Rymy do nej

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abdominalnej, abdykacyjnej, aberracyjnej, abiogennej, abiologicznej, abiotycznej, abisalnej, ablacyjnej, ablaktowalnej, ablaktowanej, ablatywnej, ablegrowanej, abolicjonistycznej, abolicyjnej, abonowanej, aborcyjnej, abradowanej, abrazyjnej, abrewiacyjnej, abrewiaturalnej, abrogowanej, absencyjnej, absolutnej, absolutoryjnej, absolutystycznej, absolutyzowanej, absolwowanej, absorbowalnej, absorbowanej, absorpcyjnej, abstrahowanej, abstrakcyjnej, abstynencyjnej, absurdalizowanej, absurdalnej, absydalnej, abszytowanej, abulicznej, abysalnej, acetonemicznej, acetylowanej, achromatycznej, achromatyzacyjnej, acidofilnej, acydofilnej, acyklicznej, acylowanej, adaptabilnej, adaptacyjnej, adaptatywnej, adaptowanej, addukcyjnej, addycyjnej, addytywnej, adekwatnej, adhezyjnej, adiabatycznej, adiaforycznej, adiustacyjnej, adiustowanej, administracyjnej, administrowanej, admiracyjnej, admirowanej, adnominalnej, adnotowanej, adolescencyjnej, adonicznej, adopcyjnej, adoptowanej, adoracyjnej, adornowanej, adorowanej, adrenergicznej, adresatywnej, adresowanej, adsorbowalnej, adsorbowanej, adsorpcyjnej, adwekcyjnej, adwentystycznej, adwerbalnej, adwerbialnej, aerodynamicznej, aerodyspersyjnej, aeroenergetycznej, aerofotograficznej, aerogeofizycznej, aerograficznej, aerokinetycznej, aerologicznej, aeromechanicznej, aeronautycznej, aeronawigacyjnej, aeronomicznej, aeroponicznej, aerostatycznej, aeroterapeutycznej, aerotriangulacyjnej, aerotycznej, aerozoicznej, aerozolowanej, aestetycznej, afabularnej, afatycznej, afektacyjnej, afektowanej, afektownej, afektywnej, afelicznej, aferalnej, aferogennej, afiguralnej, afiksalnej, afiliacyjnej, afiliowanej, afinicznej, afinowanej, afirmacyjnej, afirmatywnej, afirmowanej, afiszowanej, afizjologicznej, afleksyjnej, afonicznej, aforystycznej, afotycznej, afrodyzjakalnej, afrontowanej, afrykanistycznej, afrykanizowanej, afrykanologicznej, agencyjnej, agenturalnej, agitacyjnej, agitowanej, aglomeracyjnej, aglomerowanej, aglutacyjnej, aglutynacyjnej, aglutynowanej, agmatoploidalnej, agnacyjnej, agnostycystycznej, agnostycznej, agogicznej, agonalnej, agonicznej, agonistycznej, agradacyjnej, agramatycznej, agrarnej, agrarystycznej, agrawacyjnej, agrawowanej, agregacyjnej, agregatowanej, agregowanej, agresyjnej, agresywnej, agrobiologicznej, agrochemicznej, agroekologicznej, agroekonometrycznej, agrofizycznej, agrogeologicznej, agromechanicznej, agromelioracyjnej, agronomicznej, agrotechnicznej, agroturystycznej, ahistorycznej, ahumanistycznej, aideologicznej, aikonicznej, aintelektualnej, ajencyjnej, ajtiologicznej, ajurwedycznej, akademicznej, akademijnej, akademizowanej, akarologicznej, akatalektycznej, akataleptycznej, akcedencyjnej, akceleracyjnej, akcentacyjnej, akcentologicznej, akcentowanej, akcentuacyjnej, akceptacyjnej, akceptowalnej, akceptowanej, akcesorycznej, akcesoryjnej, akcesyjnej, akcjonistycznej, akcydentalnej, akcyjnej, akefalicznej, aklamacyjnej, aklamowanej, aklimatyzacyjnej, aklimatyzowanej, akmeistycznej, akognitywnej, akomodacyjnej, akomodowanej, akrecyjnej, akredytacyjnej, akredytowanej, akredytywnej, akroamatycznej, akrobacyjnej, akrobatycznej, akrocentrycznej, akronimicznej, akropetalnej, akroplastycznej, akrosomalnej, aksamitnej, aksjologicznej, aksjomatycznej, aksjonistycznej, aksonometrycznej, aktualistycznej, aktualizacyjnej, aktualizowanej, aktualnej, aktuarialnej, aktynicznej, aktynometrycznej, aktywacyjnej, aktywistycznej, aktywizacyjnej, aktywizowanej, aktywnej, aktywowanej, akulturacyjnej, akumulacyjnej, akumulowanej, akuratnej, akustooptycznej, akustycznej, akuszeryjnej, akuzatywnej, akwanautycznej, akwarystycznej, akwirowanej, akwizycyjnej, alarmistycznej, alarmowanej, albinotycznej, alchemicznej, aleatorycznej, alegorycznej, alegoryzowanej, alegowanej, aleksandrycznej, alergennej, alergicznej, alergizowanej, alergologicznej, alfaaktywnej, alfabetycznej, alfanumerycznej, algebraicznej, algologicznej, algorytmicznej, algorytmizowanej, alicyklicznej, alienacyjnej, alienowanej, alifatycznej, alimentacyjnej, alimentowanej, alinearnej, aliteracyjnej, alkalicznej, alkalifilnej, alkalizowanej, alkiloaromatycznej, alkilowanej, alkoholicznej, alkoholizowanej, alkohologicznej, alkowianej, allelicznej, allelopatycznej, allochromatycznej, allochtonicznej, allogamicznej, allogenicznej, allopatrycznej, alloploidalnej, allopoliploidalnej, allosterycznej, allotropijnej, alochromatycznej, alochtonicznej, alodialnej, alodynowanej, alofonicznej, alogamicznej, alogenicznej, alogicznej, alograficznej, alokacyjnej, alokowanej, alokucyjnej, alomorficznej, alopatrycznej, alopatycznej, aloplastycznej, aloploidalnej, alopoliploidalnej, alotropijnej, alpinistycznej, altaryjnej, alternacyjnej, alternatywnej, alternowanej, alterocentrycznej, alterowanej, altimetrycznej, altruistycznej, aluminiowanej, aluminograficznej, aluminotermicznej, aluwialnej, aluzyjnej, alweolarnej, amagnetycznej, amalgamowanej, amaterialnej, ambarasowanej, ambarkowanej, ambicjonalnej, ambicyjnej, ambiofonicznej, ambitnej, ambiwalentnej, ambulakralnej, ambulatoryjnej, ameboidalnej, amelioracyjnej, amentywnej, amerykanistycznej, amerykanizowanej, ametabolicznej, ametamorficznej, ametodycznej, amfibijnej, amfibiotycznej, amfibolicznej, amfibologicznej, amfibrachicznej, amfidromicznej, amfiploidalnej, amfiprotycznej, amfiteatralnej, amfolitycznej, amforycznej, amfoterycznej, amidystycznej, aminowanej, amitotycznej, amnestionowanej, amnestiowanej, amnestycznej, amnestyjnej, amnezyjnej, amoniakalnej, amoniakowanej, amoniotelicznej, amonowanej, amoralnej, amorficznej, amortyzacyjnej, amortyzowanej, amorycznej, amotorycznej, ampelograficznej, ampelologicznej, amperometrycznej, amplifikacyjnej, amplifikowanej, amputacyjnej, amputowanej, amunicyjnej, anabaptystycznej, anabatycznej, anabiotycznej, anabolicznej, anachronicznej, anadromicznej, anaerobicznej, anaerobiotycznej, anafilaktycznej, anaforetycznej, anaforycznej, anaglificznej, anagogicznej, anagramatycznej, anagramowanej, anakolutycznej, anakreontycznej, analeptycznej, analfabetycznej, analgetycznej, analitycznej, analizowanej, analnej, analogicznej, anamnestycznej, anamorficznej, anamorfotycznej, anankastycznej, anapestycznej, anapsydalnej, anarchicznej, anarchistycznej, anarchizowanej, anastatycznej, anatoksycznej, anatomicznej, ancestralnej, androfobicznej, androgenicznej, androgennej, androginicznej, androgynicznej, androidalnej, androkefalicznej, andrologicznej, andynistycznej, anegdotycznej, aneksjonistycznej, aneksyjnej, anektowanej, anemicznej, anemochorycznej, anemogamicznej, anemometrycznej, anencefalicznej, anergicznej, anestetycznej, anestezjologicznej, anestezyjnej, aneuploidalnej, angażowanej, angelicznej, angelologicznej, angielskojęzycznej, angielszczonej, angiochirurgicznej, angiograficznej, angiologicznej, anglezowanej, anglistycznej, anglizowanej, anglojęzycznej, angobowanej, anhelicznej, anhellicznej, anhemitonicznej, anihilacyjnej, anihilowanej, animacyjnej, animalistycznej, animalizowanej, animalnej, animatronicznej, animistycznej, animizacyjnej, animizowanej, animowanej, anizotomicznej, ankietowanej, ankietyzacyjnej, ankietyzowanej, ankrowanej, annalistycznej, annominacyjnej, anodowanej, anodyzowanej, anoetycznej, anoksemicznej, anomalnej, anomicznej, anonsowanej, anoreksyjnej, anorektycznej, anorganicznej, anormalnej, anormatywnej, anorogenicznej, antagonistycznej, antagonizowanej, antarktycznej, antecedentnej, antedatowanej, antologicznej, antologijnej, antonimicznej, antropicznej, antropocentrycznej, antropofagicznej, antropogenetycznej, antropogenicznej, antropograficznej, antropoidalnej, antropologicznej, antropometrycznej, antropomorficznej, antropomorfizowanej, antroponimicznej, antroponomicznej, antroposkopijnej, antropotechnicznej, antropozoficznej, antropozoicznej, antyaborcyjnej, antyabstrakcyjnej, antyajencyjnej, antyakustycznej, antyalergicznej, antyartystycznej, antyarytmicznej, antyautorytarnej, antyautorytatywnej, antybakteryjnej, antybiotycznej, antybiurokratycznej, antycieplnej, antycyklonalnej, antycypacyjnej, antycypowanej, antycywilizacyjnej, antycznej, antydatowanej, antydemokratycznej, antydepresyjnej, antydespotycznej, antydetonacyjnej, antydiuretycznej, antydogmatycznej, antydynastycznej, antyegalitarnej, antyekonomicznej, antyemocjonalnej, antyempirycznej, antyestetycznej, antyfeministycznej, antyfeudalnej, antyfonalnej, antyfonicznej, antyfrykcyjnej, antyglobalistycznej, antyglobalizacyjnej, antygradacyjnej, antygrzybicznej, antyheroicznej, antyhierarchicznej, antyhigienicznej, antyhormonalnej, antyhumanistycznej, antyhumanitarnej, antyimperialnej, antyimplozyjnej, antyinflacyjnej, antyintelektualnej, antyironicznej, antykadencyjnej, antykizowanej, antyklerykalnej, antyklinalnej, antykoincydencyjnej, antykolizyjnej, antykolonialnej, antykolonistycznej, antykomercyjnej, antykomunikatywnej, antykomunistycznej, antykoncepcyjnej, antykonstytucyjnej, antykorozyjnej, antykorupcyjnej, antykościelnej, antykwarycznej, antyliberalnej, antylimfocytarnej, antylogicznej, antylustracyjnej, antymafijnej, antymagnetycznej, antymanualnej, antymitotycznej, antymotywacyjnej, antynarkotycznej, antynatalistycznej, antynomicznej, antynomijnej, antynomistycznej, antynuklearnej, antyoksydacyjnej, antypanicznej, antypartyjnej, antypatriotycznej, antypatycznej, antypedagogicznej, antyperystaltycznej, antypodalnej, antypodycznej, antypornograficznej, antypsychologicznej, antyradiolokacyjnej, antyrealistycznej, antyrecesyjnej, antyreformistycznej, antyreligijnej, antyreumatycznej, antyrewolucyjnej, antyrodzinnej, antyrojalistycznej, antyromantycznej, antysanacyjnej, antysanitarnej, antyschematycznej, antyscholastycznej, antysejsmicznej, antyseptycznej, antysocjalistycznej, antyspekulacyjnej, antyspołecznej, antystatycznej, antystroficznej, antysyjonistycznej, antysymetrycznej, antyterrorystycznej, antytetycznej, antytoksycznej, antytotalitarnej, antyunijnej, antyurbanistycznej, antyutopijnej, antywibracyjnej, antywojennej, anulowanej, aortalnej, aortograficznej, aorystycznej, apagogicznej, apartyjnej, aparycyjnej, apatetycznej, apatriotycznej, apatycznej, apedagogicznej, apelacyjnej, apelatywnej, apercepcyjnej, apercypowanej, aperiodycznej, apertyzacyjnej, apetycznej, apetytnej, aphelicznej, apikalnej, apiterapeutycznej, aplanatycznej, aplikacyjnej, aplikowanej, apochromatycznej, apodyktycznej, apofatycznej, apofonicznej, apoftegmatycznej, apogamicznej, apokaliptycznej, apokarpicznej, apokopicznej, apokryficznej, apolitycznej, apologetycznej, apologicznej, apologizowanej, apoplektycznej, apoptotycznej, aporetycznej, aportowanej, apostatycznej, aposteriorycznej, aposteriorystycznej, apostołowanej, apostroficznej, apoteozowanej, apotropaicznej, apotropeicznej, apozycyjnej, aprecjacyjnej, apretowanej, apreturowanej, apriorycznej, apriorystycznej, aprobatywnej, aprobowanej, aproksymacyjnej, aproksymatywnej, aproksymowanej, aprotycznej, aprowidowanej, aprowincjonalnej, aprowizacyjnej, apsychologicznej, apsydalnej, apsydialnej, aptecznej, arabistycznej, arabizowanej, arabskojęzycznej, arachnologicznej, aranżacyjnej, aranżowanej, arbitralnej, arbitrażowanej, arborealnej, archaicznej, archaistycznej, archaizacyjnej, archaizowanej, archeograficznej, archeologicznej, archeopterycznej, archeotecznej, archeozoicznej, archeozoologicznej, archetypicznej, archidiakonalnej, archidiecezjalnej, archikatedralnej, architektonicznej, archiwalnej, archiwistycznej, archiwizacyjnej, archiwizowanej, arcybanalnej, arcydelikatnej, arcydowcipnej, arcydurnej, arcydziwnej, arcygroźnej, arcykosztownej, arcyksiężnej, arcynudnej, arcyoddanej, arcypięknej, arcypoważnej, arcyprawomyślnej, arcyskomplikowanej, arcyskromnej, arcyspektakularnej, arcysugestywnej, arcyswobodnej, arcyśmiesznej, arcytrudnej, arcyważnej, arcyzabawnej, arealistycznej, arealnej, areligijnej, arendowanej, areograficznej, areometrycznej, areopagicznej, aresztowanej, arfowanej, argentometrycznej, argumentacyjnej, argumentowanej, arianistycznej, ariostycznej, arkfunkcyjnej, arktycznej, armenoidalnej, armijnej, armilarnej, aromantycznej, aromaterapeutycznej, aromatycznej, aromatyzacyjnej, aromatyzowanej, arsenoorganicznej, arterialnej, arteriograficznej, arteryjnej, artretycznej, artrologicznej, artyficjalnej, artykulacyjnej, artykułowanej, artystycznej, arylowanej, arystokratycznej, arystotelicznej, arytmetycznej, arytmicznej, arytmograficznej, ascendentalnej, ascensyjnej, ascetycznej, asejsmicznej, aseksualnej, asekuracyjnej, asekurowanej, asemantycznej, asenizacyjnej, asenizowanej, aseptycznej, asertorycznej, asertywnej, asfaltowanej, asocjacjonistycznej, asocjacyjnej, asocjalnej, asocjatywnej, asocjowanej, asomatycznej, aspiracyjnej, aspirowanej, aspołecznej, astatycznej, astenicznej, astmatycznej, astralnej, astrobiologicznej, astrochemicznej, astrofizycznej, astrologicznej, astrometrycznej, astronautycznej, astronawigacyjnej, astronomicznej, astygmatycznej, asygmatycznej, asygnacyjnej, asygnowanej, asylabicznej, asymetrycznej, asymilacyjnej, asymilowanej, asymptotycznej, asynchronicznej, asyndetycznej, atakowanej, ataktycznej, ataraktycznej, atawistycznej, ateistycznej, ateizowanej, atematycznej, atemporalnej, atencjonalnej, atestacyjnej, atestowanej, atetotycznej, atletycznej, atmofilnej, atmosferycznej, atoksycznej, atomistycznej, atomizowanej, atonalnej, atonicznej, atrakcyjnej, atranzytywnej, atraumatycznej, atrialnej, atroficznej, atrybucyjnej, atrybutywnej, audialnej, audiencjonalnej, audiencyjnej, audiologicznej, audiometrycznej, audiowizualnej, audytoryjnej, audytywnej, augmentatywnej, aukcjonowanej, aukcyjnej, auktorialnej, auskultowanej, australnej, australoidalnej, autarkicznej, autentycznej, autentystycznej, autoagresyjnej, autoagresywnej, autobiograficznej, autobiografizowanej, autochtonicznej, autodestrukcyjnej, autodydaktycznej, autoerotycznej, autofagicznej, autogamicznej, autogenicznej, autogennej, autograficznej, autografowanej, autohipnotycznej, autoimmunizacyjnej, autoimmunologicznej, autoironicznej, autokatalitycznej, autokefalicznej, autokorelacyjnej, autokratycznej, autokreacyjnej, autokrytycznej, autolitycznej, autolizowanej, automatycznej, automatyzacyjnej, automatyzowanej, autometamorficznej, automorficznej, autonomicznej, autonomistycznej, autonomizowanej, autooksydacyjnej, autoplastycznej, autoploidalnej, autopoliploidalnej, autopromocyjnej, autoproteolitycznej, autopsyjnej, autorefleksyjnej, autoregulacyjnej, autorotacyjnej, autorytarnej, autorytatywnej, autoryzacyjnej, autoryzowanej, autotelicznej, autotematycznej, autoterapeutycznej, autotroficznej, autystycznej, awansowanej, awantażownej, awaryjnej, awerroistycznej, awersyjnej, awiacyjnej, awiotechnicznej, awizacyjnej, awizowanej, azoicznej, azotolubnej, azotowanej, azymutalnej, ażurowanej, babcinej, babranej, babuninej, bachicznej, bacznej, badanej, badziewnej, bagatelizowanej, bagatelnej, bagiennej, bagrowanej, bajanej, bajcowanej, bajecznej, bajerowanej, bajronicznej, bajronistycznej, bajtlowanej, bakelizowanej, bakierowanej, bakonistycznej, bakteriolitycznej, bakteriologicznej, bakteriostatycznej, bakteryjnej, balastowanej, balistycznej, balladycznej, balneoklimatycznej, balneologicznej, balneotechnicznej, balotowanej, balsamicznej, balsamowanej, bałamuconej, bałamutnej, bałuszonej, bałwanionej, bałwochwalonej, banalizowanej, banalnej, bandażowanej, banderolowanej, banitowanej, bantuidalnej, baptystycznej, barbaryzowanej, bariatrycznej, barometrycznej, bartnej, barwionej, barwnej, barycentrycznej, barycznej, barykadowanej, batalistycznej, bateryjnej, batialnej, batikowanej, batożonej, batygraficznej, batymetrycznej, bawełnianej, bawełnianopodobnej, bawełnopodobnej, bawialnej, bawionej, bazgranej, bazgrolonej, bazylikalnej, bąkanej, beatyfikacyjnej, beatyfikowanej, bebeszonej, bechtanej, beczanej, beczkowanej, behawioralnej, behawiorystycznej, bejcowanej, beletrystycznej, beletryzacyjnej, beletryzowanej, belkowanej, belowanej, bełkotanej, bełtanej, beneficjalnej, bentonicznej, besemerowanej, besztanej, betaaktywnej, betonowanej, bezapelacyjnej, bezawaryjnej, bezbakteryjnej, bezbarwnej, bezbateryjnej, bezbłędnej, bezbolesnej, bezbożnej, bezbronnej, bezbrzeżnej, bezcennej, bezceremonialnej, bezchmurnej, bezcielesnej, bezczelnej, bezczeszczonej, bezczynnej, bezdecyzyjnej, bezdennej, bezdogmatycznej, bezdomnej, bezdrożnej, bezdrzewnej, bezdusznej, bezdymnej, bezdyskusyjnej, bezdziedzicznej, bezdzietnej, bezdźwięcznej, bezecnej, bezenergetycznej, bezfleksyjnej, bezforemnej, bezgarbnej, bezgłośnej, bezgranicznej, bezgrzesznej, bezgwiezdnej, bezimiennej, bezimplozyjnej, bezindukcyjnej, bezinercyjnej, bezinteresownej, bezinwazyjnej, bezinwestycyjnej, bezkalorycznej, bezkarnej, bezkoleśnej, bezkolizyjnej, bezkonkurencyjnej, bezkonnej, bezkostnej, bezkresnej, bezkrytycznej, bezkształtnej, bezkwietnej, bezleśnej, bezlistnej, bezlitosnej, bezludnej, bezładnej, bezmiernej, bezmięsnej, bezmroźnej, bezmyślnej, beznadziejnej, beznamiętnej, beznasiennej, beznożnej, bezobłocznej, bezojczyźnianej, bezokiennej, bezoperacyjnej, bezopresyjnej, bezostnej, bezowocnej, bezowulacyjnej, bezpartyjnej, bezpiecznej, bezpłatnej, bezpłodnej, bezpłomiennej, bezpodstawnej, bezpotomnej, bezpowietrznej, bezpowrotnej, bezpożytecznej, bezprawnej, bezprefiksalnej, bezpretensjonalnej, bezprodukcyjnej, bezproduktywnej, bezpromiennej, bezpruderyjnej, bezpryncypialnej, bezprzykładnej, bezprzytomnej, bezpylnej, bezradnej, bezrdzennej, bezrefleksyjnej, bezreligijnej, bezrobotnej, bezrolnej, bezrozumnej, bezrybnej, bezrządnej, bezrzęsnej, bezsennej, bezsensownej, bezsilnej, bezskutecznej, bezsłonecznej, bezsłownej, bezsolnej, bezspornej, bezsprzecznej, bezstratnej, bezstronnej, bezsufiksalnej, bezszelestnej, bezszumnej, bezśnieżnej, beztrwożnej, bezumownej, bezustannej, bezusznej, bezużytecznej, bezwibracyjnej, bezwiednej, bezwietrznej, bezwładnej, bezwłasnowolnej, bezwodnej, bezwolnej, bezwonnej, bezwstydnej, bezwymiennej, bezwzględnej, bezzasadnej, bezzębnej, bezzwłocznej, bezzwrotnej, bezżennej, bębnowanej, bialuchnej, białkopodobnej, białkowanej, białoczelnej, białorunnej, białorzytnej, biblijnej, bibliograficznej, bibliologicznej, bibliotecznej, biblistycznej, bichronicznej, biczowanej, bidnej, biednej, biedniuchnej, bieganej, Bielawnej, bielicowanej, bielicoziemnej, bieliźnianej, bielonej, bieluchnej, biernej, bierzmowanej, biesiadnej, bieżnej, bieżnikowanej, bifilarnej, bifunkcyjnej, bifurkacyjnej, bigamicznej, biglowanej, bigoteryjnej, bigowanej, bijanej, bilabialnej, bilansowanej, bilateralnej, biletowanej, bilinearnej, bilingwalnej, biliteralnej, bilokacyjnej, bimetalicznej, bimodalnej, bimorficznej, binarnej, bindowanej, binokularnej, binominalnej, bioagrotechnicznej, bioaktywnej, bioakustycznej, bioastronautycznej, biobibliograficznej, biocenologicznej, biocenotycznej, biochemicznej, biocybernetycznej, biodynamicznej, bioekologicznej, bioelektronicznej, bioelektrycznej, bioenergetycznej, bioenergotermicznej, biofilnej, biofizycznej, biogenetycznej, biogenicznej, biogennej, biogeocenologicznej, biogeochemicznej, biogeograficznej, biograficznej, bioinżynieryjnej, biokatalitycznej, bioklimatologicznej, bioklimatycznej, biokorozyjnej, biologicznej, biologistycznej, biologizowanej, bioluminescencyjnej, biomagnetycznej, biomechanicznej, biomedycznej, biometalurgicznej, biometeorologicznej, biometrycznej, bionicznej, bioorganicznej, bioplazmatycznej, biopsychicznej, biosocjologicznej, biosonicznej, biostatycznej, biosterowanej, biosyntetycznej, biotechnicznej, biotechnologicznej, bioterapeutycznej, bioterrorystycznej, biotycznej, bioweterynaryjnej, biozgodnej, bipolarnej, birbantowanej, birofilistycznej, biseksualnej, biskwitowanej, bisowanej, bistabilnej, bitewnej, bitnej, bitonalnej, bitumicznej, bitumowanej, biurokratycznej, biurokratyzowanej, bizantynizowanej, biżuteryjnej, blachowanej, bladozielonej, bladziuchnej, blankowanej, blanszowanej, blanżerowanej, blaszanej, blaszkoskrzelnej, blatnej, blazonowanej, blechowanej, bledziuchnej, blefowanej, blichowanej, blindowanej, bliskorębnej, bliskoznacznej, bliziuchnej, blokowanej, bluffowanej, bluszczolistnej, bluzganej, błagalnej, błaganej, bławatnej, błędnej, błękitnej, błękitnozielonej, błoconej, błogosławionej, błotnej, błyskawicznej, boazeryjnej, bocznej, bocznikowanej, bocznościennej, bodzonej, bodźcowanej, bogaconej, bogatokalorycznej, bogobojnej, bogoojczyźnianej, bohemistycznej, bojkotowanej, boksowanej, bolesnej, bolometrycznej, bombardowanej, bombastycznej, bonapartystycznej, bonderyzowanej, bonifikowanej, boniowanej, bonitacyjnej, bonitowanej, bonowanej, bookowanej, borealnej, borgowanej, bornej, borowanej, borowodorowanej, borówczanej, botanicznej, bożnicznej, brachygraficznej, brakowanej, brakownej, bramkostrzelnej, bramowanej, branej, brasowanej, bratanej, brązowanej, brązowionej, brązowoczarnej, brązowoczerwonej, brązowozielonej, brechanej, brechtanej, Brennej, bromatologicznej, bromowanej, bronionej, bronnej, bronowanej, broszowanej, broszurowanej, browarnej, browarnianej, brudnej, brudnoczerwonej, brudnozielonej, brudzonej, brukanej, brukowanej, brukwianej, brunatnej, brunatnionej, brunatnoczarnej, brunatnoczerwonej, brunatnozielonej, brutalizowanej, brutalnej, bruzdkowanej, bruzdowanej, brużdżonej, brykietowanej, brylantynowanej, bryzganej, brzanej, brząkanej, brzdąkanej, brzdękanej, brzemiennej, brzeżnej, brzękanej, brzonej, brzusznej, buchalteryjnej, buchtowanej, buddaistycznej, budowanej, budowlanej, budzonej, budżetowanej, buforowanej, bujanej, bujnej, bukolicznej, bukowanej, buksowanej, bulimicznej, bulonej, bulwersowanej, bułanej, bułczanej, bułgarystycznej, bułgaryzowanej, bunkropodobnej, bunkrowanej, buntowanej, buńczucznej, buraczanej, burozielonej, bursalnej, bursztynodajnej, bursztynonośnej, burzonej, burżuazyjnej, butaforyjnej, butelkowanej, butelkowozielonej, butnej, bydlęconej, bzdurnej, bzykanej, cacanej, cackanej, caluchnej, całkowalnej, całkowanej, całodziennej, całogodzinnej, całomiesięcznej, całonocnej, całopalnej, całorocznej, całorolnej, całosemestralnej, całowanej, całowiecznej, całowieczornej, całunnej, całuśnej, cechowanej, Cecylinej, cedowanej, cedzonej, cefalokształtnej, cefalometrycznej, cegielnianej, cegiełkowanej, ceglanej, ceglastoczerwonej, cegłopodobnej, celebracyjnej, celebrowanej, Celestyninej, Celininej, celkowanej, cellograficznej, celnej, celomatycznej, celowanej, celtologicznej, celularnej, cembrowanej, cementacyjnej, cementochłonnej, cementooszczędnej, cementowanej, cementownianej, cenestetycznej, cenionej, cennej, cenocytycznej, cenogenetycznej, cenotycznej, centezymalnej, centralistycznej, centralizacyjnej, centralizowanej, centralnej, centrowanej, centrycznej, centryfugalnej, centryfugowanej, centrypetalnej, centrystycznej, centurialnej, cenzorowanej, cenzuralnej, cenzurowanej, ceramicznej, cerebralnej, ceremonialnej, cerkiewnej, cerograficznej, ceroplastycznej, cerowanej, certyfikacyjnej, certyfikowanej, cetologicznej, cewionej, cewnikowanej, cezarycznej, Cezaryninej, cezarystycznej, cętkowanej, chachmęconej, chalkofilnej, chamranej, chaotycznej, chapanej, charakternej, charakterologicznej, charakteropatycznej, charakterystycznej, charakteryzowanej, charytatywnej, charytologicznej, charyzmatycznej, chasmogamicznej, chcianej, cheironomicznej, chejroskopijnej, chelatowanej, chemicznej, chemicznofizycznej, chemigraficznej, chemizacyjnej, chemizowanej, chemoautotroficznej, chemogenicznej, chemometrycznej, chemonastycznej, chemoodpornej, chemotaktycznej, chemoterapeutycznej, chemotronicznej, chemotropicznej, chemoutwardzalnej, chędożonej, chętnej, chiliastycznej, chimernej, chimerycznej, chiralnej, chironomicznej, chiropterologicznej, chirurgicznej, chlanej, chlapanej, chlastanej, chlebnej, chlebodajnej, chlewnej, chlipanej, chlorkowanej, chloroformowanej, chloropochodnej, chlorowanej, chlorowcopochodnej, chlorowcowanej, chlubnej, chlustanej, chłapanej, chłeptanej, chłodnej, chłodzonej, chłonnej, chłostanej, chmielnej, chmielonej, chmielowanej, chmurnej, chmurzonej, chochlowanej, chodnej, cholernej, cholerycznej, choliambicznej, cholijambicznej, cholinergicznej, chomikowanej, chondrologicznej, chopinologicznej, chorągiewnej, chorągwianej, chordotonalnej, choregicznej, choreicznej, choreograficznej, choreologicznej, choriambicznej, chorijambicznej, chorobnej, chorograficznej, chorologicznej, chowanej, chóralnej, chromatograficznej, chromatografowanej, chromatycznej, chromianowanej, chromogenicznej, chromolonej, chromoniklowanej, chromosferycznej, chromosomalnej, chromotaktycznej, chromotropicznej, chromowanej, chronicznej, chronionej, chronograficznej, chronologicznej, chronologizacyjnej, chronologizowanej, chronometrowanej, chronometrycznej, chronozoficznej, chrupanej, chrupotanej, chruścianej, chrystianizacyjnej, chrystianizowanej, chrystocentrycznej, chrystologicznej, chrystozoficznej, chrzanionej, chrząstnej, chrzcielnej, chrzczonej, chrzestnej, chrzęstnej, chtonicznej, chuchanej, chudzonej, chutnej, chwaconej, chwalebnej, Chwalisławinej, chwalnej, chwalonej, chwatnej, chwianej, chwiejnej, chwierutanej, chwierutnej, chwilopomnej, chwyconej, chwytanej, chwytnej, chybianej, chybionej, chybotanej, chylonej, ciachanej, ciałopalnej, ciałopodobnej, ciamkanej, ciapanej, Ciasnej, ciasnej, ciąganej, ciągnionej, cichobieżnej, cichociemnej, cichostrzelnej, Ciechosławinej, ciekawionej, ciekłokrystalicznej, cielesnej, cielnej, ciemiężonej, ciemnej, ciemnobłękitnej, ciemnobrunatnej, ciemnoczerwonej, ciemnoszarozielonej, ciemnozielonej, cieniolubnej, cienionej, cieniowanej, cienioznośnej, cieniuchnej, cienkolistnej, cienkoprzędnej, cienkorunnej, cienkościennej, ciepanej, cieplarnianej, cieplnej, ciepluchnej, ciepłochłonnej, ciepłochronnej, ciepłochwiejnej, ciepłodajnej, ciepłolubnej, ciepłowodnej, ciepłozgrzebnej, ciernej, ciernionej, cierpianej, cieszonej, ciężarnej, ciężkostrawnej, ciężkozbrojnej, cineramicznej, ciocinej, ciosanej, ciotczynej, ciotecznej, ciskanej, Cisnej, ciszonej, ciśnionej, ciukanej, ciułanej, ciupanej, ciupcianej, ciurkanej, clonej, cmentarnej, cmentarnianej, cmokanej, cmoktanej, cnej, cochanej, codziennej, coelomatycznej, cofanej, cogodzinnej, cojesiennej, cokwartalnej, comiesięcznej, coniedzielnej, conocnej, corannej, corocznej, cowieczornej, córczynej, cuconej, cudacznej, cudnej, cudotwornej, cudownej, cudzołożnej, cudzożywnej, cukiernianej, cuklonalnej, cukrodajnej, cukrowanej, cukrownianej, cukrzonej, cumowanej, cwanej, cwelonej, cybernetycznej, cybernetyzowanej, cyckanej, cyfrowanej, cyganeryjnej, cyganionej, cyganologicznej, cyjanizowanej, cyjanowanej, cykanej, cyklicznej, cyklinowanej, cykloalifatycznej, cyklofrenicznej, cykloidalnej, cyklometrycznej, cyklonalnej, cyklonicznej, cykloramicznej, cyklostroficznej, cyklotymicznej, cylindrowanej, cylindrycznej, cynestetycznej, cynicznej, cynkograficznej, cynkonośnej, cynkoorganicznej, cynkowanej, cynoorganicznej, cynowanej, cyrklowanej, cyrkulacyjnej, cyrkularnej, cyrkumwalacyjnej, Cyrylinej, cystograficznej, cytatologicznej, cytoblastycznej, cytochemicznej, cytodiagnostycznej, cytofizjologicznej, cytogenetycznej, cytohormonalnej, cytokinetycznej, cytologicznej, cytoplazmatycznej, cytostatycznej, cytowanej, cywilistycznej, cywilizacyjnej, cywilizowanej, cywilnej, cywilnoprawnej, cyzelowanej, czadzonej, Czarnej, czarnej, czarniuchnej, czarnobrunatnej, czarnosecinnej, czarnosinej, czarnozielonej, czarnoziemnej, czarowanej, czarownej, czarterowanej, czasochłonnej, czasooptymalnej, czasoprzestrzennej, czatnej, czcigodnej, czczonej, czechizowanej, czekanej, czekoladopodobnej, czeladnej, czelnej, czelustnej, czepianej, czepionej, czepnej, Czermnej, Czernej, czernionej, czerpalnej, czerpanej, czerwienionej, czerwiennej, czerwiogubnej, czerwonawobrunatnej, czerwonej, czerwonobrunatnej, czerwonosinej, czerwonoziemnej, czesanej, Czesinej, Czesławinej, częstokrotnej, częstowanej, człekokształtnej, człekopodobnej, członkowanej, członowanej, cznianej, czochanej, czochranej, czołobitnej, czołowouchylnej, czopowanej, czterdziestokrotnej, czterechsetnej, czternastogodzinnej, czternastokrotnej, czternastowiecznej, czterobarwnej, czterodrożnej, czterodzielnej, czterogodzinnej, czteroipółgodzinnej, czterojajecznej, czterojęzycznej, czterokonnej, czterokrotnej, czterolistnej, czteromiesięcznej, czteronożnej, czteroramiennej, czterorodzinnej, czterosemestralnej, czterosilnej, czteroskrzelnej, czterostronnej, czterostrunnej, czterostrzelnej, czterotysięcznej, czujnej, czupurnej, czwartorzędnej, czworacznej, czworobocznej, czworokątnej, czworonożnej, czworościennej, czynionej, czynnej, czyracznej, czyszczonej, czyściuchnej, czytanej, czytelnej, czytelnianej, czytywanej, ćmionej, ćpanej, ćwiartkowanej, ćwiartowanej, ćwiczebnej, ćwiczonej, ćwiekowanej, ćwierćautomatycznej, ćwierćwiecznej, ćwikanej, dachowanej, dadaistycznej, dagerotypowanej, Dagmarzynej, Dagninej, Dagusinej, daktylicznej, daktylograficznej, daktyloskopijnej, daktyloskopowanej, dalekobieżnej, dalekonośnej, dalekosiężnej, dalekowzrocznej, Dalisławinej, daltonistycznej, danej, Danielinej, Danucinej, Danusinej, daoistycznej, daremnej, darniowanej, darowanej, darowywanej, darwinistycznej, darzonej, datalnej, datowanej, dawanej, dawkowanej, dawnej, dawnowiecznej, dazymetrycznej, debarkowanej, debetowanej, debilnej, Deborzynej, debugowanej, decentralistycznej, decentralizacyjnej, decentralizowanej, decentrowanej, dechrystianizowanej, decydowanej, decymalnej, decymowanej, decyzyjnej, dedukcyjnej, dedukowanej, dedykacyjnej, dedykowanej, deelektronizowanej, deelektryzowanej, deemulgowanej, deeskalowanej, defaszyzowanej, defekacyjnej, defekowanej, defektologicznej, defektowanej, defektownej, defektywnej, defenestrowanej, defensywnej, deferencyjnej, defetystycznej, defibracyjnej, defibrowanej, defibrylacyjnej, defibrynowanej, definicyjnej, definiowalnej, definiowanej, definitywnej, deflacyjnej, deflagmowanej, deflagracyjnej, deflegmacyjnej, deflegmowanej, deflorowanej, defoliacyjnej, deformacyjnej, deformowanej, defragmentowanej, defraudowanej, degeneracyjnej, degeneratywnej, degenerowanej, deglacjacyjnej, deglomeracyjnej, deglomerowanej, degradacyjnej, degradowanej, degresywnej, degustacyjnej, degustowanej, dehermetyzacyjnej, dehermetyzowanej, deheroizacyjnej, deheroizowanej, dehumanizacyjnej, dehumanizowanej, deifikowanej, deiktycznej, deistycznej, dejonizowanej, dekagonalnej, dekanalnej, dekantowanej, dekapitalizowanej, dekapowanej, dekartelizowanej, dekatyzowanej, deklamacyjnej, deklamatorycznej, deklamowanej, deklaracyjnej, deklaratywnej, deklarowanej, deklasowanej, deklinacyjnej, deklinowanej, dekodowanej, dekodyfikowanej, dekolonizacyjnej, dekolonizowanej, dekoltowanej, dekomercjalizowanej, dekompensacyjnej, dekompensowanej, dekompletowanej, dekomponowanej, dekompozycyjnej, dekompresowanej, dekompresyjnej, dekomunizacyjnej, dekomunizowanej, dekoncentracyjnej, dekoncentrowanej, dekoniunkturalnej, dekonspirowanej, dekonstrukcyjnej, dekonstruktywnej, dekontaminowanej, dekoracyjnej, dekoratywnej, dekorowanej, dekortykacyjnej, dekortykowanej, dekowanej, dekretowanej, dekstralnej, dekurażowanej, delabializowanej, delegacyjnej, delegalizacyjnej, delegalizowanej, delegowanej, deleksykalizowanej, Delfininej, deliberowanej, delicyjnej, delikatnej, delikatniuchnej, delimitacyjnej, delimitowanej, delirycznej, deliryjnej, delmoplastycznej, delożowanej, deluwialnej, demagnetyzacyjnej, demagnetyzowanej, demagogicznej, demarkacyjnej, demaskacyjnej, demaskowanej, dematerializowanej, dementowanej, demilitaryzacyjnej, demilitaryzowanej, demineralizacyjnej, demineralizowanej, deminutywnej, demistyfikacyjnej, demistyfikowanej, demitologizacyjnej, demitologizowanej, demiurgicznej, demobilizacyjnej, demobilizowanej, demodulacyjnej, demodulowanej, demograficznej, demokratycznej, demokratyzacyjnej, demokratyzowanej, demoliberalnej, demolowanej, demonicznej, demonizowanej, demonofobicznej, demonologicznej, demonopolizowanej, demonstracyjnej, demonstrowanej, demontowanej, demoralizowanej, demoskopijnej, demotycznej, demulgacyjnej, demulgowanej, denacjonalizowanej, denacyfikacyjnej, denacyfikowanej, denaturacyjnej, denaturalizowanej, denaturowanej, denazalizowanej, denazyfikacyjnej, denazyfikowanej, dendrologicznej, dendrometrycznej, dendrytycznej, denerwowanej, denitracyjnej, denitryfikacyjnej, deniwelacyjnej, dennej, denominacyjnej, denominalnej, denominowanej, denotacyjnej, denotatywnej, denotowanej, dentalnej, dentystycznej, denudacyjnej, denudowanej, denuklearyzacyjnej, denuklearyzowanej, denuncjowanej, deontologicznej, deontycznej, depalatalizacyjnej, depalatalizowanej, departamentalnej, depenalizacyjnej, depenalizowanej, depersonalizacyjnej, depersonalizowanej, depersonifikacyjnej, depersonifikowanej, depigmentacyjnej, depilacyjnej, depilowanej, deplasowanej, depolaryzacyjnej, depolaryzowanej, depolimeryzowanej, depolonizacyjnej, depolonizowanej, deponowanej, depopulacyjnej, depopularyzowanej, deportacyjnej, deportowanej, depozycyjnej, deprawacyjnej, deprawowanej, deprecjacyjnej, deprecjatywnej, deprecjonowanej, depresyjnej, deprymogenicznej, deprymowanej, deprywacyjnej, deprywatyzacyjnej, deprywatyzowanej, deptanej, deputowanej, deranżowanej, deratyzacyjnej, deratyzowanej, dermatologicznej, dermatomalnej, dermoplastycznej, derogacyjnej, derogowanej, derywacyjnej, derywowanej, desakralizacyjnej, desakralizowanej, desantowanej, descendentalnej, descensyjnej, desegregacyjnej, desemantyzacyjnej, desemantyzowanej, deseniowanej, desensybilizacyjnej, deskowanej, deskrypcyjnej, deskryptywnej, desmologicznej, desmosomalnej, desmotropicznej, desmurgicznej, desocjalizacyjnej, desocjologizacyjnej, desorpcyjnej, desowietyzowanej, despotycznej, destabilizowanej, destalinizowanej, destandaryzowanej, destrukcyjnej, destruktywistycznej, destruktywnej, destruowanej, destylacyjnej, destylowanej, destynowanej, destytuowanej, desygnowanej, deszczodajnej, deszczonośnej, deszczoodpornej, deszczowanej, deszczownianej, deszyfrowanej, detalicznej, detalizowanej, detalowanej, detaszowanej, detekcyjnej, detektywistycznej, detektywnej, detencyjnej, deterioratywnej, deterministycznej, determinowanej, detoksykacyjnej, detoksykowanej, detonacyjnej, detonowanej, detronizacyjnej, detronizowanej, deuterokanonicznej, deuteronomicznej, dewaloryzacyjnej, dewaloryzowanej, dewaluacyjnej, dewaluowanej, dewastacyjnej, dewastowanej, dewerbalnej, dewiacyjnej, dewocyjnej, dewolucyjnej, dewolutywnej, dezadaptacyjnej, dezaktualizowanej, dezaktywacyjnej, dezaktywowanej, dezaprobowanej, dezatomizowanej, dezawuowanej, dezelowanej, deziluzyjnej, dezinflacyjnej, dezinformacyjnej, dezinformowanej, dezintegracyjnej, dezintegralnej, dezintegrowanej, dezinwestycyjnej, dezodoryzowanej, dezolowanej, dezorganizacyjnej, dezorganizowanej, dezorientowanej, dezurbanistycznej, Dezyderzynej, dezynfekcyjnej, dezynfekowanej, dezynsekcyjnej, dezynsekowanej, dezyntegracyjnej, dezyntegralnej, dezyntegrowanej, dębionej, diabelnej, diabetologicznej, diabetycznej, diabolicznej, diabolizowanej, diachronicznej, diadycznej, diadynamicznej, diafonicznej, diaforetycznej, diafragmowanej, diagenetycznej, diagnostycznej, diagnozowanej, diagonalnej, diakaustycznej, diakonijnej, diakrytycznej, dialektalnej, dialektograficznej, dialektologicznej, dialektycznej, dialektyzowanej, dializacyjnej, dializowanej, dialogicznej, dialogizowanej, dialogowanej, diamagnetycznej, diamentodajnej, diamentonośnej, diamentowanej, diametralnej, dianetycznej, Dianinej, diarystycznej, diasporycznej, diastatycznej, diastolicznej, diastroficznej, diatermicznej, diatonicznej, dichroicznej, dichromatycznej, diecezjalnej, dielektrycznej, dietetycznej, digitalnej, dimerycznej, dimorficznej, diofantycznej, Dionizinej, dioptrycznej, dioramicznej, diploidalnej, dipsomaniakalnej, diuretycznej, dławionej, dławnej, dłoniastodzielnej, dłoniastowrębnej, dłoniastozłożonej, dłubanej, długachnej, długaśnej, długojęzycznej, długolistnej, długopłomiennej, długoramiennej, długoseryjnej, długowiecznej, dłutowanej, dłużnej, dmuchanej, doangażowanej, doangażowywanej, doawansowanej, dobadanej, dobarwianej, dobarwionej, Dobiechninej, Dobiegniewinej, dobielanej, dobielonej, dobieralnej, dobieranej, Dobiesławinej, dobijanej, dobitnej, dobranej, Dobrochninej, dobroczynnej, dobrodusznej, Dobromilinej, Dobromirzynej, Dobronieżynej, Dobrosławinej, dobrowolnej, dobrudzanej, dobrudzonej, dobudowanej, dobudowywanej, dobudzanej, dobudzonej, dobywanej, docenianej, docenionej, dochodzonej, dochowanej, dochowywanej, dociąganej, dociążanej, dociążonej, docieczonej, dociekanej, docieplanej, docieplonej, docieranej, docinanej, dociskanej, dociułanej, docuconej, doczekanej, doczepianej, doczepionej, doczepnej, doczesnej, doczyszczanej, doczyszczonej, doczytanej, doczytywanej, dodajnej, dodanej, dodawanej, dodekafonicznej, dodrukowanej, dodrukowywanej, doduszanej, doduszonej, dodzieranej, dodźwiganej, dofermentowanej, dofermentowywanej, dofinansowanej, dofinansowywanej, dogadanej, dogadywanej, dogalanej, doganianej, dogaszanej, dogaszonej, dogęszczanej, dogęszczonej, doginanej, doglądanej, dogładzanej, dogładzonej, dogłębnej, dogmatycznej, dogmatyzowanej, dognanej, dogniatanej, dogniecionej, dogodnej, dogolonej, dogonionej, dogotowanej, dogotowywanej, dogradzanej, dogranej, dogrodzonej, dogrywanej, dogryzanej, dogryzionej, dogrzanej, dogrzewanej, dogwiezdnej, dohodowanej, dohodowywanej, doholowanej, doholowywanej, doinformowanej, doinformowywanej, doinstalowanej, doinstalowywanej, doinwestowanej, doinwestowywanej, doiwanionej, dojadanej, dojebanej, dojechanej, dojedzonej, dojnej, dojonej, dojrzanej, dokańczanej, dokapitalizowanej, dokapitalizowywanej, dokarmianej, dokarmionej, doklejanej, doklejonej, dokładanej, dokładnej, dokompletowanej, dokompletowywanej, dokomponowanej, dokomponowywanej, dokonanej, dokonywanej, dokończanej, dokończonej, dokooptowanej, dokooptowywanej, dokopanej, dokopywanej, dokowanej, dokradanej, dokradzionej, dokrajanej, dokraszanej, dokraszonej, dokrawanej, dokrewnej, dokręcanej, dokręconej, dokrojonej, dokrzyczanej, doksograficznej, doksologicznej, dokształcanej, dokształconej, doktoralnej, doktoryzacyjnej, doktoryzowanej, doktrynalnej, dokumentacyjnej, dokumentalizowanej, dokumentalnej, dokumentarnej, dokumentnej, dokumentowanej, dokupionej, dokupowanej, dokupywanej, dokuwanej, dokwaszanej, dokwaszonej, dokwaterowanej, dokwaterowywanej, dolanej, doleczonej, dolepianej, dolepionej, dolewanej, doliczanej, doliczonej, dolinnej, dolistnej, dolnej, dolorologicznej, dolorystycznej, dolutowanej, dolutowywanej, doładowanej, doładowywanej, doławianej, dołączanej, dołączonej, dołowanej, dołowionej, dołożonej, dołuskanej, dołuskiwanej, domacicznej, domagnesowanej, domagnesowywanej, domalowanej, domalowywanej, Domasławinej, domawianej, domeldowanej, domeldowywanej, domestykacyjnej, domestykalnej, Domicelinej, domicylowanej, domierzanej, domierzonej, domieszanej, domieszkowanej, dominacyjnej, dominialnej, Dominiczynej, dominowanej, domłacanej, domłóconej, domniemanej, domokrążnej, domontowanej, domówionej, domrażanej, domrożonej, domurowanej, domykanej, domyślanej, domyślnej, domywanej, Donacinej, donacyjnej, donajmowanej, donasiennej, donaszanej, donatystycznej, doniesionej, doniszczonej, donoszonej, donośnej, dookolnej, dookreślanej, dookreślonej, dooranej, doorywanej, dopadanej, dopakowanej, dopakowywanej, dopalanej, dopalonej, dopaminergicznej, dopasanej, dopasionej, dopasowanej, dopasowywalnej, dopasowywanej, dopatrywanej, dopatrzonej, dopchanej, dopełnianej, dopełnionej, dopędzanej, dopędzonej, dopieczonej, dopiekanej, dopieprzanej, dopieprzonej, dopieranej, dopierdalanej, dopierdolonej, dopierdzielanej, dopierdzielonej, dopierniczanej, dopieszczanej, dopieszczonej, dopijanej, dopilnowanej, dopilnowywanej, dopiłowanej, dopiłowywanej, dopinanej, dopingowanej, dopisanej, dopisywanej, doplątanej, dopłacanej, dopłaconej, dopompowanej, dopompowywanej, doposażanej, doposażonej, dopowiadanej, dopowiedzianej, dopożyczanej, dopożyczonej, dopracowanej, dopracowywanej, dopranej, doprasowanej, doprasowywanej, dopraszanej, doprawianej, doprawionej, doprażanej, doprażonej, doprecyzowanej, doprecyzowywanej, doproszonej, doprowadzanej, doprowadzonej, doprzędzionej, doprzędzonej, doprzęganej, doprzężonej, dopuszczalnej, dopuszczanej, dopuszczonej, dopychanej, dopytanej, dopytywanej, dorabianej, dorachowanej, dorachowywanej, doradzanej, doradzonej, doraźnej, doredagowanej, doregulowanej, doregulowywanej, doręczalnej, doręczanej, doręcznej, doręczonej, Dorianinej, dorobionej, Dorocinej, dorocznej, dorodnej, dorozumianej, dorozumiewanej, dorównanej, dorsalnej, dorszokształtnej, dorwanej, Dorydzinej, dorysowanej, dorysowywanej, dorywanej, dorzecznej, dorzeźbionej, dorzucanej, dorzuconej, dorzynanej, dosadnej, dosadzanej, dosadzonej, dosalanej, dosiadanej, dosiadywanej, dosianej, dosiebnej, dosiecznej, dosieczonej, dosiedlanej, dosiedlonej, dosiekanej, dosiewanej, dosięgalnej, dosięganej, dosiężnej, dosiężonej, doskładanej, doskonalonej, doskórnej, doskrobanej, doskrobywanej, dosładzanej, dosłanej, dosłodzonej, dosłonecznej, dosłownej, dosłuchanej, dosłuchiwanej, dosłyszalnej, dosłyszanej, dosmaczanej, dosmaczonej, dosmażanej, dosmażonej, dosolonej, dospanej, dospawanej, dostanej, dostarczanej, dostarczonej, dostatecznej, dostawanej, dostawianej, dostawionej, dostawnej, dostępnej, dostojnej, dostosowanej, dostosowywanej, dostrajanej, dostrojonej, dostrzegalnej, dostrzeganej, dostrzelanej, dostrzelonej, dostrzeżonej, dostudzanej, dostudzonej, dosuszanej, dosuszonej, dosuwanej, dosyłanej, dosypanej, dosypianej, dosypywanej, doszczelnianej, doszczelnionej, doszczętnej, doszkalanej, doszkolonej, doszlifowanej, doszlifowywanej, doszlusowanej, doszlusowywanej, doszorowanej, doszorowywanej, dosztukowanej, dosztukowywanej, doszywanej, dościelanej, dościganej, dośledzanej, dośledzonej, dośnionej, dośpiewanej, dośpiewywanej, dośrodkowanej, dośrodkowywanej, dośrubowanej, dośrubowywanej, doświadczalnej, doświadczanej, doświadczonej, doświetlanej, doświetlonej, dotachanej, dotacyjnej, dotaczanej, dotańcowanej, dotańczonej, dotapianej, dotarganej, dotaskanej, dotaszczonej, dotchawicznej, dotlenianej, dotlenionej, dotłaczanej, dotłoczonej, dotłuczonej, dotoczonej, dotopionej, dotowanej, dotraconej, dotransportowanej, dotrawianej, dotrawionej, dotruwanej, dotrzymanej, dotrzymywanej, dotuczanej, dotuczonej, doturlanej, dotwarzanej, dotworzonej, dotykalnej, dotykanej, doubezpieczonej, douczanej, douczonej, doustnej, dousznej, dowalanej, dowalonej, dowartościowanej, dowartościowywanej, dowarzanej, dowarzonej, doważanej, doważonej, dowcipnej, dowędzanej, dowędzonej, dowiązanej, dowiązywanej, dowiedzionej, dowiercanej, dowierconej, dowietrznej, dowiezionej, dowilżanej, dowleczonej, dowlekanej, dowodnej, dowodzonej, dowolnej, dowoływanej, dowożonej, dozbrajanej, dozbrojonej, dozgonnej, dozielenionej, doziemnej, doziębionej, dozłoconej, doznanej, doznawanej, dozometrycznej, dozorowanej, dozowanej, dozwalanej, dozwolonej, dozymetrycznej, dożeranej, dożuwanej, dożylnej, dożynanej, dożywanej, dożywianej, dożywionej, dożywotnej, dracznej, dragowanej, dramaturgicznej, dramatycznej, dramatyzacyjnej, dramatyzowanej, drapaczowanej, drapanej, draperiowanej, drapieżnej, drapowanej, drastycznej, drażnionej
Widok kolumn Widok listy
abdominalnej abdykacyjnej aberracyjnej abiogennej abiologicznej abiotycznej abisalnej ablacyjnej ablaktowalnej ablaktowanej ablatywnej ablegrowanej abolicjonistycznej abolicyjnej abonowanej aborcyjnej abradowanej abrazyjnej abrewiacyjnej abrewiaturalnej abrogowanej absencyjnej absolutnej absolutoryjnej absolutystycznej absolutyzowanej absolwowanej absorbowalnej absorbowanej absorpcyjnej abstrahowanej abstrakcyjnej abstynencyjnej absurdalizowanej absurdalnej absydalnej abszytowanej abulicznej abysalnej acetonemicznej acetylowanej achromatycznej achromatyzacyjnej acidofilnej acydofilnej acyklicznej acylowanej adaptabilnej adaptacyjnej adaptatywnej adaptowanej addukcyjnej addycyjnej addytywnej adekwatnej adhezyjnej adiabatycznej adiaforycznej adiustacyjnej adiustowanej administracyjnej administrowanej admiracyjnej admirowanej adnominalnej adnotowanej adolescencyjnej adonicznej adopcyjnej adoptowanej adoracyjnej adornowanej adorowanej adrenergicznej adresatywnej adresowanej adsorbowalnej adsorbowanej adsorpcyjnej adwekcyjnej adwentystycznej adwerbalnej adwerbialnej aerodynamicznej aerodyspersyjnej aeroenergetycznej aerofotograficznej aerogeofizycznej aerograficznej aerokinetycznej aerologicznej aeromechanicznej aeronautycznej aeronawigacyjnej aeronomicznej aeroponicznej aerostatycznej aeroterapeutycznej aerotriangulacyjnej aerotycznej aerozoicznej aerozolowanej aestetycznej afabularnej afatycznej afektacyjnej afektowanej afektownej afektywnej afelicznej aferalnej aferogennej afiguralnej afiksalnej afiliacyjnej afiliowanej afinicznej afinowanej afirmacyjnej afirmatywnej afirmowanej afiszowanej afizjologicznej afleksyjnej afonicznej aforystycznej afotycznej afrodyzjakalnej afrontowanej afrykanistycznej afrykanizowanej afrykanologicznej agencyjnej agenturalnej agitacyjnej agitowanej aglomeracyjnej aglomerowanej aglutacyjnej aglutynacyjnej aglutynowanej agmatoploidalnej agnacyjnej agnostycystycznej agnostycznej agogicznej agonalnej agonicznej agonistycznej agradacyjnej agramatycznej agrarnej agrarystycznej agrawacyjnej agrawowanej agregacyjnej agregatowanej agregowanej agresyjnej agresywnej agrobiologicznej agrochemicznej agroekologicznej agroekonometrycznej agrofizycznej agrogeologicznej agromechanicznej agromelioracyjnej agronomicznej agrotechnicznej agroturystycznej ahistorycznej ahumanistycznej aideologicznej aikonicznej aintelektualnej ajencyjnej ajtiologicznej ajurwedycznej akademicznej akademijnej akademizowanej akarologicznej akatalektycznej akataleptycznej akcedencyjnej akceleracyjnej akcentacyjnej akcentologicznej akcentowanej akcentuacyjnej akceptacyjnej akceptowalnej akceptowanej akcesorycznej akcesoryjnej akcesyjnej akcjonistycznej akcydentalnej akcyjnej akefalicznej aklamacyjnej aklamowanej aklimatyzacyjnej aklimatyzowanej akmeistycznej akognitywnej akomodacyjnej akomodowanej akrecyjnej akredytacyjnej akredytowanej akredytywnej akroamatycznej akrobacyjnej akrobatycznej akrocentrycznej akronimicznej akropetalnej akroplastycznej akrosomalnej aksamitnej aksjologicznej aksjomatycznej aksjonistycznej aksonometrycznej aktualistycznej aktualizacyjnej aktualizowanej aktualnej aktuarialnej aktynicznej aktynometrycznej aktywacyjnej aktywistycznej aktywizacyjnej aktywizowanej aktywnej aktywowanej akulturacyjnej akumulacyjnej akumulowanej akuratnej akustooptycznej akustycznej akuszeryjnej akuzatywnej akwanautycznej akwarystycznej akwirowanej akwizycyjnej alarmistycznej alarmowanej albinotycznej alchemicznej aleatorycznej alegorycznej alegoryzowanej alegowanej aleksandrycznej alergennej alergicznej alergizowanej alergologicznej alfaaktywnej alfabetycznej alfanumerycznej algebraicznej algologicznej algorytmicznej algorytmizowanej alicyklicznej alienacyjnej alienowanej alifatycznej alimentacyjnej alimentowanej alinearnej aliteracyjnej alkalicznej alkalifilnej alkalizowanej alkiloaromatycznej alkilowanej alkoholicznej alkoholizowanej alkohologicznej alkowianej allelicznej allelopatycznej allochromatycznej allochtonicznej allogamicznej allogenicznej allopatrycznej alloploidalnej allopoliploidalnej allosterycznej allotropijnej alochromatycznej alochtonicznej alodialnej alodynowanej alofonicznej alogamicznej alogenicznej alogicznej alograficznej alokacyjnej alokowanej alokucyjnej alomorficznej alopatrycznej alopatycznej