Rymy do nym

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abdominalnym, abdykacyjnym, aberracyjnym, abiogennym, abiologicznym, abiotycznym, abisalnym, ablacyjnym, ablaktowalnym, ablaktowanym, ablatywnym, ablegrowanym, abolicjonistycznym, abolicyjnym, abonowanym, aborcyjnym, abradowanym, abrazyjnym, abrewiacyjnym, abrewiaturalnym, abrogowanym, absencyjnym, absolutnym, absolutoryjnym, absolutystycznym, absolutyzowanym, absolwowanym, absorbowalnym, absorbowanym, absorpcyjnym, abstrahowanym, abstrakcyjnym, abstynencyjnym, absurdalizowanym, absurdalnym, absydalnym, abszytowanym, abulicznym, abysalnym, acetonemicznym, acetylowanym, achromatycznym, achromatyzacyjnym, acidofilnym, acydofilnym, acyklicznym, acylowanym, adaptabilnym, adaptacyjnym, adaptatywnym, adaptowanym, addukcyjnym, addycyjnym, addytywnym, adekwatnym, adhezyjnym, adiabatycznym, adiaforycznym, adiustacyjnym, adiustowanym, administracyjnym, administrowanym, admiracyjnym, admirowanym, adnominalnym, adnotowanym, adolescencyjnym, adonicznym, adopcyjnym, adoptowanym, adoracyjnym, adornowanym, adorowanym, adrenergicznym, adresatywnym, adresowanym, adsorbowalnym, adsorbowanym, adsorpcyjnym, adwekcyjnym, adwentystycznym, adwerbalnym, adwerbialnym, aerodynamicznym, aerodyspersyjnym, aeroenergetycznym, aerofotograficznym, aerogeofizycznym, aerograficznym, aerokinetycznym, aerologicznym, aeromechanicznym, aeronautycznym, aeronawigacyjnym, aeronomicznym, aeroponicznym, aerostatycznym, aeroterapeutycznym, aerotriangulacyjnym, aerotycznym, aerozoicznym, aerozolowanym, aestetycznym, afabularnym, afatycznym, afektacyjnym, afektowanym, afektownym, afektywnym, afelicznym, aferalnym, aferogennym, afiguralnym, afiksalnym, afiliacyjnym, afiliowanym, afinicznym, afinowanym, afirmacyjnym, afirmatywnym, afirmowanym, afiszowanym, afizjologicznym, afleksyjnym, afonicznym, aforystycznym, afotycznym, afrodyzjakalnym, afrontowanym, afrykanistycznym, afrykanizowanym, afrykanologicznym, agencyjnym, agenturalnym, agitacyjnym, agitowanym, aglomeracyjnym, aglomerowanym, aglutacyjnym, aglutynacyjnym, aglutynowanym, agmatoploidalnym, agnacyjnym, agnostycystycznym, agnostycznym, agogicznym, agonalnym, agonicznym, agonistycznym, agradacyjnym, agramatycznym, agrarnym, agrarystycznym, agrawacyjnym, agrawowanym, agregacyjnym, agregatowanym, agregowanym, agresyjnym, agresywnym, agrobiologicznym, agrochemicznym, agroekologicznym, agroekonometrycznym, agrofizycznym, agrogeologicznym, agromechanicznym, agromelioracyjnym, agronomicznym, agrotechnicznym, agroturystycznym, ahistorycznym, ahumanistycznym, aideologicznym, aikonicznym, aintelektualnym, ajencyjnym, ajtiologicznym, ajurwedycznym, akademicznym, akademijnym, akademizowanym, akarologicznym, akatalektycznym, akataleptycznym, akcedencyjnym, akceleracyjnym, akcentacyjnym, akcentologicznym, akcentowanym, akcentuacyjnym, akceptacyjnym, akceptowalnym, akceptowanym, akcesorycznym, akcesoryjnym, akcesyjnym, akcjonistycznym, akcydentalnym, akcyjnym, akefalicznym, aklamacyjnym, aklamowanym, aklimatyzacyjnym, aklimatyzowanym, akmeistycznym, akognitywnym, akomodacyjnym, akomodowanym, akrecyjnym, akredytacyjnym, akredytowanym, akredytywnym, akroamatycznym, akrobacyjnym, akrobatycznym, akrocentrycznym, akronimicznym, akropetalnym, akroplastycznym, akrosomalnym, aksamitnym, aksjologicznym, aksjomatycznym, aksjonistycznym, aksonometrycznym, aktualistycznym, aktualizacyjnym, aktualizowanym, aktualnym, aktuarialnym, aktynicznym, aktynometrycznym, aktywacyjnym, aktywistycznym, aktywizacyjnym, aktywizowanym, aktywnym, aktywowanym, akulturacyjnym, akumulacyjnym, akumulowanym, akuratnym, akustooptycznym, akustycznym, akuszeryjnym, akuzatywnym, akwanautycznym, akwarystycznym, akwirowanym, akwizycyjnym, alarmistycznym, alarmowanym, albinotycznym, alchemicznym, aleatorycznym, alegorycznym, alegoryzowanym, alegowanym, aleksandrycznym, alergennym, alergicznym, alergizowanym, alergologicznym, alfaaktywnym, alfabetycznym, alfanumerycznym, algebraicznym, algologicznym, algorytmicznym, algorytmizowanym, alicyklicznym, alienacyjnym, alienowanym, alifatycznym, alimentacyjnym, alimentowanym, alinearnym, aliteracyjnym, alkalicznym, alkalifilnym, alkalizowanym, alkiloaromatycznym, alkilowanym, alkoholicznym, alkoholizowanym, alkohologicznym, alkowianym, allelicznym, allelopatycznym, allochromatycznym, allochtonicznym, allogamicznym, allogenicznym, allopatrycznym, alloploidalnym, allopoliploidalnym, allosterycznym, allotropijnym, alochromatycznym, alochtonicznym, alodialnym, alodynowanym, alofonicznym, alogamicznym, alogenicznym, alogicznym, alograficznym, alokacyjnym, alokowanym, alokucyjnym, alomorficznym, alopatrycznym, alopatycznym, aloplastycznym, aloploidalnym, alopoliploidalnym, alotropijnym, alpinistycznym, altaryjnym, alternacyjnym, alternatywnym, alternowanym, alterocentrycznym, alterowanym, altimetrycznym, altruistycznym, aluminiowanym, aluminograficznym, aluminotermicznym, aluwialnym, aluzyjnym, alweolarnym, amagnetycznym, amalgamowanym, amaterialnym, ambarasowanym, ambarkowanym, ambicjonalnym, ambicyjnym, ambiofonicznym, ambitnym, ambiwalentnym, ambulakralnym, ambulatoryjnym, ameboidalnym, amelioracyjnym, amentywnym, amerykanistycznym, amerykanizowanym, ametabolicznym, ametamorficznym, ametodycznym, amfibijnym, amfibiotycznym, amfibolicznym, amfibologicznym, amfibrachicznym, amfidromicznym, amfiploidalnym, amfiprotycznym, amfiteatralnym, amfolitycznym, amforycznym, amfoterycznym, amidystycznym, aminowanym, amitotycznym, amnestionowanym, amnestiowanym, amnestycznym, amnestyjnym, amnezyjnym, amoniakalnym, amoniakowanym, amoniotelicznym, amonowanym, amoralnym, amorficznym, amortyzacyjnym, amortyzowanym, amorycznym, amotorycznym, ampelograficznym, ampelologicznym, amperometrycznym, amplifikacyjnym, amplifikowanym, amputacyjnym, amputowanym, amunicyjnym, anabaptystycznym, anabatycznym, anabiotycznym, anabolicznym, anachronicznym, anadromicznym, anaerobicznym, anaerobiotycznym, anafilaktycznym, anaforetycznym, anaforycznym, anaglificznym, anagogicznym, anagramatycznym, anagramowanym, anakolutycznym, anakreontycznym, analeptycznym, analfabetycznym, analgetycznym, analitycznym, analizowanym, analnym, analogicznym, anamnestycznym, anamorficznym, anamorfotycznym, anankastycznym, anapestycznym, anapsydalnym, anarchicznym, anarchistycznym, anarchizowanym, anastatycznym, anatoksycznym, anatomicznym, ancestralnym, androfobicznym, androgenicznym, androgennym, androginicznym, androgynicznym, androidalnym, androkefalicznym, andrologicznym, andynistycznym, anegdotycznym, aneksjonistycznym, aneksyjnym, anektowanym, anemicznym, anemochorycznym, anemogamicznym, anemometrycznym, anencefalicznym, anergicznym, anestetycznym, anestezjologicznym, anestezyjnym, aneuploidalnym, angażowanym, angelicznym, angelologicznym, angielskojęzycznym, angielszczonym, angiochirurgicznym, angiograficznym, angiologicznym, anglezowanym, anglistycznym, anglizowanym, anglojęzycznym, angobowanym, anhelicznym, anhellicznym, anhemitonicznym, anihilacyjnym, anihilowanym, animacyjnym, animalistycznym, animalizowanym, animalnym, animatronicznym, animistycznym, animizacyjnym, animizowanym, animowanym, anizotomicznym, ankietowanym, ankietyzacyjnym, ankietyzowanym, ankrowanym, annalistycznym, annominacyjnym, anodowanym, anodyzowanym, anoetycznym, anoksemicznym, anomalnym, anomicznym, anonsowanym, anoreksyjnym, anorektycznym, anorganicznym, anormalnym, anormatywnym, anorogenicznym, antagonistycznym, antagonizowanym, antarktycznym, antecedentnym, antedatowanym, Anthonym, antologicznym, antologijnym, antonimicznym, antropicznym, antropocentrycznym, antropofagicznym, antropogenetycznym, antropogenicznym, antropograficznym, antropoidalnym, antropologicznym, antropometrycznym, antropomorficznym, antropomorfizowanym, antroponimicznym, antroponomicznym, antroposkopijnym, antropotechnicznym, antropozoficznym, antropozoicznym, antyaborcyjnym, antyabstrakcyjnym, antyajencyjnym, antyakustycznym, antyalergicznym, antyartystycznym, antyarytmicznym, antyautorytarnym, antyautorytatywnym, antybakteryjnym, antybiotycznym, antybiurokratycznym, antycieplnym, antycyklonalnym, antycypacyjnym, antycypowanym, antycywilizacyjnym, antycznym, antydatowanym, antydemokratycznym, antydepresyjnym, antydespotycznym, antydetonacyjnym, antydiuretycznym, antydogmatycznym, antydynastycznym, antyegalitarnym, antyekonomicznym, antyemocjonalnym, antyempirycznym, antyestetycznym, antyfeministycznym, antyfeudalnym, antyfonalnym, antyfonicznym, antyfrykcyjnym, antyglobalistycznym, antyglobalizacyjnym, antygradacyjnym, antygrzybicznym, antyheroicznym, antyhierarchicznym, antyhigienicznym, antyhormonalnym, antyhumanistycznym, antyhumanitarnym, antyimperialnym, antyimplozyjnym, antyinflacyjnym, antyintelektualnym, antyironicznym, antykadencyjnym, antykizowanym, antyklerykalnym, antyklinalnym, antykoincydencyjnym, antykolizyjnym, antykolonialnym, antykolonistycznym, antykomercyjnym, antykomunikatywnym, antykomunistycznym, antykoncepcyjnym, antykonstytucyjnym, antykorozyjnym, antykorupcyjnym, antykościelnym, antykwarycznym, antyliberalnym, antylimfocytarnym, antylogicznym, antylustracyjnym, antymafijnym, antymagnetycznym, antymanualnym, antymitotycznym, antymotywacyjnym, antynarkotycznym, antynatalistycznym, antynomicznym, antynomijnym, antynomistycznym, antynuklearnym, antyoksydacyjnym, antypanicznym, antypartyjnym, antypatriotycznym, antypatycznym, antypedagogicznym, antyperystaltycznym, antypodalnym, antypodycznym, antypornograficznym, antypsychologicznym, antyradiolokacyjnym, antyrealistycznym, antyrecesyjnym, antyreformistycznym, antyreligijnym, antyreumatycznym, antyrewolucyjnym, antyrodzinnym, antyrojalistycznym, antyromantycznym, antysanacyjnym, antysanitarnym, antyschematycznym, antyscholastycznym, antysejsmicznym, antyseptycznym, antysocjalistycznym, antyspekulacyjnym, antyspołecznym, antystatycznym, antystroficznym, antysyjonistycznym, antysymetrycznym, antyterrorystycznym, antytetycznym, antytoksycznym, antytotalitarnym, antyunijnym, antyurbanistycznym, antyutopijnym, antywibracyjnym, antywojennym, anulowanym, aortalnym, aortograficznym, aorystycznym, apagogicznym, apartyjnym, aparycyjnym, apatetycznym, apatriotycznym, apatycznym, apedagogicznym, apelacyjnym, apelatywnym, apercepcyjnym, apercypowanym, aperiodycznym, apertyzacyjnym, apetycznym, apetytnym, aphelicznym, apikalnym, apiterapeutycznym, aplanatycznym, aplikacyjnym, aplikowanym, apochromatycznym, apodyktycznym, apofatycznym, apofonicznym, apoftegmatycznym, apogamicznym, apokaliptycznym, apokarpicznym, apokopicznym, apokryficznym, apolitycznym, apologetycznym, apologicznym, apologizowanym, apoplektycznym, apoptotycznym, aporetycznym, aportowanym, apostatycznym, aposteriorycznym, aposteriorystycznym, apostołowanym, apostroficznym, apoteozowanym, apotropaicznym, apotropeicznym, apozycyjnym, aprecjacyjnym, apretowanym