Rymy do nym

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abdominalnym, abdykacyjnym, aberracyjnym, abiogennym, abiologicznym, abiotycznym, abisalnym, ablacyjnym, ablaktowalnym, ablaktowanym, ablatywnym, ablegrowanym, abolicjonistycznym, abolicyjnym, abonowanym, aborcyjnym, abradowanym, abrazyjnym, abrewiacyjnym, abrewiaturalnym, abrogowanym, absencyjnym, absolutnym, absolutoryjnym, absolutystycznym, absolutyzowanym, absolwowanym, absorbowalnym, absorbowanym, absorpcyjnym, abstrahowanym, abstrakcyjnym, abstynencyjnym, absurdalizowanym, absurdalnym, absydalnym, abszytowanym, abulicznym, abysalnym, acetonemicznym, acetylowanym, achromatycznym, achromatyzacyjnym, acidofilnym, acydofilnym, acyklicznym, acylowanym, adaptabilnym, adaptacyjnym, adaptatywnym, adaptowanym, addukcyjnym, addycyjnym, addytywnym, adekwatnym, adhezyjnym, adiabatycznym, adiaforycznym, adiustacyjnym, adiustowanym, administracyjnym, administrowanym, admiracyjnym, admirowanym, adnominalnym, adnotowanym, adolescencyjnym, adonicznym, adopcyjnym, adoptowanym, adoracyjnym, adornowanym, adorowanym, adrenergicznym, adresatywnym, adresowanym, adsorbowalnym, adsorbowanym, adsorpcyjnym, adwekcyjnym, adwentystycznym, adwerbalnym, adwerbialnym, aerodynamicznym, aerodyspersyjnym, aeroenergetycznym, aerofotograficznym, aerogeofizycznym, aerograficznym, aerokinetycznym, aerologicznym, aeromechanicznym, aeronautycznym, aeronawigacyjnym, aeronomicznym, aeroponicznym, aerostatycznym, aeroterapeutycznym, aerotriangulacyjnym, aerotycznym, aerozoicznym, aerozolowanym, aestetycznym, afabularnym, afatycznym, afektacyjnym, afektowanym, afektownym, afektywnym, afelicznym, aferalnym, aferogennym, afiguralnym, afiksalnym, afiliacyjnym, afiliowanym, afinicznym, afinowanym, afirmacyjnym, afirmatywnym, afirmowanym, afiszowanym, afizjologicznym, afleksyjnym, afonicznym, aforystycznym, afotycznym, afrodyzjakalnym, afrontowanym, afrykanistycznym, afrykanizowanym, afrykanologicznym, agencyjnym, agenturalnym, agitacyjnym, agitowanym, aglomeracyjnym, aglomerowanym, aglutacyjnym, aglutynacyjnym, aglutynowanym, agmatoploidalnym, agnacyjnym, agnostycystycznym, agnostycznym, agogicznym, agonalnym, agonicznym, agonistycznym, agradacyjnym, agramatycznym, agrarnym, agrarystycznym, agrawacyjnym, agrawowanym, agregacyjnym, agregatowanym, agregowanym, agresyjnym, agresywnym, agrobiologicznym, agrochemicznym, agroekologicznym, agroekonometrycznym, agrofizycznym, agrogeologicznym, agromechanicznym, agromelioracyjnym, agronomicznym, agrotechnicznym, agroturystycznym, ahistorycznym, ahumanistycznym, aideologicznym, aikonicznym, aintelektualnym, ajencyjnym, ajtiologicznym, ajurwedycznym, akademicznym, akademijnym, akademizowanym, akarologicznym, akatalektycznym, akataleptycznym, akcedencyjnym, akceleracyjnym, akcentacyjnym, akcentologicznym, akcentowanym, akcentuacyjnym, akceptacyjnym, akceptowalnym, akceptowanym, akcesorycznym, akcesoryjnym, akcesyjnym, akcjonistycznym, akcydentalnym, akcyjnym, akefalicznym, aklamacyjnym, aklamowanym, aklimatyzacyjnym, aklimatyzowanym, akmeistycznym, akognitywnym, akomodacyjnym, akomodowanym, akrecyjnym, akredytacyjnym, akredytowanym, akredytywnym, akroamatycznym, akrobacyjnym, akrobatycznym, akrocentrycznym, akronimicznym, akropetalnym, akroplastycznym, akrosomalnym, aksamitnym, aksjologicznym, aksjomatycznym, aksjonistycznym, aksonometrycznym, aktualistycznym, aktualizacyjnym, aktualizowanym, aktualnym, aktuarialnym, aktynicznym, aktynometrycznym, aktywacyjnym, aktywistycznym, aktywizacyjnym, aktywizowanym, aktywnym, aktywowanym, akulturacyjnym, akumulacyjnym, akumulowanym, akuratnym, akustooptycznym, akustycznym, akuszeryjnym, akuzatywnym, akwanautycznym, akwarystycznym, akwirowanym, akwizycyjnym, alarmistycznym, alarmowanym, albinotycznym, alchemicznym, aleatorycznym, alegorycznym, alegoryzowanym, alegowanym, aleksandrycznym, alergennym, alergicznym, alergizowanym, alergologicznym, alfaaktywnym, alfabetycznym, alfanumerycznym, algebraicznym, algologicznym, algorytmicznym, algorytmizowanym, alicyklicznym, alienacyjnym, alienowanym, alifatycznym, alimentacyjnym, alimentowanym, alinearnym, aliteracyjnym, alkalicznym, alkalifilnym, alkalizowanym, alkiloaromatycznym, alkilowanym, alkoholicznym, alkoholizowanym, alkohologicznym, alkowianym, allelicznym, allelopatycznym, allochromatycznym, allochtonicznym, allogamicznym, allogenicznym, allopatrycznym, alloploidalnym, allopoliploidalnym, allosterycznym, allotropijnym, alochromatycznym, alochtonicznym, alodialnym, alodynowanym, alofonicznym, alogamicznym, alogenicznym, alogicznym, alograficznym, alokacyjnym, alokowanym, alokucyjnym, alomorficznym, alopatrycznym, alopatycznym, aloplastycznym, aloploidalnym, alopoliploidalnym, alotropijnym, alpinistycznym, altaryjnym, alternacyjnym, alternatywnym, alternowanym, alterocentrycznym, alterowanym, altimetrycznym, altruistycznym, aluminiowanym, aluminograficznym, aluminotermicznym, aluwialnym, aluzyjnym, alweolarnym, amagnetycznym, amalgamowanym, amaterialnym, ambarasowanym, ambarkowanym, ambicjonalnym, ambicyjnym, ambiofonicznym, ambitnym, ambiwalentnym, ambulakralnym, ambulatoryjnym, ameboidalnym, amelioracyjnym, amentywnym, amerykanistycznym, amerykanizowanym, ametabolicznym, ametamorficznym, ametodycznym, amfibijnym, amfibiotycznym, amfibolicznym, amfibologicznym, amfibrachicznym, amfidromicznym, amfiploidalnym, amfiprotycznym, amfiteatralnym, amfolitycznym, amforycznym, amfoterycznym, amidystycznym, aminowanym, amitotycznym, amnestionowanym, amnestiowanym, amnestycznym, amnestyjnym, amnezyjnym, amoniakalnym, amoniakowanym, amoniotelicznym, amonowanym, amoralnym, amorficznym, amortyzacyjnym, amortyzowanym, amorycznym, amotorycznym, ampelograficznym, ampelologicznym, amperometrycznym, amplifikacyjnym, amplifikowanym, amputacyjnym, amputowanym, amunicyjnym, anabaptystycznym, anabatycznym, anabiotycznym, anabolicznym, anachronicznym, anadromicznym, anaerobicznym, anaerobiotycznym, anafilaktycznym, anaforetycznym, anaforycznym, anaglificznym, anagogicznym, anagramatycznym, anagramowanym, anakolutycznym, anakreontycznym, analeptycznym, analfabetycznym, analgetycznym, analitycznym, analizowanym, analnym, analogicznym, anamnestycznym, anamorficznym, anamorfotycznym, anankastycznym, anapestycznym, anapsydalnym, anarchicznym, anarchistycznym, anarchizowanym, anastatycznym, anatoksycznym, anatomicznym, ancestralnym, androfobicznym, androgenicznym, androgennym, androginicznym, androgynicznym, androidalnym, androkefalicznym, andrologicznym, andynistycznym, anegdotycznym, aneksjonistycznym, aneksyjnym, anektowanym, anemicznym, anemochorycznym, anemogamicznym, anemometrycznym, anencefalicznym, anergicznym, anestetycznym, anestezjologicznym, anestezyjnym, aneuploidalnym, angażowanym, angelicznym, angelologicznym, angielskojęzycznym, angielszczonym, angiochirurgicznym, angiograficznym, angiologicznym, anglezowanym, anglistycznym, anglizowanym, anglojęzycznym, angobowanym, anhelicznym, anhellicznym, anhemitonicznym, anihilacyjnym, anihilowanym, animacyjnym, animalistycznym, animalizowanym, animalnym, animatronicznym, animistycznym, animizacyjnym, animizowanym, animowanym, anizotomicznym, ankietowanym, ankietyzacyjnym, ankietyzowanym, ankrowanym, annalistycznym, annominacyjnym, anodowanym, anodyzowanym, anoetycznym, anoksemicznym, anomalnym, anomicznym, anonsowanym, anoreksyjnym, anorektycznym, anorganicznym, anormalnym, anormatywnym, anorogenicznym, antagonistycznym, antagonizowanym, antarktycznym, antecedentnym, antedatowanym, Anthonym, antologicznym, antologijnym, antonimicznym, antropicznym, antropocentrycznym, antropofagicznym, antropogenetycznym, antropogenicznym, antropograficznym, antropoidalnym, antropologicznym, antropometrycznym, antropomorficznym, antropomorfizowanym, antroponimicznym, antroponomicznym, antroposkopijnym, antropotechnicznym, antropozoficznym, antropozoicznym, antyaborcyjnym, antyabstrakcyjnym, antyajencyjnym, antyakustycznym, antyalergicznym, antyartystycznym, antyarytmicznym, antyautorytarnym, antyautorytatywnym, antybakteryjnym, antybiotycznym, antybiurokratycznym, antycieplnym, antycyklonalnym, antycypacyjnym, antycypowanym, antycywilizacyjnym, antycznym, antydatowanym, antydemokratycznym, antydepresyjnym, antydespotycznym, antydetonacyjnym, antydiuretycznym, antydogmatycznym, antydynastycznym, antyegalitarnym, antyekonomicznym, antyemocjonalnym, antyempirycznym, antyestetycznym, antyfeministycznym, antyfeudalnym, antyfonalnym, antyfonicznym, antyfrykcyjnym, antyglobalistycznym, antyglobalizacyjnym, antygradacyjnym, antygrzybicznym, antyheroicznym, antyhierarchicznym, antyhigienicznym, antyhormonalnym, antyhumanistycznym, antyhumanitarnym, antyimperialnym, antyimplozyjnym, antyinflacyjnym, antyintelektualnym, antyironicznym, antykadencyjnym, antykizowanym, antyklerykalnym, antyklinalnym, antykoincydencyjnym, antykolizyjnym, antykolonialnym, antykolonistycznym, antykomercyjnym, antykomunikatywnym, antykomunistycznym, antykoncepcyjnym, antykonstytucyjnym, antykorozyjnym, antykorupcyjnym, antykościelnym, antykwarycznym, antyliberalnym, antylimfocytarnym, antylogicznym, antylustracyjnym, antymafijnym, antymagnetycznym, antymanualnym, antymitotycznym, antymotywacyjnym, antynarkotycznym, antynatalistycznym, antynomicznym, antynomijnym, antynomistycznym, antynuklearnym, antyoksydacyjnym, antypanicznym, antypartyjnym, antypatriotycznym, antypatycznym, antypedagogicznym, antyperystaltycznym, antypodalnym, antypodycznym, antypornograficznym, antypsychologicznym, antyradiolokacyjnym, antyrealistycznym, antyrecesyjnym, antyreformistycznym, antyreligijnym, antyreumatycznym, antyrewolucyjnym, antyrodzinnym, antyrojalistycznym, antyromantycznym, antysanacyjnym, antysanitarnym, antyschematycznym, antyscholastycznym, antysejsmicznym, antyseptycznym, antysocjalistycznym, antyspekulacyjnym, antyspołecznym, antystatycznym, antystroficznym, antysyjonistycznym, antysymetrycznym, antyterrorystycznym, antytetycznym, antytoksycznym, antytotalitarnym, antyunijnym, antyurbanistycznym, antyutopijnym, antywibracyjnym, antywojennym, anulowanym, aortalnym, aortograficznym, aorystycznym, apagogicznym, apartyjnym, aparycyjnym, apatetycznym, apatriotycznym, apatycznym, apedagogicznym, apelacyjnym, apelatywnym, apercepcyjnym, apercypowanym, aperiodycznym, apertyzacyjnym, apetycznym, apetytnym, aphelicznym, apikalnym, apiterapeutycznym, aplanatycznym, aplikacyjnym, aplikowanym, apochromatycznym, apodyktycznym, apofatycznym, apofonicznym, apoftegmatycznym, apogamicznym, apokaliptycznym, apokarpicznym, apokopicznym, apokryficznym, apolitycznym, apologetycznym, apologicznym, apologizowanym, apoplektycznym, apoptotycznym, aporetycznym, aportowanym, apostatycznym, aposteriorycznym, aposteriorystycznym, apostołowanym, apostroficznym, apoteozowanym, apotropaicznym, apotropeicznym, apozycyjnym, aprecjacyjnym, apretowanym, apreturowanym, apriorycznym, apriorystycznym, aprobatywnym, aprobowanym, aproksymacyjnym, aproksymatywnym, aproksymowanym, aprotycznym, aprowidowanym, aprowincjonalnym, aprowizacyjnym, apsychologicznym, apsydalnym, apsydialnym, aptecznym, arabistycznym, arabizowanym, arabskojęzycznym, arachnologicznym, aranżacyjnym, aranżowanym, arbitralnym, arbitrażowanym, arborealnym, archaicznym, archaistycznym, archaizacyjnym, archaizowanym, archeograficznym, archeologicznym, archeopterycznym, archeotecznym, archeozoicznym, archeozoologicznym, archetypicznym, archidiakonalnym, archidiecezjalnym, archikatedralnym, architektonicznym, archiwalnym, archiwistycznym, archiwizacyjnym, archiwizowanym, arcybanalnym, arcydelikatnym, arcydowcipnym, arcydurnym, arcydziwnym, arcygroźnym, arcykosztownym, arcyksiężnym, arcynudnym, arcyoddanym, arcypięknym, arcypoważnym, arcyprawomyślnym, arcyskomplikowanym, arcyskromnym, arcyspektakularnym, arcysugestywnym, arcyswobodnym, arcyśmiesznym, arcytrudnym, arcyważnym, arcyzabawnym, arealistycznym, arealnym, areligijnym, arendowanym, areograficznym, areometrycznym, areopagicznym, aresztowanym, arfowanym, argentometrycznym, argumentacyjnym, argumentowanym, arianistycznym, ariostycznym, arkfunkcyjnym, arktycznym, armenoidalnym, armijnym, armilarnym, aromantycznym, aromaterapeutycznym, aromatycznym, aromatyzacyjnym, aromatyzowanym, arsenoorganicznym, arterialnym, arteriograficznym, arteryjnym, artretycznym, artrologicznym, artyficjalnym, artykulacyjnym, artykułowanym, artystycznym, arylowanym, arystokratycznym, arystotelicznym, arytmetycznym, arytmicznym, arytmograficznym, ascendentalnym, ascensyjnym, ascetycznym, asejsmicznym, aseksualnym, asekuracyjnym, asekurowanym, asemantycznym, asenizacyjnym, asenizowanym, aseptycznym, asertorycznym, asertywnym, asfaltowanym, asocjacjonistycznym, asocjacyjnym, asocjalnym, asocjatywnym, asocjowanym, asomatycznym, aspiracyjnym, aspirowanym, aspołecznym, astatycznym, astenicznym, astmatycznym, astralnym, astrobiologicznym, astrochemicznym, astrofizycznym, astrologicznym, astrometrycznym, astronautycznym, astronawigacyjnym, astronomicznym, astygmatycznym, asygmatycznym, asygnacyjnym, asygnowanym, asylabicznym, asymetrycznym, asymilacyjnym, asymilowanym, asymptotycznym, asynchronicznym, asyndetycznym, atakowanym, ataktycznym, ataraktycznym, atawistycznym, ateistycznym, ateizowanym, atematycznym, atemporalnym, atencjonalnym, aterynokształtnym, atestacyjnym, atestowanym, atetotycznym, atletycznym, atmofilnym, atmosferycznym, atoksycznym, atomistycznym, atomizowanym, atonalnym, atonicznym, atrakcyjnym, atranzytywnym, atraumatycznym, atrialnym, atroficznym, atrybucyjnym, atrybutywnym, audialnym, audiencjonalnym, audiencyjnym, audiologicznym, audiometrycznym, audiowizualnym, audytoryjnym, audytywnym, augmentatywnym, aukcjonowanym, aukcyjnym, auktorialnym, auskultowanym, australnym, australoidalnym, autarkicznym, autentycznym, autentystycznym, autoagresyjnym, autoagresywnym, autobiograficznym, autobiografizowanym, autochtonicznym, autodestrukcyjnym, autodydaktycznym, autoerotycznym, autofagicznym, autogamicznym, autogenicznym, autogennym, autograficznym, autografowanym, autohipnotycznym, autoimmunizacyjnym, autoimmunologicznym, autoironicznym, autokatalitycznym, autokefalicznym, autokorelacyjnym, autokratycznym, autokreacyjnym, autokrytycznym, autolitycznym, autolizowanym, automatycznym, automatyzacyjnym, automatyzowanym, autometamorficznym, automorficznym, autonomicznym, autonomistycznym, autonomizowanym, autooksydacyjnym, autoplastycznym, autoploidalnym, autopoliploidalnym, autopromocyjnym, autoproteolitycznym, autopsyjnym, autorefleksyjnym, autoregulacyjnym, autorotacyjnym, autorytarnym, autorytatywnym, autoryzacyjnym, autoryzowanym, autotelicznym, autotematycznym, autoterapeutycznym, autotroficznym, autystycznym, awansowanym, awantażownym, awaryjnym, awerroistycznym, awersyjnym, awiacyjnym, awiotechnicznym, awizacyjnym, awizowanym, azoicznym, azotolubnym, azotowanym, azymutalnym, ażurowanym, babcinym, babranym, babuninym, bachicznym, bacznym, badanym, badziewnym, bagatelizowanym, bagatelnym, bagiennym, bagrowanym, bajanym, bajcowanym, bajecznym, bajerowanym, bajronicznym, bajronistycznym, bajtlowanym, bakelizowanym, bakierowanym, bakonistycznym, bakteriolitycznym, bakteriologicznym, bakteriostatycznym, bakteryjnym, balastowanym, balistycznym, balladycznym, balneoklimatycznym, balneologicznym, balneotechnicznym, balotowanym, balsamicznym, balsamowanym, bałamuconym, bałamutnym, bałuszonym, bałwanionym, bałwochwalonym, banalizowanym, banalnym, bandażowanym, banderolowanym, banitowanym, bantuidalnym, baptystycznym, barbaryzowanym, bariatrycznym, barometrycznym, bartnym, barwionym, barwnym, barycentrycznym, barycznym, barykadowanym, batalistycznym, bateryjnym, batialnym, batikowanym, batożonym, batygraficznym, batymetrycznym, bawełnianopodobnym, bawełnianym, bawełnopodobnym, bawialnym, bawionym, bazgranym, bazgrolonym, bazylikalnym, bąkanym, beatyfikacyjnym, beatyfikowanym, bebeszonym, bechtanym, beczanym, beczkowanym, behawioralnym, behawiorystycznym, bejcowanym, beletrystycznym, beletryzacyjnym, beletryzowanym, belkowanym, belowanym, bełkotanym, bełtanym, beneficjalnym, bentonicznym, besemerowanym, besztanym, betaaktywnym, betonowanym, bezapelacyjnym, bezawaryjnym, bezbakteryjnym, bezbarwnym, bezbateryjnym, bezbłędnym, bezbolesnym, bezbożnym, bezbronnym, bezbrzeżnym, bezcennym, bezceremonialnym, bezchmurnym, bezcielesnym, bezczelnym, bezczeszczonym, bezczynnym, bezdecyzyjnym, bezdennym, bezdogmatycznym, bezdomnym, bezdrożnym, bezdrzewnym, bezdusznym, bezdymnym, bezdyskusyjnym, bezdziedzicznym, bezdzietnym, bezdźwięcznym, bezecnym, bezenergetycznym, bezfleksyjnym, bezforemnym, bezgarbnym, bezgłośnym, bezgranicznym, bezgrzesznym, bezgwiezdnym, bezimiennym, bezimplozyjnym, bezindukcyjnym, bezinercyjnym, bezinteresownym, bezinwazyjnym, bezinwestycyjnym, bezkalorycznym, bezkarnym, bezkoleśnym, bezkolizyjnym, bezkonkurencyjnym, bezkonnym, bezkostnym, bezkresnym, bezkrytycznym, bezkształtnym, bezkwietnym, bezleśnym, bezlistnym, bezlitosnym, bezludnym, bezładnym, bezmiernym, bezmięsnym, bezmroźnym, bezmyślnym, beznadziejnym, beznamiętnym, beznasiennym, beznożnym, bezobłocznym, bezojczyźnianym, bezokiennym, bezoperacyjnym, bezopresyjnym, bezostnym, bezowocnym, bezowulacyjnym, bezpartyjnym, bezpiecznym, bezpłatnym, bezpłodnym, bezpłomiennym, bezpodstawnym, bezpotomnym, bezpowietrznym, bezpowrotnym, bezpożytecznym, bezprawnym, bezprefiksalnym, bezpretensjonalnym, bezprizornym, bezprodukcyjnym, bezproduktywnym, bezpromiennym, bezpruderyjnym, bezpryncypialnym, bezprzykładnym, bezprzytomnym, bezpylnym, bezradnym, bezrdzennym, bezrefleksyjnym, bezreligijnym, bezrobotnym, bezrolnym, bezrozumnym, bezrybnym, bezrządnym, bezrzęsnym, bezsennym, bezsensownym, bezsilnym, bezskutecznym, bezsłonecznym, bezsłownym, bezsolnym, bezspornym, bezsprzecznym, bezstratnym, bezstronnym, bezsufiksalnym, bezszelestnym, bezszumnym, bezśnieżnym, beztrwożnym, bezumownym, bezustannym, bezusznym, bezużytecznym, bezwibracyjnym, bezwiednym, bezwietrznym, bezwładnym, bezwłasnowolnym, bezwodnym, bezwolnym, bezwonnym, bezwstydnym, bezwymiennym, bezwzględnym, bezzasadnym, bezzębnym, bezzwłocznym, bezzwrotnym, bezżennym, bębnowanym, bialuchnym, białkopodobnym, białkowanym, białoczelnym, białorunnym, białorzytnym, biblijnym, bibliograficznym, bibliologicznym, bibliotecznym, biblistycznym, bichronicznym, biczowanym, bidnym, biedniuchnym, biednym, bieganym, Bielawnym, bielicowanym, bielicoziemnym, bieliźnianym, bielonym, bieluchnym, biernym, bierzmowanym, biesiadnym, bieżnikowanym, bieżnym, bifilarnym, bifunkcyjnym, bifurkacyjnym, bigamicznym, biglowanym, bigoteryjnym, bigowanym, bijanym, bilabialnym, bilansowanym, bilateralnym, biletowanym, bilinearnym, bilingwalnym, biliteralnym, bilokacyjnym, bimetalicznym, bimodalnym, bimorficznym, binarnym, bindowanym, binokularnym, binominalnym, bioagrotechnicznym, bioaktywnym, bioakustycznym, bioastronautycznym, biobibliograficznym, biocenologicznym, biocenotycznym, biochemicznym, biocybernetycznym, biodynamicznym, bioekologicznym, bioelektronicznym, bioelektrycznym, bioenergetycznym, bioenergotermicznym, biofilnym, biofizycznym, biogenetycznym, biogenicznym, biogennym, biogeocenologicznym, biogeochemicznym, biogeograficznym, biograficznym, bioinżynieryjnym, biokatalitycznym, bioklimatologicznym, bioklimatycznym, biokorozyjnym, biologicznym, biologistycznym, biologizowanym, bioluminescencyjnym, biomagnetycznym, biomechanicznym, biomedycznym, biometalurgicznym, biometeorologicznym, biometrycznym, bionicznym, bioorganicznym, bioplazmatycznym, biopsychicznym, biosocjologicznym, biosonicznym, biostatycznym, biosterowanym, biosyntetycznym, biotechnicznym, biotechnologicznym, bioterapeutycznym, bioterrorystycznym, biotycznym, bioweterynaryjnym, biozgodnym, bipolarnym, birbantowanym, birofilistycznym, biseksualnym, biskwitowanym, bisowanym, bistabilnym, bitewnym, bitnym, bitonalnym, bitumicznym, bitumowanym, biurokratycznym, biurokratyzowanym, bizantynizowanym, biżuteryjnym, blachowanym, bladozielonym, bladziuchnym, blankowanym, blanszowanym, blanżerowanym, blaszanym, blaszkoskrzelnym, blatnym, blazonowanym, blechowanym, bledziuchnym, blefowanym, blichowanym, blindowanym, bliskorębnym, bliskoznacznym, bliziuchnym, blokowanym, bluffowanym, bluszczolistnym, bluzganym, błagalnym, błaganym, bławatnym, błędnym, błękitnozielonym, błękitnym, błoconym, błogosławionym, błotnym, błyskawicznym, boazeryjnym, bocznikowanym, bocznościennym, bocznym, bodzonym, bodźcowanym, bogaconym, bogatokalorycznym, bogobojnym, bogoojczyźnianym, bohemistycznym, bojkotowanym, boksowanym, bolesnym, bolometrycznym, bombardowanym, bombastycznym, bonapartystycznym, bonderyzowanym, bonifikowanym, boniowanym, bonitacyjnym, bonitowanym, bonowanym, bookowanym, borealnym, borgowanym, bornym, borowanym, borowodorowanym, borówczanym, botanicznym, bożnicznym, brachygraficznym, brakowanym, brakownym, bramkostrzelnym, bramowanym, branym, brasowanym, bratanym, Bratnym, brązowanym, brązowionym, brązowoczarnym, brązowoczerwonym, brązowozielonym, brechanym, brechtanym, bromatologicznym, bromowanym, bronionym, bronnym, bronowanym, broszowanym, broszurowanym, browarnianym, browarnym, brudnoczerwonym, brudnozielonym, brudnym, brudzonym, brukanym, brukowanym, brukwianym, brunatnionym, brunatnoczarnym, brunatnoczerwonym, brunatnozielonym, brunatnym, brutalizowanym, brutalnym, bruzdkowanym, bruzdowanym, brużdżonym, brykietowanym, brylantynowanym, bryzganym, brzanym, brząkanym, brzdąkanym, brzdękanym, brzemiennym, brzeżnym, brzękanym, brzonym, brzusznym, buchalteryjnym, buchtowanym, buddaistycznym, Budionnym, Budnym, budowanym, budowlanym, budzonym, budżetowanym, buforowanym, bujanym, bujnym, bukolicznym, bukowanym, buksowanym, bulimicznym, bulonym, bulwersowanym, bułanym, bułczanym, bułgarystycznym, bułgaryzowanym, bunkropodobnym, bunkrowanym, buntowanym, buńczucznym, buraczanym, burozielonym, bursalnym, bursztynodajnym, bursztynonośnym, burzonym, burżuazyjnym, butaforyjnym, butelkowanym, butelkowozielonym, butnym, bydlęconym, bzdurnym, bzykanym, cacanym, cackanym, caluchnym, całkowalnym, całkowanym, całodziennym, całogodzinnym, całomiesięcznym, całonocnym, całopalnym, całorocznym, całorolnym, całosemestralnym, całowanym, całowiecznym, całowieczornym, całunnym, całuśnym, cechowanym, Cecylinym, cedowanym, cedzonym, cefalokształtnym, cefalometrycznym, cegielnianym, cegiełkowanym, ceglanym, ceglastoczerwonym, cegłopodobnym, celebracyjnym, celebrowanym, Celestyninym, Celininym, celkowanym, cellograficznym, celnym, celomatycznym, celowanym, celtologicznym, celularnym, cembrowanym, cementacyjnym, cementochłonnym, cementooszczędnym, cementowanym, cementownianym, cenestetycznym, cenionym, cennym, cenocytycznym, cenogenetycznym, cenotycznym, centezymalnym, centralistycznym, centralizacyjnym, centralizowanym, centralnym, centrowanym, centrycznym, centryfugalnym, centryfugowanym, centrypetalnym, centrystycznym, centurialnym, cenzorowanym, cenzuralnym, cenzurowanym, ceramicznym, cerebralnym, ceremonialnym, cerkiewnym, cerograficznym, ceroplastycznym, cerowanym, certyfikacyjnym, certyfikowanym, cetologicznym, cewionym, cewnikowanym, cezarycznym, Cezaryninym, cezarystycznym, cętkowanym, chachmęconym, chalkofilnym, chamranym, chaotycznym, chapanym, charakternym, charakterologicznym, charakteropatycznym, charakterystycznym, charakteryzowanym, charytatywnym, charytologicznym, charyzmatycznym, chasmogamicznym, chcianym, cheironomicznym, chejroskopijnym, chelatowanym, chemicznofizycznym, chemicznym, chemigraficznym, chemizacyjnym, chemizowanym, chemoautotroficznym, chemogenicznym, chemometrycznym, chemonastycznym, chemoodpornym, chemotaktycznym, chemoterapeutycznym, chemotronicznym, chemotropicznym, chemoutwardzalnym, chędożonym, chętnym, chiliastycznym, chimernym, chimerycznym, chiralnym, chironomicznym, chiropterologicznym, chirurgicznym, chlanym, chlapanym, chlastanym, chlebnym, chlebodajnym, chlewnym, chlipanym, chlorkowanym, chloroformowanym, chloropochodnym, chlorowanym, chlorowcopochodnym, chlorowcowanym, chlubnym, chlustanym, chłapanym, chłeptanym, chłodnym, chłodzonym, chłonnym, chłostanym, chmielnym, chmielonym, chmielowanym, chmurnym, chmurzonym, chochlowanym, chodnym, chodzonym, cholernym, cholerycznym, choliambicznym, cholijambicznym, cholinergicznym, chomikowanym, chondrologicznym, chopinologicznym, chorągiewnym, chorągwianym, chordotonalnym, choregicznym, choreicznym, choreograficznym, choreologicznym, choriambicznym, chorijambicznym, chorobnym, chorograficznym, chorologicznym, chowanym, chóralnym, chromatograficznym, chromatografowanym, chromatycznym, chromianowanym, chromogenicznym, chromolonym, chromoniklowanym, chromosferycznym, chromosomalnym, chromotaktycznym, chromotropicznym, chromowanym, chronicznym, chronionym, chronograficznym, chronologicznym, chronologizacyjnym, chronologizowanym, chronometrowanym, chronometrycznym, chronozoficznym, chrupanym, chrupotanym, chruścianym, chrystianizacyjnym, chrystianizowanym, chrystocentrycznym, chrystologicznym, chrystozoficznym, chrzanionym, chrząstnym, chrzcielnym, chrzczonym, chrzestnym, chrzęstnym, chtonicznym, chuchanym, chudzonym, chwaconym, chwalebnym, Chwalisławinym, chwalnym, chwalonym, chwatnym, chwianym, chwiejnym, chwierutanym, chwierutnym, chwilopomnym, chwyconym, chwytanym, chwytnym, chybianym, chybionym, chybotanym, chylonym, ciachanym, ciałopalnym, ciałopodobnym, ciamkanym, ciapanym, ciasnym, Ciasnym, ciąganym, ciągnionym, cichobieżnym, cichociemnym, cichostrzelnym, Ciechosławinym, ciekawionym, ciekłokrystalicznym, cielesnym, cielnym, ciemiężonym, ciemnobłękitnym, ciemnobrunatnym, ciemnoczerwonym, ciemnoszarozielonym, ciemnozielonym, ciemnym, cieniolubnym, cienionym, cieniowanym, cienioznośnym, cieniuchnym, cienkolistnym, cienkoprzędnym, cienkorunnym, cienkościennym, ciepanym, cieplarnianym, cieplnym, ciepluchnym, ciepłochłonnym, ciepłochronnym, ciepłochwiejnym, ciepłodajnym, ciepłolubnym, ciepłowodnym, ciepłozgrzebnym, ciernionym, ciernym, cierpianym, cieszonym, ciężarnym, ciężkostrawnym, ciężkozbrojnym, cineramicznym, ciocinym, ciosanym, ciotczynym, ciotecznym, ciskanym, ciszonym, ciśnionym, ciukanym, ciułanym, ciupanym, ciupcianym, ciurkanym, clonym, cmentarnianym, cmentarnym, cmokanym, cmoktanym, cnym, cochanym, codziennym, coelomatycznym, cofanym, cogodzinnym, cojesiennym, cokwartalnym, comiesięcznym, coniedzielnym, conocnym, corannym, corocznym, cowieczornym, córczynym, cuconym, cudacznym, cudnym, cudotwornym, cudownym, cudzołożnym, cudzożywnym, cukiernianym, cuklonalnym, cukrodajnym, cukrowanym, cukrownianym, cukrzonym, cumowanym, cwanym, cwelonym, cybernetycznym, cybernetyzowanym, cyckanym, cyfrowanym, cyganeryjnym, cyganionym, cyganologicznym, cyjanizowanym, cyjanowanym, cykanym, cyklicznym, cyklinowanym, cykloalifatycznym, cyklofrenicznym, cykloidalnym, cyklometrycznym, cyklonalnym, cyklonicznym, cykloramicznym, cyklostroficznym, cyklotymicznym, cylindrowanym, cylindrycznym, cynestetycznym, cynicznym, cynkograficznym, cynkonośnym, cynkoorganicznym, cynkowanym, cynoorganicznym, cynowanym, cyrklowanym, cyrkulacyjnym, cyrkularnym, cyrkumwalacyjnym, Cyrylinym, cystograficznym, cytatologicznym, cytoblastycznym, cytochemicznym, cytodiagnostycznym, cytofizjologicznym, cytogenetycznym, cytohormonalnym, cytokinetycznym, cytologicznym, cytoplazmatycznym, cytostatycznym, cytowanym, cywilistycznym, cywilizacyjnym, cywilizowanym, cywilnoprawnym, cywilnym, cyzelowanym, czadzonym, czarniuchnym, czarnobrunatnym, czarnosecinnym, czarnosinym, czarnozielonym, czarnoziemnym, Czarnym, czarnym, czarowanym, czarownym, czarterowanym, czasochłonnym, czasooptymalnym, czasoprzestrzennym, czcigodnym, czczonym, czechizowanym, czekanym, czekoladopodobnym, czeladnym, czelnym, czelustnym, czepianym, czepionym, czepnym, czernionym, Czernym, czerpalnym, czerpanym, czerwienionym, czerwiennym, czerwiogubnym, czerwonawobrunatnym, czerwonobrunatnym, czerwonosinym, czerwonoziemnym, Czerwonym, czerwonym, czesanym, Czesinym, Czesławinym, czesnym, częstokrotnym, częstowanym, człekokształtnym, człekopodobnym, członkowanym, członowanym, cznianym, czochanym, czochranym, czołobitnym, czołowouchylnym, czopowanym, czterdziestokrotnym, czterechsetnym, czternastogodzinnym, czternastokrotnym, czternastowiecznym, czterobarwnym, czterodrożnym, czterodzielnym, czterogodzinnym, czteroipółgodzinnym, czterojajecznym, czterojęzycznym, czterokonnym, czterokrotnym, czterolistnym, czteromiesięcznym, czteronożnym, czteroramiennym, czterorodzinnym, czterosemestralnym, czterosilnym, czteroskrzelnym, czterostronnym, czterostrunnym, czterostrzelnym, czterotysięcznym, czujnym, czupurnym, czwartorzędnym, czworacznym, czworobocznym, czworokątnym, czworonożnym, czworościennym, czynionym, czynnym, czyracznym, czyszczonym, czyściuchnym, czytanym, czytelnianym, czytelnym, czytywanym, ćmionym, ćpanym, ćwiartkowanym, ćwiartowanym, ćwiczebnym, ćwiczonym, ćwiekowanym, ćwierćautomatycznym, ćwierćwiecznym, ćwikanym, dachowanym, dadaistycznym, dagerotypowanym, Dagmarzynym, Dagninym, Dagusinym, daktylicznym, daktylograficznym, daktyloskopijnym, daktyloskopowanym, dalekobieżnym, dalekonośnym, dalekosiężnym, dalekowzrocznym, Dalisławinym, daltonistycznym, Danielinym, Dannym, Danucinym, Danusinym, danym, daoistycznym, daremnym, darniowanym, darowanym, darowywanym, darwinistycznym, darzonym, datalnym, datowanym, dawanym, dawkowanym, dawnowiecznym, dawnym, dazymetrycznym, debarkowanym, debetowanym, debilnym, Deborzynym, debugowanym, decentralistycznym, decentralizacyjnym, decentralizowanym, decentrowanym, dechrystianizowanym, decydowanym, decymalnym, decymowanym, decyzyjnym, dedukcyjnym, dedukowanym, dedykacyjnym, dedykowanym, deelektronizowanym, deelektryzowanym, deemulgowanym, deeskalowanym, defaszyzowanym, defekacyjnym, defekowanym, defektologicznym, defektowanym, defektownym, defektywnym, defenestrowanym, defensywnym, deferencyjnym, defetystycznym, defibracyjnym, defibrowanym, defibrylacyjnym, defibrynowanym, definicyjnym, definiowalnym, definiowanym, definitywnym, deflacyjnym, deflagmowanym, deflagracyjnym, deflegmacyjnym, deflegmowanym, deflorowanym, defoliacyjnym, deformacyjnym, deformowanym, defragmentowanym, defraudowanym, degeneracyjnym, degeneratywnym, degenerowanym, deglacjacyjnym, deglomeracyjnym, deglomerowanym, degradacyjnym, degradowanym, degresywnym, degustacyjnym, degustowanym, dehermetyzacyjnym, dehermetyzowanym, deheroizacyjnym, deheroizowanym, dehumanizacyjnym, dehumanizowanym, deifikowanym, deiktycznym, deistycznym, dejonizowanym, dekagonalnym, dekanalnym, dekantowanym, dekapitalizowanym, dekapowanym, dekartelizowanym, dekatyzowanym, deklamacyjnym, deklamatorycznym, deklamowanym, deklaracyjnym, deklaratywnym, deklarowanym, deklasowanym, deklinacyjnym, deklinowanym, dekodowanym, dekodyfikowanym, dekolonizacyjnym, dekolonizowanym, dekoltowanym, dekomercjalizowanym, dekompensacyjnym, dekompensowanym, dekompletowanym, dekomponowanym, dekompozycyjnym, dekompresowanym, dekompresyjnym, dekomunizacyjnym, dekomunizowanym, dekoncentracyjnym, dekoncentrowanym, dekoniunkturalnym, dekonspirowanym, dekonstrukcyjnym, dekonstruktywnym, dekontaminowanym, dekoracyjnym, dekoratywnym, dekorowanym, dekortykacyjnym, dekortykowanym, dekowanym, dekretowanym, dekstralnym, dekurażowanym, delabializowanym, delegacyjnym, delegalizacyjnym, delegalizowanym, delegowanym, deleksykalizowanym, Delfininym, deliberowanym, delicyjnym, delikatniuchnym, delikatnym, delimitacyjnym, delimitowanym, delirycznym, deliryjnym, delmoplastycznym, delożowanym, deluwialnym, demagnetyzacyjnym, demagnetyzowanym, demagogicznym, demarkacyjnym, demaskacyjnym, demaskowanym, dematerializowanym, dementowanym, demilitaryzacyjnym, demilitaryzowanym, demineralizacyjnym, demineralizowanym, deminutywnym, demistyfikacyjnym, demistyfikowanym, demitologizacyjnym, demitologizowanym, demiurgicznym, demobilizacyjnym, demobilizowanym, demodulacyjnym, demodulowanym, demograficznym, demokratycznym, demokratyzacyjnym, demokratyzowanym, demoliberalnym, demolowanym, demonicznym, demonizowanym, demonofobicznym, demonologicznym, demonopolizowanym, demonstracyjnym, demonstrowanym, demontowanym, demoralizowanym, demoskopijnym, demotycznym, demulgacyjnym, demulgowanym, denacjonalizowanym, denacyfikacyjnym, denacyfikowanym, denaturacyjnym, denaturalizowanym, denaturowanym, denazalizowanym, denazyfikacyjnym, denazyfikowanym, dendrologicznym, dendrometrycznym, dendrytycznym, denerwowanym, denitracyjnym, denitryfikacyjnym, deniwelacyjnym, dennym, denominacyjnym, denominalnym, denominowanym, denotacyjnym, denotatywnym, denotowanym, dentalnym, dentystycznym, denudacyjnym, denudowanym, denuklearyzacyjnym, denuklearyzowanym, denuncjowanym, deontologicznym, deontycznym, depalatalizacyjnym, depalatalizowanym, departamentalnym, depenalizacyjnym, depenalizowanym, depersonalizacyjnym, depersonalizowanym, depersonifikacyjnym, depersonifikowanym, depigmentacyjnym, depilacyjnym, depilowanym, deplasowanym, depolaryzacyjnym, depolaryzowanym, depolimeryzowanym, depolonizacyjnym, depolonizowanym, deponowanym, depopulacyjnym, depopularyzowanym, deportacyjnym, deportowanym, depozycyjnym, deprawacyjnym, deprawowanym, deprecjacyjnym, deprecjatywnym, deprecjonowanym, depresyjnym, deprymogenicznym, deprymowanym, deprywacyjnym, deprywatyzacyjnym, deprywatyzowanym, deptanym, deputowanym, deranżowanym, deratyzacyjnym, deratyzowanym, dermatologicznym, dermatomalnym, dermoplastycznym, derogacyjnym, derogowanym, derywacyjnym, derywowanym, desakralizacyjnym, desakralizowanym, desantowanym, descendentalnym, descensyjnym, desegregacyjnym, desemantyzacyjnym, desemantyzowanym, deseniowanym, desensybilizacyjnym, deskowanym, deskrypcyjnym, deskryptywnym, desmologicznym, desmosomalnym, desmotropicznym, desmurgicznym, desocjalizacyjnym, desocjologizacyjnym, desorpcyjnym, desowietyzowanym, despotycznym, destabilizowanym, destalinizowanym, destandaryzowanym, destrukcyjnym, destruktywistycznym, destruktywnym, destruowanym, destylacyjnym, destylowanym, destynowanym, destytuowanym, desygnowanym, deszczodajnym, deszczonośnym, deszczoodpornym, deszczowanym, deszczownianym, deszyfrowanym, detalicznym, detalizowanym, detalowanym, detaszowanym, detekcyjnym, detektywistycznym, detektywnym, detencyjnym, deterioratywnym, deterministycznym, determinowanym, detoksykacyjnym, detoksykowanym, detonacyjnym, detonowanym, detronizacyjnym, detronizowanym, deuterokanonicznym, deuteronomicznym, dewaloryzacyjnym, dewaloryzowanym, dewaluacyjnym, dewaluowanym, dewastacyjnym, dewastowanym, dewerbalnym, dewiacyjnym, dewocyjnym, dewolucyjnym, dewolutywnym, dezadaptacyjnym, dezaktualizowanym, dezaktywacyjnym, dezaktywowanym, dezaprobowanym, dezatomizowanym, dezawuowanym, dezelowanym, deziluzyjnym, dezinflacyjnym, dezinformacyjnym, dezinformowanym, dezintegracyjnym, dezintegralnym, dezintegrowanym, dezinwestycyjnym, dezodoryzowanym, dezolowanym, dezorganizacyjnym, dezorganizowanym, dezorientowanym, dezurbanistycznym, Dezyderzynym, dezynfekcyjnym, dezynfekowanym, dezynsekcyjnym, dezynsekowanym, dezyntegracyjnym, dezyntegralnym, dezyntegrowanym, dębionym, diabelnym, diabetologicznym, diabetycznym, diabolicznym, diabolizowanym, diachronicznym, diadycznym, diadynamicznym, diafonicznym, diaforetycznym, diafragmowanym, diagenetycznym, diagnostycznym, diagnozowanym, diagonalnym, diakaustycznym, diakonijnym, diakrytycznym, dialektalnym, dialektograficznym, dialektologicznym, dialektycznym, dialektyzowanym, dializacyjnym, dializowanym, dialogicznym, dialogizowanym, dialogowanym, diamagnetycznym, diamentodajnym, diamentonośnym, diamentowanym, diametralnym, dianetycznym, Dianinym, diarystycznym, diasporycznym, diastatycznym, diastolicznym, diastroficznym, diatermicznym, diatonicznym, dichroicznym, dichromatycznym, diecezjalnym, dielektrycznym, dietetycznym, digitalnym, dimerycznym, dimorficznym, diofantycznym, Dionizinym, dioptrycznym, dioramicznym, diploidalnym, dipsomaniakalnym, diuretycznym, dławionym, dławnym, dłoniastodzielnym, dłoniastowrębnym, dłoniastozłożonym, dłubanym, długachnym, długaśnym, długojęzycznym, długolistnym, długopłomiennym, długoramiennym, długoseryjnym, długowiecznym, dłutowanym, dłużnym, dmuchanym, doangażowanym, doangażowywanym, doawansowanym, dobadanym, dobarwianym, dobarwionym, Dobiechninym, Dobiegniewinym, dobielanym, dobielonym, dobieralnym, dobieranym, Dobiesławinym, dobijanym, dobitnym, dobranym, Dobrochninym, dobroczynnym, dobrodusznym, Dobromilinym, Dobromirzynym, Dobronieżynym, Dobrosławinym, dobrowolnym, dobrudzanym, dobrudzonym, dobudowanym, dobudowywanym, dobudzanym, dobudzonym, dobywanym, docenianym, docenionym, dochodzonym, dochowanym, dochowywanym, dociąganym, dociążanym, dociążonym, docieczonym, dociekanym, docieplanym, docieplonym, docieranym, docinanym, dociskanym, dociułanym, docuconym, doczekanym, doczepianym, doczepionym, doczepnym, doczesnym, doczyszczanym, doczyszczonym, doczytanym, doczytywanym, dodajnym, dodanym, dodawanym, dodekafonicznym, dodrukowanym, dodrukowywanym, doduszanym, doduszonym, dodzieranym, dodźwiganym, dofermentowanym, dofermentowywanym, dofinansowanym, dofinansowywanym, dogadanym, dogadywanym, dogalanym, doganianym, dogaszanym, dogaszonym, dogęszczanym, dogęszczonym, doginanym, doglądanym, dogładzanym, dogładzonym, dogłębnym, dogmatycznym, dogmatyzowanym, dognanym, dogniatanym, dogniecionym, dogodnym, dogolonym, dogonionym, dogotowanym, dogotowywanym, dogradzanym, dogranym, dogrodzonym, dogrywanym, dogryzanym, dogryzionym, dogrzanym, dogrzewanym, dogwiezdnym, dohodowanym, dohodowywanym, doholowanym, doholowywanym, doinformowanym, doinformowywanym, doinstalowanym, doinstalowywanym, doinwestowanym, doinwestowywanym, doiwanionym, dojadanym, dojebanym, dojechanym, dojedzonym, dojnym, dojonym, dojrzanym, dokańczanym, dokapitalizowanym, dokapitalizowywanym, dokarmianym, dokarmionym, doklejanym, doklejonym, dokładanym, dokładnym, dokompletowanym, dokompletowywanym, dokomponowanym, dokomponowywanym, dokonanym, dokonywanym, dokończanym, dokończonym, dokooptowanym, dokooptowywanym, dokopanym, dokopywanym, dokowanym, dokradanym, dokradzionym, dokrajanym, dokraszanym, dokraszonym, dokrawanym, dokrewnym, dokręcanym, dokręconym, dokrojonym, dokrzyczanym, doksograficznym, doksologicznym, dokształcanym, dokształconym, doktoralnym, doktoryzacyjnym, doktoryzowanym, doktrynalnym, dokumentacyjnym, dokumentalizowanym, dokumentalnym, dokumentarnym, dokumentnym, dokumentowanym, dokupionym, dokupowanym, dokupywanym, dokuwanym, dokwaszanym, dokwaszonym, dokwaterowanym, dokwaterowywanym, dolanym, doleczonym, dolepianym, dolepionym, dolewanym, doliczanym, doliczonym, dolinnym, dolistnym, Dolnym, dolnym, dolorologicznym, dolorystycznym, dolutowanym, dolutowywanym, doładowanym, doładowywanym, doławianym, dołączanym, dołączonym, dołowanym, dołowionym, dołożonym, dołuskanym, dołuskiwanym, domacicznym, domagnesowanym, domagnesowywanym, domalowanym, domalowywanym, Domasławinym, domawianym, domeldowanym, domeldowywanym, domestykacyjnym, domestykalnym, Domicelinym, domicylowanym, domierzanym, domierzonym, domieszanym, domieszkowanym, dominacyjnym, dominialnym, Dominiczynym, dominowanym, domłacanym, domłóconym, domniemanym, domokrążnym, domontowanym, domówionym, domrażanym, domrożonym, domurowanym, domykanym, domyślanym, domyślnym, domywanym, Donacinym, donacyjnym, donajmowanym, donasiennym, donaszanym, donatystycznym, doniesionym, doniszczonym, donoszonym, donośnym, dookolnym, dookreślanym, dookreślonym, dooranym, doorywanym, dopadanym, dopakowanym, dopakowywanym, dopalanym, dopalonym, dopaminergicznym, dopasanym, dopasionym, dopasowanym, dopasowywalnym, dopasowywanym, dopatrywanym, dopatrzonym, dopchanym, dopełnianym, dopełnionym, dopędzanym, dopędzonym, dopieczonym, dopiekanym, dopieprzanym, dopieprzonym, dopieranym, dopierdalanym, dopierdolonym, dopierdzielanym, dopierdzielonym, dopierniczanym, dopieszczanym, dopieszczonym, dopijanym, dopilnowanym, dopilnowywanym, dopiłowanym, dopiłowywanym, dopinanym, dopingowanym, dopisanym, dopisywanym, doplątanym, dopłacanym, dopłaconym, dopompowanym, dopompowywanym, doposażanym, doposażonym, dopowiadanym, dopowiedzianym, dopożyczanym, dopożyczonym, dopracowanym, dopracowywanym, dopranym, doprasowanym, doprasowywanym, dopraszanym, doprawianym, doprawionym, doprażanym, doprażonym, doprecyzowanym, doprecyzowywanym, doproszonym, doprowadzanym, doprowadzonym, doprzędzionym, doprzędzonym, doprzęganym, doprzężonym, dopuszczalnym, dopuszczanym, dopuszczonym, dopychanym, dopytanym, dopytywanym, dorabianym, dorachowanym, dorachowywanym, doradzanym, doradzonym, doraźnym, doredagowanym, doregulowanym, doregulowywanym, doręczalnym, doręczanym, doręcznym, doręczonym, Dorianinym, dorobionym, Dorocinym, dorocznym, dorodnym, dorozumianym, dorozumiewanym, dorównanym, dorsalnym, dorszokształtnym, dorwanym, Dorydzinym, dorysowanym, dorysowywanym, dorywanym, dorzecznym, dorzeźbionym, dorzucanym, dorzuconym, dorzynanym, dosadnym, dosadzanym, dosadzonym, dosalanym, dosiadanym, dosiadywanym, dosianym, dosiebnym, dosiecznym, dosieczonym, dosiedlanym, dosiedlonym, dosiekanym, dosiewanym, dosięgalnym, dosięganym, dosiężnym, dosiężonym, doskładanym, doskonalonym, doskórnym, doskrobanym, doskrobywanym, dosładzanym, dosłanym, dosłodzonym, dosłonecznym, dosłownym, dosłuchanym, dosłuchiwanym, dosłyszalnym, dosłyszanym, dosmaczanym, dosmaczonym, dosmażanym, dosmażonym, dosolonym, dospanym, dospawanym, dostanym, dostarczanym, dostarczonym, dostatecznym, dostawanym, dostawianym, dostawionym, dostawnym, dostępnym, dostojnym, dostosowanym, dostosowywanym, dostrajanym, dostrojonym, dostrzegalnym, dostrzeganym, dostrzelanym, dostrzelonym, dostrzeżonym, dostudzanym, dostudzonym, dosuszanym, dosuszonym, dosuwanym, dosyłanym, dosypanym, dosypianym, dosypywanym, doszczelnianym, doszczelnionym, doszczętnym, doszkalanym, doszkolonym, doszlifowanym, doszlifowywanym, doszlusowanym, doszlusowywanym, doszorowanym, doszorowywanym, dosztukowanym, dosztukowywanym, doszywanym, dościelanym, dościganym, dośledzanym, dośledzonym, dośnionym, dośpiewanym, dośpiewywanym, dośrodkowanym, dośrodkowywanym, dośrubowanym, dośrubowywanym, doświadczalnym, doświadczanym, doświadczonym, doświetlanym, doświetlonym, dotachanym, dotacyjnym, dotaczanym, dotańcowanym, dotańczonym, dotapianym, dotarganym, dotaskanym, dotaszczonym, dotchawicznym, dotlenianym, dotlenionym, dotłaczanym, dotłoczonym, dotłuczonym, dotoczonym, dotopionym, dotowanym, dotraconym, dotransportowanym, dotrawianym, dotrawionym, dotruwanym, dotrzymanym, dotrzymywanym, dotuczanym, dotuczonym, doturlanym, dotwarzanym, dotworzonym, dotykalnym, dotykanym, doubezpieczonym, douczanym, douczonym, doustnym, dousznym, dowalanym, dowalonym, dowartościowanym, dowartościowywanym, dowarzanym, dowarzonym, doważanym, doważonym, dowcipnym, dowędzanym, dowędzonym, dowiązanym, dowiązywanym, dowiedzionym, dowiercanym, dowierconym, dowietrznym, dowiezionym, dowilżanym, dowleczonym, dowlekanym, dowodnym, dowodzonym, dowolnym, dowoływanym, dowożonym, dozbrajanym, dozbrojonym, dozgonnym, dozielenionym, doziemnym, doziębionym, dozłoconym, doznanym, doznawanym, dozometrycznym, dozorowanym, dozowanym, dozwalanym, dozwolonym, dozymetrycznym, dożeranym, dożuwanym, dożylnym, dożynanym, dożywanym, dożywianym, dożywionym, dożywotnym, dracznym, dragowanym, dramaturgicznym, dramatycznym, dramatyzacyjnym, dramatyzowanym, drapaczowanym
Widok kolumn Widok listy
abdominalnym abdykacyjnym aberracyjnym abiogennym abiologicznym abiotycznym abisalnym ablacyjnym ablaktowalnym ablaktowanym ablatywnym ablegrowanym abolicjonistycznym abolicyjnym abonowanym aborcyjnym abradowanym abrazyjnym abrewiacyjnym abrewiaturalnym abrogowanym absencyjnym absolutnym absolutoryjnym absolutystycznym absolutyzowanym absolwowanym absorbowalnym absorbowanym absorpcyjnym abstrahowanym abstrakcyjnym abstynencyjnym absurdalizowanym absurdalnym absydalnym abszytowanym abulicznym abysalnym acetonemicznym acetylowanym achromatycznym achromatyzacyjnym acidofilnym acydofilnym acyklicznym acylowanym adaptabilnym adaptacyjnym adaptatywnym adaptowanym addukcyjnym addycyjnym addytywnym adekwatnym adhezyjnym adiabatycznym adiaforycznym adiustacyjnym adiustowanym administracyjnym administrowanym admiracyjnym admirowanym adnominalnym adnotowanym adolescencyjnym adonicznym adopcyjnym adoptowanym adoracyjnym adornowanym adorowanym adrenergicznym adresatywnym adresowanym adsorbowalnym adsorbowanym adsorpcyjnym adwekcyjnym adwentystycznym adwerbalnym adwerbialnym aerodynamicznym aerodyspersyjnym aeroenergetycznym aerofotograficznym aerogeofizycznym aerograficznym aerokinetycznym aerologicznym aeromechanicznym aeronautycznym aeronawigacyjnym aeronomicznym aeroponicznym aerostatycznym aeroterapeutycznym aerotriangulacyjnym aerotycznym aerozoicznym aerozolowanym aestetycznym afabularnym afatycznym afektacyjnym afektowanym afektownym afektywnym afelicznym aferalnym aferogennym afiguralnym afiksalnym afiliacyjnym afiliowanym afinicznym afinowanym afirmacyjnym afirmatywnym afirmowanym afiszowanym afizjologicznym afleksyjnym afonicznym aforystycznym afotycznym afrodyzjakalnym afrontowanym afrykanistycznym afrykanizowanym afrykanologicznym agencyjnym agenturalnym agitacyjnym agitowanym aglomeracyjnym aglomerowanym aglutacyjnym aglutynacyjnym aglutynowanym agmatoploidalnym agnacyjnym agnostycystycznym agnostycznym agogicznym agonalnym agonicznym agonistycznym agradacyjnym agramatycznym agrarnym agrarystycznym agrawacyjnym agrawowanym agregacyjnym agregatowanym agregowanym agresyjnym agresywnym agrobiologicznym agrochemicznym agroekologicznym agroekonometrycznym agrofizycznym agrogeologicznym agromechanicznym agromelioracyjnym agronomicznym agrotechnicznym agroturystycznym ahistorycznym ahumanistycznym aideologicznym aikonicznym aintelektualnym ajencyjnym ajtiologicznym ajurwedycznym akademicznym akademijnym akademizowanym akarologicznym akatalektycznym akataleptycznym akcedencyjnym akceleracyjnym akcentacyjnym akcentologicznym akcentowanym akcentuacyjnym akceptacyjnym akceptowalnym akceptowanym akcesorycznym akcesoryjnym akcesyjnym akcjonistycznym akcydentalnym akcyjnym akefalicznym aklamacyjnym aklamowanym aklimatyzacyjnym aklimatyzowanym akmeistycznym akognitywnym akomodacyjnym akomodowanym akrecyjnym akredytacyjnym akredytowanym akredytywnym akroamatycznym akrobacyjnym akrobatycznym akrocentrycznym akronimicznym akropetalnym akroplastycznym akrosomalnym aksamitnym aksjologicznym aksjomatycznym aksjonistycznym aksonometrycznym aktualistycznym aktualizacyjnym aktualizowanym aktualnym aktuarialnym aktynicznym aktynometrycznym aktywacyjnym aktywistycznym aktywizacyjnym aktywizowanym aktywnym aktywowanym akulturacyjnym akumulacyjnym akumulowanym akuratnym akustooptycznym akustycznym akuszeryjnym akuzatywnym akwanautycznym akwarystycznym akwirowanym akwizycyjnym alarmistycznym alarmowanym albinotycznym alchemicznym aleatorycznym alegorycznym alegoryzowanym alegowanym aleksandrycznym alergennym alergicznym alergizowanym alergologicznym alfaaktywnym alfabetycznym alfanumerycznym algebraicznym algologicznym algorytmicznym algorytmizowanym alicyklicznym alienacyjnym alienowanym alifatycznym alimentacyjnym alimentowanym alinearnym aliteracyjnym alkalicznym alkalifilnym alkalizowanym alkiloaromatycznym alkilowanym alkoholicznym alkoholizowanym alkohologicznym alkowianym allelicznym allelopatycznym allochromatycznym allochtonicznym allogamicznym allogenicznym allopatrycznym alloploidalnym allopoliploidalnym allosterycznym allotropijnym alochromatycznym alochtonicznym alodialnym alodynowanym alofonicznym alogamicznym alogenicznym alogicznym alograficznym alokacyjnym alokowanym alokucyjnym alomorficznym alopatrycznym