Rymy do małomównemu

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
ablatywnemu, adaptatywnemu, addytywnemu, adresatywnemu, afektownemu, afektywnemu, afirmatywnemu, agresywnemu, akognitywnemu, akredytywnemu, aktywnemu, akuzatywnemu, alfaaktywnemu, alternatywnemu, amentywnemu, anormatywnemu, antyautorytatywnemu, antykomunikatywnemu, apelatywnemu, aprobatywnemu, aproksymatywnemu, arcydziwnemu, arcykosztownemu, arcysugestywnemu, arcyzabawnemu, asertywnemu, asocjatywnemu, atranzytywnemu, atrybutywnemu, audytywnemu, augmentatywnemu, autoagresywnemu, autorytatywnemu, awantażownemu, badziewnemu, barwnemu, betaaktywnemu, bezbarwnemu, bezdrzewnemu, bezinteresownemu, bezpodstawnemu, bezprawnemu, bezproduktywnemu, bezsensownemu, bezsłownemu, bezumownemu, Bielawnemu, bioaktywnemu, bitewnemu, brakownemu, cerkiewnemu, charytatywnemu, chlewnemu, chorągiewnemu, ciężkostrawnemu, cudownemu, cudzożywnemu, cywilnoprawnemu, czarownemu, czterobarwnemu, dawnemu, defektownemu, defektywnemu, defensywnemu, definitywnemu, degeneratywnemu, degresywnemu, deklaratywnemu, dekonstruktywnemu, dekoratywnemu, deminutywnemu, denotatywnemu, deprecjatywnemu, deskryptywnemu, destruktywnemu, detektywnemu, deterioratywnemu, dewolutywnemu, dławnemu, dokrewnemu, dosłownemu, dostawnemu, drzewnemu, duchownemu, dwubarwnemu, dyrektywnemu, dysjunktywnemu, dyskursywnemu, dyspozytywnemu, dystraktywnemu, dystrybutywnemu, dystynktywnemu, dysymilatywnemu, dzierżawnemu, dziwnemu, efektownemu, efektywnemu, efuzywnemu, ejektywnemu, ekscesywnemu, ekskluzywnemu, ekspansywnemu, ekspensywnemu, eksplikatywnemu, eksplozywnemu, ekspresywnemu, ekstensywnemu, ekstraktywnemu, ekstraspektywnemu, ekstrawertywnemu, emotywnemu, ergatywnemu, erudytywnemu, fakultatywnemu, fartownemu, figuratywnemu, finitywnemu, formalnoprawnemu, formatywnemu, forsownemu, frykatywnemu, generatywnemu, głównemu, gniewnemu, gołosłownemu, gruntownemu, grzybożywnemu, gustownemu, gwałtownemu, hartownemu, hazardownemu, hecownemu, hiperpoprawnemu, homoniepewnemu, honoryfikatywnemu, hurtownemu, hydroaktywnemu, ilustratywnemu, imaginatywnemu, imperatywnemu, impresywnemu, impulsywnemu, inchoatywnemu, indykatywnemu, informatywnemu, ingresywnemu, inicjatywnemu, iniektywnemu, inkluzywnemu, instruktywnemu, instynktownemu, intensywnemu, interaktywnemu, interesownemu, intersubiektywnemu, intranzytywnemu, introspektywnemu, introwertywnemu, intruzywnemu, intuitywnemu, inwektywnemu, iteratywnemu, jawnemu, jednobarwnemu, jednosłownemu, karnoprawnemu, kauzatywnemu, klarownemu, klątewnemu, kognitywnemu, kolektywnemu, kommemoratywnemu, komparatywnemu, kompetytywnemu, kompletywnemu, kompulsywnemu, komunikatywnemu, komutatywnemu, koncentratywnemu, konfrontatywnemu, koniunktywnemu, konotatywnemu, konsekutywnemu, konserwatywnemu, konstruktywnemu, konstytutywnemu, konsultatywnemu, kontaktywnemu, kontemplatywnemu, kontrastywnemu, kontrofensywnemu, kontrsugestywnemu, kooperatywnemu, korektywnemu, korelatywnemu, kosztownemu, kreatywnemu, krewnemu, krzewnemu, kumulatywnemu, kunsztownemu, kursywnemu, kwalitatywnemu, kwantytatywnemu, legislatywnemu, lekkostrawnemu, listownemu, lokatywnemu, lukratywnemu, ładownemu, łatwostrawnemu, łownemu, łykodrzewnemu, magnetorezystywnemu, małomownemu, małomównemu, marnotrawnemu, masywnemu, melioratywnemu, miarkownemu, międzydrzewnemu, mlewnemu, modlitewnemu, mownemu, mrówkosiewnemu, nadrzewnemu, nadstawnemu, nadsterownemu, nagłownemu, naiwnemu, narratywnemu, nastawnemu, naszkliwnemu, natywnemu, nawiewnemu, negatywnemu, neokonserwatywnemu, neurowegetatywnemu, nieablatywnemu, nieadaptatywnemu, nieaddytywnemu, nieadresatywnemu, nieafektownemu, nieafektywnemu, nieafirmatywnemu, nieagresywnemu, nieakognitywnemu, nieakredytywnemu, nieaktywnemu, nieakuzatywnemu, niealfaaktywnemu, niealternatywnemu, nieamentywnemu, nieanormatywnemu, nieapelatywnemu, nieaprobatywnemu, nieaproksymatywnemu, niearcydziwnemu, niearcykosztownemu, niearcysugestywnemu, niearcyzabawnemu, nieasertywnemu, nieasocjatywnemu, nieatranzytywnemu, nieatrybutywnemu, nieaudytywnemu, nieaugmentatywnemu, nieautoagresywnemu, nieautorytatywnemu, nieawantażownemu, niebadziewnemu, niebarwnemu, niebetaaktywnemu, niebezbarwnemu, niebezdrzewnemu, niebezinteresownemu, niebezpodstawnemu, niebezprawnemu, niebezproduktywnemu, niebezsensownemu, niebezsłownemu, niebezumownemu, niebioaktywnemu, niebitewnemu, niebrakownemu, niecerkiewnemu, niecharytatywnemu, niechlewnemu, niechorągiewnemu, nieciężkostrawnemu, niecudownemu, niecudzożywnemu, niecywilnoprawnemu, nieczarownemu, nieczterobarwnemu, niedawnemu, niedefektownemu, niedefektywnemu, niedefensywnemu, niedefinitywnemu, niedegeneratywnemu, niedegresywnemu, niedeklaratywnemu, niedekoratywnemu, niedeminutywnemu, niedenotatywnemu, niedeprecjatywnemu, niedeskryptywnemu, niedestruktywnemu, niedetektywnemu, niedeterioratywnemu, niedewolutywnemu, niedławnemu, niedokrewnemu, niedosłownemu, niedostawnemu, niedrzewnemu, nieduchownemu, niedwubarwnemu, niedyrektywnemu, niedysjunktywnemu, niedyskursywnemu, niedyspozytywnemu, niedystraktywnemu, niedystrybutywnemu, niedystynktywnemu, niedysymilatywnemu, niedzierżawnemu, niedziwnemu, nieefektownemu, nieefektywnemu, nieefuzywnemu, nieejektywnemu, nieekscesywnemu, nieekskluzywnemu, nieekspansywnemu, nieekspensywnemu, nieeksplikatywnemu, nieeksplozywnemu, nieekspresywnemu, nieekstensywnemu, nieekstraktywnemu, nieekstrawertywnemu, nieemotywnemu, nieergatywnemu, nieerudytywnemu, niefakultatywnemu, niefartownemu, niefiguratywnemu, niefinitywnemu, nieformalnoprawnemu, nieformatywnemu, nieforsownemu, niefrykatywnemu, niegeneratywnemu, niegłównemu, niegniewnemu, niegołosłownemu, niegruntownemu, niegrzybożywnemu, niegustownemu, niegwałtownemu, niehartownemu, niehazardownemu, niehecownemu, niehiperpoprawnemu, niehomoniepewnemu, niehurtownemu, niehydroaktywnemu, nieilustratywnemu, nieimaginatywnemu, nieimperatywnemu, nieimpresywnemu, nieimpulsywnemu, nieinchoatywnemu, nieindykatywnemu, nieinformatywnemu, nieingresywnemu, nieinicjatywnemu, nieiniektywnemu, nieinkluzywnemu, nieinstruktywnemu, nieinstynktownemu, nieintensywnemu, nieinteraktywnemu, nieinteresownemu, nieintranzytywnemu, nieintrospektywnemu, nieintrowertywnemu, nieintruzywnemu, nieintuitywnemu, nieinwektywnemu, nieiteratywnemu, niejawnemu, niejednobarwnemu, niejednosłownemu, niekarnoprawnemu, niekauzatywnemu, nieklarownemu, nieklątewnemu, niekognitywnemu, niekolektywnemu, niekommemoratywnemu, niekomparatywnemu, niekompetytywnemu, niekompletywnemu, niekompulsywnemu, niekomunikatywnemu, niekomutatywnemu, niekoncentratywnemu, niekonfrontatywnemu, niekoniunktywnemu, niekonotatywnemu, niekonsekutywnemu, niekonserwatywnemu, niekonstruktywnemu, niekonstytutywnemu, niekonsultatywnemu, niekontaktywnemu, niekontemplatywnemu, niekontrastywnemu, niekontrofensywnemu, niekooperatywnemu, niekorektywnemu, niekorelatywnemu, niekosztownemu, niekreatywnemu, niekrewnemu, niekrzewnemu, niekumulatywnemu, niekunsztownemu, niekursywnemu, niekwalitatywnemu, niekwantytatywnemu, nielegislatywnemu, nielekkostrawnemu, nielistownemu, nielokatywnemu, nielukratywnemu, nieładownemu, niełatwostrawnemu, niełownemu, niełykodrzewnemu, niemałomownemu, niemałomównemu, niemarnotrawnemu, niemasywnemu, niemelioratywnemu, niemiarkownemu, niemiędzydrzewnemu, niemodlitewnemu, niemownemu, niemrówkosiewnemu, nienadrzewnemu, nienadstawnemu, nienadsterownemu, nienagłownemu, nienaiwnemu, nienarratywnemu, nienastawnemu, nienaszkliwnemu, nienatywnemu, nienawiewnemu, nienegatywnemu, nienominatywnemu, nienonsensownemu, nienormatywnemu, nieobcożywnemu, nieobiektywnemu, nieobsiewnemu, nieodlewnemu, nieodmownemu, nieodsłownemu, nieodsuwnemu, nieodzownemu, nieodżywnemu, nieofensywnemu, nieoliwnemu, nieomownemu, nieoperatywnemu, nieoprawnemu, nieoptatywnemu, nieosnownemu, nieostensywnemu, niepakownemu, niepaliatywnemu, niepartytywnemu, niepastewnemu, niepasywnemu, niepejoratywnemu, niepełnoprawnemu, niepełnosprawnemu, nieperceptywnemu, nieperfektywnemu, niepermisywnemu, niepewnemu, niepiwnemu, niepławnemu, niepływnemu, niepobitewnemu, niepodsuwnemu, niepoduchownemu, niepogłównemu, niepokrewnemu, niepolerownemu, niepolubownemu, nieponownemu, niepoprawnemu, nieportatywnemu, nieposesywnemu, nieposiewnemu, niepostawnemu, niepostulatywnemu, niepowierzchownemu, niepowiewnemu, niepozanormatywnemu, niepozaprawnemu, niepozasłownemu, niepozaumownemu, niepozytywnemu, niepożniwnemu, niepożywnemu, niepółaktywnemu, niepółintensywnemu, niepółjawnemu, niepółsztywnemu, niepółśpiewnemu, niepółwędrownemu, niepółwytrawnemu, niepradawnemu, nieprawdomównemu, nieprawnemu, nieprawosławnemu, niepredykatywnemu, nieprekognitywnemu, niepreparatywnemu, niepreskryptywnemu, nieprewentywnemu, nieproaktywnemu, nieprocesywnemu, nieproduktywnemu, nieprogresywnemu, nieprokreatywnemu, nieprospektywnemu, nieprymitywnemu, nieprywatnoprawnemu, nieprywatywnemu, nieprzeciwnemu, nieprzeciwrdzewnemu, nieprzeciwstawnemu, nieprzecudownemu, nieprzedawnemu, nieprzedbitewnemu, nieprzedsiewnemu, nieprzedziwnemu, nieprzedżniwnemu, nieprzepływnemu, nieprzesiewnemu, nieprzesławnemu, nieprzestawnemu, nieprzesuwnemu, nieprzeszanownemu, nieprzewiewnemu, nieprzezabawnemu, nieprzysłownemu, nieprzystawnemu, niepseudoaktywnemu, niepseudopoprawnemu, niepseudoprawnemu, niepsychoaktywnemu, niepunitywnemu, niepustosłownemu, nieradioaktywnemu, nierajcownemu, nieraptownemu, nierdzewnemu, niereaktywnemu, niereceptywnemu, nierecesywnemu, nierecytatywnemu, nieregresywnemu, nierelatywnemu, nierentownemu, nierepresywnemu, nierepulsywnemu, nierestauratywnemu, nierestryktywnemu, nieretrogresywnemu, nieretrospektywnemu, nierezultatywnemu, nierozlewnemu, nierozmownemu, nierozstawnemu, nierozwiewnemu, nierównemu, nierównoprawnemu, nieróżnobarwnemu, nieryzykownemu, nierzeczownemu, nierzewnemu, niesamodławnemu, niesamohamownemu, niesamohartownemu, niesamonastawnemu, niesamosiewnemu, niesamosterownemu, niesamoustawnemu, niesamożywnemu, niesądownemu, niesedatywnemu, nieseksownemu, nieselektywnemu, niesensownemu, niesensytywnemu, nieseronegatywnemu, nieseropozytywnemu, niesiedmiobarwnemu, niesiewnemu, nieskąpożywnemu, niesławnemu, niesłownemu, niesmarownemu, niesmutnorzewnemu, niespekulatywnemu, niespławnemu, niespływnemu, niesprawnemu, niessawnemu, niestaliwnemu, niestarocerkiewnemu, niestarodawnemu, niestarownemu, niestawnemu, niesterownemu, niestosownemu, niestrawnemu, niestubarwnemu, niesubiektywnemu, niesubstantywnemu, niesugestywnemu, niesukcesywnemu, niesuperlatywnemu, niesupletywnemu, niesuspensywnemu, niesuwnemu, niesyngulatywnemu, nieszacownemu, nieszanownemu, niesztywnemu, nieszykownemu, nieśniardewnemu, nieśpiewnemu, nieświatłobarwnemu, nietaksatywnemu, nietaktownemu, nietentatywnemu, nieterenowoprawnemu, nietermoaktywnemu, nietermoreaktywnemu, nietęczobarwnemu, nietransgresywnemu, nietranzytywnemu, nietrójbarwnemu, nietrzewnemu, nietrzybarwnemu, nieulewnemu, nieultymatywnemu, nieumownemu, nieuprawnemu, nieurzędownemu, nieustawnemu, niewariantywnemu, niewarownemu, niewarzywnemu, niewegetatywnemu, niewędrownemu, niewiatrosiewnemu, niewielobarwnemu, niewielomównemu, niewielosłownemu, niewlewnemu, niewokatywnemu, niewolitywnemu, niewotywnemu, niewprawnemu, niewylewnemu, niewymownemu, niewyprawnemu, niewyrywnemu, niewysiewnemu, niewysokoaktywnemu, niewystawnemu, niewysuwnemu, niewytlewnemu, niewytrawnemu, niewywiewnemu, niewyziewnemu, niewziewnemu, niezabawnemu, niezalewnemu, niezaprawnemu, niezastawnemu, niezaśpiewnemu, niezażywnemu, niezbytkownemu, niezgrywnemu, niezgrzewnemu, niezlewnemu, niezrywnemu, niezwiewnemu, niezyskownemu, nieżeglownemu, nieżeliwnemu, nieżniwnemu, nieżuwnemu, nieżywnemu, nominatywnemu, nonsensownemu, normatywnemu, obcożywnemu, obiektywnemu, obsiewnemu, odlewnemu, odmownemu, odsłownemu, odsuwnemu, odżywnemu, ofensywnemu, oliwnemu, omownemu, operatywnemu, oprawnemu, optatywnemu, osnownemu, ostensywnemu, pakownemu, paliatywnemu, państwowoprawnemu, partytywnemu, pastewnemu, pasywnemu, pejoratywnemu, pełnoprawnemu, pełnosprawnemu, perceptywnemu, perfektywnemu, permisywnemu, pewnemu, piwnemu, placeboreaktywnemu, pławnemu, pływnemu, pobitewnemu, podsuwnemu, poduchownemu, pogłownemu, pogłównemu, pokrewnemu, polerownemu, polubownemu, ponadnormatywnemu, ponownemu, poprawnemu, portatywnemu, posesywnemu, posiewnemu, postawnemu, postulatywnemu, powierzchownemu, powiewnemu, pozanormatywnemu, pozaprawnemu, pozasłownemu, pozaumownemu, pozytywnemu, pożniwnemu, pożywnemu, półaktywnemu, półintensywnemu, półjawnemu, półsztywnemu, półśpiewnemu, półwędrownemu, półwytrawnemu, pradawnemu, prawdomównemu, prawnemu, prawosławnemu, predykatywnemu, prekognitywnemu, preparatywnemu, preskryptywnemu, prewentywnemu, proaktywnemu, procesywnemu, produktywnemu, progresywnemu, prokreatywnemu, prospektywnemu, prymitywnemu, prywatnoprawnemu, prywatywnemu, przeciwnemu, przeciwrdzewnemu, przeciwstawnemu, przecudownemu, przedawnemu, przedbitewnemu, przedsiewnemu, przedziwnemu, przedżniwnemu, przepływnemu, przesiewnemu, przesławnemu, przestawnemu, przesuwnemu, przeszanownemu, przewiewnemu, przezabawnemu, przysłownemu, przystawnemu, pseudoaktywnemu, pseudopoprawnemu, pseudoprawnemu, psychoaktywnemu, publicznoprawnemu, punitywnemu, pustosłownemu, radioaktywnemu, rajcownemu, raptownemu, rdzewnemu, reaktywnemu, receptywnemu, recesywnemu, recytatywnemu, regresywnemu, relatywnemu, rentownemu, represywnemu, reprezentatywnemu, repulsywnemu, restauratywnemu, restryktywnemu, retrogresywnemu, retrospektywnemu, rezultatywnemu, rozlewnemu, rozmownemu, rozstawnemu, rozwiewnemu, równemu, Równemu, równoprawnemu, różnobarwnemu, ryzykownemu, rzeczownemu, rzewnemu, Sadownemu, samodławnemu, samohamownemu, samohartownemu, samonastawnemu, samosiewnemu, samosterownemu, samoustawnemu, samożywnemu, sądownemu, sedatywnemu, seksownemu, selektywnemu, sensownemu, sensytywnemu, seronegatywnemu, seropozytywnemu, siedmiobarwnemu, siewnemu, skąpożywnemu, sławnemu, słownemu, smarownemu, smutnorzewnemu, spekulatywnemu, spławnemu, spływnemu, sprawnemu, ssawnemu, staliwnemu, starocerkiewnemu, starodawnemu, staroprawosławnemu, starownemu, stawnemu, sterownemu, stosownemu, strawnemu, stubarwnemu, subiektywnemu, substantywnemu, sugestywnemu, sukcesywnemu, superlatywnemu, supletywnemu, suspensywnemu, suwnemu, syngulatywnemu, szacownemu, szanownemu, sztywnemu, szykownemu, śniardewnemu, śpiewnemu, światłobarwnemu, taksatywnemu, taktownemu, tentatywnemu, teoretycznoprawnemu, terenowoprawnemu, termoaktywnemu, termoreaktywnemu, tęczobarwnemu, transgresywnemu, tranzytywnemu, trójbarwnemu, trzewnemu, trzybarwnemu, ulewnemu, ultymatywnemu, umownemu, uprawnemu, urzędownemu, ustawnemu, wariantywnemu, warownemu, warzywnemu, wegetatywnemu, wędrownemu, wiatrosiewnemu, wielobarwnemu, wielomównemu, wielosłownemu, wlewnemu, wokatywnemu, wolitywnemu, wotywnemu, wprawnemu, wylewnemu, wymownemu, wyprawnemu, wyrywnemu, wysiewnemu, wysokoaktywnemu, wysokoproduktywnemu, wystawnemu, wysuwnemu, wytlewnemu, wytrawnemu, wywiewnemu, wyziewnemu, wziewnemu, zabawnemu, zalewnemu, zaprawnemu, zastawnemu, zaśpiewnemu, zażywnemu, zbytkownemu, zgrywnemu, zgrzewnemu, zlewnemu, zrywnemu, zwiewnemu, zyskownemu, żeglownemu, żeliwnemu, żniwnemu, żuwnemu, żywnemu
Widok kolumn Widok listy
ablatywnemu adaptatywnemu addytywnemu adresatywnemu afektownemu afektywnemu afirmatywnemu agresywnemu akognitywnemu akredytywnemu aktywnemu akuzatywnemu alfaaktywnemu alternatywnemu amentywnemu anormatywnemu antyautorytatywnemu antykomunikatywnemu apelatywnemu aprobatywnemu aproksymatywnemu arcydziwnemu arcykosztownemu arcysugestywnemu arcyzabawnemu asertywnemu asocjatywnemu atranzytywnemu atrybutywnemu audytywnemu augmentatywnemu autoagresywnemu autorytatywnemu awantażownemu badziewnemu barwnemu betaaktywnemu bezbarwnemu bezdrzewnemu bezinteresownemu bezpodstawnemu bezprawnemu bezproduktywnemu bezsensownemu bezsłownemu bezumownemu Bielawnemu bioaktywnemu bitewnemu brakownemu cerkiewnemu charytatywnemu chlewnemu chorągiewnemu ciężkostrawnemu cudownemu cudzożywnemu cywilnoprawnemu czarownemu czterobarwnemu dawnemu defektownemu defektywnemu defensywnemu definitywnemu degeneratywnemu degresywnemu deklaratywnemu dekonstruktywnemu dekoratywnemu deminutywnemu denotatywnemu deprecjatywnemu deskryptywnemu destruktywnemu detektywnemu deterioratywnemu dewolutywnemu dławnemu dokrewnemu dosłownemu dostawnemu drzewnemu duchownemu dwubarwnemu dyrektywnemu dysjunktywnemu dyskursywnemu dyspozytywnemu dystraktywnemu dystrybutywnemu dystynktywnemu dysymilatywnemu dzierżawnemu dziwnemu efektownemu efektywnemu efuzywnemu ejektywnemu ekscesywnemu ekskluzywnemu ekspansywnemu ekspensywnemu eksplikatywnemu eksplozywnemu ekspresywnemu ekstensywnemu ekstraktywnemu ekstraspektywnemu ekstrawertywnemu