aloplastycznej aloploidalnej alopoliploidalnej alotropijnej alpinistycznej altaryjnej alternacyjnej alternatywnej alternowanej alterocentrycznej alterowanej altimetrycznej altruistycznej aluminiowanej aluminograficznej aluminotermicznej aluwialnej aluzyjnej alweolarnej amagnetycznej amalgamowanej amaterialnej ambarasowanej ambarkowanej ambicjonalnej ambicyjnej ambiofonicznej ambitnej ambiwalentnej ambulakralnej ambulatoryjnej ameboidalnej amelioracyjnej amentywnej amerykanistycznej amerykanizowanej ametabolicznej ametamorficznej ametodycznej amfibijnej amfibiotycznej amfibolicznej amfibologicznej amfibrachicznej amfidromicznej amfiploidalnej amfiprotycznej amfiteatralnej amfolitycznej amforycznej amfoterycznej amidystycznej aminowanej amitotycznej amnestionowanej amnestiowanej amnestycznej amnestyjnej amnezyjnej amoniakalnej amoniakowanej amoniotelicznej amonowanej amoralnej amorficznej amortyzacyjnej amortyzowanej amorycznej amotorycznej ampelograficznej ampelologicznej amperometrycznej amplifikacyjnej amplifikowanej amputacyjnej amputowanej amunicyjnej anabaptystycznej anabatycznej anabiotycznej anabolicznej anachronicznej anadromicznej anaerobicznej anaerobiotycznej anafilaktycznej anaforetycznej anaforycznej anaglificznej anagogicznej anagramatycznej anagramowanej anakolutycznej anakreontycznej analeptycznej analfabetycznej analgetycznej analitycznej analizowanej analnej analogicznej anamnestycznej anamorficznej anamorfotycznej anankastycznej anapestycznej anapsydalnej anarchicznej anarchistycznej anarchizowanej anastatycznej anatoksycznej anatomicznej ancestralnej androfobicznej androgenicznej androgennej androginicznej androgynicznej androidalnej androkefalicznej andrologicznej andynistycznej anegdotycznej aneksjonistycznej aneksyjnej anektowanej anemicznej anemochorycznej anemogamicznej anemometrycznej anencefalicznej anergicznej anestetycznej anestezjologicznej anestezyjnej aneuploidalnej angażowanej angelicznej angelologicznej angielskojęzycznej angielszczonej angiochirurgicznej angiograficznej angiologicznej anglezowanej anglistycznej anglizowanej anglojęzycznej angobowanej anhelicznej anhellicznej anhemitonicznej anihilacyjnej anihilowanej animacyjnej animalistycznej animalizowanej animalnej animatronicznej animistycznej animizacyjnej animizowanej animowanej anizotomicznej ankietowanej ankietyzacyjnej ankietyzowanej ankrowanej annalistycznej annominacyjnej anodowanej anodyzowanej anoetycznej anoksemicznej anomalnej anomicznej anonsowanej anoreksyjnej anorektycznej anorganicznej anormalnej anormatywnej anorogenicznej antagonistycznej antagonizowanej antarktycznej antecedentnej antedatowanej antologicznej antologijnej antonimicznej antropicznej antropocentrycznej antropofagicznej antropogenetycznej antropogenicznej antropograficznej antropoidalnej antropologicznej antropometrycznej antropomorficznej antropomorfizowanej antroponimicznej antroponomicznej antroposkopijnej antropotechnicznej antropozoficznej antropozoicznej antyaborcyjnej antyabstrakcyjnej antyajencyjnej antyakustycznej antyalergicznej antyartystycznej antyarytmicznej antyautorytarnej antyautorytatywnej antybakteryjnej antybiotycznej antybiurokratycznej antycieplnej antycyklonalnej antycypacyjnej antycypowanej antycywilizacyjnej antycznej antydatowanej antydemokratycznej antydepresyjnej antydespotycznej antydetonacyjnej antydiuretycznej antydogmatycznej antydynastycznej antyegalitarnej antyekonomicznej antyemocjonalnej antyempirycznej antyestetycznej antyfeministycznej antyfeudalnej antyfonalnej antyfonicznej antyfrykcyjnej antyglobalistycznej antyglobalizacyjnej antygradacyjnej antygrzybicznej antyheroicznej antyhierarchicznej antyhigienicznej antyhormonalnej antyhumanistycznej antyhumanitarnej antyimperialnej antyimplozyjnej antyinflacyjnej antyintelektualnej antyironicznej antykadencyjnej antykizowanej antyklerykalnej antyklinalnej antykoincydencyjnej antykolizyjnej antykolonialnej antykolonistycznej antykomercyjnej antykomunikatywnej antykomunistycznej antykoncepcyjnej antykonstytucyjnej antykorozyjnej antykorupcyjnej antykościelnej antykwarycznej antyliberalnej antylimfocytarnej antylogicznej antylustracyjnej antymafijnej antymagnetycznej antymanualnej antymitotycznej antymotywacyjnej antynarkotycznej antynatalistycznej antynomicznej antynomijnej antynomistycznej antynuklearnej antyoksydacyjnej antypanicznej antypartyjnej antypatriotycznej antypatycznej antypedagogicznej antyperystaltycznej antypodalnej antypodycznej antypornograficznej antypsychologicznej antyradiolokacyjnej antyrealistycznej antyrecesyjnej antyreformistycznej antyreligijnej antyreumatycznej antyrewolucyjnej antyrodzinnej antyrojalistycznej antyromantycznej antysanacyjnej antysanitarnej antyschematycznej antyscholastycznej antysejsmicznej antyseptycznej antysocjalistycznej antyspekulacyjnej antyspołecznej antystatycznej antystroficznej antysyjonistycznej antysymetrycznej antyterrorystycznej antytetycznej antytoksycznej antytotalitarnej antyunijnej antyurbanistycznej antyutopijnej antywibracyjnej antywojennej anulowanej aortalnej aortograficznej aorystycznej apagogicznej apartyjnej aparycyjnej apatetycznej apatriotycznej apatycznej apedagogicznej apelacyjnej apelatywnej apercepcyjnej apercypowanej aperiodycznej apertyzacyjnej apetycznej apetytnej aphelicznej apikalnej apiterapeutycznej aplanatycznej aplikacyjnej aplikowanej apochromatycznej apodyktycznej apofatycznej apofonicznej apoftegmatycznej apogamicznej apokaliptycznej apokarpicznej apokopicznej apokryficznej apolitycznej apologetycznej apologicznej apologizowanej apoplektycznej apoptotycznej aporetycznej aportowanej apostatycznej aposteriorycznej aposteriorystycznej apostołowanej apostroficznej apoteozowanej apotropaicznej apotropeicznej apozycyjnej aprecjacyjnej apretowanej apreturowanej apriorycznej apriorystycznej aprobatywnej aprobowanej aproksymacyjnej aproksymatywnej aproksymowanej aprotycznej aprowidowanej aprowincjonalnej aprowizacyjnej apsychologicznej apsydalnej apsydialnej aptecznej arabistycznej arabizowanej arabskojęzycznej arachnologicznej aranżacyjnej aranżowanej arbitralnej arbitrażowanej arborealnej archaicznej archaistycznej archaizacyjnej archaizowanej archeograficznej archeologicznej archeopterycznej archeotecznej archeozoicznej archeozoologicznej archetypicznej archidiakonalnej archidiecezjalnej archikatedralnej architektonicznej archiwalnej archiwistycznej archiwizacyjnej archiwizowanej arcybanalnej arcydelikatnej arcydowcipnej arcydurnej arcydziwnej arcygroźnej arcykosztownej arcyksiężnej arcynudnej arcyoddanej arcypięknej arcypoważnej arcyprawomyślnej arcyskomplikowanej arcyskromnej arcyspektakularnej arcysugestywnej arcyswobodnej arcyśmiesznej arcytrudnej arcyważnej arcyzabawnej arealistycznej arealnej areligijnej arendowanej areograficznej areometrycznej areopagicznej aresztowanej arfowanej argentometrycznej argumentacyjnej argumentowanej arianistycznej ariostycznej arkfunkcyjnej arktycznej armenoidalnej armijnej armilarnej aromantycznej aromaterapeutycznej aromatycznej aromatyzacyjnej aromatyzowanej arsenoorganicznej arterialnej arteriograficznej arteryjnej artretycznej artrologicznej artyficjalnej artykulacyjnej artykułowanej artystycznej arylowanej arystokratycznej arystotelicznej arytmetycznej arytmicznej arytmograficznej ascendentalnej ascensyjnej ascetycznej asejsmicznej aseksualnej asekuracyjnej asekurowanej asemantycznej asenizacyjnej asenizowanej aseptycznej asertorycznej asertywnej asfaltowanej asocjacjonistycznej asocjacyjnej asocjalnej asocjatywnej asocjowanej asomatycznej aspiracyjnej aspirowanej aspołecznej astatycznej astenicznej astmatycznej astralnej astrobiologicznej astrochemicznej astrofizycznej astrologicznej astrometrycznej astronautycznej astronawigacyjnej astronomicznej astygmatycznej asygmatycznej asygnacyjnej asygnowanej asylabicznej asymetrycznej asymilacyjnej asymilowanej asymptotycznej asynchronicznej asyndetycznej atakowanej ataktycznej ataraktycznej atawistycznej ateistycznej ateizowanej atematycznej atemporalnej atencjonalnej atestacyjnej atestowanej atetotycznej atletycznej atmofilnej atmosferycznej atoksycznej atomistycznej atomizowanej atonalnej atonicznej atrakcyjnej atranzytywnej atraumatycznej atrialnej atroficznej atrybucyjnej atrybutywnej audialnej audiencjonalnej audiencyjnej audiologicznej audiometrycznej audiowizualnej audytoryjnej audytywnej augmentatywnej aukcjonowanej aukcyjnej auktorialnej auskultowanej australnej australoidalnej autarkicznej autentycznej autentystycznej autoagresyjnej autoagresywnej autobiograficznej autobiografizowanej autochtonicznej autodestrukcyjnej autodydaktycznej autoerotycznej autofagicznej autogamicznej autogenicznej autogennej autograficznej autografowanej autohipnotycznej autoimmunizacyjnej autoimmunologicznej autoironicznej autokatalitycznej autokefalicznej autokorelacyjnej autokratycznej autokreacyjnej autokrytycznej autolitycznej autolizowanej automatycznej automatyzacyjnej automatyzowanej autometamorficznej automorficznej autonomicznej autonomistycznej autonomizowanej autooksydacyjnej autoplastycznej autoploidalnej autopoliploidalnej autopromocyjnej autoproteolitycznej autopsyjnej autorefleksyjnej autoregulacyjnej autorotacyjnej autorytarnej autorytatywnej autoryzacyjnej autoryzowanej autotelicznej autotematycznej autoterapeutycznej autotroficznej autystycznej awansowanej awantażownej awaryjnej awerroistycznej awersyjnej awiacyjnej awiotechnicznej awizacyjnej awizowanej azoicznej azotolubnej azotowanej azymutalnej ażurowanej babcinej babranej babuninej bachicznej bacznej badanej badziewnej bagatelizowanej bagatelnej bagiennej bagrowanej bajanej bajcowanej bajecznej bajerowanej bajronicznej bajronistycznej bajtlowanej bakelizowanej bakierowanej bakonistycznej bakteriolitycznej bakteriologicznej bakteriostatycznej bakteryjnej balastowanej balistycznej balladycznej balneoklimatycznej balneologicznej balneotechnicznej balotowanej balsamicznej balsamowanej bałamuconej bałamutnej bałuszonej bałwanionej bałwochwalonej banalizowanej banalnej bandażowanej banderolowanej banitowanej bantuidalnej baptystycznej barbaryzowanej bariatrycznej barometrycznej bartnej barwionej barwnej barycentrycznej barycznej barykadowanej batalistycznej bateryjnej batialnej batikowanej batożonej batygraficznej batymetrycznej bawełnianej bawełnianopodobnej bawełnopodobnej bawialnej bawionej bazgranej bazgrolonej bazylikalnej bąkanej beatyfikacyjnej beatyfikowanej bebeszonej bechtanej beczanej beczkowanej behawioralnej behawiorystycznej bejcowanej beletrystycznej beletryzacyjnej beletryzowanej belkowanej belowanej bełkotanej bełtanej beneficjalnej bentonicznej besemerowanej besztanej betaaktywnej betonowanej bezapelacyjnej bezawaryjnej bezbakteryjnej bezbarwnej bezbateryjnej bezbłędnej bezbolesnej bezbożnej bezbronnej bezbrzeżnej bezcennej bezceremonialnej bezchmurnej bezcielesnej bezczelnej bezczeszczonej bezczynnej bezdecyzyjnej bezdennej bezdogmatycznej bezdomnej bezdrożnej bezdrzewnej bezdusznej bezdymnej bezdyskusyjnej bezdziedzicznej bezdzietnej bezdźwięcznej bezecnej bezenergetycznej bezfleksyjnej bezforemnej bezgarbnej bezgłośnej bezgranicznej bezgrzesznej bezgwiezdnej bezimiennej bezimplozyjnej bezindukcyjnej bezinercyjnej bezinteresownej bezinwazyjnej bezinwestycyjnej bezkalorycznej bezkarnej bezkoleśnej bezkolizyjnej bezkonkurencyjnej bezkonnej bezkostnej bezkresnej bezkrytycznej bezkształtnej bezkwietnej bezleśnej bezlistnej bezlitosnej bezludnej bezładnej bezmiernej bezmięsnej bezmroźnej bezmyślnej beznadziejnej beznamiętnej beznasiennej beznożnej bezobłocznej bezojczyźnianej bezokiennej bezoperacyjnej bezopresyjnej bezostnej bezowocnej bezowulacyjnej bezpartyjnej bezpiecznej bezpłatnej bezpłodnej bezpłomiennej bezpodstawnej bezpotomnej bezpowietrznej bezpowrotnej bezpożytecznej bezprawnej bezprefiksalnej bezpretensjonalnej bezprodukcyjnej bezproduktywnej bezpromiennej bezpruderyjnej bezpryncypialnej bezprzykładnej bezprzytomnej bezpylnej bezradnej bezrdzennej bezrefleksyjnej bezreligijnej bezrobotnej bezrolnej bezrozumnej bezrybnej bezrządnej bezrzęsnej bezsennej bezsensownej bezsilnej bezskutecznej bezsłonecznej bezsłownej bezsolnej bezspornej bezsprzecznej bezstratnej bezstronnej bezsufiksalnej bezszelestnej bezszumnej bezśnieżnej beztrwożnej bezumownej bezustannej bezusznej bezużytecznej bezwibracyjnej bezwiednej bezwietrznej bezwładnej bezwłasnowolnej bezwodnej bezwolnej bezwonnej bezwstydnej bezwymiennej bezwzględnej bezzasadnej bezzębnej bezzwłocznej bezzwrotnej bezżennej bębnowanej bialuchnej białkopodobnej białkowanej białoczelnej białorunnej białorzytnej biblijnej bibliograficznej bibliologicznej bibliotecznej biblistycznej bichronicznej biczowanej bidnej biednej biedniuchnej bieganej Bielawnej bielicowanej bielicoziemnej bieliźnianej bielonej bieluchnej biernej bierzmowanej biesiadnej bieżnej bieżnikowanej bifilarnej bifunkcyjnej bifurkacyjnej bigamicznej biglowanej bigoteryjnej bigowanej bijanej bilabialnej bilansowanej bilateralnej biletowanej bilinearnej bilingwalnej biliteralnej bilokacyjnej bimetalicznej bimodalnej bimorficznej binarnej bindowanej binokularnej binominalnej bioagrotechnicznej bioaktywnej bioakustycznej bioastronautycznej biobibliograficznej biocenologicznej biocenotycznej biochemicznej biocybernetycznej biodynamicznej bioekologicznej bioelektronicznej bioelektrycznej bioenergetycznej bioenergotermicznej biofilnej biofizycznej biogenetycznej biogenicznej biogennej biogeocenologicznej biogeochemicznej biogeograficznej biograficznej bioinżynieryjnej biokatalitycznej bioklimatologicznej bioklimatycznej biokorozyjnej biologicznej biologistycznej biologizowanej bioluminescencyjnej biomagnetycznej biomechanicznej biomedycznej biometalurgicznej biometeorologicznej biometrycznej bionicznej bioorganicznej bioplazmatycznej biopsychicznej biosocjologicznej biosonicznej biostatycznej biosterowanej biosyntetycznej biotechnicznej biotechnologicznej bioterapeutycznej bioterrorystycznej biotycznej bioweterynaryjnej biozgodnej bipolarnej birbantowanej birofilistycznej biseksualnej biskwitowanej bisowanej bistabilnej bitewnej bitnej bitonalnej bitumicznej bitumowanej biurokratycznej biurokratyzowanej bizantynizowanej biżuteryjnej blachowanej bladozielonej bladziuchnej blankowanej blanszowanej blanżerowanej blaszanej blaszkoskrzelnej blatnej blazonowanej blechowanej bledziuchnej blefowanej blichowanej blindowanej bliskorębnej bliskoznacznej bliziuchnej blokowanej bluffowanej bluszczolistnej bluzganej błagalnej błaganej bławatnej błędnej błękitnej błękitnozielonej błoconej błogosławionej błotnej błyskawicznej boazeryjnej bocznej bocznikowanej bocznościennej bodzonej bodźcowanej bogaconej bogatokalorycznej bogobojnej bogoojczyźnianej bohemistycznej bojkotowanej boksowanej bolesnej bolometrycznej bombardowanej bombastycznej bonapartystycznej bonderyzowanej bonifikowanej boniowanej bonitacyjnej bonitowanej bonowanej bookowanej borealnej borgowanej bornej borowanej borowodorowanej borówczanej botanicznej bożnicznej brachygraficznej brakowanej brakownej bramkostrzelnej bramowanej branej brasowanej bratanej brązowanej brązowionej brązowoczarnej brązowoczerwonej brązowozielonej brechanej brechtanej Brennej bromatologicznej bromowanej bronionej bronnej bronowanej broszowanej broszurowanej browarnej browarnianej brudnej brudnoczerwonej brudnozielonej brudzonej brukanej brukowanej brukwianej brunatnej brunatnionej brunatnoczarnej brunatnoczerwonej brunatnozielonej brutalizowanej brutalnej bruzdkowanej bruzdowanej brużdżonej brykietowanej brylantynowanej bryzganej brzanej brząkanej brzdąkanej brzdękanej brzemiennej brzeżnej brzękanej brzonej brzusznej buchalteryjnej buchtowanej buddaistycznej budowanej budowlanej budzonej budżetowanej buforowanej bujanej bujnej bukolicznej bukowanej buksowanej bulimicznej bulonej bulwersowanej bułanej bułczanej bułgarystycznej bułgaryzowanej bunkropodobnej bunkrowanej buntowanej buńczucznej buraczanej burozielonej bursalnej bursztynodajnej bursztynonośnej burzonej burżuazyjnej butaforyjnej butelkowanej butelkowozielonej butnej bydlęconej bzdurnej bzykanej cacanej cackanej caluchnej całkowalnej całkowanej całodziennej całogodzinnej całomiesięcznej całonocnej całopalnej całorocznej całorolnej całosemestralnej całowanej całowiecznej całowieczornej
