencyjne, absolutne, absolutoryjne, absolutystyczne, absolutyzowane, absolwowane, absorbowalne, absorbowane, absorpcyjne, abstrahowane, abstrakcjonistyczne, abstrakcyjne, abstynencyjne, absurdalizowane, absurdalne, absydalne, abszytowane, abuliczne, abysalne, acetonemiczne, acetylowane, achromatyczne, achromatyzacyjne, acidofilne, acydofilne, acykliczne, acylowane, adaptabilne, adaptacyjne, adaptatywne, adaptowane, addukcyjne, addycyjne, addytywne, adekwatne, adhezyjne, adiabatyczne, adiaforyczne, adiustacyjne, adiustowane, administracyjne, administrowane, admiracyjne, admirowane, adnominalne, adnotowane, adolescencyjne, adoniczne, adopcyjne, adoptowane, adoracyjne, adornowane, adorowane, adrenergiczne, adresatywne, adresowane, adsorbowalne, adsorbowane, adsorpcyjne, adwekcyjne, adwentystyczne, adwerbalne, adwerbialne, aerodynamiczne, aerodyspersyjne, aeroenergetyczne, aerofotograficzne, aerogeofizyczne, aerograficzne, aerokinetyczne, aerologiczne, aeromechaniczne, aeronautyczne, aeronawigacyjne, aeronomiczne, aeroponiczne, aerostatyczne, aeroterapeutyczne, aerotermodynamiczne, aerotriangulacyjne, aerotyczne, aerozoiczne, aerozolowane, aestetyczne, afabularne, afatyczne, afektacyjne, afektoterapeutyczne, afektowane, afektowne, afektywne, afeliczne, aferalne, aferogenne, afiguralne, afiksalne, afiliacyjne, afiliowane, afiniczne, afinowane, afirmacyjne, afirmatywne, afirmowane, afiszowane, afizjologiczne, afleksyjne, afoniczne, aforystyczne, afotyczne, afrodyzjakalne, afrontowane, afrykanistyczne, afrykanizowane, afrykanologiczne, agencyjne, agenturalne, agitacyjne, agitowane, aglomeracyjne, aglomerowane, aglutacyjne, aglutynacyjne, aglutynowane, agmatoploidalne, agnacyjne, agnostycystyczne, agnostyczne, agogiczne, agonalne, agoniczne, agonistyczne, agradacyjne, agramatyczne, agrarne, agrarystyczne, agrawacyjne, agrawowane, agregacyjne, agregatowane, agregowane, agresyjne, agresywne, agrobiologiczne, agrochemiczne, agroekologiczne, agroekonometryczne, agrofizyczne, agrogeologiczne, agroklimatologiczne, agromechaniczne, agromelioracyjne, agrometeorologiczne, agronomiczne, agrotechniczne, agroturystyczne, ahistoryczne, ahumanistyczne, aideologiczne, aikoniczne, aintelektualne, Aisne, ajencyjne, ajtiologiczne, ajurwedyczne, akademiczne, akademijne, akademizowane, akarologiczne, akatalektyczne, akataleptyczne, akcedencyjne, akceleracyjne, akcentacyjne, akcentologiczne, akcentowane, akcentuacyjne, akceptacyjne, akceptowalne, akceptowane, akcesoryczne, akcesoryjne, akcesyjne, akcjonistyczne, akcydentalne, akcyjne, akefaliczne, aklamacyjne, aklamowane, aklimatyzacyjne, aklimatyzowane, akmeistyczne, akognitywne, akomodacyjne, akomodowane, akrecyjne, akredytacyjne, akredytowane, akredytywne, akroamatyczne, akrobacyjne, akrobatyczne, akrocentryczne, akromonogramatyczne, akronimiczne, akropetalne, akroplastyczne, akrosomalne, aksamitne, aksjologiczne, aksjomatyczne, aksjonistyczne, aksonometryczne, aktualistyczne, aktualizacyjne, aktualizowane, aktualne, aktuarialne, aktyniczne, aktynometryczne, aktywacyjne, aktywistyczne, aktywizacyjne, aktywizowane, aktywne, aktywowane, akulturacyjne, akumulacyjne, akumulowane, akuratne, akustoelektroniczne, akustooptyczne, akustyczne, akuszeryjne, akuzatywne, akwanautyczne, akwarystyczne, akwirowane, akwizycyjne, alarmistyczne, alarmowane, albinotyczne, alchemiczne, aleatoryczne, alegoryczne, alegoryzowane, alegowane, aleksandryczne, alergenne, alergiczne, alergizowane, alergologiczne, alfaaktywne, alfabetyczne, alfanumeryczne, algebraiczne, algologiczne, algorytmiczne, algorytmizowane, alicykliczne, alienacyjne, alienowane, alifatyczne, alimentacyjne, alimentowane, alinearne, aliteracyjne, alkaliczne, alkalifilne, alkalizowane, alkiloaromatyczne, alkilowane, Alkione, alkoholiczne, alkoholizowane, alkohologiczne, alkowiane, alleliczne, allelopatyczne, Allgemeine, allochromatyczne, allochtoniczne, allogamiczne, allogeniczne, allopatryczne, alloploidalne, allopoliploidalne, allosteryczne, allotropijne, alochromatyczne, alochtoniczne, alodialne, alodynowane, alofoniczne, alogamiczne, alogeniczne, alogiczne, alograficzne, alokacyjne, alokowane, alokucyjne, alomorficzne, alopatryczne, alopatyczne, aloplastyczne, aloploidalne, alopoliploidalne, alotropijne, alpinistyczne, altaryjne, alterglobalistyczne, alternacyjne, alternatywne, alternowane, alterocentryczne, alterowane, altimetryczne, altruistyczne, aluminiowane, aluminograficzne, aluminotermiczne, aluwialne, aluzyjne, alweolarne, amagnetyczne, amalgamowane, amaterialne, ambarasowane, ambarkowane, ambicjonalne, ambicyjne, ambiofoniczne, ambitne, ambiwalentne, ambulakralne, ambulatoryjne, ameboidalne, amelioracyjne, amentywne, amerykanistyczne, amerykanizowane, ametaboliczne, ametamorficzne, ametodyczne, amfibijne, amfibiotyczne, amfiboliczne, amfibologiczne, amfibrachiczne, amfidromiczne, amfiploidalne, amfiprotyczne, amfiteatralne, amfolityczne, amforyczne, amfoteryczne, amidystyczne, aminowane, amitotyczne, amnestionowane, amnestiowane, amnestyczne, amnestyjne, amnezyjne, amoniakalne, amoniakowane, amonioteliczne, amonowane, amoralne, amorficzne, amortyzacyjne, amortyzowane, amoryczne, amotoryczne, ampelograficzne, ampelologiczne, amperometryczne, amplifikacyjne, amplifikowane, amputacyjne, amputowane, amunicyjne, anabaptystyczne, anabatyczne, anabiotyczne, anaboliczne, anachroniczne, anadromiczne, anaerobiczne, anaerobiotyczne, anafilaktyczne, anaforetyczne, anaforyczne, anaglificzne, anagogiczne, anagramatyczne, anagramowane, anakolutyczne, anakreontyczne, analeptyczne, analfabetyczne, analgetyczne, analityczne, analizowane, analne, analogiczne, anamnestyczne, anamorficzne, anamorfotyczne, anankastyczne, anapestyczne, anapsydalne, anarchiczne, anarchistyczne, anarchizowane, anastatyczne, anatoksyczne, anatomiczne, anatomopatologiczne, ancestralne, androfobiczne, androgeniczne, androgenne, androginiczne, androgyne, Androgyne, androgyniczne, androidalne, androkefaliczne, andrologiczne, andynistyczne, anegdotyczne, aneksjonistyczne, aneksyjne, anektowane, anemiczne, anemochoryczne, anemogamiczne, anemometryczne, anencefaliczne, anergiczne, anestetyczne, anestezjologiczne, anestezyjne, aneuploidalne, angażowane, angeliczne, angelologiczne, angielskojęzyczne, angielszczone, angiochirurgiczne, angiograficzne, angiologiczne, anglezowane, anglistyczne, anglizowane, anglojęzyczne, angobowane, anheliczne, anhelliczne, anhemitoniczne, anihilacyjne, anihilowane, animacyjne, animalistyczne, animalizowane, animalne, animatroniczne, animistyczne, animizacyjne, animizowane, animowane, anizotomiczne, ankietowane, ankietyzacyjne, ankietyzowane, ankrowane, annalistyczne, Anne, annominacyjne, anodowane, anodyzowane, anoetyczne, anoksemiczne, anomalne, anomiczne, anonsowane, anoreksyjne, anorektyczne, anorganiczne, anormalne, anormatywne, anorogeniczne, antagonistyczne, antagonizowane, antarktyczne, antecedentne, antedatowane, Antoine, antologiczne, antologijne, antonimiczne, antropiczne, antropocentryczne, antropofagiczne, antropogenetyczne, antropogeniczne, antropogeograficzne, antropograficzne, antropoidalne, antropologiczne, antropometryczne, antropomorficzne, antropomorfizacyjne, antropomorfizowane, antroponimiczne, antroponomiczne, antroposkopijne, antropotechniczne, antropozoficzne, antropozoiczne, antyaborcyjne, antyabstrakcyjne, antyajencyjne, antyakustyczne, antyalergiczne, antyartystyczne, antyarytmiczne, antyautorytarne, antyautorytatywne, antybakteryjne, antybiotyczne, antybiurokratyczne, antycieplne, antycyklonalne, antycypacyjne, antycypowane, antycywilizacyjne, antyczne, antydatowane, antydemokratyczne, antydepresyjne, antydespotyczne, antydetonacyjne, antydiuretyczne, antydogmatyczne, antydynastyczne, antyegalitarne, antyekonomiczne, antyemocjonalne, antyempiryczne, antyestetyczne, antyfederalistyczne, antyfeministyczne, antyfeudalne, antyfonalne, antyfoniczne, antyfrykcyjne, antyglobalistyczne, antyglobalizacyjne, antygradacyjne, antygrzybiczne, antyheroiczne, antyhierarchiczne, antyhigieniczne, antyhormonalne, antyhumanistyczne, antyhumanitarne, antyimperialne, antyimplozyjne, antyinflacyjne, antyintelektualne, antyironiczne, antykadencyjne, antykapitalistyczne, antykizowane, antyklerykalne, antyklinalne, antykoincydencyjne, antykolizyjne, antykolonialne, antykolonistyczne, antykomercyjne, antykomunikatywne, antykomunistyczne, antykoncepcyjne, antykonformistyczne, antykonstytucyjne, antykorozyjne, antykorupcyjne, antykościelne, antykwaryczne, antyliberalne, antylimfocytarne, antylogiczne, antylustracyjne, antymafijne, antymagnetyczne, antymanualne, antymilitarystyczne, antymitotyczne, antymonarchistyczne, antymonopolistyczne, antymotywacyjne, antynarkotyczne, antynatalistyczne, antynaturalistyczne, antynomiczne, antynomijne, antynomistyczne, antynuklearne, antyoksydacyjne, antypaniczne, antypartyjne, antypatriotyczne, antypatyczne, antypedagogiczne, antyperystaltyczne, antypodalne, antypodyczne, antypornograficzne, antypozytywistyczne, antypsychologiczne, antyradiolokacyjne, antyrealistyczne, antyrecesyjne, antyreformistyczne, antyreligijne, antyreumatyczne, antyrewolucyjne, antyrodzinne, antyrojalistyczne, antyromantyczne, antysanacyjne, antysanitarne, antyschematyczne, antyscholastyczne, antysejsmiczne, antyseptyczne, antysocjalistyczne, antyspekulacyjne, antyspołeczne, antystatyczne, antystroficzne, antysyjonistyczne, antysymetryczne, antyterrorystyczne, antytetyczne, antytoksyczne, antytotalitarne, antyunijne, antyurbanistyczne, antyutopijne, antywibracyjne, antywojenne, anulowane, aortalne, aortograficzne, aorystyczne, apagogiczne, apartyjne, aparycyjne, apatetyczne, apatriotyczne, apatyczne, apedagogiczne, apelacyjne, apelatywne, apercepcyjne, apercypowane, aperiodyczne, apertyzacyjne, apetyczne, apetytne, apheliczne, apikalne, apiterapeutyczne, aplanatyczne, aplikacyjne, aplikowane, apochromatyczne, apodyktyczne, apofatyczne, apofoniczne, apoftegmatyczne, apogamiczne, apokaliptyczne, apokarpiczne, apokopiczne, apokryficzne, apolityczne, apologetyczne, apologiczne, apologizowane, apoplektyczne, apoptotyczne, aporetyczne, aportowane, apostatyczne, aposterioryczne, aposteriorystyczne, apostołowane, apostroficzne, apoteozowane, apotropaiczne, apotropeiczne, apozycyjne, aprecjacyjne, apretowane, apreturowane, aprioryczne, apriorystyczne, aprobatywne, aprobowane, aproksymacyjne, aproksymatywne, aproksymowane, aprotyczne, aprowidowane, aprowincjonalne, aprowizacyjne, apsychologiczne, apsydalne, apsydialne, apteczne, Aquitaine, arabistyczne, arabizowane, arabskojęzyczne, Arachne, arachnologiczne, aranżacyjne, aranżowane, arbitralne, arbitrażowane, arborealne, archaiczne, archaistyczne, archaizacyjne, archaizowane, archeograficzne, archeologiczne, archeopteryczne, archeoteczne, archeozoiczne, archeozoologiczne, archetypiczne, archidiakonalne, archidiecezjalne, archikatedralne, architektoniczne, archiwalne, archiwistyczne, archiwizacyjne, archiwizowane, arcybanalne, arcydelikatne, arcydowcipne, arcydurne, arcydziwne, arcygroźne, arcykosztowne, arcyksiężne, arcynudne, arcyoddane, arcypiękne, arcypoważne, arcyprawomyślne, arcyskomplikowane, arcyskromne, arcyspektakularne, arcysugestywne, arcyswobodne, arcyśmieszne, arcytrudne, arcyważne, arcyzabawne, arealistyczne, arealne, areligijne, arendowane, areograficzne, areometryczne, areopagiczne, aresztowane, arfowane, argentometryczne, argumentacyjne, argumentowane, Ariane, arianistyczne, ariostyczne, arkfunkcyjne, arktyczne, armenoidalne, armijne, armilarne, Arne, aromantyczne, aromaterapeutyczne, aromatyczne, aromatyzacyjne, aromatyzowane, arpeggione, arsenoorganiczne, arterialne, arteriograficzne, arteriosklerotyczne, arteryjne, artretyczne, artrologiczne, artyficjalne, artykulacyjne, artykułowane, artystyczne, arylowane, arystokratyczne, arystoteliczne, arytmetyczne, arytmiczne, arytmograficzne, ascendentalne, ascensyjne, ascetyczne, asejsmiczne, aseksualne, asekuracyjne, asekurowane, asemantyczne, asenizacyjne, asenizowane, aseptyczne, asertoryczne, asertywne, asfaltowane, asocjacjonistyczne, asocjacyjne, asocjalne, asocjatywne, asocjowane, asomatyczne, aspiracyjne, aspirowane, aspołeczne, Assiniboine, astatyczne, asteniczne, astmatyczne, astralne, astrobiologiczne, astrochemiczne, astrofizyczne, astrologiczne, astrometryczne, astronautyczne, astronawigacyjne, astronomiczne, astygmatyczne, asygmatyczne, asygnacyjne, asygnowane, asylabiczne, asymetryczne, asymilacyjne, asymilowane, asymptotyczne, asynchroniczne, asyndetyczne, atakowane, ataktyczne, ataraktyczne, atawistyczne, ateistyczne, ateizowane, atematyczne, atemporalne, atencjonalne, aterynokształtne, atestacyjne, atestowane, atetotyczne, atletyczne, atmofilne, atmosferyczne, atoksyczne, atomistyczne, atomizowane, atonalne, atoniczne, atrakcyjne, atranzytywne, atraumatyczne, atrialne, atroficzne, atrybucyjne, atrybutywne, audialne, audiencjonalne, audiencyjne, audiologiczne, audiometryczne, audiowizualne, audytoryjne, audytywne, augmentatywne, aukcjonowane, aukcyjne, auktorialne, auskultowane, australne, australoidalne, autarkiczne, autentyczne, autentystyczne, autoagresyjne, autoagresywne, autobiograficzne, autobiografizowane, autochtoniczne, autodestrukcyjne, autodydaktyczne, autoerotyczne, autofagiczne, autogamiczne, autogeniczne, autogenne, autograficzne, autografowane, autohipnotyczne, autoimmunizacyjne, autoimmunologiczne, autointerpretacyjne, autoironiczne, autokatalityczne, autokefaliczne, autokorelacyjne, autokratyczne, autokreacyjne, autokrytyczne, autolityczne, autolizowane, automatyczne, automatyzacyjne, automatyzowane, autometamorficzne, automorficzne, autonomiczne, autonomistyczne, autonomizowane, autooksydacyjne, autoplastyczne, autoploidalne, autopoliploidalne, autopromocyjne, autoproteolityczne, autopsyjne, autorefleksyjne, autoregulacyjne, autorotacyjne, autorytarne, autorytatywne, autoryzacyjne, autoryzowane, autoteliczne, autotematyczne, autoterapeutyczne, autotroficzne, autystyczne, awansowane, awantażowne, awaryjne, awerroistyczne, awersyjne, awiacyjne, awiotechniczne, awizacyjne, awizowane, azoiczne, azotolubne, azotowane, azymutalne, ażurowane, babcine, babrane, babunine, bachiczne, baczne, badane, badziewne, bagatelizowane, bagatelne, bagienne, bagrowane, bajane, bajcowane, bajeczne, bajerowane, bajroniczne, bajronistyczne, bajtlowane, bakelizowane, bakierowane, bakonistyczne, bakteriolityczne, bakteriologiczne, bakteriostatyczne, bakteryjne, Balanchine, balastowane, balistyczne, balladyczne, balneoklimatyczne, balneologiczne, balneotechniczne, balneoterapeutyczne, balotowane, balsamiczne, balsamowane, bałamucone, bałamutne, bałuszone, bałwanione, bałwochwalone, banalizowane, banalne, bandażowane, banderolowane, banitowane, bantuidalne, baptystyczne, barbaryzowane, barbotine