alopatycznym aloplastycznym aloploidalnym alopoliploidalnym alotropijnym alpinistycznym altaryjnym alternacyjnym alternatywnym alternowanym alterocentrycznym alterowanym altimetrycznym altruistycznym aluminiowanym aluminograficznym aluminotermicznym aluwialnym aluzyjnym alweolarnym amagnetycznym amalgamowanym amaterialnym ambarasowanym ambarkowanym ambicjonalnym ambicyjnym ambiofonicznym ambitnym ambiwalentnym ambulakralnym ambulatoryjnym ameboidalnym amelioracyjnym amentywnym amerykanistycznym amerykanizowanym ametabolicznym ametamorficznym ametodycznym amfibijnym amfibiotycznym amfibolicznym amfibologicznym amfibrachicznym amfidromicznym amfiploidalnym amfiprotycznym amfiteatralnym amfolitycznym amforycznym amfoterycznym amidystycznym aminowanym amitotycznym amnestionowanym amnestiowanym amnestycznym amnestyjnym amnezyjnym amoniakalnym amoniakowanym amoniotelicznym amonowanym amoralnym amorficznym amortyzacyjnym amortyzowanym amorycznym amotorycznym ampelograficznym ampelologicznym amperometrycznym amplifikacyjnym amplifikowanym amputacyjnym amputowanym amunicyjnym anabaptystycznym anabatycznym anabiotycznym anabolicznym anachronicznym anadromicznym anaerobicznym anaerobiotycznym anafilaktycznym anaforetycznym anaforycznym anaglificznym anagogicznym anagramatycznym anagramowanym anakolutycznym anakreontycznym analeptycznym analfabetycznym analgetycznym analitycznym analizowanym analnym analogicznym anamnestycznym anamorficznym anamorfotycznym anankastycznym anapestycznym anapsydalnym anarchicznym anarchistycznym anarchizowanym anastatycznym anatoksycznym anatomicznym ancestralnym androfobicznym androgenicznym androgennym androginicznym androgynicznym androidalnym androkefalicznym andrologicznym andynistycznym anegdotycznym aneksjonistycznym aneksyjnym anektowanym anemicznym anemochorycznym anemogamicznym anemometrycznym anencefalicznym anergicznym anestetycznym anestezjologicznym anestezyjnym aneuploidalnym angażowanym angelicznym angelologicznym angielskojęzycznym angielszczonym angiochirurgicznym angiograficznym angiologicznym anglezowanym anglistycznym anglizowanym anglojęzycznym angobowanym anhelicznym anhellicznym anhemitonicznym anihilacyjnym anihilowanym animacyjnym animalistycznym animalizowanym animalnym animatronicznym animistycznym animizacyjnym animizowanym animowanym anizotomicznym ankietowanym ankietyzacyjnym ankietyzowanym ankrowanym annalistycznym annominacyjnym anodowanym anodyzowanym anoetycznym anoksemicznym anomalnym anomicznym anonsowanym anoreksyjnym anorektycznym anorganicznym anormalnym anormatywnym anorogenicznym antagonistycznym antagonizowanym antarktycznym antecedentnym antedatowanym Anthonym antologicznym antologijnym antonimicznym antropicznym antropocentrycznym antropofagicznym antropogenetycznym antropogenicznym antropograficznym antropoidalnym antropologicznym antropometrycznym antropomorficznym antropomorfizowanym antroponimicznym antroponomicznym antroposkopijnym antropotechnicznym antropozoficznym antropozoicznym antyaborcyjnym antyabstrakcyjnym antyajencyjnym antyakustycznym antyalergicznym antyartystycznym antyarytmicznym antyautorytarnym antyautorytatywnym antybakteryjnym antybiotycznym antybiurokratycznym antycieplnym antycyklonalnym antycypacyjnym antycypowanym antycywilizacyjnym antycznym antydatowanym antydemokratycznym antydepresyjnym antydespotycznym antydetonacyjnym antydiuretycznym antydogmatycznym antydynastycznym antyegalitarnym antyekonomicznym antyemocjonalnym antyempirycznym antyestetycznym antyfeministycznym antyfeudalnym antyfonalnym antyfonicznym antyfrykcyjnym antyglobalistycznym antyglobalizacyjnym antygradacyjnym antygrzybicznym antyheroicznym antyhierarchicznym antyhigienicznym antyhormonalnym antyhumanistycznym antyhumanitarnym antyimperialnym antyimplozyjnym antyinflacyjnym antyintelektualnym antyironicznym antykadencyjnym antykizowanym antyklerykalnym antyklinalnym antykoincydencyjnym antykolizyjnym antykolonialnym antykolonistycznym antykomercyjnym antykomunikatywnym antykomunistycznym antykoncepcyjnym antykonstytucyjnym antykorozyjnym antykorupcyjnym antykościelnym antykwarycznym antyliberalnym antylimfocytarnym antylogicznym antylustracyjnym antymafijnym antymagnetycznym antymanualnym antymitotycznym antymotywacyjnym antynarkotycznym antynatalistycznym antynomicznym antynomijnym antynomistycznym antynuklearnym antyoksydacyjnym antypanicznym antypartyjnym antypatriotycznym antypatycznym antypedagogicznym antyperystaltycznym antypodalnym antypodycznym antypornograficznym antypsychologicznym antyradiolokacyjnym antyrealistycznym antyrecesyjnym antyreformistycznym antyreligijnym antyreumatycznym antyrewolucyjnym antyrodzinnym antyrojalistycznym antyromantycznym antysanacyjnym antysanitarnym antyschematycznym antyscholastycznym antysejsmicznym antyseptycznym antysocjalistycznym antyspekulacyjnym antyspołecznym antystatycznym antystroficznym antysyjonistycznym antysymetrycznym antyterrorystycznym antytetycznym antytoksycznym antytotalitarnym antyunijnym antyurbanistycznym antyutopijnym antywibracyjnym antywojennym anulowanym aortalnym aortograficznym aorystycznym apagogicznym apartyjnym aparycyjnym apatetycznym apatriotycznym apatycznym apedagogicznym apelacyjnym apelatywnym apercepcyjnym apercypowanym aperiodycznym apertyzacyjnym apetycznym apetytnym aphelicznym apikalnym apiterapeutycznym aplanatycznym aplikacyjnym aplikowanym apochromatycznym apodyktycznym apofatycznym apofonicznym apoftegmatycznym apogamicznym apokaliptycznym apokarpicznym apokopicznym apokryficznym apolitycznym apologetycznym apologicznym apologizowanym apoplektycznym apoptotycznym aporetycznym aportowanym apostatycznym aposteriorycznym aposteriorystycznym apostołowanym apostroficznym apoteozowanym apotropaicznym apotropeicznym apozycyjnym aprecjacyjnym apretowanym apreturowanym apriorycznym apriorystycznym aprobatywnym aprobowanym aproksymacyjnym aproksymatywnym aproksymowanym aprotycznym aprowidowanym aprowincjonalnym aprowizacyjnym apsychologicznym apsydalnym apsydialnym aptecznym arabistycznym arabizowanym arabskojęzycznym arachnologicznym aranżacyjnym aranżowanym arbitralnym arbitrażowanym arborealnym archaicznym archaistycznym archaizacyjnym archaizowanym archeograficznym archeologicznym archeopterycznym archeotecznym archeozoicznym archeozoologicznym archetypicznym archidiakonalnym archidiecezjalnym archikatedralnym architektonicznym archiwalnym archiwistycznym archiwizacyjnym archiwizowanym arcybanalnym arcydelikatnym arcydowcipnym arcydurnym arcydziwnym arcygroźnym arcykosztownym arcyksiężnym arcynudnym arcyoddanym arcypięknym arcypoważnym arcyprawomyślnym arcyskomplikowanym arcyskromnym arcyspektakularnym arcysugestywnym arcyswobodnym arcyśmiesznym arcytrudnym arcyważnym arcyzabawnym arealistycznym arealnym areligijnym arendowanym areograficznym areometrycznym areopagicznym aresztowanym arfowanym argentometrycznym argumentacyjnym argumentowanym arianistycznym ariostycznym arkfunkcyjnym arktycznym armenoidalnym armijnym armilarnym aromantycznym aromaterapeutycznym aromatycznym aromatyzacyjnym aromatyzowanym arsenoorganicznym arterialnym arteriograficznym arteryjnym artretycznym artrologicznym artyficjalnym artykulacyjnym artykułowanym artystycznym arylowanym arystokratycznym arystotelicznym arytmetycznym arytmicznym arytmograficznym ascendentalnym ascensyjnym ascetycznym asejsmicznym aseksualnym asekuracyjnym asekurowanym asemantycznym asenizacyjnym asenizowanym aseptycznym asertorycznym asertywnym asfaltowanym asocjacjonistycznym asocjacyjnym asocjalnym asocjatywnym asocjowanym asomatycznym aspiracyjnym aspirowanym aspołecznym astatycznym astenicznym astmatycznym astralnym astrobiologicznym astrochemicznym astrofizycznym astrologicznym astrometrycznym astronautycznym astronawigacyjnym astronomicznym astygmatycznym asygmatycznym asygnacyjnym asygnowanym asylabicznym asymetrycznym asymilacyjnym asymilowanym asymptotycznym asynchronicznym asyndetycznym atakowanym ataktycznym ataraktycznym atawistycznym ateistycznym ateizowanym atematycznym atemporalnym atencjonalnym aterynokształtnym atestacyjnym atestowanym atetotycznym atletycznym atmofilnym atmosferycznym atoksycznym atomistycznym atomizowanym atonalnym atonicznym atrakcyjnym atranzytywnym atraumatycznym atrialnym atroficznym atrybucyjnym atrybutywnym audialnym audiencjonalnym audiencyjnym audiologicznym audiometrycznym audiowizualnym audytoryjnym audytywnym augmentatywnym aukcjonowanym aukcyjnym auktorialnym auskultowanym australnym australoidalnym autarkicznym autentycznym autentystycznym autoagresyjnym autoagresywnym autobiograficznym autobiografizowanym autochtonicznym autodestrukcyjnym autodydaktycznym autoerotycznym autofagicznym autogamicznym autogenicznym autogennym autograficznym autografowanym autohipnotycznym autoimmunizacyjnym autoimmunologicznym autoironicznym autokatalitycznym autokefalicznym autokorelacyjnym autokratycznym autokreacyjnym autokrytycznym autolitycznym autolizowanym automatycznym automatyzacyjnym automatyzowanym autometamorficznym automorficznym autonomicznym autonomistycznym autonomizowanym autooksydacyjnym autoplastycznym autoploidalnym autopoliploidalnym autopromocyjnym autoproteolitycznym autopsyjnym autorefleksyjnym autoregulacyjnym autorotacyjnym autorytarnym autorytatywnym autoryzacyjnym autoryzowanym autotelicznym autotematycznym autoterapeutycznym autotroficznym autystycznym awansowanym awantażownym awaryjnym awerroistycznym awersyjnym awiacyjnym awiotechnicznym awizacyjnym awizowanym azoicznym azotolubnym azotowanym azymutalnym ażurowanym babcinym babranym babuninym bachicznym bacznym badanym badziewnym bagatelizowanym bagatelnym bagiennym bagrowanym bajanym bajcowanym bajecznym bajerowanym bajronicznym bajronistycznym bajtlowanym bakelizowanym bakierowanym bakonistycznym bakteriolitycznym bakteriologicznym bakteriostatycznym bakteryjnym balastowanym balistycznym balladycznym balneoklimatycznym balneologicznym balneotechnicznym balotowanym balsamicznym balsamowanym bałamuconym bałamutnym bałuszonym bałwanionym bałwochwalonym banalizowanym banalnym bandażowanym banderolowanym banitowanym bantuidalnym baptystycznym barbaryzowanym bariatrycznym barometrycznym bartnym barwionym barwnym barycentrycznym barycznym barykadowanym batalistycznym bateryjnym batialnym batikowanym batożonym batygraficznym batymetrycznym bawełnianopodobnym bawełnianym bawełnopodobnym bawialnym bawionym bazgranym bazgrolonym bazylikalnym bąkanym beatyfikacyjnym beatyfikowanym bebeszonym bechtanym beczanym beczkowanym behawioralnym behawiorystycznym bejcowanym beletrystycznym beletryzacyjnym beletryzowanym belkowanym belowanym bełkotanym bełtanym beneficjalnym bentonicznym besemerowanym besztanym betaaktywnym betonowanym bezapelacyjnym bezawaryjnym bezbakteryjnym bezbarwnym bezbateryjnym bezbłędnym bezbolesnym bezbożnym bezbronnym bezbrzeżnym bezcennym bezceremonialnym bezchmurnym bezcielesnym bezczelnym bezczeszczonym bezczynnym bezdecyzyjnym bezdennym bezdogmatycznym bezdomnym bezdrożnym bezdrzewnym bezdusznym bezdymnym bezdyskusyjnym bezdziedzicznym bezdzietnym bezdźwięcznym bezecnym bezenergetycznym bezfleksyjnym bezforemnym bezgarbnym bezgłośnym bezgranicznym bezgrzesznym bezgwiezdnym bezimiennym bezimplozyjnym bezindukcyjnym bezinercyjnym bezinteresownym bezinwazyjnym bezinwestycyjnym bezkalorycznym bezkarnym bezkoleśnym bezkolizyjnym bezkonkurencyjnym bezkonnym bezkostnym bezkresnym bezkrytycznym bezkształtnym bezkwietnym bezleśnym bezlistnym bezlitosnym bezludnym bezładnym bezmiernym bezmięsnym bezmroźnym bezmyślnym beznadziejnym beznamiętnym beznasiennym beznożnym bezobłocznym bezojczyźnianym bezokiennym bezoperacyjnym bezopresyjnym bezostnym bezowocnym bezowulacyjnym bezpartyjnym bezpiecznym bezpłatnym bezpłodnym bezpłomiennym bezpodstawnym bezpotomnym bezpowietrznym bezpowrotnym bezpożytecznym bezprawnym bezprefiksalnym bezpretensjonalnym bezprizornym bezprodukcyjnym bezproduktywnym bezpromiennym bezpruderyjnym bezpryncypialnym bezprzykładnym bezprzytomnym bezpylnym bezradnym bezrdzennym bezrefleksyjnym bezreligijnym bezrobotnym bezrolnym bezrozumnym bezrybnym bezrządnym bezrzęsnym bezsennym bezsensownym bezsilnym bezskutecznym bezsłonecznym bezsłownym bezsolnym bezspornym bezsprzecznym bezstratnym bezstronnym bezsufiksalnym bezszelestnym bezszumnym bezśnieżnym beztrwożnym bezumownym bezustannym bezusznym bezużytecznym bezwibracyjnym bezwiednym bezwietrznym bezwładnym bezwłasnowolnym bezwodnym bezwolnym bezwonnym bezwstydnym bezwymiennym bezwzględnym bezzasadnym bezzębnym bezzwłocznym bezzwrotnym bezżennym bębnowanym bialuchnym białkopodobnym białkowanym białoczelnym białorunnym białorzytnym biblijnym bibliograficznym bibliologicznym bibliotecznym biblistycznym bichronicznym biczowanym bidnym biedniuchnym biednym bieganym Bielawnym bielicowanym bielicoziemnym bieliźnianym bielonym bieluchnym biernym bierzmowanym biesiadnym bieżnikowanym bieżnym bifilarnym bifunkcyjnym bifurkacyjnym bigamicznym biglowanym bigoteryjnym bigowanym bijanym bilabialnym bilansowanym bilateralnym biletowanym bilinearnym bilingwalnym biliteralnym bilokacyjnym bimetalicznym bimodalnym bimorficznym binarnym bindowanym binokularnym binominalnym bioagrotechnicznym bioaktywnym bioakustycznym bioastronautycznym biobibliograficznym biocenologicznym biocenotycznym biochemicznym biocybernetycznym biodynamicznym bioekologicznym bioelektronicznym bioelektrycznym bioenergetycznym bioenergotermicznym biofilnym biofizycznym biogenetycznym biogenicznym biogennym biogeocenologicznym biogeochemicznym biogeograficznym biograficznym bioinżynieryjnym biokatalitycznym bioklimatologicznym bioklimatycznym biokorozyjnym biologicznym biologistycznym biologizowanym bioluminescencyjnym biomagnetycznym biomechanicznym biomedycznym biometalurgicznym biometeorologicznym biometrycznym bionicznym bioorganicznym bioplazmatycznym biopsychicznym biosocjologicznym biosonicznym biostatycznym biosterowanym biosyntetycznym biotechnicznym biotechnologicznym bioterapeutycznym bioterrorystycznym biotycznym bioweterynaryjnym biozgodnym bipolarnym birbantowanym birofilistycznym biseksualnym biskwitowanym bisowanym bistabilnym bitewnym bitnym bitonalnym bitumicznym bitumowanym biurokratycznym biurokratyzowanym bizantynizowanym biżuteryjnym blachowanym bladozielonym bladziuchnym blankowanym blanszowanym blanżerowanym blaszanym blaszkoskrzelnym blatnym blazonowanym blechowanym bledziuchnym blefowanym blichowanym blindowanym bliskorębnym bliskoznacznym bliziuchnym blokowanym bluffowanym bluszczolistnym bluzganym błagalnym błaganym bławatnym błędnym błękitnozielonym błękitnym błoconym błogosławionym błotnym błyskawicznym boazeryjnym bocznikowanym bocznościennym bocznym bodzonym bodźcowanym bogaconym bogatokalorycznym bogobojnym bogoojczyźnianym bohemistycznym bojkotowanym boksowanym bolesnym bolometrycznym bombardowanym bombastycznym bonapartystycznym bonderyzowanym bonifikowanym boniowanym bonitacyjnym bonitowanym bonowanym bookowanym borealnym borgowanym bornym borowanym borowodorowanym borówczanym botanicznym bożnicznym brachygraficznym brakowanym brakownym bramkostrzelnym bramowanym branym brasowanym bratanym Bratnym brązowanym brązowionym brązowoczarnym brązowoczerwonym brązowozielonym brechanym brechtanym bromatologicznym bromowanym bronionym bronnym bronowanym broszowanym broszurowanym browarnianym browarnym brudnoczerwonym brudnozielonym brudnym brudzonym brukanym brukowanym brukwianym brunatnionym brunatnoczarnym brunatnoczerwonym brunatnozielonym brunatnym brutalizowanym brutalnym bruzdkowanym bruzdowanym brużdżonym brykietowanym brylantynowanym bryzganym brzanym brząkanym brzdąkanym brzdękanym brzemiennym brzeżnym brzękanym brzonym brzusznym buchalteryjnym buchtowanym buddaistycznym Budionnym Budnym budowanym budowlanym budzonym budżetowanym buforowanym bujanym bujnym bukolicznym bukowanym buksowanym bulimicznym bulonym bulwersowanym bułanym bułczanym bułgarystycznym bułgaryzowanym bunkropodobnym bunkrowanym buntowanym buńczucznym buraczanym burozielonym bursalnym bursztynodajnym bursztynonośnym burzonym burżuazyjnym butaforyjnym butelkowanym butelkowozielonym butnym bydlęconym bzdurnym bzykanym cacanym cackanym caluchnym całkowalnym całkowanym całodziennym całogodzinnym całomiesięcznym całonocnym całopalnym całorocznym
