Rymy do patetyczny

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
abiotyczny, achromatyczny, adiabatyczny, adiaforyczny, adwentystyczny, aerokinetyczny, aeronautyczny, aerostatyczny, aerotyczny, aestetyczny, afatyczny, aforystyczny, afotyczny, agnostyczny, agonistyczny, agramatyczny, agrarystyczny, agrofizyczny, ahistoryczny, ahumanistyczny, ajurwedyczny, akatalektyczny, akataleptyczny, akcesoryczny, akcjonistyczny, akmeistyczny, akroamatyczny, akrobatyczny, akrocentryczny, akroplastyczny, aksjomatyczny, aksjonistyczny, aktualistyczny, aktywistyczny, akustooptyczny, akustyczny, akwanautyczny, akwarystyczny, alarmistyczny, albinotyczny, aleatoryczny, alegoryczny, aleksandryczny, alfabetyczny, alfanumeryczny, alifatyczny, allelopatyczny, allopatryczny, allosteryczny, alopatryczny, alopatyczny, aloplastyczny, alpinistyczny, altimetryczny, altruistyczny, amagnetyczny, ametodyczny, amfibiotyczny, amfiprotyczny, amfolityczny, amforyczny, amfoteryczny, amidystyczny, amitotyczny, amnestyczny, amoryczny, amotoryczny, anabatyczny, anabiotyczny, anafilaktyczny, anaforetyczny, anaforyczny, anagramatyczny, anakolutyczny, anakreontyczny, analeptyczny, analfabetyczny, analgetyczny, analityczny, anamnestyczny, anamorfotyczny, anankastyczny, anapestyczny, anarchistyczny, anastatyczny, anatoksyczny, andynistyczny, anegdotyczny, anemochoryczny, anemometryczny, anestetyczny, anglistyczny, anglojęzyczny, animalistyczny, animistyczny, annalistyczny, anoetyczny, anorektyczny, antarktyczny, antyakustyczny, antybiotyczny, antyczny, antyempiryczny, antyestetyczny, antykwaryczny, antymitotyczny, antypatyczny, antypodyczny, antyseptyczny, antystatyczny, antytetyczny, antytoksyczny, aorystyczny, apatetyczny, apatriotyczny, apatyczny, aperiodyczny, apetyczny, aplanatyczny, apodyktyczny, apofatyczny, apokaliptyczny, apolityczny, apologetyczny, apoplektyczny, apoptotyczny, aporetyczny, apostatyczny, aprioryczny, apriorystyczny, aprotyczny, arabistyczny, archaistyczny, archiwistyczny, arealistyczny, areometryczny, arianistyczny, ariostyczny, arktyczny, aromantyczny, aromatyczny, artretyczny, artystyczny, arytmetyczny, ascetyczny, asemantyczny, aseptyczny, asertoryczny, asomatyczny, astatyczny, astmatyczny, astrofizyczny, astrometryczny, astronautyczny, astygmatyczny, asygmatyczny, asymetryczny, asymptotyczny, asyndetyczny, ataktyczny, ataraktyczny, atawistyczny, ateistyczny, atematyczny, atetotyczny, atletyczny, atmosferyczny, atoksyczny, atomistyczny, atraumatyczny, audiometryczny, autentyczny, autentystyczny, autoerotyczny, autokratyczny, autokrytyczny, autolityczny, automatyczny, autoplastyczny, autotematyczny, autystyczny, awerroistyczny, bajronistyczny, bakonistyczny, balistyczny, balladyczny, baptystyczny, bariatryczny, barometryczny, barycentryczny, baryczny, batalistyczny, batymetryczny, beletrystyczny, bezdogmatyczny, bezkaloryczny, bezkrytyczny, biblistyczny, bioakustyczny, biocenotyczny, bioelektryczny, biofizyczny, biogenetyczny, bioklimatyczny, biologistyczny, biomagnetyczny, biomedyczny, biometryczny, biostatyczny, biosyntetyczny, biotyczny, biurokratyczny, bohemistyczny, bolometryczny, bombastyczny, buddaistyczny, bułgarystyczny, celomatyczny, cenestetyczny, cenocytyczny, cenogenetyczny, cenotyczny, centryczny, centrystyczny, ceroplastyczny, cezaryczny, cezarystyczny, chaotyczny, charyzmatyczny, chemometryczny, chemonastyczny, chemotaktyczny, chiliastyczny, chimeryczny, choleryczny, chromatyczny, coelomatyczny, cybernetyczny, cyklometryczny, cylindryczny, cynestetyczny, cytoblastyczny, cytogenetyczny, cytokinetyczny, cytostatyczny, cywilistyczny, czterojęzyczny, dadaistyczny, daltonistyczny, daoistyczny, darwinistyczny, dazymetryczny, defetystyczny, deiktyczny, deistyczny, deliryczny, demokratyczny, demotyczny, dendrytyczny, dentystyczny, deontyczny, despotyczny, diabetyczny, diadyczny, diaforetyczny, diagenetyczny, diagnostyczny, diakaustyczny, diakrytyczny, dialektyczny, diamagnetyczny, dianetyczny, diarystyczny, diasporyczny, diastatyczny, dichromatyczny, dielektryczny, dietetyczny, dimeryczny, diofantyczny, dioptryczny, diuretyczny, długojęzyczny, dogmatyczny, dolorystyczny, donatystyczny, dozometryczny, dozymetryczny, dramatyczny, drastyczny, drogistyczny, druidyczny, dualistyczny, duroplastyczny, dwujęzyczny, dychromatyczny, dydaktyczny, dyfterytyczny, dymetryczny, dynastyczny, dyplomatyczny, dysartryczny, dysbaryczny, dysfatyczny, dysforyczny, dysfotyczny, dysgenetyczny, dyslektyczny, dysplastyczny, dyssymetryczny, dyteistyczny, dyzartryczny, efemeryczny, egocentryczny, egoistyczny, egotyczny, egotystyczny, egzegetyczny, egzemplaryczny, egzobiotyczny, egzocentryczny, egzorcystyczny, egzoteryczny, egzotyczny, eidetyczny, ejdetyczny, ekfonetyczny, eklektyczny, eklezjastyczny, ekliptyczny, ekologistyczny, ekonometryczny, ekscentryczny, ekstatyczny, ektotoksyczny, elastooptyczny, elastyczny, elektryczny, elenktyczny, eliptyczny, elitarystyczny, emblematyczny, emetyczny, emfatyczny, emfiteutyczny, empatyczny, empiryczny, empirystyczny, endocentryczny, endomitotyczny, endosmotyczny, endotoksyczny, eneolityczny, energetyczny, enigmatyczny, enkaustyczny, enklityczny, entuzjastyczny, entymematyczny, enzootyczny, enzymatyczny, eofityczny, eolityczny, epentetyczny, epideiktyczny, epifityczny, epiforyczny, epigenetyczny, epigramatyczny, epileptyczny, epizodyczny, epizootyczny, eratyczny, ergocentryczny, ergodyczny, ergometryczny, erotematyczny, erotetyczny, erotyczny, erystyczny, eseistyczny, eskapistyczny, estetyczny, etatystyczny, eteryczny, etiopistyczny, etnocentryczny, etyczny, eucharystyczny, eufemistyczny, euforyczny, eufotyczny, eukariotyczny, eurocentryczny, eurosceptyczny, euryhigryczny, euryhydryczny, eustatyczny, eutektyczny, ezoteryczny, fabryczny, fabulistyczny, faktyczny, fanatyczny, fantastyczny, fantazmatyczny, fantomatyczny, faradyczny, farmaceutyczny, fatalistyczny, fatyczny, faunistyczny, faustyczny, febryczny, feeryczny, feloplastyczny, feministyczny, fenetyczny, fertyczny, fetyszystyczny, feudalistyczny, fideistyczny, filetyczny, filogenetyczny, filopatryczny, finalistyczny, fitocenotyczny, fitotoksyczny, fizjatryczny, fizjokratyczny, fizyczny, flegmatyczny, florystyczny, fonematyczny, fonetyczny, foniatryczny, fonometryczny, fonotaktyczny, formalistyczny, formistyczny, fosforyczny, fotometryczny, fototoksyczny, fotyczny, fowistyczny, frenetyczny, frontolityczny, ftyzjatryczny, futurystyczny, galaktyczny, gastryczny, gazometryczny, generyczny, genetyczny, geoakustyczny, geocentryczny, geodetyczny, geoelektryczny, geofizyczny, geokratyczny, geomagnetyczny, geometryczny, geopatyczny, geopolityczny, geriatryczny, germanistyczny, gestyczny, gigantyczny, gildystyczny, gimnastyczny, glossematyczny, gnostyczny, goniometryczny, gorczyczny, grafometryczny, gramatyczny, grawimetryczny, greckojęzyczny, grecystyczny, hakatystyczny, hamletyczny, haptonastyczny, haptyczny, hebraistyczny, hedonistyczny, heksametryczny, hektyczny, heliofizyczny, hellenistyczny, helotyczny, hemizygotyczny, hemolityczny, hemostatyczny, hemotoksyczny, henoteistyczny, hepatyczny, herakletyczny, heraldyczny, hermeneutyczny, hermetyczny, heroistyczny, heteromeryczny, heurystyczny, hezychastyczny, hieratyczny, hierokratyczny, higrotyczny, himalaistyczny, hinduistyczny, hiperbaryczny, hiperkrytyczny, hipermetryczny, hiperstatyczny, hipnopedyczny, hipnotyczny, hipokinetyczny, hipokratyczny, hipostatyczny, hipotaktyczny, hipotetyczny, hipsometryczny, histeryczny, historyczny, hobbistyczny, hobbystyczny, hodegetyczny, holarktyczny, holistyczny, holoandryczny, homeopatyczny, homeostatyczny, homeryczny, homiletyczny, homocentryczny, homodontyczny, homoerotyczny, homogametyczny, homolityczny, homosferyczny, homotetyczny, homozygotyczny, humanistyczny, humorystyczny, hungarystyczny, hybrydyczny, hydrochoryczny, hydrolityczny, hydrometryczny, hydropatyczny, hydrosferyczny, hydrostatyczny, hyletyczny, iberystyczny, ibsenistyczny, idealistyczny, identyczny, ideomotoryczny, ideoplastyczny, idiomatyczny, idiotyczny, iluministyczny, iluzoryczny, imaginistyczny, imagistyczny, imażynistyczny, impaktyczny, impetyczny, indianistyczny, informatyczny, inkretyczny, innojęzyczny, integrystyczny, internistyczny, introwertyczny, inwentyczny, iranistyczny, irenistyczny, islamistyczny, izobaryczny, izochoryczny, izomeryczny, izometryczny, izoosmotyczny, izostatyczny, izosteryczny, jansenistyczny, japonistyczny, jednojęzyczny, jodometryczny, jonosferyczny, jubileatyczny, judaistyczny, jurydyczny, jurystyczny, kabalistyczny, kadaweryczny, kaloryczny, kalwinistyczny, kanonistyczny, kapistyczny, kardiopatyczny, kartometryczny, kasandryczny, katabatyczny, kataforetyczny, katakaustyczny, katalektyczny, kataleptyczny, katalityczny, katamnestyczny, katarktyczny, katartyczny, katechetyczny, kategoryczny, katektyczny, katoptryczny, kaustyczny, kauzalistyczny, kazualistyczny, kazuistyczny, kemalistyczny, kenotyczny, keroplastyczny, kerygmatyczny, kilometryczny, kinematyczny, kinestetyczny, kinetyczny, kladystyczny, klastyczny, klasycystyczny, klasyczny, klientystyczny, klimakteryczny, klimatyczny, kliometryczny, koenzymatyczny, kognatyczny, kokainistyczny, kolonistyczny, kolorystyczny, komatyczny, komisaryczny, komunistyczny, koncentryczny, konsonantyczny, kontrfaktyczny, kosmetyczny, kosmofizyczny, kosmonautyczny, kostyczny, kreolistyczny, kriofizyczny, kriometryczny, krytyczny, ksenobiotyczny, kserofityczny, kserotyczny, ksylometryczny, kubistyczny, kulometryczny, kulturystyczny, kultyczny, kursoryczny, kwietystyczny, labelistyczny, laksystyczny, lamaistyczny, legalistyczny, limfatyczny, lingwistyczny, lipolityczny, lipometryczny, liryczny, litosferyczny, lituanistyczny, lityczny, lobbistyczny, lobbystyczny, logicystyczny, logistyczny, logopatyczny, logopedyczny, lojalistyczny, lokomotoryczny, lucyferyczny, ludyczny, luminoforyczny, lunatyczny, magmatyczny, magnetyczny, majestatyczny, majeutyczny, makabryczny, makrobiotyczny, makrofizyczny, malaryczny, małokaloryczny, mandaistyczny, mandeistyczny, manieryczny, manierystyczny, manometryczny, manualistyczny, maoistyczny, maremotoryczny, marinistyczny, marynistyczny, masakryczny, masochistyczny, masoretyczny, maszynistyczny, matematyczny, maturyczny, mazdaistyczny, mazdeistyczny, meandryczny, mechanistyczny, mediewistyczny, mediumistyczny, medyczny, megalityczny, mejotyczny, melizmatyczny, melodyczny, memuarystyczny, mendelistyczny, merytoryczny, mesjanistyczny, mesmeryczny, metaerotyczny, metaetyczny, metafizyczny, metaforyczny, metameryczny, metasomatyczny, meteoryczny, meteorytyczny, metodyczny, metodystyczny, metryczny, mezofityczny, mezolityczny, mezosferyczny, miazmatyczny, mikrofizyczny, mikrolityczny, mikrometryczny, mimetyczny, miopatyczny, mistyczny, mitotyczny, mityczny, mizandryczny, mizoandryczny, mnemometryczny, modernistyczny, monadyczny, monastyczny, mongolistyczny, monistyczny, monocentryczny, monodyczny, monofiletyczny, monolityczny, monoteistyczny, monotematyczny, monozygotyczny, moralistyczny, morfometryczny, morfotyczny, morganatyczny, motoryczny, mozaistyczny, mutualistyczny, muzyczny, nadakustyczny, nadkrytyczny, nadplastyczny, narcystyczny, narkotyczny, nastyczny, natalistyczny, naturystyczny, natywistyczny, nautyczny, nearktyczny, nekrotyczny, neoklasyczny, neolityczny, neoplastyczny, neoromantyczny, neosemantyczny, neotomistyczny, nepotyczny, nerytyczny, neumatyczny, neuroleptyczny, neuropatyczny, neurotoksyczny, neurotyczny, nieabiotyczny, nieaerotyczny, nieaestetyczny, nieafatyczny, nieafotyczny, nieagnostyczny, nieakustyczny, niealegoryczny, niealifatyczny, niealopatyczny, nieametodyczny, nieamforyczny, nieamitotyczny, nieamnestyczny, nieamoryczny, nieamotoryczny, nieanabatyczny, nieanaforyczny, nieanalityczny, nieanoetyczny, nieantyczny, nieaorystyczny, nieapatetyczny, nieapatyczny, nieapetyczny, nieapofatyczny, nieapolityczny, nieaporetyczny, nieaprioryczny, nieaprotyczny, nieariostyczny, niearktyczny, niearomatyczny, nieartretyczny, nieartystyczny, nieascetyczny, nieaseptyczny, nieasomatyczny, nieastatyczny, nieastmatyczny, nieataktyczny, nieateistyczny, nieatematyczny, nieatetotyczny, nieatletyczny, nieatoksyczny, nieautentyczny, nieautystyczny, niebalistyczny, nieballadyczny, niebaryczny, niebiofizyczny, niebiomedyczny, niebiotyczny, niebotyczny, niecenotyczny, niecentryczny, niecezaryczny, niechaotyczny, niechimeryczny, niecholeryczny, niedaoistyczny, niedeiktyczny, niedeistyczny, niedeliryczny, niedemotyczny, niedeontyczny, niedespotyczny, niediabetyczny, niediadyczny, niedianetyczny, niedietetyczny, niedimeryczny, niedioptryczny, niediuretyczny, niedogmatyczny, niedramatyczny, niedrastyczny, niedruidyczny, niedwujęzyczny, niedydaktyczny, niedymetryczny, niedynastyczny, niedysbaryczny, niedysfatyczny, niedysforyczny, niedysfotyczny, nieefemeryczny, nieegoistyczny, nieegotyczny, nieegzotyczny, nieeidetyczny, nieejdetyczny, nieeklektyczny, nieekliptyczny, nieekstatyczny, nieelastyczny, nieelektryczny, nieelenktyczny, nieeliptyczny, nieemetyczny, nieemfatyczny, nieempatyczny, nieempiryczny, nieenklityczny, nieenzootyczny, nieeofityczny, nieeolityczny, nieepifityczny, nieepiforyczny, nieepizodyczny, nieeratyczny, nieergodyczny, nieerotetyczny, nieerotyczny, nieerystyczny, nieeseistyczny, nieestetyczny, nieeteryczny, nieetyczny, nieeuforyczny, nieeufotyczny, nieeustatyczny, nieeutektyczny, nieezoteryczny, niefabryczny, niefaktyczny, niefanatyczny, niefaradyczny, niefatyczny, niefaustyczny, niefebryczny, niefeeryczny, niefenetyczny, niefertyczny, niefiletyczny, niefizyczny, niefonetyczny, niefosforyczny, niefotyczny, niefowistyczny, niefrenetyczny, niegalaktyczny, niegastryczny, niegeneryczny, niegenetyczny, niegeodetyczny, niegeofizyczny, niegeopatyczny, niegestyczny, niegigantyczny, niegnostyczny, niegorczyczny, niegramatyczny, niehamletyczny, niehaptyczny, niehektyczny, niehelotyczny, niehepatyczny, nieheraldyczny, niehermetyczny, niehieratyczny, niehigrotyczny, niehipnotyczny, niehisteryczny, niehistoryczny, nieholistyczny, niehomeryczny, niehybrydyczny, niehyletyczny, nieidentyczny, nieidiotyczny, nieiluzoryczny, nieimpaktyczny, nieimpetyczny, nieinkretyczny, nieinwentyczny, nieizobaryczny, nieizomeryczny, niejurydyczny, niejurystyczny, niekaloryczny, niekapistyczny, niekatartyczny, niekatektyczny, niekaustyczny, niekenotyczny, niekinetyczny, nieklastyczny, nieklasyczny, nieklimatyczny, niekognatyczny, niekomatyczny, niekosmetyczny, niekostyczny, niekrytyczny, niekserotyczny, niekubistyczny, niekultyczny, niekursoryczny, nielimfatyczny, nieliryczny, nielityczny, nielogistyczny, nieludyczny, nielunatyczny, niemagmatyczny, niemagnetyczny, niemajeutyczny, niemakabryczny, niemalaryczny, niemanieryczny, niemaoistyczny, niemasakryczny, niematuryczny, niemeandryczny, niemedyczny, niemejotyczny, niemelodyczny, niemesmeryczny, niemetaetyczny, niemeteoryczny, niemetodyczny, niemetryczny, niemimetyczny, niemiopatyczny, niemistyczny, niemitotyczny, niemityczny, niemonadyczny, niemonastyczny, niemonistyczny, niemonodyczny, niemorfotyczny, niemotoryczny, niemuzyczny, nienarkotyczny, nienastyczny, nienautyczny, nienearktyczny, nienekrotyczny, nieneolityczny, nienepotyczny, nienerytyczny, nieneumatyczny, nieneurotyczny, nieniebotyczny, nienilotyczny, nienoematyczny, nienoetyczny, nienomadyczny, nienordyczny, nienotoryczny, nienudystyczny, nienumeryczny, nieoniryczny, nieontyczny, nieoptyczny, nieorgastyczny, nieortoptyczny, nieosmotyczny, niepatetyczny, niepedantyczny, niepedeutyczny, nieperiodyczny, nieperlityczny, niepindaryczny, nieplastyczny, niepodagryczny, niepoetyczny, niepofabryczny, niepoklasyczny, niepolityczny, niepompatyczny, nieporfiryczny, niepozaetyczny, niepraktyczny, nieprofetyczny, nieprotetyczny, nieprozodyczny, niepurystyczny, nierachityczny, nierapsodyczny, niereistyczny, nierematyczny, nieretoryczny, niereumatyczny, nieromantyczny, niesadystyczny, niesatyryczny, niesceptyczny, niesemantyczny, niesemiotyczny, niesensoryczny, nieseptyczny, niesferyczny, nieskeptyczny, niesofistyczny, niesokratyczny, niesolistyczny, niesomatyczny, niesonantyczny, niesonetyczny, niespastyczny, niesporadyczny, niestataryczny, niestatyczny, niestujęzyczny, niestyczny, niesumaryczny, niesyderyczny, niesygmatyczny, niesymetryczny, niesymfizyczny, niesympatyczny, niesynaptyczny, niesynodyczny, niesynoptyczny, niesyntetyczny, nietabetyczny, nietaktyczny, nietalmudyczny, nietantryczny, nietaoistyczny, nieteistyczny, nietelluryczny, nietematyczny, nieteoforyczny, nieteoretyczny, nietetyczny, nietoksyczny, nietomistyczny, nietriadyczny, nietruistyczny, nieturystyczny, nietyczny, nieunistyczny, niewampiryczny, nieweneryczny, niewerystyczny, niezdobyczny, nieżętyczny, nihilistyczny, nilotyczny, niwelistyczny, noematyczny, noetyczny, nomadyczny, nomotetyczny, nordyczny, notoryczny, nowelistyczny, nowokrytyczny, nudystyczny, numeryczny, numizmatyczny, numulityczny, obcojęzyczny, ochlokratyczny, ogólnomedyczny, okulistyczny, okultystyczny, oligomeryczny, onanistyczny, oniryczny, onkostatyczny, onomastyczny, ontogenetyczny, ontyczny, oogenetyczny, optyczny, optymistyczny, organistyczny, orgastyczny, orgiastyczny, ortodontyczny, ortogenetyczny, ortopedyczny, ortoptyczny, osmotyczny, osteolityczny, osteopatyczny, ozonometryczny, ozonosferyczny, pacyfistyczny, pajdokratyczny, palearktyczny, paleofityczny, paleofizyczny, paleolityczny, panegiryczny, panerotyczny, panlogistyczny, panteistyczny, parabiotyczny, paragenetyczny, paralaktyczny, paralityczny, paramedyczny, parametryczny, parantetyczny, parataktyczny, parenetyczny, parentetyczny, parnasistyczny, parodystyczny, paseistyczny, pasywistyczny, patetyczny, patogenetyczny, patriotyczny, patrystyczny, pedantyczny, pederastyczny, pedeutyczny, pediatryczny, pedodontyczny, pedofonetyczny, pedogenetyczny, peremptoryczny, periodyczny, perlityczny, peronistyczny, peryferyczny, peryfrastyczny, perypatetyczny, perystaltyczny, perytektyczny, pesymistyczny, pianistyczny, pietystyczny, pindaryczny, pirofityczny, piroforyczny, piroklastyczny, pirolityczny, pirometryczny, pizolityczny, planimetryczny, planistyczny, plastyczny, plazmatyczny, pleonastyczny, plotynistyczny, pluralistyczny, plutokratyczny, pneumatyczny, podagryczny, podakustyczny, poetyczny, pofabryczny, poklasyczny, polarystyczny, poliandryczny, policentryczny, polifiletyczny, poligenetyczny, poliglotyczny, polimeryczny, politeistyczny, polityczny, polonistyczny, polskojęzyczny, pompatyczny, ponarkotyczny, populistyczny, poreumatyczny, porfiryczny, poromantyczny, pozaestetyczny, pozaetyczny, pozafabryczny, pozakrytyczny, pozamedyczny, pozamuzyczny, pozaplastyczny, pozapolityczny, półelastyczny, półeliptyczny, półfonetyczny, półklasyczny, półplastyczny, półsyntetyczny, późnoklasyczny, pragmatyczny, prahistoryczny, praktyczny, prebiotyczny, prehistoryczny, prekubistyczny, preromantyczny, presokratyczny, presynaptyczny, probiotyczny, problematyczny, profetyczny, profilaktyczny, prognostyczny, prokariotyczny, proklityczny, proleptyczny, propedeutyczny, prostetyczny, proteolityczny, protetyczny, prowizoryczny, prozodyczny, pryzmatyczny, przedfabryczny, przedklasyczny, przedmedyczny, przyfabryczny, przytarczyczny, psalmodyczny, pseudomedyczny, psychiatryczny, psychofizyczny, psychopatyczny, psychotyczny, publicystyczny, purystyczny, rabulistyczny, rachityczny, radiestetyczny, radiometryczny, radiotoksyczny, rapsodyczny, realistyczny, reformistyczny, regalistyczny, reistyczny, rematyczny, retoryczny, reumatyczny, rewanżystyczny, rojalistyczny, romanistyczny, romantyczny, romboedryczny, równometryczny, różnojęzyczny, ruralistyczny, rusycystyczny, rutenistyczny, rygorystyczny, rytmoidyczny, sabataistyczny, sabatystyczny, sadystyczny, samokrytyczny, saprofityczny, sarkastyczny, satanistyczny, satyryczny, sceptyczny, schematyczny, scholastyczny, scjentystyczny, sefirotyczny, semantyczny, semiotyczny, sensoryczny, septyczny, serwilistyczny, sferolityczny, sferyczny, sfragistyczny, shintoistyczny, sintoistyczny, skeptyczny, sklerotyczny, slawistyczny, słowacystyczny, snobistyczny, socjalistyczny, socjomedyczny, socjometryczny, socjopatyczny, sofistyczny, sokratyczny, solfataryczny, solipsystyczny, solistyczny, somatyczny, sonantyczny, sonetyczny, sonorystyczny, sorabistyczny, spastyczny, spazmatyczny, spazmodyczny, spazmolityczny, spirantyczny, spirometryczny, spirytystyczny, sporadyczny, stataryczny, statolityczny, statyczny, statystyczny, stenobiotyczny, stochastyczny, stujęzyczny, styczny, stylistyczny, stylometryczny, subarktyczny, subkaloryczny, subnordyczny, sumaryczny, suprematyczny, syderyczny, syfilityczny, sygmatyczny, syjonistyczny, sylogistyczny, symbiotyczny, symbolistyczny, symetryczny, symfizyczny, sympatryczny, sympatyczny, symplistyczny, symptomatyczny, synaptyczny, syndromatyczny, synergetyczny, synergistyczny, syngenetyczny, synkratyczny, synkretyczny, synkrytyczny, synodyczny, synoptyczny, synsemantyczny, syntagmatyczny, syntaktyczny, syntetyczny, systematyczny, szamanistyczny, szintoistyczny, szowinistyczny, tabelaryczny, tabetyczny, tabuistyczny, tachimetryczny, tachometryczny, tachymetryczny, taktyczny, talmudyczny, talmudystyczny, tanorektyczny, tantryczny, taoistyczny, tautomeryczny, tautometryczny, teistyczny, telekinetyczny, telematyczny, telemedyczny, telemetryczny, telepatyczny, telluryczny, tematyczny, tensometryczny, teocentryczny, teoforyczny, teokratyczny, teorematyczny, teoretyczny, terapeutyczny, terestryczny, terministyczny, termometryczny, termonastyczny, termosferyczny, termostatyczny, terrorystyczny, tetraedryczny, tetrameryczny, tetrametryczny, tetyczny, timokratyczny, toksyczny, tomistyczny, tonometryczny, topocentryczny, totalistyczny, totemistyczny, transarktyczny, transwestyczny, traumatyczny, triadyczny, trialistyczny, trofalaktyczny, trofolaktyczny, trofolityczny, troglodyczny, troposferyczny, trójjęzyczny, truistyczny, trybalistyczny, trybometryczny, trzyjęzyczny, turpistyczny, turystyczny, tyczny, ubikwistyczny, ultraistyczny, unionistyczny, unistyczny, uranistyczny, urbanistyczny, urometryczny, utopistyczny, utrakwistyczny, wakuometryczny, walenrodyczny, wallenrodyczny, wampiryczny, wariometryczny, weneryczny, werbalistyczny, werystyczny, wielojęzyczny, wiolinistyczny, witalistyczny, włoskojęzyczny, wokalistyczny, wolumetryczny, zamordystyczny, zdobyczny, zoochoryczny, zoometryczny, żętyczny, żurnalistyczny
Widok kolumn Widok listy
abiotyczny achromatyczny adiabatyczny adiaforyczny adwentystyczny aerokinetyczny aeronautyczny aerostatyczny aerotyczny aestetyczny afatyczny aforystyczny afotyczny agnostyczny agonistyczny agramatyczny agrarystyczny agrofizyczny ahistoryczny ahumanistyczny ajurwedyczny akatalektyczny akataleptyczny akcesoryczny akcjonistyczny akmeistyczny akroamatyczny akrobatyczny akrocentryczny akroplastyczny aksjomatyczny aksjonistyczny aktualistyczny aktywistyczny akustooptyczny akustyczny akwanautyczny akwarystyczny alarmistyczny albinotyczny aleatoryczny alegoryczny aleksandryczny alfabetyczny alfanumeryczny alifatyczny allelopatyczny allopatryczny allosteryczny alopatryczny alopatyczny aloplastyczny alpinistyczny altimetryczny altruistyczny amagnetyczny ametodyczny amfibiotyczny amfiprotyczny amfolityczny amforyczny amfoteryczny amidystyczny amitotyczny amnestyczny amoryczny amotoryczny anabatyczny anabiotyczny anafilaktyczny anaforetyczny anaforyczny anagramatyczny anakolutyczny anakreontyczny analeptyczny analfabetyczny analgetyczny analityczny anamnestyczny anamorfotyczny anankastyczny anapestyczny anarchistyczny anastatyczny anatoksyczny