emotywnemu ergatywnemu erudytywnemu fakultatywnemu fartownemu figuratywnemu finitywnemu formalnoprawnemu formatywnemu forsownemu frykatywnemu generatywnemu głównemu gniewnemu gołosłownemu gruntownemu grzybożywnemu gustownemu gwałtownemu hartownemu hazardownemu hecownemu hiperpoprawnemu homoniepewnemu honoryfikatywnemu hurtownemu hydroaktywnemu ilustratywnemu imaginatywnemu imperatywnemu impresywnemu impulsywnemu inchoatywnemu indykatywnemu informatywnemu ingresywnemu inicjatywnemu iniektywnemu inkluzywnemu instruktywnemu instynktownemu intensywnemu interaktywnemu interesownemu intersubiektywnemu intranzytywnemu introspektywnemu introwertywnemu intruzywnemu intuitywnemu inwektywnemu iteratywnemu jawnemu jednobarwnemu jednosłownemu karnoprawnemu kauzatywnemu klarownemu klątewnemu kognitywnemu kolektywnemu kommemoratywnemu komparatywnemu kompetytywnemu kompletywnemu kompulsywnemu komunikatywnemu komutatywnemu koncentratywnemu konfrontatywnemu koniunktywnemu konotatywnemu konsekutywnemu konserwatywnemu konstruktywnemu konstytutywnemu konsultatywnemu kontaktywnemu kontemplatywnemu kontrastywnemu kontrofensywnemu kontrsugestywnemu kooperatywnemu korektywnemu korelatywnemu kosztownemu kreatywnemu krewnemu krzewnemu kumulatywnemu kunsztownemu kursywnemu kwalitatywnemu kwantytatywnemu legislatywnemu lekkostrawnemu listownemu lokatywnemu lukratywnemu ładownemu łatwostrawnemu łownemu łykodrzewnemu magnetorezystywnemu małomownemu małomównemu marnotrawnemu masywnemu melioratywnemu miarkownemu międzydrzewnemu mlewnemu modlitewnemu mownemu mrówkosiewnemu nadrzewnemu nadstawnemu nadsterownemu nagłownemu naiwnemu narratywnemu nastawnemu naszkliwnemu natywnemu nawiewnemu negatywnemu neokonserwatywnemu neurowegetatywnemu nieablatywnemu nieadaptatywnemu nieaddytywnemu nieadresatywnemu nieafektownemu nieafektywnemu nieafirmatywnemu nieagresywnemu nieakognitywnemu nieakredytywnemu nieaktywnemu nieakuzatywnemu niealfaaktywnemu niealternatywnemu nieamentywnemu nieanormatywnemu nieapelatywnemu nieaprobatywnemu nieaproksymatywnemu niearcydziwnemu niearcykosztownemu niearcysugestywnemu niearcyzabawnemu nieasertywnemu nieasocjatywnemu nieatranzytywnemu nieatrybutywnemu nieaudytywnemu nieaugmentatywnemu nieautoagresywnemu nieautorytatywnemu nieawantażownemu niebadziewnemu niebarwnemu niebetaaktywnemu niebezbarwnemu niebezdrzewnemu niebezinteresownemu niebezpodstawnemu niebezprawnemu niebezproduktywnemu niebezsensownemu niebezsłownemu niebezumownemu niebioaktywnemu niebitewnemu niebrakownemu niecerkiewnemu niecharytatywnemu niechlewnemu niechorągiewnemu nieciężkostrawnemu niecudownemu niecudzożywnemu niecywilnoprawnemu nieczarownemu nieczterobarwnemu niedawnemu niedefektownemu niedefektywnemu niedefensywnemu niedefinitywnemu niedegeneratywnemu niedegresywnemu niedeklaratywnemu niedekoratywnemu niedeminutywnemu niedenotatywnemu niedeprecjatywnemu niedeskryptywnemu niedestruktywnemu niedetektywnemu niedeterioratywnemu niedewolutywnemu niedławnemu niedokrewnemu niedosłownemu niedostawnemu niedrzewnemu nieduchownemu niedwubarwnemu niedyrektywnemu niedysjunktywnemu niedyskursywnemu niedyspozytywnemu niedystraktywnemu niedystrybutywnemu niedystynktywnemu niedysymilatywnemu niedzierżawnemu niedziwnemu nieefektownemu nieefektywnemu nieefuzywnemu nieejektywnemu nieekscesywnemu nieekskluzywnemu nieekspansywnemu nieekspensywnemu nieeksplikatywnemu nieeksplozywnemu nieekspresywnemu nieekstensywnemu nieekstraktywnemu nieekstrawertywnemu nieemotywnemu nieergatywnemu nieerudytywnemu niefakultatywnemu niefartownemu niefiguratywnemu niefinitywnemu nieformalnoprawnemu nieformatywnemu nieforsownemu niefrykatywnemu niegeneratywnemu niegłównemu niegniewnemu niegołosłownemu niegruntownemu niegrzybożywnemu niegustownemu niegwałtownemu niehartownemu niehazardownemu niehecownemu niehiperpoprawnemu niehomoniepewnemu niehurtownemu niehydroaktywnemu nieilustratywnemu nieimaginatywnemu nieimperatywnemu nieimpresywnemu nieimpulsywnemu nieinchoatywnemu nieindykatywnemu nieinformatywnemu nieingresywnemu nieinicjatywnemu nieiniektywnemu nieinkluzywnemu nieinstruktywnemu nieinstynktownemu nieintensywnemu nieinteraktywnemu nieinteresownemu nieintranzytywnemu nieintrospektywnemu nieintrowertywnemu nieintruzywnemu nieintuitywnemu nieinwektywnemu nieiteratywnemu niejawnemu niejednobarwnemu niejednosłownemu niekarnoprawnemu niekauzatywnemu nieklarownemu nieklątewnemu niekognitywnemu niekolektywnemu niekommemoratywnemu niekomparatywnemu niekompetytywnemu niekompletywnemu niekompulsywnemu niekomunikatywnemu niekomutatywnemu niekoncentratywnemu niekonfrontatywnemu niekoniunktywnemu niekonotatywnemu niekonsekutywnemu niekonserwatywnemu niekonstruktywnemu niekonstytutywnemu niekonsultatywnemu niekontaktywnemu niekontemplatywnemu niekontrastywnemu niekontrofensywnemu niekooperatywnemu niekorektywnemu niekorelatywnemu niekosztownemu niekreatywnemu niekrewnemu niekrzewnemu niekumulatywnemu niekunsztownemu niekursywnemu niekwalitatywnemu niekwantytatywnemu nielegislatywnemu nielekkostrawnemu nielistownemu nielokatywnemu nielukratywnemu nieładownemu niełatwostrawnemu niełownemu niełykodrzewnemu niemałomownemu niemałomównemu niemarnotrawnemu niemasywnemu niemelioratywnemu niemiarkownemu niemiędzydrzewnemu niemodlitewnemu niemownemu niemrówkosiewnemu nienadrzewnemu nienadstawnemu nienadsterownemu nienagłownemu nienaiwnemu nienarratywnemu nienastawnemu nienaszkliwnemu nienatywnemu nienawiewnemu nienegatywnemu nienominatywnemu nienonsensownemu nienormatywnemu nieobcożywnemu nieobiektywnemu nieobsiewnemu nieodlewnemu nieodmownemu nieodsłownemu nieodsuwnemu nieodzownemu nieodżywnemu nieofensywnemu nieoliwnemu nieomownemu nieoperatywnemu nieoprawnemu nieoptatywnemu nieosnownemu nieostensywnemu niepakownemu niepaliatywnemu niepartytywnemu niepastewnemu niepasywnemu
