Rymy do pasywne

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
ablatywne, adaptatywne, addytywne, adresatywne, afektywne, afirmatywne, agresywne, akognitywne, akredytywne, aktywne, akuzatywne, alfaaktywne, alternatywne, amentywne, anormatywne, antyautorytatywne, antykomunikatywne, apelatywne, aprobatywne, aproksymatywne, arcysugestywne, asertywne, asocjatywne, atranzytywne, atrybutywne, audytywne, augmentatywne, autoagresywne, autorytatywne, betaaktywne, bezproduktywne, bioaktywne, charytatywne, cudzożywne, defektywne, defensywne, definitywne, degeneratywne, degresywne, deklaratywne, dekonstruktywne, dekoratywne, deminutywne, denotatywne, deprecjatywne, deskryptywne, destruktywne, detektywne, deterioratywne, dewolutywne, dyrektywne, dysjunktywne, dyskursywne, dyspozytywne, dystraktywne, dystrybutywne, dystynktywne, dysymilatywne, efektywne, efuzywne, ejektywne, ekscesywne, ekskluzywne, ekspansywne, ekspensywne, eksplikatywne, eksplozywne, ekspresywne, ekstensywne, ekstraktywne, ekstraspektywne, ekstrawertywne, emotywne, ergatywne, erudytywne, fakultatywne, figuratywne, finitywne, formatywne, frykatywne, generatywne, grzybożywne, honoryfikatywne, hydroaktywne, ilustratywne, imaginatywne, imperatywne, impresywne, impulsywne, inchoatywne, indykatywne, informatywne, ingresywne, inicjatywne, iniektywne, inkluzywne, instruktywne, intensywne, interaktywne, intersubiektywne, intranzytywne, introspektywne, introwertywne, intruzywne, intuitywne, inwektywne, iteratywne, kauzatywne, kognitywne, kolektywne, kommemoratywne, komparatywne, kompetytywne, kompletywne, kompulsywne, komunikatywne, komutatywne, koncentratywne, konfrontatywne, koniunktywne, konotatywne, konsekutywne, konserwatywne, konstruktywne, konstytutywne, konsultatywne, kontaktywne, kontemplatywne, kontrastywne, kontrofensywne, kontrsugestywne, kooperatywne, korektywne, korelatywne, kreatywne, kumulatywne, kursywne, kwalitatywne, kwantytatywne, legislatywne, lokatywne, lukratywne, magnetorezystywne, masywne, melioratywne, narratywne, natywne, negatywne, neokonserwatywne, neurowegetatywne, nieablatywne, nieadaptatywne, nieaddytywne, nieadresatywne, nieafektywne, nieafirmatywne, nieagresywne, nieakognitywne, nieakredytywne, nieaktywne, nieakuzatywne, niealfaaktywne, niealternatywne, nieamentywne, nieanormatywne, nieapelatywne, nieaprobatywne, nieaproksymatywne, niearcysugestywne, nieasertywne, nieasocjatywne, nieatranzytywne, nieatrybutywne, nieaudytywne, nieaugmentatywne, nieautoagresywne, nieautorytatywne, niebetaaktywne, niebezproduktywne, niebioaktywne, niecharytatywne, niecudzożywne, niedefektywne, niedefensywne, niedefinitywne, niedegeneratywne, niedegresywne, niedeklaratywne, niedekonstruktywne, niedekoratywne, niedeminutywne, niedenotatywne, niedeprecjatywne, niedeskryptywne, niedestruktywne, niedetektywne, niedeterioratywne, niedewolutywne, niedyrektywne, niedysjunktywne, niedyskursywne, niedyspozytywne, niedystraktywne, niedystrybutywne, niedystynktywne, niedysymilatywne, nieefektywne, nieefuzywne, nieejektywne, nieekscesywne, nieekskluzywne, nieekspansywne, nieekspensywne, nieeksplikatywne, nieeksplozywne, nieekspresywne, nieekstensywne, nieekstraktywne, nieekstraspektywne, nieekstrawertywne, nieemotywne, nieergatywne, nieerudytywne, niefakultatywne, niefiguratywne, niefinitywne, nieformatywne, niefrykatywne, niegeneratywne, niegrzybożywne, niehonoryfikatywne, niehydroaktywne, nieilustratywne, nieimaginatywne, nieimperatywne, nieimpresywne, nieimpulsywne, nieinchoatywne, nieindykatywne, nieinformatywne