, bariatryczne, barometryczne, bartne, barwione, barwne, barycentryczne, baryczne, barykadowane, batalistyczne, bateryjne, batialne, batikowane, batożone, batygraficzne, batymetryczne, bawełniane, bawełnianopodobne, bawełnopodobne, bawialne, bawione, bazgrane, bazgrolone, bazylikalne, bąkane, beatyfikacyjne, beatyfikowane, bebeszone, bechtane, beczane, beczkowane, beguine, behawioralne, behawiorystyczne, bejcowane, beletrystyczne, beletryzacyjne, beletryzowane, belkowane, belowane, bełkotane, bełtane, bene, beneficjalne, bentoniczne, Bertone, besemerowane, besztane, betaaktywne, betonowane, bezapelacyjne, bezawaryjne, bezbakteryjne, bezbarwne, bezbateryjne, bezbłędne, bezbolesne, bezbożne, bezbronne, bezbrzeżne, bezcenne, bezceremonialne, bezchmurne, bezcielesne, bezczelne, bezczeszczone, bezczynne, bezdecyzyjne, bezdenne, bezdogmatyczne, bezdomne, bezdrożne, bezdrzewne, bezduszne, bezdymne, bezdyskusyjne, bezdziedziczne, bezdzietne, bezdźwięczne, bezecne, bezenergetyczne, bezfleksyjne, bezforemne, bezgarbne, bezgłośne, bezgraniczne, bezgrzeszne, bezgwiezdne, bezimienne, bezimplozyjne, bezindukcyjne, bezinercyjne, bezinteresowne, bezinwazyjne, bezinwestycyjne, bezkaloryczne, bezkarne, bezkoleśne, bezkolizyjne, bezkonkurencyjne, bezkonne, bezkostne, bezkresne, bezkrytyczne, bezkształtne, bezkwietne, bezleśne, bezlistne, bezlitosne, bezludne, bezładne, bezmierne, bezmięsne, bezmroźne, bezmyślne, beznadziejne, beznamiętne, beznasienne, beznożne, bezobłoczne, bezojczyźniane, bezokienne, bezoperacyjne, bezopresyjne, bezostne, bezowocne, bezowulacyjne, bezpartyjne, bezpieczne, bezpłatne, bezpłodne, bezpłomienne, bezpodstawne, bezpotomne, bezpowietrzne, bezpowrotne, bezpożyteczne, bezprawne, bezprefiksalne, bezpretensjonalne, bezprizorne, bezprodukcyjne, bezproduktywne, bezpromienne, bezpruderyjne, bezpryncypialne, bezprzykładne, bezprzytomne, bezpylne, bezradne, bezrdzenne, bezrefleksyjne, bezreligijne, bezrobotne, bezrolne, bezrozumne, bezrybne, bezrządne, bezrzęsne, bezsenne, bezsensowne, bezsilne, bezskuteczne, bezsłoneczne, bezsłowne, bezsolne, bezsporne, bezsprzeczne, bezstratne, bezstronne, bezsufiksalne, bezszelestne, bezszumne, bezśnieżne, beztrwożne, bezumowne, bezustanne, bezuszne, bezużyteczne, bezwibracyjne, bezwiedne, bezwietrzne, bezwładne, bezwłasnowolne, bezwodne, bezwolne, bezwonne, bezwstydne, bezwymienne, bezwzględne, bezzasadne, bezzębne, bezzwłoczne, bezzwrotne, bezżenne, bębnowane, bialuchne, białkopodobne, białkowane, białoczelne, białorunne, białorzytne, biblijne, bibliograficzne, bibliologiczne, biblioteczne, biblistyczne, bichroniczne, biczowane, bidne, biedne, biedniuchne, biegane, Bielawne, bielicowane, bielicoziemne, bieliźniane, bielone, bieluchne, bierne, bierzmowane, biesiadne, bieżne, bieżnikowane, bifilarne, bifunkcyjne, bifurkacyjne, bigamiczne, biglowane, bigoteryjne, bigowane, biguine, bijane, bilabialne, bilansowane, bilateralne, biletowane, bilinearne, bilingwalne, biliteralne, bilokacyjne, bimetaliczne, bimodalne, bimorficzne, binarne, bindowane, binokularne, binominalne, bioagrotechniczne, bioaktywne, bioakustyczne, bioastronautyczne, biobibliograficzne, biocenologiczne, biocenotyczne, biochemiczne, biocybernetyczne, biodynamiczne, bioekologiczne, bioelektroniczne, bioelektryczne, bioenergetyczne, bioenergotermiczne, biofilne, biofizyczne, biogenetyczne, biogeniczne, biogenne, biogeocenologiczne, biogeochemiczne, biogeograficzne, biograficzne, bioinżynieryjne, biokatalityczne, bioklimatologiczne, bioklimatyczne, biokorozyjne, biologiczne, biologistyczne, biologizowane, bioluminescencyjne, biomagnetyczne, biomechaniczne, biomedyczne, biometalurgiczne, biometeorologiczne, biometryczne, bioniczne, bioorganiczne, bioplazmatyczne, biopsychiczne, biosocjologiczne, biosoniczne, biostatyczne, biosterowane, biosyntetyczne, biotechniczne, biotechnologiczne, bioterapeutyczne, bioterrorystyczne, biotyczne, bioweterynaryjne, biozgodne, bipolarne, birbantowane, birofilistyczne, biseksualne, biskwitowane, bisowane, bistabilne, bitewne, bitne, bitonalne, bitumiczne, bitumowane, biurokratyczne, biurokratyzowane, bizantynizowane, biżuteryjne, blachowane, bladozielone, bladziuchne, blankowane, blanszowane, blanżerowane, blaszane, blaszkoskrzelne, blatne, blazonowane, blechowane, bledziuchne, blefowane, blichowane, blindowane, bliskorębne, bliskoznaczne, bliziuchne, Blizne, blokowane, bluffowane, bluszczolistne, bluzgane, błagalne, błagane, bławatne, błędne, błękitne, błękitnozielone, błocone, błogosławione, błotne, błyskawiczne, boazeryjne, boczne, bocznikowane, bocznościenne, bodzone, bodźcowane, bogacone, bogatokaloryczne, bogobojne, bogoojczyźniane, bohemistyczne, bojkotowane, boksowane, bolesne, bolometryczne, bombardowane, bombastyczne, bonapartystyczne, bonderyzowane, Bondone, bonifikowane, boniowane, bonitacyjne, bonitowane, bonowane, bookowane, borealne, borgowane, Borne, borne, borowane, borowodorowane, borówczane, botaniczne, bourguignonne, Bourne, bożniczne, brachygraficzne, brakowane, brakowne, bramkostrzelne, bramowane, brane, brasowane, bratane, brązowane, brązowione, brązowoczarne, brązowoczerwone, brązowozielone, brechane, brechtane, Bridgestone, Brisbane, bromatologiczne, bromowane, bronione, bronne, bronowane, broszowane, broszurowane, browarne, browarniane, brudne, brudnoczerwone, brudnozielone, brudzone, brukane, brukowane, brukwiane, brunatne, brunatnione, brunatnoczarne, brunatnoczerwone, brunatnozielone, brutalizowane, brutalne, bruzdkowane, bruzdowane, brużdżone, brykietowane, brylantynowane, bryzgane, brzane, brząkane, brzdąkane, brzdękane, brzemienne, brzeżne, brzękane, brzone, brzuszne, buchalteryjne, buchtowane, buddaistyczne, budowane, budowlane, budzone, budżetowane, buforowane, bujane, bujne, bukoliczne, bukowane, buksowane, bulimiczne, bulone, bulwersowane, bułane, bułczane, bułgarystyczne, bułgaryzowane, bunkropodobne, bunkrowane, buntowane, buńczuczne, buraczane, burozielone, bursalne, bursztynodajne, bursztynonośne, burzone, burżuazyjne, butaforyjne, butelkowane, butelkowozielone, butne, bydlęcone, bzdurne, bzykane, cacane, cackane, Caine, calascione, caluchne, całkowalne, całkowane, całodzienne, całogodzinne, całomiesięczne, całonocne, całopalne, całoroczne, całorolne, całosemestralne, całowane, całowieczne, całowieczorne, całunne, całuśne, caravaggionistyczne, Carcassonne, carne, Caroline, cassazione, cassettone, cassone, Castiglione, Catherine, cayenne, Cayenne, cechowane, Cecyline, cedowane, cedzone, cefalokształtne, cefalometryczne, cegielniane, cegiełkowane, ceglane, ceglastoczerwone, cegłopodobne, celebracyjne, celebrowane, Celestynine, Celinine, celkowane, cellograficzne, cellone, celne, celomatyczne, celowane, celtologiczne, celularne, cembrowane, cementacyjne, cementochłonne, cementooszczędne, cementowane, cementowniane, cenestetyczne, cenione, cenne, cenocytyczne, cenogenetyczne, cenotyczne, centezymalne, centralistyczne, centralizacyjne, centralizowane, centralne, centrowane, centryczne, centryfugalne, centryfugowane, centrypetalne, centrystyczne, centurialne, cenzorowane, cenzuralne, cenzurowane, ceramiczne, cerebralne, ceremonialne, cerkiewne, cerograficzne, ceroplastyczne, cerowane, certyfikacyjne, certyfikowane, cetologiczne, cewione, cewnikowane, cezaryczne, Cezarynine, cezarystyczne, cętkowane, chachmęcone, chaconne, chalkofilne, chamedafne, chamrane, chaotyczne, chapane, charakterne, charakterologiczne, charakteropatyczne, charakterystyczne, charakteryzowane, charytatywne, charytologiczne, charyzmatyczne, chasmogamiczne, chciane, cheironomiczne, chejroskopijne, chelatowane, chemiczne, chemicznofizyczne, chemigraficzne, chemioterapeutyczne, chemizacyjne, chemizowane, chemoautotroficzne, chemogeniczne, chemometryczne, chemonastyczne, chemoodporne, chemotaktyczne, chemoterapeutyczne, chemotroniczne, chemotropiczne, chemoutwardzalne, Cheyenne, chędożone, chętne, chiliastyczne, chimerne, chimeryczne, chiralne, chironomiczne, chiropterologiczne, chirurgiczne, chitarrone, chlane, chlapane, chlastane, chlebne, chlebodajne, chlewne, chlipane, chlorkowane, chloroformowane, chloropochodne, chlorowane, chlorowcopochodne, chlorowcowane, chlubne, chlustane, chłapane, chłeptane, chłodne, chłodzone, chłonne, chłostane, chmielne, chmielone, chmielowane, chmurne, chmurzone, chochlowane, chodne, chodzone, cholerne, choleryczne, choliambiczne, cholijambiczne, cholinergiczne, chomikowane, chondrologiczne, chopinologiczne, chorągiewne, chorągwiane, chordotonalne, choregiczne, choreiczne, choreograficzne, choreologiczne, choriambiczne, chorijambiczne, chorobne, chorograficzne, chorologiczne, chowane, chóralne, Christine, chromatograficzne, chromatografowane, chromatyczne, chromianowane, chromogeniczne, chromolone, chromoniklowane, chromosferyczne, chromosomalne, chromotaktyczne, chromoterapeutyczne, chromotropiczne, chromotypograficzne, chromowane, chroniczne, chronione, chronofotograficzne, chronograficzne, chronologiczne, chronologizacyjne, chronologizowane, chronometrowane, chronometryczne, chronoterapeutyczne, chronozoficzne, chrupane, chrupotane, chruściane, chrystianizacyjne, chrystianizowane, chrystocentryczne, chrystologiczne, chrystozoficzne, chrzanione, chrząstne, chrzcielne, chrzczone, chrzestne, chrzęstne, chtoniczne, chuchane, chudzone, chwacone, chwalebne, Chwalisławine, chwalne, chwalone, chwatne, chwiane, chwiejne, chwierutane, chwierutne, chwilopomne, chwycone, chwytane, chwytne, chybiane, chybione, chybotane, chylone, Chyżne, ciachane, ciałopalne, ciałopodobne, ciamkane, ciapane, Ciasne, ciasne, ciągane, ciągnione, cicerone, cichobieżne, cichociemne, cichostrzelne, Ciechosławine, ciekawione, ciekłokrystaliczne, cielesne, cielne, ciemiężone, ciemne, ciemnobłękitne, ciemnobrunatne, ciemnoczerwone, ciemnoszarozielone, ciemnozielone, cieniolubne, cienione, cieniowane, cienioznośne, cieniuchne, cienkolistne, cienkoprzędne, cienkorunne, cienkościenne, ciepane, cieplarniane, cieplne, ciepluchne, ciepłochłonne, ciepłochronne, ciepłochwiejne, ciepłodajne, ciepłolubne, ciepłowodne, ciepłozgrzebne, cierne, ciernione, cierpiane, cieszone, ciężarne, ciężkostrawne, ciężkozbrojne, cineramiczne, ciocine, ciosane, ciotczyne, cioteczne, ciskane, ciszone, ciśnione, ciukane, ciułane, ciupane, ciupciane, ciurkane, clone, cmentarne, cmentarniane, cmokane, cmoktane, cne, cochane, codzienne, coelomatyczne, cofane, cogodzinne, cojesienne, cokwartalne, colascione, Cologne, Coltrane, comiesięczne, conchiglione, conditione, coniedzielne, conocne, coranne, Corleone, coroczne, cowieczorne, córczyne, Crane, cucone, cudaczne, cudne, cudotworne, cudowne, cudzołożne, cudzożywne, cukierniane, cuklonalne, cukrodajne, cukrowane, cukrowniane, cukrzone, cumowane, cwane, cwelone, cybernetyczne, cybernetyzowane, cyckane, cyfrowane, cyganeryjne, cyganione, cyganologiczne, cyjanizowane, cyjanowane, cykane, cykliczne, cyklinowane, cykloalifatyczne, cyklofreniczne, cykloidalne, cyklometryczne, cyklonalne, cykloniczne, cykloramiczne, cyklostroficzne, cyklotymiczne, cylindrowane, cylindryczne, cynestetyczne, cyniczne, cynkograficzne, cynkonośne, cynkoorganiczne, cynkowane, cynoorganiczne, cynowane, cyrklowane, cyrkulacyjne, cyrkularne, cyrkumwalacyjne, Cyryline, cystograficzne, cytatologiczne, cytoblastyczne, cytochemiczne, cytodiagnostyczne, cytofizjologiczne, cytogenetyczne, cytohormonalne, cytokinetyczne, cytologiczne, cytoplazmatyczne, cytostatyczne, cytowane, cywilistyczne, cywilizacyjne, cywilizowane, cywilne, cywilnoprawne, cyzelowane, czadzone, Czarne, czarne, czarniuchne, czarnobrunatne, czarnosecinne, czarnosine, czarnozielone, czarnoziemne, czarowane, czarowne, czarterowane, czasochłonne, czasooptymalne, czasoprzestrzenne, czcigodne, czczone, czechizowane, czekane, czekoladopodobne, czeladne, czelne, czelustne, czepiane, czepione, czepne, Czerne, czernione, czerpalne, czerpane, czerwienione, czerwienne, czerwiogubne, czerwonawobrunatne, Czerwone, czerwone, czerwonobrunatne, czerwonosine, czerwonoziemne, czesane, Czesine, Czesławine, czesne, częstokrotne, częstowane, człekokształtne, człekopodobne, członkowane, członowane, czniane, czochane, czochrane, czołobitne, czołowouchylne, czopowane, czterdziestokrotne, czterechsetne, czternastogodzinne, czternastokrotne, czternastowieczne, czterobarwne, czterodrożne, czterodzielne, czterogodzinne, czteroipółgodzinne, czterojajeczne, czterojęzyczne, czterokondygnacyjne, czterokonne, czterokrotne, czterolistne, czteromiesięczne, czteronożne, czteroramienne, czterorodzinne, czterosemestralne, czterosilne, czteroskrzelne, czterostronne, czterostrunne, czterostrzelne, czterotysięczne, czujne, czupurne, czwartorzędne, czworaczne, czworoboczne, czworokątne, czworonożne, czworościenne, czynione, czynne, czyraczne, czyszczone, czyściuchne, czytane, czytelne, czytelniane, czytywane, ćmione, ćpane, ćwiartkowane, ćwiartowane, ćwiczebne, ćwiczone, ćwiekowane, ćwierćautomatyczne, ćwierćwieczne, ćwikane, dachowane, dadaistyczne, Dafne, dafne, dagerotypowane, Dagmarzyne, Dagnine, Dagusine, daktyliczne, daktylograficzne, daktyloskopijne, daktyloskopowane, dalekobieżne, dalekonośne, dalekosiężne, dalekowzroczne, Dalisławine, daltonistyczne, dane, Danieline, Danone, danone, Danucine, Danusine, daoistyczne, daremne, darniowane, darowane, darowywane, darwinistyczne, darzone, datalne, datowane, dawane, dawkowane, dawne, dawnowieczne, dazymetryczne, debarkowane, debetowane, debilne, Deborzyne, debugowane, decentralistyczne, decentralizacyjne, decentralizowane, decentrowane, dechrystianizowane, decydowane, decymalne, decymowane, decyzyjne, dedukcyjne, dedukowane, dedykacyjne, dedykowane, deelektronizowane, deelektryzowane, deemulgowane, deeskalowane, defaszyzowane, defekacyjne, defekowane, defektologiczne, defektowane, defektowne, defektywne, defenestrowane, defensywne, deferencyjne, defetystyczne, defibracyjne, defibrowane, defibrylacyjne, defibrynowane, definicyjne, definiowalne, definiowane, definitione, definitywne, deflacyjne, deflagmowane, deflagracyjne, deflegmacyjne, deflegmowane, deflorowane, defoliacyjne, deformacyjne, deformowane, defragmentowane, defraudowane, degeneracyjne, degeneratywne, degenerowane, deglacjacyjne, deglomeracyjne, deglomerowane, degradacyjne, degradowane, degresywne, degustacyjne, degustowane, dehermetyzacyjne, dehermetyzowane, deheroizacyjne, deheroizowane, dehumanizacyjne, dehumanizowane, deifikowane, deiktyczne, deistyczne, dejonizowane, dekagonalne, dekanalne, dekantowane, dekapitalizowane, dekapowane, dekartelizowane, dekatyzowane, deklamacyjne, deklamatoryczne, deklamowane, deklaracyjne, deklaratywne, deklarowane, deklasowane, deklinacyjne, deklinowane, dekodowane, dekodyfikowane, dekolonizacyjne, dekolonizowane, dekoltowane, dekomercjalizacyjne, dekomercjalizowane, dekompensacyjne, dekompensowane, dekompletowane, dekomponowane, dekompozycyjne, dekompresowane, dekompresyjne, dekomunizacyjne, dekomunizowane, dekoncentracyjne, dekoncentrowane, dekoniunkturalne, dekonspirowane, dekonstrukcyjne, dekonstruktywne, dekontaminowane, dekoracyjne, dekoratywne, dekorowane, dekortykacyjne, dekortykowane, dekowane, dekretowane, dekstralne, dekurażowane, delabializowane, Delavigne, delegacyjne, delegalizacyjne, delegalizowane, delegowane, deleksykalizowane, Delfinine, deliberowane, delicyjne, delikatne, delikatniuchne, delimitacyjne, delimitowane, deliryczne, deliryjne, delmoplastyczne, delożowane, deluwialne, demagnetyzacyjne, demagnetyzowane, demagogiczne, demarkacyjne, demaskacyjne, demaskowane, dematerializowane, dementowane, demilitaryzacyjne, demilitaryzowane, demineralizacyjne, demineralizowane, deminutywne, demistyfikacyjne, demistyfikowane, demitologizacyjne, demitologizowane, demiurgiczne, demobilizacyjne, demobilizowane, demodulacyjne, demodulowane, demograficzne, demokratyczne, demokratyzacyjne, demokratyzowane, demoliberalne, demolowane, demoniczne, demonizowane, demonofobiczne, demonologiczne, demonopolizowane, demonstracyjne, demonstrowane, demontowane, demoralizowane, demoskopijne, demotyczne, demulgacyjne, demulgowane, denacjonalizowane, denacyfikacyjne, denacyfikowane, denaturacyjne, denaturalizowane, denaturowane, denazalizowane, denazyfikacyjne, denazyfikowane, dendrologiczne, dendrometryczne, dendrytyczne, denerwowane, denitracyjne, denitryfikacyjne, deniwelacyjne, denne, denominacyjne, denominalne, denominowane, denotacyjne, denotatywne, denotowane, dentalne, dentystyczne, denudacyjne, denudowane, denuklearyzacyjne, denuklearyzowane, denuncjowane, deontologiczne, deontyczne, depalatalizacyjne, depalatalizowane, departamentalne, depenalizacyjne, depenalizowane, depersonalizacyjne, depersonalizowane, depersonifikacyjne, depersonifikowane, depigmentacyjne, depilacyjne, depilowane, deplasowane, depolaryzacyjne, depolaryzowane, depolimeryzowane, depolonizacyjne, depolonizowane, deponowane, depopulacyjne, depopularyzowane, deportacyjne, deportowane, depozycyjne, deprawacyjne, deprawowane, deprecjacyjne, deprecjatywne, deprecjonowane, depresyjne, deprymogeniczne, deprymowane, deprywacyjne, deprywatyzacyjne, deprywatyzowane, deptane, deputowane, deranżowane, deratyzacyjne, deratyzowane, dermatologiczne, dermatomalne, dermoplastyczne, derogacyjne, derogowane, derywacyjne, derywowane, desakralizacyjne, desakralizowane, desantowane, descendentalne, descensyjne, desegregacyjne, desemantyzacyjne, desemantyzowane, deseniowane, desensybilizacyjne, deskowane, deskrypcyjne, deskryptywne, desmologiczne, desmosomalne, desmotropiczne, desmurgiczne, desocjalizacyjne, desocjologizacyjne, desorpcyjne, desowietyzowane, despotyczne, destabilizowane, destalinizowane, destandaryzowane, destrukcyjne, destruktywistyczne, destruktywne, destruowane, destylacyjne, destylowane, destynowane, destytuowane, desygnowane, deszczodajne, deszczonośne, deszczoodporne, deszczowane, deszczowniane, deszyfrowane, detaliczne, detalizowane, detalowane, detaszowane, detekcyjne, detektywistyczne, detektywne, detencyjne, deterioratywne, deterministyczne, determinowane, detoksykacyjne, detoksykowane, detonacyjne, detonowane, detronizacyjne, detronizowane, deuterokanoniczne, deuteronomiczne, dewaloryzacyjne, dewaloryzowane, dewaluacyjne, dewaluowane, dewastacyjne, dewastowane, dewerbalne, dewiacyjne, dewocyjne, dewolucyjne, dewolutywne, dezadaptacyjne, dezaktualizowane, dezaktywacyjne, dezaktywowane, dezaprobowane, dezatomizowane, dezawuowane, dezelowane, deziluzyjne, dezinflacyjne, dezinformacyjne, dezinformowane, dezintegracyjne, dezintegralne, dezintegrowane, dezinwestycyjne, dezodoryzowane, dezolowane, dezorganizacyjne, dezorganizowane, dezorientowane, dezurbanistyczne, Dezyderzyne, dezynfekcyjne, dezynfekowane, dezynsekcyjne, dezynsekowane, dezyntegracyjne, dezyntegralne, dezyntegrowane, dębione, diabelne, diabetologiczne, diabetyczne, diaboliczne, diabolizowane, diachroniczne, diadyczne, diadynamiczne, diafoniczne, diaforetyczne, diafragmowane, diagenetyczne, diagnostyczne, diagnozowane, diagonalne, diakaustyczne, diakonijne, diakrytyczne, dialektalne, dialektograficzne, dialektologiczne, dialektyczne, dialektyzowane, dializacyjne, dializowane, dialogiczne, dialogizowane, dialogowane, diamagnetyczne, diamentodajne, diamentonośne, diamentowane, diametralne, dianetyczne, Dianine, diarystyczne, diasporyczne, diastatyczne, diastoliczne, diastroficzne, diatermiczne, diatoniczne, dichroiczne, dichromatyczne, diecezjalne, dielektryczne, dietetyczne, digitalne, dimeryczne, dimorficzne, diofantyczne, Dione, Dionizine, dioptryczne, dioramiczne, diploidalne, dipsomaniakalne, diuretyczne, dławione, dławne, dłoniastodzielne, dłoniastowrębne, dłoniastozłożone, dłubane, długachne, długaśne, długojęzyczne, długolistne, długopłomienne, długoramienne, długoseryjne, długowieczne, dłutowane, dłużne, dmuchane, doangażowane, doangażowywane, doawansowane, dobadane, dobarwiane, dobarwione, Dobiechnine, Dobiegniewine, dobielane, dobielone, dobieralne, dobierane, Dobiesławine, dobijane, dobitne, dobrane, Dobrochnine, dobroczynne, dobroduszne, Dobromiline, Dobromirzyne, Dobronieżyne, Dobrosławine, dobrowolne, dobrudzane, dobrudzone, dobudowane, dobudowywane, dobudzane, dobudzone, dobywane, doceniane, docenione, dochodzone, dochowane, dochowywane, dociągane, dociążane, dociążone, docieczone, dociekane, docieplane, docieplone, docierane, docinane, dociskane, dociułane, docucone, doczekane, doczepiane, doczepione, doczepne, doczesne, doczyszczane, doczyszczone, doczytane, doczytywane, dodajne, dodane, dodawane, dodekafoniczne, dodrukowane, dodrukowywane, doduszane, doduszone, dodzierane, dodźwigane, dofermentowane, dofermentowywane, dofinansowane, dofinansowywane, dogadane, dogadywane, dogalane, doganiane, dogaszane, dogaszone, dogęszczane, dogęszczone, doginane, doglądane, dogładzane, dogładzone, dogłębne, dogmatyczne, dogmatyzowane, dognane, dogniatane, dogniecione, dogodne, dogolone, dogonione, dogotowane, dogotowywane, dogradzane, dograne, dogrodzone, dogrywane, dogryzane, dogryzione, dogrzane, dogrzewane, dogwiezdne, dohodowane, dohodowywane, doholowane, doholowywane, doinformowane, doinformowywane, doinstalowane, doinstalowywane, doinwestowane, doinwestowywane, doiwanione, dojadane, dojebane, dojechane, dojedzone, dojne, dojone, dojrzane, dokańczane, dokapitalizowane, dokapitalizowywane, dokarmiane, dokarmione, doklejane, doklejone, dokładane, dokładne, dokompletowane, dokompletowywane, dokomponowane, dokomponowywane, dokonane, dokonywane, dokończane, dokończone, dokooptowane, dokooptowywane, dokopane, dokopywane, dokowane, dokradane, dokradzione, dokrajane, dokraszane, dokraszone, dokrawane, dokrewne, dokręcane, dokręcone, dokrojone, dokrzyczane, doksograficzne, doksologiczne, dokształcane, dokształcone, doktoralne, doktoryzacyjne, doktoryzowane, doktrynalne, dokumentacyjne, dokumentalizowane, dokumentalne, dokumentarne, dokumentne, dokumentowane, dokupione, dokupowane, dokupywane, dokuwane, dokwaszane, dokwaszone, dokwaterowane, dokwaterowywane, dolane, doleczone, dolepiane, dolepione, dolewane, doliczane, doliczone, dolinne, dolistne, dolne, Dolne, dolorologiczne, dolorystyczne, dolutowane, dolutowywane, doładowane, doładowywane, doławiane, dołączane, dołączone, dołowane, dołowione, dołożone, dołuskane, dołuskiwane, domaciczne, domagnesowane, domagnesowywane, domalowane, domalowywane, Domasławine, domawiane, domeldowane, domeldowywane, Domenichine, domestykacyjne, domestykalne, Domiceline, domicylowane, domierzane, domierzone, domieszane, domieszkowane, dominacyjne, dominialne, Dominiczyne, dominowane, domłacane, domłócone, domniemane, domokrążne, domontowane, domówione, domrażane, domrożone, domurowane, domykane, domyślane, domyślne, domywane, Donacine, donacyjne, donajmowane, donasienne, donaszane, donatystyczne, doniesione, doniszczone, Donne, donoszone, donośne, dookolne, dookreślane, dookreślone, doorane, doorywane, dopadane, dopakowane, dopakowywane, dopalane, dopalone, dopaminergiczne, dopasane, dopasione, dopasowane, dopasowywalne, dopasowywane, dopatrywane, dopatrzone, dopchane, dopełniane, dopełnione, dopędzane, dopędzone, dopieczone, dopiekane, dopieprzane, dopieprzone, dopierane, dopierdalane, dopierdolone, dopierdzielane, dopierdzielone, dopierniczane, dopieszczane, dopieszczone, dopijane, dopilnowane, dopilnowywane, dopiłowane, dopiłowywane, dopinane, dopingowane, dopisane, dopisywane, doplątane, dopłacane, dopłacone, dopompowane, dopompowywane, doposażane, doposażone, dopowiadane, dopowiedziane, dopożyczane, dopożyczone, dopracowane, dopracowywane, doprane, doprasowane, doprasowywane, dopraszane, doprawiane, doprawione, doprażane, doprażone, doprecyzowane, doprecyzowywane, doproszone, doprowadzane, doprowadzone, doprzędzione, doprzędzone, doprzęgane, doprzężone, dopuszczalne, dopuszczane, dopuszczone, dopychane, dopytane, dopytywane, dorabiane, dorachowane, dorachowywane, doradzane, doradzone, doraźne, Dordogne, doredagowane, doregulowane, doregulowywane, doręczalne, doręczane, doręczne, doręczone, Dorianine, dorobione, Dorocine, doroczne, dorodne, dorozumiane, dorozumiewane, dorównane, dorsalne, dorszokształtne, dorwane, Dorydzine, dorysowane, dorysowywane, dorywane, dorzeczne, dorzeźbione, dorzucane, dorzucone, dorzynane, dosadne, dosadzane, dosadzone, dosalane, dosiadane, dosiadywane, dosiane, dosiebne, dosieczne, dosieczone, dosiedlane, dosiedlone, dosiekane, dosiewane, dosięgalne, dosięgane, dosiężne, dosiężone, doskładane, doskonalone, doskórne, doskrobane, doskrobywane, dosładzane, dosłane, dosłodzone, dosłoneczne, dosłowne, dosłuchane, dosłuchiwane, dosłyszalne, dosłyszane, dosmaczane, dosmaczone, dosmażane, dosmażone, dosolone, dospane, dospawane, dostane, dostarczane, dostarczone, dostateczne, dostawane, dostawiane, dostawione, dostawne, dostępne, dostojne, dostosowane, dostosowywane, dostrajane, dostrojone, dostrzegalne, dostrzegane, dostrzelane, dostrzelone, dostrzeżone, dostudzane, dostudzone, dosuszane, dosuszone, dosuwane, dosyłane, dosypane, dosypiane, dosypywane, doszczelniane, doszczelnione, doszczętne, doszkalane, doszkolone, doszlifowane, doszlifowywane, doszlusowane, doszlusowywane, doszorowane, doszorowywane, dosztukowane, dosztukowywane, doszywane, dościelane, dościgane, dośledzane, dośledzone, dośnione, dośpiewane, dośpiewywane, dośrodkowane, dośrodkowywane, dośrubowane, dośrubowywane, doświadczalne, doświadczane, doświadczone, doświetlane, doświetlone, dotachane, dotacyjne, dotaczane, dotańcowane, dotańczone
Widok kolumn Widok listy
abdominalne abdykacyjne aberracyjne abiogenne abiologiczne abiotyczne abisalne ablacyjne ablaktowalne ablaktowane ablatywne ablegrowane abolicjonistyczne abolicyjne abonowane aborcyjne abradowane abrazyjne abrewiacyjne abrewiaturalne abrogowane absencyjne absolutne absolutoryjne absolutystyczne absolutyzowane absolwowane absorbowalne absorbowane absorpcyjne abstrahowane abstrakcjonistyczne abstrakcyjne abstynencyjne absurdalizowane absurdalne absydalne abszytowane abuliczne abysalne acetonemiczne acetylowane achromatyczne achromatyzacyjne acidofilne acydofilne acykliczne acylowane adaptabilne adaptacyjne adaptatywne adaptowane addukcyjne addycyjne addytywne adekwatne adhezyjne adiabatyczne adiaforyczne adiustacyjne adiustowane administracyjne administrowane admiracyjne admirowane adnominalne adnotowane adolescencyjne adoniczne adopcyjne adoptowane adoracyjne adornowane adorowane adrenergiczne adresatywne adresowane adsorbowalne adsorbowane adsorpcyjne adwekcyjne adwentystyczne adwerbalne adwerbialne aerodynamiczne aerodyspersyjne aeroenergetyczne aerofotograficzne aerogeofizyczne aerograficzne aerokinetyczne aerologiczne aeromechaniczne aeronautyczne aeronawigacyjne aeronomiczne aeroponiczne aerostatyczne aeroterapeutyczne aerotermodynamiczne aerotriangulacyjne aerotyczne aerozoiczne aerozolowane aestetyczne afabularne afatyczne afektacyjne afektoterapeutyczne afektowane afektowne afektywne afeliczne aferalne aferogenne afiguralne afiksalne afiliacyjne afiliowane afiniczne afinowane afirmacyjne afirmatywne afirmowane afiszowane afizjologiczne afleksyjne afoniczne aforystyczne afotyczne afrodyzjakalne afrontowane afrykanistyczne afrykanizowane afrykanologiczne agencyjne agenturalne agitacyjne agitowane aglomeracyjne aglomerowane aglutacyjne aglutynacyjne aglutynowane agmatoploidalne agnacyjne agnostycystyczne agnostyczne agogiczne agonalne agoniczne agonistyczne agradacyjne agramatyczne agrarne agrarystyczne agrawacyjne agrawowane agregacyjne agregatowane agregowane agresyjne agresywne agrobiologiczne agrochemiczne agroekologiczne agroekonometryczne agrofizyczne agrogeologiczne agroklimatologiczne agromechaniczne agromelioracyjne agrometeorologiczne agronomiczne agrotechniczne agroturystyczne ahistoryczne ahumanistyczne aideologiczne aikoniczne aintelektualne Aisne ajencyjne ajtiologiczne ajurwedyczne akademiczne akademijne akademizowane akarologiczne akatalektyczne akataleptyczne akcedencyjne akceleracyjne akcentacyjne akcentologiczne akcentowane akcentuacyjne akceptacyjne akceptowalne akceptowane akcesoryczne akcesoryjne akcesyjne akcjonistyczne akcydentalne akcyjne akefaliczne aklamacyjne aklamowane aklimatyzacyjne aklimatyzowane akmeistyczne akognitywne akomodacyjne akomodowane akrecyjne akredytacyjne akredytowane akredytywne akroamatyczne akrobacyjne akrobatyczne akrocentryczne akromonogramatyczne akronimiczne akropetalne akroplastyczne akrosomalne aksamitne aksjologiczne aksjomatyczne aksjonistyczne aksonometryczne aktualistyczne aktualizacyjne aktualizowane aktualne aktuarialne aktyniczne aktynometryczne aktywacyjne aktywistyczne aktywizacyjne aktywizowane aktywne aktywowane akulturacyjne akumulacyjne akumulowane akuratne akustoelektroniczne akustooptyczne akustyczne akuszeryjne akuzatywne akwanautyczne akwarystyczne akwirowane akwizycyjne alarmistyczne alarmowane albinotyczne alchemiczne aleatoryczne alegoryczne alegoryzowane alegowane aleksandryczne alergenne alergiczne alergizowane alergologiczne alfaaktywne alfabetyczne alfanumeryczne algebraiczne algologiczne algorytmiczne algorytmizowane alicykliczne alienacyjne alienowane alifatyczne alimentacyjne alimentowane alinearne aliteracyjne alkaliczne alkalifilne alkalizowane alkiloaromatyczne alkilowane Alkione alkoholiczne alkoholizowane alkohologiczne alkowiane alleliczne allelopatyczne Allgemeine allochromatyczne allochtoniczne allogamiczne allogeniczne allopatryczne alloploidalne allopoliploidalne allosteryczne allotropijne alochromatyczne alochtoniczne alodialne alodynowane alofoniczne alogamiczne alogeniczne alogiczne alograficzne alokacyjne alokowane alokucyjne alomorficzne