andynistyczny anegdotyczny anemochoryczny anemometryczny anestetyczny anglistyczny anglojęzyczny animalistyczny animistyczny annalistyczny anoetyczny anorektyczny antarktyczny antyakustyczny antybiotyczny antyczny antyempiryczny antyestetyczny antykwaryczny antymitotyczny antypatyczny antypodyczny antyseptyczny antystatyczny antytetyczny antytoksyczny aorystyczny apatetyczny apatriotyczny apatyczny aperiodyczny apetyczny aplanatyczny apodyktyczny apofatyczny apokaliptyczny apolityczny apologetyczny apoplektyczny apoptotyczny aporetyczny apostatyczny aprioryczny apriorystyczny aprotyczny arabistyczny archaistyczny archiwistyczny arealistyczny areometryczny arianistyczny ariostyczny arktyczny aromantyczny aromatyczny artretyczny artystyczny arytmetyczny ascetyczny asemantyczny aseptyczny asertoryczny asomatyczny astatyczny astmatyczny astrofizyczny astrometryczny astronautyczny astygmatyczny asygmatyczny asymetryczny asymptotyczny asyndetyczny ataktyczny ataraktyczny atawistyczny ateistyczny atematyczny atetotyczny atletyczny atmosferyczny atoksyczny atomistyczny atraumatyczny audiometryczny autentyczny autentystyczny autoerotyczny autokratyczny autokrytyczny autolityczny automatyczny autoplastyczny autotematyczny autystyczny awerroistyczny bajronistyczny bakonistyczny balistyczny balladyczny baptystyczny bariatryczny barometryczny barycentryczny baryczny batalistyczny batymetryczny beletrystyczny bezdogmatyczny bezkaloryczny bezkrytyczny biblistyczny bioakustyczny biocenotyczny bioelektryczny biofizyczny biogenetyczny bioklimatyczny biologistyczny biomagnetyczny biomedyczny biometryczny biostatyczny biosyntetyczny biotyczny biurokratyczny bohemistyczny bolometryczny bombastyczny buddaistyczny bułgarystyczny celomatyczny cenestetyczny cenocytyczny cenogenetyczny cenotyczny centryczny centrystyczny ceroplastyczny cezaryczny cezarystyczny chaotyczny charyzmatyczny chemometryczny chemonastyczny chemotaktyczny chiliastyczny chimeryczny choleryczny chromatyczny coelomatyczny cybernetyczny cyklometryczny cylindryczny cynestetyczny cytoblastyczny cytogenetyczny cytokinetyczny cytostatyczny cywilistyczny czterojęzyczny dadaistyczny daltonistyczny daoistyczny darwinistyczny dazymetryczny defetystyczny deiktyczny deistyczny deliryczny demokratyczny demotyczny dendrytyczny dentystyczny deontyczny despotyczny diabetyczny diadyczny diaforetyczny diagenetyczny diagnostyczny diakaustyczny diakrytyczny dialektyczny diamagnetyczny dianetyczny diarystyczny diasporyczny diastatyczny dichromatyczny dielektryczny dietetyczny dimeryczny diofantyczny dioptryczny diuretyczny długojęzyczny dogmatyczny dolorystyczny donatystyczny dozometryczny dozymetryczny dramatyczny drastyczny drogistyczny druidyczny dualistyczny duroplastyczny dwujęzyczny dychromatyczny dydaktyczny dyfterytyczny dymetryczny dynastyczny dyplomatyczny dysartryczny dysbaryczny dysfatyczny dysforyczny dysfotyczny dysgenetyczny dyslektyczny dysplastyczny dyssymetryczny dyteistyczny dyzartryczny efemeryczny egocentryczny egoistyczny egotyczny egotystyczny egzegetyczny egzemplaryczny egzobiotyczny egzocentryczny egzorcystyczny egzoteryczny egzotyczny eidetyczny ejdetyczny ekfonetyczny eklektyczny eklezjastyczny ekliptyczny ekologistyczny ekonometryczny ekscentryczny ekstatyczny ektotoksyczny elastooptyczny elastyczny elektryczny elenktyczny eliptyczny elitarystyczny emblematyczny emetyczny emfatyczny emfiteutyczny empatyczny empiryczny empirystyczny endocentryczny endomitotyczny endosmotyczny endotoksyczny eneolityczny energetyczny enigmatyczny enkaustyczny enklityczny entuzjastyczny entymematyczny enzootyczny enzymatyczny eofityczny eolityczny epentetyczny epideiktyczny epifityczny epiforyczny epigenetyczny epigramatyczny epileptyczny epizodyczny epizootyczny eratyczny ergocentryczny ergodyczny ergometryczny erotematyczny erotetyczny erotyczny erystyczny eseistyczny eskapistyczny estetyczny etatystyczny eteryczny etiopistyczny etnocentryczny etyczny eucharystyczny eufemistyczny euforyczny eufotyczny eukariotyczny eurocentryczny eurosceptyczny euryhigryczny euryhydryczny eustatyczny eutektyczny ezoteryczny fabryczny fabulistyczny faktyczny fanatyczny fantastyczny fantazmatyczny fantomatyczny faradyczny farmaceutyczny fatalistyczny fatyczny faunistyczny faustyczny febryczny feeryczny feloplastyczny feministyczny fenetyczny fertyczny fetyszystyczny feudalistyczny fideistyczny filetyczny filogenetyczny filopatryczny finalistyczny fitocenotyczny fitotoksyczny fizjatryczny fizjokratyczny fizyczny flegmatyczny florystyczny fonematyczny fonetyczny foniatryczny fonometryczny fonotaktyczny formalistyczny formistyczny fosforyczny fotometryczny fototoksyczny fotyczny fowistyczny frenetyczny frontolityczny ftyzjatryczny futurystyczny galaktyczny gastryczny gazometryczny generyczny genetyczny geoakustyczny geocentryczny geodetyczny geoelektryczny geofizyczny geokratyczny geomagnetyczny geometryczny geopatyczny geopolityczny geriatryczny germanistyczny gestyczny gigantyczny gildystyczny gimnastyczny glossematyczny gnostyczny goniometryczny gorczyczny grafometryczny gramatyczny grawimetryczny greckojęzyczny grecystyczny hakatystyczny hamletyczny haptonastyczny haptyczny hebraistyczny hedonistyczny heksametryczny hektyczny heliofizyczny hellenistyczny helotyczny hemizygotyczny hemolityczny hemostatyczny hemotoksyczny henoteistyczny hepatyczny herakletyczny heraldyczny hermeneutyczny hermetyczny heroistyczny heteromeryczny heurystyczny hezychastyczny hieratyczny hierokratyczny higrotyczny himalaistyczny hinduistyczny hiperbaryczny hiperkrytyczny hipermetryczny hiperstatyczny hipnopedyczny hipnotyczny hipokinetyczny hipokratyczny hipostatyczny hipotaktyczny hipotetyczny hipsometryczny histeryczny historyczny hobbistyczny hobbystyczny hodegetyczny holarktyczny holistyczny holoandryczny homeopatyczny homeostatyczny homeryczny homiletyczny homocentryczny homodontyczny homoerotyczny homogametyczny homolityczny homosferyczny homotetyczny homozygotyczny humanistyczny humorystyczny hungarystyczny hybrydyczny hydrochoryczny hydrolityczny hydrometryczny hydropatyczny hydrosferyczny hydrostatyczny hyletyczny iberystyczny ibsenistyczny idealistyczny identyczny ideomotoryczny ideoplastyczny idiomatyczny idiotyczny iluministyczny iluzoryczny imaginistyczny imagistyczny imażynistyczny impaktyczny impetyczny indianistyczny informatyczny inkretyczny innojęzyczny integrystyczny internistyczny introwertyczny inwentyczny iranistyczny irenistyczny islamistyczny izobaryczny izochoryczny izomeryczny izometryczny izoosmotyczny izostatyczny izosteryczny jansenistyczny japonistyczny jednojęzyczny jodometryczny jonosferyczny jubileatyczny judaistyczny jurydyczny jurystyczny kabalistyczny kadaweryczny kaloryczny kalwinistyczny kanonistyczny kapistyczny kardiopatyczny kartometryczny kasandryczny katabatyczny kataforetyczny katakaustyczny katalektyczny kataleptyczny katalityczny katamnestyczny katarktyczny katartyczny katechetyczny kategoryczny katektyczny katoptryczny kaustyczny kauzalistyczny kazualistyczny kazuistyczny kemalistyczny kenotyczny keroplastyczny kerygmatyczny kilometryczny kinematyczny kinestetyczny kinetyczny kladystyczny klastyczny klasycystyczny klasyczny klientystyczny klimakteryczny klimatyczny kliometryczny koenzymatyczny kognatyczny kokainistyczny kolonistyczny kolorystyczny komatyczny komisaryczny komunistyczny koncentryczny konsonantyczny kontrfaktyczny kosmetyczny kosmofizyczny kosmonautyczny kostyczny kreolistyczny kriofizyczny kriometryczny krytyczny ksenobiotyczny kserofityczny kserotyczny ksylometryczny kubistyczny kulometryczny kulturystyczny kultyczny kursoryczny kwietystyczny labelistyczny laksystyczny lamaistyczny legalistyczny limfatyczny lingwistyczny lipolityczny lipometryczny liryczny litosferyczny lituanistyczny lityczny lobbistyczny lobbystyczny logicystyczny logistyczny logopatyczny logopedyczny lojalistyczny lokomotoryczny lucyferyczny ludyczny luminoforyczny lunatyczny magmatyczny magnetyczny majestatyczny majeutyczny makabryczny makrobiotyczny makrofizyczny malaryczny małokaloryczny mandaistyczny mandeistyczny manieryczny manierystyczny manometryczny manualistyczny maoistyczny maremotoryczny marinistyczny marynistyczny masakryczny masochistyczny masoretyczny maszynistyczny matematyczny maturyczny mazdaistyczny mazdeistyczny meandryczny mechanistyczny mediewistyczny mediumistyczny medyczny megalityczny mejotyczny melizmatyczny melodyczny memuarystyczny mendelistyczny merytoryczny mesjanistyczny mesmeryczny metaerotyczny metaetyczny metafizyczny metaforyczny metameryczny metasomatyczny meteoryczny meteorytyczny metodyczny metodystyczny metryczny mezofityczny mezolityczny mezosferyczny miazmatyczny mikrofizyczny mikrolityczny mikrometryczny mimetyczny miopatyczny mistyczny mitotyczny mityczny mizandryczny mizoandryczny mnemometryczny modernistyczny monadyczny monastyczny mongolistyczny monistyczny monocentryczny monodyczny monofiletyczny monolityczny monoteistyczny monotematyczny monozygotyczny moralistyczny