całunnej całuśnej cechowanej Cecylinej cedowanej cedzonej cefalokształtnej cefalometrycznej cegielnianej cegiełkowanej ceglanej ceglastoczerwonej cegłopodobnej celebracyjnej celebrowanej Celestyninej Celininej celkowanej cellograficznej celnej celomatycznej celowanej celtologicznej celularnej cembrowanej cementacyjnej cementochłonnej cementooszczędnej cementowanej cementownianej cenestetycznej cenionej cennej cenocytycznej cenogenetycznej cenotycznej centezymalnej centralistycznej centralizacyjnej centralizowanej centralnej centrowanej centrycznej centryfugalnej centryfugowanej centrypetalnej centrystycznej centurialnej cenzorowanej cenzuralnej cenzurowanej ceramicznej cerebralnej ceremonialnej cerkiewnej cerograficznej ceroplastycznej cerowanej certyfikacyjnej certyfikowanej cetologicznej cewionej cewnikowanej cezarycznej Cezaryninej cezarystycznej cętkowanej chachmęconej chalkofilnej chamranej chaotycznej chapanej charakternej charakterologicznej charakteropatycznej charakterystycznej charakteryzowanej charytatywnej charytologicznej charyzmatycznej chasmogamicznej chcianej cheironomicznej chejroskopijnej chelatowanej chemicznej chemicznofizycznej chemigraficznej chemizacyjnej chemizowanej chemoautotroficznej chemogenicznej chemometrycznej chemonastycznej chemoodpornej chemotaktycznej chemoterapeutycznej chemotronicznej chemotropicznej chemoutwardzalnej chędożonej chętnej chiliastycznej chimernej chimerycznej chiralnej chironomicznej chiropterologicznej chirurgicznej chlanej chlapanej chlastanej chlebnej chlebodajnej chlewnej chlipanej chlorkowanej chloroformowanej chloropochodnej chlorowanej chlorowcopochodnej chlorowcowanej chlubnej chlustanej chłapanej chłeptanej chłodnej chłodzonej chłonnej chłostanej chmielnej chmielonej chmielowanej chmurnej chmurzonej chochlowanej chodnej cholernej cholerycznej choliambicznej cholijambicznej cholinergicznej chomikowanej chondrologicznej chopinologicznej chorągiewnej chorągwianej chordotonalnej choregicznej choreicznej choreograficznej choreologicznej choriambicznej chorijambicznej chorobnej chorograficznej chorologicznej chowanej chóralnej chromatograficznej chromatografowanej chromatycznej chromianowanej chromogenicznej chromolonej chromoniklowanej chromosferycznej chromosomalnej chromotaktycznej chromotropicznej chromowanej chronicznej chronionej chronograficznej chronologicznej chronologizacyjnej chronologizowanej chronometrowanej chronometrycznej chronozoficznej chrupanej chrupotanej chruścianej chrystianizacyjnej chrystianizowanej chrystocentrycznej chrystologicznej chrystozoficznej chrzanionej chrząstnej chrzcielnej chrzczonej chrzestnej chrzęstnej chtonicznej chuchanej chudzonej chutnej chwaconej chwalebnej Chwalisławinej chwalnej chwalonej chwatnej chwianej chwiejnej chwierutanej chwierutnej chwilopomnej chwyconej chwytanej chwytnej chybianej chybionej chybotanej chylonej ciachanej ciałopalnej ciałopodobnej ciamkanej ciapanej Ciasnej ciasnej ciąganej ciągnionej cichobieżnej cichociemnej cichostrzelnej Ciechosławinej ciekawionej ciekłokrystalicznej cielesnej cielnej ciemiężonej ciemnej ciemnobłękitnej ciemnobrunatnej ciemnoczerwonej ciemnoszarozielonej ciemnozielonej cieniolubnej cienionej cieniowanej cienioznośnej cieniuchnej cienkolistnej cienkoprzędnej cienkorunnej cienkościennej ciepanej cieplarnianej cieplnej ciepluchnej ciepłochłonnej ciepłochronnej ciepłochwiejnej ciepłodajnej ciepłolubnej ciepłowodnej ciepłozgrzebnej ciernej ciernionej cierpianej cieszonej ciężarnej ciężkostrawnej ciężkozbrojnej cineramicznej ciocinej ciosanej ciotczynej ciotecznej ciskanej Cisnej ciszonej ciśnionej ciukanej ciułanej ciupanej ciupcianej ciurkanej clonej cmentarnej cmentarnianej cmokanej cmoktanej cnej cochanej codziennej coelomatycznej cofanej cogodzinnej cojesiennej cokwartalnej comiesięcznej coniedzielnej conocnej corannej corocznej cowieczornej córczynej cuconej cudacznej cudnej cudotwornej cudownej cudzołożnej cudzożywnej cukiernianej cuklonalnej cukrodajnej cukrowanej cukrownianej cukrzonej cumowanej cwanej cwelonej cybernetycznej cybernetyzowanej cyckanej cyfrowanej cyganeryjnej cyganionej cyganologicznej cyjanizowanej cyjanowanej cykanej cyklicznej cyklinowanej cykloalifatycznej cyklofrenicznej cykloidalnej cyklometrycznej cyklonalnej cyklonicznej cykloramicznej cyklostroficznej cyklotymicznej cylindrowanej cylindrycznej cynestetycznej cynicznej cynkograficznej cynkonośnej cynkoorganicznej cynkowanej cynoorganicznej cynowanej cyrklowanej cyrkulacyjnej cyrkularnej cyrkumwalacyjnej Cyrylinej cystograficznej cytatologicznej cytoblastycznej cytochemicznej cytodiagnostycznej cytofizjologicznej cytogenetycznej cytohormonalnej cytokinetycznej cytologicznej cytoplazmatycznej cytostatycznej cytowanej cywilistycznej cywilizacyjnej cywilizowanej cywilnej cywilnoprawnej cyzelowanej czadzonej Czarnej czarnej czarniuchnej czarnobrunatnej czarnosecinnej czarnosinej czarnozielonej czarnoziemnej czarowanej czarownej czarterowanej czasochłonnej czasooptymalnej czasoprzestrzennej czatnej czcigodnej czczonej czechizowanej czekanej czekoladopodobnej czeladnej czelnej czelustnej czepianej czepionej czepnej Czermnej Czernej czernionej czerpalnej czerpanej czerwienionej czerwiennej czerwiogubnej czerwonawobrunatnej czerwonej czerwonobrunatnej czerwonosinej czerwonoziemnej czesanej Czesinej Czesławinej częstokrotnej częstowanej człekokształtnej człekopodobnej członkowanej członowanej cznianej czochanej czochranej czołobitnej czołowouchylnej czopowanej czterdziestokrotnej czterechsetnej czternastogodzinnej czternastokrotnej czternastowiecznej czterobarwnej czterodrożnej czterodzielnej czterogodzinnej czteroipółgodzinnej czterojajecznej czterojęzycznej czterokonnej czterokrotnej czterolistnej czteromiesięcznej czteronożnej czteroramiennej czterorodzinnej czterosemestralnej czterosilnej czteroskrzelnej czterostronnej czterostrunnej czterostrzelnej czterotysięcznej czujnej czupurnej czwartorzędnej czworacznej czworobocznej czworokątnej czworonożnej czworościennej czynionej czynnej czyracznej czyszczonej czyściuchnej czytanej czytelnej czytelnianej czytywanej ćmionej ćpanej ćwiartkowanej ćwiartowanej ćwiczebnej ćwiczonej ćwiekowanej ćwierćautomatycznej ćwierćwiecznej ćwikanej dachowanej dadaistycznej dagerotypowanej Dagmarzynej Dagninej Dagusinej daktylicznej daktylograficznej daktyloskopijnej daktyloskopowanej dalekobieżnej dalekonośnej dalekosiężnej dalekowzrocznej Dalisławinej daltonistycznej danej Danielinej Danucinej Danusinej daoistycznej daremnej darniowanej darowanej darowywanej darwinistycznej darzonej datalnej datowanej dawanej dawkowanej dawnej dawnowiecznej dazymetrycznej debarkowanej debetowanej debilnej Deborzynej debugowanej decentralistycznej decentralizacyjnej decentralizowanej decentrowanej dechrystianizowanej decydowanej decymalnej decymowanej decyzyjnej dedukcyjnej dedukowanej dedykacyjnej dedykowanej deelektronizowanej deelektryzowanej deemulgowanej deeskalowanej defaszyzowanej defekacyjnej defekowanej defektologicznej defektowanej defektownej defektywnej defenestrowanej defensywnej deferencyjnej defetystycznej defibracyjnej defibrowanej defibrylacyjnej defibrynowanej definicyjnej definiowalnej definiowanej definitywnej deflacyjnej deflagmowanej deflagracyjnej deflegmacyjnej deflegmowanej deflorowanej defoliacyjnej deformacyjnej deformowanej defragmentowanej defraudowanej degeneracyjnej degeneratywnej degenerowanej deglacjacyjnej deglomeracyjnej deglomerowanej degradacyjnej degradowanej degresywnej degustacyjnej degustowanej dehermetyzacyjnej dehermetyzowanej deheroizacyjnej deheroizowanej dehumanizacyjnej dehumanizowanej deifikowanej deiktycznej deistycznej dejonizowanej dekagonalnej dekanalnej dekantowanej dekapitalizowanej dekapowanej dekartelizowanej dekatyzowanej deklamacyjnej deklamatorycznej deklamowanej deklaracyjnej deklaratywnej deklarowanej deklasowanej deklinacyjnej deklinowanej dekodowanej dekodyfikowanej dekolonizacyjnej dekolonizowanej dekoltowanej dekomercjalizowanej dekompensacyjnej dekompensowanej dekompletowanej dekomponowanej dekompozycyjnej dekompresowanej dekompresyjnej dekomunizacyjnej dekomunizowanej dekoncentracyjnej dekoncentrowanej dekoniunkturalnej dekonspirowanej dekonstrukcyjnej dekonstruktywnej dekontaminowanej dekoracyjnej dekoratywnej dekorowanej dekortykacyjnej dekortykowanej dekowanej dekretowanej dekstralnej dekurażowanej delabializowanej delegacyjnej delegalizacyjnej delegalizowanej delegowanej deleksykalizowanej Delfininej deliberowanej delicyjnej delikatnej delikatniuchnej delimitacyjnej delimitowanej delirycznej deliryjnej delmoplastycznej delożowanej deluwialnej demagnetyzacyjnej demagnetyzowanej demagogicznej demarkacyjnej demaskacyjnej demaskowanej dematerializowanej dementowanej demilitaryzacyjnej demilitaryzowanej demineralizacyjnej demineralizowanej deminutywnej demistyfikacyjnej demistyfikowanej demitologizacyjnej demitologizowanej demiurgicznej demobilizacyjnej demobilizowanej demodulacyjnej demodulowanej demograficznej demokratycznej demokratyzacyjnej demokratyzowanej demoliberalnej demolowanej demonicznej demonizowanej demonofobicznej demonologicznej demonopolizowanej demonstracyjnej demonstrowanej demontowanej demoralizowanej demoskopijnej demotycznej demulgacyjnej demulgowanej denacjonalizowanej denacyfikacyjnej denacyfikowanej denaturacyjnej denaturalizowanej denaturowanej denazalizowanej denazyfikacyjnej denazyfikowanej dendrologicznej dendrometrycznej dendrytycznej denerwowanej denitracyjnej denitryfikacyjnej deniwelacyjnej dennej denominacyjnej denominalnej denominowanej denotacyjnej denotatywnej denotowanej dentalnej dentystycznej denudacyjnej denudowanej denuklearyzacyjnej denuklearyzowanej denuncjowanej deontologicznej deontycznej depalatalizacyjnej depalatalizowanej departamentalnej depenalizacyjnej depenalizowanej depersonalizacyjnej depersonalizowanej depersonifikacyjnej depersonifikowanej depigmentacyjnej depilacyjnej depilowanej deplasowanej depolaryzacyjnej depolaryzowanej depolimeryzowanej depolonizacyjnej depolonizowanej deponowanej depopulacyjnej depopularyzowanej deportacyjnej deportowanej depozycyjnej deprawacyjnej deprawowanej deprecjacyjnej deprecjatywnej deprecjonowanej depresyjnej deprymogenicznej deprymowanej deprywacyjnej deprywatyzacyjnej deprywatyzowanej deptanej deputowanej deranżowanej deratyzacyjnej deratyzowanej dermatologicznej dermatomalnej dermoplastycznej derogacyjnej derogowanej derywacyjnej derywowanej desakralizacyjnej desakralizowanej desantowanej descendentalnej descensyjnej desegregacyjnej desemantyzacyjnej desemantyzowanej deseniowanej desensybilizacyjnej deskowanej deskrypcyjnej deskryptywnej desmologicznej desmosomalnej desmotropicznej desmurgicznej desocjalizacyjnej desocjologizacyjnej desorpcyjnej desowietyzowanej despotycznej destabilizowanej destalinizowanej destandaryzowanej destrukcyjnej destruktywistycznej destruktywnej destruowanej destylacyjnej destylowanej destynowanej destytuowanej desygnowanej deszczodajnej deszczonośnej deszczoodpornej deszczowanej deszczownianej deszyfrowanej detalicznej detalizowanej detalowanej detaszowanej detekcyjnej detektywistycznej detektywnej detencyjnej deterioratywnej deterministycznej determinowanej detoksykacyjnej detoksykowanej detonacyjnej detonowanej detronizacyjnej detronizowanej deuterokanonicznej deuteronomicznej dewaloryzacyjnej dewaloryzowanej dewaluacyjnej dewaluowanej dewastacyjnej dewastowanej dewerbalnej dewiacyjnej dewocyjnej dewolucyjnej dewolutywnej dezadaptacyjnej dezaktualizowanej dezaktywacyjnej dezaktywowanej dezaprobowanej dezatomizowanej dezawuowanej dezelowanej deziluzyjnej dezinflacyjnej dezinformacyjnej dezinformowanej dezintegracyjnej dezintegralnej dezintegrowanej dezinwestycyjnej dezodoryzowanej dezolowanej dezorganizacyjnej dezorganizowanej dezorientowanej dezurbanistycznej Dezyderzynej dezynfekcyjnej dezynfekowanej dezynsekcyjnej dezynsekowanej dezyntegracyjnej dezyntegralnej dezyntegrowanej dębionej diabelnej diabetologicznej diabetycznej diabolicznej diabolizowanej diachronicznej diadycznej diadynamicznej diafonicznej diaforetycznej diafragmowanej diagenetycznej diagnostycznej diagnozowanej diagonalnej diakaustycznej diakonijnej diakrytycznej dialektalnej dialektograficznej dialektologicznej dialektycznej dialektyzowanej dializacyjnej dializowanej dialogicznej dialogizowanej dialogowanej diamagnetycznej diamentodajnej diamentonośnej diamentowanej diametralnej dianetycznej Dianinej diarystycznej diasporycznej diastatycznej diastolicznej diastroficznej diatermicznej diatonicznej dichroicznej dichromatycznej diecezjalnej dielektrycznej dietetycznej digitalnej dimerycznej dimorficznej diofantycznej Dionizinej dioptrycznej dioramicznej diploidalnej dipsomaniakalnej diuretycznej dławionej dławnej dłoniastodzielnej dłoniastowrębnej dłoniastozłożonej dłubanej długachnej długaśnej długojęzycznej długolistnej długopłomiennej długoramiennej długoseryjnej długowiecznej dłutowanej dłużnej dmuchanej doangażowanej doangażowywanej doawansowanej dobadanej dobarwianej dobarwionej Dobiechninej Dobiegniewinej dobielanej dobielonej dobieralnej dobieranej Dobiesławinej dobijanej dobitnej dobranej Dobrochninej dobroczynnej dobrodusznej Dobromilinej Dobromirzynej Dobronieżynej Dobrosławinej dobrowolnej dobrudzanej dobrudzonej dobudowanej dobudowywanej dobudzanej dobudzonej dobywanej docenianej docenionej dochodzonej dochowanej dochowywanej dociąganej dociążanej dociążonej docieczonej dociekanej docieplanej docieplonej docieranej docinanej dociskanej dociułanej docuconej doczekanej doczepianej doczepionej doczepnej doczesnej doczyszczanej doczyszczonej doczytanej doczytywanej dodajnej dodanej dodawanej dodekafonicznej dodrukowanej dodrukowywanej doduszanej doduszonej dodzieranej dodźwiganej dofermentowanej dofermentowywanej dofinansowanej dofinansowywanej dogadanej dogadywanej dogalanej doganianej dogaszanej dogaszonej dogęszczanej dogęszczonej doginanej doglądanej dogładzanej dogładzonej dogłębnej dogmatycznej dogmatyzowanej dognanej dogniatanej dogniecionej dogodnej dogolonej dogonionej dogotowanej dogotowywanej dogradzanej dogranej dogrodzonej dogrywanej dogryzanej dogryzionej dogrzanej dogrzewanej dogwiezdnej dohodowanej dohodowywanej doholowanej doholowywanej doinformowanej doinformowywanej doinstalowanej doinstalowywanej doinwestowanej doinwestowywanej doiwanionej dojadanej dojebanej dojechanej dojedzonej dojnej dojonej dojrzanej dokańczanej dokapitalizowanej dokapitalizowywanej dokarmianej dokarmionej doklejanej doklejonej dokładanej dokładnej dokompletowanej dokompletowywanej dokomponowanej dokomponowywanej dokonanej dokonywanej dokończanej dokończonej dokooptowanej dokooptowywanej dokopanej dokopywanej dokowanej dokradanej dokradzionej dokrajanej dokraszanej dokraszonej dokrawanej dokrewnej dokręcanej dokręconej dokrojonej dokrzyczanej doksograficznej doksologicznej dokształcanej dokształconej doktoralnej doktoryzacyjnej doktoryzowanej doktrynalnej dokumentacyjnej dokumentalizowanej dokumentalnej dokumentarnej dokumentnej dokumentowanej dokupionej dokupowanej dokupywanej dokuwanej dokwaszanej dokwaszonej dokwaterowanej dokwaterowywanej dolanej doleczonej dolepianej dolepionej dolewanej doliczanej doliczonej dolinnej dolistnej dolnej dolorologicznej dolorystycznej dolutowanej dolutowywanej doładowanej doładowywanej doławianej dołączanej dołączonej dołowanej dołowionej dołożonej dołuskanej dołuskiwanej domacicznej domagnesowanej domagnesowywanej domalowanej