, apreturowanym, apriorycznym, apriorystycznym, aprobatywnym, aprobowanym, aproksymacyjnym, aproksymatywnym, aproksymowanym, aprotycznym, aprowidowanym, aprowincjonalnym, aprowizacyjnym, apsychologicznym, apsydalnym, apsydialnym, aptecznym, arabistycznym, arabizowanym, arabskojęzycznym, arachnologicznym, aranżacyjnym, aranżowanym, arbitralnym, arbitrażowanym, arborealnym, archaicznym, archaistycznym, archaizacyjnym, archaizowanym, archeograficznym, archeologicznym, archeopterycznym, archeotecznym, archeozoicznym, archeozoologicznym, archetypicznym, archidiakonalnym, archidiecezjalnym, archikatedralnym, architektonicznym, archiwalnym, archiwistycznym, archiwizacyjnym, archiwizowanym, arcybanalnym, arcydelikatnym, arcydowcipnym, arcydurnym, arcydziwnym, arcygroźnym, arcykosztownym, arcyksiężnym, arcynudnym, arcyoddanym, arcypięknym, arcypoważnym, arcyprawomyślnym, arcyskomplikowanym, arcyskromnym, arcyspektakularnym, arcysugestywnym, arcyswobodnym, arcyśmiesznym, arcytrudnym, arcyważnym, arcyzabawnym, arealistycznym, arealnym, areligijnym, arendowanym, areograficznym, areometrycznym, areopagicznym, aresztowanym, arfowanym, argentometrycznym, argumentacyjnym, argumentowanym, arianistycznym, ariostycznym, arkfunkcyjnym, arktycznym, armenoidalnym, armijnym, armilarnym, aromantycznym, aromaterapeutycznym, aromatycznym, aromatyzacyjnym, aromatyzowanym, arsenoorganicznym, arterialnym, arteriograficznym, arteryjnym, artretycznym, artrologicznym, artyficjalnym, artykulacyjnym, artykułowanym, artystycznym, arylowanym, arystokratycznym, arystotelicznym, arytmetycznym, arytmicznym, arytmograficznym, ascendentalnym, ascensyjnym, ascetycznym, asejsmicznym, aseksualnym, asekuracyjnym, asekurowanym, asemantycznym, asenizacyjnym, asenizowanym, aseptycznym, asertorycznym, asertywnym, asfaltowanym, asocjacjonistycznym, asocjacyjnym, asocjalnym, asocjatywnym, asocjowanym, asomatycznym, aspiracyjnym, aspirowanym, aspołecznym, astatycznym, astenicznym, astmatycznym, astralnym, astrobiologicznym, astrochemicznym, astrofizycznym, astrologicznym, astrometrycznym, astronautycznym, astronawigacyjnym, astronomicznym, astygmatycznym, asygmatycznym, asygnacyjnym, asygnowanym, asylabicznym, asymetrycznym, asymilacyjnym, asymilowanym, asymptotycznym, asynchronicznym, asyndetycznym, atakowanym, ataktycznym, ataraktycznym, atawistycznym, ateistycznym, ateizowanym, atematycznym, atemporalnym, atencjonalnym, aterynokształtnym, atestacyjnym, atestowanym, atetotycznym, atletycznym, atmofilnym, atmosferycznym, atoksycznym, atomistycznym, atomizowanym, atonalnym, atonicznym, atrakcyjnym, atranzytywnym, atraumatycznym, atrialnym, atroficznym, atrybucyjnym, atrybutywnym, audialnym, audiencjonalnym, audiencyjnym, audiologicznym, audiometrycznym, audiowizualnym, audytoryjnym, audytywnym, augmentatywnym, aukcjonowanym, aukcyjnym, auktorialnym, auskultowanym, australnym, australoidalnym, autarkicznym, autentycznym, autentystycznym, autoagresyjnym, autoagresywnym, autobiograficznym, autobiografizowanym, autochtonicznym, autodestrukcyjnym, autodydaktycznym, autoerotycznym, autofagicznym, autogamicznym, autogenicznym, autogennym, autograficznym, autografowanym, autohipnotycznym, autoimmunizacyjnym, autoimmunologicznym, autoironicznym, autokatalitycznym, autokefalicznym, autokorelacyjnym, autokratycznym, autokreacyjnym, autokrytycznym, autolitycznym, autolizowanym, automatycznym, automatyzacyjnym, automatyzowanym, autometamorficznym, automorficznym, autonomicznym, autonomistycznym, autonomizowanym, autooksydacyjnym, autoplastycznym, autoploidalnym, autopoliploidalnym, autopromocyjnym, autoproteolitycznym, autopsyjnym, autorefleksyjnym, autoregulacyjnym, autorotacyjnym, autorytarnym, autorytatywnym, autoryzacyjnym, autoryzowanym, autotelicznym, autotematycznym, autoterapeutycznym, autotroficznym, autystycznym, awansowanym, awantażownym, awaryjnym, awerroistycznym, awersyjnym, awiacyjnym, awiotechnicznym, awizacyjnym, awizowanym, azoicznym, azotolubnym, azotowanym, azymutalnym, ażurowanym, babcinym, babranym, babuninym, bachicznym, bacznym, badanym, badziewnym, bagatelizowanym, bagatelnym, bagiennym, bagrowanym, bajanym, bajcowanym, bajecznym, bajerowanym, bajronicznym, bajronistycznym, bajtlowanym, bakelizowanym, bakierowanym, bakonistycznym, bakteriolitycznym, bakteriologicznym, bakteriostatycznym, bakteryjnym, balastowanym, balistycznym, balladycznym, balneoklimatycznym, balneologicznym, balneotechnicznym, balotowanym, balsamicznym, balsamowanym, bałamuconym, bałamutnym, bałuszonym, bałwanionym, bałwochwalonym, banalizowanym, banalnym, bandażowanym, banderolowanym, banitowanym, bantuidalnym, baptystycznym, barbaryzowanym, bariatrycznym, barometrycznym, bartnym, barwionym, barwnym, barycentrycznym, barycznym, barykadowanym, batalistycznym, bateryjnym, batialnym, batikowanym, batożonym, batygraficznym, batymetrycznym, bawełnianopodobnym, bawełnianym, bawełnopodobnym, bawialnym, bawionym, bazgranym, bazgrolonym, bazylikalnym, bąkanym, beatyfikacyjnym, beatyfikowanym, bebeszonym, bechtanym, beczanym, beczkowanym, behawioralnym, behawiorystycznym, bejcowanym, beletrystycznym, beletryzacyjnym, beletryzowanym, belkowanym, belowanym, bełkotanym, bełtanym, beneficjalnym, bentonicznym, besemerowanym, besztanym, betaaktywnym, betonowanym, bezapelacyjnym, bezawaryjnym, bezbakteryjnym, bezbarwnym, bezbateryjnym, bezbłędnym, bezbolesnym, bezbożnym, bezbronnym, bezbrzeżnym, bezcennym, bezceremonialnym, bezchmurnym, bezcielesnym, bezczelnym, bezczeszczonym, bezczynnym, bezdecyzyjnym, bezdennym, bezdogmatycznym, bezdomnym, bezdrożnym, bezdrzewnym, bezdusznym, bezdymnym, bezdyskusyjnym, bezdziedzicznym, bezdzietnym, bezdźwięcznym, bezecnym, bezenergetycznym, bezfleksyjnym, bezforemnym, bezgarbnym, bezgłośnym, bezgranicznym, bezgrzesznym, bezgwiezdnym, bezimiennym, bezimplozyjnym, bezindukcyjnym, bezinercyjnym, bezinteresownym, bezinwazyjnym, bezinwestycyjnym, bezkalorycznym, bezkarnym, bezkoleśnym, bezkolizyjnym, bezkonkurencyjnym, bezkonnym, bezkostnym, bezkresnym, bezkrytycznym, bezkształtnym, bezkwietnym, bezleśnym, bezlistnym, bezlitosnym, bezludnym, bezładnym, bezmiernym, bezmięsnym, bezmroźnym, bezmyślnym, beznadziejnym, beznamiętnym, beznasiennym, beznożnym, bezobłocznym, bezojczyźnianym, bezokiennym, bezoperacyjnym, bezopresyjnym, bezostnym, bezowocnym, bezowulacyjnym, bezpartyjnym, bezpiecznym, bezpłatnym, bezpłodnym, bezpłomiennym, bezpodstawnym, bezpotomnym, bezpowietrznym, bezpowrotnym, bezpożytecznym, bezprawnym, bezprefiksalnym, bezpretensjonalnym, bezprizornym, bezprodukcyjnym, bezproduktywnym, bezpromiennym, bezpruderyjnym, bezpryncypialnym, bezprzykładnym, bezprzytomnym, bezpylnym, bezradnym, bezrdzennym, bezrefleksyjnym, bezreligijnym, bezrobotnym, bezrolnym, bezrozumnym, bezrybnym, bezrządnym, bezrzęsnym, bezsennym, bezsensownym, bezsilnym, bezskutecznym, bezsłonecznym, bezsłownym, bezsolnym, bezspornym, bezsprzecznym, bezstratnym, bezstronnym, bezsufiksalnym, bezszelestnym, bezszumnym, bezśnieżnym, beztrwożnym, bezumownym, bezustannym, bezusznym, bezużytecznym, bezwibracyjnym, bezwiednym, bezwietrznym, bezwładnym, bezwłasnowolnym, bezwodnym, bezwolnym, bezwonnym, bezwstydnym, bezwymiennym, bezwzględnym, bezzasadnym, bezzębnym, bezzwłocznym, bezzwrotnym, bezżennym, bębnowanym, bialuchnym, białkopodobnym, białkowanym, białoczelnym, białorunnym, białorzytnym, biblijnym, bibliograficznym, bibliologicznym, bibliotecznym, biblistycznym, bichronicznym, biczowanym, bidnym, biedniuchnym, biednym, bieganym, Bielawnym, bielicowanym, bielicoziemnym, bieliźnianym, bielonym, bieluchnym, biernym, bierzmowanym, biesiadnym, bieżnikowanym, bieżnym, bifilarnym, bifunkcyjnym, bifurkacyjnym, bigamicznym, biglowanym, bigoteryjnym, bigowanym, bijanym, bilabialnym, bilansowanym, bilateralnym, biletowanym, bilinearnym, bilingwalnym, biliteralnym, bilokacyjnym, bimetalicznym, bimodalnym, bimorficznym, binarnym, bindowanym, binokularnym, binominalnym, bioagrotechnicznym, bioaktywnym, bioakustycznym, bioastronautycznym, biobibliograficznym, biocenologicznym, biocenotycznym, biochemicznym, biocybernetycznym, biodynamicznym, bioekologicznym, bioelektronicznym, bioelektrycznym, bioenergetycznym, bioenergotermicznym, biofilnym, biofizycznym, biogenetycznym, biogenicznym, biogennym, biogeocenologicznym, biogeochemicznym, biogeograficznym, biograficznym, bioinżynieryjnym, biokatalitycznym, bioklimatologicznym, bioklimatycznym, biokorozyjnym, biologicznym, biologistycznym, biologizowanym, bioluminescencyjnym, biomagnetycznym, biomechanicznym, biomedycznym, biometalurgicznym, biometeorologicznym, biometrycznym, bionicznym, bioorganicznym, bioplazmatycznym, biopsychicznym, biosocjologicznym, biosonicznym, biostatycznym, biosterowanym, biosyntetycznym, biotechnicznym, biotechnologicznym, bioterapeutycznym, bioterrorystycznym, biotycznym, bioweterynaryjnym, biozgodnym, bipolarnym, birbantowanym, birofilistycznym, biseksualnym, biskwitowanym, bisowanym, bistabilnym, bitewnym, bitnym, bitonalnym, bitumicznym, bitumowanym, biurokratycznym, biurokratyzowanym, bizantynizowanym, biżuteryjnym, blachowanym, bladozielonym, bladziuchnym, blankowanym, blanszowanym, blanżerowanym, blaszanym, blaszkoskrzelnym, blatnym, blazonowanym, blechowanym, bledziuchnym, blefowanym, blichowanym, blindowanym, bliskorębnym, bliskoznacznym, bliziuchnym, blokowanym, bluffowanym, bluszczolistnym, bluzganym, błagalnym, błaganym, bławatnym, błędnym, błękitnozielonym, błękitnym, błoconym, błogosławionym, błotnym, błyskawicznym, boazeryjnym, bocznikowanym, bocznościennym, bocznym, bodzonym, bodźcowanym, bogaconym, bogatokalorycznym, bogobojnym, bogoojczyźnianym, bohemistycznym, bojkotowanym, boksowanym, bolesnym, bolometrycznym, bombardowanym, bombastycznym, bonapartystycznym, bonderyzowanym, bonifikowanym, boniowanym, bonitacyjnym, bonitowanym, bonowanym, bookowanym, borealnym, borgowanym, bornym, borowanym, borowodorowanym, borówczanym, botanicznym, bożnicznym, brachygraficznym, brakowanym, brakownym, bramkostrzelnym, bramowanym, branym, brasowanym, bratanym, Bratnym, brązowanym, brązowionym, brązowoczarnym, brązowoczerwonym, brązowozielonym, brechanym, brechtanym, bromatologicznym, bromowanym, bronionym, bronnym, bronowanym, broszowanym, broszurowanym, browarnianym, browarnym, brudnoczerwonym, brudnozielonym, brudnym, brudzonym, brukanym, brukowanym, brukwianym, brunatnionym, brunatnoczarnym, brunatnoczerwonym, brunatnozielonym, brunatnym, brutalizowanym, brutalnym, bruzdkowanym, bruzdowanym, brużdżonym, brykietowanym, brylantynowanym, bryzganym, brzanym, brząkanym, brzdąkanym, brzdękanym, brzemiennym, brzeżnym, brzękanym, brzonym, brzusznym, buchalteryjnym, buchtowanym, buddaistycznym, Budionnym, Budnym, budowanym, budowlanym, budzonym, budżetowanym, buforowanym, bujanym, bujnym, bukolicznym, bukowanym, buksowanym, bulimicznym, bulonym, bulwersowanym, bułanym, bułczanym, bułgarystycznym, bułgaryzowanym, bunkropodobnym, bunkrowanym, buntowanym, buńczucznym, buraczanym, burozielonym, bursalnym, bursztynodajnym, bursztynonośnym, burzonym, burżuazyjnym, butaforyjnym, butelkowanym, butelkowozielonym, butnym, bydlęconym, bzdurnym, bzykanym, cacanym, cackanym, caluchnym, całkowalnym, całkowanym, całodziennym, całogodzinnym, całomiesięcznym, całonocnym, całopalnym, całorocznym, całorolnym, całosemestralnym, całowanym, całowiecznym, całowieczornym, całunnym, całuśnym, cechowanym, Cecylinym, cedowanym, cedzonym, cefalokształtnym, cefalometrycznym, cegielnianym, cegiełkowanym, ceglanym, ceglastoczerwonym, cegłopodobnym, celebracyjnym, celebrowanym, Celestyninym, Celininym, celkowanym, cellograficznym, celnym, celomatycznym, celowanym, celtologicznym, celularnym, cembrowanym, cementacyjnym, cementochłonnym, cementooszczędnym, cementowanym, cementownianym, cenestetycznym, cenionym, cennym, cenocytycznym, cenogenetycznym, cenotycznym, centezymalnym, centralistycznym, centralizacyjnym, centralizowanym, centralnym, centrowanym, centrycznym, centryfugalnym, centryfugowanym, centrypetalnym, centrystycznym, centurialnym, cenzorowanym, cenzuralnym, cenzurowanym, ceramicznym, cerebralnym, ceremonialnym, cerkiewnym, cerograficznym, ceroplastycznym, cerowanym, certyfikacyjnym, certyfikowanym, cetologicznym, cewionym, cewnikowanym, cezarycznym, Cezaryninym, cezarystycznym, cętkowanym, chachmęconym, chalkofilnym, chamranym, chaotycznym, chapanym, charakternym, charakterologicznym, charakteropatycznym, charakterystycznym, charakteryzowanym, charytatywnym, charytologicznym, charyzmatycznym, chasmogamicznym, chcianym, cheironomicznym, chejroskopijnym, chelatowanym, chemicznofizycznym, chemicznym, chemigraficznym, chemizacyjnym, chemizowanym, chemoautotroficznym, chemogenicznym, chemometrycznym, chemonastycznym, chemoodpornym, chemotaktycznym, chemoterapeutycznym, chemotronicznym, chemotropicznym, chemoutwardzalnym, chędożonym, chętnym, chiliastycznym, chimernym, chimerycznym, chiralnym, chironomicznym, chiropterologicznym, chirurgicznym, chlanym, chlapanym, chlastanym, chlebnym, chlebodajnym, chlewnym, chlipanym, chlorkowanym, chloroformowanym, chloropochodnym, chlorowanym, chlorowcopochodnym, chlorowcowanym, chlubnym, chlustanym, chłapanym, chłeptanym, chłodnym, chłodzonym, chłonnym, chłostanym, chmielnym, chmielonym, chmielowanym, chmurnym, chmurzonym, chochlowanym, chodnym, chodzonym, cholernym, cholerycznym, choliambicznym, cholijambicznym, cholinergicznym, chomikowanym, chondrologicznym, chopinologicznym, chorągiewnym, chorągwianym, chordotonalnym, choregicznym, choreicznym, choreograficznym, choreologicznym, choriambicznym, chorijambicznym, chorobnym, chorograficznym, chorologicznym, chowanym, chóralnym, chromatograficznym, chromatografowanym, chromatycznym, chromianowanym, chromogenicznym, chromolonym, chromoniklowanym, chromosferycznym, chromosomalnym, chromotaktycznym, chromotropicznym, chromowanym, chronicznym, chronionym, chronograficznym, chronologicznym, chronologizacyjnym, chronologizowanym, chronometrowanym, chronometrycznym, chronozoficznym, chrupanym, chrupotanym, chruścianym, chrystianizacyjnym, chrystianizowanym, chrystocentrycznym, chrystologicznym, chrystozoficznym, chrzanionym, chrząstnym, chrzcielnym, chrzczonym, chrzestnym, chrzęstnym, chtonicznym, chuchanym, chudzonym, chwaconym, chwalebnym, Chwalisławinym, chwalnym, chwalonym, chwatnym, chwianym, chwiejnym, chwierutanym, chwierutnym, chwilopomnym, chwyconym, chwytanym, chwytnym, chybianym, chybionym, chybotanym, chylonym, ciachanym, ciałopalnym, ciałopodobnym, ciamkanym, ciapanym, ciasnym, Ciasnym, ciąganym, ciągnionym, cichobieżnym, cichociemnym, cichostrzelnym, Ciechosławinym, ciekawionym, ciekłokrystalicznym, cielesnym, cielnym, ciemiężonym, ciemnobłękitnym, ciemnobrunatnym, ciemnoczerwonym, ciemnoszarozielonym, ciemnozielonym, ciemnym, cieniolubnym, cienionym, cieniowanym, cienioznośnym, cieniuchnym, cienkolistnym, cienkoprzędnym, cienkorunnym, cienkościennym, ciepanym, cieplarnianym, cieplnym, ciepluchnym, ciepłochłonnym, ciepłochronnym, ciepłochwiejnym, ciepłodajnym, ciepłolubnym, ciepłowodnym, ciepłozgrzebnym, ciernionym, ciernym, cierpianym, cieszonym, ciężarnym, ciężkostrawnym, ciężkozbrojnym, cineramicznym, ciocinym, ciosanym, ciotczynym, ciotecznym, ciskanym, ciszonym, ciśnionym, ciukanym, ciułanym, ciupanym, ciupcianym, ciurkanym, clonym, cmentarnianym, cmentarnym, cmokanym, cmoktanym, cnym, cochanym, codziennym, coelomatycznym, cofanym, cogodzinnym, cojesiennym, cokwartalnym, comiesięcznym, coniedzielnym, conocnym, corannym, corocznym, cowieczornym, córczynym, cuconym, cudacznym, cudnym, cudotwornym, cudownym, cudzołożnym, cudzożywnym, cukiernianym, cuklonalnym, cukrodajnym, cukrowanym, cukrownianym, cukrzonym, cumowanym, cwanym, cwelonym, cybernetycznym, cybernetyzowanym, cyckanym, cyfrowanym, cyganeryjnym, cyganionym, cyganologicznym, cyjanizowanym, cyjanowanym, cykanym, cyklicznym, cyklinowanym, cykloalifatycznym, cyklofrenicznym, cykloidalnym, cyklometrycznym, cyklonalnym, cyklonicznym, cykloramicznym, cyklostroficznym, cyklotymicznym, cylindrowanym, cylindrycznym, cynestetycznym, cynicznym, cynkograficznym, cynkonośnym, cynkoorganicznym, cynkowanym, cynoorganicznym, cynowanym, cyrklowanym, cyrkulacyjnym, cyrkularnym, cyrkumwalacyjnym, Cyrylinym, cystograficznym, cytatologicznym, cytoblastycznym, cytochemicznym, cytodiagnostycznym, cytofizjologicznym, cytogenetycznym, cytohormonalnym, cytokinetycznym, cytologicznym, cytoplazmatycznym, cytostatycznym, cytowanym, cywilistycznym, cywilizacyjnym, cywilizowanym, cywilnoprawnym, cywilnym, cyzelowanym, czadzonym, czarniuchnym, czarnobrunatnym, czarnosecinnym, czarnosinym, czarnozielonym, czarnoziemnym, Czarnym, czarnym, czarowanym, czarownym, czarterowanym, czasochłonnym, czasooptymalnym, czasoprzestrzennym, czcigodnym, czczonym, czechizowanym, czekanym, czekoladopodobnym, czeladnym, czelnym, czelustnym, czepianym, czepionym, czepnym, czernionym, Czernym, czerpalnym, czerpanym, czerwienionym, czerwiennym, czerwiogubnym, czerwonawobrunatnym, czerwonobrunatnym, czerwonosinym, czerwonoziemnym, Czerwonym, czerwonym, czesanym, Czesinym, Czesławinym, czesnym, częstokrotnym, częstowanym, człekokształtnym, człekopodobnym, członkowanym, członowanym, cznianym, czochanym, czochranym, czołobitnym, czołowouchylnym, czopowanym, czterdziestokrotnym, czterechsetnym, czternastogodzinnym, czternastokrotnym, czternastowiecznym, czterobarwnym, czterodrożnym, czterodzielnym, czterogodzinnym, czteroipółgodzinnym, czterojajecznym, czterojęzycznym, czterokonnym, czterokrotnym, czterolistnym, czteromiesięcznym, czteronożnym, czteroramiennym, czterorodzinnym, czterosemestralnym, czterosilnym, czteroskrzelnym, czterostronnym, czterostrunnym, czterostrzelnym, czterotysięcznym, czujnym, czupurnym, czwartorzędnym, czworacznym, czworobocznym, czworokątnym, czworonożnym, czworościennym, czynionym, czynnym, czyracznym, czyszczonym, czyściuchnym, czytanym, czytelnianym, czytelnym, czytywanym, ćmionym, ćpanym, ćwiartkowanym, ćwiartowanym, ćwiczebnym, ćwiczonym, ćwiekowanym, ćwierćautomatycznym, ćwierćwiecznym, ćwikanym, dachowanym, dadaistycznym, dagerotypowanym, Dagmarzynym, Dagninym, Dagusinym, daktylicznym, daktylograficznym, daktyloskopijnym, daktyloskopowanym, dalekobieżnym, dalekonośnym, dalekosiężnym, dalekowzrocznym, Dalisławinym, daltonistycznym, Danielinym, Dannym, Danucinym, Danusinym, danym, daoistycznym, daremnym, darniowanym, darowanym, darowywanym, darwinistycznym, darzonym, datalnym, datowanym, dawanym, dawkowanym, dawnowiecznym, dawnym, dazymetrycznym, debarkowanym, debetowanym, debilnym, Deborzynym, debugowanym, decentralistycznym, decentralizacyjnym, decentralizowanym, decentrowanym, dechrystianizowanym, decydowanym, decymalnym, decymowanym, decyzyjnym, dedukcyjnym, dedukowanym, dedykacyjnym, dedykowanym, deelektronizowanym, deelektryzowanym, deemulgowanym, deeskalowanym, defaszyzowanym, defekacyjnym, defekowanym, defektologicznym, defektowanym, defektownym, defektywnym, defenestrowanym, defensywnym, deferencyjnym, defetystycznym, defibracyjnym, defibrowanym, defibrylacyjnym, defibrynowanym, definicyjnym, definiowalnym, definiowanym, definitywnym, deflacyjnym, deflagmowanym, deflagracyjnym, deflegmacyjnym, deflegmowanym, deflorowanym, defoliacyjnym, deformacyjnym, deformowanym, defragmentowanym, defraudowanym, degeneracyjnym, degeneratywnym, degenerowanym, deglacjacyjnym, deglomeracyjnym, deglomerowanym, degradacyjnym, degradowanym, degresywnym, degustacyjnym, degustowanym, dehermetyzacyjnym, dehermetyzowanym, deheroizacyjnym, deheroizowanym, dehumanizacyjnym, dehumanizowanym, deifikowanym, deiktycznym, deistycznym, dejonizowanym, dekagonalnym, dekanalnym, dekantowanym, dekapitalizowanym, dekapowanym, dekartelizowanym, dekatyzowanym, deklamacyjnym, deklamatorycznym, deklamowanym, deklaracyjnym, deklaratywnym, deklarowanym, deklasowanym, deklinacyjnym, deklinowanym, dekodowanym, dekodyfikowanym, dekolonizacyjnym, dekolonizowanym, dekoltowanym, dekomercjalizowanym, dekompensacyjnym, dekompensowanym, dekompletowanym, dekomponowanym, dekompozycyjnym, dekompresowanym, dekompresyjnym, dekomunizacyjnym, dekomunizowanym, dekoncentracyjnym, dekoncentrowanym, dekoniunkturalnym, dekonspirowanym, dekonstrukcyjnym, dekonstruktywnym, dekontaminowanym, dekoracyjnym, dekoratywnym, dekorowanym, dekortykacyjnym, dekortykowanym, dekowanym, dekretowanym, dekstralnym, dekurażowanym, delabializowanym, delegacyjnym, delegalizacyjnym, delegalizowanym, delegowanym, deleksykalizowanym, Delfininym, deliberowanym, delicyjnym, delikatniuchnym, delikatnym, delimitacyjnym, delimitowanym, delirycznym, deliryjnym, delmoplastycznym, delożowanym, deluwialnym, demagnetyzacyjnym, demagnetyzowanym, demagogicznym, demarkacyjnym, demaskacyjnym, demaskowanym, dematerializowanym, dementowanym, demilitaryzacyjnym, demilitaryzowanym, demineralizacyjnym, demineralizowanym, deminutywnym, demistyfikacyjnym, demistyfikowanym, demitologizacyjnym, demitologizowanym, demiurgicznym, demobilizacyjnym, demobilizowanym, demodulacyjnym, demodulowanym, demograficznym, demokratycznym, demokratyzacyjnym, demokratyzowanym, demoliberalnym, demolowanym, demonicznym, demonizowanym, demonofobicznym, demonologicznym, demonopolizowanym, demonstracyjnym, demonstrowanym, demontowanym, demoralizowanym, demoskopijnym, demotycznym, demulgacyjnym, demulgowanym, denacjonalizowanym, denacyfikacyjnym, denacyfikowanym, denaturacyjnym, denaturalizowanym, denaturowanym, denazalizowanym, denazyfikacyjnym, denazyfikowanym, dendrologicznym, dendrometrycznym, dendrytycznym, denerwowanym, denitracyjnym, denitryfikacyjnym, deniwelacyjnym, dennym, denominacyjnym, denominalnym, denominowanym, denotacyjnym, denotatywnym, denotowanym, dentalnym, dentystycznym, denudacyjnym, denudowanym, denuklearyzacyjnym, denuklearyzowanym, denuncjowanym, deontologicznym, deontycznym, depalatalizacyjnym, depalatalizowanym, departamentalnym, depenalizacyjnym, depenalizowanym, depersonalizacyjnym, depersonalizowanym, depersonifikacyjnym, depersonifikowanym, depigmentacyjnym, depilacyjnym, depilowanym, deplasowanym, depolaryzacyjnym, depolaryzowanym, depolimeryzowanym, depolonizacyjnym, depolonizowanym, deponowanym, depopulacyjnym, depopularyzowanym, deportacyjnym, deportowanym, depozycyjnym, deprawacyjnym, deprawowanym, deprecjacyjnym, deprecjatywnym, deprecjonowanym, depresyjnym, deprymogenicznym, deprymowanym, deprywacyjnym, deprywatyzacyjnym, deprywatyzowanym, deptanym, deputowanym, deranżowanym, deratyzacyjnym, deratyzowanym, dermatologicznym, dermatomalnym, dermoplastycznym, derogacyjnym, derogowanym, derywacyjnym, derywowanym, desakralizacyjnym, desakralizowanym, desantowanym, descendentalnym, descensyjnym, desegregacyjnym, desemantyzacyjnym, desemantyzowanym, deseniowanym, desensybilizacyjnym, deskowanym, deskrypcyjnym, deskryptywnym, desmologicznym, desmosomalnym, desmotropicznym, desmurgicznym, desocjalizacyjnym, desocjologizacyjnym, desorpcyjnym, desowietyzowanym, despotycznym, destabilizowanym, destalinizowanym, destandaryzowanym, destrukcyjnym, destruktywistycznym, destruktywnym, destruowanym, destylacyjnym, destylowanym, destynowanym, destytuowanym, desygnowanym, deszczodajnym, deszczonośnym, deszczoodpornym, deszczowanym, deszczownianym, deszyfrowanym, detalicznym, detalizowanym, detalowanym, detaszowanym, detekcyjnym, detektywistycznym, detektywnym, detencyjnym, deterioratywnym, deterministycznym, determinowanym, detoksykacyjnym, detoksykowanym, detonacyjnym, detonowanym, detronizacyjnym, detronizowanym, deuterokanonicznym, deuteronomicznym, dewaloryzacyjnym, dewaloryzowanym, dewaluacyjnym, dewaluowanym, dewastacyjnym, dewastowanym, dewerbalnym, dewiacyjnym, dewocyjnym, dewolucyjnym, dewolutywnym, dezadaptacyjnym, dezaktualizowanym, dezaktywacyjnym, dezaktywowanym, dezaprobowanym, dezatomizowanym, dezawuowanym, dezelowanym, deziluzyjnym, dezinflacyjnym, dezinformacyjnym, dezinformowanym, dezintegracyjnym, dezintegralnym, dezintegrowanym, dezinwestycyjnym, dezodoryzowanym, dezolowanym, dezorganizacyjnym, dezorganizowanym, dezorientowanym, dezurbanistycznym, Dezyderzynym, dezynfekcyjnym, dezynfekowanym, dezynsekcyjnym, dezynsekowanym, dezyntegracyjnym, dezyntegralnym, dezyntegrowanym, dębionym, diabelnym, diabetologicznym, diabetycznym, diabolicznym, diabolizowanym, diachronicznym, diadycznym, diadynamicznym, diafonicznym, diaforetycznym, diafragmowanym, diagenetycznym, diagnostycznym, diagnozowanym, diagonalnym, diakaustycznym, diakonijnym, diakrytycznym, dialektalnym, dialektograficznym, dialektologicznym, dialektycznym, dialektyzowanym, dializacyjnym, dializowanym, dialogicznym, dialogizowanym, dialogowanym, diamagnetycznym, diamentodajnym, diamentonośnym, diamentowanym, diametralnym, dianetycznym, Dianinym, diarystycznym, diasporycznym, diastatycznym, diastolicznym, diastroficznym, diatermicznym, diatonicznym, dichroicznym, dichromatycznym, diecezjalnym, dielektrycznym, dietetycznym, digitalnym, dimerycznym, dimorficznym, diofantycznym, Dionizinym, dioptrycznym, dioramicznym, diploidalnym, dipsomaniakalnym, diuretycznym, dławionym, dławnym, dłoniastodzielnym, dłoniastowrębnym, dłoniastozłożonym, dłubanym, długachnym, długaśnym, długojęzycznym, długolistnym, długopłomiennym, długoramiennym, długoseryjnym, długowiecznym, dłutowanym, dłużnym, dmuchanym, doangażowanym, doangażowywanym, doawansowanym, dobadanym, dobarwianym, dobarwionym, Dobiechninym, Dobiegniewinym, dobielanym, dobielonym, dobieralnym, dobieranym, Dobiesławinym, dobijanym, dobitnym, dobranym, Dobrochninym, dobroczynnym, dobrodusznym, Dobromilinym, Dobromirzynym, Dobronieżynym, Dobrosławinym, dobrowolnym, dobrudzanym, dobrudzonym, dobudowanym, dobudowywanym, dobudzanym, dobudzonym, dobywanym, docenianym, docenionym, dochodzonym, dochowanym, dochowywanym, dociąganym, dociążanym, dociążonym, docieczonym, dociekanym, docieplanym, docieplonym, docieranym, docinanym, dociskanym, dociułanym, docuconym, doczekanym, doczepianym, doczepionym, doczepnym, doczesnym, doczyszczanym, doczyszczonym, doczytanym, doczytywanym, dodajnym, dodanym, dodawanym, dodekafonicznym, dodrukowanym, dodrukowywanym, doduszanym, doduszonym, dodzieranym, dodźwiganym, dofermentowanym, dofermentowywanym, dofinansowanym, dofinansowywanym, dogadanym, dogadywanym, dogalanym, doganianym, dogaszanym, dogaszonym, dogęszczanym, dogęszczonym, doginanym, doglądanym, dogładzanym, dogładzonym, dogłębnym, dogmatycznym, dogmatyzowanym, dognanym, dogniatanym, dogniecionym, dogodnym, dogolonym, dogonionym, dogotowanym, dogotowywanym, dogradzanym, dogranym, dogrodzonym, dogrywanym, dogryzanym, dogryzionym, dogrzanym, dogrzewanym, dogwiezdnym, dohodowanym, dohodowywanym, doholowanym, doholowywanym, doinformowanym, doinformowywanym, doinstalowanym, doinstalowywanym, doinwestowanym, doinwestowywanym, doiwanionym, dojadanym, dojebanym, dojechanym, dojedzonym, dojnym, dojonym, dojrzanym, dokańczanym, dokapitalizowanym, dokapitalizowywanym, dokarmianym, dokarmionym, doklejanym, doklejonym, dokładanym, dokładnym, dokompletowanym, dokompletowywanym, dokomponowanym, dokomponowywanym, dokonanym, dokonywanym, dokończanym, dokończonym, dokooptowanym, dokooptowywanym, dokopanym, dokopywanym, dokowanym