Rymy do konstutcję

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
Abację, abdukcję, abdykację, aberrację, abiudykację, abiurację, ablację, ablaktację, ablucję, abnegację, abolicję, abominację, aborcję, abrewiację, abrogację, abrupcję, absencję, absolucję, absolutyzację, absorbancję, absorpcję, abstrakcję, abstynencję, absurdalizację, acetylację, achromatyzację, acylację, adaptację, addukcję, addycję, adherencję, adhortację, adideację, adiektywizację, adiudykację, adiustację, administrację, admirację, admiralicję, admitancję, admonicję, adnotację, adolescencję, adopcję, adoptację, adorację, adresację, adsorpcję, adstryngencję, adwekcję, adwerbalizację, aerację, aeromancję, aeronawigację, afektację, afiksację, afiliację, afinację, afirmację, afrykanizację, afrykatyzację, aftyzację, agencję, agitację, aglomerację, aglutynację, agnację, agradację, agrawację, agregację, agromeliorację, ajencję, akację, akademizację, akaparację, akcedencję, akcelerację, akcentację, akcentuację, akceptację, akcję, akcydencję, aklamację, aklimację, aklimatyzację, akomodację, akrecję, akredytację, akrobację, aksjomatyzację, aktualizację, aktywację, aktywizację, akulturację, akumulację, akutancję, akwizycję, albityzację, alegację, alegoryzację, alektromancję, alergizację, aleuromancję, alfabetyzację, algorytmizację, Alicję, alienację, aligację, alimentację, aliterację, alkalizację, alkilację, alkoholizację, alokację, alokucję, alomancję, alopecję, alotrofizację, alterację, alternację, Alzację, amalgamację, ambarkację, ambicję, ambisentencję, ambiwalencję, ameliorację, amencję, amerykanizację, amicycję, amniopunkcję, amonifikację, amortyzację, amplifikację, amputację, amunicję, anarchizację, androdiecję, androdioecję, andromonoecję, anemizację, anfelcję, anihilację, animację, animalizację, animizację, ankietyzację, annominację, anodoncję, anodyzację, antecedencję, antyaborcję, antycypację, antyedukację, antygradację, antyinformację, antykadencję, antykoncepcję, antylekcję, anulację, aparycję, apelację, apelatywizację, apercepcję, apertyzację, aplikację, apozycję, aprecjację, aprobację, aproksymację, aprowizację, arabizację, aranżację, archaizację, archiwizację, argumentację, arierację, arkfunkcję, arogancję, aromatyzację, arrozację, arsonwalizację, artykulację, arystokrację, arytmetyzację, ascencję, asekurację, asenizację, asercję, asocjację, asonancję, asonoryzację, aspirację, astromancję, astronawigację, asybilację, asygnację, asymilację, asystencję, ateizację, atencję, atenuację, atestację, atomizację, atrakcję, atrybucję, audiencję, audycję, augmentację, aukcję, auskultację, autentykację, autoafirmację, autoalienację, autodeklarację, autodestrukcję, autoedukację, autoinfekcję, autojonizację, autokolimację, autokorelację, autokrację, autokreację, autolustrację, automację, automatyzację, autonomizację, autooksydację, autopercepcję, autopromocję, autoregulację, autorelację, autorotację, autoryzację, autostymulację, awiację, awizację, babokrację, bałkanizację, banalizację, banicję, bankokrację, barbaryzację, bastardyzację, batystację, beatyfikację, bebizację, beletryzację, benedykcję, beneficencję, benewolencję, bentonityzację, Beocję, bertolecję, bibliomancję, bifurkację, bijekcję, bilokację, binaryzację, biodegradację, bioemanację, bioewolucję, biofację, biofarmację, biofiltrację, bioindykację, biologizację, bioryzację, biostymulację, biotytyzację, bipartycję, bipolaryzację, bisegmentację, bisocjację, bitumizację, biurokrację, bobizację, bocedizację, bocję, boksytyzację, bolszewizację, bonderyzację, Bonifację, bonifikację, bonitację, Brabancję, brachiację, brekcję, brewilokwencję, brutalizację, bułgaryzację, Buriację, bussengolcję, cebertyzację, cefalizację, celebrację, cementację, cenopopulację, centrację, centralizację, cerebrację, cerebralizację, ceromancję, certację, certyfikację, chadecję, chemisorpcję, chemizację, chilenizację, chiromancję, chlorytyzację, chomeinizację, chondromalację, Chorwację, chrominancję, chryzokrację, cybernetyzację, cyberpolicję, cyborgizację, cyfryzację, cyjanizację, cyklizację, Cylicję, cyrkulację, cyrkumferencję, cyrkumskrypcję, cyrkumstancję, cyrkumwalację, cytację, cywilizację, czechizację, Czechosłowację, dabecję, Dację, Dalmację, damenizację, datację, dealkilację, deanimację, deasemblację, debarkację, debellację, decentrację, decerebrację, decymację, decymalizację, dedukcję, dedycję, dedykację, deelektryzację, deemulgację, deeskalację, deetatyzację, defaszyzację, defekację, defeminizację, defenestrację, deferencję, defibrację, defibrylację, defibrynację, deficjencję, defigurację, defiltrację, definicję, deflację, deflagrację, deflegmację, deflorację, defoliację, deforestację, deformację, defragmentację, defraudację, degazację, degenerację, deglacjację, deglomerację, degradację, degustację, dehellenizację, dehermetyzację, deheroizację, dehumanizację, dehydratację, dehydrogenację, deifikację, deinfestację, dejonizację, dekadencję, dekantację, dekapitację, dekarbonizację, dekartelizację, dekatyzację, deklamację, deklarację, deklasację, deklinację, dekokcję, dekoktację, dekolonizację, dekoloryzację, dekompensację, dekompilację, dekompozycję, dekomunizację, dekoncentrację, dekonspirację, dekonstrukcję, dekontaminację, dekorację, dekornizację, dekortykację, dekrementację, dekrepitację, dekretację, dekretynizację, delabializację, delację, delaminację, delecję, delegację, delegalizację, deliberację, delicję, delimitację, delokalizację, demagnetyzację, demaoizację, demarkację, demaskację, demencję, demielinizację, demistyfikację, demobilizację, demodulację, demokrację, demokratyzację, demonetyzację, demonizację, demonokrację, demonstrację, demoralizację, demulgację, denacyfikację, denasalizację, denaseryzację, denaturację, denazalizację, denazyfikację, denitrację, denitryfikację, deniwelację, denominację, denotację, denudację, denuncjację, depenalizację, dependencję, depigmentację, depilację, deplanację, depolaryzację, depolityzację, depolonizację, depopulację, deportację, depozycję, deprawację, deprecjację, deprekację, deprywację, deprywatyzację, deputację, deratyzację, derealizację, deregulację, derogację, derywację, desakralizację, descendencję, desegregację, desemantyzację, deskolaryzację, deskrypcję, deskwamację, desocjalizację, desorpcję, desowietyzację, desperację, despiralizację, despocję, destabilizację, destalinizację, destrukcję, destylację, destynację, destytucję, desulfitację, desulfonację, desygnację, desykację, desymbolizację, deszyfrację, detaksację, detekcję, detencję, deteriorację, determinację, detoksykację, detonację, detronizację, detrybalizację, dewaloryzację, dewaluację, dewastację, dewiację, dewitryfikację, dewocję, dewolucję, dezaerację, dezaktywację, dezaktywizację, dezaminację, dezaprobację, dezatomizację, dezercję, dezinflację, dezinformację, dezintegrację, dezinwestycję, dezodoryzację, dezoksydację, dezolację, dezorganizację, dezorientację, dezubekizację, dezurbanizację, dezynfekcję, dezynsekcję, dezyntegrację, diabolizację, dialektyzację, dialogizację, dieselizację, digitalizację, dimeryzację, dogmatyzację, doktoryzację, dokumentację, dolaryzację, dolomityzację, domestykację, dominację, donację, dotację, dramatyzację, dupencję, duplikację, dwutercję, dyfamację, dyferencjację, dyferencję, dyfrakcję, dyftongizację, dygitację, dygitalizację, dykcję, dylację, dylatację, dyminucję, dynamizację, dyplomację, dyrekcję, dysalterację, dysasocjację, dysekcję, dysertację, dysfunkcję, dysjunkcję, dyskordancję, dyskrecję, dyskredytację, dyskrepancję, dyskretyzację, dyskryminację, dyslokację, dysmutację, dysocjację, dysolucję, dyspensację, dyspozycję, dysproporcję, dysputację, dyssypację, dystancję, dystrakcję, dystrofizację, dystrybucję, dystylację, dystynkcję, dysymilację, dysymulację, dywagację, dywergencję, dywersyfikację, echolokację, edukację, edycję, egalitaryzację, egalizację, egzagerację, egzakcję, egzaltację, egzarację, egzasperację, egzekucję, egzempcję, egzorbitancję, egzotyzację, egzystencję, ejakulację, ejekcję, ekologizację, ekonomizację, ekoprodukcję, ekranizację, ekscelencję, ekscepcję, ekscerpcję, ekscytację, eksfoliację, ekshalację, ekshibicję, ekshumację, ekskawację, eksklamację, ekskrecję, eksorpcję, ekspatriację, ekspedycję, eksperiencję, ekspiację, ekspirację, eksplanację, eksplantację, eksplikację, eksploatację, eksplorację, eksportację, ekspozycję, ekspropriację, ekstabulację, eksterminację, ekstradycję, ekstrakcję, ekstraktację, ekstrapolację, ekstrapozycję, ekstraspekcję, ekstrawagancję, ekstynkcję, ekstyrpację, eksudację, eksykację, ekwipartycję, ekwitację, ekwiwalencję, ekwiwokację, elaborację, elastancję, elegancję, elekcję, elektrolokację, elektronizację, elektrotrakcję, elektryfikację, elektryzację, elewację, eliminację, elitaryzację, eloksalację, elokwencję, elongację, eluację, elukubrację, elutriację, eluwiację, emanację, emancypację, emendację, emergencję, emigrację, Emigrację, eminencję, emitancję, emocję, emulację, emulsyfikację, enację, encefalizację, encję, endecję, endodoncję, energetyzację, enkulturację, enukleację, enumerację, enuncjację, epilację, epimeryzację, epizację, epizoocję, epurację, eradykację, erekcję, erotyzację, erudycję, erupcję, esbecję, esdecję, eseizację, esencję, eskalację, espelecję, esperancję, estetyzację, estryfikację, estymację, estywację, eszolcję, etatyzację, eteryfikację, etiolację, etylenizację, eufemizację, euroinwestycję, eurokrację, euroobligację, europeizację, europolicję, eutrofizację, ewakuację, ewaluację, ewangelizację, ewaporację, ewaporyzację, ewekcję, ewidencję, ewikcję, ewokację, ewolucję, ewualizację, Fabrycję, fabrykację, fabulację, fabularyzację, facecję, fację, facylitację, fakcję, falandyzację, fallokrację, falsyfikację, faradyzację, farmację, faryngalizację, fascjację, fascynację, faszyzację, faworyzację, federację, federalizację, feldspatyzację, Felicję, felicytację, feminizację, fenestrację, Fenicję, fermentację, ferrytyzację, fetyszyzację, feudalizację, figurację, fikcję, fiksację, filiację, filtrację, finalizację, finlandyzację, fiskalizację, fitofarmację, fitomeliorację, fitoremediację, fizysorpcję, flegmatyzację, flokulację, Florencję, flotację, fluidyzację, fluktuację, fluorescencję, fluoryzację, fokalizację, foliację, fonację, fonetyzację, fonizację, fonologizację, formację, formalizację, forsycję, fortalicję, fortyfikację, fosfatyzację, fosforescencję, fosforylację, fosforytyzację, fosforyzację, fosylizację, fotodysocjację, fotojonizację, fotokoagulację, fotoprodukcję, fotoprotekcję, fotorelację, fotorespirację, fragmentację, frakcję, Francję, fraternizację, frekwencję, frekwentację, frustrację, frykcję, fulgurację, fumigację, fundację, funkcję, furkację, Galicję, galwanizację, ganglinizację, gastrulację, Gaudencję, gazyfikację, geminację, generację, generalicję, generalizację, geolokalizację, geomancję, geometryzację, germanizację, germinację, gerontokrację, gestykulację, gigantyzację, glacjację, globalizację, gloryfikację, glutaminizację, godecję, Gorycję, Grację, grację, gracylizację, gradację, graduację, grafityzację, granityzację, granulację, gratulację, gratyfikację, grawitację, Grecję, grecyzację, grejzenizację, gutację, gwarancję, gwizocję, gynodiecję, gynomonoecję, habilitację, habituację, halucynację, harmonizację, haworcję, hellenizację, Helwecję, hemaglutynację, hemodylucję, herboryzację, hermetyzację, heroizację, hibernację, hibernizację, hierarchizację, hierokrację, hieromancję, higienizację, hiperbolizację, hiperfiltrację, hiperfunkcję, hiperinflację, hiperprodukcję, hipersekrecję, hipersorpcję, hipnotyzację, hipofunkcję, hipowentylację, hominizację, homofonizację, homogenizację, homologację, hormonizację, hospitację, hospitalizację, humanizację, humifikację, hungaryzację, hurdycję, hybrydyzację, hydratację, hydratyzację, hydrofizację, hydrofobizację, hydrogenację, hydrogenizację, hydroizolację, hydrolokację, hydropulsację, hydrorafinację, ichtiolokację, ideację, idealizację, identyfikację, ideologizację, idioadaptację, idolizację, Ignację, ignorancję, illokucję, iluminację, ilustrację, imaginację, imbibicję, imigrację, imitację, immanencję, immatrykulację, immitancję, immobilizację, immunizację, impakcję, impedancję, impertynencję, impetycję, implantację, implementację, implikację, importację, impostację, impotencję, impozycję, impregnację, imprekację, improwizację, impulsację, imputację, inaktywację, inaugurację, incydencję, incystację, incytację, indagację, indeksację, indemnizację, independencję, indoktrynację, indolencję, indosację, indukcję, induktancję, indulgencję, indyferencję, indykację, indykcję, indywiduację, inercję, inerwację, infantylizację, infekcję, inferencję, infeudację, infibulację, infiksację, infiltrację, inflację, influencję, informację, informatyzację, infrakcję, infralokację, infrarefrakcję, ingerencję, ingracjację, ingrediencję, ingremiację, inhalację, inherencję, inhibicję, inhumację, inicjację, iniekcję, inkantację, inkarcerację, inkarnację, inkastelację, inklinację, inkoherencję, inkompetencję, inkongruencję, inkorporację, inkrecję, inkrustację, inkryminację, inkubację, inkulturację, inkwizycję, innerwację, innocencję, innowację, inokulację, inscenizację, inseminację, inskrypcję, insolację, insorpcję, inspekcję, inspirację, instalację, instancję, instantyzację, instrukcję, instrumentację, instytucję, insurekcję, insynuację, intabulację, integrację, intelekcję, inteligencję, intencję, intensyfikację, interakcję, intercepcję, interferencję, interfiksację, interiekcję, interioryzację, interlineację, interlokucję, internalizację, interpelację, interpolację, interpretację, interpunkcję, interrogację, interrupcję, intersekcję, interwencję, intestację, intoksykację, intolerancję, intonację, introcepcję, introdukcję, introjekcję, intronizację, introspekcję, intubację, intuicję, intususcepcję, intymidację, intytulację, inunkcję, inwaginację, inwencję, inwentaryzację, inwestycję, inwestygację, inwigilację, inwitację, inwokację, inwolucję, ipsację, iranizację, irradiację, irygację, irytację, iryzację, islamizację, iterację, izolację, izomeryzację, Jakucję, jarowizację, jaryzację, jonizację, jotację, jubilację, judaizację, jukstapozycję, jurydyzację, jurysdykcję, jurysprudencję, justyfikację, kadencję, kakokrację, kalcyfikację, kalcynację, kalibrację, kalifikację, kalkulację, kaloryzację, Kałmucję, kameralizację, kameryzację, kanalizację, kandyzację, kanibalizację, kanonizację, kantonizację, kaolinityzację, kaolinizację, kapacytację, Kapadocję, kapitalizację, kapitulację, Karakałpację, karboksylację, karbonatyzację, karbonizację, karburację, karburyzację, karencję, karmelizację, karnację, karnotyzację, kartelizację, kartomancję, kasację, kaskadyzację, kastrację, katalogizację, katechizację, kategoryzację, kateteryzację, katolicyzację, katoptromancję, kaucję, kaustyfikację, kaustyzację, kauteryzację, kawację, kawitację, kencję, kenizację, keratynizację, kinofikację, klaryfikację, klasyfikację, Klemencję, klerokrację, klerykalizację, klimatyzację, koabitację, koacerwację, koagulację, koalescencję, koalicję, koarktację, koartykulację, koasekurację, Koblencję, kodyfikację, koedukację, koedycję, koegzystencję, koekwację, koercję, kofunkcję, kogenerację, kognację, kognicję, kohabitację, koherencję, kohortację, koicję, koincydencję, kokonizację, kolaborację, kolację, kolaudację, kolekcję, kolektywizację, koligację, kolimację, kolineację, kolkwicję, kolmatację, kolokację, kolonizację, koloryzację, kolportację, komasację, kombajnizację, kombinację, komemorację, komendację, komercję, kommemorację, kompakcję, komparację, komparycję, kompensację, kompetencję, kompetycję, kompilację, komplanację, komplementację, kompletację, komplikację, kompozycję, kompromitację, komprymację, komputeryzację, komunalizację, komunikację, komunizację, komutację, koncelebrację, koncentrację, koncepcję, konchecję, koncyliację, kondemnację, kondensację, kondolencję, konduktancję, kondycję, kondygnację, konfabulację, konfederację, konfekcję, konferencję, konfidencję, konfigurację, konfirmację, konfiskację, konfluencję, konformację, konformizację, konfrontację, konfutację, kongelację, konglomerację, kongregację, kongruencję, koniugację, koniunkcję, koniurację, konkatenację, konkokcję, konkordancję, konkrecję, konkretyzację, konkurencję, konotację, konsekrację, konsekwencję, konserwację, konskrypcję, konsolację, konsolidację, konspirację, Konstancję, konstatację, konstelację, konsternację, konstrukcję, konstypację, konstytucję, konsultację, konsumpcję, konsyderację, konsygnację, konsystencję, konsytuację, kontaminację, kontemplację, konteneryzację, kontentację, kontestację, kontradykcję, kontragitację, kontrakcję, kontraktację, kontrapozycję, kontrreakcję, kontrrewolucję, kontrtendencję, kontrwalację, kontrybucję, kontumację, kontygencję, kontyngencję, kontynuację, konurbację, konwalescencję, konwalidację, konwekcję, konwencję, konweniencję, konwergencję, konwersację, konwikcję, konwokację, kooperację, kooptację, koordynację, kopernicję, koprodukcję, kopulację, kopulizację, koregencję, korekcję, korelację, korepetycję, korespondencję, Koriację, korienizację, koroborację, koronację, korporację, korpulencję, korupcję, kotonizację, kotyzację, kowariancję, krarupizację, kreację, kremację, krepitację, krescencję, Krescencję, krępację, krioaplikację, kriogenizację, krioturbację, kryminalizację, krystalizację, krystalomancję, kubanizację, kucję, kulminację, kultywację, kumulację, kunktację, kupelację, kurację, kuraryzację, kurtyzację, kutynizację, kwalifikację, kwantyfikację, kwantyzację, kwerulencję, kwintesencję, labanotację, labializację, labradoryzację, laicyzację, laksację, laktację, lalemancję, lamentację, laminację, lampadomancję, Langwedocję, lasencję, latencję, latenizację, latensyfikację, lateralizację, laterytyzację, lateryzację, latynizację, laudację, laurencję, Laurencję, legację, legalizację, legislację, legitymację, legitymizację, lekcję, leksykalizację, lenicję, Leokrycję, Letycję, lewitację, libację, liberalizację, libertację, librację, licencję, Licję, licytację, lignifikację, likwację, likwidację, limitację, limonityzację, lineację, linearyzację, liofilizację, liposukcję, liryzację, litofację, litomancję, lituanizację, locję, lodoicję, logizację, lokację, lokalizację, lokomocję, lokucję, lubrykację, Lukrecję, lukrecję, lumbalizację, luminację, luminancję, luminescencję, lunację, lustrację, luteranizację, Łucję, macerację, machinację, maderyzację, madziaryzację, magnetyzację, magnificencję, majoryzację, makadamizację, makaronizację, makrodefinicję, makroewolucję, makromutację, makroniwelację, makroproporcję, maksymalizację, maleinizację, malwersację, manifestację, manipulację, maoizację, marginalizację, marmoryzację, marszrutyzację, marynizację, maskulinizację, masturbację, matematyzację, materializację, matrykulację, maturację, maurycję, mcdonaldyzację, mechanizację, mediację, mediatyzację, medytację, megaewolucję, megafonizację, megakorporację, meliorację, melioryzację, melodeklamację, melorecytację, memoryzację, menstruację, mentalizację, merceryzację, merytokrację, metaforyzację, metalizację, metamorfizację, meteonawigację, metropolizację, metrykację, metyzację, mielinizację, migrację, mikcję, mikoryzację, mikroewolucję, mikrofonizację, mikroiniekcję, mikropunkcję, mikroreakcję, mikrosytuację, mikrowibrację, milicję, militaryzację, mineralizację, miniaturyzację, minimalizację, miniplantację, minirestrykcję, minucję, mistyfikację, miszkulancję, mitologizację, mityzację, mobilizację, mocję, modelację, moderację, modernizację, modulację, modularyzację, modyfikację, Moguncję, molestację, monopolizację, monotonizację, monstrancję, moralizację, morfizację, morfologizację, motoryzację, motywację, mulityzację, multiplikację, multyplikację, mumifikację, Murcję, mutację, mutarotację, mużocję, mylonityzację, nację, nacjonalizację, nadprodukcję, narkotyzację, narrację, nasturcję, naturalizację, nawigację, nazalizację, nebulizację, negację, negocjację, nekromancję, neonizację, nerwację, neuroinfekcję, neurosekrecję, neutralizację, niedyskrecję, niedyspozycję, nieelegancję, nieingerencję, nieinterwencję, niekoherencję, niekompetencję, nietolerancję, nitryfikację, niwację, niwelację, nobilitację, nocję, nominację, nomokrację, nonszalancję, nordyzację, normalizację, normatywizację, nostryfikację, notację, notyfikację, nowację, nowelizację, nujcję, nuklearyzację, nullifikację, numerację, nutację, obdukcję, obediencję, obiadokolację, obiekcję, obiektywizację, oblację, obligację, obliterację, obserwację, obserwancję, obstrukcję, obturację, oceanizację, ochlokrację, ojnomancję, oksydację, okulizację, okultację, okupację, oligarchizację, omnipotencję, ondulację, onejromancję, oniromancję, onomancję, onychomancję, opalescencję, opalizację, opcję, operację, opozycję, optymalizację, optymizację, opuncję, orację, ordynację, Orencję, organizację, orientację, orientalizację, orkiestrację, ornamentację, ornitomancję, ortodoncję, ortoewolucję, oscylację, osmoregulację, ossyfikację, ostentację, osteomalację, osyfikację, owację, owulację, ozonizację, pacjencję, pacyfikację, paginację, pajdokrację, pakietyzację, palatalizację, paletyzację, palpację, palpitację, pantizokrację, panzoocję, parabolizację, parcelację, paroizolację, partycję, partycypację, pasteryzację, pasywację, pasywizację, paszportyzację, patologizację, Patrycję, pauperyzację, pecję, pedagogizację, pedalizację, pedodoncję, pedokrację, pedyplenację, pelengację, penakordancję, penalizację, peneplenizację, penetrację, penitencję, peptyzację, percepcję, peregrynację, perfekcję, perforację, performancję, pergaminację, perintegrację, periodyzację, perkolację, perlustrację, permanencję, permutację, peroksydację, persewerację, personalizację, personifikację, perspirację, perstrukcję, pertraktację, perturbację, peryferyzację, petryfikację, petycję, pielęgnację, pigmentację, pilorekcję, pionizację, piromancję, pistację, planację, planifikację, plantację, plastyfikację, plastynację, plebeizację, plenipotencję, pluralizację, plutokrację, poakcję, podsekcję, podstację, poekstrakcję, poetyzację, poinsecję, polaryzację, poliaddycję, policję, poligonizację, polimeryzację, polireakcję, polisomację, politycyzację