alopatryczne alopatyczne aloplastyczne aloploidalne alopoliploidalne alotropijne alpinistyczne altaryjne alterglobalistyczne alternacyjne alternatywne alternowane alterocentryczne alterowane altimetryczne altruistyczne aluminiowane aluminograficzne aluminotermiczne aluwialne aluzyjne alweolarne amagnetyczne amalgamowane amaterialne ambarasowane ambarkowane ambicjonalne ambicyjne ambiofoniczne ambitne ambiwalentne ambulakralne ambulatoryjne ameboidalne amelioracyjne amentywne amerykanistyczne amerykanizowane ametaboliczne ametamorficzne ametodyczne amfibijne amfibiotyczne amfiboliczne amfibologiczne amfibrachiczne amfidromiczne amfiploidalne amfiprotyczne amfiteatralne amfolityczne amforyczne amfoteryczne amidystyczne aminowane amitotyczne amnestionowane amnestiowane amnestyczne amnestyjne amnezyjne amoniakalne amoniakowane amonioteliczne amonowane amoralne amorficzne amortyzacyjne amortyzowane amoryczne amotoryczne ampelograficzne ampelologiczne amperometryczne amplifikacyjne amplifikowane amputacyjne amputowane amunicyjne anabaptystyczne anabatyczne anabiotyczne anaboliczne anachroniczne anadromiczne anaerobiczne anaerobiotyczne anafilaktyczne anaforetyczne anaforyczne anaglificzne anagogiczne anagramatyczne anagramowane anakolutyczne anakreontyczne analeptyczne analfabetyczne analgetyczne analityczne analizowane analne analogiczne anamnestyczne anamorficzne anamorfotyczne anankastyczne anapestyczne anapsydalne anarchiczne anarchistyczne anarchizowane anastatyczne anatoksyczne anatomiczne anatomopatologiczne ancestralne androfobiczne androgeniczne androgenne androginiczne androgyne Androgyne androgyniczne androidalne androkefaliczne andrologiczne andynistyczne anegdotyczne aneksjonistyczne aneksyjne anektowane anemiczne anemochoryczne anemogamiczne anemometryczne anencefaliczne anergiczne anestetyczne anestezjologiczne anestezyjne aneuploidalne angażowane angeliczne angelologiczne angielskojęzyczne angielszczone angiochirurgiczne angiograficzne angiologiczne anglezowane anglistyczne anglizowane anglojęzyczne angobowane anheliczne anhelliczne anhemitoniczne anihilacyjne anihilowane animacyjne animalistyczne animalizowane animalne animatroniczne animistyczne animizacyjne animizowane animowane anizotomiczne ankietowane ankietyzacyjne ankietyzowane ankrowane annalistyczne Anne annominacyjne anodowane anodyzowane anoetyczne anoksemiczne anomalne anomiczne anonsowane anoreksyjne anorektyczne anorganiczne anormalne anormatywne anorogeniczne antagonistyczne antagonizowane antarktyczne antecedentne antedatowane Antoine antologiczne antologijne antonimiczne antropiczne antropocentryczne antropofagiczne antropogenetyczne antropogeniczne antropogeograficzne antropograficzne antropoidalne antropologiczne antropometryczne antropomorficzne antropomorfizacyjne antropomorfizowane antroponimiczne antroponomiczne antroposkopijne antropotechniczne antropozoficzne antropozoiczne antyaborcyjne antyabstrakcyjne antyajencyjne antyakustyczne antyalergiczne antyartystyczne antyarytmiczne antyautorytarne antyautorytatywne antybakteryjne antybiotyczne antybiurokratyczne antycieplne antycyklonalne antycypacyjne antycypowane antycywilizacyjne antyczne antydatowane antydemokratyczne antydepresyjne antydespotyczne antydetonacyjne antydiuretyczne antydogmatyczne antydynastyczne antyegalitarne antyekonomiczne antyemocjonalne antyempiryczne antyestetyczne antyfederalistyczne antyfeministyczne antyfeudalne antyfonalne antyfoniczne antyfrykcyjne antyglobalistyczne antyglobalizacyjne antygradacyjne antygrzybiczne antyheroiczne antyhierarchiczne antyhigieniczne antyhormonalne antyhumanistyczne antyhumanitarne antyimperialne antyimplozyjne antyinflacyjne antyintelektualne antyironiczne antykadencyjne antykapitalistyczne antykizowane antyklerykalne antyklinalne antykoincydencyjne antykolizyjne antykolonialne antykolonistyczne antykomercyjne antykomunikatywne antykomunistyczne antykoncepcyjne antykonformistyczne antykonstytucyjne antykorozyjne antykorupcyjne antykościelne antykwaryczne antyliberalne antylimfocytarne antylogiczne antylustracyjne antymafijne antymagnetyczne antymanualne antymilitarystyczne antymitotyczne antymonarchistyczne antymonopolistyczne antymotywacyjne antynarkotyczne antynatalistyczne antynaturalistyczne antynomiczne antynomijne antynomistyczne antynuklearne antyoksydacyjne antypaniczne antypartyjne antypatriotyczne antypatyczne antypedagogiczne antyperystaltyczne antypodalne antypodyczne antypornograficzne antypozytywistyczne antypsychologiczne antyradiolokacyjne antyrealistyczne antyrecesyjne antyreformistyczne antyreligijne antyreumatyczne antyrewolucyjne antyrodzinne antyrojalistyczne antyromantyczne antysanacyjne antysanitarne antyschematyczne antyscholastyczne antysejsmiczne antyseptyczne antysocjalistyczne antyspekulacyjne antyspołeczne antystatyczne antystroficzne antysyjonistyczne antysymetryczne antyterrorystyczne antytetyczne antytoksyczne antytotalitarne antyunijne antyurbanistyczne antyutopijne antywibracyjne antywojenne anulowane aortalne aortograficzne aorystyczne apagogiczne apartyjne aparycyjne apatetyczne apatriotyczne apatyczne apedagogiczne apelacyjne apelatywne apercepcyjne apercypowane aperiodyczne apertyzacyjne apetyczne apetytne apheliczne apikalne apiterapeutyczne aplanatyczne aplikacyjne aplikowane apochromatyczne apodyktyczne apofatyczne apofoniczne apoftegmatyczne apogamiczne apokaliptyczne apokarpiczne apokopiczne apokryficzne apolityczne apologetyczne apologiczne apologizowane apoplektyczne apoptotyczne aporetyczne aportowane apostatyczne aposterioryczne aposteriorystyczne apostołowane apostroficzne apoteozowane apotropaiczne apotropeiczne apozycyjne aprecjacyjne apretowane apreturowane aprioryczne apriorystyczne aprobatywne aprobowane aproksymacyjne aproksymatywne aproksymowane aprotyczne aprowidowane aprowincjonalne aprowizacyjne apsychologiczne apsydalne apsydialne apteczne Aquitaine arabistyczne arabizowane arabskojęzyczne Arachne arachnologiczne aranżacyjne aranżowane arbitralne arbitrażowane arborealne archaiczne archaistyczne archaizacyjne archaizowane archeograficzne archeologiczne archeopteryczne archeoteczne archeozoiczne archeozoologiczne archetypiczne archidiakonalne archidiecezjalne archikatedralne architektoniczne archiwalne archiwistyczne archiwizacyjne archiwizowane arcybanalne arcydelikatne arcydowcipne arcydurne arcydziwne arcygroźne arcykosztowne arcyksiężne arcynudne arcyoddane arcypiękne arcypoważne arcyprawomyślne arcyskomplikowane arcyskromne arcyspektakularne arcysugestywne arcyswobodne arcyśmieszne arcytrudne arcyważne arcyzabawne arealistyczne arealne areligijne arendowane areograficzne areometryczne areopagiczne aresztowane arfowane argentometryczne argumentacyjne argumentowane Ariane arianistyczne ariostyczne arkfunkcyjne arktyczne armenoidalne armijne armilarne Arne aromantyczne aromaterapeutyczne aromatyczne aromatyzacyjne aromatyzowane arpeggione arsenoorganiczne arterialne arteriograficzne arteriosklerotyczne arteryjne artretyczne artrologiczne artyficjalne artykulacyjne artykułowane artystyczne arylowane arystokratyczne arystoteliczne arytmetyczne arytmiczne arytmograficzne ascendentalne ascensyjne ascetyczne asejsmiczne aseksualne asekuracyjne asekurowane asemantyczne asenizacyjne asenizowane aseptyczne asertoryczne asertywne asfaltowane asocjacjonistyczne asocjacyjne asocjalne asocjatywne asocjowane asomatyczne aspiracyjne aspirowane aspołeczne Assiniboine astatyczne asteniczne astmatyczne astralne astrobiologiczne astrochemiczne astrofizyczne astrologiczne astrometryczne astronautyczne astronawigacyjne astronomiczne astygmatyczne asygmatyczne asygnacyjne asygnowane asylabiczne asymetryczne asymilacyjne asymilowane asymptotyczne asynchroniczne asyndetyczne atakowane ataktyczne ataraktyczne atawistyczne ateistyczne ateizowane atematyczne atemporalne atencjonalne aterynokształtne atestacyjne atestowane atetotyczne atletyczne atmofilne atmosferyczne atoksyczne atomistyczne atomizowane atonalne atoniczne atrakcyjne atranzytywne atraumatyczne atrialne atroficzne atrybucyjne atrybutywne audialne audiencjonalne audiencyjne audiologiczne audiometryczne audiowizualne audytoryjne audytywne augmentatywne aukcjonowane aukcyjne auktorialne auskultowane australne australoidalne autarkiczne autentyczne autentystyczne autoagresyjne autoagresywne autobiograficzne autobiografizowane autochtoniczne autodestrukcyjne autodydaktyczne autoerotyczne autofagiczne autogamiczne autogeniczne autogenne autograficzne autografowane autohipnotyczne autoimmunizacyjne autoimmunologiczne autointerpretacyjne autoironiczne autokatalityczne autokefaliczne autokorelacyjne autokratyczne autokreacyjne autokrytyczne autolityczne autolizowane automatyczne automatyzacyjne automatyzowane autometamorficzne automorficzne autonomiczne autonomistyczne autonomizowane autooksydacyjne autoplastyczne autoploidalne autopoliploidalne autopromocyjne autoproteolityczne autopsyjne autorefleksyjne autoregulacyjne autorotacyjne autorytarne autorytatywne autoryzacyjne autoryzowane autoteliczne autotematyczne autoterapeutyczne autotroficzne autystyczne awansowane awantażowne awaryjne awerroistyczne awersyjne awiacyjne awiotechniczne awizacyjne awizowane azoiczne azotolubne azotowane azymutalne ażurowane babcine babrane babunine bachiczne baczne badane badziewne bagatelizowane bagatelne bagienne bagrowane bajane bajcowane bajeczne bajerowane bajroniczne bajronistyczne bajtlowane bakelizowane bakierowane bakonistyczne bakteriolityczne bakteriologiczne bakteriostatyczne bakteryjne Balanchine balastowane balistyczne balladyczne balneoklimatyczne balneologiczne balneotechniczne balneoterapeutyczne balotowane balsamiczne balsamowane bałamucone bałamutne bałuszone bałwanione bałwochwalone banalizowane banalne bandażowane banderolowane banitowane bantuidalne baptystyczne barbaryzowane barbotine bariatryczne barometryczne bartne barwione barwne barycentryczne baryczne barykadowane batalistyczne bateryjne batialne batikowane batożone batygraficzne batymetryczne bawełniane bawełnianopodobne bawełnopodobne bawialne bawione bazgrane bazgrolone bazylikalne bąkane beatyfikacyjne beatyfikowane bebeszone bechtane beczane beczkowane beguine behawioralne behawiorystyczne bejcowane beletrystyczne beletryzacyjne beletryzowane belkowane belowane bełkotane bełtane bene beneficjalne bentoniczne Bertone besemerowane besztane betaaktywne betonowane bezapelacyjne bezawaryjne bezbakteryjne bezbarwne bezbateryjne bezbłędne bezbolesne bezbożne bezbronne bezbrzeżne bezcenne bezceremonialne bezchmurne bezcielesne bezczelne bezczeszczone bezczynne bezdecyzyjne bezdenne bezdogmatyczne bezdomne bezdrożne bezdrzewne bezduszne bezdymne bezdyskusyjne bezdziedziczne bezdzietne bezdźwięczne bezecne bezenergetyczne bezfleksyjne bezforemne bezgarbne bezgłośne bezgraniczne bezgrzeszne bezgwiezdne bezimienne bezimplozyjne bezindukcyjne bezinercyjne bezinteresowne bezinwazyjne bezinwestycyjne bezkaloryczne bezkarne bezkoleśne bezkolizyjne bezkonkurencyjne bezkonne bezkostne bezkresne bezkrytyczne bezkształtne bezkwietne bezleśne bezlistne bezlitosne bezludne bezładne bezmierne bezmięsne bezmroźne bezmyślne beznadziejne beznamiętne beznasienne beznożne bezobłoczne bezojczyźniane bezokienne bezoperacyjne bezopresyjne bezostne bezowocne bezowulacyjne bezpartyjne bezpieczne bezpłatne bezpłodne bezpłomienne bezpodstawne bezpotomne bezpowietrzne bezpowrotne bezpożyteczne bezprawne bezprefiksalne bezpretensjonalne bezprizorne bezprodukcyjne bezproduktywne bezpromienne bezpruderyjne bezpryncypialne bezprzykładne bezprzytomne bezpylne bezradne bezrdzenne bezrefleksyjne bezreligijne bezrobotne bezrolne bezrozumne bezrybne bezrządne bezrzęsne bezsenne bezsensowne bezsilne bezskuteczne bezsłoneczne bezsłowne bezsolne bezsporne bezsprzeczne bezstratne bezstronne bezsufiksalne bezszelestne bezszumne bezśnieżne beztrwożne bezumowne bezustanne bezuszne bezużyteczne bezwibracyjne bezwiedne bezwietrzne bezwładne bezwłasnowolne bezwodne bezwolne bezwonne bezwstydne bezwymienne bezwzględne bezzasadne bezzębne bezzwłoczne bezzwrotne bezżenne bębnowane bialuchne białkopodobne białkowane białoczelne białorunne białorzytne biblijne bibliograficzne bibliologiczne biblioteczne biblistyczne bichroniczne biczowane bidne biedne biedniuchne biegane Bielawne bielicowane bielicoziemne bieliźniane bielone bieluchne bierne bierzmowane biesiadne bieżne bieżnikowane bifilarne bifunkcyjne bifurkacyjne bigamiczne biglowane bigoteryjne bigowane biguine bijane bilabialne bilansowane bilateralne biletowane bilinearne bilingwalne biliteralne bilokacyjne bimetaliczne bimodalne bimorficzne binarne bindowane binokularne binominalne bioagrotechniczne bioaktywne bioakustyczne bioastronautyczne biobibliograficzne biocenologiczne biocenotyczne biochemiczne biocybernetyczne biodynamiczne bioekologiczne bioelektroniczne bioelektryczne bioenergetyczne bioenergotermiczne biofilne biofizyczne biogenetyczne biogeniczne biogenne biogeocenologiczne biogeochemiczne biogeograficzne biograficzne bioinżynieryjne biokatalityczne bioklimatologiczne bioklimatyczne biokorozyjne biologiczne biologistyczne biologizowane bioluminescencyjne biomagnetyczne biomechaniczne biomedyczne biometalurgiczne biometeorologiczne biometryczne bioniczne bioorganiczne bioplazmatyczne biopsychiczne biosocjologiczne biosoniczne biostatyczne biosterowane biosyntetyczne biotechniczne biotechnologiczne bioterapeutyczne bioterrorystyczne biotyczne bioweterynaryjne biozgodne bipolarne birbantowane birofilistyczne biseksualne biskwitowane bisowane bistabilne bitewne bitne bitonalne bitumiczne bitumowane biurokratyczne biurokratyzowane bizantynizowane biżuteryjne blachowane bladozielone bladziuchne blankowane blanszowane blanżerowane blaszane blaszkoskrzelne blatne blazonowane blechowane bledziuchne blefowane blichowane blindowane bliskorębne bliskoznaczne bliziuchne Blizne blokowane bluffowane bluszczolistne bluzgane błagalne błagane bławatne błędne błękitne błękitnozielone błocone błogosławione błotne błyskawiczne boazeryjne boczne bocznikowane bocznościenne bodzone bodźcowane bogacone bogatokaloryczne bogobojne bogoojczyźniane bohemistyczne bojkotowane boksowane bolesne bolometryczne bombardowane bombastyczne bonapartystyczne bonderyzowane Bondone bonifikowane boniowane bonitacyjne bonitowane bonowane bookowane borealne borgowane Borne borne borowane borowodorowane borówczane botaniczne bourguignonne Bourne bożniczne brachygraficzne brakowane brakowne bramkostrzelne bramowane brane brasowane bratane brązowane brązowione brązowoczarne brązowoczerwone brązowozielone brechane brechtane Bridgestone Brisbane bromatologiczne bromowane bronione bronne bronowane broszowane broszurowane browarne browarniane brudne brudnoczerwone brudnozielone brudzone brukane brukowane brukwiane brunatne brunatnione brunatnoczarne brunatnoczerwone brunatnozielone brutalizowane brutalne bruzdkowane bruzdowane brużdżone brykietowane brylantynowane bryzgane brzane brząkane brzdąkane brzdękane brzemienne brzeżne brzękane brzone brzuszne buchalteryjne buchtowane buddaistyczne budowane budowlane