, nieingresywne, nieinicjatywne, nieiniektywne, nieinkluzywne, nieinstruktywne, nieintensywne, nieinteraktywne, nieintersubiektywne, nieintranzytywne, nieintrospektywne, nieintrowertywne, nieintruzywne, nieintuitywne, nieinwektywne, nieiteratywne, niekauzatywne, niekognitywne, niekolektywne, niekommemoratywne, niekomparatywne, niekompetytywne, niekompletywne, niekompulsywne, niekomunikatywne, niekomutatywne, niekoncentratywne, niekonfrontatywne, niekoniunktywne, niekonotatywne, niekonsekutywne, niekonserwatywne, niekonstruktywne, niekonstytutywne, niekonsultatywne, niekontaktywne, niekontemplatywne, niekontrastywne, niekontrofensywne, niekontrsugestywne, niekooperatywne, niekorektywne, niekorelatywne, niekreatywne, niekumulatywne, niekursywne, niekwalitatywne, niekwantytatywne, nielegislatywne, nielokatywne, nielukratywne, niemasywne, niemelioratywne, nienarratywne, nienatywne, nienegatywne, nieneokonserwatywne, nieneurowegetatywne, nienominatywne, nienormatywne, nieobcożywne, nieobiektywne, nieodżywne, nieofensywne, nieoperatywne, nieoptatywne, nieostensywne, niepaliatywne, niepartytywne, niepasywne, niepejoratywne, nieperceptywne, nieperfektywne, niepermisywne, nieplaceboreaktywne, niepływne, nieponadnormatywne, nieportatywne, nieposesywne, niepostulatywne, niepozanormatywne, niepozytywne, niepożywne, niepółaktywne, niepółintensywne, niepółsztywne, niepredykatywne, nieprekognitywne, niepreparatywne, niepreskryptywne, nieprewentywne, nieproaktywne, nieprocesywne, nieproduktywne, nieprogresywne, nieprokreatywne, nieprospektywne, nieprymitywne, nieprywatywne, nieprzepływne, niepseudoaktywne, niepsychoaktywne, niepunitywne, nieradioaktywne, niereaktywne, niereceptywne, nierecesywne, nierecytatywne, nieregresywne, nierelatywne, nierepresywne, niereprezentatywne, nierepulsywne, nierestauratywne, nierestryktywne, nieretrogresywne, nieretrospektywne, nierezultatywne, niesamożywne, niesedatywne, nieselektywne, niesensytywne, nieseronegatywne, nieseropozytywne, nieskąpożywne, niespekulatywne, niespływne, niesubiektywne, niesubstantywne, niesugestywne, niesukcesywne, niesuperlatywne, niesupletywne, niesuspensywne, niesyngulatywne, niesztywne, nietaksatywne, nietentatywne, nietermoaktywne, nietermoreaktywne, nietransgresywne, nietranzytywne, nieultymatywne, niewariantywne, niewarzywne, niewegetatywne, niewokatywne, niewolitywne, niewotywne, niewyrywne, niewysokoaktywne, niezażywne, niezgrywne, niezrywne, nieżywne, nominatywne, normatywne, obcożywne, obiektywne, odżywne, ofensywne, operatywne, optatywne, ostensywne, paliatywne, partytywne, pasywne, pejoratywne, perceptywne, perfektywne, permisywne, placeboreaktywne, pływne, ponadnormatywne, portatywne, posesywne, postulatywne, pozanormatywne, pozytywne, pożywne, półaktywne, półintensywne, półsztywne, predykatywne, prekognitywne, preparatywne, preskryptywne, prewentywne, proaktywne, procesywne, produktywne, progresywne, prokreatywne, prospektywne, prymitywne, prywatywne, przepływne, pseudoaktywne, psychoaktywne, punitywne, radioaktywne, reaktywne, receptywne, recesywne, recytatywne, regresywne, relatywne, represywne, reprezentatywne, repulsywne, restauratywne, restryktywne, retrogresywne, retrospektywne, rezultatywne, samożywne, sedatywne, selektywne, sensytywne, seronegatywne, seropozytywne, skąpożywne, spekulatywne, spływne, subiektywne, substantywne, sugestywne, sukcesywne, superlatywne, supletywne, suspensywne, syngulatywne, sztywne, taksatywne, tentatywne, termoaktywne, termoreaktywne, transgresywne, tranzytywne, ultrakonserwatywne, ultymatywne, wariantywne, warzywne, wegetatywne, wokatywne, wolitywne, wotywne, wyrywne, wysokoaktywne, wysokoproduktywne, zażywne, zgrywne, zrywne, żywne