, polityzację, poliwalencję, polonizację, polucję, populację, popularyzację, porcję, posteryzację, postpozycję, postprodukcję, potencję, pozorację, pozycję, półdemokrację, praegzystencję, prasubstancję, preadaptację, precypitację, precyzację, predestynację, predominację, predykację, predykcję, predylekcję, predyspozycję, preegzystencję, prefabrykację, prefację, preferencję, prefigurację, prefiksację, preformację, pregrawację, prejotację, prekognicję, prekompensację, prekonizację, prekorekcję, prelekcję, premedykację, premedytację, preorientację, preparację, preponderancję, prepotencję, prepozycję, prereformację, preselekcję, preskrypcję, prestację, presumpcję, presupozycję, prewalidację, prewencję, prezencję, prezentację, prezydencję, probację, procedencję, produkcję, profanację, profecję, prognację, prohibicję, projekcję, proklamację, prokreację, proletaryzację, proliferację, prolifikację, prolongację, prominencję, promocję, promulgację, pronację, pronominację, pronuncjację, propagację, propinację, proporcję, propozycję, propriocepcję, prorogację, prosekucję, proskrypcję, prospekcję, prostrację, prostytucję, prosumpcję, protekcję, protencję, protestację, protuberancję, proweniencję, prowincję, prowokację, prozaizację, Prudencję, prymicję, prymitywizację, prywację, prywatyzację, przedakcję, przedprodukcję, psychoedukację, psychokorekcję, publicyzację, publikację, pulsację, pulweryzację, punkcję, punktację, pupinizację, puryfikację, pyromancję, rabację, rabdomancję, rację, racjonalizację, radaryzację, radiację, radiodewiację, radiofonizację, radiojonizację, radiolokację, radionawigację, radiostację, radykalizację, rafinację, ramifikację, randomizację, ratyfikację, reabsorbcję, readaptację, reakcję, reaktancję, reaktywację, reaktywizację, realizację, reambulację, reanimację, reasekurację, reasumpcję, rebucję, recepcję, recyklizację, recyrkulację, recytację, redakcję, redukcję, redundancję, reduplikację, redystrybucję, reedukację, reedycję, reekspozycję, reelekcję, reemigrację, refakcję, referencję, reflację, reformację, refrakcję, refundację, refutację, regelację, regencję, regenerację, regionalizację, regionizację, reglamentację, regradację, regulację, rehabilitację, reifikację, reinfekcję, reinkarnację, reintegrację, rejencję, rejestrację, rejonizację, rekalescencję, rekapitulację, rekcję, reklamację, rekognicję, rekolekcję, rekombinację, rekomendację, rekompensację, rekomunizację, rekoncyliację, rekonfederację, rekonstrukcję, rekonstytucję, rekreację, rekrutację, rekryminację, rektyfikację, rekultywację, rekuperację, rekurencję, rekwizycję, relację, relaksację, relatywizację, relegację, relegalizację, relewancję, relokację, reluktancję, remigrację, reminiscencję, remonstrację, remunerację, renaturyzację, renegocjację, renowację, rentgenizację, renuncjację, reokupację, reorganizację, reorientację, reparację, repartycję, repasację, repatriację, reperację, repetycję, repigmentację, replantację, replikację, repolonizację, repozycję, reprezentację, reprobację, reprodukcję, reprojekcję, reprywatyzację, repudiację, reputację, resekcję, resocjalizację, resorpcję, respirację, restaurację, restrykcję, restytucję, resublimację, resuscytację, retardację, retencję, retradycję, retrakcję, retranslację, retroakcję, retrogradację, retrokognicję, retrospekcję, retycencję, rewakcynację, rewalidację, rewaloryzację, rewaluację, rewelację, rewerberację, rewerencję, rewindykację, rewitalizację, rewokację, rewolucję, rezerwację, rezolucję, rezonację, rezurekcję, rezydencję, rezygnację, rezystancję, rezystencję, robotyzację, romanizację, rotację, rudymentację, rujnację, rumację, ruralizację, rustyfikację, rustykalizację, rusyfikację, rutenizację, rutynizację, rytmizację, rytualizację, rywalizację, sakralizację, saliwację, saltację, samoaborcję, samoadaptację, samoafirmację, samoakceptację, samoatestację, samodegradację, samodemaskację, samoeliminację, samofascynację, samoindeksację, samoindukcję, samoizolację, samokreację, samolikwidację, samolustrację, samoobserwację, samoopozycję, samorealizację, samoredukcję, samoregulację, sanację, sanforyzację, sanitaryzację, sankcję, saponifikację, saprofikację, Sarmację, satelizację, saturację, satysfakcję, schematyzację, scholaryzację, scjencję, scyntylację, sedymentację, segmentację, segregację, sejmokrację, sekcję, sekrecję, sekularyzację, sekwencję, sekwestrację, selekcję, sensację, sensybilizację, sentencję, separację, serycytyzację, sestercję, sferoidyzację, sherardyzację, sideromancję, silifikację, silikatyzację, skapulimancję, skaryfikację, skiomancję, skocję, slawizację, slumpflację, Słowację, socjalizację, sodalicję, solaryzację, soliflukcję, solmizację, solubilizację, solucję, solwatację, somatyzację, somnolencję, sonoryzację, sorpcję, sowietyzację, spację, specjację, specjalizację, specyfikację, spedycję, spekulację, spermację, spermatyzację, spiralizację, spirantyzację, stabilizację, stabulację, stację, stagflację, stagnację, stalinizację, stancję, standaryzację, sterkoryzację, sterylizację, stolonizację, strangulację, stratyfikację, strelicję, strobilację, strukturyzację, stygmatyzację, stylizację, stymulację, stypulację, subalternację, subcepcję, subdukcję, subhastację, subiekcję, subkonsumpcję, sublicencję, sublimację, subordynację, subpopulację, subrogację, subskrypcję, substancję, substantywację, substytucję, subsumcję, subsumpcję, subtylizację, subwencję, sufiksację, sulfatację, sulfitację, sulfurację, superatrakcję, superinfekcję, superowulację, superpozycję, superprodukcję, superreakcję, superrefrakcję, supersensację, supinację, suplementację, suplikację, supozycję, supremację, surjekcję, surogację, susceptancję, suspicję, syderytyzację, sygnalizację, sylabizację, sylifikację, sylikatyzację, symbolizację, symetryzację, symplifikację, symulację, synchronizację, synkrację, syntetyzację, systematyzację, sytuację, szarmancję, szerardyzację, szeryzację, Szkocję, Szwecję, tabuizację, tabulację, taksację, taksflację, taryfikację, teatralizację, technicyzację, technizację, technokrację, teleaudycję, teledację, teledemokrację, teledetekcję, telefonizację, telekomutację, telelekcję, teleportację, teleprodukcję, telerecepcję, teleregulację, teleskrypcję, telestację, telewizację, temperację, temporalizację, tendencję, tentację, teokrację, teokratyzację, tercję, Terencję, tergiwersację, termalizację, terminację, terminalizację, termoablację, termodylucję, termoelewację, termoindukcję, termoizolację, termojonizację, termolokację, termoregulację, termorenowację, tezauryzację, timokrację, tolerancję, tonację, tonifikację, tonikalizację, totalizację, totipotencję, Trację, tradeskancję, tradycję, trakcję, transakcję, transaminację, transcendencję, transdukcję, transfigurację, transfluencję, transfokację, transformację, transhumancję, transkrypcję, translację, transliterację, translokację, transmigrację, transmitancję, transmutację, transparencję, transpirację, transplantację, transportację, transpozycję, transsudację, tranzystancję, traumatyzację, trawestację, trepanację, triangulację, triecję, trilaterację, trimonoecję, tromtadrację, tropikalizację, trójkoalicję, trójkombinację, trybulację, trysekcję, trywializację, tuberkulację, turbację, turbulencję, Turcję, tyndalizację, typizację, typologizację, tytulację, ubecję, ubikację, udecję, Udmurcję, ukrainizację, ulnaryzację, ultrafiltrację, uncję, undulację, unifikację, uniformizację, unilateryzację, uniwerbizację, uperyzację, uralityzację, urbanizację, utylitaryzację, utylizację, uzurpację, wakcynację, walencję, Walencję, walidację, waloryzację, waporację, waporyzację, wariację, wariancję, wariolizację, wasalizację, wazodylatację, wegetację, welaryzację, Wenecję, wenerację, wenesekcję, wentylację, werbalizację, werbigerację, wernację, wernalizację, wersyfikację, wertilizację, wertykulację, weryfikację, westernizację, wiatroizolację, wibrację, wicegerencję, widymację, wietnamizację, wiktymizację, windykację, winifikację, winkulację, wiolencję, wirescencję, wirtualizację, wirulencję, wirylizację, witaminizację, witryfikację, wiwisekcję, wizualizację, wizytację, wokację, wokalizację, woltolizację, Wormację, współprodukcję, wszechnegację, wulgaryzację, wulkanizację
Widok kolumn Widok listy
Abację abdukcję abdykację aberrację abiudykację abiurację ablację ablaktację ablucję abnegację abolicję abominację aborcję abrewiację abrogację abrupcję absencję absolucję absolutyzację absorbancję absorpcję abstrakcję abstynencję absurdalizację acetylację achromatyzację acylację adaptację addukcję addycję adherencję adhortację adideację adiektywizację adiudykację adiustację administrację admirację admiralicję admitancję admonicję adnotację adolescencję adopcję adoptację adorację adresację adsorpcję adstryngencję adwekcję adwerbalizację aerację aeromancję aeronawigację afektację afiksację afiliację afinację afirmację afrykanizację afrykatyzację aftyzację agencję agitację aglomerację aglutynację agnację agradację agrawację agregację agromeliorację ajencję akację akademizację akaparację akcedencję akcelerację akcentację akcentuację akceptację akcję akcydencję aklamację aklimację aklimatyzację akomodację akrecję akredytację akrobację aksjomatyzację aktualizację aktywację aktywizację akulturację akumulację akutancję akwizycję albityzację alegację alegoryzację alektromancję alergizację aleuromancję alfabetyzację algorytmizację Alicję alienację aligację alimentację aliterację alkalizację alkilację alkoholizację alokację alokucję alomancję alopecję alotrofizację alterację alternację Alzację amalgamację ambarkację ambicję ambisentencję ambiwalencję ameliorację amencję amerykanizację amicycję amniopunkcję amonifikację amortyzację amplifikację amputację amunicję anarchizację androdiecję androdioecję andromonoecję anemizację anfelcję anihilację animację animalizację animizację ankietyzację annominację anodoncję anodyzację antecedencję antyaborcję antycypację antyedukację antygradację antyinformację antykadencję antykoncepcję antylekcję anulację aparycję apelację apelatywizację apercepcję apertyzację aplikację apozycję aprecjację aprobację aproksymację aprowizację arabizację aranżację archaizację archiwizację argumentację arierację arkfunkcję arogancję aromatyzację arrozację arsonwalizację artykulację arystokrację arytmetyzację ascencję asekurację asenizację asercję asocjację asonancję asonoryzację aspirację astromancję astronawigację asybilację asygnację asymilację asystencję ateizację atencję atenuację atestację atomizację atrakcję atrybucję audiencję audycję augmentację aukcję auskultację autentykację autoafirmację autoalienację autodeklarację autodestrukcję autoedukację autoinfekcję autojonizację autokolimację autokorelację autokrację autokreację autolustrację automację automatyzację autonomizację autooksydację autopercepcję autopromocję autoregulację autorelację autorotację autoryzację autostymulację awiację awizację babokrację bałkanizację banalizację banicję bankokrację barbaryzację bastardyzację batystację beatyfikację bebizację beletryzację benedykcję beneficencję benewolencję bentonityzację Beocję bertolecję bibliomancję bifurkację