Rymy do konstutcję

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Abację, abdukcję, abdykację, aberrację, abiudykację, abiurację, ablację, ablaktację, ablucję, abnegację, abolicję, abominację, aborcję, abrewiację, abrogację, abrupcję, absencję, absolucję, absolutyzację, absorbancję, absorpcję, abstrakcję, abstynencję, absurdalizację, acetylację, achromatyzację, acylację, adaptację, addukcję, addycję, adherencję, adhortację, adideację, adiektywizację, adiudykację, adiustację, administrację, admirację, admiralicję, admitancję, admonicję, adnotację, adolescencję, adopcję, adoptację, adorację, adresację, adsorpcję, adstryngencję, adwekcję, adwerbalizację, aerację, aeromancję, aeronawigację, afektację, afiksację, afiliację, afinację, afirmację, afrykanizację, afrykatyzację, aftyzację, agencję, agitację, aglomerację, aglutynację, agnację, agradację, agrawację, agregację, agromeliorację, ajencję, akację, akademizację, akaparację, akcedencję, akcelerację, akcentację, akcentuację, akceptację, akcję, akcydencję, aklamację, aklimację, aklimatyzację, akomodację, akrecję, akredytację, akrobację, aksjomatyzację, aktualizację, aktywację, aktywizację, akulturację, akumulację, akutancję, akwizycję, albityzację, alegację, alegoryzację, alektromancję, alergizację, aleuromancję, alfabetyzację, algorytmizację, Alicję, alienację, aligację, alimentację, aliterację, alkalizację, alkilację, alkoholizację, alokację, alokucję, alomancję, alopecję, alotrofizację, alterację, alternację, Alzację, amalgamację, ambarkację, ambicję, ambisentencję, ambiwalencję, ameliorację, amencję, amerykanizację, amicycję, amniopunkcję, amonifikację, amortyzację, amplifikację, amputację, amunicję, anarchizację, androdiecję, androdioecję, andromonoecję, anemizację, anfelcję, anihilację, animację, animalizację, animizację, ankietyzację, annominację, anodoncję, anodyzację, antecedencję, antyaborcję, antycypację, antyedukację, antygradację, antyinformację, antykadencję, antykoncepcję, antylekcję, anulację, aparycję, apelację, apelatywizację, apercepcję, apertyzację, aplikację, apozycję, aprecjację, aprobację, aproksymację, aprowizację, arabizację, aranżację, archaizację, archiwizację, argumentację, arierację, arkfunkcję, arogancję, aromatyzację, arrozację, arsonwalizację, artykulację, arystokrację, arytmetyzację, ascencję, asekurację, asenizację, asercję, asocjację, asonancję, asonoryzację, aspirację, astromancję, astronawigację, asybilację, asygnację, asymilację, asystencję, ateizację, atencję, atenuację, atestację, atomizację, atrakcję, atrybucję, audiencję, audycję, augmentację, aukcję, auskultację, autentykację, autoafirmację, autoalienację, autodeklarację, autodestrukcję, autoedukację, autoinfekcję, autojonizację, autokolimację, autokorelację, autokrację, autokreację, autolustrację, automację, automatyzację, autonomizację, autooksydację, autopercepcję, autopromocję, autoregulację, autorelację, autorotację, autoryzację, autostymulację, awiację, awizację, babokrację, bałkanizację, banalizację, banicję, bankokrację, barbaryzację, bastardyzację, batystację, beatyfikację, bebizację, beletryzację, benedykcję, beneficencję, benewolencję, bentonityzację, Beocję, bertolecję, bibliomancję, bifurkację, bijekcję, bilokację, binaryzację, biodegradację, bioemanację, bioewolucję, biofację, biofarmację, biofiltrację, bioindykację, biologizację, bioryzację, biostymulację, biotytyzację, bipartycję, bipolaryzację, bisegmentację, bisocjację, bitumizację, biurokrację, bobizację, bocedizację, bocję, boksytyzację, bolszewizację, bonderyzację, Bonifację, bonifikację, bonitację, Brabancję, brachiację, brekcję, brewilokwencję, brutalizację, bułgaryzację, Buriację, bussengolcję, cebertyzację, cefalizację, celebrację, cementację, cenopopulację, centrację, centralizację, cerebrację, cerebralizację, ceromancję