, dokradanym, dokradzionym, dokrajanym, dokraszanym, dokraszonym, dokrawanym, dokrewnym, dokręcanym, dokręconym, dokrojonym, dokrzyczanym, doksograficznym, doksologicznym, dokształcanym, dokształconym, doktoralnym, doktoryzacyjnym, doktoryzowanym, doktrynalnym, dokumentacyjnym, dokumentalizowanym, dokumentalnym, dokumentarnym, dokumentnym, dokumentowanym, dokupionym, dokupowanym, dokupywanym, dokuwanym, dokwaszanym, dokwaszonym, dokwaterowanym, dokwaterowywanym, dolanym, doleczonym, dolepianym, dolepionym, dolewanym, doliczanym, doliczonym, dolinnym, dolistnym, Dolnym, dolnym, dolorologicznym, dolorystycznym, dolutowanym, dolutowywanym, doładowanym, doładowywanym, doławianym, dołączanym, dołączonym, dołowanym, dołowionym, dołożonym, dołuskanym, dołuskiwanym, domacicznym, domagnesowanym, domagnesowywanym, domalowanym, domalowywanym, Domasławinym, domawianym, domeldowanym, domeldowywanym, domestykacyjnym, domestykalnym, Domicelinym, domicylowanym, domierzanym, domierzonym, domieszanym, domieszkowanym, dominacyjnym, dominialnym, Dominiczynym, dominowanym, domłacanym, domłóconym, domniemanym, domokrążnym, domontowanym, domówionym, domrażanym, domrożonym, domurowanym, domykanym, domyślanym, domyślnym, domywanym, Donacinym, donacyjnym, donajmowanym, donasiennym, donaszanym, donatystycznym, doniesionym, doniszczonym, donoszonym, donośnym, dookolnym, dookreślanym, dookreślonym, dooranym, doorywanym, dopadanym, dopakowanym, dopakowywanym, dopalanym, dopalonym, dopaminergicznym, dopasanym, dopasionym, dopasowanym, dopasowywalnym, dopasowywanym, dopatrywanym, dopatrzonym, dopchanym, dopełnianym, dopełnionym, dopędzanym, dopędzonym, dopieczonym, dopiekanym, dopieprzanym, dopieprzonym, dopieranym, dopierdalanym, dopierdolonym, dopierdzielanym, dopierdzielonym, dopierniczanym, dopieszczanym, dopieszczonym, dopijanym, dopilnowanym, dopilnowywanym, dopiłowanym, dopiłowywanym, dopinanym, dopingowanym, dopisanym, dopisywanym, doplątanym, dopłacanym, dopłaconym, dopompowanym, dopompowywanym, doposażanym, doposażonym, dopowiadanym, dopowiedzianym, dopożyczanym, dopożyczonym, dopracowanym, dopracowywanym, dopranym, doprasowanym, doprasowywanym, dopraszanym, doprawianym, doprawionym, doprażanym, doprażonym, doprecyzowanym, doprecyzowywanym, doproszonym, doprowadzanym, doprowadzonym, doprzędzionym, doprzędzonym, doprzęganym, doprzężonym, dopuszczalnym, dopuszczanym, dopuszczonym, dopychanym, dopytanym, dopytywanym, dorabianym, dorachowanym, dorachowywanym, doradzanym, doradzonym, doraźnym, doredagowanym, doregulowanym, doregulowywanym, doręczalnym, doręczanym, doręcznym, doręczonym, Dorianinym, dorobionym, Dorocinym, dorocznym, dorodnym, dorozumianym, dorozumiewanym, dorównanym, dorsalnym, dorszokształtnym, dorwanym, Dorydzinym, dorysowanym, dorysowywanym, dorywanym, dorzecznym, dorzeźbionym, dorzucanym, dorzuconym, dorzynanym, dosadnym, dosadzanym, dosadzonym, dosalanym, dosiadanym, dosiadywanym, dosianym, dosiebnym, dosiecznym, dosieczonym, dosiedlanym, dosiedlonym, dosiekanym, dosiewanym, dosięgalnym, dosięganym, dosiężnym, dosiężonym, doskładanym, doskonalonym, doskórnym, doskrobanym, doskrobywanym, dosładzanym, dosłanym, dosłodzonym, dosłonecznym, dosłownym, dosłuchanym, dosłuchiwanym, dosłyszalnym, dosłyszanym, dosmaczanym, dosmaczonym, dosmażanym, dosmażonym, dosolonym, dospanym, dospawanym, dostanym, dostarczanym, dostarczonym, dostatecznym, dostawanym, dostawianym, dostawionym, dostawnym, dostępnym, dostojnym, dostosowanym, dostosowywanym, dostrajanym, dostrojonym, dostrzegalnym, dostrzeganym, dostrzelanym, dostrzelonym, dostrzeżonym, dostudzanym, dostudzonym, dosuszanym, dosuszonym, dosuwanym, dosyłanym, dosypanym, dosypianym, dosypywanym, doszczelnianym, doszczelnionym, doszczętnym, doszkalanym, doszkolonym, doszlifowanym, doszlifowywanym, doszlusowanym, doszlusowywanym, doszorowanym, doszorowywanym, dosztukowanym, dosztukowywanym, doszywanym, dościelanym, dościganym, dośledzanym, dośledzonym, dośnionym, dośpiewanym, dośpiewywanym, dośrodkowanym, dośrodkowywanym, dośrubowanym, dośrubowywanym, doświadczalnym, doświadczanym, doświadczonym, doświetlanym, doświetlonym, dotachanym, dotacyjnym, dotaczanym, dotańcowanym, dotańczonym, dotapianym, dotarganym, dotaskanym, dotaszczonym, dotchawicznym, dotlenianym, dotlenionym, dotłaczanym, dotłoczonym, dotłuczonym, dotoczonym, dotopionym, dotowanym, dotraconym, dotransportowanym, dotrawianym, dotrawionym, dotruwanym, dotrzymanym, dotrzymywanym, dotuczanym, dotuczonym, doturlanym, dotwarzanym, dotworzonym, dotykalnym, dotykanym, doubezpieczonym, douczanym, douczonym, doustnym, dousznym, dowalanym, dowalonym, dowartościowanym, dowartościowywanym, dowarzanym, dowarzonym, doważanym, doważonym, dowcipnym, dowędzanym, dowędzonym, dowiązanym, dowiązywanym, dowiedzionym, dowiercanym, dowierconym, dowietrznym, dowiezionym, dowilżanym, dowleczonym, dowlekanym, dowodnym, dowodzonym, dowolnym, dowoływanym, dowożonym, dozbrajanym, dozbrojonym, dozgonnym, dozielenionym, doziemnym, doziębionym, dozłoconym, doznanym, doznawanym, dozometrycznym, dozorowanym, dozowanym, dozwalanym, dozwolonym, dozymetrycznym, dożeranym, dożuwanym, dożylnym, dożynanym, dożywanym, dożywianym, dożywionym, dożywotnym, dracznym, dragowanym, dramaturgicznym, dramatycznym, dramatyzacyjnym, dramatyzowanym, drapaczowanym

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    10 + 2 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.