bijekcję bilokację binaryzację biodegradację bioemanację bioewolucję biofację biofarmację biofiltrację bioindykację biologizację bioryzację biostymulację biotytyzację bipartycję bipolaryzację bisegmentację bisocjację bitumizację biurokrację bobizację bocedizację bocję boksytyzację bolszewizację bonderyzację Bonifację bonifikację bonitację Brabancję brachiację brekcję brewilokwencję brutalizację bułgaryzację Buriację bussengolcję cebertyzację cefalizację celebrację cementację cenopopulację centrację centralizację cerebrację cerebralizację ceromancję certację certyfikację chadecję chemisorpcję chemizację chilenizację chiromancję chlorytyzację chomeinizację chondromalację Chorwację chrominancję chryzokrację cybernetyzację cyberpolicję cyborgizację cyfryzację cyjanizację cyklizację Cylicję cyrkulację cyrkumferencję cyrkumskrypcję cyrkumstancję cyrkumwalację cytację cywilizację czechizację Czechosłowację dabecję Dację Dalmację damenizację datację dealkilację deanimację deasemblację debarkację debellację decentrację decerebrację decymację decymalizację dedukcję dedycję dedykację deelektryzację deemulgację deeskalację deetatyzację defaszyzację defekację defeminizację defenestrację deferencję defibrację defibrylację defibrynację deficjencję defigurację defiltrację definicję deflację deflagrację deflegmację deflorację defoliację deforestację deformację defragmentację defraudację degazację degenerację deglacjację deglomerację degradację degustację dehellenizację dehermetyzację deheroizację dehumanizację dehydratację dehydrogenację deifikację deinfestację dejonizację dekadencję dekantację dekapitację dekarbonizację dekartelizację dekatyzację deklamację deklarację deklasację deklinację dekokcję dekoktację dekolonizację dekoloryzację dekompensację dekompilację dekompozycję dekomunizację dekoncentrację dekonspirację dekonstrukcję dekontaminację dekorację dekornizację dekortykację dekrementację dekrepitację dekretację dekretynizację delabializację delację delaminację delecję delegację delegalizację deliberację delicję delimitację delokalizację demagnetyzację demaoizację demarkację demaskację demencję demielinizację demistyfikację demobilizację demodulację demokrację demokratyzację demonetyzację demonizację demonokrację demonstrację demoralizację demulgację denacyfikację denasalizację denaseryzację denaturację denazalizację denazyfikację denitrację denitryfikację deniwelację denominację denotację denudację denuncjację depenalizację dependencję depigmentację depilację deplanację depolaryzację depolityzację depolonizację depopulację deportację depozycję deprawację deprecjację deprekację deprywację deprywatyzację deputację deratyzację derealizację deregulację derogację derywację desakralizację descendencję desegregację desemantyzację deskolaryzację deskrypcję deskwamację desocjalizację desorpcję desowietyzację desperację despiralizację despocję destabilizację destalinizację destrukcję destylację destynację destytucję desulfitację desulfonację desygnację desykację desymbolizację deszyfrację detaksację detekcję detencję deteriorację determinację detoksykację detonację detronizację detrybalizację dewaloryzację dewaluację dewastację dewiację dewitryfikację dewocję dewolucję dezaerację dezaktywację dezaktywizację dezaminację dezaprobację dezatomizację dezercję dezinflację dezinformację dezintegrację dezinwestycję dezodoryzację dezoksydację dezolację dezorganizację dezorientację dezubekizację dezurbanizację dezynfekcję dezynsekcję dezyntegrację diabolizację dialektyzację dialogizację dieselizację digitalizację dimeryzację dogmatyzację doktoryzację dokumentację dolaryzację dolomityzację domestykację dominację donację dotację dramatyzację dupencję duplikację dwutercję dyfamację dyferencjację dyferencję dyfrakcję dyftongizację dygitację dygitalizację dykcję dylację dylatację dyminucję dynamizację dyplomację dyrekcję dysalterację dysasocjację dysekcję dysertację dysfunkcję dysjunkcję dyskordancję dyskrecję dyskredytację dyskrepancję dyskretyzację dyskryminację dyslokację dysmutację dysocjację dysolucję dyspensację dyspozycję dysproporcję dysputację dyssypację dystancję dystrakcję dystrofizację dystrybucję dystylację dystynkcję dysymilację dysymulację dywagację dywergencję dywersyfikację echolokację edukację edycję egalitaryzację egalizację egzagerację egzakcję egzaltację egzarację egzasperację egzekucję egzempcję egzorbitancję egzotyzację egzystencję ejakulację ejekcję ekologizację ekonomizację ekoprodukcję ekranizację ekscelencję ekscepcję ekscerpcję ekscytację eksfoliację ekshalację ekshibicję ekshumację ekskawację eksklamację ekskrecję eksorpcję ekspatriację ekspedycję eksperiencję ekspiację ekspirację eksplanację eksplantację eksplikację eksploatację eksplorację eksportację ekspozycję ekspropriację ekstabulację eksterminację ekstradycję ekstrakcję ekstraktację ekstrapolację ekstrapozycję ekstraspekcję ekstrawagancję ekstynkcję ekstyrpację eksudację eksykację ekwipartycję ekwitację ekwiwalencję ekwiwokację elaborację elastancję elegancję elekcję elektrolokację elektronizację elektrotrakcję elektryfikację elektryzację elewację eliminację elitaryzację eloksalację elokwencję elongację eluację elukubrację elutriację eluwiację emanację emancypację emendację emergencję emigrację Emigrację eminencję emitancję emocję emulację emulsyfikację enację encefalizację encję endecję endodoncję energetyzację enkulturację enukleację enumerację enuncjację epilację epimeryzację epizację epizoocję epurację eradykację erekcję erotyzację erudycję erupcję esbecję esdecję eseizację esencję eskalację espelecję esperancję estetyzację estryfikację estymację estywację eszolcję etatyzację eteryfikację etiolację etylenizację eufemizację euroinwestycję eurokrację euroobligację europeizację europolicję eutrofizację ewakuację ewaluację ewangelizację ewaporację ewaporyzację ewekcję ewidencję ewikcję ewokację ewolucję ewualizację Fabrycję fabrykację fabulację fabularyzację facecję fację facylitację fakcję falandyzację fallokrację falsyfikację faradyzację farmację faryngalizację fascjację fascynację faszyzację faworyzację federację federalizację feldspatyzację Felicję felicytację feminizację fenestrację Fenicję fermentację ferrytyzację fetyszyzację feudalizację figurację fikcję fiksację filiację filtrację finalizację finlandyzację fiskalizację fitofarmację fitomeliorację fitoremediację fizysorpcję flegmatyzację flokulację Florencję flotację fluidyzację fluktuację fluorescencję fluoryzację fokalizację foliację fonację fonetyzację fonizację fonologizację formację formalizację forsycję fortalicję fortyfikację fosfatyzację fosforescencję fosforylację fosforytyzację fosforyzację fosylizację fotodysocjację fotojonizację fotokoagulację fotoprodukcję fotoprotekcję fotorelację fotorespirację fragmentację frakcję Francję fraternizację frekwencję frekwentację frustrację frykcję fulgurację fumigację fundację funkcję furkację Galicję galwanizację ganglinizację gastrulację Gaudencję gazyfikację geminację generację generalicję generalizację geolokalizację geomancję geometryzację germanizację germinację gerontokrację gestykulację gigantyzację glacjację globalizację gloryfikację glutaminizację godecję Gorycję Grację grację gracylizację gradację graduację grafityzację granityzację granulację gratulację gratyfikację grawitację Grecję grecyzację grejzenizację gutację gwarancję gwizocję gynodiecję gynomonoecję habilitację habituację halucynację harmonizację haworcję hellenizację Helwecję hemaglutynację hemodylucję herboryzację hermetyzację heroizację hibernację hibernizację hierarchizację hierokrację hieromancję higienizację hiperbolizację hiperfiltrację hiperfunkcję hiperinflację hiperprodukcję hipersekrecję hipersorpcję hipnotyzację hipofunkcję hipowentylację hominizację homofonizację homogenizację homologację hormonizację hospitację hospitalizację humanizację humifikację hungaryzację hurdycję hybrydyzację hydratację hydratyzację hydrofizację hydrofobizację hydrogenację hydrogenizację hydroizolację hydrolokację hydropulsację hydrorafinację ichtiolokację ideację idealizację identyfikację ideologizację idioadaptację idolizację Ignację ignorancję illokucję iluminację ilustrację imaginację imbibicję imigrację imitację immanencję immatrykulację immitancję immobilizację immunizację impakcję impedancję impertynencję impetycję implantację implementację implikację importację impostację impotencję impozycję impregnację imprekację improwizację impulsację imputację inaktywację inaugurację incydencję incystację incytację indagację indeksację indemnizację independencję indoktrynację indolencję indosację indukcję induktancję indulgencję indyferencję indykację indykcję indywiduację inercję inerwację infantylizację infekcję inferencję infeudację infibulację infiksację infiltrację inflację influencję informację informatyzację infrakcję infralokację infrarefrakcję ingerencję ingracjację ingrediencję ingremiację inhalację inherencję inhibicję inhumację inicjację iniekcję inkantację inkarcerację inkarnację inkastelację inklinację inkoherencję inkompetencję inkongruencję inkorporację inkrecję inkrustację inkryminację inkubację inkulturację inkwizycję innerwację innocencję innowację inokulację inscenizację inseminację inskrypcję insolację insorpcję inspekcję inspirację instalację instancję instantyzację instrukcję instrumentację instytucję insurekcję insynuację intabulację integrację intelekcję inteligencję intencję intensyfikację interakcję intercepcję interferencję interfiksację interiekcję interioryzację interlineację interlokucję internalizację interpelację interpolację interpretację interpunkcję interrogację interrupcję intersekcję interwencję intestację intoksykację intolerancję intonację introcepcję introdukcję introjekcję intronizację introspekcję intubację intuicję intususcepcję intymidację intytulację inunkcję inwaginację inwencję inwentaryzację inwestycję inwestygację inwigilację inwitację inwokację inwolucję ipsację iranizację irradiację irygację irytację iryzację islamizację iterację izolację izomeryzację Jakucję jarowizację jaryzację jonizację jotację jubilację judaizację jukstapozycję jurydyzację jurysdykcję jurysprudencję justyfikację kadencję kakokrację kalcyfikację kalcynację kalibrację kalifikację kalkulację kaloryzację Kałmucję kameralizację kameryzację kanalizację kandyzację kanibalizację kanonizację kantonizację kaolinityzację kaolinizację kapacytację Kapadocję kapitalizację kapitulację Karakałpację karboksylację karbonatyzację karbonizację karburację karburyzację karencję karmelizację karnację karnotyzację kartelizację kartomancję kasację kaskadyzację kastrację katalogizację katechizację kategoryzację kateteryzację katolicyzację katoptromancję kaucję kaustyfikację kaustyzację kauteryzację kawację kawitację kencję kenizację keratynizację kinofikację klaryfikację klasyfikację Klemencję klerokrację klerykalizację klimatyzację koabitację koacerwację koagulację koalescencję koalicję koarktację koartykulację koasekurację Koblencję kodyfikację koedukację koedycję koegzystencję