, certację, certyfikację, chadecję, chemisorpcję, chemizację, chilenizację, chiromancję, chlorytyzację, chomeinizację, chondromalację, Chorwację, chrominancję, chryzokrację, cybernetyzację, cyberpolicję, cyborgizację, cyfryzację, cyjanizację, cyklizację, Cylicję, cyrkulację, cyrkumferencję, cyrkumskrypcję, cyrkumstancję, cyrkumwalację, cytację, cywilizację, czechizację, Czechosłowację, dabecję, Dację, Dalmację, damenizację, datację, dealkilację, deanimację, deasemblację, debarkację, debellację, decentrację, decerebrację, decymację, decymalizację, dedukcję, dedycję, dedykację, deelektryzację, deemulgację, deeskalację, deetatyzację, defaszyzację, defekację, defeminizację, defenestrację, deferencję, defibrację, defibrylację, defibrynację, deficjencję, defigurację, defiltrację, definicję, deflację, deflagrację, deflegmację, deflorację, defoliację, deforestację, deformację, defragmentację, defraudację, degazację, degenerację, deglacjację, deglomerację, degradację, degustację, dehellenizację, dehermetyzację, deheroizację, dehumanizację, dehydratację, dehydrogenację, deifikację, deinfestację, dejonizację, dekadencję, dekantację, dekapitację, dekarbonizację, dekartelizację, dekatyzację, deklamację, deklarację, deklasację, deklinację, dekokcję, dekoktację, dekolonizację, dekoloryzację, dekompensację, dekompilację, dekompozycję, dekomunizację, dekoncentrację, dekonspirację, dekonstrukcję, dekontaminację, dekorację, dekornizację, dekortykację, dekrementację, dekrepitację, dekretację, dekretynizację, delabializację, delację, delaminację, delecję, delegację, delegalizację, deliberację, delicję, delimitację, delokalizację, demagnetyzację, demaoizację, demarkację, demaskację, demencję, demielinizację, demistyfikację, demobilizację, demodulację, demokrację, demokratyzację, demonetyzację, demonizację, demonokrację, demonstrację, demoralizację, demulgację, denacyfikację, denasalizację, denaseryzację, denaturację, denazalizację, denazyfikację, denitrację, denitryfikację, deniwelację, denominację, denotację, denudację, denuncjację, depenalizację, dependencję, depigmentację, depilację, deplanację, depolaryzację, depolityzację, depolonizację, depopulację, deportację, depozycję, deprawację, deprecjację, deprekację, deprywację, deprywatyzację, deputację, deratyzację, derealizację, deregulację, derogację, derywację, desakralizację, descendencję, desegregację, desemantyzację, deskolaryzację, deskrypcję, deskwamację, desocjalizację, desorpcję, desowietyzację, desperację, despiralizację, despocję, destabilizację, destalinizację, destrukcję, destylację, destynację, destytucję, desulfitację, desulfonację, desygnację, desykację, desymbolizację, deszyfrację, detaksację, detekcję, detencję, deteriorację, determinację, detoksykację, detonację, detronizację, detrybalizację, dewaloryzację, dewaluację, dewastację, dewiację, dewitryfikację, dewocję, dewolucję, dezaerację, dezaktywację, dezaktywizację, dezaminację, dezaprobację, dezatomizację, dezercję, dezinflację, dezinformację, dezintegrację, dezinwestycję, dezodoryzację, dezoksydację, dezolację, dezorganizację, dezorientację, dezubekizację, dezurbanizację, dezynfekcję, dezynsekcję, dezyntegrację, diabolizację, dialektyzację, dialogizację, dieselizację, digitalizację, dimeryzację, dogmatyzację, doktoryzację, dokumentację, dolaryzację, dolomityzację, domestykację, dominację, donację, dotację, dramatyzację, dupencję, duplikację, dwutercję, dyfamację, dyferencjację, dyferencję, dyfrakcję, dyftongizację, dygitację, dygitalizację, dykcję, dylację, dylatację, dyminucję, dynamizację, dyplomację, dyrekcję, dysalterację, dysasocjację, dysekcję, dysertację, dysfunkcję, dysjunkcję, dyskordancję, dyskrecję, dyskredytację, dyskrepancję, dyskretyzację, dyskryminację, dyslokację, dysmutację, dysocjację, dysolucję, dyspensację, dyspozycję, dysproporcję, dysputację, dyssypację, dystancję, dystrakcję, dystrofizację, dystrybucję, dystylację, dystynkcję, dysymilację, dysymulację, dywagację, dywergencję, dywersyfikację, echolokację, edukację, edycję, egalitaryzację, egalizację, egzagerację, egzakcję, egzaltację, egzarację, egzasperację, egzekucję, egzempcję, egzorbitancję, egzotyzację, egzystencję, ejakulację, ejekcję, ekologizację, ekonomizację, ekoprodukcję, ekranizację, ekscelencję, ekscepcję, ekscerpcję, ekscytację, eksfoliację, ekshalację, ekshibicję, ekshumację, ekskawację, eksklamację, ekskrecję, eksorpcję, ekspatriację, ekspedycję, eksperiencję, ekspiację, ekspirację, eksplanację, eksplantację, eksplikację, eksploatację, eksplorację, eksportację, ekspozycję, ekspropriację, ekstabulację, eksterminację, ekstradycję, ekstrakcję, ekstraktację, ekstrapolację, ekstrapozycję, ekstraspekcję, ekstrawagancję, ekstynkcję, ekstyrpację, eksudację, eksykację, ekwipartycję, ekwitację, ekwiwalencję, ekwiwokację, elaborację, elastancję, elegancję, elekcję, elektrolokację, elektronizację, elektrotrakcję, elektryfikację, elektryzację, elewację, eliminację, elitaryzację, eloksalację, elokwencję, elongację, eluację, elukubrację, elutriację, eluwiację, emanację, emancypację, emendację, emergencję, emigrację, Emigrację, eminencję, emitancję, emocję, emulację, emulsyfikację, enację, encefalizację, encję, endecję, endodoncję, energetyzację, enkulturację, enukleację, enumerację, enuncjację, epilację, epimeryzację, epizację, epizoocję, epurację, eradykację, erekcję, erotyzację, erudycję, erupcję, esbecję, esdecję, eseizację, esencję, eskalację, espelecję, esperancję, estetyzację, estryfikację, estymację, estywację, eszolcję, etatyzację, eteryfikację, etiolację, etylenizację, eufemizację, euroinwestycję, eurokrację, euroobligację, europeizację, europolicję, eutrofizację, ewakuację, ewaluację, ewangelizację, ewaporację, ewaporyzację, ewekcję, ewidencję, ewikcję, ewokację, ewolucję, ewualizację, Fabrycję, fabrykację, fabulację, fabularyzację, facecję, fację, facylitację, fakcję, falandyzację, fallokrację, falsyfikację, faradyzację, farmację, faryngalizację, fascjację, fascynację, faszyzację, faworyzację, federację, federalizację, feldspatyzację, Felicję, felicytację, feminizację, fenestrację, Fenicję, fermentację, ferrytyzację, fetyszyzację, feudalizację, figurację, fikcję, fiksację, filiację, filtrację, finalizację, finlandyzację, fiskalizację, fitofarmację, fitomeliorację, fitoremediację, fizysorpcję, flegmatyzację, flokulację, Florencję, flotację, fluidyzację, fluktuację, fluorescencję, fluoryzację, fokalizację, foliację, fonację, fonetyzację, fonizację, fonologizację, formację, formalizację, forsycję, fortalicję, fortyfikację, fosfatyzację, fosforescencję, fosforylację, fosforytyzację, fosforyzację, fosylizację, fotodysocjację, fotojonizację, fotokoagulację, fotoprodukcję, fotoprotekcję, fotorelację, fotorespirację, fragmentację, frakcję, Francję, fraternizację, frekwencję, frekwentację, frustrację, frykcję, fulgurację, fumigację, fundację, funkcję, furkację, Galicję, galwanizację, ganglinizację, gastrulację, Gaudencję, gazyfikację, geminację, generację, generalicję, generalizację, geolokalizację, geomancję, geometryzację, germanizację, germinację, gerontokrację, gestykulację, gigantyzację, glacjację, globalizację, gloryfikację, glutaminizację, godecję, Gorycję, Grację, grację, gracylizację, gradację, graduację, grafityzację, granityzację, granulację, gratulację, gratyfikację, grawitację, Grecję, grecyzację, grejzenizację, gutację, gwarancję, gwizocję, gynodiecję, gynomonoecję, habilitację, habituację, halucynację, harmonizację, haworcję, hellenizację, Helwecję, hemaglutynację, hemodylucję, herboryzację, hermetyzację, heroizację, hibernację, hibernizację, hierarchizację, hierokrację, hieromancję, higienizację, hiperbolizację, hiperfiltrację, hiperfunkcję, hiperinflację, hiperprodukcję, hipersekrecję, hipersorpcję, hipnotyzację, hipofunkcję, hipowentylację, hominizację, homofonizację, homogenizację, homologację, hormonizację, hospitację, hospitalizację, humanizację, humifikację, hungaryzację, hurdycję, hybrydyzację, hydratację, hydratyzację, hydrofizację, hydrofobizację, hydrogenację, hydrogenizację, hydroizolację, hydrolokację, hydropulsację, hydrorafinację, ichtiolokację, ideację, idealizację, identyfikację, ideologizację, idioadaptację, idolizację, Ignację, ignorancję, illokucję, iluminację, ilustrację, imaginację, imbibicję, imigrację, imitację, immanencję, immatrykulację, immitancję, immobilizację, immunizację, impakcję, impedancję, impertynencję, impetycję, implantację, implementację, implikację, importację, impostację, impotencję, impozycję, impregnację, imprekację, improwizację, impulsację, imputację, inaktywację, inaugurację, incydencję, incystację, incytację, indagację, indeksację, indemnizację, independencję, indoktrynację, indolencję, indosację, indukcję, induktancję, indulgencję, indyferencję, indykację, indykcję, indywiduację, inercję, inerwację, infantylizację, infekcję, inferencję, infeudację, infibulację, infiksację, infiltrację, inflację, influencję, informację, informatyzację, infrakcję, infralokację, infrarefrakcję, ingerencję, ingracjację, ingrediencję, ingremiację, inhalację, inherencję, inhibicję, inhumację, inicjację, iniekcję, inkantację, inkarcerację, inkarnację, inkastelację, inklinację, inkoherencję, inkompetencję, inkongruencję, inkorporację, inkrecję, inkrustację, inkryminację, inkubację, inkulturację, inkwizycję, innerwację, innocencję, innowację, inokulację, inscenizację, inseminację, inskrypcję, insolację, insorpcję, inspekcję, inspirację, instalację, instancję, instantyzację, instrukcję, instrumentację, instytucję, insurekcję, insynuację, intabulację, integrację, intelekcję, inteligencję, intencję, intensyfikację, interakcję, intercepcję, interferencję, interfiksację, interiekcję, interioryzację, interlineację, interlokucję, internalizację, interpelację, interpolację, interpretację, interpunkcję, interrogację, interrupcję, intersekcję, interwencję, intestację, intoksykację, intolerancję, intonację, introcepcję, introdukcję, introjekcję, intronizację, introspekcję, intubację, intuicję, intususcepcję, intymidację, intytulację, inunkcję, inwaginację, inwencję, inwentaryzację, inwestycję, inwestygację, inwigilację, inwitację, inwokację, inwolucję, ipsację, iranizację, irradiację, irygację, irytację, iryzację, islamizację, iterację, izolację, izomeryzację, Jakucję, jarowizację, jaryzację, jonizację, jotację, jubilację, judaizację, jukstapozycję, jurydyzację, jurysdykcję, jurysprudencję, justyfikację, kadencję, kakokrację, kalcyfikację, kalcynację, kalibrację, kalifikację, kalkulację, kaloryzację, Kałmucję, kameralizację, kameryzację, kanalizację, kandyzację, kanibalizację, kanonizację, kantonizację, kaolinityzację, kaolinizację, kapacytację, Kapadocję, kapitalizację, kapitulację, Karakałpację, karboksylację, karbonatyzację, karbonizację, karburację, karburyzację, karencję, karmelizację, karnację, karnotyzację, kartelizację, kartomancję, kasację, kaskadyzację, kastrację, katalogizację, katechizację, kategoryzację, kateteryzację, katolicyzację, katoptromancję, kaucję, kaustyfikację, kaustyzację, kauteryzację, kawację, kawitację, kencję, kenizację, keratynizację, kinofikację, klaryfikację, klasyfikację, Klemencję, klerokrację, klerykalizację, klimatyzację, koabitację, koacerwację, koagulację, koalescencję, koalicję, koarktację, koartykulację, koasekurację, Koblencję, kodyfikację, koedukację, koedycję, koegzystencję, koekwację, koercję, kofunkcję, kogenerację, kognację, kognicję, kohabitację, koherencję, kohortację