całorolnym całosemestralnym całowanym całowiecznym całowieczornym całunnym całuśnym cechowanym Cecylinym cedowanym cedzonym cefalokształtnym cefalometrycznym cegielnianym cegiełkowanym ceglanym ceglastoczerwonym cegłopodobnym celebracyjnym celebrowanym Celestyninym Celininym celkowanym cellograficznym celnym celomatycznym celowanym celtologicznym celularnym cembrowanym cementacyjnym cementochłonnym cementooszczędnym cementowanym cementownianym cenestetycznym cenionym cennym cenocytycznym cenogenetycznym cenotycznym centezymalnym centralistycznym centralizacyjnym centralizowanym centralnym centrowanym centrycznym centryfugalnym centryfugowanym centrypetalnym centrystycznym centurialnym cenzorowanym cenzuralnym cenzurowanym ceramicznym cerebralnym ceremonialnym cerkiewnym cerograficznym ceroplastycznym cerowanym certyfikacyjnym certyfikowanym cetologicznym cewionym cewnikowanym cezarycznym Cezaryninym cezarystycznym cętkowanym chachmęconym chalkofilnym chamranym chaotycznym chapanym charakternym charakterologicznym charakteropatycznym charakterystycznym charakteryzowanym charytatywnym charytologicznym charyzmatycznym chasmogamicznym chcianym cheironomicznym chejroskopijnym chelatowanym chemicznofizycznym chemicznym chemigraficznym chemizacyjnym chemizowanym chemoautotroficznym chemogenicznym chemometrycznym chemonastycznym chemoodpornym chemotaktycznym chemoterapeutycznym chemotronicznym chemotropicznym chemoutwardzalnym chędożonym chętnym chiliastycznym chimernym chimerycznym chiralnym chironomicznym chiropterologicznym chirurgicznym chlanym chlapanym chlastanym chlebnym chlebodajnym chlewnym chlipanym chlorkowanym chloroformowanym chloropochodnym chlorowanym chlorowcopochodnym chlorowcowanym chlubnym chlustanym chłapanym chłeptanym chłodnym chłodzonym chłonnym chłostanym chmielnym chmielonym chmielowanym chmurnym chmurzonym chochlowanym chodnym chodzonym cholernym cholerycznym choliambicznym cholijambicznym cholinergicznym chomikowanym chondrologicznym chopinologicznym chorągiewnym chorągwianym chordotonalnym choregicznym choreicznym choreograficznym choreologicznym choriambicznym chorijambicznym chorobnym chorograficznym chorologicznym chowanym chóralnym chromatograficznym chromatografowanym chromatycznym chromianowanym chromogenicznym chromolonym chromoniklowanym chromosferycznym chromosomalnym chromotaktycznym chromotropicznym chromowanym chronicznym chronionym chronograficznym chronologicznym chronologizacyjnym chronologizowanym chronometrowanym chronometrycznym chronozoficznym chrupanym chrupotanym chruścianym chrystianizacyjnym chrystianizowanym chrystocentrycznym chrystologicznym chrystozoficznym chrzanionym chrząstnym chrzcielnym chrzczonym chrzestnym chrzęstnym chtonicznym chuchanym chudzonym chwaconym chwalebnym Chwalisławinym chwalnym chwalonym chwatnym chwianym chwiejnym chwierutanym chwierutnym chwilopomnym chwyconym chwytanym chwytnym chybianym chybionym chybotanym chylonym ciachanym ciałopalnym ciałopodobnym ciamkanym ciapanym ciasnym Ciasnym ciąganym ciągnionym cichobieżnym cichociemnym cichostrzelnym Ciechosławinym ciekawionym ciekłokrystalicznym cielesnym cielnym ciemiężonym ciemnobłękitnym ciemnobrunatnym ciemnoczerwonym ciemnoszarozielonym ciemnozielonym ciemnym cieniolubnym cienionym cieniowanym cienioznośnym cieniuchnym cienkolistnym cienkoprzędnym cienkorunnym cienkościennym ciepanym cieplarnianym cieplnym ciepluchnym ciepłochłonnym ciepłochronnym ciepłochwiejnym ciepłodajnym ciepłolubnym ciepłowodnym ciepłozgrzebnym ciernionym ciernym cierpianym cieszonym ciężarnym ciężkostrawnym ciężkozbrojnym cineramicznym ciocinym ciosanym ciotczynym ciotecznym ciskanym ciszonym ciśnionym ciukanym ciułanym ciupanym ciupcianym ciurkanym clonym cmentarnianym cmentarnym cmokanym cmoktanym cnym cochanym codziennym coelomatycznym cofanym cogodzinnym cojesiennym cokwartalnym comiesięcznym coniedzielnym conocnym corannym corocznym cowieczornym córczynym cuconym cudacznym cudnym cudotwornym cudownym cudzołożnym cudzożywnym cukiernianym cuklonalnym cukrodajnym cukrowanym cukrownianym cukrzonym cumowanym cwanym cwelonym cybernetycznym cybernetyzowanym cyckanym cyfrowanym cyganeryjnym cyganionym cyganologicznym cyjanizowanym cyjanowanym cykanym cyklicznym cyklinowanym cykloalifatycznym cyklofrenicznym cykloidalnym cyklometrycznym cyklonalnym cyklonicznym cykloramicznym cyklostroficznym cyklotymicznym cylindrowanym cylindrycznym cynestetycznym cynicznym cynkograficznym cynkonośnym cynkoorganicznym cynkowanym cynoorganicznym cynowanym cyrklowanym cyrkulacyjnym cyrkularnym cyrkumwalacyjnym Cyrylinym cystograficznym cytatologicznym cytoblastycznym cytochemicznym cytodiagnostycznym cytofizjologicznym cytogenetycznym cytohormonalnym cytokinetycznym cytologicznym cytoplazmatycznym cytostatycznym cytowanym cywilistycznym cywilizacyjnym cywilizowanym cywilnoprawnym cywilnym cyzelowanym czadzonym czarniuchnym czarnobrunatnym czarnosecinnym czarnosinym czarnozielonym czarnoziemnym Czarnym czarnym czarowanym czarownym czarterowanym czasochłonnym czasooptymalnym czasoprzestrzennym czcigodnym czczonym czechizowanym czekanym czekoladopodobnym czeladnym czelnym czelustnym czepianym czepionym czepnym czernionym Czernym czerpalnym czerpanym czerwienionym czerwiennym czerwiogubnym czerwonawobrunatnym czerwonobrunatnym czerwonosinym czerwonoziemnym Czerwonym czerwonym czesanym Czesinym Czesławinym czesnym częstokrotnym częstowanym człekokształtnym człekopodobnym członkowanym członowanym cznianym czochanym czochranym czołobitnym czołowouchylnym czopowanym czterdziestokrotnym czterechsetnym czternastogodzinnym czternastokrotnym czternastowiecznym czterobarwnym czterodrożnym czterodzielnym czterogodzinnym czteroipółgodzinnym czterojajecznym czterojęzycznym czterokonnym czterokrotnym czterolistnym czteromiesięcznym czteronożnym czteroramiennym czterorodzinnym czterosemestralnym czterosilnym czteroskrzelnym czterostronnym czterostrunnym czterostrzelnym czterotysięcznym czujnym czupurnym czwartorzędnym czworacznym czworobocznym czworokątnym czworonożnym czworościennym czynionym czynnym czyracznym czyszczonym czyściuchnym czytanym czytelnianym czytelnym czytywanym ćmionym ćpanym ćwiartkowanym ćwiartowanym ćwiczebnym ćwiczonym ćwiekowanym ćwierćautomatycznym ćwierćwiecznym ćwikanym dachowanym dadaistycznym dagerotypowanym Dagmarzynym Dagninym Dagusinym daktylicznym daktylograficznym daktyloskopijnym daktyloskopowanym dalekobieżnym dalekonośnym dalekosiężnym dalekowzrocznym Dalisławinym daltonistycznym Danielinym Dannym Danucinym Danusinym danym daoistycznym daremnym darniowanym darowanym darowywanym darwinistycznym darzonym datalnym datowanym dawanym dawkowanym dawnowiecznym dawnym dazymetrycznym debarkowanym debetowanym debilnym Deborzynym debugowanym decentralistycznym decentralizacyjnym decentralizowanym decentrowanym dechrystianizowanym decydowanym decymalnym decymowanym decyzyjnym dedukcyjnym dedukowanym dedykacyjnym dedykowanym deelektronizowanym deelektryzowanym deemulgowanym deeskalowanym defaszyzowanym defekacyjnym defekowanym defektologicznym defektowanym defektownym defektywnym defenestrowanym defensywnym deferencyjnym defetystycznym defibracyjnym defibrowanym defibrylacyjnym defibrynowanym definicyjnym definiowalnym definiowanym definitywnym deflacyjnym deflagmowanym deflagracyjnym deflegmacyjnym deflegmowanym deflorowanym defoliacyjnym deformacyjnym deformowanym defragmentowanym defraudowanym degeneracyjnym degeneratywnym degenerowanym deglacjacyjnym deglomeracyjnym deglomerowanym degradacyjnym degradowanym degresywnym degustacyjnym degustowanym dehermetyzacyjnym dehermetyzowanym deheroizacyjnym deheroizowanym dehumanizacyjnym dehumanizowanym deifikowanym deiktycznym deistycznym dejonizowanym dekagonalnym dekanalnym dekantowanym dekapitalizowanym dekapowanym dekartelizowanym dekatyzowanym deklamacyjnym deklamatorycznym deklamowanym deklaracyjnym deklaratywnym deklarowanym deklasowanym deklinacyjnym deklinowanym dekodowanym dekodyfikowanym dekolonizacyjnym dekolonizowanym dekoltowanym dekomercjalizowanym dekompensacyjnym dekompensowanym dekompletowanym dekomponowanym dekompozycyjnym dekompresowanym dekompresyjnym dekomunizacyjnym dekomunizowanym dekoncentracyjnym dekoncentrowanym dekoniunkturalnym dekonspirowanym dekonstrukcyjnym dekonstruktywnym dekontaminowanym dekoracyjnym dekoratywnym dekorowanym dekortykacyjnym dekortykowanym dekowanym dekretowanym dekstralnym dekurażowanym delabializowanym delegacyjnym delegalizacyjnym delegalizowanym delegowanym deleksykalizowanym Delfininym deliberowanym delicyjnym delikatniuchnym delikatnym delimitacyjnym delimitowanym delirycznym deliryjnym delmoplastycznym delożowanym deluwialnym demagnetyzacyjnym demagnetyzowanym demagogicznym demarkacyjnym demaskacyjnym demaskowanym dematerializowanym dementowanym demilitaryzacyjnym demilitaryzowanym demineralizacyjnym demineralizowanym deminutywnym demistyfikacyjnym demistyfikowanym demitologizacyjnym demitologizowanym demiurgicznym demobilizacyjnym demobilizowanym demodulacyjnym demodulowanym demograficznym demokratycznym demokratyzacyjnym demokratyzowanym demoliberalnym demolowanym demonicznym demonizowanym demonofobicznym demonologicznym demonopolizowanym demonstracyjnym demonstrowanym demontowanym demoralizowanym demoskopijnym demotycznym demulgacyjnym demulgowanym denacjonalizowanym denacyfikacyjnym denacyfikowanym denaturacyjnym denaturalizowanym denaturowanym denazalizowanym denazyfikacyjnym denazyfikowanym dendrologicznym dendrometrycznym dendrytycznym denerwowanym denitracyjnym denitryfikacyjnym deniwelacyjnym dennym denominacyjnym denominalnym denominowanym denotacyjnym denotatywnym denotowanym dentalnym dentystycznym denudacyjnym denudowanym denuklearyzacyjnym denuklearyzowanym denuncjowanym deontologicznym deontycznym depalatalizacyjnym depalatalizowanym departamentalnym depenalizacyjnym depenalizowanym depersonalizacyjnym depersonalizowanym depersonifikacyjnym depersonifikowanym depigmentacyjnym depilacyjnym depilowanym deplasowanym depolaryzacyjnym depolaryzowanym depolimeryzowanym depolonizacyjnym depolonizowanym deponowanym depopulacyjnym depopularyzowanym deportacyjnym deportowanym depozycyjnym deprawacyjnym deprawowanym deprecjacyjnym deprecjatywnym deprecjonowanym depresyjnym deprymogenicznym deprymowanym deprywacyjnym deprywatyzacyjnym deprywatyzowanym deptanym deputowanym deranżowanym deratyzacyjnym deratyzowanym dermatologicznym dermatomalnym dermoplastycznym derogacyjnym derogowanym derywacyjnym derywowanym desakralizacyjnym desakralizowanym desantowanym descendentalnym descensyjnym desegregacyjnym desemantyzacyjnym desemantyzowanym deseniowanym desensybilizacyjnym deskowanym deskrypcyjnym deskryptywnym desmologicznym desmosomalnym desmotropicznym desmurgicznym desocjalizacyjnym desocjologizacyjnym desorpcyjnym desowietyzowanym despotycznym destabilizowanym destalinizowanym destandaryzowanym destrukcyjnym destruktywistycznym destruktywnym destruowanym destylacyjnym destylowanym destynowanym destytuowanym desygnowanym deszczodajnym deszczonośnym deszczoodpornym deszczowanym deszczownianym deszyfrowanym detalicznym detalizowanym detalowanym detaszowanym detekcyjnym detektywistycznym detektywnym detencyjnym deterioratywnym deterministycznym determinowanym detoksykacyjnym detoksykowanym detonacyjnym detonowanym detronizacyjnym detronizowanym deuterokanonicznym deuteronomicznym dewaloryzacyjnym dewaloryzowanym dewaluacyjnym dewaluowanym dewastacyjnym dewastowanym dewerbalnym dewiacyjnym dewocyjnym dewolucyjnym dewolutywnym dezadaptacyjnym dezaktualizowanym dezaktywacyjnym dezaktywowanym dezaprobowanym dezatomizowanym dezawuowanym dezelowanym deziluzyjnym dezinflacyjnym dezinformacyjnym dezinformowanym dezintegracyjnym dezintegralnym dezintegrowanym dezinwestycyjnym dezodoryzowanym dezolowanym dezorganizacyjnym dezorganizowanym dezorientowanym dezurbanistycznym Dezyderzynym dezynfekcyjnym dezynfekowanym dezynsekcyjnym dezynsekowanym dezyntegracyjnym dezyntegralnym dezyntegrowanym dębionym diabelnym diabetologicznym diabetycznym diabolicznym diabolizowanym diachronicznym diadycznym diadynamicznym diafonicznym diaforetycznym diafragmowanym diagenetycznym diagnostycznym diagnozowanym diagonalnym diakaustycznym diakonijnym diakrytycznym dialektalnym dialektograficznym dialektologicznym dialektycznym dialektyzowanym dializacyjnym dializowanym dialogicznym dialogizowanym dialogowanym diamagnetycznym diamentodajnym diamentonośnym diamentowanym diametralnym dianetycznym Dianinym diarystycznym diasporycznym diastatycznym diastolicznym diastroficznym diatermicznym diatonicznym dichroicznym dichromatycznym diecezjalnym dielektrycznym dietetycznym digitalnym dimerycznym dimorficznym diofantycznym Dionizinym dioptrycznym dioramicznym diploidalnym dipsomaniakalnym diuretycznym dławionym dławnym dłoniastodzielnym dłoniastowrębnym dłoniastozłożonym dłubanym długachnym długaśnym długojęzycznym długolistnym długopłomiennym długoramiennym długoseryjnym długowiecznym dłutowanym dłużnym dmuchanym doangażowanym doangażowywanym doawansowanym dobadanym dobarwianym dobarwionym Dobiechninym Dobiegniewinym dobielanym dobielonym dobieralnym dobieranym Dobiesławinym dobijanym dobitnym dobranym Dobrochninym dobroczynnym dobrodusznym Dobromilinym Dobromirzynym Dobronieżynym Dobrosławinym dobrowolnym dobrudzanym dobrudzonym dobudowanym dobudowywanym dobudzanym dobudzonym dobywanym docenianym docenionym dochodzonym dochowanym dochowywanym dociąganym dociążanym dociążonym docieczonym dociekanym docieplanym docieplonym docieranym docinanym dociskanym dociułanym docuconym doczekanym doczepianym doczepionym doczepnym doczesnym doczyszczanym doczyszczonym doczytanym doczytywanym dodajnym dodanym dodawanym dodekafonicznym dodrukowanym dodrukowywanym doduszanym doduszonym dodzieranym dodźwiganym dofermentowanym dofermentowywanym dofinansowanym dofinansowywanym dogadanym dogadywanym dogalanym doganianym dogaszanym dogaszonym dogęszczanym dogęszczonym doginanym doglądanym dogładzanym dogładzonym dogłębnym dogmatycznym dogmatyzowanym dognanym dogniatanym dogniecionym dogodnym dogolonym dogonionym dogotowanym dogotowywanym dogradzanym dogranym dogrodzonym dogrywanym dogryzanym dogryzionym dogrzanym dogrzewanym dogwiezdnym dohodowanym dohodowywanym doholowanym doholowywanym doinformowanym doinformowywanym doinstalowanym doinstalowywanym doinwestowanym doinwestowywanym doiwanionym dojadanym dojebanym dojechanym dojedzonym dojnym dojonym dojrzanym dokańczanym dokapitalizowanym dokapitalizowywanym dokarmianym dokarmionym doklejanym doklejonym dokładanym dokładnym dokompletowanym dokompletowywanym dokomponowanym dokomponowywanym dokonanym dokonywanym dokończanym dokończonym dokooptowanym dokooptowywanym dokopanym dokopywanym dokowanym dokradanym dokradzionym dokrajanym dokraszanym dokraszonym dokrawanym dokrewnym dokręcanym dokręconym dokrojonym dokrzyczanym doksograficznym doksologicznym dokształcanym dokształconym doktoralnym doktoryzacyjnym doktoryzowanym doktrynalnym dokumentacyjnym dokumentalizowanym dokumentalnym dokumentarnym dokumentnym dokumentowanym dokupionym dokupowanym dokupywanym dokuwanym dokwaszanym dokwaszonym dokwaterowanym dokwaterowywanym dolanym doleczonym dolepianym dolepionym dolewanym doliczanym doliczonym dolinnym dolistnym Dolnym dolnym dolorologicznym dolorystycznym dolutowanym dolutowywanym doładowanym doładowywanym doławianym dołączanym dołączonym dołowanym dołowionym dołożonym dołuskanym dołuskiwanym domacicznym domagnesowanym domagnesowywanym domalowanym domalowywanym Domasławinym domawianym domeldowanym domeldowywanym domestykacyjnym domestykalnym Domicelinym domicylowanym domierzanym domierzonym domieszanym domieszkowanym dominacyjnym dominialnym Dominiczynym dominowanym domłacanym domłóconym domniemanym domokrążnym domontowanym domówionym domrażanym domrożonym domurowanym domykanym domyślanym domyślnym domywanym Donacinym donacyjnym donajmowanym donasiennym donaszanym donatystycznym doniesionym doniszczonym donoszonym donośnym dookolnym dookreślanym dookreślonym dooranym doorywanym dopadanym dopakowanym dopakowywanym dopalanym dopalonym dopaminergicznym dopasanym dopasionym dopasowanym dopasowywalnym dopasowywanym dopatrywanym dopatrzonym dopchanym dopełnianym dopełnionym dopędzanym dopędzonym dopieczonym dopiekanym dopieprzanym dopieprzonym dopieranym dopierdalanym dopierdolonym dopierdzielanym dopierdzielonym dopierniczanym dopieszczanym dopieszczonym dopijanym dopilnowanym dopilnowywanym dopiłowanym dopiłowywanym dopinanym dopingowanym dopisanym dopisywanym doplątanym dopłacanym dopłaconym dopompowanym dopompowywanym doposażanym doposażonym dopowiadanym dopowiedzianym dopożyczanym dopożyczonym dopracowanym dopracowywanym dopranym doprasowanym doprasowywanym dopraszanym doprawianym doprawionym doprażanym doprażonym doprecyzowanym doprecyzowywanym doproszonym doprowadzanym doprowadzonym doprzędzionym doprzędzonym doprzęganym doprzężonym dopuszczalnym dopuszczanym dopuszczonym dopychanym dopytanym dopytywanym dorabianym dorachowanym dorachowywanym doradzanym doradzonym doraźnym doredagowanym doregulowanym doregulowywanym doręczalnym doręczanym doręcznym doręczonym Dorianinym dorobionym Dorocinym dorocznym dorodnym dorozumianym dorozumiewanym dorównanym dorsalnym dorszokształtnym dorwanym Dorydzinym dorysowanym dorysowywanym dorywanym dorzecznym dorzeźbionym dorzucanym dorzuconym dorzynanym dosadnym dosadzanym dosadzonym dosalanym dosiadanym dosiadywanym dosianym dosiebnym dosiecznym dosieczonym dosiedlanym dosiedlonym dosiekanym dosiewanym dosięgalnym dosięganym dosiężnym dosiężonym doskładanym doskonalonym doskórnym doskrobanym doskrobywanym dosładzanym dosłanym dosłodzonym dosłonecznym dosłownym dosłuchanym dosłuchiwanym dosłyszalnym dosłyszanym dosmaczanym dosmaczonym dosmażanym dosmażonym dosolonym dospanym dospawanym dostanym dostarczanym dostarczonym dostatecznym dostawanym dostawianym dostawionym dostawnym dostępnym dostojnym dostosowanym dostosowywanym dostrajanym dostrojonym dostrzegalnym dostrzeganym dostrzelanym dostrzelonym dostrzeżonym dostudzanym dostudzonym dosuszanym dosuszonym dosuwanym dosyłanym dosypanym dosypianym dosypywanym doszczelnianym doszczelnionym doszczętnym doszkalanym doszkolonym doszlifowanym doszlifowywanym doszlusowanym doszlusowywanym doszorowanym doszorowywanym dosztukowanym dosztukowywanym doszywanym dościelanym dościganym dośledzanym dośledzonym dośnionym dośpiewanym dośpiewywanym dośrodkowanym dośrodkowywanym dośrubowanym dośrubowywanym doświadczalnym doświadczanym doświadczonym doświetlanym doświetlonym dotachanym dotacyjnym dotaczanym dotańcowanym dotańczonym dotapianym dotarganym dotaskanym dotaszczonym dotchawicznym dotlenianym dotlenionym dotłaczanym dotłoczonym dotłuczonym dotoczonym dotopionym dotowanym dotraconym dotransportowanym dotrawianym dotrawionym dotruwanym dotrzymanym dotrzymywanym dotuczanym dotuczonym doturlanym dotwarzanym dotworzonym dotykalnym dotykanym doubezpieczonym douczanym douczonym doustnym dousznym dowalanym dowalonym dowartościowanym dowartościowywanym dowarzanym dowarzonym doważanym doważonym dowcipnym dowędzanym dowędzonym dowiązanym dowiązywanym dowiedzionym dowiercanym dowierconym dowietrznym dowiezionym dowilżanym dowleczonym dowlekanym dowodnym dowodzonym dowolnym dowoływanym dowożonym dozbrajanym dozbrojonym dozgonnym dozielenionym doziemnym doziębionym dozłoconym doznanym doznawanym dozometrycznym dozorowanym dozowanym dozwalanym dozwolonym dozymetrycznym dożeranym dożuwanym dożylnym dożynanym dożywanym dożywianym dożywionym dożywotnym dracznym dragowanym dramaturgicznym dramatycznym dramatyzacyjnym dramatyzowanym drapaczowanym
Znalezione rymy (pierwszych 3000):
abdominalnym, abdykacyjnym, aberracyjnym, abiogennym, abiologicznym, abiotycznym, abisalnym, ablacyjnym, ablaktowalnym, ablaktowanym, ablatywnym, ablegrowanym, abolicjonistycznym, abolicyjnym, abonowanym, aborcyjnym, abradowanym, abrazyjnym, abrewiacyjnym, abrewiaturalnym, abrogowanym, absencyjnym, absolutnym, absolutoryjnym, absolutystycznym, absolutyzowanym, absolwowanym, absorbowalnym, absorbowanym, absorpcyjnym, abstrahowanym, abstrakcyjnym, abstynencyjnym, absurdalizowanym, absurdalnym, absydalnym, abszytowanym, abulicznym, abysalnym, acetonemicznym, acetylowanym, achromatycznym, achromatyzacyjnym, acidofilnym, acydofilnym, acyklicznym, acylowanym, adaptabilnym, adaptacyjnym, adaptatywnym, adaptowanym, addukcyjnym, addycyjnym, addytywnym, adekwatnym, adhezyjnym, adiabatycznym, adiaforycznym, adiustacyjnym, adiustowanym, administracyjnym, administrowanym, admiracyjnym, admirowanym, adnominalnym, adnotowanym, adolescencyjnym, adonicznym, adopcyjnym, adoptowanym, adoracyjnym, adornowanym, adorowanym, adrenergicznym, adresatywnym, adresowanym, adsorbowalnym, adsorbowanym, adsorpcyjnym, adwekcyjnym, adwentystycznym, adwerbalnym, adwerbialnym, aerodynamicznym, aerodyspersyjnym, aeroenergetycznym, aerofotograficznym, aerogeofizycznym, aerograficznym, aerokinetycznym, aerologicznym, aeromechanicznym, aeronautycznym, aeronawigacyjnym, aeronomicznym, aeroponicznym, aerostatycznym, aeroterapeutycznym, aerotriangulacyjnym, aerotycznym, aerozoicznym, aerozolowanym, aestetycznym, afabularnym, afatycznym, afektacyjnym, afektowanym, afektownym, afektywnym, afelicznym, aferalnym, aferogennym, afiguralnym, afiksalnym, afiliacyjnym, afiliowanym, afinicznym, afinowanym, afirmacyjnym, afirmatywnym, afirmowanym, afiszowanym, afizjologicznym, afleksyjnym, afonicznym, aforystycznym, afotycznym, afrodyzjakalnym, afrontowanym, afrykanistycznym, afrykanizowanym, afrykanologicznym, agencyjnym, agenturalnym, agitacyjnym, agitowanym, aglomeracyjnym, aglomerowanym, aglutacyjnym, aglutynacyjnym, aglutynowanym, agmatoploidalnym, agnacyjnym, agnostycystycznym, agnostycznym, agogicznym, agonalnym, agonicznym, agonistycznym, agradacyjnym, agramatycznym, agrarnym, agrarystycznym, agrawacyjnym, agrawowanym, agregacyjnym, agregatowanym, agregowanym, agresyjnym, agresywnym, agrobiologicznym, agrochemicznym, agroekologicznym, agroekonometrycznym, agrofizycznym, agrogeologicznym, agromechanicznym, agromelioracyjnym, agronomicznym, agrotechnicznym, agroturystycznym, ahistorycznym, ahumanistycznym, aideologicznym, aikonicznym, aintelektualnym, ajencyjnym, ajtiologicznym, ajurwedycznym, akademicznym, akademijnym, akademizowanym, akarologicznym, akatalektycznym, akataleptycznym, akcedencyjnym, akceleracyjnym, akcentacyjnym, akcentologicznym, akcentowanym, akcentuacyjnym, akceptacyjnym, akceptowalnym, akceptowanym, akcesorycznym, akcesoryjnym, akcesyjnym, akcjonistycznym, akcydentalnym, akcyjnym, akefalicznym, aklamacyjnym, aklamowanym, aklimatyzacyjnym, aklimatyzowanym, akmeistycznym, akognitywnym, akomodacyjnym, akomodowanym, akrecyjnym, akredytacyjnym, akredytowanym, akredytywnym, akroamatycznym, akrobacyjnym, akrobatycznym, akrocentrycznym, akronimicznym, akropetalnym, akroplastycznym, akrosomalnym, aksamitnym, aksjologicznym, aksjomatycznym, aksjonistycznym, aksonometrycznym, aktualistycznym, aktualizacyjnym, aktualizowanym, aktualnym, aktuarialnym, aktynicznym, aktynometrycznym, aktywacyjnym, aktywistycznym, aktywizacyjnym, aktywizowanym, aktywnym, aktywowanym, akulturacyjnym, akumulacyjnym, akumulowanym, akuratnym, akustooptycznym, akustycznym, akuszeryjnym, akuzatywnym, akwanautycznym, akwarystycznym, akwirowanym, akwizycyjnym, alarmistycznym, alarmowanym, albinotycznym, alchemicznym, aleatorycznym, alegorycznym, alegoryzowanym, alegowanym, aleksandrycznym, alergennym, alergicznym, alergizowanym, alergologicznym, alfaaktywnym, alfabetycznym, alfanumerycznym, algebraicznym, algologicznym, algorytmicznym, algorytmizowanym, alicyklicznym, alienacyjnym, alienowanym, alifatycznym, alimentacyjnym, alimentowanym, alinearnym, aliteracyjnym, alkalicznym, alkalifilnym, alkalizowanym, alkiloaromatycznym, alkilowanym, alkoholicznym, alkoholizowanym, alkohologicznym, alkowianym, allelicznym, allelopatycznym, allochromatycznym, allochtonicznym, allogamicznym, allogenicznym, allopatrycznym, alloploidalnym, allopoliploidalnym, allosterycznym, allotropijnym, alochromatycznym, alochtonicznym, alodialnym, alodynowanym, alofonicznym, alogamicznym, alogenicznym, alogicznym, alograficznym, alokacyjnym, alokowanym, alokucyjnym, alomorficznym, alopatrycznym, alopatycznym, aloplastycznym, aloploidalnym, alopoliploidalnym, alotropijnym, alpinistycznym, altaryjnym, alternacyjnym, alternatywnym, alternowanym, alterocentrycznym, alterowanym, altimetrycznym, altruistycznym, aluminiowanym, aluminograficznym, aluminotermicznym, aluwialnym, aluzyjnym, alweolarnym, amagnetycznym, amalgamowanym, amaterialnym, ambarasowanym, ambarkowanym, ambicjonalnym, ambicyjnym, ambiofonicznym, ambitnym, ambiwalentnym, ambulakralnym, ambulatoryjnym, ameboidalnym, amelioracyjnym, amentywnym, amerykanistycznym, amerykanizowanym, ametabolicznym, ametamorficznym, ametodycznym, amfibijnym, amfibiotycznym, amfibolicznym, amfibologicznym, amfibrachicznym, amfidromicznym, amfiploidalnym, amfiprotycznym, amfiteatralnym, amfolitycznym, amforycznym, amfoterycznym, amidystycznym, aminowanym, amitotycznym, amnestionowanym, amnestiowanym, amnestycznym, amnestyjnym, amnezyjnym, amoniakalnym, amoniakowanym, amoniotelicznym, amonowanym, amoralnym, amorficznym, amortyzacyjnym, amortyzowanym, amorycznym, amotorycznym, ampelograficznym, ampelologicznym, amperometrycznym, amplifikacyjnym, amplifikowanym, amputacyjnym, amputowanym, amunicyjnym, anabaptystycznym, anabatycznym, anabiotycznym, anabolicznym, anachronicznym, anadromicznym, anaerobicznym, anaerobiotycznym, anafilaktycznym, anaforetycznym, anaforycznym, anaglificznym, anagogicznym, anagramatycznym, anagramowanym, anakolutycznym, anakreontycznym, analeptycznym, analfabetycznym, analgetycznym, analitycznym, analizowanym, analnym, analogicznym, anamnestycznym, anamorficznym, anamorfotycznym, anankastycznym, anapestycznym, anapsydalnym, anarchicznym, anarchistycznym, anarchizowanym, anastatycznym, anatoksycznym, anatomicznym, ancestralnym, androfobicznym, androgenicznym, androgennym, androginicznym, androgynicznym, androidalnym, androkefalicznym, andrologicznym, andynistycznym, anegdotycznym, aneksjonistycznym, aneksyjnym, anektowanym, anemicznym, anemochorycznym, anemogamicznym, anemometrycznym, anencefalicznym, anergicznym, anestetycznym, anestezjologicznym, anestezyjnym, aneuploidalnym, angażowanym, angelicznym, angelologicznym, angielskojęzycznym, angielszczonym, angiochirurgicznym, angiograficznym, angiologicznym, anglezowanym, anglistycznym, anglizowanym, anglojęzycznym, angobowanym, anhelicznym, anhellicznym, anhemitonicznym, anihilacyjnym, anihilowanym, animacyjnym, animalistycznym, animalizowanym, animalnym, animatronicznym, animistycznym, animizacyjnym, animizowanym, animowanym, anizotomicznym, ankietowanym, ankietyzacyjnym, ankietyzowanym, ankrowanym, annalistycznym, annominacyjnym, anodowanym, anodyzowanym, anoetycznym, anoksemicznym, anomalnym, anomicznym, anonsowanym, anoreksyjnym, anorektycznym, anorganicznym, anormalnym, anormatywnym, anorogenicznym, antagonistycznym, antagonizowanym, antarktycznym, antecedentnym, antedatowanym, Anthonym, antologicznym, antologijnym, antonimicznym, antropicznym, antropocentrycznym, antropofagicznym, antropogenetycznym, antropogenicznym, antropograficznym, antropoidalnym, antropologicznym, antropometrycznym, antropomorficznym, antropomorfizowanym, antroponimicznym, antroponomicznym, antroposkopijnym, antropotechnicznym, antropozoficznym, antropozoicznym, antyaborcyjnym, antyabstrakcyjnym, antyajencyjnym, antyakustycznym, antyalergicznym, antyartystycznym, antyarytmicznym, antyautorytarnym, antyautorytatywnym, antybakteryjnym, antybiotycznym, antybiurokratycznym, antycieplnym, antycyklonalnym, antycypacyjnym, antycypowanym, antycywilizacyjnym, antycznym, antydatowanym, antydemokratycznym, antydepresyjnym, antydespotycznym, antydetonacyjnym, antydiuretycznym, antydogmatycznym, antydynastycznym, antyegalitarnym, antyekonomicznym, antyemocjonalnym, antyempirycznym, antyestetycznym, antyfeministycznym, antyfeudalnym, antyfonalnym, antyfonicznym, antyfrykcyjnym, antyglobalistycznym, antyglobalizacyjnym, antygradacyjnym, antygrzybicznym, antyheroicznym, antyhierarchicznym, antyhigienicznym, antyhormonalnym, antyhumanistycznym, antyhumanitarnym, antyimperialnym, antyimplozyjnym, antyinflacyjnym, antyintelektualnym, antyironicznym, antykadencyjnym, antykizowanym, antyklerykalnym, antyklinalnym, antykoincydencyjnym, antykolizyjnym, antykolonialnym, antykolonistycznym, antykomercyjnym, antykomunikatywnym, antykomunistycznym, antykoncepcyjnym, antykonstytucyjnym, antykorozyjnym, antykorupcyjnym, antykościelnym, antykwarycznym, antyliberalnym, antylimfocytarnym, antylogicznym, antylustracyjnym, antymafijnym, antymagnetycznym, antymanualnym, antymitotycznym, antymotywacyjnym, antynarkotycznym, antynatalistycznym, antynomicznym, antynomijnym, antynomistycznym, antynuklearnym, antyoksydacyjnym, antypanicznym, antypartyjnym, antypatriotycznym, antypatycznym, antypedagogicznym, antyperystaltycznym, antypodalnym, antypodycznym, antypornograficznym, antypsychologicznym, antyradiolokacyjnym, antyrealistycznym, antyrecesyjnym, antyreformistycznym, antyreligijnym, antyreumatycznym, antyrewolucyjnym, antyrodzinnym, antyrojalistycznym, antyromantycznym, antysanacyjnym, antysanitarnym, antyschematycznym, antyscholastycznym, antysejsmicznym, antyseptycznym, antysocjalistycznym, antyspekulacyjnym, antyspołecznym, antystatycznym, antystroficznym, antysyjonistycznym, antysymetrycznym, antyterrorystycznym, antytetycznym, antytoksycznym, antytotalitarnym, antyunijnym, antyurbanistycznym, antyutopijnym, antywibracyjnym, antywojennym, anulowanym, aortalnym, aortograficznym, aorystycznym, apagogicznym, apartyjnym, aparycyjnym, apatetycznym, apatriotycznym, apatycznym, apedagogicznym, apelacyjnym, apelatywnym, apercepcyjnym, apercypowanym, aperiodycznym, apertyzacyjnym, apetycznym, apetytnym, aphelicznym, apikalnym, apiterapeutycznym, aplanatycznym, aplikacyjnym, aplikowanym, apochromatycznym, apodyktycznym, apofatycznym, apofonicznym, apoftegmatycznym, apogamicznym, apokaliptycznym, apokarpicznym, apokopicznym, apokryficznym, apolitycznym, apologetycznym, apologicznym, apologizowanym, apoplektycznym, apoptotycznym, aporetycznym, aportowanym, apostatycznym, aposteriorycznym, aposteriorystycznym, apostołowanym, apostroficznym, apoteozowanym, apotropaicznym, apotropeicznym, apozycyjnym, aprecjacyjnym, apretowanym, apreturowanym, apriorycznym, apriorystycznym, aprobatywnym, aprobowanym, aproksymacyjnym, aproksymatywnym, aproksymowanym, aprotycznym, aprowidowanym, aprowincjonalnym, aprowizacyjnym, apsychologicznym, apsydalnym, apsydialnym, aptecznym, arabistycznym, arabizowanym, arabskojęzycznym, arachnologicznym, aranżacyjnym, aranżowanym, arbitralnym, arbitrażowanym, arborealnym, archaicznym, archaistycznym, archaizacyjnym, archaizowanym, archeograficznym, archeologicznym, archeopterycznym, archeotecznym, archeozoicznym, archeozoologicznym, archetypicznym, archidiakonalnym, archidiecezjalnym, archikatedralnym, architektonicznym, archiwalnym, archiwistycznym, archiwizacyjnym, archiwizowanym, arcybanalnym, arcydelikatnym, arcydowcipnym, arcydurnym, arcydziwnym, arcygroźnym, arcykosztownym, arcyksiężnym, arcynudnym, arcyoddanym