koekwację koercję kofunkcję kogenerację kognację kognicję kohabitację koherencję kohortację koicję koincydencję kokonizację kolaborację kolację kolaudację kolekcję kolektywizację koligację kolimację kolineację kolkwicję kolmatację kolokację kolonizację koloryzację kolportację komasację kombajnizację kombinację komemorację komendację komercję kommemorację kompakcję komparację komparycję kompensację kompetencję kompetycję kompilację komplanację komplementację kompletację komplikację kompozycję kompromitację komprymację komputeryzację komunalizację komunikację komunizację komutację koncelebrację koncentrację koncepcję konchecję koncyliację kondemnację kondensację kondolencję konduktancję kondycję kondygnację konfabulację konfederację konfekcję konferencję konfidencję konfigurację konfirmację konfiskację konfluencję konformację konformizację konfrontację konfutację kongelację konglomerację kongregację kongruencję koniugację koniunkcję koniurację konkatenację konkokcję konkordancję konkrecję konkretyzację konkurencję konotację konsekrację konsekwencję konserwację konskrypcję konsolację konsolidację konspirację Konstancję konstatację konstelację konsternację konstrukcję konstypację konstytucję konsultację konsumpcję konsyderację konsygnację konsystencję konsytuację kontaminację kontemplację konteneryzację kontentację kontestację kontradykcję kontragitację kontrakcję kontraktację kontrapozycję kontrreakcję kontrrewolucję kontrtendencję kontrwalację kontrybucję kontumację kontygencję kontyngencję kontynuację konurbację konwalescencję konwalidację konwekcję konwencję konweniencję konwergencję konwersację konwikcję konwokację kooperację kooptację koordynację kopernicję koprodukcję kopulację kopulizację koregencję korekcję korelację korepetycję korespondencję Koriację korienizację koroborację koronację korporację korpulencję korupcję kotonizację kotyzację kowariancję krarupizację kreację kremację krepitację krescencję Krescencję krępację krioaplikację kriogenizację krioturbację kryminalizację krystalizację krystalomancję kubanizację kucję kulminację kultywację kumulację kunktację kupelację kurację kuraryzację kurtyzację kutynizację kwalifikację kwantyfikację kwantyzację kwerulencję kwintesencję labanotację labializację labradoryzację laicyzację laksację laktację lalemancję lamentację laminację lampadomancję Langwedocję lasencję latencję latenizację latensyfikację lateralizację laterytyzację lateryzację latynizację laudację laurencję Laurencję legację legalizację legislację legitymację legitymizację lekcję leksykalizację lenicję Leokrycję Letycję lewitację libację liberalizację libertację librację licencję Licję licytację lignifikację likwację likwidację limitację limonityzację lineację linearyzację liofilizację liposukcję liryzację litofację litomancję lituanizację locję lodoicję logizację lokację lokalizację lokomocję lokucję lubrykację Lukrecję lukrecję lumbalizację luminację luminancję luminescencję lunację lustrację luteranizację Łucję macerację machinację maderyzację madziaryzację magnetyzację magnificencję majoryzację makadamizację makaronizację makrodefinicję makroewolucję makromutację makroniwelację makroproporcję maksymalizację maleinizację malwersację manifestację manipulację maoizację marginalizację marmoryzację marszrutyzację marynizację maskulinizację masturbację matematyzację materializację matrykulację maturację maurycję mcdonaldyzację mechanizację mediację mediatyzację medytację megaewolucję megafonizację megakorporację meliorację melioryzację melodeklamację melorecytację memoryzację menstruację mentalizację merceryzację merytokrację metaforyzację metalizację metamorfizację meteonawigację metropolizację metrykację metyzację mielinizację migrację mikcję mikoryzację mikroewolucję mikrofonizację mikroiniekcję mikropunkcję mikroreakcję mikrosytuację mikrowibrację milicję militaryzację mineralizację miniaturyzację minimalizację miniplantację minirestrykcję minucję mistyfikację miszkulancję mitologizację mityzację mobilizację mocję modelację moderację modernizację modulację modularyzację modyfikację Moguncję molestację monopolizację monotonizację monstrancję moralizację morfizację morfologizację motoryzację motywację mulityzację multiplikację multyplikację mumifikację Murcję mutację mutarotację mużocję mylonityzację nację nacjonalizację nadprodukcję narkotyzację narrację nasturcję naturalizację nawigację nazalizację nebulizację negację negocjację nekromancję neonizację nerwację neuroinfekcję neurosekrecję neutralizację niedyskrecję niedyspozycję nieelegancję nieingerencję nieinterwencję niekoherencję niekompetencję nietolerancję nitryfikację niwację niwelację nobilitację nocję nominację nomokrację nonszalancję nordyzację normalizację normatywizację nostryfikację notację notyfikację nowację nowelizację nujcję nuklearyzację nullifikację numerację nutację obdukcję obediencję obiadokolację obiekcję obiektywizację oblację obligację obliterację obserwację obserwancję obstrukcję obturację oceanizację ochlokrację ojnomancję oksydację okulizację okultację okupację oligarchizację omnipotencję ondulację onejromancję oniromancję onomancję onychomancję opalescencję opalizację opcję operację opozycję optymalizację optymizację opuncję orację ordynację Orencję organizację orientację orientalizację orkiestrację ornamentację ornitomancję ortodoncję ortoewolucję oscylację osmoregulację ossyfikację ostentację osteomalację osyfikację owację owulację ozonizację pacjencję pacyfikację paginację pajdokrację pakietyzację palatalizację paletyzację palpację palpitację pantizokrację panzoocję parabolizację parcelację paroizolację partycję partycypację pasteryzację pasywację pasywizację paszportyzację patologizację Patrycję pauperyzację pecję pedagogizację pedalizację pedodoncję pedokrację pedyplenację pelengację penakordancję penalizację peneplenizację penetrację penitencję peptyzację percepcję peregrynację perfekcję perforację performancję pergaminację perintegrację periodyzację perkolację perlustrację permanencję permutację peroksydację persewerację personalizację personifikację perspirację perstrukcję pertraktację perturbację peryferyzację petryfikację petycję pielęgnację pigmentację pilorekcję pionizację piromancję pistację planację planifikację plantację plastyfikację plastynację plebeizację plenipotencję pluralizację plutokrację poakcję podsekcję podstację poekstrakcję poetyzację poinsecję polaryzację poliaddycję policję poligonizację polimeryzację polireakcję polisomację politycyzację polityzację poliwalencję polonizację polucję populację popularyzację porcję posteryzację postpozycję postprodukcję potencję pozorację pozycję półdemokrację praegzystencję prasubstancję preadaptację precypitację precyzację predestynację predominację predykację predykcję predylekcję predyspozycję preegzystencję prefabrykację prefację preferencję prefigurację prefiksację preformację pregrawację prejotację prekognicję prekompensację prekonizację prekorekcję prelekcję premedykację premedytację preorientację preparację preponderancję prepotencję prepozycję prereformację preselekcję preskrypcję prestację presumpcję presupozycję prewalidację prewencję prezencję prezentację prezydencję probację procedencję produkcję profanację profecję prognację prohibicję projekcję proklamację prokreację proletaryzację proliferację prolifikację prolongację prominencję promocję promulgację pronację pronominację pronuncjację propagację propinację proporcję propozycję propriocepcję prorogację prosekucję proskrypcję prospekcję prostrację prostytucję prosumpcję protekcję protencję protestację protuberancję proweniencję prowincję prowokację prozaizację Prudencję prymicję prymitywizację prywację prywatyzację przedakcję przedprodukcję psychoedukację psychokorekcję publicyzację publikację pulsację pulweryzację punkcję punktację pupinizację puryfikację pyromancję rabację rabdomancję rację racjonalizację radaryzację radiację radiodewiację radiofonizację radiojonizację radiolokację radionawigację radiostację radykalizację rafinację ramifikację randomizację ratyfikację reabsorbcję readaptację reakcję reaktancję reaktywację reaktywizację realizację reambulację reanimację reasekurację reasumpcję rebucję recepcję recyklizację recyrkulację recytację redakcję redukcję redundancję reduplikację redystrybucję reedukację reedycję reekspozycję reelekcję reemigrację refakcję referencję reflację reformację refrakcję refundację refutację regelację regencję regenerację regionalizację regionizację reglamentację regradację regulację rehabilitację reifikację reinfekcję reinkarnację reintegrację rejencję rejestrację rejonizację rekalescencję rekapitulację rekcję reklamację rekognicję rekolekcję rekombinację rekomendację rekompensację rekomunizację rekoncyliację rekonfederację rekonstrukcję rekonstytucję rekreację rekrutację rekryminację rektyfikację rekultywację rekuperację rekurencję rekwizycję relację relaksację relatywizację relegację relegalizację relewancję relokację reluktancję remigrację reminiscencję remonstrację remunerację renaturyzację renegocjację renowację rentgenizację renuncjację reokupację reorganizację reorientację reparację repartycję repasację repatriację reperację repetycję repigmentację replantację replikację repolonizację repozycję reprezentację reprobację reprodukcję reprojekcję reprywatyzację repudiację reputację resekcję resocjalizację resorpcję respirację restaurację restrykcję restytucję resublimację resuscytację retardację retencję retradycję retrakcję retranslację retroakcję retrogradację retrokognicję retrospekcję retycencję rewakcynację rewalidację rewaloryzację rewaluację rewelację rewerberację rewerencję rewindykację rewitalizację rewokację rewolucję rezerwację rezolucję rezonację rezurekcję rezydencję rezygnację rezystancję rezystencję robotyzację romanizację rotację rudymentację rujnację rumację ruralizację rustyfikację rustykalizację rusyfikację rutenizację rutynizację rytmizację rytualizację rywalizację sakralizację saliwację saltację samoaborcję samoadaptację samoafirmację samoakceptację samoatestację samodegradację samodemaskację samoeliminację samofascynację samoindeksację samoindukcję samoizolację samokreację samolikwidację samolustrację samoobserwację samoopozycję samorealizację samoredukcję samoregulację sanację sanforyzację sanitaryzację sankcję saponifikację saprofikację Sarmację satelizację saturację satysfakcję schematyzację scholaryzację scjencję scyntylację sedymentację segmentację segregację sejmokrację sekcję sekrecję sekularyzację sekwencję sekwestrację selekcję sensację sensybilizację sentencję separację serycytyzację sestercję sferoidyzację sherardyzację sideromancję silifikację silikatyzację skapulimancję skaryfikację skiomancję skocję slawizację slumpflację Słowację socjalizację sodalicję solaryzację soliflukcję solmizację solubilizację solucję solwatację somatyzację somnolencję sonoryzację sorpcję sowietyzację spację specjację specjalizację specyfikację spedycję spekulację spermację spermatyzację spiralizację spirantyzację stabilizację stabulację stację stagflację stagnację stalinizację stancję standaryzację sterkoryzację sterylizację stolonizację strangulację stratyfikację strelicję strobilację strukturyzację stygmatyzację stylizację stymulację stypulację subalternację subcepcję subdukcję subhastację subiekcję subkonsumpcję sublicencję sublimację subordynację subpopulację subrogację subskrypcję substancję substantywację substytucję subsumcję subsumpcję subtylizację subwencję sufiksację sulfatację sulfitację sulfurację superatrakcję superinfekcję superowulację superpozycję superprodukcję superreakcję superrefrakcję supersensację supinację suplementację suplikację supozycję supremację surjekcję surogację susceptancję suspicję syderytyzację sygnalizację sylabizację sylifikację sylikatyzację symbolizację symetryzację symplifikację symulację synchronizację synkrację syntetyzację systematyzację sytuację szarmancję szerardyzację szeryzację Szkocję Szwecję tabuizację tabulację taksację taksflację taryfikację teatralizację technicyzację technizację technokrację teleaudycję teledację teledemokrację teledetekcję telefonizację telekomutację telelekcję teleportację teleprodukcję telerecepcję teleregulację teleskrypcję telestację telewizację temperację temporalizację tendencję tentację teokrację teokratyzację tercję Terencję tergiwersację termalizację terminację terminalizację termoablację termodylucję termoelewację termoindukcję termoizolację termojonizację termolokację termoregulację termorenowację tezauryzację timokrację tolerancję tonację tonifikację tonikalizację totalizację totipotencję Trację tradeskancję tradycję trakcję transakcję transaminację transcendencję transdukcję transfigurację transfluencję transfokację transformację transhumancję transkrypcję translację transliterację translokację transmigrację transmitancję transmutację transparencję transpirację transplantację transportację transpozycję transsudację tranzystancję traumatyzację trawestację trepanację triangulację triecję trilaterację trimonoecję tromtadrację tropikalizację trójkoalicję trójkombinację trybulację trysekcję trywializację tuberkulację turbację turbulencję Turcję tyndalizację typizację typologizację tytulację ubecję ubikację udecję Udmurcję ukrainizację ulnaryzację ultrafiltrację uncję undulację unifikację uniformizację unilateryzację uniwerbizację uperyzację uralityzację urbanizację utylitaryzację utylizację uzurpację wakcynację walencję Walencję walidację waloryzację waporację waporyzację wariację wariancję wariolizację wasalizację wazodylatację wegetację welaryzację Wenecję wenerację wenesekcję wentylację werbalizację werbigerację wernację wernalizację wersyfikację wertilizację wertykulację weryfikację westernizację wiatroizolację wibrację wicegerencję widymację wietnamizację wiktymizację windykację winifikację winkulację wiolencję wirescencję wirtualizację wirulencję wirylizację witaminizację witryfikację wiwisekcję wizualizację wizytację wokację wokalizację woltolizację Wormację współprodukcję wszechnegację wulgaryzację wulkanizację
Abację, abdukcję, abdykację, aberrację, abiudykację, abiurację, ablację, ablaktację, ablucję, abnegację, abolicję, abominację, aborcję, abrewiację, abrogację, abrupcję, absencję, absolucję, absolutyzację, absorbancję, absorpcję, abstrakcję, abstynencję, absurdalizację, acetylację, achromatyzację, acylację, adaptację, addukcję, addycję, adherencję, adhortację, adideację, adiektywizację, adiudykację, adiustację, administrację, admirację, admiralicję, admitancję, admonicję, adnotację, adolescencję, adopcję, adoptację, adorację, adresację, adsorpcję, adstryngencję, adwekcję, adwerbalizację, aerację, aeromancję, aeronawigację, afektację, afiksację, afiliację, afinację, afirmację, afrykanizację, afrykatyzację, aftyzację, agencję, agitację, aglomerację, aglutynację, agnację, agradację, agrawację, agregację, agromeliorację, ajencję, akację, akademizację, akaparację, akcedencję, akcelerację, akcentację, akcentuację, akceptację, akcję, akcydencję, aklamację, aklimację, aklimatyzację, akomodację, akrecję, akredytację, akrobację, aksjomatyzację, aktualizację, aktywację, aktywizację, akulturację, akumulację, akutancję, akwizycję, albityzację, alegację, alegoryzację, alektromancję, alergizację, aleuromancję, alfabetyzację, algorytmizację, Alicję, alienację, aligację, alimentację, aliterację, alkalizację, alkilację, alkoholizację, alokację, alokucję, alomancję, alopecję, alotrofizację, alterację, alternację, Alzację, amalgamację, ambarkację, ambicję, ambisentencję, ambiwalencję, ameliorację, amencję, amerykanizację, amicycję, amniopunkcję, amonifikację, amortyzację, amplifikację, amputację, amunicję, anarchizację, androdiecję, androdioecję, andromonoecję, anemizację, anfelcję, anihilację, animację, animalizację, animizację, ankietyzację, annominację, anodoncję, anodyzację, antecedencję, antyaborcję, antycypację, antyedukację, antygradację, antyinformację, antykadencję, antykoncepcję, antylekcję, anulację, aparycję, apelację, apelatywizację, apercepcję, apertyzację, aplikację, apozycję, aprecjację, aprobację, aproksymację, aprowizację, arabizację, aranżację, archaizację, archiwizację, argumentację, arierację, arkfunkcję, arogancję, aromatyzację, arrozację, arsonwalizację, artykulację, arystokrację, arytmetyzację, ascencję, asekurację, asenizację, asercję, asocjację, asonancję, asonoryzację, aspirację, astromancję, astronawigację, asybilację, asygnację, asymilację, asystencję, ateizację, atencję, atenuację, atestację, atomizację, atrakcję, atrybucję, audiencję, audycję, augmentację, aukcję, auskultację, autentykację, autoafirmację, autoalienację, autodeklarację, autodestrukcję, autoedukację, autoinfekcję, autojonizację, autokolimację, autokorelację, autokrację, autokreację, autolustrację, automację, automatyzację, autonomizację, autooksydację, autopercepcję, autopromocję, autoregulację, autorelację, autorotację, autoryzację, autostymulację, awiację, awizację, babokrację, bałkanizację, banalizację, banicję, bankokrację, barbaryzację, bastardyzację, batystację, beatyfikację, bebizację, beletryzację, benedykcję, beneficencję, benewolencję, bentonityzację, Beocję, bertolecję, bibliomancję, bifurkację, bijekcję, bilokację, binaryzację, biodegradację, bioemanację, bioewolucję, biofację, biofarmację, biofiltrację, bioindykację, biologizację, bioryzację, biostymulację, biotytyzację, bipartycję, bipolaryzację, bisegmentację, bisocjację, bitumizację, biurokrację, bobizację, bocedizację, bocję, boksytyzację, bolszewizację, bonderyzację, Bonifację, bonifikację, bonitację, Brabancję, brachiację, brekcję, brewilokwencję, brutalizację, bułgaryzację, Buriację, bussengolcję, cebertyzację, cefalizację, celebrację, cementację, cenopopulację, centrację, centralizację, cerebrację, cerebralizację, ceromancję, certację, certyfikację, chadecję, chemisorpcję, chemizację, chilenizację, chiromancję, chlorytyzację, chomeinizację, chondromalację, Chorwację, chrominancję, chryzokrację, cybernetyzację, cyberpolicję, cyborgizację, cyfryzację, cyjanizację, cyklizację, Cylicję, cyrkulację, cyrkumferencję, cyrkumskrypcję, cyrkumstancję, cyrkumwalację, cytację, cywilizację, czechizację, Czechosłowację, dabecję, Dację, Dalmację, damenizację, datację, dealkilację, deanimację, deasemblację, debarkację, debellację, decentrację, decerebrację, decymację, decymalizację, dedukcję, dedycję, dedykację, deelektryzację, deemulgację, deeskalację, deetatyzację, defaszyzację, defekację, defeminizację, defenestrację, deferencję, defibrację, defibrylację, defibrynację, deficjencję, defigurację, defiltrację, definicję, deflację, deflagrację, deflegmację, deflorację, defoliację, deforestację, deformację, defragmentację, defraudację, degazację, degenerację, deglacjację, deglomerację, degradację, degustację, dehellenizację, dehermetyzację, deheroizację, dehumanizację, dehydratację, dehydrogenację, deifikację, deinfestację, dejonizację, dekadencję, dekantację, dekapitację, dekarbonizację, dekartelizację, dekatyzację, deklamację, deklarację, deklasację, deklinację, dekokcję, dekoktację, dekolonizację, dekoloryzację, dekompensację, dekompilację, dekompozycję, dekomunizację, dekoncentrację, dekonspirację, dekonstrukcję, dekontaminację, dekorację, dekornizację, dekortykację, dekrementację, dekrepitację, dekretację, dekretynizację, delabializację, delację, delaminację, delecję, delegację, delegalizację, deliberację, delicję, delimitację, delokalizację, demagnetyzację, demaoizację, demarkację, demaskację, demencję, demielinizację, demistyfikację, demobilizację, demodulację, demokrację, demokratyzację, demonetyzację, demonizację, demonokrację, demonstrację, demoralizację, demulgację, denacyfikację, denasalizację, denaseryzację, denaturację, denazalizację, denazyfikację, denitrację, denitryfikację, deniwelację, denominację, denotację, denudację, denuncjację, depenalizację, dependencję, depigmentację, depilację, deplanację, depolaryzację, depolityzację, depolonizację, depopulację, deportację, depozycję, deprawację, deprecjację, deprekację, deprywację, deprywatyzację, deputację, deratyzację, derealizację, deregulację, derogację, derywację, desakralizację, descendencję, desegregację, desemantyzację, deskolaryzację, deskrypcję, deskwamację, desocjalizację, desorpcję, desowietyzację, desperację, despiralizację, despocję, destabilizację, destalinizację, destrukcję, destylację, destynację, destytucję, desulfitację, desulfonację, desygnację, desykację, desymbolizację, deszyfrację, detaksację, detekcję, detencję, deteriorację, determinację, detoksykację, detonację, detronizację, detrybalizację, dewaloryzację, dewaluację, dewastację, dewiację, dewitryfikację, dewocję, dewolucję, dezaerację, dezaktywację, dezaktywizację, dezaminację, dezaprobację, dezatomizację, dezercję, dezinflację, dezinformację, dezintegrację, dezinwestycję, dezodoryzację, dezoksydację, dezolację, dezorganizację, dezorientację, dezubekizację, dezurbanizację, dezynfekcję, dezynsekcję, dezyntegrację, diabolizację, dialektyzację, dialogizację, dieselizację, digitalizację, dimeryzację, dogmatyzację, doktoryzację, dokumentację, dolaryzację, dolomityzację, domestykację, dominację, donację, dotację, dramatyzację, dupencję, duplikację, dwutercję, dyfamację, dyferencjację, dyferencję, dyfrakcję, dyftongizację, dygitację, dygitalizację, dykcję, dylację, dylatację, dyminucję, dynamizację, dyplomację, dyrekcję, dysalterację, dysasocjację, dysekcję, dysertację, dysfunkcję, dysjunkcję, dyskordancję, dyskrecję, dyskredytację, dyskrepancję, dyskretyzację, dyskryminację, dyslokację, dysmutację, dysocjację, dysolucję, dyspensację, dyspozycję, dysproporcję, dysputację, dyssypację, dystancję, dystrakcję, dystrofizację, dystrybucję, dystylację, dystynkcję, dysymilację, dysymulację, dywagację, dywergencję, dywersyfikację, echolokację, edukację, edycję, egalitaryzację, egalizację, egzagerację, egzakcję, egzaltację, egzarację, egzasperację, egzekucję, egzempcję, egzorbitancję, egzotyzację, egzystencję, ejakulację, ejekcję, ekologizację, ekonomizację, ekoprodukcję, ekranizację, ekscelencję, ekscepcję, ekscerpcję, ekscytację, eksfoliację, ekshalację, ekshibicję, ekshumację, ekskawację, eksklamację, ekskrecję, eksorpcję, ekspatriację, ekspedycję, eksperiencję, ekspiację, ekspirację, eksplanację, eksplantację, eksplikację, eksploatację, eksplorację, eksportację, ekspozycję, ekspropriację, ekstabulację, eksterminację, ekstradycję, ekstrakcję, ekstraktację, ekstrapolację, ekstrapozycję, ekstraspekcję, ekstrawagancję, ekstynkcję, ekstyrpację, eksudację, eksykację, ekwipartycję, ekwitację, ekwiwalencję, ekwiwokację, elaborację, elastancję, elegancję, elekcję, elektrolokację, elektronizację, elektrotrakcję, elektryfikację, elektryzację, elewację, eliminację, elitaryzację, eloksalację, elokwencję, elongację, eluację, elukubrację, elutriację, eluwiację, emanację, emancypację, emendację, emergencję, emigrację, Emigrację, eminencję, emitancję, emocję, emulację, emulsyfikację, enację, encefalizację, encję, endecję, endodoncję, energetyzację, enkulturację, enukleację, enumerację, enuncjację, epilację, epimeryzację, epizację, epizoocję, epurację, eradykację, erekcję, erotyzację, erudycję, erupcję, esbecję, esdecję, eseizację, esencję, eskalację, espelecję, esperancję, estetyzację, estryfikację, estymację, estywację, eszolcję, etatyzację, eteryfikację, etiolację, etylenizację, eufemizację, euroinwestycję, eurokrację, euroobligację, europeizację, europolicję, eutrofizację, ewakuację, ewaluację, ewangelizację, ewaporację, ewaporyzację, ewekcję, ewidencję, ewikcję, ewokację, ewolucję, ewualizację, Fabrycję, fabrykację, fabulację, fabularyzację, facecję, fację, facylitację, fakcję, falandyzację, fallokrację, falsyfikację, faradyzację, farmację, faryngalizację, fascjację, fascynację, faszyzację, faworyzację, federację, federalizację, feldspatyzację, Felicję, felicytację, feminizację, fenestrację, Fenicję, fermentację, ferrytyzację, fetyszyzację, feudalizację, figurację, fikcję, fiksację, filiację, filtrację, finalizację, finlandyzację, fiskalizację, fitofarmację, fitomeliorację, fitoremediację, fizysorpcję, flegmatyzację, flokulację, Florencję, flotację, fluidyzację, fluktuację, fluorescencję, fluoryzację, fokalizację, foliację, fonację, fonetyzację, fonizację, fonologizację, formację, formalizację, forsycję, fortalicję, fortyfikację, fosfatyzację, fosforescencję, fosforylację, fosforytyzację, fosforyzację, fosylizację, fotodysocjację, fotojonizację, fotokoagulację, fotoprodukcję, fotoprotekcję, fotorelację, fotorespirację, fragmentację, frakcję, Francję, fraternizację, frekwencję, frekwentację, frustrację, frykcję, fulgurację, fumigację, fundację, funkcję, furkację, Galicję, galwanizację, ganglinizację, gastrulację, Gaudencję, gazyfikację, geminację, generację, generalicję, generalizację, geolokalizację, geomancję, geometryzację, germanizację, germinację, gerontokrację, gestykulację, gigantyzację, glacjację, globalizację, gloryfikację, glutaminizację, godecję, Gorycję, Grację, grację, gracylizację, gradację, graduację, grafityzację, granityzację, granulację, gratulację, gratyfikację, grawitację, Grecję, grecyzację, grejzenizację, gutację, gwarancję, gwizocję, gynodiecję, gynomonoecję, habilitację, habituację, halucynację, harmonizację, haworcję, hellenizację, Helwecję, hemaglutynację, hemodylucję, herboryzację, hermetyzację, heroizację, hibernację, hibernizację, hierarchizację, hierokrację, hieromancję, higienizację, hiperbolizację, hiperfiltrację, hiperfunkcję, hiperinflację, hiperprodukcję, hipersekrecję, hipersorpcję, hipnotyzację, hipofunkcję, hipowentylację, hominizację, homofonizację, homogenizację, homologację, hormonizację, hospitację, hospitalizację, humanizację, humifikację, hungaryzację, hurdycję, hybrydyzację, hydratację, hydratyzację, hydrofizację, hydrofobizację, hydrogenację, hydrogenizację, hydroizolację, hydrolokację, hydropulsację, hydrorafinację, ichtiolokację, ideację, idealizację, identyfikację, ideologizację, idioadaptację, idolizację, Ignację, ignorancję, illokucję, iluminację, ilustrację, imaginację, imbibicję, imigrację, imitację, immanencję, immatrykulację, immitancję, immobilizację, immunizację, impakcję, impedancję, impertynencję, impetycję, implantację, implementację, implikację, importację, impostację, impotencję, impozycję, impregnację, imprekację, improwizację, impulsację, imputację, inaktywację, inaugurację, incydencję, incystację, incytację, indagację, indeksację, indemnizację, independencję, indoktrynację, indolencję, indosację, indukcję, induktancję, indulgencję, indyferencję, indykację, indykcję, indywiduację, inercję, inerwację, infantylizację, infekcję, inferencję, infeudację, infibulację, infiksację, infiltrację, inflację, influencję, informację, informatyzację, infrakcję, infralokację, infrarefrakcję, ingerencję, ingracjację, ingrediencję, ingremiację, inhalację, inherencję, inhibicję, inhumację, inicjację, iniekcję, inkantację, inkarcerację, inkarnację, inkastelację, inklinację, inkoherencję, inkompetencję, inkongruencję, inkorporację, inkrecję, inkrustację, inkryminację, inkubację, inkulturację, inkwizycję, innerwację, innocencję, innowację, inokulację, inscenizację, inseminację, inskrypcję, insolację, insorpcję, inspekcję, inspirację, instalację, instancję, instantyzację, instrukcję, instrumentację, instytucję, insurekcję, insynuację, intabulację, integrację, intelekcję, inteligencję, intencję, intensyfikację, interakcję, intercepcję, interferencję, interfiksację, interiekcję, interioryzację, interlineację, interlokucję, internalizację, interpelację, interpolację, interpretację, interpunkcję, interrogację, interrupcję, intersekcję, interwencję, intestację, intoksykację, intolerancję, intonację, introcepcję, introdukcję, introjekcję, intronizację, introspekcję, intubację, intuicję, intususcepcję, intymidację, intytulację, inunkcję, inwaginację, inwencję, inwentaryzację, inwestycję, inwestygację, inwigilację, inwitację, inwokację, inwolucję, ipsację, iranizację, irradiację, irygację, irytację, iryzację, islamizację, iterację, izolację, izomeryzację, Jakucję, jarowizację, jaryzację, jonizację, jotację, jubilację, judaizację, jukstapozycję, jurydyzację, jurysdykcję, jurysprudencję, justyfikację, kadencję, kakokrację, kalcyfikację, kalcynację, kalibrację, kalifikację, kalkulację, kaloryzację, Kałmucję, kameralizację, kameryzację, kanalizację, kandyzację, kanibalizację, kanonizację, kantonizację, kaolinityzację, kaolinizację, kapacytację, Kapadocję, kapitalizację, kapitulację, Karakałpację, karboksylację, karbonatyzację, karbonizację, karburację, karburyzację, karencję, karmelizację, karnację, karnotyzację, kartelizację, kartomancję, kasację, kaskadyzację, kastrację, katalogizację, katechizację, kategoryzację, kateteryzację, katolicyzację, katoptromancję, kaucję, kaustyfikację, kaustyzację, kauteryzację, kawację, kawitację, kencję, kenizację, keratynizację, kinofikację, klaryfikację, klasyfikację, Klemencję, klerokrację, klerykalizację, klimatyzację, koabitację, koacerwację, koagulację, koalescencję, koalicję, koarktację, koartykulację, koasekurację, Koblencję, kodyfikację, koedukację, koedycję, koegzystencję, koekwację, koercję, kofunkcję, kogenerację, kognację, kognicję, kohabitację, koherencję, kohortację, koicję, koincydencję, kokonizację, kolaborację, kolację, kolaudację, kolekcję, kolektywizację, koligację, kolimację, kolineację, kolkwicję, kolmatację, kolokację, kolonizację, koloryzację, kolportację, komasację, kombajnizację, kombinację, komemorację, komendację, komercję, kommemorację, kompakcję, komparację, komparycję, kompensację, kompetencję, kompetycję, kompilację, komplanację, komplementację, kompletację, komplikację, kompozycję, kompromitację, komprymację, komputeryzację, komunalizację, komunikację, komunizację, komutację, koncelebrację, koncentrację, koncepcję, konchecję, koncyliację, kondemnację, kondensację, kondolencję, konduktancję, kondycję, kondygnację, konfabulację, konfederację, konfekcję, konferencję, konfidencję, konfigurację, konfirmację, konfiskację, konfluencję, konformację, konformizację, konfrontację, konfutację, kongelację, konglomerację, kongregację, kongruencję, koniugację, koniunkcję, koniurację, konkatenację, konkokcję, konkordancję, konkrecję, konkretyzację, konkurencję, konotację, konsekrację, konsekwencję, konserwację, konskrypcję, konsolację, konsolidację, konspirację, Konstancję, konstatację, konstelację, konsternację, konstrukcję, konstypację, konstytucję, konsultację, konsumpcję, konsyderację, konsygnację, konsystencję, konsytuację, kontaminację, kontemplację, konteneryzację, kontentację, kontestację, kontradykcję, kontragitację, kontrakcję, kontraktację, kontrapozycję, kontrreakcję, kontrrewolucję, kontrtendencję, kontrwalację, kontrybucję, kontumację, kontygencję, kontyngencję, kontynuację, konurbację, konwalescencję, konwalidację, konwekcję, konwencję, konweniencję, konwergencję, konwersację, konwikcję, konwokację, kooperację, kooptację, koordynację, kopernicję, koprodukcję, kopulację, kopulizację, koregencję, korekcję, korelację, korepetycję, korespondencję, Koriację, korienizację, koroborację, koronację, korporację, korpulencję, korupcję, kotonizację, kotyzację, kowariancję, krarupizację, kreację, kremację, krepitację, krescencję, Krescencję, krępację, krioaplikację, kriogenizację, krioturbację, kryminalizację, krystalizację, krystalomancję, kubanizację, kucję, kulminację, kultywację, kumulację, kunktację, kupelację, kurację, kuraryzację, kurtyzację, kutynizację, kwalifikację, kwantyfikację, kwantyzację, kwerulencję, kwintesencję, labanotację, labializację, labradoryzację, laicyzację, laksację, laktację, lalemancję, lamentację, laminację, lampadomancję, Langwedocję, lasencję, latencję, latenizację, latensyfikację, lateralizację, laterytyzację, lateryzację, latynizację, laudację, laurencję, Laurencję, legację, legalizację, legislację, legitymację, legitymizację, lekcję, leksykalizację, lenicję, Leokrycję, Letycję, lewitację, libację, liberalizację, libertację, librację, licencję, Licję, licytację, lignifikację, likwację, likwidację, limitację, limonityzację, lineację, linearyzację, liofilizację, liposukcję, liryzację, litofację, litomancję, lituanizację, locję, lodoicję, logizację, lokację, lokalizację, lokomocję, lokucję, lubrykację, Lukrecję, lukrecję, lumbalizację, luminację, luminancję, luminescencję, lunację, lustrację, luteranizację, Łucję, macerację, machinację, maderyzację, madziaryzację, magnetyzację, magnificencję, majoryzację, makadamizację, makaronizację, makrodefinicję, makroewolucję, makromutację, makroniwelację, makroproporcję, maksymalizację, maleinizację, malwersację, manifestację, manipulację, maoizację, marginalizację, marmoryzację, marszrutyzację, marynizację, maskulinizację, masturbację, matematyzację, materializację, matrykulację, maturację, maurycję, mcdonaldyzację, mechanizację, mediację, mediatyzację, medytację, megaewolucję, megafonizację, megakorporację, meliorację, melioryzację, melodeklamację, melorecytację, memoryzację, menstruację, mentalizację, merceryzację, merytokrację, metaforyzację, metalizację, metamorfizację, meteonawigację, metropolizację, metrykację, metyzację, mielinizację, migrację, mikcję, mikoryzację, mikroewolucję, mikrofonizację, mikroiniekcję, mikropunkcję, mikroreakcję, mikrosytuację, mikrowibrację, milicję, militaryzację, mineralizację, miniaturyzację, minimalizację, miniplantację, minirestrykcję, minucję, mistyfikację, miszkulancję, mitologizację, mityzację, mobilizację, mocję, modelację, moderację, modernizację, modulację, modularyzację, modyfikację, Moguncję, molestację, monopolizację, monotonizację, monstrancję, moralizację, morfizację, morfologizację, motoryzację, motywację, mulityzację, multiplikację, multyplikację, mumifikację, Murcję, mutację, mutarotację, mużocję, mylonityzację, nację, nacjonalizację, nadprodukcję, narkotyzację, narrację, nasturcję, naturalizację, nawigację, nazalizację, nebulizację, negację, negocjację, nekromancję, neonizację, nerwację, neuroinfekcję, neurosekrecję, neutralizację, niedyskrecję, niedyspozycję, nieelegancję, nieingerencję, nieinterwencję, niekoherencję, niekompetencję, nietolerancję, nitryfikację, niwację, niwelację, nobilitację, nocję, nominację, nomokrację, nonszalancję, nordyzację, normalizację, normatywizację, nostryfikację, notację, notyfikację, nowację, nowelizację, nujcję, nuklearyzację, nullifikację, numerację, nutację, obdukcję, obediencję, obiadokolację, obiekcję, obiektywizację, oblację, obligację, obliterację, obserwację, obserwancję, obstrukcję, obturację, oceanizację, ochlokrację, ojnomancję, oksydację, okulizację, okultację, okupację, oligarchizację, omnipotencję, ondulację, onejromancję, oniromancję, onomancję, onychomancję, opalescencję, opalizację, opcję, operację, opozycję, optymalizację, optymizację, opuncję, orację, ordynację, Orencję, organizację, orientację, orientalizację, orkiestrację, ornamentację, ornitomancję, ortodoncję, ortoewolucję, oscylację, osmoregulację, ossyfikację, ostentację, osteomalację, osyfikację, owację, owulację, ozonizację, pacjencję, pacyfikację, paginację, pajdokrację, pakietyzację, palatalizację, paletyzację, palpację, palpitację, pantizokrację, panzoocję, parabolizację, parcelację, paroizolację, partycję, partycypację, pasteryzację, pasywację, pasywizację, paszportyzację, patologizację, Patrycję, pauperyzację, pecję, pedagogizację, pedalizację, pedodoncję, pedokrację, pedyplenację, pelengację, penakordancję, penalizację, peneplenizację, penetrację, penitencję, peptyzację, percepcję, peregrynację, perfekcję, perforację, performancję, pergaminację, perintegrację, periodyzację, perkolację, perlustrację, permanencję, permutację, peroksydację, persewerację, personalizację, personifikację, perspirację, perstrukcję, pertraktację, perturbację, peryferyzację, petryfikację, petycję, pielęgnację, pigmentację, pilorekcję, pionizację, piromancję, pistację, planację, planifikację, plantację, plastyfikację, plastynację, plebeizację, plenipotencję, pluralizację, plutokrację, poakcję, podsekcję, podstację, poekstrakcję, poetyzację, poinsecję, polaryzację, poliaddycję, policję, poligonizację, polimeryzację, polireakcję, polisomację, politycyzację, polityzację, poliwalencję, polonizację, polucję, populację, popularyzację, porcję, posteryzację, postpozycję, postprodukcję, potencję, pozorację, pozycję, półdemokrację, praegzystencję, prasubstancję, preadaptację, precypitację, precyzację, predestynację, predominację, predykację, predykcję, predylekcję, predyspozycję, preegzystencję, prefabrykację, prefację, preferencję, prefigurację, prefiksację, preformację, pregrawację, prejotację, prekognicję, prekompensację, prekonizację, prekorekcję, prelekcję, premedykację, premedytację, preorientację, preparację, preponderancję, prepotencję, prepozycję, prereformację, preselekcję, preskrypcję, prestację, presumpcję, presupozycję, prewalidację, prewencję, prezencję, prezentację, prezydencję, probację, procedencję, produkcję, profanację, profecję, prognację, prohibicję, projekcję, proklamację, prokreację, proletaryzację, proliferację, prolifikację, prolongację, prominencję, promocję, promulgację, pronację, pronominację, pronuncjację, propagację, propinację, proporcję, propozycję, propriocepcję, prorogację, prosekucję, proskrypcję, prospekcję, prostrację, prostytucję, prosumpcję, protekcję, protencję, protestację, protuberancję, proweniencję, prowincję, prowokację, prozaizację, Prudencję, prymicję, prymitywizację, prywację, prywatyzację, przedakcję, przedprodukcję, psychoedukację, psychokorekcję, publicyzację, publikację, pulsację, pulweryzację, punkcję, punktację, pupinizację, puryfikację, pyromancję, rabację, rabdomancję, rację, racjonalizację, radaryzację, radiację, radiodewiację, radiofonizację, radiojonizację, radiolokację, radionawigację, radiostację, radykalizację, rafinację, ramifikację, randomizację, ratyfikację, reabsorbcję, readaptację, reakcję, reaktancję, reaktywację, reaktywizację, realizację, reambulację, reanimację, reasekurację, reasumpcję, rebucję, recepcję, recyklizację, recyrkulację, recytację, redakcję, redukcję, redundancję, reduplikację, redystrybucję, reedukację, reedycję, reekspozycję, reelekcję, reemigrację, refakcję, referencję, reflację, reformację, refrakcję, refundację, refutację, regelację, regencję, regenerację, regionalizację, regionizację, reglamentację, regradację, regulację, rehabilitację, reifikację, reinfekcję, reinkarnację, reintegrację, rejencję, rejestrację, rejonizację, rekalescencję, rekapitulację, rekcję, reklamację, rekognicję, rekolekcję, rekombinację, rekomendację, rekompensację, rekomunizację, rekoncyliację, rekonfederację, rekonstrukcję, rekonstytucję, rekreację, rekrutację, rekryminację, rektyfikację, rekultywację, rekuperację, rekurencję, rekwizycję, relację, relaksację, relatywizację, relegację, relegalizację, relewancję, relokację, reluktancję, remigrację, reminiscencję, remonstrację, remunerację, renaturyzację, renegocjację, renowację, rentgenizację, renuncjację, reokupację, reorganizację, reorientację, reparację, repartycję, repasację, repatriację, reperację, repetycję, repigmentację, replantację, replikację, repolonizację, repozycję, reprezentację, reprobację, reprodukcję, reprojekcję, reprywatyzację, repudiację, reputację, resekcję, resocjalizację, resorpcję, respirację, restaurację, restrykcję, restytucję, resublimację, resuscytację, retardację, retencję, retradycję, retrakcję, retranslację, retroakcję, retrogradację, retrokognicję, retrospekcję, retycencję, rewakcynację, rewalidację, rewaloryzację, rewaluację, rewelację, rewerberację, rewerencję, rewindykację, rewitalizację, rewokację, rewolucję, rezerwację, rezolucję, rezonację, rezurekcję, rezydencję, rezygnację, rezystancję, rezystencję, robotyzację, romanizację, rotację, rudymentację, rujnację, rumację, ruralizację, rustyfikację, rustykalizację, rusyfikację, rutenizację, rutynizację, rytmizację, rytualizację, rywalizację, sakralizację, saliwację, saltację, samoaborcję, samoadaptację, samoafirmację, samoakceptację, samoatestację, samodegradację, samodemaskację, samoeliminację, samofascynację, samoindeksację, samoindukcję, samoizolację, samokreację, samolikwidację, samolustrację, samoobserwację, samoopozycję, samorealizację, samoredukcję, samoregulację, sanację, sanforyzację, sanitaryzację, sankcję, saponifikację, saprofikację, Sarmację, satelizację, saturację, satysfakcję, schematyzację, scholaryzację, scjencję, scyntylację, sedymentację, segmentację, segregację, sejmokrację, sekcję, sekrecję, sekularyzację, sekwencję, sekwestrację, selekcję, sensację, sensybilizację, sentencję, separację, serycytyzację, sestercję, sferoidyzację, sherardyzację, sideromancję, silifikację, silikatyzację, skapulimancję, skaryfikację, skiomancję, skocję, slawizację, slumpflację, Słowację, socjalizację, sodalicję, solaryzację, soliflukcję, solmizację, solubilizację, solucję, solwatację, somatyzację, somnolencję, sonoryzację, sorpcję, sowietyzację, spację, specjację, specjalizację, specyfikację, spedycję, spekulację, spermację, spermatyzację, spiralizację, spirantyzację, stabilizację, stabulację, stację, stagflację, stagnację, stalinizację, stancję, standaryzację, sterkoryzację, sterylizację, stolonizację, strangulację, stratyfikację, strelicję, strobilację, strukturyzację, stygmatyzację, stylizację, stymulację, stypulację, subalternację, subcepcję, subdukcję, subhastację, subiekcję, subkonsumpcję, sublicencję, sublimację, subordynację, subpopulację, subrogację, subskrypcję, substancję, substantywację, substytucję, subsumcję, subsumpcję, subtylizację, subwencję, sufiksację, sulfatację, sulfitację, sulfurację, superatrakcję, superinfekcję, superowulację, superpozycję, superprodukcję, superreakcję, superrefrakcję, supersensację, supinację, suplementację, suplikację, supozycję, supremację, surjekcję, surogację, susceptancję, suspicję, syderytyzację, sygnalizację, sylabizację, sylifikację, sylikatyzację, symbolizację, symetryzację, symplifikację, symulację, synchronizację, synkrację, syntetyzację, systematyzację, sytuację, szarmancję, szerardyzację, szeryzację, Szkocję, Szwecję, tabuizację, tabulację, taksację, taksflację, taryfikację, teatralizację, technicyzację, technizację, technokrację, teleaudycję, teledację, teledemokrację, teledetekcję, telefonizację, telekomutację, telelekcję, teleportację, teleprodukcję, telerecepcję, teleregulację, teleskrypcję, telestację, telewizację, temperację, temporalizację, tendencję, tentację, teokrację, teokratyzację, tercję, Terencję, tergiwersację, termalizację, terminację, terminalizację, termoablację, termodylucję, termoelewację, termoindukcję, termoizolację, termojonizację, termolokację, termoregulację, termorenowację, tezauryzację, timokrację, tolerancję, tonację, tonifikację, tonikalizację, totalizację, totipotencję, Trację, tradeskancję, tradycję, trakcję, transakcję, transaminację, transcendencję, transdukcję, transfigurację, transfluencję, transfokację, transformację, transhumancję, transkrypcję, translację, transliterację, translokację, transmigrację, transmitancję, transmutację, transparencję, transpirację, transplantację, transportację, transpozycję, transsudację, tranzystancję, traumatyzację, trawestację, trepanację, triangulację, triecję, trilaterację, trimonoecję, tromtadrację, tropikalizację, trójkoalicję, trójkombinację, trybulację, trysekcję, trywializację, tuberkulację, turbację, turbulencję, Turcję, tyndalizację, typizację, typologizację, tytulację, ubecję, ubikację, udecję, Udmurcję, ukrainizację, ulnaryzację, ultrafiltrację, uncję, undulację, unifikację, uniformizację, unilateryzację, uniwerbizację, uperyzację, uralityzację, urbanizację, utylitaryzację, utylizację, uzurpację, wakcynację, walencję, Walencję, walidację, waloryzację, waporację, waporyzację, wariację, wariancję, wariolizację, wasalizację, wazodylatację, wegetację, welaryzację, Wenecję, wenerację, wenesekcję, wentylację, werbalizację, werbigerację, wernację, wernalizację, wersyfikację, wertilizację, wertykulację, weryfikację, westernizację, wiatroizolację, wibrację, wicegerencję, widymację, wietnamizację, wiktymizację, windykację, winifikację, winkulację, wiolencję, wirescencję, wirtualizację, wirulencję, wirylizację, witaminizację, witryfikację, wiwisekcję, wizualizację, wizytację, wokację, wokalizację, woltolizację, Wormację, współprodukcję, wszechnegację, wulgaryzację, wulkanizację

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    10 + 7 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.