Rymy do masywne

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
ablatywne, adaptatywne, addytywne, adresatywne, afektywne, afirmatywne, agresywne, akognitywne, akredytywne, aktywne, akuzatywne, alfaaktywne, alternatywne, amentywne, anormatywne, antyautorytatywne, antykomunikatywne, apelatywne, aprobatywne, aproksymatywne, arcysugestywne, asertywne, asocjatywne, atranzytywne, atrybutywne, audytywne, augmentatywne, autoagresywne, autorytatywne, betaaktywne, bezproduktywne, bioaktywne, charytatywne, cudzożywne, defektywne, defensywne, definitywne, degeneratywne, degresywne, deklaratywne, dekonstruktywne, dekoratywne, deminutywne, denotatywne, deprecjatywne, deskryptywne, destruktywne, detektywne, deterioratywne, dewolutywne, dyrektywne, dysjunktywne, dyskursywne, dyspozytywne, dystraktywne, dystrybutywne, dystynktywne, dysymilatywne, efektywne, efuzywne, ejektywne, ekscesywne, ekskluzywne, ekspansywne, ekspensywne, eksplikatywne, eksplozywne, ekspresywne, ekstensywne, ekstraktywne, ekstraspektywne, ekstrawertywne, emotywne, ergatywne, erudytywne, fakultatywne, figuratywne, finitywne, formatywne, frykatywne, generatywne, grzybożywne, honoryfikatywne, hydroaktywne, ilustratywne, imaginatywne, imperatywne, impresywne, impulsywne, inchoatywne, indykatywne, informatywne, ingresywne, inicjatywne, iniektywne, inkluzywne, instruktywne, intensywne, interaktywne, intersubiektywne, intranzytywne, introspektywne, introwertywne, intruzywne, intuitywne, inwektywne, iteratywne, kauzatywne, kognitywne, kolektywne, kommemoratywne, komparatywne, kompetytywne, kompletywne, kompulsywne, komunikatywne, komutatywne, koncentratywne, konfrontatywne, koniunktywne, konotatywne, konsekutywne, konserwatywne, konstruktywne, konstytutywne, konsultatywne, kontaktywne, kontemplatywne, kontrastywne, kontrofensywne, kontrsugestywne, kooperatywne, korektywne, korelatywne, kreatywne, kumulatywne, kursywne, kwalitatywne, kwantytatywne, legislatywne, lokatywne, lukratywne, magnetorezystywne, masywne, melioratywne, narratywne, natywne, negatywne, neokonserwatywne, neurowegetatywne, nieablatywne, nieadaptatywne, nieaddytywne, nieadresatywne, nieafektywne, nieafirmatywne, nieagresywne, nieakognitywne, nieakredytywne, nieaktywne, nieakuzatywne, niealfaaktywne, niealternatywne, nieamentywne, nieanormatywne, nieapelatywne, nieaprobatywne, nieaproksymatywne, niearcysugestywne, nieasertywne, nieasocjatywne, nieatranzytywne, nieatrybutywne, nieaudytywne, nieaugmentatywne, nieautoagresywne, nieautorytatywne, niebetaaktywne, niebezproduktywne, niebioaktywne, niecharytatywne, niecudzożywne, niedefektywne, niedefensywne, niedefinitywne, niedegeneratywne, niedegresywne, niedeklaratywne, niedekonstruktywne, niedekoratywne, niedeminutywne, niedenotatywne, niedeprecjatywne, niedeskryptywne, niedestruktywne, niedetektywne, niedeterioratywne, niedewolutywne, niedyrektywne, niedysjunktywne, niedyskursywne, niedyspozytywne, niedystraktywne, niedystrybutywne, niedystynktywne, niedysymilatywne, nieefektywne, nieefuzywne, nieejektywne, nieekscesywne, nieekskluzywne, nieekspansywne, nieekspensywne, nieeksplikatywne, nieeksplozywne, nieekspresywne, nieekstensywne, nieekstraktywne, nieekstraspektywne, nieekstrawertywne, nieemotywne, nieergatywne, nieerudytywne, niefakultatywne, niefiguratywne, niefinitywne, nieformatywne, niefrykatywne, niegeneratywne, niegrzybożywne, niehonoryfikatywne, niehydroaktywne, nieilustratywne, nieimaginatywne, nieimperatywne, nieimpresywne, nieimpulsywne, nieinchoatywne, nieindykatywne, nieinformatywne, nieingresywne, nieinicjatywne, nieiniektywne, nieinkluzywne, nieinstruktywne, nieintensywne, nieinteraktywne, nieintersubiektywne, nieintranzytywne, nieintrospektywne, nieintrowertywne, nieintruzywne, nieintuitywne, nieinwektywne, nieiteratywne, niekauzatywne, niekognitywne, niekolektywne, niekommemoratywne, niekomparatywne, niekompetytywne, niekompletywne, niekompulsywne, niekomunikatywne, niekomutatywne, niekoncentratywne, niekonfrontatywne, niekoniunktywne, niekonotatywne, niekonsekutywne, niekonserwatywne, niekonstruktywne, niekonstytutywne, niekonsultatywne, niekontaktywne, niekontemplatywne, niekontrastywne, niekontrofensywne, niekontrsugestywne, niekooperatywne, niekorektywne, niekorelatywne, niekreatywne, niekumulatywne, niekursywne, niekwalitatywne, niekwantytatywne, nielegislatywne, nielokatywne, nielukratywne, niemasywne, niemelioratywne, nienarratywne, nienatywne, nienegatywne, nieneokonserwatywne, nieneurowegetatywne, nienominatywne, nienormatywne, nieobcożywne, nieobiektywne, nieodżywne, nieofensywne, nieoperatywne, nieoptatywne, nieostensywne, niepaliatywne, niepartytywne, niepasywne, niepejoratywne, nieperceptywne, nieperfektywne, niepermisywne, nieplaceboreaktywne, niepływne, nieponadnormatywne, nieportatywne, nieposesywne, niepostulatywne, niepozanormatywne, niepozytywne, niepożywne, niepółaktywne, niepółintensywne, niepółsztywne, niepredykatywne, nieprekognitywne, niepreparatywne, niepreskryptywne, nieprewentywne, nieproaktywne, nieprocesywne, nieproduktywne, nieprogresywne, nieprokreatywne, nieprospektywne, nieprymitywne, nieprywatywne, nieprzepływne, niepseudoaktywne, niepsychoaktywne, niepunitywne, nieradioaktywne, niereaktywne, niereceptywne, nierecesywne, nierecytatywne, nieregresywne, nierelatywne, nierepresywne, niereprezentatywne, nierepulsywne, nierestauratywne, nierestryktywne, nieretrogresywne, nieretrospektywne, nierezultatywne, niesamożywne, niesedatywne, nieselektywne, niesensytywne, nieseronegatywne, nieseropozytywne, nieskąpożywne, niespekulatywne, niespływne, niesubiektywne, niesubstantywne, niesugestywne, niesukcesywne, niesuperlatywne, niesupletywne, niesuspensywne, niesyngulatywne, niesztywne, nietaksatywne, nietentatywne, nietermoaktywne, nietermoreaktywne, nietransgresywne, nietranzytywne, nieultymatywne, niewariantywne, niewarzywne, niewegetatywne, niewokatywne, niewolitywne, niewotywne, niewyrywne, niewysokoaktywne, niezażywne, niezgrywne, niezrywne, nieżywne, nominatywne, normatywne, obcożywne, obiektywne, odżywne, ofensywne, operatywne, optatywne, ostensywne, paliatywne, partytywne, pasywne, pejoratywne, perceptywne, perfektywne, permisywne, placeboreaktywne, pływne, ponadnormatywne, portatywne, posesywne, postulatywne, pozanormatywne, pozytywne, pożywne, półaktywne, półintensywne, półsztywne, predykatywne, prekognitywne, preparatywne, preskryptywne, prewentywne, proaktywne, procesywne, produktywne, progresywne, prokreatywne, prospektywne, prymitywne, prywatywne, przepływne, pseudoaktywne, psychoaktywne, punitywne, radioaktywne, reaktywne, receptywne, recesywne, recytatywne, regresywne, relatywne, represywne, reprezentatywne, repulsywne, restauratywne, restryktywne, retrogresywne, retrospektywne, rezultatywne, samożywne, sedatywne, selektywne, sensytywne, seronegatywne, seropozytywne, skąpożywne, spekulatywne, spływne, subiektywne, substantywne, sugestywne, sukcesywne, superlatywne, supletywne, suspensywne, syngulatywne, sztywne, taksatywne, tentatywne, termoaktywne, termoreaktywne, transgresywne, tranzytywne, ultrakonserwatywne, ultymatywne, wariantywne, warzywne, wegetatywne, wokatywne, wolitywne, wotywne, wyrywne, wysokoaktywne, wysokoproduktywne, zażywne, zgrywne, zrywne, żywne

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    2 + 9 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.