, koicję, koincydencję, kokonizację, kolaborację, kolację, kolaudację, kolekcję, kolektywizację, koligację, kolimację, kolineację, kolkwicję, kolmatację, kolokację, kolonizację, koloryzację, kolportację, komasację, kombajnizację, kombinację, komemorację, komendację, komercję, kommemorację, kompakcję, komparację, komparycję, kompensację, kompetencję, kompetycję, kompilację, komplanację, komplementację, kompletację, komplikację, kompozycję, kompromitację, komprymację, komputeryzację, komunalizację, komunikację, komunizację, komutację, koncelebrację, koncentrację, koncepcję, konchecję, koncyliację, kondemnację, kondensację, kondolencję, konduktancję, kondycję, kondygnację, konfabulację, konfederację, konfekcję, konferencję, konfidencję, konfigurację, konfirmację, konfiskację, konfluencję, konformację, konformizację, konfrontację, konfutację, kongelację, konglomerację, kongregację, kongruencję, koniugację, koniunkcję, koniurację, konkatenację, konkokcję, konkordancję, konkrecję, konkretyzację, konkurencję, konotację, konsekrację, konsekwencję, konserwację, konskrypcję, konsolację, konsolidację, konspirację, Konstancję, konstatację, konstelację, konsternację, konstrukcję, konstypację, konstytucję, konsultację, konsumpcję, konsyderację, konsygnację, konsystencję, konsytuację, kontaminację, kontemplację, konteneryzację, kontentację, kontestację, kontradykcję, kontragitację, kontrakcję, kontraktację, kontrapozycję, kontrreakcję, kontrrewolucję, kontrtendencję, kontrwalację, kontrybucję, kontumację, kontygencję, kontyngencję, kontynuację, konurbację, konwalescencję, konwalidację, konwekcję, konwencję, konweniencję, konwergencję, konwersację, konwikcję, konwokację, kooperację, kooptację, koordynację, kopernicję, koprodukcję, kopulację, kopulizację, koregencję, korekcję, korelację, korepetycję, korespondencję, Koriację, korienizację, koroborację, koronację, korporację, korpulencję, korupcję, kotonizację, kotyzację, kowariancję, krarupizację, kreację, kremację, krepitację, krescencję, Krescencję, krępację, krioaplikację, kriogenizację, krioturbację, kryminalizację, krystalizację, krystalomancję, kubanizację, kucję, kulminację, kultywację, kumulację, kunktację, kupelację, kurację, kuraryzację, kurtyzację, kutynizację, kwalifikację, kwantyfikację, kwantyzację, kwerulencję, kwintesencję, labanotację, labializację, labradoryzację, laicyzację, laksację, laktację, lalemancję, lamentację, laminację, lampadomancję, Langwedocję, lasencję, latencję, latenizację, latensyfikację, lateralizację, laterytyzację, lateryzację, latynizację, laudację, laurencję, Laurencję, legację, legalizację, legislację, legitymację, legitymizację, lekcję, leksykalizację, lenicję, Leokrycję, Letycję, lewitację, libację, liberalizację, libertację, librację, licencję, Licję, licytację, lignifikację, likwację, likwidację, limitację, limonityzację, lineację, linearyzację, liofilizację, liposukcję, liryzację, litofację, litomancję, lituanizację, locję, lodoicję, logizację, lokację, lokalizację, lokomocję, lokucję, lubrykację, Lukrecję, lukrecję, lumbalizację, luminację, luminancję, luminescencję, lunację, lustrację, luteranizację, Łucję, macerację, machinację, maderyzację, madziaryzację, magnetyzację, magnificencję, majoryzację, makadamizację, makaronizację, makrodefinicję, makroewolucję, makromutację, makroniwelację, makroproporcję, maksymalizację, maleinizację, malwersację, manifestację, manipulację, maoizację, marginalizację, marmoryzację, marszrutyzację, marynizację, maskulinizację, masturbację, matematyzację, materializację, matrykulację, maturację, maurycję, mcdonaldyzację, mechanizację, mediację, mediatyzację, medytację, megaewolucję, megafonizację, megakorporację, meliorację, melioryzację, melodeklamację, melorecytację, memoryzację, menstruację, mentalizację, merceryzację, merytokrację