niepejoratywnemu niepełnoprawnemu niepełnosprawnemu nieperceptywnemu nieperfektywnemu niepermisywnemu niepewnemu niepiwnemu niepławnemu niepływnemu niepobitewnemu niepodsuwnemu niepoduchownemu niepogłównemu niepokrewnemu niepolerownemu niepolubownemu nieponownemu niepoprawnemu nieportatywnemu nieposesywnemu nieposiewnemu niepostawnemu niepostulatywnemu niepowierzchownemu niepowiewnemu niepozanormatywnemu niepozaprawnemu niepozasłownemu niepozaumownemu niepozytywnemu niepożniwnemu niepożywnemu niepółaktywnemu niepółintensywnemu niepółjawnemu niepółsztywnemu niepółśpiewnemu niepółwędrownemu niepółwytrawnemu niepradawnemu nieprawdomównemu nieprawnemu nieprawosławnemu niepredykatywnemu nieprekognitywnemu niepreparatywnemu niepreskryptywnemu nieprewentywnemu nieproaktywnemu nieprocesywnemu nieproduktywnemu nieprogresywnemu nieprokreatywnemu nieprospektywnemu nieprymitywnemu nieprywatnoprawnemu nieprywatywnemu nieprzeciwnemu nieprzeciwrdzewnemu nieprzeciwstawnemu nieprzecudownemu nieprzedawnemu nieprzedbitewnemu nieprzedsiewnemu nieprzedziwnemu nieprzedżniwnemu nieprzepływnemu nieprzesiewnemu nieprzesławnemu nieprzestawnemu nieprzesuwnemu nieprzeszanownemu nieprzewiewnemu nieprzezabawnemu nieprzysłownemu nieprzystawnemu niepseudoaktywnemu niepseudopoprawnemu niepseudoprawnemu niepsychoaktywnemu niepunitywnemu niepustosłownemu nieradioaktywnemu nierajcownemu nieraptownemu nierdzewnemu niereaktywnemu niereceptywnemu nierecesywnemu nierecytatywnemu nieregresywnemu nierelatywnemu nierentownemu nierepresywnemu nierepulsywnemu nierestauratywnemu nierestryktywnemu nieretrogresywnemu nieretrospektywnemu nierezultatywnemu nierozlewnemu nierozmownemu nierozstawnemu nierozwiewnemu nierównemu nierównoprawnemu nieróżnobarwnemu nieryzykownemu nierzeczownemu nierzewnemu niesamodławnemu niesamohamownemu niesamohartownemu niesamonastawnemu niesamosiewnemu niesamosterownemu niesamoustawnemu niesamożywnemu niesądownemu niesedatywnemu nieseksownemu nieselektywnemu niesensownemu niesensytywnemu nieseronegatywnemu nieseropozytywnemu niesiedmiobarwnemu niesiewnemu nieskąpożywnemu niesławnemu niesłownemu niesmarownemu niesmutnorzewnemu niespekulatywnemu niespławnemu niespływnemu niesprawnemu niessawnemu niestaliwnemu niestarocerkiewnemu niestarodawnemu niestarownemu niestawnemu niesterownemu niestosownemu niestrawnemu niestubarwnemu niesubiektywnemu niesubstantywnemu niesugestywnemu niesukcesywnemu niesuperlatywnemu niesupletywnemu niesuspensywnemu niesuwnemu niesyngulatywnemu nieszacownemu nieszanownemu niesztywnemu nieszykownemu nieśniardewnemu nieśpiewnemu nieświatłobarwnemu nietaksatywnemu nietaktownemu nietentatywnemu nieterenowoprawnemu nietermoaktywnemu nietermoreaktywnemu nietęczobarwnemu nietransgresywnemu nietranzytywnemu nietrójbarwnemu nietrzewnemu nietrzybarwnemu nieulewnemu nieultymatywnemu nieumownemu nieuprawnemu nieurzędownemu nieustawnemu niewariantywnemu niewarownemu niewarzywnemu niewegetatywnemu niewędrownemu niewiatrosiewnemu niewielobarwnemu niewielomównemu niewielosłownemu niewlewnemu niewokatywnemu niewolitywnemu niewotywnemu niewprawnemu niewylewnemu niewymownemu niewyprawnemu niewyrywnemu niewysiewnemu niewysokoaktywnemu niewystawnemu niewysuwnemu niewytlewnemu niewytrawnemu niewywiewnemu niewyziewnemu niewziewnemu niezabawnemu niezalewnemu niezaprawnemu niezastawnemu niezaśpiewnemu niezażywnemu niezbytkownemu niezgrywnemu niezgrzewnemu niezlewnemu niezrywnemu niezwiewnemu niezyskownemu nieżeglownemu nieżeliwnemu nieżniwnemu nieżuwnemu nieżywnemu nominatywnemu nonsensownemu normatywnemu obcożywnemu obiektywnemu obsiewnemu odlewnemu odmownemu odsłownemu odsuwnemu odżywnemu ofensywnemu oliwnemu omownemu operatywnemu oprawnemu optatywnemu osnownemu ostensywnemu pakownemu paliatywnemu państwowoprawnemu partytywnemu pastewnemu pasywnemu pejoratywnemu pełnoprawnemu pełnosprawnemu perceptywnemu perfektywnemu permisywnemu pewnemu piwnemu placeboreaktywnemu pławnemu pływnemu pobitewnemu podsuwnemu poduchownemu pogłownemu pogłównemu pokrewnemu polerownemu polubownemu ponadnormatywnemu ponownemu poprawnemu portatywnemu posesywnemu posiewnemu postawnemu postulatywnemu powierzchownemu powiewnemu pozanormatywnemu pozaprawnemu pozasłownemu pozaumownemu pozytywnemu pożniwnemu pożywnemu półaktywnemu półintensywnemu półjawnemu półsztywnemu półśpiewnemu półwędrownemu półwytrawnemu pradawnemu prawdomównemu prawnemu prawosławnemu predykatywnemu prekognitywnemu preparatywnemu preskryptywnemu prewentywnemu proaktywnemu procesywnemu produktywnemu progresywnemu prokreatywnemu prospektywnemu prymitywnemu prywatnoprawnemu prywatywnemu przeciwnemu przeciwrdzewnemu przeciwstawnemu przecudownemu przedawnemu przedbitewnemu przedsiewnemu przedziwnemu przedżniwnemu przepływnemu przesiewnemu przesławnemu przestawnemu przesuwnemu przeszanownemu przewiewnemu przezabawnemu przysłownemu przystawnemu pseudoaktywnemu pseudopoprawnemu pseudoprawnemu psychoaktywnemu publicznoprawnemu punitywnemu pustosłownemu radioaktywnemu rajcownemu raptownemu rdzewnemu reaktywnemu receptywnemu recesywnemu recytatywnemu regresywnemu relatywnemu rentownemu represywnemu reprezentatywnemu repulsywnemu restauratywnemu restryktywnemu retrogresywnemu retrospektywnemu rezultatywnemu rozlewnemu rozmownemu rozstawnemu rozwiewnemu równemu Równemu równoprawnemu różnobarwnemu ryzykownemu rzeczownemu rzewnemu Sadownemu samodławnemu samohamownemu samohartownemu samonastawnemu samosiewnemu samosterownemu samoustawnemu samożywnemu sądownemu sedatywnemu seksownemu selektywnemu sensownemu sensytywnemu seronegatywnemu seropozytywnemu siedmiobarwnemu siewnemu skąpożywnemu sławnemu słownemu smarownemu smutnorzewnemu spekulatywnemu spławnemu spływnemu sprawnemu ssawnemu staliwnemu starocerkiewnemu starodawnemu staroprawosławnemu starownemu stawnemu sterownemu stosownemu strawnemu stubarwnemu subiektywnemu substantywnemu sugestywnemu sukcesywnemu superlatywnemu supletywnemu suspensywnemu suwnemu syngulatywnemu szacownemu szanownemu sztywnemu szykownemu śniardewnemu śpiewnemu światłobarwnemu taksatywnemu taktownemu tentatywnemu teoretycznoprawnemu terenowoprawnemu termoaktywnemu termoreaktywnemu tęczobarwnemu transgresywnemu tranzytywnemu trójbarwnemu trzewnemu trzybarwnemu ulewnemu ultymatywnemu umownemu uprawnemu urzędownemu ustawnemu wariantywnemu warownemu warzywnemu wegetatywnemu wędrownemu wiatrosiewnemu wielobarwnemu wielomównemu wielosłownemu wlewnemu wokatywnemu wolitywnemu wotywnemu wprawnemu wylewnemu wymownemu wyprawnemu wyrywnemu wysiewnemu wysokoaktywnemu wysokoproduktywnemu wystawnemu wysuwnemu wytlewnemu wytrawnemu wywiewnemu wyziewnemu wziewnemu zabawnemu zalewnemu zaprawnemu zastawnemu zaśpiewnemu zażywnemu zbytkownemu zgrywnemu zgrzewnemu zlewnemu zrywnemu zwiewnemu zyskownemu żeglownemu żeliwnemu żniwnemu żuwnemu żywnemu
ablatywnemu, adaptatywnemu, addytywnemu, adresatywnemu, afektownemu, afektywnemu, afirmatywnemu, agresywnemu, akognitywnemu, akredytywnemu, aktywnemu, akuzatywnemu, alfaaktywnemu, alternatywnemu, amentywnemu, anormatywnemu, antyautorytatywnemu, antykomunikatywnemu, apelatywnemu, aprobatywnemu, aproksymatywnemu, arcydziwnemu, arcykosztownemu, arcysugestywnemu, arcyzabawnemu, asertywnemu, asocjatywnemu, atranzytywnemu, atrybutywnemu, audytywnemu, augmentatywnemu, autoagresywnemu, autorytatywnemu, awantażownemu, badziewnemu, barwnemu, betaaktywnemu, bezbarwnemu, bezdrzewnemu, bezinteresownemu, bezpodstawnemu, bezprawnemu, bezproduktywnemu, bezsensownemu, bezsłownemu, bezumownemu, Bielawnemu, bioaktywnemu, bitewnemu, brakownemu, cerkiewnemu, charytatywnemu, chlewnemu, chorągiewnemu, ciężkostrawnemu, cudownemu, cudzożywnemu, cywilnoprawnemu, czarownemu, czterobarwnemu, dawnemu, defektownemu, defektywnemu, defensywnemu, definitywnemu, degeneratywnemu, degresywnemu, deklaratywnemu, dekonstruktywnemu, dekoratywnemu, deminutywnemu, denotatywnemu, deprecjatywnemu, deskryptywnemu, destruktywnemu, detektywnemu, deterioratywnemu, dewolutywnemu, dławnemu, dokrewnemu, dosłownemu, dostawnemu, drzewnemu, duchownemu, dwubarwnemu, dyrektywnemu, dysjunktywnemu, dyskursywnemu, dyspozytywnemu, dystraktywnemu, dystrybutywnemu, dystynktywnemu, dysymilatywnemu, dzierżawnemu, dziwnemu, efektownemu, efektywnemu, efuzywnemu, ejektywnemu, ekscesywnemu, ekskluzywnemu, ekspansywnemu, ekspensywnemu, eksplikatywnemu, eksplozywnemu, ekspresywnemu, ekstensywnemu, ekstraktywnemu, ekstraspektywnemu, ekstrawertywnemu, emotywnemu, ergatywnemu, erudytywnemu, fakultatywnemu, fartownemu, figuratywnemu, finitywnemu, formalnoprawnemu, formatywnemu, forsownemu, frykatywnemu, generatywnemu, głównemu, gniewnemu, gołosłownemu, gruntownemu, grzybożywnemu, gustownemu, gwałtownemu, hartownemu, hazardownemu, hecownemu, hiperpoprawnemu, homoniepewnemu, honoryfikatywnemu, hurtownemu, hydroaktywnemu, ilustratywnemu, imaginatywnemu, imperatywnemu, impresywnemu, impulsywnemu, inchoatywnemu, indykatywnemu, informatywnemu, ingresywnemu, inicjatywnemu, iniektywnemu, inkluzywnemu, instruktywnemu, instynktownemu, intensywnemu, interaktywnemu, interesownemu, intersubiektywnemu, intranzytywnemu, introspektywnemu, introwertywnemu, intruzywnemu, intuitywnemu, inwektywnemu, iteratywnemu, jawnemu, jednobarwnemu, jednosłownemu, karnoprawnemu, kauzatywnemu, klarownemu, klątewnemu, kognitywnemu, kolektywnemu, kommemoratywnemu, komparatywnemu, kompetytywnemu, kompletywnemu, kompulsywnemu, komunikatywnemu, komutatywnemu, koncentratywnemu, konfrontatywnemu, koniunktywnemu, konotatywnemu, konsekutywnemu, konserwatywnemu, konstruktywnemu, konstytutywnemu, konsultatywnemu, kontaktywnemu, kontemplatywnemu, kontrastywnemu, kontrofensywnemu, kontrsugestywnemu, kooperatywnemu, korektywnemu, korelatywnemu, kosztownemu, kreatywnemu, krewnemu, krzewnemu, kumulatywnemu, kunsztownemu, kursywnemu, kwalitatywnemu, kwantytatywnemu, legislatywnemu, lekkostrawnemu, listownemu, lokatywnemu, lukratywnemu, ładownemu, łatwostrawnemu, łownemu, łykodrzewnemu, magnetorezystywnemu, małomownemu, małomównemu, marnotrawnemu, masywnemu, melioratywnemu, miarkownemu, międzydrzewnemu, mlewnemu, modlitewnemu, mownemu, mrówkosiewnemu, nadrzewnemu, nadstawnemu, nadsterownemu, nagłownemu, naiwnemu, narratywnemu, nastawnemu, naszkliwnemu, natywnemu, nawiewnemu, negatywnemu, neokonserwatywnemu, neurowegetatywnemu, nieablatywnemu, nieadaptatywnemu, nieaddytywnemu, nieadresatywnemu, nieafektownemu, nieafektywnemu, nieafirmatywnemu, nieagresywnemu, nieakognitywnemu, nieakredytywnemu, nieaktywnemu, nieakuzatywnemu, niealfaaktywnemu, niealternatywnemu, nieamentywnemu, nieanormatywnemu, nieapelatywnemu, nieaprobatywnemu, nieaproksymatywnemu, niearcydziwnemu, niearcykosztownemu, niearcysugestywnemu, niearcyzabawnemu, nieasertywnemu, nieasocjatywnemu, nieatranzytywnemu, nieatrybutywnemu, nieaudytywnemu, nieaugmentatywnemu, nieautoagresywnemu, nieautorytatywnemu, nieawantażownemu, niebadziewnemu, niebarwnemu, niebetaaktywnemu, niebezbarwnemu, niebezdrzewnemu, niebezinteresownemu, niebezpodstawnemu, niebezprawnemu, niebezproduktywnemu, niebezsensownemu, niebezsłownemu, niebezumownemu, niebioaktywnemu, niebitewnemu, niebrakownemu, niecerkiewnemu, niecharytatywnemu, niechlewnemu, niechorągiewnemu, nieciężkostrawnemu, niecudownemu, niecudzożywnemu, niecywilnoprawnemu, nieczarownemu, nieczterobarwnemu, niedawnemu, niedefektownemu, niedefektywnemu, niedefensywnemu, niedefinitywnemu, niedegeneratywnemu, niedegresywnemu, niedeklaratywnemu, niedekoratywnemu, niedeminutywnemu, niedenotatywnemu, niedeprecjatywnemu, niedeskryptywnemu, niedestruktywnemu, niedetektywnemu, niedeterioratywnemu, niedewolutywnemu, niedławnemu, niedokrewnemu, niedosłownemu, niedostawnemu, niedrzewnemu, nieduchownemu, niedwubarwnemu, niedyrektywnemu, niedysjunktywnemu, niedyskursywnemu, niedyspozytywnemu, niedystraktywnemu, niedystrybutywnemu, niedystynktywnemu, niedysymilatywnemu, niedzierżawnemu, niedziwnemu, nieefektownemu, nieefektywnemu, nieefuzywnemu, nieejektywnemu, nieekscesywnemu, nieekskluzywnemu, nieekspansywnemu, nieekspensywnemu, nieeksplikatywnemu, nieeksplozywnemu, nieekspresywnemu, nieekstensywnemu, nieekstraktywnemu, nieekstrawertywnemu, nieemotywnemu, nieergatywnemu, nieerudytywnemu, niefakultatywnemu, niefartownemu, niefiguratywnemu, niefinitywnemu, nieformalnoprawnemu, nieformatywnemu, nieforsownemu, niefrykatywnemu, niegeneratywnemu, niegłównemu, niegniewnemu, niegołosłownemu, niegruntownemu, niegrzybożywnemu, niegustownemu, niegwałtownemu, niehartownemu, niehazardownemu, niehecownemu, niehiperpoprawnemu, niehomoniepewnemu, niehurtownemu, niehydroaktywnemu, nieilustratywnemu, nieimaginatywnemu, nieimperatywnemu, nieimpresywnemu, nieimpulsywnemu, nieinchoatywnemu, nieindykatywnemu, nieinformatywnemu, nieingresywnemu, nieinicjatywnemu, nieiniektywnemu, nieinkluzywnemu, nieinstruktywnemu, nieinstynktownemu, nieintensywnemu, nieinteraktywnemu, nieinteresownemu, nieintranzytywnemu, nieintrospektywnemu, nieintrowertywnemu, nieintruzywnemu, nieintuitywnemu, nieinwektywnemu, nieiteratywnemu, niejawnemu, niejednobarwnemu, niejednosłownemu, niekarnoprawnemu, niekauzatywnemu, nieklarownemu, nieklątewnemu, niekognitywnemu, niekolektywnemu, niekommemoratywnemu, niekomparatywnemu, niekompetytywnemu, niekompletywnemu, niekompulsywnemu, niekomunikatywnemu, niekomutatywnemu, niekoncentratywnemu, niekonfrontatywnemu, niekoniunktywnemu, niekonotatywnemu, niekonsekutywnemu, niekonserwatywnemu, niekonstruktywnemu, niekonstytutywnemu, niekonsultatywnemu, niekontaktywnemu, niekontemplatywnemu, niekontrastywnemu, niekontrofensywnemu, niekooperatywnemu, niekorektywnemu, niekorelatywnemu, niekosztownemu, niekreatywnemu, niekrewnemu, niekrzewnemu, niekumulatywnemu, niekunsztownemu, niekursywnemu, niekwalitatywnemu, niekwantytatywnemu, nielegislatywnemu, nielekkostrawnemu, nielistownemu, nielokatywnemu, nielukratywnemu, nieładownemu, niełatwostrawnemu, niełownemu, niełykodrzewnemu, niemałomownemu, niemałomównemu, niemarnotrawnemu, niemasywnemu, niemelioratywnemu, niemiarkownemu, niemiędzydrzewnemu, niemodlitewnemu, niemownemu, niemrówkosiewnemu, nienadrzewnemu, nienadstawnemu, nienadsterownemu, nienagłownemu, nienaiwnemu, nienarratywnemu, nienastawnemu, nienaszkliwnemu, nienatywnemu, nienawiewnemu, nienegatywnemu, nienominatywnemu, nienonsensownemu, nienormatywnemu, nieobcożywnemu, nieobiektywnemu, nieobsiewnemu, nieodlewnemu, nieodmownemu, nieodsłownemu, nieodsuwnemu, nieodzownemu, nieodżywnemu, nieofensywnemu, nieoliwnemu, nieomownemu, nieoperatywnemu, nieoprawnemu, nieoptatywnemu, nieosnownemu, nieostensywnemu, niepakownemu, niepaliatywnemu, niepartytywnemu, niepastewnemu, niepasywnemu, niepejoratywnemu, niepełnoprawnemu, niepełnosprawnemu, nieperceptywnemu, nieperfektywnemu, niepermisywnemu, niepewnemu, niepiwnemu, niepławnemu, niepływnemu, niepobitewnemu, niepodsuwnemu, niepoduchownemu, niepogłównemu, niepokrewnemu, niepolerownemu, niepolubownemu, nieponownemu, niepoprawnemu, nieportatywnemu, nieposesywnemu, nieposiewnemu, niepostawnemu, niepostulatywnemu, niepowierzchownemu, niepowiewnemu, niepozanormatywnemu, niepozaprawnemu, niepozasłownemu, niepozaumownemu, niepozytywnemu, niepożniwnemu, niepożywnemu, niepółaktywnemu, niepółintensywnemu, niepółjawnemu, niepółsztywnemu, niepółśpiewnemu, niepółwędrownemu, niepółwytrawnemu, niepradawnemu, nieprawdomównemu, nieprawnemu, nieprawosławnemu, niepredykatywnemu, nieprekognitywnemu, niepreparatywnemu, niepreskryptywnemu, nieprewentywnemu, nieproaktywnemu, nieprocesywnemu, nieproduktywnemu, nieprogresywnemu, nieprokreatywnemu, nieprospektywnemu, nieprymitywnemu, nieprywatnoprawnemu, nieprywatywnemu, nieprzeciwnemu, nieprzeciwrdzewnemu, nieprzeciwstawnemu, nieprzecudownemu, nieprzedawnemu, nieprzedbitewnemu, nieprzedsiewnemu, nieprzedziwnemu, nieprzedżniwnemu, nieprzepływnemu, nieprzesiewnemu, nieprzesławnemu, nieprzestawnemu, nieprzesuwnemu, nieprzeszanownemu, nieprzewiewnemu, nieprzezabawnemu, nieprzysłownemu, nieprzystawnemu, niepseudoaktywnemu, niepseudopoprawnemu, niepseudoprawnemu, niepsychoaktywnemu, niepunitywnemu, niepustosłownemu, nieradioaktywnemu, nierajcownemu, nieraptownemu, nierdzewnemu, niereaktywnemu, niereceptywnemu, nierecesywnemu, nierecytatywnemu, nieregresywnemu, nierelatywnemu, nierentownemu, nierepresywnemu, nierepulsywnemu, nierestauratywnemu, nierestryktywnemu, nieretrogresywnemu, nieretrospektywnemu, nierezultatywnemu, nierozlewnemu, nierozmownemu, nierozstawnemu, nierozwiewnemu, nierównemu, nierównoprawnemu, nieróżnobarwnemu