budzone budżetowane buforowane bujane bujne bukoliczne bukowane buksowane bulimiczne bulone bulwersowane bułane bułczane bułgarystyczne bułgaryzowane bunkropodobne bunkrowane buntowane buńczuczne buraczane burozielone bursalne bursztynodajne bursztynonośne burzone burżuazyjne butaforyjne butelkowane butelkowozielone butne bydlęcone bzdurne bzykane cacane cackane Caine calascione caluchne całkowalne całkowane całodzienne całogodzinne całomiesięczne całonocne całopalne całoroczne całorolne całosemestralne całowane całowieczne całowieczorne całunne całuśne caravaggionistyczne Carcassonne carne Caroline cassazione cassettone cassone Castiglione Catherine cayenne Cayenne cechowane Cecyline cedowane cedzone cefalokształtne cefalometryczne cegielniane cegiełkowane ceglane ceglastoczerwone cegłopodobne celebracyjne celebrowane Celestynine Celinine celkowane cellograficzne cellone celne celomatyczne celowane celtologiczne celularne cembrowane cementacyjne cementochłonne cementooszczędne cementowane cementowniane cenestetyczne cenione cenne cenocytyczne cenogenetyczne cenotyczne centezymalne centralistyczne centralizacyjne centralizowane centralne centrowane centryczne centryfugalne centryfugowane centrypetalne centrystyczne centurialne cenzorowane cenzuralne cenzurowane ceramiczne cerebralne ceremonialne cerkiewne cerograficzne ceroplastyczne cerowane certyfikacyjne certyfikowane cetologiczne cewione cewnikowane cezaryczne Cezarynine cezarystyczne cętkowane chachmęcone chaconne chalkofilne chamedafne chamrane chaotyczne chapane charakterne charakterologiczne charakteropatyczne charakterystyczne charakteryzowane charytatywne charytologiczne charyzmatyczne chasmogamiczne chciane cheironomiczne chejroskopijne chelatowane chemiczne chemicznofizyczne chemigraficzne chemioterapeutyczne chemizacyjne chemizowane chemoautotroficzne chemogeniczne chemometryczne chemonastyczne chemoodporne chemotaktyczne chemoterapeutyczne chemotroniczne chemotropiczne chemoutwardzalne Cheyenne chędożone chętne chiliastyczne chimerne chimeryczne chiralne chironomiczne chiropterologiczne chirurgiczne chitarrone chlane chlapane chlastane chlebne chlebodajne chlewne chlipane chlorkowane chloroformowane chloropochodne chlorowane chlorowcopochodne chlorowcowane chlubne chlustane chłapane chłeptane chłodne chłodzone chłonne chłostane chmielne chmielone chmielowane chmurne chmurzone chochlowane chodne chodzone cholerne choleryczne choliambiczne cholijambiczne cholinergiczne chomikowane chondrologiczne chopinologiczne chorągiewne chorągwiane chordotonalne choregiczne choreiczne choreograficzne choreologiczne choriambiczne chorijambiczne chorobne chorograficzne chorologiczne chowane chóralne Christine chromatograficzne chromatografowane chromatyczne chromianowane chromogeniczne chromolone chromoniklowane chromosferyczne chromosomalne chromotaktyczne chromoterapeutyczne chromotropiczne chromotypograficzne chromowane chroniczne chronione chronofotograficzne chronograficzne chronologiczne chronologizacyjne chronologizowane chronometrowane chronometryczne chronoterapeutyczne chronozoficzne chrupane chrupotane chruściane chrystianizacyjne chrystianizowane chrystocentryczne chrystologiczne chrystozoficzne chrzanione chrząstne chrzcielne chrzczone chrzestne chrzęstne chtoniczne chuchane chudzone chwacone chwalebne Chwalisławine chwalne chwalone chwatne chwiane chwiejne chwierutane chwierutne chwilopomne chwycone chwytane chwytne chybiane chybione chybotane chylone Chyżne ciachane ciałopalne ciałopodobne ciamkane ciapane Ciasne ciasne ciągane ciągnione cicerone cichobieżne cichociemne cichostrzelne Ciechosławine ciekawione ciekłokrystaliczne cielesne cielne ciemiężone ciemne ciemnobłękitne ciemnobrunatne ciemnoczerwone ciemnoszarozielone ciemnozielone cieniolubne cienione cieniowane cienioznośne cieniuchne cienkolistne cienkoprzędne cienkorunne cienkościenne ciepane cieplarniane cieplne ciepluchne ciepłochłonne ciepłochronne ciepłochwiejne ciepłodajne ciepłolubne ciepłowodne ciepłozgrzebne cierne ciernione cierpiane cieszone ciężarne ciężkostrawne ciężkozbrojne cineramiczne ciocine ciosane ciotczyne cioteczne ciskane ciszone ciśnione ciukane ciułane ciupane ciupciane ciurkane clone cmentarne cmentarniane cmokane cmoktane cne cochane codzienne coelomatyczne cofane cogodzinne cojesienne cokwartalne colascione Cologne Coltrane comiesięczne conchiglione conditione coniedzielne conocne coranne Corleone coroczne cowieczorne córczyne Crane cucone cudaczne cudne cudotworne cudowne cudzołożne cudzożywne cukierniane cuklonalne cukrodajne cukrowane cukrowniane cukrzone cumowane cwane cwelone cybernetyczne cybernetyzowane cyckane cyfrowane cyganeryjne cyganione cyganologiczne cyjanizowane cyjanowane cykane cykliczne cyklinowane cykloalifatyczne cyklofreniczne cykloidalne cyklometryczne cyklonalne cykloniczne cykloramiczne cyklostroficzne cyklotymiczne cylindrowane cylindryczne cynestetyczne cyniczne cynkograficzne cynkonośne cynkoorganiczne cynkowane cynoorganiczne cynowane cyrklowane cyrkulacyjne cyrkularne cyrkumwalacyjne Cyryline cystograficzne cytatologiczne cytoblastyczne cytochemiczne cytodiagnostyczne cytofizjologiczne cytogenetyczne cytohormonalne cytokinetyczne cytologiczne cytoplazmatyczne cytostatyczne cytowane cywilistyczne cywilizacyjne cywilizowane cywilne cywilnoprawne cyzelowane czadzone Czarne czarne czarniuchne czarnobrunatne czarnosecinne czarnosine czarnozielone czarnoziemne czarowane czarowne czarterowane czasochłonne czasooptymalne czasoprzestrzenne czcigodne czczone czechizowane czekane czekoladopodobne czeladne czelne czelustne czepiane czepione czepne Czerne czernione czerpalne czerpane czerwienione czerwienne czerwiogubne czerwonawobrunatne Czerwone czerwone czerwonobrunatne czerwonosine czerwonoziemne czesane Czesine Czesławine czesne częstokrotne częstowane człekokształtne człekopodobne członkowane członowane czniane czochane czochrane czołobitne czołowouchylne czopowane czterdziestokrotne czterechsetne czternastogodzinne czternastokrotne czternastowieczne czterobarwne czterodrożne czterodzielne czterogodzinne czteroipółgodzinne czterojajeczne czterojęzyczne czterokondygnacyjne czterokonne czterokrotne czterolistne czteromiesięczne czteronożne czteroramienne czterorodzinne czterosemestralne czterosilne czteroskrzelne czterostronne czterostrunne czterostrzelne czterotysięczne czujne czupurne czwartorzędne czworaczne czworoboczne czworokątne czworonożne czworościenne czynione czynne czyraczne czyszczone czyściuchne czytane czytelne czytelniane czytywane ćmione ćpane ćwiartkowane ćwiartowane ćwiczebne ćwiczone ćwiekowane ćwierćautomatyczne ćwierćwieczne ćwikane dachowane dadaistyczne Dafne dafne dagerotypowane Dagmarzyne Dagnine Dagusine daktyliczne daktylograficzne daktyloskopijne daktyloskopowane dalekobieżne dalekonośne dalekosiężne dalekowzroczne Dalisławine daltonistyczne dane Danieline Danone danone Danucine Danusine daoistyczne daremne darniowane darowane darowywane darwinistyczne darzone datalne datowane dawane dawkowane dawne dawnowieczne dazymetryczne debarkowane debetowane debilne Deborzyne debugowane decentralistyczne decentralizacyjne decentralizowane decentrowane dechrystianizowane decydowane decymalne decymowane decyzyjne dedukcyjne dedukowane dedykacyjne dedykowane deelektronizowane deelektryzowane deemulgowane deeskalowane defaszyzowane defekacyjne defekowane defektologiczne defektowane defektowne defektywne defenestrowane defensywne deferencyjne defetystyczne defibracyjne defibrowane defibrylacyjne defibrynowane definicyjne definiowalne definiowane definitione definitywne deflacyjne deflagmowane deflagracyjne deflegmacyjne deflegmowane deflorowane defoliacyjne deformacyjne deformowane defragmentowane defraudowane degeneracyjne degeneratywne degenerowane deglacjacyjne deglomeracyjne deglomerowane degradacyjne degradowane degresywne degustacyjne degustowane dehermetyzacyjne dehermetyzowane deheroizacyjne deheroizowane dehumanizacyjne dehumanizowane deifikowane deiktyczne deistyczne dejonizowane dekagonalne dekanalne dekantowane dekapitalizowane dekapowane dekartelizowane dekatyzowane deklamacyjne deklamatoryczne deklamowane deklaracyjne deklaratywne deklarowane deklasowane deklinacyjne deklinowane dekodowane dekodyfikowane dekolonizacyjne dekolonizowane dekoltowane dekomercjalizacyjne dekomercjalizowane dekompensacyjne dekompensowane dekompletowane dekomponowane dekompozycyjne dekompresowane dekompresyjne dekomunizacyjne dekomunizowane dekoncentracyjne dekoncentrowane dekoniunkturalne dekonspirowane dekonstrukcyjne dekonstruktywne dekontaminowane dekoracyjne dekoratywne dekorowane dekortykacyjne dekortykowane dekowane dekretowane dekstralne dekurażowane delabializowane Delavigne delegacyjne delegalizacyjne delegalizowane delegowane deleksykalizowane Delfinine deliberowane delicyjne delikatne delikatniuchne delimitacyjne delimitowane deliryczne deliryjne delmoplastyczne delożowane deluwialne demagnetyzacyjne demagnetyzowane demagogiczne demarkacyjne demaskacyjne demaskowane dematerializowane dementowane demilitaryzacyjne demilitaryzowane demineralizacyjne demineralizowane deminutywne demistyfikacyjne demistyfikowane demitologizacyjne demitologizowane demiurgiczne demobilizacyjne demobilizowane demodulacyjne demodulowane demograficzne demokratyczne demokratyzacyjne demokratyzowane demoliberalne demolowane demoniczne demonizowane demonofobiczne demonologiczne demonopolizowane demonstracyjne demonstrowane demontowane demoralizowane demoskopijne demotyczne demulgacyjne demulgowane denacjonalizowane denacyfikacyjne denacyfikowane denaturacyjne denaturalizowane denaturowane denazalizowane denazyfikacyjne denazyfikowane dendrologiczne dendrometryczne dendrytyczne denerwowane denitracyjne denitryfikacyjne deniwelacyjne denne denominacyjne denominalne denominowane denotacyjne denotatywne denotowane dentalne dentystyczne denudacyjne denudowane denuklearyzacyjne denuklearyzowane denuncjowane deontologiczne deontyczne depalatalizacyjne depalatalizowane departamentalne depenalizacyjne depenalizowane depersonalizacyjne depersonalizowane depersonifikacyjne depersonifikowane depigmentacyjne depilacyjne depilowane deplasowane depolaryzacyjne depolaryzowane depolimeryzowane depolonizacyjne depolonizowane deponowane depopulacyjne depopularyzowane deportacyjne deportowane depozycyjne deprawacyjne deprawowane deprecjacyjne deprecjatywne deprecjonowane depresyjne deprymogeniczne deprymowane deprywacyjne deprywatyzacyjne deprywatyzowane deptane deputowane deranżowane deratyzacyjne deratyzowane dermatologiczne dermatomalne dermoplastyczne derogacyjne derogowane derywacyjne derywowane desakralizacyjne desakralizowane desantowane descendentalne descensyjne desegregacyjne desemantyzacyjne desemantyzowane deseniowane desensybilizacyjne deskowane deskrypcyjne deskryptywne desmologiczne desmosomalne desmotropiczne desmurgiczne desocjalizacyjne desocjologizacyjne desorpcyjne desowietyzowane despotyczne destabilizowane destalinizowane destandaryzowane destrukcyjne destruktywistyczne destruktywne destruowane destylacyjne destylowane destynowane destytuowane desygnowane deszczodajne deszczonośne deszczoodporne deszczowane deszczowniane deszyfrowane detaliczne detalizowane detalowane detaszowane detekcyjne detektywistyczne detektywne detencyjne deterioratywne deterministyczne determinowane detoksykacyjne detoksykowane detonacyjne detonowane detronizacyjne detronizowane deuterokanoniczne deuteronomiczne dewaloryzacyjne dewaloryzowane dewaluacyjne dewaluowane dewastacyjne dewastowane dewerbalne dewiacyjne dewocyjne dewolucyjne dewolutywne dezadaptacyjne dezaktualizowane dezaktywacyjne dezaktywowane dezaprobowane dezatomizowane dezawuowane dezelowane deziluzyjne dezinflacyjne dezinformacyjne dezinformowane dezintegracyjne dezintegralne dezintegrowane dezinwestycyjne dezodoryzowane dezolowane dezorganizacyjne dezorganizowane dezorientowane dezurbanistyczne Dezyderzyne dezynfekcyjne dezynfekowane dezynsekcyjne dezynsekowane dezyntegracyjne dezyntegralne dezyntegrowane dębione diabelne diabetologiczne diabetyczne diaboliczne diabolizowane diachroniczne diadyczne diadynamiczne diafoniczne diaforetyczne diafragmowane diagenetyczne diagnostyczne diagnozowane diagonalne diakaustyczne diakonijne diakrytyczne dialektalne dialektograficzne dialektologiczne dialektyczne dialektyzowane dializacyjne dializowane dialogiczne dialogizowane dialogowane diamagnetyczne diamentodajne diamentonośne diamentowane diametralne dianetyczne Dianine diarystyczne diasporyczne diastatyczne diastoliczne diastroficzne diatermiczne diatoniczne dichroiczne dichromatyczne diecezjalne dielektryczne dietetyczne digitalne dimeryczne dimorficzne diofantyczne Dione Dionizine dioptryczne dioramiczne diploidalne dipsomaniakalne diuretyczne dławione dławne dłoniastodzielne dłoniastowrębne dłoniastozłożone dłubane długachne długaśne długojęzyczne długolistne długopłomienne długoramienne długoseryjne długowieczne dłutowane dłużne dmuchane doangażowane doangażowywane doawansowane dobadane dobarwiane dobarwione Dobiechnine Dobiegniewine dobielane dobielone dobieralne dobierane Dobiesławine dobijane dobitne dobrane Dobrochnine dobroczynne dobroduszne Dobromiline Dobromirzyne Dobronieżyne Dobrosławine dobrowolne dobrudzane dobrudzone dobudowane dobudowywane dobudzane dobudzone dobywane doceniane docenione dochodzone dochowane dochowywane dociągane dociążane dociążone docieczone dociekane docieplane docieplone docierane docinane dociskane dociułane docucone doczekane doczepiane doczepione doczepne doczesne doczyszczane doczyszczone doczytane doczytywane dodajne dodane dodawane dodekafoniczne dodrukowane dodrukowywane doduszane doduszone dodzierane dodźwigane dofermentowane dofermentowywane dofinansowane dofinansowywane dogadane dogadywane dogalane doganiane dogaszane dogaszone dogęszczane dogęszczone doginane doglądane dogładzane dogładzone dogłębne dogmatyczne dogmatyzowane dognane dogniatane dogniecione dogodne dogolone dogonione dogotowane dogotowywane dogradzane dograne dogrodzone dogrywane dogryzane dogryzione dogrzane dogrzewane dogwiezdne dohodowane dohodowywane doholowane doholowywane doinformowane doinformowywane doinstalowane doinstalowywane doinwestowane doinwestowywane doiwanione dojadane dojebane dojechane dojedzone dojne dojone dojrzane dokańczane dokapitalizowane dokapitalizowywane dokarmiane dokarmione doklejane doklejone