Widok kolumn Widok listy
ablatywne adaptatywne addytywne adresatywne afektywne afirmatywne agresywne akognitywne akredytywne aktywne akuzatywne alfaaktywne alternatywne amentywne anormatywne antyautorytatywne antykomunikatywne apelatywne aprobatywne aproksymatywne arcysugestywne asertywne asocjatywne atranzytywne atrybutywne audytywne augmentatywne autoagresywne autorytatywne betaaktywne bezproduktywne bioaktywne charytatywne cudzożywne defektywne defensywne definitywne degeneratywne degresywne deklaratywne dekonstruktywne dekoratywne deminutywne denotatywne deprecjatywne deskryptywne destruktywne detektywne deterioratywne dewolutywne dyrektywne dysjunktywne dyskursywne dyspozytywne dystraktywne dystrybutywne dystynktywne dysymilatywne efektywne efuzywne ejektywne ekscesywne ekskluzywne ekspansywne ekspensywne eksplikatywne eksplozywne ekspresywne ekstensywne ekstraktywne ekstraspektywne ekstrawertywne emotywne ergatywne erudytywne fakultatywne figuratywne finitywne formatywne frykatywne generatywne grzybożywne honoryfikatywne hydroaktywne ilustratywne imaginatywne imperatywne impresywne impulsywne inchoatywne indykatywne informatywne ingresywne inicjatywne iniektywne inkluzywne instruktywne intensywne interaktywne intersubiektywne intranzytywne introspektywne introwertywne intruzywne intuitywne inwektywne iteratywne kauzatywne kognitywne kolektywne kommemoratywne komparatywne kompetytywne kompletywne kompulsywne komunikatywne komutatywne koncentratywne konfrontatywne koniunktywne konotatywne konsekutywne konserwatywne konstruktywne konstytutywne konsultatywne kontaktywne kontemplatywne kontrastywne kontrofensywne kontrsugestywne kooperatywne korektywne korelatywne kreatywne kumulatywne kursywne kwalitatywne kwantytatywne legislatywne lokatywne lukratywne magnetorezystywne masywne melioratywne narratywne natywne negatywne neokonserwatywne neurowegetatywne nieablatywne nieadaptatywne nieaddytywne nieadresatywne nieafektywne nieafirmatywne nieagresywne nieakognitywne nieakredytywne nieaktywne nieakuzatywne niealfaaktywne niealternatywne nieamentywne nieanormatywne nieapelatywne nieaprobatywne nieaproksymatywne niearcysugestywne nieasertywne nieasocjatywne nieatranzytywne nieatrybutywne nieaudytywne nieaugmentatywne nieautoagresywne nieautorytatywne niebetaaktywne niebezproduktywne niebioaktywne niecharytatywne niecudzożywne niedefektywne niedefensywne niedefinitywne niedegeneratywne niedegresywne niedeklaratywne niedekonstruktywne niedekoratywne niedeminutywne niedenotatywne niedeprecjatywne niedeskryptywne niedestruktywne niedetektywne niedeterioratywne niedewolutywne niedyrektywne niedysjunktywne niedyskursywne niedyspozytywne niedystraktywne niedystrybutywne niedystynktywne niedysymilatywne nieefektywne nieefuzywne nieejektywne nieekscesywne nieekskluzywne nieekspansywne nieekspensywne nieeksplikatywne nieeksplozywne nieekspresywne nieekstensywne nieekstraktywne nieekstraspektywne nieekstrawertywne nieemotywne nieergatywne nieerudytywne niefakultatywne niefiguratywne niefinitywne nieformatywne niefrykatywne niegeneratywne niegrzybożywne niehonoryfikatywne niehydroaktywne nieilustratywne nieimaginatywne nieimperatywne nieimpresywne nieimpulsywne nieinchoatywne nieindykatywne nieinformatywne nieingresywne nieinicjatywne nieiniektywne nieinkluzywne nieinstruktywne nieintensywne nieinteraktywne
nieintersubiektywne nieintranzytywne nieintrospektywne nieintrowertywne nieintruzywne nieintuitywne nieinwektywne nieiteratywne niekauzatywne niekognitywne niekolektywne niekommemoratywne niekomparatywne niekompetytywne niekompletywne niekompulsywne niekomunikatywne niekomutatywne niekoncentratywne niekonfrontatywne niekoniunktywne niekonotatywne niekonsekutywne niekonserwatywne niekonstruktywne niekonstytutywne niekonsultatywne niekontaktywne niekontemplatywne niekontrastywne niekontrofensywne niekontrsugestywne niekooperatywne niekorektywne niekorelatywne niekreatywne niekumulatywne niekursywne niekwalitatywne niekwantytatywne nielegislatywne nielokatywne nielukratywne niemasywne niemelioratywne nienarratywne nienatywne nienegatywne nieneokonserwatywne nieneurowegetatywne nienominatywne nienormatywne nieobcożywne nieobiektywne nieodżywne nieofensywne nieoperatywne nieoptatywne nieostensywne niepaliatywne niepartytywne niepasywne niepejoratywne nieperceptywne nieperfektywne niepermisywne nieplaceboreaktywne niepływne nieponadnormatywne nieportatywne nieposesywne niepostulatywne niepozanormatywne niepozytywne niepożywne niepółaktywne niepółintensywne niepółsztywne niepredykatywne nieprekognitywne niepreparatywne niepreskryptywne nieprewentywne nieproaktywne nieprocesywne nieproduktywne nieprogresywne nieprokreatywne nieprospektywne nieprymitywne nieprywatywne nieprzepływne niepseudoaktywne niepsychoaktywne niepunitywne nieradioaktywne niereaktywne niereceptywne nierecesywne nierecytatywne nieregresywne nierelatywne nierepresywne niereprezentatywne nierepulsywne nierestauratywne nierestryktywne nieretrogresywne nieretrospektywne nierezultatywne niesamożywne niesedatywne nieselektywne niesensytywne nieseronegatywne nieseropozytywne nieskąpożywne niespekulatywne niespływne niesubiektywne niesubstantywne niesugestywne niesukcesywne niesuperlatywne niesupletywne niesuspensywne niesyngulatywne niesztywne nietaksatywne nietentatywne nietermoaktywne nietermoreaktywne nietransgresywne nietranzytywne nieultymatywne niewariantywne niewarzywne niewegetatywne niewokatywne niewolitywne niewotywne niewyrywne niewysokoaktywne niezażywne niezgrywne niezrywne nieżywne nominatywne normatywne obcożywne obiektywne odżywne ofensywne operatywne optatywne ostensywne paliatywne partytywne pasywne pejoratywne perceptywne perfektywne permisywne placeboreaktywne pływne ponadnormatywne portatywne posesywne postulatywne pozanormatywne pozytywne pożywne półaktywne półintensywne półsztywne predykatywne prekognitywne preparatywne preskryptywne prewentywne proaktywne procesywne produktywne progresywne prokreatywne prospektywne prymitywne prywatywne przepływne pseudoaktywne psychoaktywne punitywne radioaktywne reaktywne receptywne recesywne recytatywne regresywne relatywne represywne reprezentatywne repulsywne restauratywne restryktywne retrogresywne retrospektywne rezultatywne samożywne sedatywne selektywne sensytywne seronegatywne seropozytywne skąpożywne spekulatywne spływne subiektywne substantywne sugestywne sukcesywne superlatywne supletywne suspensywne syngulatywne sztywne taksatywne tentatywne termoaktywne termoreaktywne transgresywne tranzytywne ultrakonserwatywne ultymatywne wariantywne warzywne wegetatywne wokatywne wolitywne wotywne wyrywne wysokoaktywne wysokoproduktywne zażywne zgrywne zrywne żywne
