Rymy do negatywne

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
ablatywne, adaptatywne, addytywne, adresatywne, afektywne, afirmatywne, akognitywne, akredytywne, aktywne, akuzatywne, alfaaktywne, alternatywne, amentywne, anormatywne, antyautorytatywne, antykomunikatywne, apelatywne, aprobatywne, aproksymatywne, arcysugestywne, asertywne, asocjatywne, atranzytywne, atrybutywne, audytywne, augmentatywne, autorytatywne, betaaktywne, bezproduktywne, bioaktywne, charytatywne, defektywne, definitywne, degeneratywne, deklaratywne, dekonstruktywne, dekoratywne, deminutywne, denotatywne, deprecjatywne, deskryptywne, destruktywne, detektywne, deterioratywne, dewolutywne, dyrektywne, dysjunktywne, dyspozytywne, dystraktywne, dystrybutywne, dystynktywne, dysymilatywne, efektywne, ejektywne, eksplikatywne, ekstraktywne, ekstraspektywne, ekstrawertywne, emotywne, ergatywne, erudytywne, fakultatywne, figuratywne, finitywne, formatywne, frykatywne, generatywne, honoryfikatywne, hydroaktywne, ilustratywne, imaginatywne, imperatywne, inchoatywne, indykatywne, informatywne, inicjatywne, iniektywne, instruktywne, interaktywne, intersubiektywne, intranzytywne, introspektywne, introwertywne, intuitywne, inwektywne, iteratywne, kauzatywne, kognitywne, kolektywne, kommemoratywne, komparatywne, kompetytywne, kompletywne, komunikatywne, komutatywne, koncentratywne, konfrontatywne, koniunktywne, konotatywne, konsekutywne, konserwatywne, konstruktywne, konstytutywne, konsultatywne, kontaktywne, kontemplatywne, kontrastywne, kontrsugestywne, kooperatywne, korektywne, korelatywne, kreatywne, kumulatywne, kwalitatywne, kwantytatywne, legislatywne, lokatywne, lukratywne, magnetorezystywne, melioratywne, narratywne, natywne, negatywne, neokonserwatywne, neurowegetatywne, nieablatywne, nieadaptatywne, nieaddytywne, nieadresatywne, nieafektywne, nieafirmatywne, nieakognitywne, nieakredytywne, nieaktywne, nieakuzatywne, niealfaaktywne, niealternatywne, nieamentywne, nieanormatywne, nieapelatywne, nieaprobatywne, nieaproksymatywne, niearcysugestywne, nieasertywne, nieasocjatywne, nieatranzytywne, nieatrybutywne, nieaudytywne, nieaugmentatywne, nieautorytatywne, niebetaaktywne, niebezproduktywne, niebioaktywne, niecharytatywne, niedefektywne, niedefinitywne, niedegeneratywne, niedeklaratywne, niedekonstruktywne, niedekoratywne, niedeminutywne, niedenotatywne, niedeprecjatywne, niedeskryptywne, niedestruktywne, niedetektywne, niedeterioratywne, niedewolutywne, niedyrektywne, niedysjunktywne, niedyspozytywne, niedystraktywne, niedystrybutywne, niedystynktywne, niedysymilatywne, nieefektywne, nieejektywne, nieeksplikatywne, nieekstraktywne, nieekstraspektywne, nieekstrawertywne, nieemotywne, nieergatywne, nieerudytywne, niefakultatywne, niefiguratywne, niefinitywne, nieformatywne, niefrykatywne, niegeneratywne, niehonoryfikatywne, niehydroaktywne, nieilustratywne, nieimaginatywne, nieimperatywne, nieinchoatywne, nieindykatywne, nieinformatywne, nieinicjatywne, nieiniektywne, nieinstruktywne, nieinteraktywne, nieintersubiektywne, nieintranzytywne, nieintrospektywne, nieintrowertywne, nieintuitywne, nieinwektywne, nieiteratywne, niekauzatywne, niekognitywne, niekolektywne, niekommemoratywne, niekomparatywne, niekompetytywne, niekompletywne, niekomunikatywne, niekomutatywne, niekoncentratywne, niekonfrontatywne, niekoniunktywne, niekonotatywne, niekonsekutywne, niekonserwatywne, niekonstruktywne, niekonstytutywne, niekonsultatywne, niekontaktywne, niekontemplatywne, niekontrastywne, niekontrsugestywne, niekooperatywne, niekorektywne, niekorelatywne, niekreatywne, niekumulatywne, niekwalitatywne, niekwantytatywne, nielegislatywne, nielokatywne, nielukratywne, niemelioratywne, nienarratywne, nienatywne, nienegatywne, nieneokonserwatywne, nieneurowegetatywne, nienominatywne, nienormatywne, nieobiektywne, nieoperatywne, nieoptatywne, niepaliatywne, niepartytywne, niepejoratywne, nieperceptywne, nieperfektywne, nieplaceboreaktywne, nieponadnormatywne, nieportatywne, niepostulatywne, niepozanormatywne, niepozytywne, niepółaktywne, niepółsztywne, niepredykatywne, nieprekognitywne, niepreparatywne, niepreskryptywne, nieprewentywne, nieproaktywne, nieproduktywne, nieprokreatywne, nieprospektywne, nieprymitywne, nieprywatywne, niepseudoaktywne, niepsychoaktywne, niepunitywne, nieradioaktywne, niereaktywne, niereceptywne, nierecytatywne, nierelatywne, niereprezentatywne, nierestauratywne, nierestryktywne, nieretrospektywne, nierezultatywne, niesedatywne, nieselektywne, niesensytywne, nieseronegatywne, nieseropozytywne, niespekulatywne, niesubiektywne, niesubstantywne, niesugestywne, niesuperlatywne, niesupletywne, niesyngulatywne, niesztywne, nietaksatywne, nietentatywne, nietermoaktywne, nietermoreaktywne, nietranzytywne, nieultymatywne, niewariantywne, niewegetatywne, niewokatywne, niewolitywne, niewotywne, niewysokoaktywne, nominatywne, normatywne, obiektywne, operatywne, optatywne, paliatywne, partytywne, pejoratywne, perceptywne, perfektywne, placeboreaktywne, ponadnormatywne, portatywne, postulatywne, pozanormatywne, pozytywne, półaktywne, półsztywne, predykatywne, prekognitywne, preparatywne, preskryptywne, prewentywne, proaktywne, produktywne, prokreatywne, prospektywne, prymitywne, prywatywne, pseudoaktywne, psychoaktywne, punitywne, radioaktywne, reaktywne, receptywne, recytatywne, relatywne, reprezentatywne, restauratywne, restryktywne, retrospektywne, rezultatywne, sedatywne, selektywne, sensytywne, seronegatywne, seropozytywne, spekulatywne, subiektywne, substantywne, sugestywne, superlatywne, supletywne, syngulatywne, sztywne, taksatywne, tentatywne, termoaktywne, termoreaktywne, tranzytywne, ultrakonserwatywne, ultymatywne, wariantywne, wegetatywne, wokatywne, wolitywne, wotywne, wysokoaktywne, wysokoproduktywne

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    2 + 8 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.