dokładane dokładne dokompletowane dokompletowywane dokomponowane dokomponowywane dokonane dokonywane dokończane dokończone dokooptowane dokooptowywane dokopane dokopywane dokowane dokradane dokradzione dokrajane dokraszane dokraszone dokrawane dokrewne dokręcane dokręcone dokrojone dokrzyczane doksograficzne doksologiczne dokształcane dokształcone doktoralne doktoryzacyjne doktoryzowane doktrynalne dokumentacyjne dokumentalizowane dokumentalne dokumentarne dokumentne dokumentowane dokupione dokupowane dokupywane dokuwane dokwaszane dokwaszone dokwaterowane dokwaterowywane dolane doleczone dolepiane dolepione dolewane doliczane doliczone dolinne dolistne dolne Dolne dolorologiczne dolorystyczne dolutowane dolutowywane doładowane doładowywane doławiane dołączane dołączone dołowane dołowione dołożone dołuskane dołuskiwane domaciczne domagnesowane domagnesowywane domalowane domalowywane Domasławine domawiane domeldowane domeldowywane Domenichine domestykacyjne domestykalne Domiceline domicylowane domierzane domierzone domieszane domieszkowane dominacyjne dominialne Dominiczyne dominowane domłacane domłócone domniemane domokrążne domontowane domówione domrażane domrożone domurowane domykane domyślane domyślne domywane Donacine donacyjne donajmowane donasienne donaszane donatystyczne doniesione doniszczone Donne donoszone donośne dookolne dookreślane dookreślone doorane doorywane dopadane dopakowane dopakowywane dopalane dopalone dopaminergiczne dopasane dopasione dopasowane dopasowywalne dopasowywane dopatrywane dopatrzone dopchane dopełniane dopełnione dopędzane dopędzone dopieczone dopiekane dopieprzane dopieprzone dopierane dopierdalane dopierdolone dopierdzielane dopierdzielone dopierniczane dopieszczane dopieszczone dopijane dopilnowane dopilnowywane dopiłowane dopiłowywane dopinane dopingowane dopisane dopisywane doplątane dopłacane dopłacone dopompowane dopompowywane doposażane doposażone dopowiadane dopowiedziane dopożyczane dopożyczone dopracowane dopracowywane doprane doprasowane doprasowywane dopraszane doprawiane doprawione doprażane doprażone doprecyzowane doprecyzowywane doproszone doprowadzane doprowadzone doprzędzione doprzędzone doprzęgane doprzężone dopuszczalne dopuszczane dopuszczone dopychane dopytane dopytywane dorabiane dorachowane dorachowywane doradzane doradzone doraźne Dordogne doredagowane doregulowane doregulowywane doręczalne doręczane doręczne doręczone Dorianine dorobione Dorocine doroczne dorodne dorozumiane dorozumiewane dorównane dorsalne dorszokształtne dorwane Dorydzine dorysowane dorysowywane dorywane dorzeczne dorzeźbione dorzucane dorzucone dorzynane dosadne dosadzane dosadzone dosalane dosiadane dosiadywane dosiane dosiebne dosieczne dosieczone dosiedlane dosiedlone dosiekane dosiewane dosięgalne dosięgane dosiężne dosiężone doskładane doskonalone doskórne doskrobane doskrobywane dosładzane dosłane dosłodzone dosłoneczne dosłowne dosłuchane dosłuchiwane dosłyszalne dosłyszane dosmaczane dosmaczone dosmażane dosmażone dosolone dospane dospawane dostane dostarczane dostarczone dostateczne dostawane dostawiane dostawione dostawne dostępne dostojne dostosowane dostosowywane dostrajane dostrojone dostrzegalne dostrzegane dostrzelane dostrzelone dostrzeżone dostudzane dostudzone dosuszane dosuszone dosuwane dosyłane dosypane dosypiane dosypywane doszczelniane doszczelnione doszczętne doszkalane doszkolone doszlifowane doszlifowywane doszlusowane doszlusowywane doszorowane doszorowywane dosztukowane dosztukowywane doszywane dościelane dościgane dośledzane dośledzone dośnione dośpiewane dośpiewywane dośrodkowane dośrodkowywane dośrubowane dośrubowywane doświadczalne doświadczane doświadczone doświetlane doświetlone dotachane dotacyjne dotaczane dotańcowane dotańczone
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abdominalne, abdykacyjne, aberracyjne, abiogenne, abiologiczne, abiotyczne, abisalne, ablacyjne, ablaktowalne, ablaktowane, ablatywne, ablegrowane, abolicjonistyczne, abolicyjne, abonowane, aborcyjne, abradowane, abrazyjne, abrewiacyjne, abrewiaturalne, abrogowane, absencyjne, absolutne, absolutoryjne, absolutystyczne, absolutyzowane, absolwowane, absorbowalne, absorbowane, absorpcyjne, abstrahowane, abstrakcjonistyczne, abstrakcyjne, abstynencyjne, absurdalizowane, absurdalne, absydalne, abszytowane, abuliczne, abysalne, acetonemiczne, acetylowane, achromatyczne, achromatyzacyjne, acidofilne, acydofilne, acykliczne, acylowane, adaptabilne, adaptacyjne, adaptatywne, adaptowane, addukcyjne, addycyjne, addytywne, adekwatne, adhezyjne, adiabatyczne, adiaforyczne, adiustacyjne, adiustowane, administracyjne, administrowane, admiracyjne, admirowane, adnominalne, adnotowane, adolescencyjne, adoniczne, adopcyjne, adoptowane, adoracyjne, adornowane, adorowane, adrenergiczne, adresatywne, adresowane, adsorbowalne, adsorbowane, adsorpcyjne, adwekcyjne, adwentystyczne, adwerbalne, adwerbialne, aerodynamiczne, aerodyspersyjne, aeroenergetyczne, aerofotograficzne, aerogeofizyczne, aerograficzne, aerokinetyczne, aerologiczne, aeromechaniczne, aeronautyczne, aeronawigacyjne, aeronomiczne, aeroponiczne, aerostatyczne, aeroterapeutyczne, aerotermodynamiczne, aerotriangulacyjne, aerotyczne, aerozoiczne, aerozolowane, aestetyczne, afabularne, afatyczne, afektacyjne, afektoterapeutyczne, afektowane, afektowne, afektywne, afeliczne, aferalne, aferogenne, afiguralne, afiksalne, afiliacyjne, afiliowane, afiniczne, afinowane, afirmacyjne, afirmatywne, afirmowane, afiszowane, afizjologiczne, afleksyjne, afoniczne, aforystyczne, afotyczne, afrodyzjakalne, afrontowane, afrykanistyczne, afrykanizowane, afrykanologiczne, agencyjne, agenturalne, agitacyjne, agitowane, aglomeracyjne, aglomerowane, aglutacyjne, aglutynacyjne, aglutynowane, agmatoploidalne, agnacyjne, agnostycystyczne, agnostyczne, agogiczne, agonalne, agoniczne, agonistyczne, agradacyjne, agramatyczne, agrarne, agrarystyczne, agrawacyjne, agrawowane, agregacyjne, agregatowane, agregowane, agresyjne, agresywne, agrobiologiczne, agrochemiczne, agroekologiczne, agroekonometryczne, agrofizyczne, agrogeologiczne, agroklimatologiczne, agromechaniczne, agromelioracyjne, agrometeorologiczne, agronomiczne, agrotechniczne, agroturystyczne, ahistoryczne, ahumanistyczne, aideologiczne, aikoniczne, aintelektualne, Aisne, ajencyjne, ajtiologiczne, ajurwedyczne, akademiczne, akademijne, akademizowane, akarologiczne, akatalektyczne, akataleptyczne, akcedencyjne, akceleracyjne, akcentacyjne, akcentologiczne, akcentowane, akcentuacyjne, akceptacyjne, akceptowalne, akceptowane, akcesoryczne, akcesoryjne, akcesyjne, akcjonistyczne, akcydentalne, akcyjne, akefaliczne, aklamacyjne, aklamowane, aklimatyzacyjne, aklimatyzowane, akmeistyczne, akognitywne, akomodacyjne, akomodowane, akrecyjne, akredytacyjne, akredytowane, akredytywne, akroamatyczne, akrobacyjne, akrobatyczne, akrocentryczne, akromonogramatyczne, akronimiczne, akropetalne, akroplastyczne, akrosomalne, aksamitne, aksjologiczne, aksjomatyczne, aksjonistyczne, aksonometryczne, aktualistyczne, aktualizacyjne, aktualizowane, aktualne, aktuarialne, aktyniczne, aktynometryczne, aktywacyjne, aktywistyczne, aktywizacyjne, aktywizowane, aktywne, aktywowane, akulturacyjne, akumulacyjne, akumulowane, akuratne, akustoelektroniczne, akustooptyczne, akustyczne, akuszeryjne, akuzatywne, akwanautyczne, akwarystyczne, akwirowane, akwizycyjne, alarmistyczne, alarmowane, albinotyczne, alchemiczne, aleatoryczne, alegoryczne, alegoryzowane, alegowane, aleksandryczne, alergenne, alergiczne, alergizowane, alergologiczne, alfaaktywne, alfabetyczne, alfanumeryczne, algebraiczne, algologiczne, algorytmiczne, algorytmizowane, alicykliczne, alienacyjne, alienowane, alifatyczne, alimentacyjne, alimentowane, alinearne, aliteracyjne, alkaliczne, alkalifilne, alkalizowane, alkiloaromatyczne, alkilowane, Alkione, alkoholiczne, alkoholizowane, alkohologiczne, alkowiane, alleliczne, allelopatyczne, Allgemeine, allochromatyczne, allochtoniczne, allogamiczne, allogeniczne, allopatryczne, alloploidalne, allopoliploidalne, allosteryczne, allotropijne, alochromatyczne, alochtoniczne, alodialne, alodynowane, alofoniczne, alogamiczne, alogeniczne, alogiczne, alograficzne, alokacyjne, alokowane, alokucyjne, alomorficzne, alopatryczne, alopatyczne, aloplastyczne, aloploidalne, alopoliploidalne, alotropijne, alpinistyczne, altaryjne, alterglobalistyczne, alternacyjne, alternatywne, alternowane, alterocentryczne, alterowane, altimetryczne, altruistyczne, aluminiowane, aluminograficzne, aluminotermiczne, aluwialne, aluzyjne, alweolarne, amagnetyczne, amalgamowane, amaterialne, ambarasowane, ambarkowane, ambicjonalne, ambicyjne, ambiofoniczne, ambitne, ambiwalentne, ambulakralne, ambulatoryjne, ameboidalne, amelioracyjne, amentywne, amerykanistyczne, amerykanizowane, ametaboliczne, ametamorficzne, ametodyczne, amfibijne, amfibiotyczne, amfiboliczne, amfibologiczne, amfibrachiczne, amfidromiczne, amfiploidalne, amfiprotyczne, amfiteatralne, amfolityczne, amforyczne, amfoteryczne, amidystyczne, aminowane, amitotyczne, amnestionowane, amnestiowane, amnestyczne, amnestyjne, amnezyjne, amoniakalne, amoniakowane, amonioteliczne, amonowane, amoralne, amorficzne, amortyzacyjne, amortyzowane, amoryczne, amotoryczne, ampelograficzne, ampelologiczne, amperometryczne, amplifikacyjne, amplifikowane, amputacyjne, amputowane, amunicyjne, anabaptystyczne, anabatyczne, anabiotyczne, anaboliczne, anachroniczne, anadromiczne, anaerobiczne, anaerobiotyczne, anafilaktyczne, anaforetyczne, anaforyczne, anaglificzne, anagogiczne, anagramatyczne, anagramowane, anakolutyczne, anakreontyczne, analeptyczne, analfabetyczne, analgetyczne, analityczne, analizowane, analne, analogiczne, anamnestyczne, anamorficzne, anamorfotyczne, anankastyczne, anapestyczne, anapsydalne, anarchiczne, anarchistyczne, anarchizowane, anastatyczne, anatoksyczne, anatomiczne, anatomopatologiczne, ancestralne, androfobiczne, androgeniczne, androgenne, androginiczne, androgyne, Androgyne, androgyniczne, androidalne, androkefaliczne, andrologiczne, andynistyczne, anegdotyczne, aneksjonistyczne, aneksyjne, anektowane, anemiczne, anemochoryczne, anemogamiczne, anemometryczne, anencefaliczne, anergiczne, anestetyczne, anestezjologiczne, anestezyjne, aneuploidalne, angażowane, angeliczne, angelologiczne, angielskojęzyczne, angielszczone, angiochirurgiczne, angiograficzne, angiologiczne, anglezowane, anglistyczne, anglizowane, anglojęzyczne, angobowane, anheliczne, anhelliczne, anhemitoniczne, anihilacyjne, anihilowane, animacyjne, animalistyczne, animalizowane, animalne, animatroniczne, animistyczne, animizacyjne, animizowane, animowane, anizotomiczne, ankietowane, ankietyzacyjne, ankietyzowane, ankrowane, annalistyczne, Anne, annominacyjne, anodowane, anodyzowane, anoetyczne, anoksemiczne, anomalne, anomiczne, anonsowane, anoreksyjne, anorektyczne, anorganiczne, anormalne, anormatywne, anorogeniczne, antagonistyczne, antagonizowane, antarktyczne, antecedentne, antedatowane, Antoine, antologiczne, antologijne, antonimiczne, antropiczne, antropocentryczne, antropofagiczne, antropogenetyczne, antropogeniczne, antropogeograficzne, antropograficzne, antropoidalne, antropologiczne, antropometryczne, antropomorficzne, antropomorfizacyjne, antropomorfizowane, antroponimiczne, antroponomiczne, antroposkopijne, antropotechniczne, antropozoficzne, antropozoiczne, antyaborcyjne, antyabstrakcyjne, antyajencyjne, antyakustyczne, antyalergiczne, antyartystyczne, antyarytmiczne, antyautorytarne, antyautorytatywne, antybakteryjne, antybiotyczne, antybiurokratyczne, antycieplne, antycyklonalne, antycypacyjne, antycypowane, antycywilizacyjne, antyczne, antydatowane, antydemokratyczne, antydepresyjne, antydespotyczne, antydetonacyjne, antydiuretyczne, antydogmatyczne, antydynastyczne, antyegalitarne, antyekonomiczne, antyemocjonalne, antyempiryczne, antyestetyczne, antyfederalistyczne, antyfeministyczne, antyfeudalne, antyfonalne, antyfoniczne, antyfrykcyjne, antyglobalistyczne, antyglobalizacyjne, antygradacyjne, antygrzybiczne, antyheroiczne, antyhierarchiczne, antyhigieniczne, antyhormonalne, antyhumanistyczne, antyhumanitarne, antyimperialne, antyimplozyjne, antyinflacyjne, antyintelektualne, antyironiczne, antykadencyjne, antykapitalistyczne, antykizowane, antyklerykalne, antyklinalne, antykoincydencyjne, antykolizyjne, antykolonialne, antykolonistyczne, antykomercyjne, antykomunikatywne, antykomunistyczne, antykoncepcyjne, antykonformistyczne, antykonstytucyjne, antykorozyjne, antykorupcyjne, antykościelne, antykwaryczne, antyliberalne, antylimfocytarne, antylogiczne, antylustracyjne, antymafijne, antymagnetyczne, antymanualne, antymilitarystyczne, antymitotyczne, antymonarchistyczne, antymonopolistyczne, antymotywacyjne, antynarkotyczne, antynatalistyczne, antynaturalistyczne, antynomiczne, antynomijne, antynomistyczne, antynuklearne, antyoksydacyjne, antypaniczne, antypartyjne, antypatriotyczne, antypatyczne, antypedagogiczne, antyperystaltyczne, antypodalne, antypodyczne, antypornograficzne, antypozytywistyczne, antypsychologiczne, antyradiolokacyjne, antyrealistyczne, antyrecesyjne, antyreformistyczne, antyreligijne, antyreumatyczne, antyrewolucyjne, antyrodzinne, antyrojalistyczne, antyromantyczne, antysanacyjne, antysanitarne, antyschematyczne, antyscholastyczne, antysejsmiczne, antyseptyczne, antysocjalistyczne, antyspekulacyjne, antyspołeczne, antystatyczne, antystroficzne, antysyjonistyczne, antysymetryczne, antyterrorystyczne, antytetyczne, antytoksyczne, antytotalitarne, antyunijne, antyurbanistyczne, antyutopijne, antywibracyjne, antywojenne, anulowane, aortalne, aortograficzne, aorystyczne, apagogiczne, apartyjne, aparycyjne, apatetyczne, apatriotyczne, apatyczne, apedagogiczne, apelacyjne, apelatywne, apercepcyjne, apercypowane, aperiodyczne, apertyzacyjne, apetyczne, apetytne, apheliczne, apikalne, apiterapeutyczne, aplanatyczne, aplikacyjne, aplikowane, apochromatyczne, apodyktyczne, apofatyczne, apofoniczne, apoftegmatyczne, apogamiczne, apokaliptyczne, apokarpiczne, apokopiczne, apokryficzne, apolityczne, apologetyczne, apologiczne, apologizowane, apoplektyczne, apoptotyczne, aporetyczne, aportowane, apostatyczne, aposterioryczne, aposteriorystyczne, apostołowane, apostroficzne, apoteozowane, apotropaiczne, apotropeiczne, apozycyjne, aprecjacyjne, apretowane, apreturowane, aprioryczne, apriorystyczne, aprobatywne, aprobowane, aproksymacyjne, aproksymatywne, aproksymowane, aprotyczne, aprowidowane, aprowincjonalne, aprowizacyjne, apsychologiczne, apsydalne, apsydialne, apteczne, Aquitaine, arabistyczne, arabizowane, arabskojęzyczne, Arachne, arachnologiczne, aranżacyjne, aranżowane, arbitralne, arbitrażowane, arborealne, archaiczne, archaistyczne, archaizacyjne, archaizowane, archeograficzne, archeologiczne, archeopteryczne, archeoteczne, archeozoiczne, archeozoologiczne, archetypiczne, archidiakonalne, archidiecezjalne, archikatedralne, architektoniczne, archiwalne, archiwistyczne, archiwizacyjne, archiwizowane, arcybanalne, arcydelikatne, arcydowcipne, arcydurne, arcydziwne, arcygroźne, arcykosztowne, arcyksiężne, arcynudne, arcyoddane, arcypiękne, arcypoważne, arcyprawomyślne, arcyskomplikowane, arcyskromne, arcyspektakularne, arcysugestywne, arcyswobodne, arcyśmieszne, arcytrudne, arcyważne, arcyzabawne, arealistyczne, arealne, areligijne, arendowane, areograficzne, areometryczne, areopagiczne, aresztowane, arfowane, argentometryczne, argumentacyjne, argumentowane, Ariane, arianistyczne, ariostyczne, arkfunkcyjne, arktyczne, armenoidalne, armijne, armilarne, Arne, aromantyczne, aromaterapeutyczne, aromatyczne, aromatyzacyjne, aromatyzowane, arpeggione, arsenoorganiczne, arterialne, arteriograficzne, arteriosklerotyczne, arteryjne, artretyczne, artrologiczne, artyficjalne, artykulacyjne, artykułowane, artystyczne, arylowane, arystokratyczne, arystoteliczne, arytmetyczne, arytmiczne, arytmograficzne, ascendentalne, ascensyjne, ascetyczne, asejsmiczne, aseksualne, asekuracyjne, asekurowane, asemantyczne, asenizacyjne, asenizowane, aseptyczne, asertoryczne, asertywne, asfaltowane, asocjacjonistyczne, asocjacyjne, asocjalne, asocjatywne, asocjowane, asomatyczne, aspiracyjne, aspirowane, aspołeczne, Assiniboine, astatyczne, asteniczne, astmatyczne, astralne, astrobiologiczne, astrochemiczne, astrofizyczne, astrologiczne, astrometryczne, astronautyczne, astronawigacyjne, astronomiczne, astygmatyczne, asygmatyczne, asygnacyjne, asygnowane, asylabiczne, asymetryczne, asymilacyjne, asymilowane, asymptotyczne, asynchroniczne, asyndetyczne, atakowane, ataktyczne, ataraktyczne, atawistyczne, ateistyczne, ateizowane, atematyczne, atemporalne, atencjonalne, aterynokształtne, atestacyjne, atestowane, atetotyczne, atletyczne, atmofilne, atmosferyczne, atoksyczne, atomistyczne, atomizowane, atonalne, atoniczne, atrakcyjne, atranzytywne, atraumatyczne, atrialne, atroficzne, atrybucyjne, atrybutywne, audialne, audiencjonalne, audiencyjne, audiologiczne, audiometryczne, audiowizualne, audytoryjne, audytywne, augmentatywne, aukcjonowane, aukcyjne, auktorialne, auskultowane, australne, australoidalne, autarkiczne, autentyczne, autentystyczne, autoagresyjne, autoagresywne, autobiograficzne, autobiografizowane, autochtoniczne, autodestrukcyjne, autodydaktyczne, autoerotyczne, autofagiczne, autogamiczne, autogeniczne, autogenne, autograficzne, autografowane, autohipnotyczne, autoimmunizacyjne, autoimmunologiczne, autointerpretacyjne, autoironiczne, autokatalityczne, autokefaliczne, autokorelacyjne, autokratyczne, autokreacyjne, autokrytyczne, autolityczne, autolizowane, automatyczne, automatyzacyjne, automatyzowane, autometamorficzne, automorficzne, autonomiczne, autonomistyczne, autonomizowane, autooksydacyjne, autoplastyczne, autoploidalne, autopoliploidalne, autopromocyjne, autoproteolityczne, autopsyjne, autorefleksyjne, autoregulacyjne, autorotacyjne, autorytarne, autorytatywne, autoryzacyjne, autoryzowane, autoteliczne, autotematyczne, autoterapeutyczne, autotroficzne, autystyczne, awansowane, awantażowne, awaryjne, awerroistyczne, awersyjne, awiacyjne, awiotechniczne, awizacyjne, awizowane, azoiczne, azotolubne, azotowane, azymutalne, ażurowane, babcine, babrane, babunine, bachiczne, baczne, badane, badziewne, bagatelizowane, bagatelne, bagienne, bagrowane, bajane, bajcowane, bajeczne, bajerowane, bajroniczne, bajronistyczne, bajtlowane, bakelizowane, bakierowane, bakonistyczne, bakteriolityczne, bakteriologiczne, bakteriostatyczne, bakteryjne, Balanchine, balastowane, balistyczne, balladyczne, balneoklimatyczne, balneologiczne, balneotechniczne, balneoterapeutyczne, balotowane, balsamiczne, balsamowane, bałamucone, bałamutne, bałuszone, bałwanione, bałwochwalone, banalizowane, banalne, bandażowane, banderolowane, banitowane, bantuidalne, baptystyczne, barbaryzowane, barbotine, bariatryczne, barometryczne, bartne, barwione, barwne, barycentryczne, baryczne, barykadowane, batalistyczne, bateryjne, batialne, batikowane, batożone, batygraficzne, batymetryczne, bawełniane, bawełnianopodobne, bawełnopodobne, bawialne, bawione, bazgrane, bazgrolone, bazylikalne, bąkane, beatyfikacyjne, beatyfikowane, bebeszone, bechtane, beczane, beczkowane, beguine, behawioralne, behawiorystyczne, bejcowane, beletrystyczne, beletryzacyjne, beletryzowane, belkowane, belowane, bełkotane, bełtane, bene, beneficjalne, bentoniczne, Bertone, besemerowane, besztane, betaaktywne, betonowane, bezapelacyjne, bezawaryjne, bezbakteryjne, bezbarwne, bezbateryjne, bezbłędne, bezbolesne, bezbożne, bezbronne, bezbrzeżne, bezcenne, bezceremonialne, bezchmurne, bezcielesne, bezczelne, bezczeszczone, bezczynne, bezdecyzyjne, bezdenne, bezdogmatyczne, bezdomne, bezdrożne, bezdrzewne, bezduszne, bezdymne, bezdyskusyjne, bezdziedziczne, bezdzietne, bezdźwięczne, bezecne, bezenergetyczne, bezfleksyjne, bezforemne, bezgarbne, bezgłośne, bezgraniczne, bezgrzeszne, bezgwiezdne, bezimienne, bezimplozyjne, bezindukcyjne, bezinercyjne, bezinteresowne, bezinwazyjne, bezinwestycyjne, bezkaloryczne, bezkarne, bezkoleśne, bezkolizyjne, bezkonkurencyjne, bezkonne, bezkostne, bezkresne, bezkrytyczne, bezkształtne, bezkwietne, bezleśne, bezlistne, bezlitosne, bezludne, bezładne, bezmierne, bezmięsne, bezmroźne, bezmyślne, beznadziejne, beznamiętne, beznasienne, beznożne, bezobłoczne, bezojczyźniane, bezokienne, bezoperacyjne, bezopresyjne, bezostne, bezowocne, bezowulacyjne, bezpartyjne, bezpieczne, bezpłatne, bezpłodne, bezpłomienne, bezpodstawne, bezpotomne, bezpowietrzne, bezpowrotne, bezpożyteczne, bezprawne, bezprefiksalne, bezpretensjonalne, bezprizorne, bezprodukcyjne, bezproduktywne, bezpromienne, bezpruderyjne, bezpryncypialne, bezprzykładne, bezprzytomne, bezpylne, bezradne, bezrdzenne, bezrefleksyjne, bezreligijne, bezrobotne, bezrolne, bezrozumne, bezrybne, bezrządne, bezrzęsne, bezsenne, bezsensowne, bezsilne, bezskuteczne, bezsłoneczne, bezsłowne, bezsolne, bezsporne, bezsprzeczne, bezstratne, bezstronne, bezsufiksalne, bezszelestne, bezszumne, bezśnieżne, beztrwożne, bezumowne, bezustanne, bezuszne, bezużyteczne, bezwibracyjne, bezwiedne, bezwietrzne, bezwładne, bezwłasnowolne, bezwodne, bezwolne, bezwonne, bezwstydne, bezwymienne, bezwzględne, bezzasadne, bezzębne, bezzwłoczne, bezzwrotne, bezżenne, bębnowane, bialuchne, białkopodobne, białkowane, białoczelne, białorunne, białorzytne, biblijne, bibliograficzne, bibliologiczne, biblioteczne, biblistyczne, bichroniczne, biczowane, bidne, biedne, biedniuchne, biegane, Bielawne, bielicowane, bielicoziemne, bieliźniane, bielone, bieluchne, bierne, bierzmowane, biesiadne, bieżne, bieżnikowane, bifilarne, bifunkcyjne, bifurkacyjne, bigamiczne, biglowane, bigoteryjne, bigowane, biguine, bijane, bilabialne, bilansowane, bilateralne, biletowane, bilinearne, bilingwalne, biliteralne, bilokacyjne, bimetaliczne, bimodalne, bimorficzne, binarne, bindowane, binokularne, binominalne, bioagrotechniczne, bioaktywne, bioakustyczne, bioastronautyczne, biobibliograficzne, biocenologiczne, biocenotyczne, biochemiczne, biocybernetyczne, biodynamiczne, bioekologiczne, bioelektroniczne, bioelektryczne, bioenergetyczne, bioenergotermiczne, biofilne, biofizyczne, biogenetyczne, biogeniczne, biogenne, biogeocenologiczne, biogeochemiczne, biogeograficzne, biograficzne, bioinżynieryjne, biokatalityczne, bioklimatologiczne, bioklimatyczne, biokorozyjne, biologiczne, biologistyczne, biologizowane, bioluminescencyjne, biomagnetyczne, biomechaniczne, biomedyczne, biometalurgiczne, biometeorologiczne, biometryczne, bioniczne, bioorganiczne, bioplazmatyczne, biopsychiczne, biosocjologiczne, biosoniczne, biostatyczne, biosterowane, biosyntetyczne, biotechniczne, biotechnologiczne, bioterapeutyczne, bioterrorystyczne, biotyczne, bioweterynaryjne, biozgodne, bipolarne, birbantowane, birofilistyczne, biseksualne, biskwitowane, bisowane, bistabilne, bitewne, bitne, bitonalne, bitumiczne, bitumowane, biurokratyczne, biurokratyzowane, bizantynizowane, biżuteryjne, blachowane, bladozielone, bladziuchne, blankowane, blanszowane, blanżerowane, blaszane, blaszkoskrzelne, blatne, blazonowane, blechowane, bledziuchne, blefowane, blichowane, blindowane, bliskorębne, bliskoznaczne, bliziuchne, Blizne, blokowane, bluffowane, bluszczolistne, bluzgane, błagalne, błagane, bławatne, błędne, błękitne, błękitnozielone, błocone, błogosławione, błotne, błyskawiczne, boazeryjne, boczne, bocznikowane, bocznościenne, bodzone, bodźcowane, bogacone, bogatokaloryczne, bogobojne, bogoojczyźniane, bohemistyczne, bojkotowane, boksowane, bolesne, bolometryczne, bombardowane, bombastyczne, bonapartystyczne, bonderyzowane, Bondone, bonifikowane, boniowane, bonitacyjne, bonitowane, bonowane, bookowane, borealne, borgowane, Borne, borne, borowane, borowodorowane, borówczane, botaniczne, bourguignonne, Bourne, bożniczne, brachygraficzne, brakowane, brakowne, bramkostrzelne, bramowane, brane, brasowane, bratane, brązowane, brązowione, brązowoczarne, brązowoczerwone, brązowozielone, brechane, brechtane, Bridgestone, Brisbane, bromatologiczne, bromowane, bronione, bronne, bronowane, broszowane, broszurowane, browarne, browarniane, brudne, brudnoczerwone, brudnozielone, brudzone, brukane, brukowane, brukwiane, brunatne, brunatnione, brunatnoczarne, brunatnoczerwone, brunatnozielone, brutalizowane, brutalne, bruzdkowane, bruzdowane, brużdżone, brykietowane, brylantynowane, bryzgane, brzane, brząkane, brzdąkane, brzdękane, brzemienne, brzeżne, brzękane, brzone, brzuszne, buchalteryjne, buchtowane, buddaistyczne, budowane, budowlane, budzone, budżetowane, buforowane, bujane, bujne, bukoliczne, bukowane, buksowane, bulimiczne, bulone, bulwersowane, bułane, bułczane, bułgarystyczne, bułgaryzowane, bunkropodobne, bunkrowane, buntowane, buńczuczne, buraczane, burozielone, bursalne, bursztynodajne, bursztynonośne, burzone, burżuazyjne, butaforyjne, butelkowane, butelkowozielone, butne, bydlęcone, bzdurne, bzykane, cacane, cackane, Caine, calascione, caluchne, całkowalne, całkowane, całodzienne, całogodzinne, całomiesięczne, całonocne, całopalne, całoroczne, całorolne, całosemestralne, całowane, całowieczne, całowieczorne, całunne, całuśne, caravaggionistyczne, Carcassonne, carne, Caroline, cassazione, cassettone, cassone, Castiglione, Catherine, cayenne, Cayenne, cechowane, Cecyline, cedowane, cedzone, cefalokształtne, cefalometryczne, cegielniane, cegiełkowane, ceglane, ceglastoczerwone, cegłopodobne, celebracyjne, celebrowane, Celestynine, Celinine, celkowane, cellograficzne, cellone, celne, celomatyczne, celowane, celtologiczne, celularne, cembrowane, cementacyjne, cementochłonne, cementooszczędne, cementowane, cementowniane, cenestetyczne, cenione, cenne, cenocytyczne, cenogenetyczne, cenotyczne, centezymalne, centralistyczne, centralizacyjne, centralizowane, centralne, centrowane, centryczne, centryfugalne, centryfugowane, centrypetalne, centrystyczne, centurialne, cenzorowane, cenzuralne, cenzurowane, ceramiczne, cerebralne, ceremonialne, cerkiewne, cerograficzne, ceroplastyczne, cerowane, certyfikacyjne, certyfikowane, cetologiczne, cewione, cewnikowane, cezaryczne, Cezarynine, cezarystyczne, cętkowane, chachmęcone, chaconne, chalkofilne, chamedafne, chamrane, chaotyczne, chapane, charakterne, charakterologiczne, charakteropatyczne, charakterystyczne, charakteryzowane, charytatywne, charytologiczne, charyzmatyczne, chasmogamiczne, chciane, cheironomiczne, chejroskopijne, chelatowane, chemiczne, chemicznofizyczne, chemigraficzne, chemioterapeutyczne, chemizacyjne, chemizowane, chemoautotroficzne, chemogeniczne, chemometryczne, chemonastyczne, chemoodporne, chemotaktyczne, chemoterapeutyczne, chemotroniczne, chemotropiczne, chemoutwardzalne, Cheyenne, chędożone, chętne, chiliastyczne, chimerne, chimeryczne, chiralne, chironomiczne, chiropterologiczne, chirurgiczne, chitarrone, chlane, chlapane, chlastane, chlebne, chlebodajne, chlewne, chlipane, chlorkowane, chloroformowane, chloropochodne, chlorowane, chlorowcopochodne, chlorowcowane, chlubne, chlustane, chłapane, chłeptane, chłodne, chłodzone, chłonne, chłostane, chmielne, chmielone, chmielowane, chmurne, chmurzone, chochlowane, chodne, chodzone, cholerne, choleryczne, choliambiczne, cholijambiczne, cholinergiczne, chomikowane, chondrologiczne, chopinologiczne, chorągiewne, chorągwiane, chordotonalne, choregiczne, choreiczne, choreograficzne, choreologiczne, choriambiczne, chorijambiczne, chorobne, chorograficzne, chorologiczne, chowane, chóralne, Christine, chromatograficzne, chromatografowane, chromatyczne, chromianowane, chromogeniczne, chromolone, chromoniklowane, chromosferyczne, chromosomalne, chromotaktyczne, chromoterapeutyczne, chromotropiczne, chromotypograficzne, chromowane, chroniczne, chronione, chronofotograficzne, chronograficzne, chronologiczne, chronologizacyjne, chronologizowane, chronometrowane, chronometryczne, chronoterapeutyczne, chronozoficzne, chrupane, chrupotane, chruściane, chrystianizacyjne, chrystianizowane, chrystocentryczne, chrystologiczne, chrystozoficzne, chrzanione, chrząstne, chrzcielne, chrzczone, chrzestne, chrzęstne, chtoniczne, chuchane, chudzone, chwacone, chwalebne, Chwalisławine, chwalne, chwalone, chwatne, chwiane, chwiejne, chwierutane, chwierutne, chwilopomne, chwycone, chwytane, chwytne, chybiane, chybione, chybotane, chylone, Chyżne, ciachane, ciałopalne, ciałopodobne, ciamkane, ciapane, Ciasne, ciasne, ciągane, ciągnione, cicerone, cichobieżne, cichociemne, cichostrzelne, Ciechosławine, ciekawione, ciekłokrystaliczne, cielesne, cielne, ciemiężone, ciemne, ciemnobłękitne, ciemnobrunatne, ciemnoczerwone, ciemnoszarozielone, ciemnozielone, cieniolubne, cienione, cieniowane, cienioznośne, cieniuchne, cienkolistne, cienkoprzędne, cienkorunne, cienkościenne, ciepane, cieplarniane, cieplne, ciepluchne, ciepłochłonne, ciepłochronne, ciepłochwiejne, ciepłodajne, ciepłolubne, ciepłowodne, ciepłozgrzebne, cierne, ciernione, cierpiane, cieszone, ciężarne, ciężkostrawne, ciężkozbrojne, cineramiczne, ciocine, ciosane, ciotczyne, cioteczne, ciskane, ciszone, ciśnione, ciukane, ciułane, ciupane, ciupciane, ciurkane, clone, cmentarne, cmentarniane, cmokane, cmoktane, cne, cochane, codzienne, coelomatyczne, cofane, cogodzinne, cojesienne, cokwartalne, colascione, Cologne, Coltrane, comiesięczne, conchiglione, conditione, coniedzielne, conocne, coranne, Corleone, coroczne, cowieczorne, córczyne, Crane, cucone, cudaczne, cudne, cudotworne, cudowne, cudzołożne, cudzożywne, cukierniane, cuklonalne, cukrodajne, cukrowane, cukrowniane, cukrzone, cumowane, cwane, cwelone, cybernetyczne, cybernetyzowane, cyckane, cyfrowane, cyganeryjne, cyganione, cyganologiczne, cyjanizowane, cyjanowane, cykane, cykliczne, cyklinowane, cykloalifatyczne, cyklofreniczne, cykloidalne, cyklometryczne, cyklonalne, cykloniczne, cykloramiczne, cyklostroficzne, cyklotymiczne, cylindrowane, cylindryczne, cynestetyczne, cyniczne, cynkograficzne, cynkonośne, cynkoorganiczne, cynkowane, cynoorganiczne, cynowane, cyrklowane, cyrkulacyjne, cyrkularne, cyrkumwalacyjne, Cyryline, cystograficzne, cytatologiczne, cytoblastyczne, cytochemiczne, cytodiagnostyczne, cytofizjologiczne, cytogenetyczne, cytohormonalne, cytokinetyczne, cytologiczne, cytoplazmatyczne, cytostatyczne, cytowane, cywilistyczne, cywilizacyjne, cywilizowane, cywilne, cywilnoprawne, cyzelowane, czadzone, Czarne, czarne, czarniuchne, czarnobrunatne, czarnosecinne, czarnosine, czarnozielone, czarnoziemne, czarowane, czarowne, czarterowane, czasochłonne, czasooptymalne, czasoprzestrzenne, czcigodne, czczone, czechizowane, czekane, czekoladopodobne, czeladne, czelne, czelustne, czepiane, czepione, czepne, Czerne, czernione, czerpalne, czerpane, czerwienione, czerwienne, czerwiogubne, czerwonawobrunatne, Czerwone, czerwone, czerwonobrunatne, czerwonosine, czerwonoziemne, czesane, Czesine, Czesławine, czesne, częstokrotne, częstowane, człekokształtne, człekopodobne, członkowane, członowane, czniane, czochane, czochrane, czołobitne, czołowouchylne, czopowane, czterdziestokrotne, czterechsetne, czternastogodzinne, czternastokrotne, czternastowieczne, czterobarwne, czterodrożne, czterodzielne, czterogodzinne, czteroipółgodzinne, czterojajeczne, czterojęzyczne, czterokondygnacyjne, czterokonne, czterokrotne, czterolistne, czteromiesięczne, czteronożne, czteroramienne, czterorodzinne, czterosemestralne, czterosilne, czteroskrzelne, czterostronne, czterostrunne, czterostrzelne, czterotysięczne, czujne, czupurne, czwartorzędne, czworaczne, czworoboczne, czworokątne, czworonożne, czworościenne, czynione, czynne, czyraczne, czyszczone, czyściuchne, czytane, czytelne, czytelniane, czytywane, ćmione, ćpane, ćwiartkowane, ćwiartowane, ćwiczebne, ćwiczone, ćwiekowane, ćwierćautomatyczne, ćwierćwieczne, ćwikane, dachowane, dadaistyczne, Dafne, dafne, dagerotypowane, Dagmarzyne, Dagnine, Dagusine, daktyliczne, daktylograficzne, daktyloskopijne, daktyloskopowane, dalekobieżne, dalekonośne, dalekosiężne, dalekowzroczne, Dalisławine, daltonistyczne, dane, Danieline, Danone, danone, Danucine, Danusine, daoistyczne, daremne, darniowane, darowane, darowywane, darwinistyczne, darzone, datalne, datowane, dawane, dawkowane, dawne, dawnowieczne, dazymetryczne, debarkowane, debetowane, debilne, Deborzyne, debugowane, decentralistyczne, decentralizacyjne, decentralizowane, decentrowane, dechrystianizowane, decydowane, decymalne, decymowane, decyzyjne, dedukcyjne, dedukowane, dedykacyjne, dedykowane, deelektronizowane, deelektryzowane, deemulgowane, deeskalowane, defaszyzowane, defekacyjne, defekowane, defektologiczne, defektowane, defektowne, defektywne, defenestrowane, defensywne, deferencyjne, defetystyczne, defibracyjne, defibrowane, defibrylacyjne, defibrynowane, definicyjne, definiowalne, definiowane, definitione, definitywne, deflacyjne, deflagmowane, deflagracyjne, deflegmacyjne, deflegmowane, deflorowane, defoliacyjne, deformacyjne, deformowane, defragmentowane, defraudowane, degeneracyjne, degeneratywne, degenerowane, deglacjacyjne, deglomeracyjne, deglomerowane, degradacyjne, degradowane, degresywne, degustacyjne, degustowane, dehermetyzacyjne, dehermetyzowane, deheroizacyjne, deheroizowane, dehumanizacyjne, dehumanizowane, deifikowane, deiktyczne, deistyczne, dejonizowane, dekagonalne, dekanalne, dekantowane, dekapitalizowane, dekapowane, dekartelizowane, dekatyzowane, deklamacyjne, deklamatoryczne, deklamowane, deklaracyjne, deklaratywne, deklarowane, deklasowane, deklinacyjne, deklinowane, dekodowane, dekodyfikowane, dekolonizacyjne, dekolonizowane, dekoltowane, dekomercjalizacyjne, dekomercjalizowane, dekompensacyjne, dekompensowane, dekompletowane, dekomponowane, dekompozycyjne, dekompresowane, dekompresyjne, dekomunizacyjne, dekomunizowane, dekoncentracyjne, dekoncentrowane, dekoniunkturalne, dekonspirowane, dekonstrukcyjne, dekonstruktywne, dekontaminowane, dekoracyjne, dekoratywne, dekorowane, dekortykacyjne, dekortykowane, dekowane, dekretowane, dekstralne, dekurażowane, delabializowane, Delavigne, delegacyjne, delegalizacyjne, delegalizowane, delegowane, deleksykalizowane, Delfinine, deliberowane, delicyjne, delikatne, delikatniuchne, delimitacyjne, delimitowane, deliryczne, deliryjne, delmoplastyczne, delożowane, deluwialne, demagnetyzacyjne, demagnetyzowane, demagogiczne, demarkacyjne, demaskacyjne, demaskowane, dematerializowane, dementowane, demilitaryzacyjne, demilitaryzowane, demineralizacyjne, demineralizowane, deminutywne, demistyfikacyjne, demistyfikowane, demitologizacyjne, demitologizowane, demiurgiczne, demobilizacyjne, demobilizowane, demodulacyjne, demodulowane, demograficzne, demokratyczne, demokratyzacyjne, demokratyzowane, demoliberalne, demolowane, demoniczne, demonizowane, demonofobiczne, demonologiczne, demonopolizowane, demonstracyjne, demonstrowane, demontowane, demoralizowane, demoskopijne, demotyczne, demulgacyjne, demulgowane, denacjonalizowane, denacyfikacyjne, denacyfikowane, denaturacyjne, denaturalizowane, denaturowane, denazalizowane, denazyfikacyjne, denazyfikowane, dendrologiczne, dendrometryczne, dendrytyczne, denerwowane, denitracyjne, denitryfikacyjne, deniwelacyjne, denne, denominacyjne, denominalne, denominowane, denotacyjne, denotatywne, denotowane, dentalne, dentystyczne, denudacyjne, denudowane, denuklearyzacyjne, denuklearyzowane, denuncjowane, deontologiczne, deontyczne, depalatalizacyjne, depalatalizowane, departamentalne, depenalizacyjne, depenalizowane, depersonalizacyjne, depersonalizowane, depersonifikacyjne, depersonifikowane, depigmentacyjne, depilacyjne, depilowane, deplasowane, depolaryzacyjne, depolaryzowane, depolimeryzowane, depolonizacyjne, depolonizowane, deponowane, depopulacyjne, depopularyzowane, deportacyjne, deportowane, depozycyjne, deprawacyjne, deprawowane, deprecjacyjne, deprecjatywne, deprecjonowane, depresyjne, deprymogeniczne, deprymowane, deprywacyjne, deprywatyzacyjne, deprywatyzowane, deptane, deputowane, deranżowane, deratyzacyjne, deratyzowane, dermatologiczne, dermatomalne, dermoplastyczne, derogacyjne, derogowane, derywacyjne, derywowane, desakralizacyjne, desakralizowane, desantowane, descendentalne, descensyjne, desegregacyjne, desemantyzacyjne, desemantyzowane, deseniowane, desensybilizacyjne, deskowane, deskrypcyjne, deskryptywne, desmologiczne, desmosomalne, desmotropiczne, desmurgiczne, desocjalizacyjne, desocjologizacyjne, desorpcyjne, desowietyzowane, despotyczne, destabilizowane, destalinizowane, destandaryzowane, destrukcyjne, destruktywistyczne, destruktywne, destruowane, destylacyjne, destylowane, destynowane, destytuowane, desygnowane, deszczodajne, deszczonośne, deszczoodporne, deszczowane, deszczowniane, deszyfrowane, detaliczne, detalizowane, detalowane, detaszowane, detekcyjne, detektywistyczne, detektywne, detencyjne, deterioratywne, deterministyczne, determinowane, detoksykacyjne, detoksykowane, detonacyjne, detonowane, detronizacyjne, detronizowane, deuterokanoniczne, deuteronomiczne, dewaloryzacyjne, dewaloryzowane, dewaluacyjne, dewaluowane, dewastacyjne, dewastowane, dewerbalne, dewiacyjne, dewocyjne, dewolucyjne, dewolutywne, dezadaptacyjne, dezaktualizowane, dezaktywacyjne, dezaktywowane, dezaprobowane, dezatomizowane, dezawuowane, dezelowane, deziluzyjne, dezinflacyjne, dezinformacyjne, dezinformowane, dezintegracyjne, dezintegralne, dezintegrowane, dezinwestycyjne, dezodoryzowane, dezolowane, dezorganizacyjne, dezorganizowane, dezorientowane, dezurbanistyczne, Dezyderzyne, dezynfekcyjne, dezynfekowane, dezynsekcyjne, dezynsekowane, dezyntegracyjne, dezyntegralne, dezyntegrowane, dębione, diabelne, diabetologiczne, diabetyczne, diaboliczne, diabolizowane, diachroniczne, diadyczne, diadynamiczne, diafoniczne, diaforetyczne, diafragmowane, diagenetyczne, diagnostyczne, diagnozowane, diagonalne, diakaustyczne, diakonijne, diakrytyczne, dialektalne, dialektograficzne, dialektologiczne, dialektyczne, dialektyzowane, dializacyjne, dializowane, dialogiczne, dialogizowane, dialogowane, diamagnetyczne, diamentodajne, diamentonośne, diamentowane, diametralne, dianetyczne, Dianine, diarystyczne, diasporyczne, diastatyczne, diastoliczne, diastroficzne, diatermiczne, diatoniczne, dichroiczne, dichromatyczne, diecezjalne, dielektryczne, dietetyczne, digitalne, dimeryczne, dimorficzne, diofantyczne, Dione, Dionizine, dioptryczne, dioramiczne, diploidalne, dipsomaniakalne, diuretyczne, dławione, dławne, dłoniastodzielne, dłoniastowrębne, dłoniastozłożone, dłubane, długachne, długaśne, długojęzyczne, długolistne, długopłomienne, długoramienne, długoseryjne, długowieczne, dłutowane, dłużne, dmuchane, doangażowane, doangażowywane, doawansowane, dobadane, dobarwiane, dobarwione, Dobiechnine, Dobiegniewine, dobielane, dobielone, dobieralne, dobierane, Dobiesławine, dobijane, dobitne, dobrane, Dobrochnine, dobroczynne, dobroduszne, Dobromiline, Dobromirzyne, Dobronieżyne, Dobrosławine, dobrowolne, dobrudzane, dobrudzone, dobudowane, dobudowywane, dobudzane, dobudzone, dobywane, doceniane, docenione, dochodzone, dochowane, dochowywane, dociągane, dociążane, dociążone, docieczone, dociekane, docieplane, docieplone, docierane, docinane, dociskane, dociułane, docucone, doczekane, doczepiane, doczepione, doczepne, doczesne, doczyszczane, doczyszczone, doczytane, doczytywane, dodajne, dodane, dodawane, dodekafoniczne, dodrukowane, dodrukowywane, doduszane, doduszone, dodzierane, dodźwigane, dofermentowane, dofermentowywane, dofinansowane, dofinansowywane, dogadane, dogadywane, dogalane, doganiane, dogaszane, dogaszone, dogęszczane, dogęszczone, doginane, doglądane, dogładzane, dogładzone, dogłębne, dogmatyczne, dogmatyzowane, dognane, dogniatane, dogniecione, dogodne, dogolone, dogonione, dogotowane, dogotowywane, dogradzane, dograne, dogrodzone, dogrywane, dogryzane, dogryzione, dogrzane, dogrzewane, dogwiezdne, dohodowane, dohodowywane, doholowane, doholowywane, doinformowane, doinformowywane, doinstalowane, doinstalowywane, doinwestowane, doinwestowywane, doiwanione, dojadane, dojebane, dojechane, dojedzone, dojne, dojone, dojrzane, dokańczane, dokapitalizowane, dokapitalizowywane, dokarmiane, dokarmione, doklejane, doklejone, dokładane, dokładne, dokompletowane, dokompletowywane, dokomponowane, dokomponowywane, dokonane, dokonywane, dokończane, dokończone, dokooptowane, dokooptowywane, dokopane, dokopywane, dokowane, dokradane, dokradzione, dokrajane, dokraszane, dokraszone, dokrawane, dokrewne, dokręcane, dokręcone, dokrojone, dokrzyczane, doksograficzne, doksologiczne, dokształcane, dokształcone, doktoralne, doktoryzacyjne, doktoryzowane, doktrynalne, dokumentacyjne, dokumentalizowane, dokumentalne, dokumentarne, dokumentne, dokumentowane, dokupione, dokupowane, dokupywane, dokuwane, dokwaszane, dokwaszone, dokwaterowane, dokwaterowywane, dolane, doleczone, dolepiane, dolepione, dolewane, doliczane, doliczone, dolinne, dolistne, dolne, Dolne, dolorologiczne, dolorystyczne, dolutowane, dolutowywane, doładowane, doładowywane, doławiane, dołączane, dołączone, dołowane, dołowione, dołożone, dołuskane, dołuskiwane, domaciczne, domagnesowane, domagnesowywane, domalowane, domalowywane, Domasławine, domawiane, domeldowane, domeldowywane, Domenichine, domestykacyjne, domestykalne, Domiceline, domicylowane, domierzane, domierzone, domieszane, domieszkowane, dominacyjne, dominialne, Dominiczyne, dominowane, domłacane, domłócone, domniemane, domokrążne, domontowane, domówione, domrażane, domrożone, domurowane, domykane, domyślane, domyślne, domywane, Donacine, donacyjne, donajmowane, donasienne, donaszane, donatystyczne, doniesione, doniszczone, Donne, donoszone, donośne, dookolne, dookreślane, dookreślone, doorane, doorywane, dopadane, dopakowane, dopakowywane, dopalane, dopalone, dopaminergiczne, dopasane, dopasione, dopasowane, dopasowywalne, dopasowywane, dopatrywane, dopatrzone, dopchane, dopełniane, dopełnione, dopędzane, dopędzone, dopieczone, dopiekane, dopieprzane, dopieprzone, dopierane, dopierdalane, dopierdolone, dopierdzielane, dopierdzielone, dopierniczane, dopieszczane, dopieszczone, dopijane, dopilnowane, dopilnowywane, dopiłowane, dopiłowywane, dopinane, dopingowane, dopisane, dopisywane, doplątane, dopłacane, dopłacone, dopompowane, dopompowywane, doposażane, doposażone, dopowiadane, dopowiedziane, dopożyczane, dopożyczone, dopracowane, dopracowywane, doprane, doprasowane, doprasowywane, dopraszane, doprawiane, doprawione, doprażane, doprażone, doprecyzowane, doprecyzowywane, doproszone, doprowadzane, doprowadzone, doprzędzione, doprzędzone, doprzęgane, doprzężone, dopuszczalne, dopuszczane, dopuszczone, dopychane, dopytane, dopytywane, dorabiane, dorachowane, dorachowywane, doradzane, doradzone, doraźne, Dordogne, doredagowane, doregulowane, doregulowywane, doręczalne, doręczane, doręczne, doręczone, Dorianine, dorobione, Dorocine, doroczne, dorodne, dorozumiane, dorozumiewane, dorównane, dorsalne, dorszokształtne, dorwane, Dorydzine, dorysowane, dorysowywane, dorywane, dorzeczne, dorzeźbione, dorzucane, dorzucone, dorzynane, dosadne, dosadzane, dosadzone, dosalane, dosiadane, dosiadywane, dosiane, dosiebne, dosieczne, dosieczone, dosiedlane, dosiedlone, dosiekane, dosiewane, dosięgalne, dosięgane, dosiężne, dosiężone, doskładane, doskonalone, doskórne, doskrobane, doskrobywane, dosładzane, dosłane, dosłodzone, dosłoneczne, dosłowne, dosłuchane, dosłuchiwane, dosłyszalne, dosłyszane, dosmaczane, dosmaczone, dosmażane, dosmażone, dosolone, dospane, dospawane, dostane, dostarczane, dostarczone, dostateczne, dostawane, dostawiane, dostawione, dostawne, dostępne, dostojne, dostosowane, dostosowywane, dostrajane, dostrojone, dostrzegalne, dostrzegane, dostrzelane, dostrzelone, dostrzeżone, dostudzane, dostudzone, dosuszane, dosuszone, dosuwane, dosyłane, dosypane, dosypiane, dosypywane, doszczelniane, doszczelnione, doszczętne, doszkalane, doszkolone, doszlifowane, doszlifowywane, doszlusowane, doszlusowywane, doszorowane, doszorowywane, dosztukowane, dosztukowywane, doszywane, dościelane, dościgane, dośledzane, dośledzone, dośnione, dośpiewane, dośpiewywane, dośrodkowane, dośrodkowywane, dośrubowane, dośrubowywane, doświadczalne, doświadczane, doświadczone, doświetlane, doświetlone, dotachane, dotacyjne, dotaczane, dotańcowane, dotańczone
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.