ablatywne, adaptatywne, addytywne, adresatywne, afektywne, afirmatywne, agresywne, akognitywne, akredytywne, aktywne, akuzatywne, alfaaktywne, alternatywne, amentywne, anormatywne, antyautorytatywne, antykomunikatywne, apelatywne, aprobatywne, aproksymatywne, arcysugestywne, asertywne, asocjatywne, atranzytywne, atrybutywne, audytywne, augmentatywne, autoagresywne, autorytatywne, betaaktywne, bezproduktywne, bioaktywne, charytatywne, cudzożywne, defektywne, defensywne, definitywne, degeneratywne, degresywne, deklaratywne, dekonstruktywne, dekoratywne, deminutywne, denotatywne, deprecjatywne, deskryptywne, destruktywne, detektywne, deterioratywne, dewolutywne, dyrektywne, dysjunktywne, dyskursywne, dyspozytywne, dystraktywne, dystrybutywne, dystynktywne, dysymilatywne, efektywne, efuzywne, ejektywne, ekscesywne, ekskluzywne, ekspansywne, ekspensywne, eksplikatywne, eksplozywne, ekspresywne, ekstensywne, ekstraktywne, ekstraspektywne, ekstrawertywne, emotywne, ergatywne, erudytywne, fakultatywne, figuratywne, finitywne, formatywne, frykatywne, generatywne, grzybożywne, honoryfikatywne, hydroaktywne, ilustratywne, imaginatywne, imperatywne, impresywne, impulsywne, inchoatywne, indykatywne, informatywne, ingresywne, inicjatywne, iniektywne, inkluzywne, instruktywne, intensywne, interaktywne, intersubiektywne, intranzytywne, introspektywne, introwertywne, intruzywne, intuitywne, inwektywne, iteratywne, kauzatywne, kognitywne, kolektywne, kommemoratywne, komparatywne, kompetytywne, kompletywne, kompulsywne, komunikatywne, komutatywne, koncentratywne, konfrontatywne, koniunktywne, konotatywne, konsekutywne, konserwatywne, konstruktywne, konstytutywne, konsultatywne, kontaktywne, kontemplatywne, kontrastywne, kontrofensywne, kontrsugestywne, kooperatywne, korektywne, korelatywne, kreatywne, kumulatywne, kursywne, kwalitatywne, kwantytatywne, legislatywne, lokatywne, lukratywne, magnetorezystywne, masywne, melioratywne, narratywne, natywne, negatywne, neokonserwatywne, neurowegetatywne, nieablatywne, nieadaptatywne, nieaddytywne, nieadresatywne, nieafektywne, nieafirmatywne, nieagresywne, nieakognitywne, nieakredytywne, nieaktywne, nieakuzatywne, niealfaaktywne, niealternatywne, nieamentywne, nieanormatywne, nieapelatywne, nieaprobatywne, nieaproksymatywne, niearcysugestywne, nieasertywne, nieasocjatywne, nieatranzytywne, nieatrybutywne, nieaudytywne, nieaugmentatywne, nieautoagresywne, nieautorytatywne, niebetaaktywne, niebezproduktywne, niebioaktywne, niecharytatywne, niecudzożywne, niedefektywne, niedefensywne, niedefinitywne, niedegeneratywne, niedegresywne, niedeklaratywne, niedekonstruktywne, niedekoratywne, niedeminutywne, niedenotatywne, niedeprecjatywne, niedeskryptywne, niedestruktywne, niedetektywne, niedeterioratywne, niedewolutywne, niedyrektywne, niedysjunktywne, niedyskursywne, niedyspozytywne, niedystraktywne, niedystrybutywne, niedystynktywne, niedysymilatywne, nieefektywne, nieefuzywne, nieejektywne, nieekscesywne, nieekskluzywne, nieekspansywne, nieekspensywne, nieeksplikatywne, nieeksplozywne, nieekspresywne, nieekstensywne, nieekstraktywne, nieekstraspektywne, nieekstrawertywne, nieemotywne, nieergatywne, nieerudytywne, niefakultatywne, niefiguratywne, niefinitywne, nieformatywne, niefrykatywne, niegeneratywne, niegrzybożywne, niehonoryfikatywne, niehydroaktywne, nieilustratywne, nieimaginatywne, nieimperatywne, nieimpresywne, nieimpulsywne, nieinchoatywne, nieindykatywne, nieinformatywne, nieingresywne, nieinicjatywne, nieiniektywne, nieinkluzywne, nieinstruktywne, nieintensywne, nieinteraktywne, nieintersubiektywne, nieintranzytywne, nieintrospektywne, nieintrowertywne, nieintruzywne, nieintuitywne, nieinwektywne, nieiteratywne, niekauzatywne, niekognitywne, niekolektywne, niekommemoratywne, niekomparatywne, niekompetytywne, niekompletywne, niekompulsywne, niekomunikatywne, niekomutatywne, niekoncentratywne, niekonfrontatywne, niekoniunktywne, niekonotatywne, niekonsekutywne, niekonserwatywne, niekonstruktywne, niekonstytutywne, niekonsultatywne, niekontaktywne, niekontemplatywne, niekontrastywne, niekontrofensywne, niekontrsugestywne, niekooperatywne, niekorektywne, niekorelatywne, niekreatywne, niekumulatywne, niekursywne, niekwalitatywne, niekwantytatywne, nielegislatywne, nielokatywne, nielukratywne, niemasywne, niemelioratywne, nienarratywne, nienatywne, nienegatywne, nieneokonserwatywne, nieneurowegetatywne, nienominatywne, nienormatywne, nieobcożywne, nieobiektywne, nieodżywne, nieofensywne, nieoperatywne, nieoptatywne, nieostensywne, niepaliatywne, niepartytywne, niepasywne, niepejoratywne, nieperceptywne, nieperfektywne, niepermisywne, nieplaceboreaktywne, niepływne, nieponadnormatywne, nieportatywne, nieposesywne, niepostulatywne, niepozanormatywne, niepozytywne, niepożywne, niepółaktywne, niepółintensywne, niepółsztywne, niepredykatywne, nieprekognitywne, niepreparatywne, niepreskryptywne, nieprewentywne, nieproaktywne, nieprocesywne, nieproduktywne, nieprogresywne, nieprokreatywne, nieprospektywne, nieprymitywne, nieprywatywne, nieprzepływne, niepseudoaktywne, niepsychoaktywne, niepunitywne, nieradioaktywne, niereaktywne, niereceptywne, nierecesywne, nierecytatywne, nieregresywne, nierelatywne, nierepresywne, niereprezentatywne, nierepulsywne, nierestauratywne, nierestryktywne, nieretrogresywne, nieretrospektywne, nierezultatywne, niesamożywne, niesedatywne, nieselektywne, niesensytywne, nieseronegatywne, nieseropozytywne, nieskąpożywne, niespekulatywne, niespływne, niesubiektywne, niesubstantywne, niesugestywne, niesukcesywne, niesuperlatywne, niesupletywne, niesuspensywne, niesyngulatywne, niesztywne, nietaksatywne, nietentatywne, nietermoaktywne, nietermoreaktywne, nietransgresywne, nietranzytywne, nieultymatywne, niewariantywne, niewarzywne, niewegetatywne, niewokatywne, niewolitywne, niewotywne, niewyrywne, niewysokoaktywne, niezażywne, niezgrywne, niezrywne, nieżywne, nominatywne, normatywne, obcożywne, obiektywne, odżywne, ofensywne, operatywne, optatywne, ostensywne, paliatywne, partytywne, pasywne, pejoratywne, perceptywne, perfektywne, permisywne, placeboreaktywne, pływne, ponadnormatywne, portatywne, posesywne, postulatywne, pozanormatywne, pozytywne, pożywne, półaktywne, półintensywne, półsztywne, predykatywne, prekognitywne, preparatywne, preskryptywne, prewentywne, proaktywne, procesywne, produktywne, progresywne, prokreatywne, prospektywne, prymitywne, prywatywne, przepływne, pseudoaktywne, psychoaktywne, punitywne, radioaktywne, reaktywne, receptywne, recesywne, recytatywne, regresywne, relatywne, represywne, reprezentatywne, repulsywne, restauratywne, restryktywne, retrogresywne, retrospektywne, rezultatywne, samożywne, sedatywne, selektywne, sensytywne, seronegatywne, seropozytywne, skąpożywne, spekulatywne, spływne, subiektywne, substantywne, sugestywne, sukcesywne, superlatywne, supletywne, suspensywne, syngulatywne, sztywne, taksatywne, tentatywne, termoaktywne, termoreaktywne, transgresywne, tranzytywne, ultrakonserwatywne, ultymatywne, wariantywne, warzywne, wegetatywne, wokatywne, wolitywne, wotywne, wyrywne, wysokoaktywne, wysokoproduktywne, zażywne, zgrywne, zrywne, żywne

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    10 + 5 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.