, nieryzykownemu, nierzeczownemu, nierzewnemu, niesamodławnemu, niesamohamownemu, niesamohartownemu, niesamonastawnemu, niesamosiewnemu, niesamosterownemu, niesamoustawnemu, niesamożywnemu, niesądownemu, niesedatywnemu, nieseksownemu, nieselektywnemu, niesensownemu, niesensytywnemu, nieseronegatywnemu, nieseropozytywnemu, niesiedmiobarwnemu, niesiewnemu, nieskąpożywnemu, niesławnemu, niesłownemu, niesmarownemu, niesmutnorzewnemu, niespekulatywnemu, niespławnemu, niespływnemu, niesprawnemu, niessawnemu, niestaliwnemu, niestarocerkiewnemu, niestarodawnemu, niestarownemu, niestawnemu, niesterownemu, niestosownemu, niestrawnemu, niestubarwnemu, niesubiektywnemu, niesubstantywnemu, niesugestywnemu, niesukcesywnemu, niesuperlatywnemu, niesupletywnemu, niesuspensywnemu, niesuwnemu, niesyngulatywnemu, nieszacownemu, nieszanownemu, niesztywnemu, nieszykownemu, nieśniardewnemu, nieśpiewnemu, nieświatłobarwnemu, nietaksatywnemu, nietaktownemu, nietentatywnemu, nieterenowoprawnemu, nietermoaktywnemu, nietermoreaktywnemu, nietęczobarwnemu, nietransgresywnemu, nietranzytywnemu, nietrójbarwnemu, nietrzewnemu, nietrzybarwnemu, nieulewnemu, nieultymatywnemu, nieumownemu, nieuprawnemu, nieurzędownemu, nieustawnemu, niewariantywnemu, niewarownemu, niewarzywnemu, niewegetatywnemu, niewędrownemu, niewiatrosiewnemu, niewielobarwnemu, niewielomównemu, niewielosłownemu, niewlewnemu, niewokatywnemu, niewolitywnemu, niewotywnemu, niewprawnemu, niewylewnemu, niewymownemu, niewyprawnemu, niewyrywnemu, niewysiewnemu, niewysokoaktywnemu, niewystawnemu, niewysuwnemu, niewytlewnemu, niewytrawnemu, niewywiewnemu, niewyziewnemu, niewziewnemu, niezabawnemu, niezalewnemu, niezaprawnemu, niezastawnemu, niezaśpiewnemu, niezażywnemu, niezbytkownemu, niezgrywnemu, niezgrzewnemu, niezlewnemu, niezrywnemu, niezwiewnemu, niezyskownemu, nieżeglownemu, nieżeliwnemu, nieżniwnemu, nieżuwnemu, nieżywnemu, nominatywnemu, nonsensownemu, normatywnemu, obcożywnemu, obiektywnemu, obsiewnemu, odlewnemu, odmownemu, odsłownemu, odsuwnemu, odżywnemu, ofensywnemu, oliwnemu, omownemu, operatywnemu, oprawnemu, optatywnemu, osnownemu, ostensywnemu, pakownemu, paliatywnemu, państwowoprawnemu, partytywnemu, pastewnemu, pasywnemu, pejoratywnemu, pełnoprawnemu, pełnosprawnemu, perceptywnemu, perfektywnemu, permisywnemu, pewnemu, piwnemu, placeboreaktywnemu, pławnemu, pływnemu, pobitewnemu, podsuwnemu, poduchownemu, pogłownemu, pogłównemu, pokrewnemu, polerownemu, polubownemu, ponadnormatywnemu, ponownemu, poprawnemu, portatywnemu, posesywnemu, posiewnemu, postawnemu, postulatywnemu, powierzchownemu, powiewnemu, pozanormatywnemu, pozaprawnemu, pozasłownemu, pozaumownemu, pozytywnemu, pożniwnemu, pożywnemu, półaktywnemu, półintensywnemu, półjawnemu, półsztywnemu, półśpiewnemu, półwędrownemu, półwytrawnemu, pradawnemu, prawdomównemu, prawnemu, prawosławnemu, predykatywnemu, prekognitywnemu, preparatywnemu, preskryptywnemu, prewentywnemu, proaktywnemu, procesywnemu, produktywnemu, progresywnemu, prokreatywnemu, prospektywnemu, prymitywnemu, prywatnoprawnemu, prywatywnemu, przeciwnemu, przeciwrdzewnemu, przeciwstawnemu, przecudownemu, przedawnemu, przedbitewnemu, przedsiewnemu, przedziwnemu, przedżniwnemu, przepływnemu, przesiewnemu, przesławnemu, przestawnemu, przesuwnemu, przeszanownemu, przewiewnemu, przezabawnemu, przysłownemu, przystawnemu, pseudoaktywnemu, pseudopoprawnemu, pseudoprawnemu, psychoaktywnemu, publicznoprawnemu, punitywnemu, pustosłownemu, radioaktywnemu, rajcownemu, raptownemu, rdzewnemu, reaktywnemu, receptywnemu, recesywnemu, recytatywnemu, regresywnemu, relatywnemu, rentownemu, represywnemu, reprezentatywnemu, repulsywnemu, restauratywnemu, restryktywnemu, retrogresywnemu, retrospektywnemu, rezultatywnemu, rozlewnemu, rozmownemu, rozstawnemu, rozwiewnemu, równemu, Równemu, równoprawnemu, różnobarwnemu, ryzykownemu, rzeczownemu, rzewnemu, Sadownemu, samodławnemu, samohamownemu, samohartownemu, samonastawnemu, samosiewnemu, samosterownemu, samoustawnemu, samożywnemu, sądownemu, sedatywnemu, seksownemu, selektywnemu, sensownemu, sensytywnemu, seronegatywnemu, seropozytywnemu, siedmiobarwnemu, siewnemu, skąpożywnemu, sławnemu, słownemu, smarownemu, smutnorzewnemu, spekulatywnemu, spławnemu, spływnemu, sprawnemu, ssawnemu, staliwnemu, starocerkiewnemu, starodawnemu, staroprawosławnemu, starownemu, stawnemu, sterownemu, stosownemu, strawnemu, stubarwnemu, subiektywnemu, substantywnemu, sugestywnemu, sukcesywnemu, superlatywnemu, supletywnemu, suspensywnemu, suwnemu, syngulatywnemu, szacownemu, szanownemu, sztywnemu, szykownemu, śniardewnemu, śpiewnemu, światłobarwnemu, taksatywnemu, taktownemu, tentatywnemu, teoretycznoprawnemu, terenowoprawnemu, termoaktywnemu, termoreaktywnemu, tęczobarwnemu, transgresywnemu, tranzytywnemu, trójbarwnemu, trzewnemu, trzybarwnemu, ulewnemu, ultymatywnemu, umownemu, uprawnemu, urzędownemu, ustawnemu, wariantywnemu, warownemu, warzywnemu, wegetatywnemu, wędrownemu, wiatrosiewnemu, wielobarwnemu, wielomównemu, wielosłownemu, wlewnemu, wokatywnemu, wolitywnemu, wotywnemu, wprawnemu, wylewnemu, wymownemu, wyprawnemu, wyrywnemu, wysiewnemu, wysokoaktywnemu, wysokoproduktywnemu, wystawnemu, wysuwnemu, wytlewnemu, wytrawnemu, wywiewnemu, wyziewnemu, wziewnemu, zabawnemu, zalewnemu, zaprawnemu, zastawnemu, zaśpiewnemu, zażywnemu, zbytkownemu, zgrywnemu, zgrzewnemu, zlewnemu, zrywnemu, zwiewnemu, zyskownemu, żeglownemu, żeliwnemu, żniwnemu, żuwnemu, żywnemu

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    2 + 8 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.