domalowywanej Domasławinej domawianej domeldowanej domeldowywanej domestykacyjnej domestykalnej Domicelinej domicylowanej domierzanej domierzonej domieszanej domieszkowanej dominacyjnej dominialnej Dominiczynej dominowanej domłacanej domłóconej domniemanej domokrążnej domontowanej domówionej domrażanej domrożonej domurowanej domykanej domyślanej domyślnej domywanej Donacinej donacyjnej donajmowanej donasiennej donaszanej donatystycznej doniesionej doniszczonej donoszonej donośnej dookolnej dookreślanej dookreślonej dooranej doorywanej dopadanej dopakowanej dopakowywanej dopalanej dopalonej dopaminergicznej dopasanej dopasionej dopasowanej dopasowywalnej dopasowywanej dopatrywanej dopatrzonej dopchanej dopełnianej dopełnionej dopędzanej dopędzonej dopieczonej dopiekanej dopieprzanej dopieprzonej dopieranej dopierdalanej dopierdolonej dopierdzielanej dopierdzielonej dopierniczanej dopieszczanej dopieszczonej dopijanej dopilnowanej dopilnowywanej dopiłowanej dopiłowywanej dopinanej dopingowanej dopisanej dopisywanej doplątanej dopłacanej dopłaconej dopompowanej dopompowywanej doposażanej doposażonej dopowiadanej dopowiedzianej dopożyczanej dopożyczonej dopracowanej dopracowywanej dopranej doprasowanej doprasowywanej dopraszanej doprawianej doprawionej doprażanej doprażonej doprecyzowanej doprecyzowywanej doproszonej doprowadzanej doprowadzonej doprzędzionej doprzędzonej doprzęganej doprzężonej dopuszczalnej dopuszczanej dopuszczonej dopychanej dopytanej dopytywanej dorabianej dorachowanej dorachowywanej doradzanej doradzonej doraźnej doredagowanej doregulowanej doregulowywanej doręczalnej doręczanej doręcznej doręczonej Dorianinej dorobionej Dorocinej dorocznej dorodnej dorozumianej dorozumiewanej dorównanej dorsalnej dorszokształtnej dorwanej Dorydzinej dorysowanej dorysowywanej dorywanej dorzecznej dorzeźbionej dorzucanej dorzuconej dorzynanej dosadnej dosadzanej dosadzonej dosalanej dosiadanej dosiadywanej dosianej dosiebnej dosiecznej dosieczonej dosiedlanej dosiedlonej dosiekanej dosiewanej dosięgalnej dosięganej dosiężnej dosiężonej doskładanej doskonalonej doskórnej doskrobanej doskrobywanej dosładzanej dosłanej dosłodzonej dosłonecznej dosłownej dosłuchanej dosłuchiwanej dosłyszalnej dosłyszanej dosmaczanej dosmaczonej dosmażanej dosmażonej dosolonej dospanej dospawanej dostanej dostarczanej dostarczonej dostatecznej dostawanej dostawianej dostawionej dostawnej dostępnej dostojnej dostosowanej dostosowywanej dostrajanej dostrojonej dostrzegalnej dostrzeganej dostrzelanej dostrzelonej dostrzeżonej dostudzanej dostudzonej dosuszanej dosuszonej dosuwanej dosyłanej dosypanej dosypianej dosypywanej doszczelnianej doszczelnionej doszczętnej doszkalanej doszkolonej doszlifowanej doszlifowywanej doszlusowanej doszlusowywanej doszorowanej doszorowywanej dosztukowanej dosztukowywanej doszywanej dościelanej dościganej dośledzanej dośledzonej dośnionej dośpiewanej dośpiewywanej dośrodkowanej dośrodkowywanej dośrubowanej dośrubowywanej doświadczalnej doświadczanej doświadczonej doświetlanej doświetlonej dotachanej dotacyjnej dotaczanej dotańcowanej dotańczonej dotapianej dotarganej dotaskanej dotaszczonej dotchawicznej dotlenianej dotlenionej dotłaczanej dotłoczonej dotłuczonej dotoczonej dotopionej dotowanej dotraconej dotransportowanej dotrawianej dotrawionej dotruwanej dotrzymanej dotrzymywanej dotuczanej dotuczonej doturlanej dotwarzanej dotworzonej dotykalnej dotykanej doubezpieczonej douczanej douczonej doustnej dousznej dowalanej dowalonej dowartościowanej dowartościowywanej dowarzanej dowarzonej doważanej doważonej dowcipnej dowędzanej dowędzonej dowiązanej dowiązywanej dowiedzionej dowiercanej dowierconej dowietrznej dowiezionej dowilżanej dowleczonej dowlekanej dowodnej dowodzonej dowolnej dowoływanej dowożonej dozbrajanej dozbrojonej dozgonnej dozielenionej doziemnej doziębionej dozłoconej doznanej doznawanej dozometrycznej dozorowanej dozowanej dozwalanej dozwolonej dozymetrycznej dożeranej dożuwanej dożylnej dożynanej dożywanej dożywianej dożywionej dożywotnej dracznej dragowanej dramaturgicznej dramatycznej dramatyzacyjnej dramatyzowanej drapaczowanej drapanej draperiowanej drapieżnej drapowanej drastycznej drażnionej
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abdominalnej, abdykacyjnej, aberracyjnej, abiogennej, abiologicznej, abiotycznej, abisalnej, ablacyjnej, ablaktowalnej, ablaktowanej, ablatywnej, ablegrowanej, abolicjonistycznej, abolicyjnej, abonowanej, aborcyjnej, abradowanej, abrazyjnej, abrewiacyjnej, abrewiaturalnej, abrogowanej, absencyjnej, absolutnej, absolutoryjnej, absolutystycznej, absolutyzowanej, absolwowanej, absorbowalnej, absorbowanej, absorpcyjnej, abstrahowanej, abstrakcyjnej, abstynencyjnej, absurdalizowanej, absurdalnej, absydalnej, abszytowanej, abulicznej, abysalnej, acetonemicznej, acetylowanej, achromatycznej, achromatyzacyjnej, acidofilnej, acydofilnej, acyklicznej, acylowanej, adaptabilnej, adaptacyjnej, adaptatywnej, adaptowanej, addukcyjnej, addycyjnej, addytywnej, adekwatnej, adhezyjnej, adiabatycznej, adiaforycznej, adiustacyjnej, adiustowanej, administracyjnej, administrowanej, admiracyjnej, admirowanej, adnominalnej, adnotowanej, adolescencyjnej, adonicznej, adopcyjnej, adoptowanej, adoracyjnej, adornowanej, adorowanej, adrenergicznej, adresatywnej, adresowanej, adsorbowalnej, adsorbowanej, adsorpcyjnej, adwekcyjnej, adwentystycznej, adwerbalnej, adwerbialnej, aerodynamicznej, aerodyspersyjnej, aeroenergetycznej, aerofotograficznej, aerogeofizycznej, aerograficznej, aerokinetycznej, aerologicznej, aeromechanicznej, aeronautycznej, aeronawigacyjnej, aeronomicznej, aeroponicznej, aerostatycznej, aeroterapeutycznej, aerotriangulacyjnej, aerotycznej, aerozoicznej, aerozolowanej, aestetycznej, afabularnej, afatycznej, afektacyjnej, afektowanej, afektownej, afektywnej, afelicznej, aferalnej, aferogennej, afiguralnej, afiksalnej, afiliacyjnej, afiliowanej, afinicznej, afinowanej, afirmacyjnej, afirmatywnej, afirmowanej, afiszowanej, afizjologicznej, afleksyjnej, afonicznej, aforystycznej, afotycznej, afrodyzjakalnej, afrontowanej, afrykanistycznej, afrykanizowanej, afrykanologicznej, agencyjnej, agenturalnej, agitacyjnej, agitowanej, aglomeracyjnej, aglomerowanej, aglutacyjnej, aglutynacyjnej, aglutynowanej, agmatoploidalnej, agnacyjnej, agnostycystycznej, agnostycznej, agogicznej, agonalnej, agonicznej, agonistycznej, agradacyjnej, agramatycznej, agrarnej, agrarystycznej, agrawacyjnej, agrawowanej, agregacyjnej, agregatowanej, agregowanej, agresyjnej, agresywnej, agrobiologicznej, agrochemicznej, agroekologicznej, agroekonometrycznej, agrofizycznej, agrogeologicznej, agromechanicznej, agromelioracyjnej, agronomicznej, agrotechnicznej, agroturystycznej, ahistorycznej, ahumanistycznej, aideologicznej, aikonicznej, aintelektualnej, ajencyjnej, ajtiologicznej, ajurwedycznej, akademicznej, akademijnej, akademizowanej, akarologicznej, akatalektycznej, akataleptycznej, akcedencyjnej, akceleracyjnej, akcentacyjnej, akcentologicznej, akcentowanej, akcentuacyjnej, akceptacyjnej, akceptowalnej, akceptowanej, akcesorycznej, akcesoryjnej, akcesyjnej, akcjonistycznej, akcydentalnej, akcyjnej, akefalicznej, aklamacyjnej, aklamowanej, aklimatyzacyjnej, aklimatyzowanej, akmeistycznej, akognitywnej, akomodacyjnej, akomodowanej, akrecyjnej, akredytacyjnej, akredytowanej, akredytywnej, akroamatycznej, akrobacyjnej, akrobatycznej, akrocentrycznej, akronimicznej, akropetalnej, akroplastycznej, akrosomalnej, aksamitnej, aksjologicznej, aksjomatycznej, aksjonistycznej, aksonometrycznej, aktualistycznej, aktualizacyjnej, aktualizowanej, aktualnej, aktuarialnej, aktynicznej, aktynometrycznej, aktywacyjnej, aktywistycznej, aktywizacyjnej, aktywizowanej, aktywnej, aktywowanej, akulturacyjnej, akumulacyjnej, akumulowanej, akuratnej, akustooptycznej, akustycznej, akuszeryjnej, akuzatywnej, akwanautycznej, akwarystycznej, akwirowanej, akwizycyjnej, alarmistycznej, alarmowanej, albinotycznej, alchemicznej, aleatorycznej, alegorycznej, alegoryzowanej, alegowanej, aleksandrycznej, alergennej, alergicznej, alergizowanej, alergologicznej, alfaaktywnej, alfabetycznej, alfanumerycznej, algebraicznej, algologicznej, algorytmicznej, algorytmizowanej, alicyklicznej, alienacyjnej, alienowanej, alifatycznej, alimentacyjnej, alimentowanej, alinearnej, aliteracyjnej, alkalicznej, alkalifilnej, alkalizowanej, alkiloaromatycznej, alkilowanej, alkoholicznej, alkoholizowanej, alkohologicznej, alkowianej, allelicznej, allelopatycznej, allochromatycznej, allochtonicznej, allogamicznej, allogenicznej, allopatrycznej, alloploidalnej, allopoliploidalnej, allosterycznej, allotropijnej, alochromatycznej, alochtonicznej, alodialnej, alodynowanej, alofonicznej, alogamicznej, alogenicznej, alogicznej, alograficznej, alokacyjnej, alokowanej, alokucyjnej, alomorficznej, alopatrycznej, alopatycznej, aloplastycznej, aloploidalnej, alopoliploidalnej, alotropijnej, alpinistycznej, altaryjnej, alternacyjnej, alternatywnej, alternowanej, alterocentrycznej, alterowanej, altimetrycznej, altruistycznej, aluminiowanej, aluminograficznej, aluminotermicznej, aluwialnej, aluzyjnej, alweolarnej, amagnetycznej, amalgamowanej, amaterialnej, ambarasowanej, ambarkowanej, ambicjonalnej, ambicyjnej, ambiofonicznej, ambitnej, ambiwalentnej, ambulakralnej, ambulatoryjnej, ameboidalnej, amelioracyjnej, amentywnej, amerykanistycznej, amerykanizowanej, ametabolicznej, ametamorficznej, ametodycznej, amfibijnej, amfibiotycznej, amfibolicznej, amfibologicznej, amfibrachicznej, amfidromicznej, amfiploidalnej, amfiprotycznej, amfiteatralnej, amfolitycznej, amforycznej, amfoterycznej, amidystycznej, aminowanej, amitotycznej, amnestionowanej, amnestiowanej, amnestycznej, amnestyjnej, amnezyjnej, amoniakalnej, amoniakowanej, amoniotelicznej, amonowanej, amoralnej, amorficznej, amortyzacyjnej, amortyzowanej, amorycznej, amotorycznej, ampelograficznej, ampelologicznej, amperometrycznej, amplifikacyjnej, amplifikowanej, amputacyjnej, amputowanej, amunicyjnej, anabaptystycznej, anabatycznej, anabiotycznej, anabolicznej, anachronicznej, anadromicznej, anaerobicznej, anaerobiotycznej, anafilaktycznej, anaforetycznej, anaforycznej, anaglificznej, anagogicznej, anagramatycznej, anagramowanej, anakolutycznej, anakreontycznej, analeptycznej, analfabetycznej, analgetycznej, analitycznej, analizowanej, analnej, analogicznej, anamnestycznej, anamorficznej, anamorfotycznej, anankastycznej, anapestycznej, anapsydalnej, anarchicznej, anarchistycznej, anarchizowanej, anastatycznej, anatoksycznej, anatomicznej, ancestralnej, androfobicznej, androgenicznej, androgennej, androginicznej, androgynicznej, androidalnej, androkefalicznej, andrologicznej, andynistycznej, anegdotycznej, aneksjonistycznej, aneksyjnej, anektowanej, anemicznej, anemochorycznej, anemogamicznej, anemometrycznej, anencefalicznej, anergicznej, anestetycznej, anestezjologicznej, anestezyjnej, aneuploidalnej, angażowanej, angelicznej, angelologicznej, angielskojęzycznej, angielszczonej, angiochirurgicznej, angiograficznej, angiologicznej, anglezowanej, anglistycznej, anglizowanej, anglojęzycznej, angobowanej, anhelicznej, anhellicznej, anhemitonicznej, anihilacyjnej, anihilowanej, animacyjnej, animalistycznej, animalizowanej, animalnej, animatronicznej, animistycznej, animizacyjnej, animizowanej, animowanej, anizotomicznej, ankietowanej, ankietyzacyjnej, ankietyzowanej, ankrowanej, annalistycznej, annominacyjnej, anodowanej, anodyzowanej, anoetycznej, anoksemicznej, anomalnej, anomicznej, anonsowanej, anoreksyjnej, anorektycznej, anorganicznej, anormalnej, anormatywnej, anorogenicznej, antagonistycznej, antagonizowanej, antarktycznej, antecedentnej, antedatowanej, antologicznej, antologijnej, antonimicznej, antropicznej, antropocentrycznej, antropofagicznej, antropogenetycznej, antropogenicznej, antropograficznej, antropoidalnej, antropologicznej, antropometrycznej, antropomorficznej, antropomorfizowanej, antroponimicznej, antroponomicznej, antroposkopijnej, antropotechnicznej, antropozoficznej, antropozoicznej, antyaborcyjnej, antyabstrakcyjnej, antyajencyjnej, antyakustycznej, antyalergicznej, antyartystycznej, antyarytmicznej, antyautorytarnej, antyautorytatywnej, antybakteryjnej, antybiotycznej, antybiurokratycznej, antycieplnej, antycyklonalnej, antycypacyjnej, antycypowanej, antycywilizacyjnej, antycznej, antydatowanej, antydemokratycznej, antydepresyjnej, antydespotycznej, antydetonacyjnej, antydiuretycznej, antydogmatycznej, antydynastycznej, antyegalitarnej, antyekonomicznej, antyemocjonalnej, antyempirycznej, antyestetycznej, antyfeministycznej, antyfeudalnej, antyfonalnej, antyfonicznej, antyfrykcyjnej, antyglobalistycznej, antyglobalizacyjnej, antygradacyjnej, antygrzybicznej, antyheroicznej, antyhierarchicznej, antyhigienicznej, antyhormonalnej, antyhumanistycznej, antyhumanitarnej, antyimperialnej, antyimplozyjnej, antyinflacyjnej, antyintelektualnej, antyironicznej, antykadencyjnej, antykizowanej, antyklerykalnej, antyklinalnej, antykoincydencyjnej, antykolizyjnej, antykolonialnej, antykolonistycznej, antykomercyjnej, antykomunikatywnej, antykomunistycznej, antykoncepcyjnej, antykonstytucyjnej, antykorozyjnej, antykorupcyjnej, antykościelnej, antykwarycznej, antyliberalnej, antylimfocytarnej, antylogicznej, antylustracyjnej, antymafijnej, antymagnetycznej, antymanualnej, antymitotycznej, antymotywacyjnej, antynarkotycznej, antynatalistycznej, antynomicznej, antynomijnej, antynomistycznej, antynuklearnej, antyoksydacyjnej, antypanicznej, antypartyjnej, antypatriotycznej, antypatycznej, antypedagogicznej, antyperystaltycznej, antypodalnej, antypodycznej, antypornograficznej, antypsychologicznej, antyradiolokacyjnej, antyrealistycznej, antyrecesyjnej, antyreformistycznej, antyreligijnej, antyreumatycznej, antyrewolucyjnej, antyrodzinnej, antyrojalistycznej, antyromantycznej, antysanacyjnej, antysanitarnej, antyschematycznej, antyscholastycznej, antysejsmicznej, antyseptycznej, antysocjalistycznej, antyspekulacyjnej, antyspołecznej, antystatycznej, antystroficznej, antysyjonistycznej, antysymetrycznej, antyterrorystycznej, antytetycznej, antytoksycznej, antytotalitarnej, antyunijnej, antyurbanistycznej, antyutopijnej, antywibracyjnej, antywojennej, anulowanej, aortalnej, aortograficznej, aorystycznej, apagogicznej, apartyjnej, aparycyjnej, apatetycznej, apatriotycznej, apatycznej, apedagogicznej, apelacyjnej, apelatywnej, apercepcyjnej, apercypowanej, aperiodycznej, apertyzacyjnej, apetycznej, apetytnej, aphelicznej, apikalnej, apiterapeutycznej, aplanatycznej, aplikacyjnej, aplikowanej, apochromatycznej, apodyktycznej, apofatycznej, apofonicznej, apoftegmatycznej, apogamicznej, apokaliptycznej, apokarpicznej, apokopicznej, apokryficznej, apolitycznej, apologetycznej, apologicznej, apologizowanej, apoplektycznej, apoptotycznej, aporetycznej, aportowanej, apostatycznej, aposteriorycznej, aposteriorystycznej, apostołowanej, apostroficznej, apoteozowanej, apotropaicznej, apotropeicznej, apozycyjnej, aprecjacyjnej, apretowanej, apreturowanej, apriorycznej, apriorystycznej, aprobatywnej, aprobowanej, aproksymacyjnej, aproksymatywnej, aproksymowanej, aprotycznej, aprowidowanej, aprowincjonalnej, aprowizacyjnej, apsychologicznej, apsydalnej, apsydialnej, aptecznej, arabistycznej, arabizowanej, arabskojęzycznej, arachnologicznej, aranżacyjnej, aranżowanej, arbitralnej, arbitrażowanej, arborealnej, archaicznej, archaistycznej, archaizacyjnej, archaizowanej, archeograficznej, archeologicznej, archeopterycznej, archeotecznej, archeozoicznej, archeozoologicznej, archetypicznej, archidiakonalnej, archidiecezjalnej, archikatedralnej, architektonicznej, archiwalnej, archiwistycznej, archiwizacyjnej, archiwizowanej, arcybanalnej, arcydelikatnej, arcydowcipnej, arcydurnej, arcydziwnej, arcygroźnej, arcykosztownej, arcyksiężnej, arcynudnej, arcyoddanej, arcypięknej, arcypoważnej, arcyprawomyślnej, arcyskomplikowanej, arcyskromnej, arcyspektakularnej, arcysugestywnej, arcyswobodnej, arcyśmiesznej, arcytrudnej, arcyważnej, arcyzabawnej, arealistycznej, arealnej, areligijnej, arendowanej, areograficznej, areometrycznej, areopagicznej, aresztowanej, arfowanej, argentometrycznej, argumentacyjnej, argumentowanej, arianistycznej, ariostycznej, arkfunkcyjnej, arktycznej, armenoidalnej, armijnej, armilarnej, aromantycznej, aromaterapeutycznej, aromatycznej, aromatyzacyjnej, aromatyzowanej, arsenoorganicznej, arterialnej, arteriograficznej, arteryjnej, artretycznej, artrologicznej, artyficjalnej, artykulacyjnej, artykułowanej, artystycznej, arylowanej, arystokratycznej, arystotelicznej, arytmetycznej, arytmicznej, arytmograficznej, ascendentalnej, ascensyjnej, ascetycznej, asejsmicznej, aseksualnej, asekuracyjnej, asekurowanej, asemantycznej, asenizacyjnej, asenizowanej, aseptycznej, asertorycznej, asertywnej, asfaltowanej, asocjacjonistycznej, asocjacyjnej, asocjalnej, asocjatywnej, asocjowanej, asomatycznej, aspiracyjnej, aspirowanej, aspołecznej, astatycznej, astenicznej, astmatycznej, astralnej, astrobiologicznej, astrochemicznej, astrofizycznej, astrologicznej, astrometrycznej, astronautycznej, astronawigacyjnej, astronomicznej, astygmatycznej, asygmatycznej, asygnacyjnej, asygnowanej, asylabicznej, asymetrycznej, asymilacyjnej, asymilowanej, asymptotycznej, asynchronicznej, asyndetycznej, atakowanej, ataktycznej, ataraktycznej, atawistycznej, ateistycznej, ateizowanej, atematycznej, atemporalnej, atencjonalnej, atestacyjnej, atestowanej, atetotycznej, atletycznej, atmofilnej, atmosferycznej, atoksycznej, atomistycznej, atomizowanej, atonalnej, atonicznej, atrakcyjnej, atranzytywnej, atraumatycznej, atrialnej, atroficznej, atrybucyjnej, atrybutywnej, audialnej, audiencjonalnej, audiencyjnej, audiologicznej, audiometrycznej, audiowizualnej, audytoryjnej, audytywnej, augmentatywnej, aukcjonowanej, aukcyjnej, auktorialnej, auskultowanej, australnej, australoidalnej, autarkicznej, autentycznej, autentystycznej, autoagresyjnej, autoagresywnej, autobiograficznej, autobiografizowanej, autochtonicznej, autodestrukcyjnej, autodydaktycznej, autoerotycznej, autofagicznej, autogamicznej, autogenicznej, autogennej, autograficznej, autografowanej, autohipnotycznej, autoimmunizacyjnej, autoimmunologicznej, autoironicznej, autokatalitycznej, autokefalicznej, autokorelacyjnej, autokratycznej, autokreacyjnej, autokrytycznej, autolitycznej, autolizowanej, automatycznej, automatyzacyjnej, automatyzowanej, autometamorficznej, automorficznej, autonomicznej, autonomistycznej, autonomizowanej, autooksydacyjnej, autoplastycznej, autoploidalnej, autopoliploidalnej, autopromocyjnej, autoproteolitycznej, autopsyjnej, autorefleksyjnej, autoregulacyjnej, autorotacyjnej, autorytarnej, autorytatywnej, autoryzacyjnej, autoryzowanej, autotelicznej, autotematycznej, autoterapeutycznej, autotroficznej, autystycznej, awansowanej, awantażownej, awaryjnej, awerroistycznej, awersyjnej, awiacyjnej, awiotechnicznej, awizacyjnej, awizowanej, azoicznej, azotolubnej, azotowanej, azymutalnej, ażurowanej, babcinej, babranej, babuninej, bachicznej, bacznej, badanej, badziewnej, bagatelizowanej, bagatelnej, bagiennej, bagrowanej, bajanej, bajcowanej, bajecznej, bajerowanej, bajronicznej, bajronistycznej, bajtlowanej, bakelizowanej, bakierowanej, bakonistycznej, bakteriolitycznej, bakteriologicznej, bakteriostatycznej, bakteryjnej, balastowanej, balistycznej, balladycznej, balneoklimatycznej, balneologicznej, balneotechnicznej, balotowanej, balsamicznej, balsamowanej, bałamuconej, bałamutnej, bałuszonej, bałwanionej, bałwochwalonej, banalizowanej, banalnej, bandażowanej, banderolowanej, banitowanej, bantuidalnej, baptystycznej, barbaryzowanej, bariatrycznej, barometrycznej, bartnej, barwionej, barwnej, barycentrycznej, barycznej, barykadowanej, batalistycznej, bateryjnej, batialnej, batikowanej, batożonej, batygraficznej, batymetrycznej, bawełnianej, bawełnianopodobnej, bawełnopodobnej, bawialnej, bawionej, bazgranej, bazgrolonej, bazylikalnej, bąkanej, beatyfikacyjnej, beatyfikowanej, bebeszonej, bechtanej, beczanej, beczkowanej, behawioralnej, behawiorystycznej, bejcowanej, beletrystycznej, beletryzacyjnej, beletryzowanej, belkowanej, belowanej, bełkotanej, bełtanej, beneficjalnej, bentonicznej, besemerowanej, besztanej, betaaktywnej, betonowanej, bezapelacyjnej, bezawaryjnej, bezbakteryjnej, bezbarwnej, bezbateryjnej, bezbłędnej, bezbolesnej, bezbożnej, bezbronnej, bezbrzeżnej, bezcennej, bezceremonialnej, bezchmurnej, bezcielesnej, bezczelnej, bezczeszczonej, bezczynnej, bezdecyzyjnej, bezdennej, bezdogmatycznej, bezdomnej, bezdrożnej, bezdrzewnej, bezdusznej, bezdymnej, bezdyskusyjnej, bezdziedzicznej, bezdzietnej, bezdźwięcznej, bezecnej, bezenergetycznej, bezfleksyjnej, bezforemnej, bezgarbnej, bezgłośnej, bezgranicznej, bezgrzesznej, bezgwiezdnej, bezimiennej, bezimplozyjnej, bezindukcyjnej, bezinercyjnej, bezinteresownej, bezinwazyjnej, bezinwestycyjnej, bezkalorycznej, bezkarnej, bezkoleśnej, bezkolizyjnej, bezkonkurencyjnej, bezkonnej, bezkostnej, bezkresnej, bezkrytycznej, bezkształtnej, bezkwietnej, bezleśnej, bezlistnej, bezlitosnej, bezludnej, bezładnej, bezmiernej, bezmięsnej, bezmroźnej, bezmyślnej, beznadziejnej, beznamiętnej, beznasiennej, beznożnej, bezobłocznej, bezojczyźnianej, bezokiennej, bezoperacyjnej, bezopresyjnej, bezostnej, bezowocnej, bezowulacyjnej, bezpartyjnej, bezpiecznej, bezpłatnej, bezpłodnej, bezpłomiennej, bezpodstawnej, bezpotomnej, bezpowietrznej, bezpowrotnej, bezpożytecznej, bezprawnej, bezprefiksalnej, bezpretensjonalnej, bezprodukcyjnej, bezproduktywnej, bezpromiennej, bezpruderyjnej, bezpryncypialnej, bezprzykładnej, bezprzytomnej, bezpylnej, bezradnej, bezrdzennej, bezrefleksyjnej, bezreligijnej, bezrobotnej, bezrolnej, bezrozumnej, bezrybnej, bezrządnej, bezrzęsnej, bezsennej, bezsensownej, bezsilnej, bezskutecznej, bezsłonecznej, bezsłownej, bezsolnej, bezspornej, bezsprzecznej, bezstratnej, bezstronnej, bezsufiksalnej, bezszelestnej, bezszumnej, bezśnieżnej, beztrwożnej, bezumownej, bezustannej, bezusznej, bezużytecznej, bezwibracyjnej, bezwiednej, bezwietrznej, bezwładnej, bezwłasnowolnej, bezwodnej, bezwolnej, bezwonnej, bezwstydnej, bezwymiennej, bezwzględnej, bezzasadnej, bezzębnej, bezzwłocznej, bezzwrotnej, bezżennej, bębnowanej, bialuchnej, białkopodobnej, białkowanej, białoczelnej, białorunnej, białorzytnej, biblijnej, bibliograficznej, bibliologicznej, bibliotecznej, biblistycznej, bichronicznej, biczowanej, bidnej, biednej, biedniuchnej, bieganej, Bielawnej, bielicowanej, bielicoziemnej, bieliźnianej, bielonej, bieluchnej, biernej, bierzmowanej, biesiadnej, bieżnej, bieżnikowanej, bifilarnej, bifunkcyjnej, bifurkacyjnej, bigamicznej, biglowanej, bigoteryjnej, bigowanej, bijanej, bilabialnej, bilansowanej, bilateralnej, biletowanej, bilinearnej, bilingwalnej, biliteralnej, bilokacyjnej, bimetalicznej, bimodalnej, bimorficznej, binarnej, bindowanej, binokularnej, binominalnej, bioagrotechnicznej, bioaktywnej, bioakustycznej, bioastronautycznej, biobibliograficznej, biocenologicznej, biocenotycznej, biochemicznej, biocybernetycznej, biodynamicznej, bioekologicznej, bioelektronicznej, bioelektrycznej, bioenergetycznej, bioenergotermicznej, biofilnej, biofizycznej, biogenetycznej, biogenicznej, biogennej, biogeocenologicznej, biogeochemicznej, biogeograficznej, biograficznej, bioinżynieryjnej, biokatalitycznej, bioklimatologicznej, bioklimatycznej, biokorozyjnej, biologicznej, biologistycznej, biologizowanej, bioluminescencyjnej, biomagnetycznej, biomechanicznej, biomedycznej, biometalurgicznej, biometeorologicznej, biometrycznej, bionicznej, bioorganicznej, bioplazmatycznej, biopsychicznej, biosocjologicznej, biosonicznej, biostatycznej, biosterowanej, biosyntetycznej, biotechnicznej, biotechnologicznej, bioterapeutycznej, bioterrorystycznej, biotycznej, bioweterynaryjnej, biozgodnej, bipolarnej, birbantowanej, birofilistycznej, biseksualnej, biskwitowanej, bisowanej, bistabilnej, bitewnej, bitnej, bitonalnej, bitumicznej, bitumowanej, biurokratycznej, biurokratyzowanej, bizantynizowanej, biżuteryjnej, blachowanej, bladozielonej, bladziuchnej, blankowanej, blanszowanej, blanżerowanej, blaszanej, blaszkoskrzelnej, blatnej, blazonowanej, blechowanej, bledziuchnej, blefowanej, blichowanej, blindowanej, bliskorębnej, bliskoznacznej, bliziuchnej, blokowanej, bluffowanej, bluszczolistnej, bluzganej, błagalnej, błaganej, bławatnej, błędnej, błękitnej, błękitnozielonej, błoconej, błogosławionej, błotnej, błyskawicznej, boazeryjnej, bocznej, bocznikowanej, bocznościennej, bodzonej, bodźcowanej, bogaconej, bogatokalorycznej, bogobojnej, bogoojczyźnianej, bohemistycznej, bojkotowanej, boksowanej, bolesnej, bolometrycznej, bombardowanej, bombastycznej, bonapartystycznej, bonderyzowanej, bonifikowanej, boniowanej, bonitacyjnej, bonitowanej, bonowanej, bookowanej, borealnej, borgowanej, bornej, borowanej, borowodorowanej, borówczanej, botanicznej, bożnicznej, brachygraficznej, brakowanej, brakownej, bramkostrzelnej, bramowanej, branej, brasowanej, bratanej, brązowanej, brązowionej, brązowoczarnej, brązowoczerwonej, brązowozielonej, brechanej, brechtanej, Brennej, bromatologicznej, bromowanej, bronionej, bronnej, bronowanej, broszowanej, broszurowanej, browarnej, browarnianej, brudnej, brudnoczerwonej, brudnozielonej, brudzonej, brukanej, brukowanej, brukwianej, brunatnej, brunatnionej, brunatnoczarnej, brunatnoczerwonej, brunatnozielonej, brutalizowanej, brutalnej, bruzdkowanej, bruzdowanej, brużdżonej, brykietowanej, brylantynowanej, bryzganej, brzanej, brząkanej, brzdąkanej, brzdękanej, brzemiennej, brzeżnej, brzękanej, brzonej, brzusznej, buchalteryjnej, buchtowanej, buddaistycznej, budowanej, budowlanej, budzonej, budżetowanej, buforowanej, bujanej, bujnej, bukolicznej, bukowanej, buksowanej, bulimicznej, bulonej, bulwersowanej, bułanej, bułczanej, bułgarystycznej, bułgaryzowanej, bunkropodobnej, bunkrowanej, buntowanej, buńczucznej, buraczanej, burozielonej, bursalnej, bursztynodajnej, bursztynonośnej, burzonej, burżuazyjnej, butaforyjnej, butelkowanej, butelkowozielonej, butnej, bydlęconej, bzdurnej, bzykanej, cacanej, cackanej, caluchnej, całkowalnej, całkowanej, całodziennej, całogodzinnej, całomiesięcznej, całonocnej, całopalnej, całorocznej, całorolnej, całosemestralnej, całowanej, całowiecznej, całowieczornej, całunnej, całuśnej, cechowanej, Cecylinej, cedowanej, cedzonej, cefalokształtnej, cefalometrycznej, cegielnianej, cegiełkowanej, ceglanej, ceglastoczerwonej, cegłopodobnej, celebracyjnej, celebrowanej, Celestyninej, Celininej, celkowanej, cellograficznej, celnej, celomatycznej, celowanej, celtologicznej, celularnej, cembrowanej, cementacyjnej, cementochłonnej, cementooszczędnej, cementowanej, cementownianej, cenestetycznej, cenionej, cennej, cenocytycznej, cenogenetycznej, cenotycznej, centezymalnej, centralistycznej, centralizacyjnej, centralizowanej, centralnej, centrowanej, centrycznej, centryfugalnej, centryfugowanej, centrypetalnej, centrystycznej, centurialnej, cenzorowanej, cenzuralnej, cenzurowanej, ceramicznej, cerebralnej, ceremonialnej, cerkiewnej, cerograficznej, ceroplastycznej, cerowanej, certyfikacyjnej, certyfikowanej, cetologicznej, cewionej, cewnikowanej, cezarycznej, Cezaryninej, cezarystycznej, cętkowanej, chachmęconej, chalkofilnej, chamranej, chaotycznej, chapanej, charakternej, charakterologicznej, charakteropatycznej, charakterystycznej, charakteryzowanej, charytatywnej, charytologicznej, charyzmatycznej, chasmogamicznej, chcianej, cheironomicznej, chejroskopijnej, chelatowanej, chemicznej, chemicznofizycznej, chemigraficznej, chemizacyjnej, chemizowanej, chemoautotroficznej, chemogenicznej, chemometrycznej, chemonastycznej, chemoodpornej, chemotaktycznej, chemoterapeutycznej, chemotronicznej, chemotropicznej, chemoutwardzalnej, chędożonej, chętnej, chiliastycznej, chimernej, chimerycznej, chiralnej, chironomicznej, chiropterologicznej, chirurgicznej, chlanej, chlapanej, chlastanej, chlebnej, chlebodajnej, chlewnej, chlipanej, chlorkowanej, chloroformowanej, chloropochodnej, chlorowanej, chlorowcopochodnej, chlorowcowanej, chlubnej, chlustanej, chłapanej, chłeptanej, chłodnej, chłodzonej, chłonnej, chłostanej, chmielnej, chmielonej, chmielowanej, chmurnej, chmurzonej, chochlowanej, chodnej, cholernej, cholerycznej, choliambicznej, cholijambicznej, cholinergicznej, chomikowanej, chondrologicznej, chopinologicznej, chorągiewnej, chorągwianej, chordotonalnej, choregicznej, choreicznej, choreograficznej, choreologicznej, choriambicznej, chorijambicznej, chorobnej, chorograficznej, chorologicznej, chowanej, chóralnej, chromatograficznej, chromatografowanej, chromatycznej, chromianowanej, chromogenicznej, chromolonej, chromoniklowanej, chromosferycznej, chromosomalnej, chromotaktycznej, chromotropicznej, chromowanej, chronicznej, chronionej, chronograficznej, chronologicznej, chronologizacyjnej, chronologizowanej, chronometrowanej, chronometrycznej, chronozoficznej, chrupanej, chrupotanej, chruścianej, chrystianizacyjnej, chrystianizowanej, chrystocentrycznej, chrystologicznej, chrystozoficznej, chrzanionej, chrząstnej, chrzcielnej, chrzczonej, chrzestnej, chrzęstnej, chtonicznej, chuchanej, chudzonej, chutnej, chwaconej, chwalebnej, Chwalisławinej, chwalnej, chwalonej, chwatnej, chwianej, chwiejnej, chwierutanej, chwierutnej, chwilopomnej, chwyconej, chwytanej, chwytnej, chybianej, chybionej, chybotanej, chylonej, ciachanej, ciałopalnej, ciałopodobnej, ciamkanej, ciapanej, Ciasnej, ciasnej, ciąganej, ciągnionej, cichobieżnej, cichociemnej, cichostrzelnej, Ciechosławinej, ciekawionej, ciekłokrystalicznej, cielesnej, cielnej, ciemiężonej, ciemnej, ciemnobłękitnej, ciemnobrunatnej, ciemnoczerwonej, ciemnoszarozielonej, ciemnozielonej, cieniolubnej, cienionej, cieniowanej, cienioznośnej, cieniuchnej, cienkolistnej, cienkoprzędnej, cienkorunnej, cienkościennej, ciepanej, cieplarnianej, cieplnej, ciepluchnej, ciepłochłonnej, ciepłochronnej, ciepłochwiejnej, ciepłodajnej, ciepłolubnej, ciepłowodnej, ciepłozgrzebnej, ciernej, ciernionej, cierpianej, cieszonej, ciężarnej, ciężkostrawnej, ciężkozbrojnej, cineramicznej, ciocinej, ciosanej, ciotczynej, ciotecznej, ciskanej, Cisnej, ciszonej, ciśnionej, ciukanej, ciułanej, ciupanej, ciupcianej, ciurkanej, clonej, cmentarnej, cmentarnianej, cmokanej, cmoktanej, cnej, cochanej, codziennej, coelomatycznej, cofanej, cogodzinnej, cojesiennej, cokwartalnej, comiesięcznej, coniedzielnej, conocnej, corannej, corocznej, cowieczornej, córczynej, cuconej, cudacznej, cudnej, cudotwornej, cudownej, cudzołożnej, cudzożywnej, cukiernianej, cuklonalnej, cukrodajnej, cukrowanej, cukrownianej, cukrzonej, cumowanej, cwanej, cwelonej, cybernetycznej, cybernetyzowanej, cyckanej, cyfrowanej, cyganeryjnej, cyganionej, cyganologicznej, cyjanizowanej, cyjanowanej, cykanej, cyklicznej, cyklinowanej, cykloalifatycznej, cyklofrenicznej, cykloidalnej, cyklometrycznej, cyklonalnej, cyklonicznej, cykloramicznej, cyklostroficznej, cyklotymicznej, cylindrowanej, cylindrycznej, cynestetycznej, cynicznej, cynkograficznej, cynkonośnej, cynkoorganicznej, cynkowanej, cynoorganicznej, cynowanej, cyrklowanej, cyrkulacyjnej, cyrkularnej, cyrkumwalacyjnej, Cyrylinej, cystograficznej, cytatologicznej, cytoblastycznej, cytochemicznej, cytodiagnostycznej, cytofizjologicznej, cytogenetycznej, cytohormonalnej, cytokinetycznej, cytologicznej, cytoplazmatycznej, cytostatycznej, cytowanej, cywilistycznej, cywilizacyjnej, cywilizowanej, cywilnej, cywilnoprawnej, cyzelowanej, czadzonej, Czarnej, czarnej, czarniuchnej, czarnobrunatnej, czarnosecinnej, czarnosinej, czarnozielonej, czarnoziemnej, czarowanej, czarownej, czarterowanej, czasochłonnej, czasooptymalnej, czasoprzestrzennej, czatnej, czcigodnej, czczonej, czechizowanej, czekanej, czekoladopodobnej, czeladnej, czelnej, czelustnej, czepianej, czepionej, czepnej, Czermnej, Czernej, czernionej, czerpalnej, czerpanej, czerwienionej, czerwiennej, czerwiogubnej, czerwonawobrunatnej, czerwonej, czerwonobrunatnej, czerwonosinej, czerwonoziemnej, czesanej, Czesinej, Czesławinej, częstokrotnej, częstowanej, człekokształtnej, człekopodobnej, członkowanej, członowanej, cznianej, czochanej, czochranej, czołobitnej, czołowouchylnej, czopowanej, czterdziestokrotnej, czterechsetnej, czternastogodzinnej, czternastokrotnej, czternastowiecznej, czterobarwnej, czterodrożnej, czterodzielnej, czterogodzinnej, czteroipółgodzinnej, czterojajecznej, czterojęzycznej, czterokonnej, czterokrotnej, czterolistnej, czteromiesięcznej, czteronożnej, czteroramiennej, czterorodzinnej, czterosemestralnej, czterosilnej, czteroskrzelnej, czterostronnej, czterostrunnej, czterostrzelnej, czterotysięcznej, czujnej, czupurnej, czwartorzędnej, czworacznej, czworobocznej, czworokątnej, czworonożnej, czworościennej, czynionej, czynnej, czyracznej, czyszczonej, czyściuchnej, czytanej, czytelnej, czytelnianej, czytywanej, ćmionej, ćpanej, ćwiartkowanej, ćwiartowanej, ćwiczebnej, ćwiczonej, ćwiekowanej, ćwierćautomatycznej, ćwierćwiecznej, ćwikanej, dachowanej, dadaistycznej, dagerotypowanej, Dagmarzynej, Dagninej, Dagusinej, daktylicznej, daktylograficznej, daktyloskopijnej, daktyloskopowanej, dalekobieżnej, dalekonośnej, dalekosiężnej, dalekowzrocznej, Dalisławinej, daltonistycznej, danej, Danielinej, Danucinej, Danusinej, daoistycznej, daremnej, darniowanej, darowanej, darowywanej, darwinistycznej, darzonej, datalnej, datowanej, dawanej, dawkowanej, dawnej, dawnowiecznej, dazymetrycznej, debarkowanej, debetowanej, debilnej, Deborzynej, debugowanej, decentralistycznej, decentralizacyjnej, decentralizowanej, decentrowanej, dechrystianizowanej, decydowanej, decymalnej, decymowanej, decyzyjnej, dedukcyjnej, dedukowanej, dedykacyjnej, dedykowanej, deelektronizowanej, deelektryzowanej, deemulgowanej, deeskalowanej, defaszyzowanej, defekacyjnej, defekowanej, defektologicznej, defektowanej, defektownej, defektywnej, defenestrowanej, defensywnej, deferencyjnej, defetystycznej, defibracyjnej, defibrowanej, defibrylacyjnej, defibrynowanej, definicyjnej, definiowalnej, definiowanej, definitywnej, deflacyjnej, deflagmowanej, deflagracyjnej, deflegmacyjnej, deflegmowanej, deflorowanej, defoliacyjnej, deformacyjnej, deformowanej, defragmentowanej, defraudowanej, degeneracyjnej, degeneratywnej, degenerowanej, deglacjacyjnej, deglomeracyjnej, deglomerowanej, degradacyjnej, degradowanej, degresywnej, degustacyjnej, degustowanej, dehermetyzacyjnej, dehermetyzowanej, deheroizacyjnej, deheroizowanej, dehumanizacyjnej, dehumanizowanej, deifikowanej, deiktycznej, deistycznej, dejonizowanej, dekagonalnej, dekanalnej, dekantowanej, dekapitalizowanej, dekapowanej, dekartelizowanej, dekatyzowanej, deklamacyjnej, deklamatorycznej, deklamowanej, deklaracyjnej, deklaratywnej, deklarowanej, deklasowanej, deklinacyjnej, deklinowanej, dekodowanej, dekodyfikowanej, dekolonizacyjnej, dekolonizowanej, dekoltowanej, dekomercjalizowanej, dekompensacyjnej, dekompensowanej, dekompletowanej, dekomponowanej, dekompozycyjnej, dekompresowanej, dekompresyjnej, dekomunizacyjnej, dekomunizowanej, dekoncentracyjnej, dekoncentrowanej, dekoniunkturalnej, dekonspirowanej, dekonstrukcyjnej, dekonstruktywnej, dekontaminowanej, dekoracyjnej, dekoratywnej, dekorowanej, dekortykacyjnej, dekortykowanej, dekowanej, dekretowanej, dekstralnej, dekurażowanej, delabializowanej, delegacyjnej, delegalizacyjnej, delegalizowanej, delegowanej, deleksykalizowanej, Delfininej, deliberowanej, delicyjnej, delikatnej, delikatniuchnej, delimitacyjnej, delimitowanej, delirycznej, deliryjnej, delmoplastycznej, delożowanej, deluwialnej, demagnetyzacyjnej, demagnetyzowanej, demagogicznej, demarkacyjnej, demaskacyjnej, demaskowanej, dematerializowanej, dementowanej, demilitaryzacyjnej, demilitaryzowanej, demineralizacyjnej, demineralizowanej, deminutywnej, demistyfikacyjnej, demistyfikowanej, demitologizacyjnej, demitologizowanej, demiurgicznej, demobilizacyjnej, demobilizowanej, demodulacyjnej, demodulowanej, demograficznej, demokratycznej, demokratyzacyjnej, demokratyzowanej, demoliberalnej, demolowanej, demonicznej, demonizowanej, demonofobicznej, demonologicznej, demonopolizowanej, demonstracyjnej, demonstrowanej, demontowanej, demoralizowanej, demoskopijnej, demotycznej, demulgacyjnej, demulgowanej, denacjonalizowanej, denacyfikacyjnej, denacyfikowanej, denaturacyjnej, denaturalizowanej, denaturowanej, denazalizowanej, denazyfikacyjnej, denazyfikowanej, dendrologicznej, dendrometrycznej, dendrytycznej, denerwowanej, denitracyjnej, denitryfikacyjnej, deniwelacyjnej, dennej, denominacyjnej, denominalnej, denominowanej, denotacyjnej, denotatywnej, denotowanej, dentalnej, dentystycznej, denudacyjnej, denudowanej, denuklearyzacyjnej, denuklearyzowanej, denuncjowanej, deontologicznej, deontycznej, depalatalizacyjnej, depalatalizowanej, departamentalnej, depenalizacyjnej, depenalizowanej, depersonalizacyjnej, depersonalizowanej, depersonifikacyjnej, depersonifikowanej, depigmentacyjnej, depilacyjnej, depilowanej, deplasowanej, depolaryzacyjnej, depolaryzowanej, depolimeryzowanej, depolonizacyjnej, depolonizowanej, deponowanej, depopulacyjnej, depopularyzowanej, deportacyjnej, deportowanej, depozycyjnej, deprawacyjnej, deprawowanej, deprecjacyjnej, deprecjatywnej, deprecjonowanej, depresyjnej, deprymogenicznej, deprymowanej, deprywacyjnej, deprywatyzacyjnej, deprywatyzowanej, deptanej, deputowanej, deranżowanej, deratyzacyjnej, deratyzowanej, dermatologicznej, dermatomalnej, dermoplastycznej, derogacyjnej, derogowanej, derywacyjnej, derywowanej, desakralizacyjnej, desakralizowanej, desantowanej, descendentalnej, descensyjnej, desegregacyjnej, desemantyzacyjnej, desemantyzowanej, deseniowanej, desensybilizacyjnej, deskowanej, deskrypcyjnej, deskryptywnej, desmologicznej, desmosomalnej, desmotropicznej, desmurgicznej, desocjalizacyjnej, desocjologizacyjnej, desorpcyjnej, desowietyzowanej, despotycznej, destabilizowanej, destalinizowanej, destandaryzowanej, destrukcyjnej, destruktywistycznej, destruktywnej, destruowanej, destylacyjnej, destylowanej, destynowanej, destytuowanej, desygnowanej, deszczodajnej, deszczonośnej, deszczoodpornej, deszczowanej, deszczownianej, deszyfrowanej, detalicznej, detalizowanej, detalowanej, detaszowanej, detekcyjnej, detektywistycznej, detektywnej, detencyjnej, deterioratywnej, deterministycznej, determinowanej, detoksykacyjnej, detoksykowanej, detonacyjnej, detonowanej, detronizacyjnej, detronizowanej, deuterokanonicznej, deuteronomicznej, dewaloryzacyjnej, dewaloryzowanej, dewaluacyjnej, dewaluowanej, dewastacyjnej, dewastowanej, dewerbalnej, dewiacyjnej, dewocyjnej, dewolucyjnej, dewolutywnej, dezadaptacyjnej, dezaktualizowanej, dezaktywacyjnej, dezaktywowanej, dezaprobowanej, dezatomizowanej, dezawuowanej, dezelowanej, deziluzyjnej, dezinflacyjnej, dezinformacyjnej, dezinformowanej, dezintegracyjnej, dezintegralnej, dezintegrowanej, dezinwestycyjnej, dezodoryzowanej, dezolowanej, dezorganizacyjnej, dezorganizowanej, dezorientowanej, dezurbanistycznej, Dezyderzynej, dezynfekcyjnej, dezynfekowanej, dezynsekcyjnej, dezynsekowanej, dezyntegracyjnej, dezyntegralnej, dezyntegrowanej, dębionej, diabelnej, diabetologicznej, diabetycznej, diabolicznej, diabolizowanej, diachronicznej, diadycznej, diadynamicznej, diafonicznej, diaforetycznej, diafragmowanej, diagenetycznej, diagnostycznej, diagnozowanej, diagonalnej, diakaustycznej, diakonijnej, diakrytycznej, dialektalnej, dialektograficznej, dialektologicznej, dialektycznej, dialektyzowanej, dializacyjnej, dializowanej, dialogicznej, dialogizowanej, dialogowanej, diamagnetycznej, diamentodajnej, diamentonośnej, diamentowanej, diametralnej, dianetycznej, Dianinej, diarystycznej, diasporycznej, diastatycznej, diastolicznej, diastroficznej, diatermicznej, diatonicznej, dichroicznej, dichromatycznej, diecezjalnej, dielektrycznej, dietetycznej, digitalnej, dimerycznej, dimorficznej, diofantycznej, Dionizinej, dioptrycznej, dioramicznej, diploidalnej, dipsomaniakalnej, diuretycznej, dławionej, dławnej, dłoniastodzielnej, dłoniastowrębnej, dłoniastozłożonej, dłubanej, długachnej, długaśnej, długojęzycznej, długolistnej, długopłomiennej, długoramiennej, długoseryjnej, długowiecznej, dłutowanej, dłużnej, dmuchanej, doangażowanej, doangażowywanej, doawansowanej, dobadanej, dobarwianej, dobarwionej, Dobiechninej, Dobiegniewinej, dobielanej, dobielonej, dobieralnej, dobieranej, Dobiesławinej, dobijanej, dobitnej, dobranej, Dobrochninej, dobroczynnej, dobrodusznej, Dobromilinej, Dobromirzynej, Dobronieżynej, Dobrosławinej, dobrowolnej, dobrudzanej, dobrudzonej, dobudowanej, dobudowywanej, dobudzanej, dobudzonej, dobywanej, docenianej, docenionej, dochodzonej, dochowanej, dochowywanej, dociąganej, dociążanej, dociążonej, docieczonej, dociekanej, docieplanej, docieplonej, docieranej, docinanej, dociskanej, dociułanej, docuconej, doczekanej, doczepianej, doczepionej, doczepnej, doczesnej, doczyszczanej, doczyszczonej, doczytanej, doczytywanej, dodajnej, dodanej, dodawanej, dodekafonicznej, dodrukowanej, dodrukowywanej, doduszanej, doduszonej, dodzieranej, dodźwiganej, dofermentowanej, dofermentowywanej, dofinansowanej, dofinansowywanej, dogadanej, dogadywanej, dogalanej, doganianej, dogaszanej, dogaszonej, dogęszczanej, dogęszczonej, doginanej, doglądanej, dogładzanej, dogładzonej, dogłębnej, dogmatycznej, dogmatyzowanej, dognanej, dogniatanej, dogniecionej, dogodnej, dogolonej, dogonionej, dogotowanej, dogotowywanej, dogradzanej, dogranej, dogrodzonej, dogrywanej, dogryzanej, dogryzionej, dogrzanej, dogrzewanej, dogwiezdnej, dohodowanej, dohodowywanej, doholowanej, doholowywanej, doinformowanej, doinformowywanej, doinstalowanej, doinstalowywanej, doinwestowanej, doinwestowywanej, doiwanionej, dojadanej, dojebanej, dojechanej, dojedzonej, dojnej, dojonej, dojrzanej, dokańczanej, dokapitalizowanej, dokapitalizowywanej, dokarmianej, dokarmionej, doklejanej, doklejonej, dokładanej, dokładnej, dokompletowanej, dokompletowywanej, dokomponowanej, dokomponowywanej, dokonanej, dokonywanej, dokończanej, dokończonej, dokooptowanej, dokooptowywanej, dokopanej, dokopywanej, dokowanej, dokradanej, dokradzionej, dokrajanej, dokraszanej, dokraszonej, dokrawanej, dokrewnej, dokręcanej, dokręconej, dokrojonej, dokrzyczanej, doksograficznej, doksologicznej, dokształcanej, dokształconej, doktoralnej, doktoryzacyjnej, doktoryzowanej, doktrynalnej, dokumentacyjnej, dokumentalizowanej, dokumentalnej, dokumentarnej, dokumentnej, dokumentowanej, dokupionej, dokupowanej, dokupywanej, dokuwanej, dokwaszanej, dokwaszonej, dokwaterowanej, dokwaterowywanej, dolanej, doleczonej, dolepianej, dolepionej, dolewanej, doliczanej, doliczonej, dolinnej, dolistnej, dolnej, dolorologicznej, dolorystycznej, dolutowanej, dolutowywanej, doładowanej, doładowywanej, doławianej, dołączanej, dołączonej, dołowanej, dołowionej, dołożonej, dołuskanej, dołuskiwanej, domacicznej, domagnesowanej, domagnesowywanej, domalowanej, domalowywanej, Domasławinej, domawianej, domeldowanej, domeldowywanej, domestykacyjnej, domestykalnej, Domicelinej, domicylowanej, domierzanej, domierzonej, domieszanej, domieszkowanej, dominacyjnej, dominialnej, Dominiczynej, dominowanej, domłacanej, domłóconej, domniemanej, domokrążnej, domontowanej, domówionej, domrażanej, domrożonej, domurowanej, domykanej, domyślanej, domyślnej, domywanej, Donacinej, donacyjnej, donajmowanej, donasiennej, donaszanej, donatystycznej, doniesionej, doniszczonej, donoszonej, donośnej, dookolnej, dookreślanej, dookreślonej, dooranej, doorywanej, dopadanej, dopakowanej, dopakowywanej, dopalanej, dopalonej, dopaminergicznej, dopasanej, dopasionej, dopasowanej, dopasowywalnej, dopasowywanej, dopatrywanej, dopatrzonej, dopchanej, dopełnianej, dopełnionej, dopędzanej, dopędzonej, dopieczonej, dopiekanej, dopieprzanej, dopieprzonej, dopieranej, dopierdalanej, dopierdolonej, dopierdzielanej, dopierdzielonej, dopierniczanej, dopieszczanej, dopieszczonej, dopijanej, dopilnowanej, dopilnowywanej, dopiłowanej, dopiłowywanej, dopinanej, dopingowanej, dopisanej, dopisywanej, doplątanej, dopłacanej, dopłaconej, dopompowanej, dopompowywanej, doposażanej, doposażonej, dopowiadanej, dopowiedzianej, dopożyczanej, dopożyczonej, dopracowanej, dopracowywanej, dopranej, doprasowanej, doprasowywanej, dopraszanej, doprawianej, doprawionej, doprażanej, doprażonej, doprecyzowanej, doprecyzowywanej, doproszonej, doprowadzanej, doprowadzonej, doprzędzionej, doprzędzonej, doprzęganej, doprzężonej, dopuszczalnej, dopuszczanej, dopuszczonej, dopychanej, dopytanej, dopytywanej, dorabianej, dorachowanej, dorachowywanej, doradzanej, doradzonej, doraźnej, doredagowanej, doregulowanej, doregulowywanej, doręczalnej, doręczanej, doręcznej, doręczonej, Dorianinej, dorobionej, Dorocinej, dorocznej, dorodnej, dorozumianej, dorozumiewanej, dorównanej, dorsalnej, dorszokształtnej, dorwanej, Dorydzinej, dorysowanej, dorysowywanej, dorywanej, dorzecznej, dorzeźbionej, dorzucanej, dorzuconej, dorzynanej, dosadnej, dosadzanej, dosadzonej, dosalanej, dosiadanej, dosiadywanej, dosianej, dosiebnej, dosiecznej, dosieczonej, dosiedlanej, dosiedlonej, dosiekanej, dosiewanej, dosięgalnej, dosięganej, dosiężnej, dosiężonej, doskładanej, doskonalonej, doskórnej, doskrobanej, doskrobywanej, dosładzanej, dosłanej, dosłodzonej, dosłonecznej, dosłownej, dosłuchanej, dosłuchiwanej, dosłyszalnej, dosłyszanej, dosmaczanej, dosmaczonej, dosmażanej, dosmażonej, dosolonej, dospanej, dospawanej, dostanej, dostarczanej, dostarczonej, dostatecznej, dostawanej, dostawianej, dostawionej, dostawnej, dostępnej, dostojnej, dostosowanej, dostosowywanej, dostrajanej, dostrojonej, dostrzegalnej, dostrzeganej, dostrzelanej, dostrzelonej, dostrzeżonej, dostudzanej, dostudzonej, dosuszanej, dosuszonej, dosuwanej, dosyłanej, dosypanej, dosypianej, dosypywanej, doszczelnianej, doszczelnionej, doszczętnej, doszkalanej, doszkolonej, doszlifowanej, doszlifowywanej, doszlusowanej, doszlusowywanej, doszorowanej, doszorowywanej, dosztukowanej, dosztukowywanej, doszywanej, dościelanej, dościganej, dośledzanej, dośledzonej, dośnionej, dośpiewanej, dośpiewywanej, dośrodkowanej, dośrodkowywanej, dośrubowanej, dośrubowywanej, doświadczalnej, doświadczanej, doświadczonej, doświetlanej, doświetlonej, dotachanej, dotacyjnej, dotaczanej, dotańcowanej, dotańczonej, dotapianej, dotarganej, dotaskanej, dotaszczonej, dotchawicznej, dotlenianej, dotlenionej, dotłaczanej, dotłoczonej, dotłuczonej, dotoczonej, dotopionej, dotowanej, dotraconej, dotransportowanej, dotrawianej, dotrawionej, dotruwanej, dotrzymanej, dotrzymywanej, dotuczanej, dotuczonej, doturlanej, dotwarzanej, dotworzonej, dotykalnej, dotykanej, doubezpieczonej, douczanej, douczonej, doustnej, dousznej, dowalanej, dowalonej, dowartościowanej, dowartościowywanej, dowarzanej, dowarzonej, doważanej, doważonej, dowcipnej, dowędzanej, dowędzonej, dowiązanej, dowiązywanej, dowiedzionej, dowiercanej, dowierconej, dowietrznej, dowiezionej, dowilżanej, dowleczonej, dowlekanej, dowodnej, dowodzonej, dowolnej, dowoływanej, dowożonej, dozbrajanej, dozbrojonej, dozgonnej, dozielenionej, doziemnej, doziębionej, dozłoconej, doznanej, doznawanej, dozometrycznej, dozorowanej, dozowanej, dozwalanej, dozwolonej, dozymetrycznej, dożeranej, dożuwanej, dożylnej, dożynanej, dożywanej, dożywianej, dożywionej, dożywotnej, dracznej, dragowanej, dramaturgicznej, dramatycznej, dramatyzacyjnej, dramatyzowanej, drapaczowanej, drapanej, draperiowanej, drapieżnej, drapowanej, drastycznej, drażnionej

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    10 + 1 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.