, arcypięknym, arcypoważnym, arcyprawomyślnym, arcyskomplikowanym, arcyskromnym, arcyspektakularnym, arcysugestywnym, arcyswobodnym, arcyśmiesznym, arcytrudnym, arcyważnym, arcyzabawnym, arealistycznym, arealnym, areligijnym, arendowanym, areograficznym, areometrycznym, areopagicznym, aresztowanym, arfowanym, argentometrycznym, argumentacyjnym, argumentowanym, arianistycznym, ariostycznym, arkfunkcyjnym, arktycznym, armenoidalnym, armijnym, armilarnym, aromantycznym, aromaterapeutycznym, aromatycznym, aromatyzacyjnym, aromatyzowanym, arsenoorganicznym, arterialnym, arteriograficznym, arteryjnym, artretycznym, artrologicznym, artyficjalnym, artykulacyjnym, artykułowanym, artystycznym, arylowanym, arystokratycznym, arystotelicznym, arytmetycznym, arytmicznym, arytmograficznym, ascendentalnym, ascensyjnym, ascetycznym, asejsmicznym, aseksualnym, asekuracyjnym, asekurowanym, asemantycznym, asenizacyjnym, asenizowanym, aseptycznym, asertorycznym, asertywnym, asfaltowanym, asocjacjonistycznym, asocjacyjnym, asocjalnym, asocjatywnym, asocjowanym, asomatycznym, aspiracyjnym, aspirowanym, aspołecznym, astatycznym, astenicznym, astmatycznym, astralnym, astrobiologicznym, astrochemicznym, astrofizycznym, astrologicznym, astrometrycznym, astronautycznym, astronawigacyjnym, astronomicznym, astygmatycznym, asygmatycznym, asygnacyjnym, asygnowanym, asylabicznym, asymetrycznym, asymilacyjnym, asymilowanym, asymptotycznym, asynchronicznym, asyndetycznym, atakowanym, ataktycznym, ataraktycznym, atawistycznym, ateistycznym, ateizowanym, atematycznym, atemporalnym, atencjonalnym, aterynokształtnym, atestacyjnym, atestowanym, atetotycznym, atletycznym, atmofilnym, atmosferycznym, atoksycznym, atomistycznym, atomizowanym, atonalnym, atonicznym, atrakcyjnym, atranzytywnym, atraumatycznym, atrialnym, atroficznym, atrybucyjnym, atrybutywnym, audialnym, audiencjonalnym, audiencyjnym, audiologicznym, audiometrycznym, audiowizualnym, audytoryjnym, audytywnym, augmentatywnym, aukcjonowanym, aukcyjnym, auktorialnym, auskultowanym, australnym, australoidalnym, autarkicznym, autentycznym, autentystycznym, autoagresyjnym, autoagresywnym, autobiograficznym, autobiografizowanym, autochtonicznym, autodestrukcyjnym, autodydaktycznym, autoerotycznym, autofagicznym, autogamicznym, autogenicznym, autogennym, autograficznym, autografowanym, autohipnotycznym, autoimmunizacyjnym, autoimmunologicznym, autoironicznym, autokatalitycznym, autokefalicznym, autokorelacyjnym, autokratycznym, autokreacyjnym, autokrytycznym, autolitycznym, autolizowanym, automatycznym, automatyzacyjnym, automatyzowanym, autometamorficznym, automorficznym, autonomicznym, autonomistycznym, autonomizowanym, autooksydacyjnym, autoplastycznym, autoploidalnym, autopoliploidalnym, autopromocyjnym, autoproteolitycznym, autopsyjnym, autorefleksyjnym, autoregulacyjnym, autorotacyjnym, autorytarnym, autorytatywnym, autoryzacyjnym, autoryzowanym, autotelicznym, autotematycznym, autoterapeutycznym, autotroficznym, autystycznym, awansowanym, awantażownym, awaryjnym, awerroistycznym, awersyjnym, awiacyjnym, awiotechnicznym, awizacyjnym, awizowanym, azoicznym, azotolubnym, azotowanym, azymutalnym, ażurowanym, babcinym, babranym, babuninym, bachicznym, bacznym, badanym, badziewnym, bagatelizowanym, bagatelnym, bagiennym, bagrowanym, bajanym, bajcowanym, bajecznym, bajerowanym, bajronicznym, bajronistycznym, bajtlowanym, bakelizowanym, bakierowanym, bakonistycznym, bakteriolitycznym, bakteriologicznym, bakteriostatycznym, bakteryjnym, balastowanym, balistycznym, balladycznym, balneoklimatycznym, balneologicznym, balneotechnicznym, balotowanym, balsamicznym, balsamowanym, bałamuconym, bałamutnym, bałuszonym, bałwanionym, bałwochwalonym, banalizowanym, banalnym, bandażowanym, banderolowanym, banitowanym, bantuidalnym, baptystycznym, barbaryzowanym, bariatrycznym, barometrycznym, bartnym, barwionym, barwnym, barycentrycznym, barycznym, barykadowanym, batalistycznym, bateryjnym, batialnym, batikowanym, batożonym, batygraficznym, batymetrycznym, bawełnianopodobnym, bawełnianym, bawełnopodobnym, bawialnym, bawionym, bazgranym, bazgrolonym, bazylikalnym, bąkanym, beatyfikacyjnym, beatyfikowanym, bebeszonym, bechtanym, beczanym, beczkowanym, behawioralnym, behawiorystycznym, bejcowanym, beletrystycznym, beletryzacyjnym, beletryzowanym, belkowanym, belowanym, bełkotanym, bełtanym, beneficjalnym, bentonicznym, besemerowanym, besztanym, betaaktywnym, betonowanym, bezapelacyjnym, bezawaryjnym, bezbakteryjnym, bezbarwnym, bezbateryjnym, bezbłędnym, bezbolesnym, bezbożnym, bezbronnym, bezbrzeżnym, bezcennym, bezceremonialnym, bezchmurnym, bezcielesnym, bezczelnym, bezczeszczonym, bezczynnym, bezdecyzyjnym, bezdennym, bezdogmatycznym, bezdomnym, bezdrożnym, bezdrzewnym, bezdusznym, bezdymnym, bezdyskusyjnym, bezdziedzicznym, bezdzietnym, bezdźwięcznym, bezecnym, bezenergetycznym, bezfleksyjnym, bezforemnym, bezgarbnym, bezgłośnym, bezgranicznym, bezgrzesznym, bezgwiezdnym, bezimiennym, bezimplozyjnym, bezindukcyjnym, bezinercyjnym, bezinteresownym, bezinwazyjnym, bezinwestycyjnym, bezkalorycznym, bezkarnym, bezkoleśnym, bezkolizyjnym, bezkonkurencyjnym, bezkonnym, bezkostnym, bezkresnym, bezkrytycznym, bezkształtnym, bezkwietnym, bezleśnym, bezlistnym, bezlitosnym, bezludnym, bezładnym, bezmiernym, bezmięsnym, bezmroźnym, bezmyślnym, beznadziejnym, beznamiętnym, beznasiennym, beznożnym, bezobłocznym, bezojczyźnianym, bezokiennym, bezoperacyjnym, bezopresyjnym, bezostnym, bezowocnym, bezowulacyjnym, bezpartyjnym, bezpiecznym, bezpłatnym, bezpłodnym, bezpłomiennym, bezpodstawnym, bezpotomnym, bezpowietrznym, bezpowrotnym, bezpożytecznym, bezprawnym, bezprefiksalnym, bezpretensjonalnym, bezprizornym, bezprodukcyjnym, bezproduktywnym, bezpromiennym, bezpruderyjnym, bezpryncypialnym, bezprzykładnym, bezprzytomnym, bezpylnym, bezradnym, bezrdzennym, bezrefleksyjnym, bezreligijnym, bezrobotnym, bezrolnym, bezrozumnym, bezrybnym, bezrządnym, bezrzęsnym, bezsennym, bezsensownym, bezsilnym, bezskutecznym, bezsłonecznym, bezsłownym, bezsolnym, bezspornym, bezsprzecznym, bezstratnym, bezstronnym, bezsufiksalnym, bezszelestnym, bezszumnym, bezśnieżnym, beztrwożnym, bezumownym, bezustannym, bezusznym, bezużytecznym, bezwibracyjnym, bezwiednym, bezwietrznym, bezwładnym, bezwłasnowolnym, bezwodnym, bezwolnym, bezwonnym, bezwstydnym, bezwymiennym, bezwzględnym, bezzasadnym, bezzębnym, bezzwłocznym, bezzwrotnym, bezżennym, bębnowanym, bialuchnym, białkopodobnym, białkowanym, białoczelnym, białorunnym, białorzytnym, biblijnym, bibliograficznym, bibliologicznym, bibliotecznym, biblistycznym, bichronicznym, biczowanym, bidnym, biedniuchnym, biednym, bieganym, Bielawnym, bielicowanym, bielicoziemnym, bieliźnianym, bielonym, bieluchnym, biernym, bierzmowanym, biesiadnym, bieżnikowanym, bieżnym, bifilarnym, bifunkcyjnym, bifurkacyjnym, bigamicznym, biglowanym, bigoteryjnym, bigowanym, bijanym, bilabialnym, bilansowanym, bilateralnym, biletowanym, bilinearnym, bilingwalnym, biliteralnym, bilokacyjnym, bimetalicznym, bimodalnym, bimorficznym, binarnym, bindowanym, binokularnym, binominalnym, bioagrotechnicznym, bioaktywnym, bioakustycznym, bioastronautycznym, biobibliograficznym, biocenologicznym, biocenotycznym, biochemicznym, biocybernetycznym, biodynamicznym, bioekologicznym, bioelektronicznym, bioelektrycznym, bioenergetycznym, bioenergotermicznym, biofilnym, biofizycznym, biogenetycznym, biogenicznym, biogennym, biogeocenologicznym, biogeochemicznym, biogeograficznym, biograficznym, bioinżynieryjnym, biokatalitycznym, bioklimatologicznym, bioklimatycznym, biokorozyjnym, biologicznym, biologistycznym, biologizowanym, bioluminescencyjnym, biomagnetycznym, biomechanicznym, biomedycznym, biometalurgicznym, biometeorologicznym, biometrycznym, bionicznym, bioorganicznym, bioplazmatycznym, biopsychicznym, biosocjologicznym, biosonicznym, biostatycznym, biosterowanym, biosyntetycznym, biotechnicznym, biotechnologicznym, bioterapeutycznym, bioterrorystycznym, biotycznym, bioweterynaryjnym, biozgodnym, bipolarnym, birbantowanym, birofilistycznym, biseksualnym, biskwitowanym, bisowanym, bistabilnym, bitewnym, bitnym, bitonalnym, bitumicznym, bitumowanym, biurokratycznym, biurokratyzowanym, bizantynizowanym, biżuteryjnym, blachowanym, bladozielonym, bladziuchnym, blankowanym, blanszowanym, blanżerowanym, blaszanym, blaszkoskrzelnym, blatnym, blazonowanym, blechowanym, bledziuchnym, blefowanym, blichowanym, blindowanym, bliskorębnym, bliskoznacznym, bliziuchnym, blokowanym, bluffowanym, bluszczolistnym, bluzganym, błagalnym, błaganym, bławatnym, błędnym, błękitnozielonym, błękitnym, błoconym, błogosławionym, błotnym, błyskawicznym, boazeryjnym, bocznikowanym, bocznościennym, bocznym, bodzonym, bodźcowanym, bogaconym, bogatokalorycznym, bogobojnym, bogoojczyźnianym, bohemistycznym, bojkotowanym, boksowanym, bolesnym, bolometrycznym, bombardowanym, bombastycznym, bonapartystycznym, bonderyzowanym, bonifikowanym, boniowanym, bonitacyjnym, bonitowanym, bonowanym, bookowanym, borealnym, borgowanym, bornym, borowanym, borowodorowanym, borówczanym, botanicznym, bożnicznym, brachygraficznym, brakowanym, brakownym, bramkostrzelnym, bramowanym, branym, brasowanym, bratanym, Bratnym, brązowanym, brązowionym, brązowoczarnym, brązowoczerwonym, brązowozielonym, brechanym, brechtanym, bromatologicznym, bromowanym, bronionym, bronnym, bronowanym, broszowanym, broszurowanym, browarnianym, browarnym, brudnoczerwonym, brudnozielonym, brudnym, brudzonym, brukanym, brukowanym, brukwianym, brunatnionym, brunatnoczarnym, brunatnoczerwonym, brunatnozielonym, brunatnym, brutalizowanym, brutalnym, bruzdkowanym, bruzdowanym, brużdżonym, brykietowanym, brylantynowanym, bryzganym, brzanym, brząkanym, brzdąkanym, brzdękanym, brzemiennym, brzeżnym, brzękanym, brzonym, brzusznym, buchalteryjnym, buchtowanym, buddaistycznym, Budionnym, Budnym, budowanym, budowlanym, budzonym, budżetowanym, buforowanym, bujanym, bujnym, bukolicznym, bukowanym, buksowanym, bulimicznym, bulonym, bulwersowanym, bułanym, bułczanym, bułgarystycznym, bułgaryzowanym, bunkropodobnym, bunkrowanym, buntowanym, buńczucznym, buraczanym, burozielonym, bursalnym, bursztynodajnym, bursztynonośnym, burzonym, burżuazyjnym, butaforyjnym, butelkowanym, butelkowozielonym, butnym, bydlęconym, bzdurnym, bzykanym, cacanym, cackanym, caluchnym, całkowalnym, całkowanym, całodziennym, całogodzinnym, całomiesięcznym, całonocnym, całopalnym, całorocznym, całorolnym, całosemestralnym, całowanym, całowiecznym, całowieczornym, całunnym, całuśnym, cechowanym, Cecylinym, cedowanym, cedzonym, cefalokształtnym, cefalometrycznym, cegielnianym, cegiełkowanym, ceglanym, ceglastoczerwonym, cegłopodobnym, celebracyjnym, celebrowanym, Celestyninym, Celininym, celkowanym, cellograficznym, celnym, celomatycznym, celowanym, celtologicznym, celularnym, cembrowanym, cementacyjnym, cementochłonnym, cementooszczędnym, cementowanym, cementownianym, cenestetycznym, cenionym, cennym, cenocytycznym, cenogenetycznym, cenotycznym, centezymalnym, centralistycznym, centralizacyjnym, centralizowanym, centralnym, centrowanym, centrycznym, centryfugalnym, centryfugowanym, centrypetalnym, centrystycznym, centurialnym, cenzorowanym, cenzuralnym, cenzurowanym, ceramicznym, cerebralnym, ceremonialnym, cerkiewnym, cerograficznym, ceroplastycznym, cerowanym, certyfikacyjnym, certyfikowanym, cetologicznym, cewionym, cewnikowanym, cezarycznym, Cezaryninym, cezarystycznym, cętkowanym, chachmęconym, chalkofilnym, chamranym, chaotycznym, chapanym, charakternym, charakterologicznym, charakteropatycznym, charakterystycznym, charakteryzowanym, charytatywnym, charytologicznym, charyzmatycznym, chasmogamicznym, chcianym, cheironomicznym, chejroskopijnym, chelatowanym, chemicznofizycznym, chemicznym, chemigraficznym, chemizacyjnym, chemizowanym, chemoautotroficznym, chemogenicznym, chemometrycznym, chemonastycznym, chemoodpornym, chemotaktycznym, chemoterapeutycznym, chemotronicznym, chemotropicznym, chemoutwardzalnym, chędożonym, chętnym, chiliastycznym, chimernym, chimerycznym, chiralnym, chironomicznym, chiropterologicznym, chirurgicznym, chlanym, chlapanym, chlastanym, chlebnym, chlebodajnym, chlewnym, chlipanym, chlorkowanym, chloroformowanym, chloropochodnym, chlorowanym, chlorowcopochodnym, chlorowcowanym, chlubnym, chlustanym, chłapanym, chłeptanym, chłodnym, chłodzonym, chłonnym, chłostanym, chmielnym, chmielonym, chmielowanym, chmurnym, chmurzonym, chochlowanym, chodnym, chodzonym, cholernym, cholerycznym, choliambicznym, cholijambicznym, cholinergicznym, chomikowanym, chondrologicznym, chopinologicznym, chorągiewnym, chorągwianym, chordotonalnym, choregicznym, choreicznym, choreograficznym, choreologicznym, choriambicznym, chorijambicznym, chorobnym, chorograficznym, chorologicznym, chowanym, chóralnym, chromatograficznym, chromatografowanym, chromatycznym, chromianowanym, chromogenicznym, chromolonym, chromoniklowanym, chromosferycznym, chromosomalnym, chromotaktycznym, chromotropicznym, chromowanym, chronicznym, chronionym, chronograficznym, chronologicznym, chronologizacyjnym, chronologizowanym, chronometrowanym, chronometrycznym, chronozoficznym, chrupanym, chrupotanym, chruścianym, chrystianizacyjnym, chrystianizowanym, chrystocentrycznym, chrystologicznym, chrystozoficznym, chrzanionym, chrząstnym, chrzcielnym, chrzczonym, chrzestnym, chrzęstnym, chtonicznym, chuchanym, chudzonym, chwaconym, chwalebnym, Chwalisławinym, chwalnym, chwalonym, chwatnym, chwianym, chwiejnym, chwierutanym, chwierutnym, chwilopomnym, chwyconym, chwytanym, chwytnym, chybianym, chybionym, chybotanym, chylonym, ciachanym, ciałopalnym, ciałopodobnym, ciamkanym, ciapanym, ciasnym, Ciasnym, ciąganym, ciągnionym, cichobieżnym, cichociemnym, cichostrzelnym, Ciechosławinym, ciekawionym, ciekłokrystalicznym, cielesnym, cielnym, ciemiężonym, ciemnobłękitnym, ciemnobrunatnym, ciemnoczerwonym, ciemnoszarozielonym, ciemnozielonym, ciemnym, cieniolubnym, cienionym, cieniowanym, cienioznośnym, cieniuchnym, cienkolistnym, cienkoprzędnym, cienkorunnym, cienkościennym, ciepanym, cieplarnianym, cieplnym, ciepluchnym, ciepłochłonnym, ciepłochronnym, ciepłochwiejnym, ciepłodajnym, ciepłolubnym, ciepłowodnym, ciepłozgrzebnym, ciernionym, ciernym, cierpianym, cieszonym, ciężarnym, ciężkostrawnym, ciężkozbrojnym, cineramicznym, ciocinym, ciosanym, ciotczynym, ciotecznym, ciskanym, ciszonym, ciśnionym, ciukanym, ciułanym, ciupanym, ciupcianym, ciurkanym, clonym, cmentarnianym, cmentarnym, cmokanym, cmoktanym, cnym, cochanym, codziennym, coelomatycznym, cofanym, cogodzinnym, cojesiennym, cokwartalnym, comiesięcznym, coniedzielnym, conocnym, corannym, corocznym, cowieczornym, córczynym, cuconym, cudacznym, cudnym, cudotwornym, cudownym, cudzołożnym, cudzożywnym, cukiernianym, cuklonalnym, cukrodajnym, cukrowanym, cukrownianym, cukrzonym, cumowanym, cwanym, cwelonym, cybernetycznym, cybernetyzowanym, cyckanym, cyfrowanym, cyganeryjnym, cyganionym, cyganologicznym, cyjanizowanym, cyjanowanym, cykanym, cyklicznym, cyklinowanym, cykloalifatycznym, cyklofrenicznym, cykloidalnym, cyklometrycznym, cyklonalnym, cyklonicznym, cykloramicznym, cyklostroficznym, cyklotymicznym, cylindrowanym, cylindrycznym, cynestetycznym, cynicznym, cynkograficznym, cynkonośnym, cynkoorganicznym, cynkowanym, cynoorganicznym, cynowanym, cyrklowanym, cyrkulacyjnym, cyrkularnym, cyrkumwalacyjnym, Cyrylinym, cystograficznym, cytatologicznym, cytoblastycznym, cytochemicznym, cytodiagnostycznym, cytofizjologicznym, cytogenetycznym, cytohormonalnym, cytokinetycznym, cytologicznym, cytoplazmatycznym, cytostatycznym, cytowanym, cywilistycznym, cywilizacyjnym, cywilizowanym, cywilnoprawnym, cywilnym, cyzelowanym, czadzonym, czarniuchnym, czarnobrunatnym, czarnosecinnym, czarnosinym, czarnozielonym, czarnoziemnym, Czarnym, czarnym, czarowanym, czarownym, czarterowanym, czasochłonnym, czasooptymalnym, czasoprzestrzennym, czcigodnym, czczonym, czechizowanym, czekanym, czekoladopodobnym, czeladnym, czelnym, czelustnym, czepianym, czepionym, czepnym, czernionym, Czernym, czerpalnym, czerpanym, czerwienionym, czerwiennym, czerwiogubnym, czerwonawobrunatnym, czerwonobrunatnym, czerwonosinym, czerwonoziemnym, Czerwonym, czerwonym, czesanym, Czesinym, Czesławinym, czesnym, częstokrotnym, częstowanym, człekokształtnym, człekopodobnym, członkowanym, członowanym, cznianym, czochanym, czochranym, czołobitnym, czołowouchylnym, czopowanym, czterdziestokrotnym, czterechsetnym, czternastogodzinnym, czternastokrotnym, czternastowiecznym, czterobarwnym, czterodrożnym, czterodzielnym, czterogodzinnym, czteroipółgodzinnym, czterojajecznym, czterojęzycznym, czterokonnym, czterokrotnym, czterolistnym, czteromiesięcznym, czteronożnym, czteroramiennym, czterorodzinnym, czterosemestralnym, czterosilnym, czteroskrzelnym, czterostronnym, czterostrunnym, czterostrzelnym, czterotysięcznym, czujnym, czupurnym, czwartorzędnym, czworacznym, czworobocznym, czworokątnym, czworonożnym, czworościennym, czynionym, czynnym, czyracznym, czyszczonym, czyściuchnym, czytanym, czytelnianym, czytelnym, czytywanym, ćmionym, ćpanym, ćwiartkowanym, ćwiartowanym, ćwiczebnym, ćwiczonym, ćwiekowanym, ćwierćautomatycznym, ćwierćwiecznym, ćwikanym, dachowanym, dadaistycznym, dagerotypowanym, Dagmarzynym, Dagninym, Dagusinym, daktylicznym, daktylograficznym, daktyloskopijnym, daktyloskopowanym, dalekobieżnym, dalekonośnym, dalekosiężnym, dalekowzrocznym, Dalisławinym, daltonistycznym, Danielinym, Dannym, Danucinym, Danusinym, danym, daoistycznym, daremnym, darniowanym, darowanym, darowywanym, darwinistycznym, darzonym, datalnym, datowanym, dawanym, dawkowanym, dawnowiecznym, dawnym, dazymetrycznym, debarkowanym, debetowanym, debilnym, Deborzynym, debugowanym, decentralistycznym, decentralizacyjnym, decentralizowanym, decentrowanym, dechrystianizowanym, decydowanym, decymalnym, decymowanym, decyzyjnym, dedukcyjnym, dedukowanym, dedykacyjnym, dedykowanym, deelektronizowanym, deelektryzowanym, deemulgowanym, deeskalowanym, defaszyzowanym, defekacyjnym, defekowanym, defektologicznym, defektowanym, defektownym, defektywnym, defenestrowanym, defensywnym, deferencyjnym, defetystycznym, defibracyjnym, defibrowanym, defibrylacyjnym, defibrynowanym, definicyjnym, definiowalnym, definiowanym, definitywnym, deflacyjnym, deflagmowanym, deflagracyjnym, deflegmacyjnym, deflegmowanym, deflorowanym, defoliacyjnym, deformacyjnym, deformowanym, defragmentowanym, defraudowanym, degeneracyjnym, degeneratywnym, degenerowanym, deglacjacyjnym, deglomeracyjnym, deglomerowanym, degradacyjnym, degradowanym, degresywnym, degustacyjnym, degustowanym, dehermetyzacyjnym, dehermetyzowanym, deheroizacyjnym, deheroizowanym, dehumanizacyjnym, dehumanizowanym, deifikowanym, deiktycznym, deistycznym, dejonizowanym, dekagonalnym, dekanalnym, dekantowanym, dekapitalizowanym, dekapowanym, dekartelizowanym, dekatyzowanym, deklamacyjnym, deklamatorycznym, deklamowanym, deklaracyjnym, deklaratywnym, deklarowanym, deklasowanym, deklinacyjnym, deklinowanym, dekodowanym, dekodyfikowanym, dekolonizacyjnym, dekolonizowanym, dekoltowanym, dekomercjalizowanym, dekompensacyjnym, dekompensowanym, dekompletowanym, dekomponowanym, dekompozycyjnym, dekompresowanym, dekompresyjnym, dekomunizacyjnym, dekomunizowanym, dekoncentracyjnym, dekoncentrowanym, dekoniunkturalnym, dekonspirowanym, dekonstrukcyjnym, dekonstruktywnym, dekontaminowanym, dekoracyjnym, dekoratywnym, dekorowanym, dekortykacyjnym, dekortykowanym, dekowanym, dekretowanym, dekstralnym, dekurażowanym, delabializowanym, delegacyjnym, delegalizacyjnym, delegalizowanym, delegowanym, deleksykalizowanym, Delfininym, deliberowanym, delicyjnym, delikatniuchnym, delikatnym, delimitacyjnym, delimitowanym, delirycznym, deliryjnym, delmoplastycznym, delożowanym, deluwialnym, demagnetyzacyjnym, demagnetyzowanym, demagogicznym, demarkacyjnym, demaskacyjnym, demaskowanym, dematerializowanym, dementowanym, demilitaryzacyjnym, demilitaryzowanym, demineralizacyjnym, demineralizowanym, deminutywnym, demistyfikacyjnym, demistyfikowanym, demitologizacyjnym, demitologizowanym, demiurgicznym, demobilizacyjnym, demobilizowanym, demodulacyjnym, demodulowanym, demograficznym, demokratycznym, demokratyzacyjnym, demokratyzowanym, demoliberalnym, demolowanym, demonicznym, demonizowanym, demonofobicznym, demonologicznym, demonopolizowanym, demonstracyjnym, demonstrowanym, demontowanym, demoralizowanym, demoskopijnym, demotycznym, demulgacyjnym, demulgowanym, denacjonalizowanym, denacyfikacyjnym, denacyfikowanym, denaturacyjnym, denaturalizowanym, denaturowanym, denazalizowanym, denazyfikacyjnym, denazyfikowanym, dendrologicznym, dendrometrycznym, dendrytycznym, denerwowanym, denitracyjnym, denitryfikacyjnym, deniwelacyjnym, dennym, denominacyjnym, denominalnym, denominowanym, denotacyjnym, denotatywnym, denotowanym, dentalnym, dentystycznym, denudacyjnym, denudowanym, denuklearyzacyjnym, denuklearyzowanym, denuncjowanym, deontologicznym, deontycznym, depalatalizacyjnym, depalatalizowanym, departamentalnym, depenalizacyjnym, depenalizowanym, depersonalizacyjnym, depersonalizowanym, depersonifikacyjnym, depersonifikowanym, depigmentacyjnym, depilacyjnym, depilowanym, deplasowanym, depolaryzacyjnym, depolaryzowanym, depolimeryzowanym, depolonizacyjnym, depolonizowanym, deponowanym, depopulacyjnym, depopularyzowanym, deportacyjnym, deportowanym, depozycyjnym, deprawacyjnym, deprawowanym, deprecjacyjnym, deprecjatywnym, deprecjonowanym, depresyjnym, deprymogenicznym, deprymowanym, deprywacyjnym, deprywatyzacyjnym, deprywatyzowanym, deptanym, deputowanym, deranżowanym, deratyzacyjnym, deratyzowanym, dermatologicznym, dermatomalnym, dermoplastycznym, derogacyjnym, derogowanym, derywacyjnym, derywowanym, desakralizacyjnym, desakralizowanym, desantowanym, descendentalnym, descensyjnym, desegregacyjnym, desemantyzacyjnym, desemantyzowanym, deseniowanym, desensybilizacyjnym, deskowanym, deskrypcyjnym, deskryptywnym, desmologicznym, desmosomalnym, desmotropicznym, desmurgicznym, desocjalizacyjnym, desocjologizacyjnym, desorpcyjnym, desowietyzowanym, despotycznym, destabilizowanym, destalinizowanym, destandaryzowanym, destrukcyjnym, destruktywistycznym, destruktywnym, destruowanym, destylacyjnym, destylowanym, destynowanym, destytuowanym, desygnowanym, deszczodajnym, deszczonośnym, deszczoodpornym, deszczowanym, deszczownianym, deszyfrowanym, detalicznym, detalizowanym, detalowanym, detaszowanym, detekcyjnym, detektywistycznym, detektywnym, detencyjnym, deterioratywnym, deterministycznym, determinowanym, detoksykacyjnym, detoksykowanym, detonacyjnym, detonowanym, detronizacyjnym, detronizowanym, deuterokanonicznym, deuteronomicznym, dewaloryzacyjnym, dewaloryzowanym, dewaluacyjnym, dewaluowanym, dewastacyjnym, dewastowanym, dewerbalnym, dewiacyjnym, dewocyjnym, dewolucyjnym, dewolutywnym, dezadaptacyjnym, dezaktualizowanym, dezaktywacyjnym, dezaktywowanym, dezaprobowanym, dezatomizowanym, dezawuowanym, dezelowanym, deziluzyjnym, dezinflacyjnym, dezinformacyjnym, dezinformowanym, dezintegracyjnym, dezintegralnym, dezintegrowanym, dezinwestycyjnym, dezodoryzowanym, dezolowanym, dezorganizacyjnym, dezorganizowanym, dezorientowanym, dezurbanistycznym, Dezyderzynym, dezynfekcyjnym, dezynfekowanym, dezynsekcyjnym, dezynsekowanym, dezyntegracyjnym, dezyntegralnym, dezyntegrowanym, dębionym, diabelnym, diabetologicznym, diabetycznym, diabolicznym, diabolizowanym, diachronicznym, diadycznym, diadynamicznym, diafonicznym, diaforetycznym, diafragmowanym, diagenetycznym, diagnostycznym, diagnozowanym, diagonalnym, diakaustycznym, diakonijnym, diakrytycznym, dialektalnym, dialektograficznym, dialektologicznym, dialektycznym, dialektyzowanym, dializacyjnym, dializowanym, dialogicznym, dialogizowanym, dialogowanym, diamagnetycznym, diamentodajnym, diamentonośnym, diamentowanym, diametralnym, dianetycznym, Dianinym, diarystycznym, diasporycznym, diastatycznym, diastolicznym, diastroficznym, diatermicznym, diatonicznym, dichroicznym, dichromatycznym, diecezjalnym, dielektrycznym, dietetycznym, digitalnym, dimerycznym, dimorficznym, diofantycznym, Dionizinym, dioptrycznym, dioramicznym, diploidalnym, dipsomaniakalnym, diuretycznym, dławionym, dławnym, dłoniastodzielnym, dłoniastowrębnym, dłoniastozłożonym, dłubanym, długachnym, długaśnym, długojęzycznym, długolistnym, długopłomiennym, długoramiennym, długoseryjnym, długowiecznym, dłutowanym, dłużnym, dmuchanym, doangażowanym, doangażowywanym, doawansowanym, dobadanym, dobarwianym, dobarwionym, Dobiechninym, Dobiegniewinym, dobielanym, dobielonym, dobieralnym, dobieranym, Dobiesławinym, dobijanym, dobitnym, dobranym, Dobrochninym, dobroczynnym, dobrodusznym, Dobromilinym, Dobromirzynym, Dobronieżynym, Dobrosławinym, dobrowolnym, dobrudzanym, dobrudzonym, dobudowanym, dobudowywanym, dobudzanym, dobudzonym, dobywanym, docenianym, docenionym, dochodzonym, dochowanym, dochowywanym, dociąganym, dociążanym, dociążonym, docieczonym, dociekanym, docieplanym, docieplonym, docieranym, docinanym, dociskanym, dociułanym, docuconym, doczekanym, doczepianym, doczepionym, doczepnym, doczesnym, doczyszczanym, doczyszczonym, doczytanym, doczytywanym, dodajnym, dodanym, dodawanym, dodekafonicznym, dodrukowanym, dodrukowywanym, doduszanym, doduszonym, dodzieranym, dodźwiganym, dofermentowanym, dofermentowywanym, dofinansowanym, dofinansowywanym, dogadanym, dogadywanym, dogalanym, doganianym, dogaszanym, dogaszonym, dogęszczanym, dogęszczonym, doginanym, doglądanym, dogładzanym, dogładzonym, dogłębnym, dogmatycznym, dogmatyzowanym, dognanym, dogniatanym, dogniecionym, dogodnym, dogolonym, dogonionym, dogotowanym, dogotowywanym, dogradzanym, dogranym, dogrodzonym, dogrywanym, dogryzanym, dogryzionym, dogrzanym, dogrzewanym, dogwiezdnym, dohodowanym, dohodowywanym, doholowanym, doholowywanym, doinformowanym, doinformowywanym, doinstalowanym, doinstalowywanym, doinwestowanym, doinwestowywanym, doiwanionym, dojadanym, dojebanym, dojechanym, dojedzonym, dojnym, dojonym, dojrzanym, dokańczanym, dokapitalizowanym, dokapitalizowywanym, dokarmianym, dokarmionym, doklejanym, doklejonym, dokładanym, dokładnym, dokompletowanym, dokompletowywanym, dokomponowanym, dokomponowywanym, dokonanym, dokonywanym, dokończanym, dokończonym, dokooptowanym, dokooptowywanym, dokopanym, dokopywanym, dokowanym, dokradanym, dokradzionym, dokrajanym, dokraszanym, dokraszonym, dokrawanym, dokrewnym, dokręcanym, dokręconym, dokrojonym, dokrzyczanym, doksograficznym, doksologicznym, dokształcanym, dokształconym, doktoralnym, doktoryzacyjnym, doktoryzowanym, doktrynalnym, dokumentacyjnym, dokumentalizowanym, dokumentalnym, dokumentarnym, dokumentnym, dokumentowanym, dokupionym, dokupowanym, dokupywanym, dokuwanym, dokwaszanym, dokwaszonym, dokwaterowanym, dokwaterowywanym, dolanym, doleczonym, dolepianym, dolepionym, dolewanym, doliczanym, doliczonym, dolinnym, dolistnym, Dolnym, dolnym, dolorologicznym, dolorystycznym, dolutowanym, dolutowywanym, doładowanym, doładowywanym, doławianym, dołączanym, dołączonym, dołowanym, dołowionym, dołożonym, dołuskanym, dołuskiwanym, domacicznym, domagnesowanym, domagnesowywanym, domalowanym, domalowywanym, Domasławinym, domawianym, domeldowanym, domeldowywanym, domestykacyjnym, domestykalnym, Domicelinym, domicylowanym, domierzanym, domierzonym, domieszanym, domieszkowanym, dominacyjnym, dominialnym, Dominiczynym, dominowanym, domłacanym, domłóconym, domniemanym, domokrążnym, domontowanym, domówionym, domrażanym, domrożonym, domurowanym, domykanym, domyślanym, domyślnym, domywanym, Donacinym, donacyjnym, donajmowanym, donasiennym, donaszanym, donatystycznym, doniesionym, doniszczonym, donoszonym, donośnym, dookolnym, dookreślanym, dookreślonym, dooranym, doorywanym, dopadanym, dopakowanym, dopakowywanym, dopalanym, dopalonym, dopaminergicznym, dopasanym, dopasionym, dopasowanym, dopasowywalnym, dopasowywanym, dopatrywanym, dopatrzonym, dopchanym, dopełnianym, dopełnionym, dopędzanym, dopędzonym, dopieczonym, dopiekanym, dopieprzanym, dopieprzonym, dopieranym, dopierdalanym, dopierdolonym, dopierdzielanym, dopierdzielonym, dopierniczanym, dopieszczanym, dopieszczonym, dopijanym, dopilnowanym, dopilnowywanym, dopiłowanym, dopiłowywanym, dopinanym, dopingowanym, dopisanym, dopisywanym, doplątanym, dopłacanym, dopłaconym, dopompowanym, dopompowywanym, doposażanym, doposażonym, dopowiadanym, dopowiedzianym, dopożyczanym, dopożyczonym, dopracowanym, dopracowywanym, dopranym, doprasowanym, doprasowywanym, dopraszanym, doprawianym, doprawionym, doprażanym, doprażonym, doprecyzowanym, doprecyzowywanym, doproszonym, doprowadzanym, doprowadzonym, doprzędzionym, doprzędzonym, doprzęganym, doprzężonym, dopuszczalnym, dopuszczanym, dopuszczonym, dopychanym, dopytanym, dopytywanym, dorabianym, dorachowanym, dorachowywanym, doradzanym, doradzonym, doraźnym, doredagowanym, doregulowanym, doregulowywanym, doręczalnym, doręczanym, doręcznym, doręczonym, Dorianinym, dorobionym, Dorocinym, dorocznym, dorodnym, dorozumianym, dorozumiewanym, dorównanym, dorsalnym, dorszokształtnym, dorwanym, Dorydzinym, dorysowanym, dorysowywanym, dorywanym, dorzecznym, dorzeźbionym, dorzucanym, dorzuconym, dorzynanym, dosadnym, dosadzanym, dosadzonym, dosalanym, dosiadanym, dosiadywanym, dosianym, dosiebnym, dosiecznym, dosieczonym, dosiedlanym, dosiedlonym, dosiekanym, dosiewanym, dosięgalnym, dosięganym, dosiężnym, dosiężonym, doskładanym, doskonalonym, doskórnym, doskrobanym, doskrobywanym, dosładzanym, dosłanym, dosłodzonym, dosłonecznym, dosłownym, dosłuchanym, dosłuchiwanym, dosłyszalnym, dosłyszanym, dosmaczanym, dosmaczonym, dosmażanym, dosmażonym, dosolonym, dospanym, dospawanym, dostanym, dostarczanym, dostarczonym, dostatecznym, dostawanym, dostawianym, dostawionym, dostawnym, dostępnym, dostojnym, dostosowanym, dostosowywanym, dostrajanym, dostrojonym, dostrzegalnym, dostrzeganym, dostrzelanym, dostrzelonym, dostrzeżonym, dostudzanym, dostudzonym, dosuszanym, dosuszonym, dosuwanym, dosyłanym, dosypanym, dosypianym, dosypywanym, doszczelnianym, doszczelnionym, doszczętnym, doszkalanym, doszkolonym, doszlifowanym, doszlifowywanym, doszlusowanym, doszlusowywanym, doszorowanym, doszorowywanym, dosztukowanym, dosztukowywanym, doszywanym, dościelanym, dościganym, dośledzanym, dośledzonym, dośnionym, dośpiewanym, dośpiewywanym, dośrodkowanym, dośrodkowywanym, dośrubowanym, dośrubowywanym, doświadczalnym, doświadczanym, doświadczonym, doświetlanym, doświetlonym, dotachanym, dotacyjnym, dotaczanym, dotańcowanym, dotańczonym, dotapianym, dotarganym, dotaskanym, dotaszczonym, dotchawicznym, dotlenianym, dotlenionym, dotłaczanym, dotłoczonym, dotłuczonym, dotoczonym, dotopionym, dotowanym, dotraconym, dotransportowanym, dotrawianym, dotrawionym, dotruwanym, dotrzymanym, dotrzymywanym, dotuczanym, dotuczonym, doturlanym, dotwarzanym, dotworzonym, dotykalnym, dotykanym, doubezpieczonym, douczanym, douczonym, doustnym, dousznym, dowalanym, dowalonym, dowartościowanym, dowartościowywanym, dowarzanym, dowarzonym, doważanym, doważonym, dowcipnym, dowędzanym, dowędzonym, dowiązanym, dowiązywanym, dowiedzionym, dowiercanym, dowierconym, dowietrznym, dowiezionym, dowilżanym, dowleczonym, dowlekanym, dowodnym, dowodzonym, dowolnym, dowoływanym, dowożonym, dozbrajanym, dozbrojonym, dozgonnym, dozielenionym, doziemnym, doziębionym, dozłoconym, doznanym, doznawanym, dozometrycznym, dozorowanym, dozowanym, dozwalanym, dozwolonym, dozymetrycznym, dożeranym, dożuwanym, dożylnym, dożynanym, dożywanym, dożywianym, dożywionym, dożywotnym, dracznym, dragowanym, dramaturgicznym, dramatycznym, dramatyzacyjnym, dramatyzowanym, drapaczowanym

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    9 + 10 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.