, metaforyzację, metalizację, metamorfizację, meteonawigację, metropolizację, metrykację, metyzację, mielinizację, migrację, mikcję, mikoryzację, mikroewolucję, mikrofonizację, mikroiniekcję, mikropunkcję, mikroreakcję, mikrosytuację, mikrowibrację, milicję, militaryzację, mineralizację, miniaturyzację, minimalizację, miniplantację, minirestrykcję, minucję, mistyfikację, miszkulancję, mitologizację, mityzację, mobilizację, mocję, modelację, moderację, modernizację, modulację, modularyzację, modyfikację, Moguncję, molestację, monopolizację, monotonizację, monstrancję, moralizację, morfizację, morfologizację, motoryzację, motywację, mulityzację, multiplikację, multyplikację, mumifikację, Murcję, mutację, mutarotację, mużocję, mylonityzację, nację, nacjonalizację, nadprodukcję, narkotyzację, narrację, nasturcję, naturalizację, nawigację, nazalizację, nebulizację, negację, negocjację, nekromancję, neonizację, nerwację, neuroinfekcję, neurosekrecję, neutralizację, niedyskrecję, niedyspozycję, nieelegancję, nieingerencję, nieinterwencję, niekoherencję, niekompetencję, nietolerancję, nitryfikację, niwację, niwelację, nobilitację, nocję, nominację, nomokrację, nonszalancję, nordyzację, normalizację, normatywizację, nostryfikację, notację, notyfikację, nowację, nowelizację, nujcję, nuklearyzację, nullifikację, numerację, nutację, obdukcję, obediencję, obiadokolację, obiekcję, obiektywizację, oblację, obligację, obliterację, obserwację, obserwancję, obstrukcję, obturację, oceanizację, ochlokrację, ojnomancję, oksydację, okulizację, okultację, okupację, oligarchizację, omnipotencję, ondulację, onejromancję, oniromancję, onomancję, onychomancję, opalescencję, opalizację, opcję, operację, opozycję, optymalizację, optymizację, opuncję, orację, ordynację, Orencję, organizację, orientację, orientalizację, orkiestrację, ornamentację, ornitomancję, ortodoncję, ortoewolucję, oscylację, osmoregulację, ossyfikację, ostentację, osteomalację, osyfikację, owację, owulację, ozonizację, pacjencję, pacyfikację, paginację, pajdokrację, pakietyzację, palatalizację, paletyzację, palpację, palpitację, pantizokrację, panzoocję, parabolizację, parcelację, paroizolację, partycję, partycypację, pasteryzację, pasywację, pasywizację, paszportyzację, patologizację, Patrycję, pauperyzację, pecję, pedagogizację, pedalizację, pedodoncję, pedokrację, pedyplenację, pelengację, penakordancję, penalizację, peneplenizację, penetrację, penitencję, peptyzację, percepcję, peregrynację, perfekcję, perforację, performancję, pergaminację, perintegrację, periodyzację, perkolację, perlustrację, permanencję, permutację, peroksydację, persewerację, personalizację, personifikację, perspirację, perstrukcję, pertraktację, perturbację, peryferyzację, petryfikację, petycję, pielęgnację, pigmentację, pilorekcję, pionizację, piromancję, pistację, planację, planifikację, plantację, plastyfikację, plastynację, plebeizację, plenipotencję, pluralizację, plutokrację, poakcję, podsekcję, podstację, poekstrakcję, poetyzację, poinsecję, polaryzację, poliaddycję, policję, poligonizację, polimeryzację, polireakcję, polisomację, politycyzację, polityzację, poliwalencję, polonizację, polucję, populację, popularyzację, porcję, posteryzację, postpozycję, postprodukcję, potencję, pozorację, pozycję, półdemokrację, praegzystencję, prasubstancję, preadaptację, precypitację, precyzację, predestynację, predominację, predykację, predykcję, predylekcję, predyspozycję, preegzystencję, prefabrykację, prefację, preferencję, prefigurację, prefiksację, preformację, pregrawację, prejotację, prekognicję, prekompensację, prekonizację, prekorekcję, prelekcję, premedykację, premedytację, preorientację, preparację, preponderancję, prepotencję, prepozycję, prereformację, preselekcję, preskrypcję, prestację, presumpcję, presupozycję, prewalidację, prewencję, prezencję, prezentację, prezydencję, probację, procedencję, produkcję, profanację, profecję, prognację, prohibicję, projekcję, proklamację, prokreację, proletaryzację, proliferację, prolifikację, prolongację, prominencję, promocję, promulgację, pronację, pronominację, pronuncjację, propagację, propinację, proporcję, propozycję, propriocepcję, prorogację, prosekucję, proskrypcję, prospekcję, prostrację, prostytucję, prosumpcję, protekcję, protencję, protestację, protuberancję, proweniencję, prowincję, prowokację, prozaizację, Prudencję, prymicję, prymitywizację, prywację, prywatyzację, przedakcję, przedprodukcję, psychoedukację, psychokorekcję, publicyzację, publikację, pulsację, pulweryzację, punkcję, punktację, pupinizację, puryfikację, pyromancję, rabację, rabdomancję, rację, racjonalizację, radaryzację, radiację, radiodewiację, radiofonizację, radiojonizację, radiolokację, radionawigację, radiostację, radykalizację, rafinację, ramifikację, randomizację, ratyfikację, reabsorbcję, readaptację, reakcję, reaktancję, reaktywację, reaktywizację, realizację, reambulację, reanimację, reasekurację, reasumpcję, rebucję, recepcję, recyklizację, recyrkulację, recytację, redakcję, redukcję, redundancję, reduplikację, redystrybucję, reedukację, reedycję, reekspozycję, reelekcję, reemigrację, refakcję, referencję, reflację, reformację, refrakcję, refundację, refutację, regelację, regencję, regenerację, regionalizację, regionizację, reglamentację, regradację, regulację, rehabilitację, reifikację, reinfekcję, reinkarnację, reintegrację, rejencję, rejestrację, rejonizację, rekalescencję, rekapitulację, rekcję, reklamację, rekognicję, rekolekcję, rekombinację, rekomendację, rekompensację, rekomunizację, rekoncyliację, rekonfederację, rekonstrukcję, rekonstytucję, rekreację, rekrutację, rekryminację, rektyfikację, rekultywację, rekuperację, rekurencję, rekwizycję, relację, relaksację, relatywizację, relegację, relegalizację, relewancję, relokację, reluktancję, remigrację, reminiscencję, remonstrację, remunerację, renaturyzację, renegocjację, renowację, rentgenizację, renuncjację, reokupację, reorganizację, reorientację, reparację, repartycję, repasację, repatriację, reperację, repetycję, repigmentację, replantację, replikację, repolonizację, repozycję, reprezentację, reprobację, reprodukcję, reprojekcję, reprywatyzację, repudiację, reputację, resekcję, resocjalizację, resorpcję, respirację, restaurację, restrykcję, restytucję, resublimację, resuscytację, retardację, retencję, retradycję, retrakcję, retranslację, retroakcję, retrogradację, retrokognicję, retrospekcję, retycencję, rewakcynację, rewalidację, rewaloryzację, rewaluację, rewelację, rewerberację, rewerencję, rewindykację, rewitalizację, rewokację, rewolucję, rezerwację, rezolucję, rezonację, rezurekcję, rezydencję, rezygnację, rezystancję, rezystencję, robotyzację, romanizację, rotację, rudymentację, rujnację, rumację, ruralizację, rustyfikację, rustykalizację, rusyfikację, rutenizację, rutynizację, rytmizację, rytualizację, rywalizację, sakralizację, saliwację, saltację, samoaborcję, samoadaptację, samoafirmację, samoakceptację, samoatestację, samodegradację, samodemaskację, samoeliminację, samofascynację, samoindeksację, samoindukcję, samoizolację, samokreację, samolikwidację, samolustrację, samoobserwację, samoopozycję, samorealizację, samoredukcję, samoregulację, sanację, sanforyzację, sanitaryzację, sankcję, saponifikację, saprofikację, Sarmację, satelizację, saturację, satysfakcję, schematyzację, scholaryzację, scjencję, scyntylację, sedymentację, segmentację, segregację, sejmokrację, sekcję, sekrecję, sekularyzację, sekwencję, sekwestrację, selekcję, sensację, sensybilizację, sentencję, separację, serycytyzację, sestercję, sferoidyzację, sherardyzację, sideromancję, silifikację, silikatyzację, skapulimancję, skaryfikację, skiomancję, skocję, slawizację, slumpflację, Słowację, socjalizację, sodalicję, solaryzację, soliflukcję, solmizację, solubilizację, solucję, solwatację, somatyzację, somnolencję, sonoryzację, sorpcję, sowietyzację, spację, specjację, specjalizację, specyfikację, spedycję, spekulację, spermację, spermatyzację, spiralizację, spirantyzację, stabilizację, stabulację, stację, stagflację, stagnację, stalinizację, stancję, standaryzację, sterkoryzację, sterylizację, stolonizację, strangulację, stratyfikację, strelicję, strobilację, strukturyzację, stygmatyzację, stylizację, stymulację, stypulację, subalternację, subcepcję, subdukcję, subhastację, subiekcję, subkonsumpcję, sublicencję, sublimację, subordynację, subpopulację, subrogację, subskrypcję, substancję, substantywację, substytucję, subsumcję, subsumpcję, subtylizację, subwencję, sufiksację, sulfatację, sulfitację, sulfurację, superatrakcję, superinfekcję, superowulację, superpozycję, superprodukcję, superreakcję, superrefrakcję, supersensację, supinację, suplementację, suplikację, supozycję, supremację, surjekcję, surogację, susceptancję, suspicję, syderytyzację, sygnalizację, sylabizację, sylifikację, sylikatyzację, symbolizację, symetryzację, symplifikację, symulację, synchronizację, synkrację, syntetyzację, systematyzację, sytuację, szarmancję, szerardyzację, szeryzację, Szkocję, Szwecję, tabuizację, tabulację, taksację, taksflację, taryfikację, teatralizację, technicyzację, technizację, technokrację, teleaudycję, teledację, teledemokrację, teledetekcję, telefonizację, telekomutację, telelekcję, teleportację, teleprodukcję, telerecepcję, teleregulację, teleskrypcję, telestację, telewizację, temperację, temporalizację, tendencję, tentację, teokrację, teokratyzację, tercję, Terencję, tergiwersację, termalizację, terminację, terminalizację, termoablację, termodylucję, termoelewację, termoindukcję, termoizolację, termojonizację, termolokację, termoregulację, termorenowację, tezauryzację, timokrację, tolerancję, tonację, tonifikację, tonikalizację, totalizację, totipotencję, Trację, tradeskancję, tradycję, trakcję, transakcję, transaminację, transcendencję, transdukcję, transfigurację, transfluencję, transfokację, transformację, transhumancję, transkrypcję, translację, transliterację, translokację, transmigrację, transmitancję, transmutację, transparencję, transpirację, transplantację, transportację, transpozycję, transsudację, tranzystancję, traumatyzację, trawestację, trepanację, triangulację, triecję, trilaterację, trimonoecję, tromtadrację, tropikalizację, trójkoalicję, trójkombinację, trybulację, trysekcję, trywializację, tuberkulację, turbację, turbulencję, Turcję, tyndalizację, typizację, typologizację, tytulację, ubecję, ubikację, udecję, Udmurcję, ukrainizację, ulnaryzację, ultrafiltrację, uncję, undulację, unifikację, uniformizację, unilateryzację, uniwerbizację, uperyzację, uralityzację, urbanizację, utylitaryzację, utylizację, uzurpację, wakcynację, walencję, Walencję, walidację, waloryzację, waporację, waporyzację, wariację, wariancję, wariolizację, wasalizację, wazodylatację, wegetację, welaryzację, Wenecję, wenerację, wenesekcję, wentylację, werbalizację, werbigerację, wernację, wernalizację, wersyfikację, wertilizację, wertykulację, weryfikację, westernizację, wiatroizolację, wibrację, wicegerencję, widymację, wietnamizację, wiktymizację, windykację, winifikację, winkulację, wiolencję, wirescencję, wirtualizację, wirulencję, wirylizację, witaminizację, witryfikację, wiwisekcję, wizualizację, wizytację, wokację, wokalizację, woltolizację, Wormację, współprodukcję, wszechnegację, wulgaryzację, wulkanizację

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    6 + 3 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.