morfometryczny morfotyczny morganatyczny motoryczny mozaistyczny mutualistyczny muzyczny nadakustyczny nadkrytyczny nadplastyczny narcystyczny narkotyczny nastyczny natalistyczny naturystyczny natywistyczny nautyczny nearktyczny nekrotyczny neoklasyczny neolityczny neoplastyczny neoromantyczny neosemantyczny neotomistyczny nepotyczny nerytyczny neumatyczny neuroleptyczny neuropatyczny neurotoksyczny neurotyczny nieabiotyczny nieaerotyczny nieaestetyczny nieafatyczny nieafotyczny nieagnostyczny nieakustyczny niealegoryczny niealifatyczny niealopatyczny nieametodyczny nieamforyczny nieamitotyczny nieamnestyczny nieamoryczny nieamotoryczny nieanabatyczny nieanaforyczny nieanalityczny nieanoetyczny nieantyczny nieaorystyczny nieapatetyczny nieapatyczny nieapetyczny nieapofatyczny nieapolityczny nieaporetyczny nieaprioryczny nieaprotyczny nieariostyczny niearktyczny niearomatyczny nieartretyczny nieartystyczny nieascetyczny nieaseptyczny nieasomatyczny nieastatyczny nieastmatyczny nieataktyczny nieateistyczny nieatematyczny nieatetotyczny nieatletyczny nieatoksyczny nieautentyczny nieautystyczny niebalistyczny nieballadyczny niebaryczny niebiofizyczny niebiomedyczny niebiotyczny niebotyczny niecenotyczny niecentryczny niecezaryczny niechaotyczny niechimeryczny niecholeryczny niedaoistyczny niedeiktyczny niedeistyczny niedeliryczny niedemotyczny niedeontyczny niedespotyczny niediabetyczny niediadyczny niedianetyczny niedietetyczny niedimeryczny niedioptryczny niediuretyczny niedogmatyczny niedramatyczny niedrastyczny niedruidyczny niedwujęzyczny niedydaktyczny niedymetryczny niedynastyczny niedysbaryczny niedysfatyczny niedysforyczny niedysfotyczny nieefemeryczny nieegoistyczny nieegotyczny nieegzotyczny nieeidetyczny nieejdetyczny nieeklektyczny nieekliptyczny nieekstatyczny nieelastyczny nieelektryczny nieelenktyczny nieeliptyczny nieemetyczny nieemfatyczny nieempatyczny nieempiryczny nieenklityczny nieenzootyczny nieeofityczny nieeolityczny nieepifityczny nieepiforyczny nieepizodyczny nieeratyczny nieergodyczny nieerotetyczny nieerotyczny nieerystyczny nieeseistyczny nieestetyczny nieeteryczny nieetyczny nieeuforyczny nieeufotyczny nieeustatyczny nieeutektyczny nieezoteryczny niefabryczny niefaktyczny niefanatyczny niefaradyczny niefatyczny niefaustyczny niefebryczny niefeeryczny niefenetyczny niefertyczny niefiletyczny niefizyczny niefonetyczny niefosforyczny niefotyczny niefowistyczny niefrenetyczny niegalaktyczny niegastryczny niegeneryczny niegenetyczny niegeodetyczny niegeofizyczny niegeopatyczny niegestyczny niegigantyczny niegnostyczny niegorczyczny niegramatyczny niehamletyczny niehaptyczny niehektyczny niehelotyczny niehepatyczny nieheraldyczny niehermetyczny niehieratyczny niehigrotyczny niehipnotyczny niehisteryczny niehistoryczny nieholistyczny niehomeryczny niehybrydyczny niehyletyczny nieidentyczny nieidiotyczny nieiluzoryczny nieimpaktyczny nieimpetyczny nieinkretyczny nieinwentyczny nieizobaryczny nieizomeryczny niejurydyczny niejurystyczny niekaloryczny niekapistyczny niekatartyczny niekatektyczny niekaustyczny niekenotyczny niekinetyczny nieklastyczny nieklasyczny nieklimatyczny niekognatyczny niekomatyczny niekosmetyczny niekostyczny niekrytyczny niekserotyczny niekubistyczny niekultyczny niekursoryczny nielimfatyczny nieliryczny nielityczny nielogistyczny nieludyczny nielunatyczny niemagmatyczny niemagnetyczny niemajeutyczny niemakabryczny niemalaryczny niemanieryczny niemaoistyczny niemasakryczny niematuryczny niemeandryczny niemedyczny niemejotyczny niemelodyczny niemesmeryczny niemetaetyczny niemeteoryczny niemetodyczny niemetryczny niemimetyczny niemiopatyczny niemistyczny niemitotyczny niemityczny niemonadyczny niemonastyczny niemonistyczny niemonodyczny niemorfotyczny niemotoryczny niemuzyczny nienarkotyczny nienastyczny nienautyczny nienearktyczny nienekrotyczny nieneolityczny nienepotyczny nienerytyczny nieneumatyczny nieneurotyczny nieniebotyczny nienilotyczny nienoematyczny nienoetyczny nienomadyczny nienordyczny nienotoryczny nienudystyczny nienumeryczny nieoniryczny nieontyczny nieoptyczny nieorgastyczny nieortoptyczny nieosmotyczny niepatetyczny niepedantyczny niepedeutyczny nieperiodyczny nieperlityczny niepindaryczny nieplastyczny niepodagryczny niepoetyczny niepofabryczny niepoklasyczny niepolityczny niepompatyczny nieporfiryczny niepozaetyczny niepraktyczny nieprofetyczny nieprotetyczny nieprozodyczny niepurystyczny nierachityczny nierapsodyczny niereistyczny nierematyczny nieretoryczny niereumatyczny nieromantyczny niesadystyczny niesatyryczny niesceptyczny niesemantyczny niesemiotyczny niesensoryczny nieseptyczny niesferyczny nieskeptyczny niesofistyczny niesokratyczny niesolistyczny niesomatyczny niesonantyczny niesonetyczny niespastyczny niesporadyczny niestataryczny niestatyczny niestujęzyczny niestyczny niesumaryczny niesyderyczny niesygmatyczny niesymetryczny niesymfizyczny niesympatyczny niesynaptyczny niesynodyczny niesynoptyczny niesyntetyczny nietabetyczny nietaktyczny nietalmudyczny nietantryczny nietaoistyczny nieteistyczny nietelluryczny nietematyczny nieteoforyczny nieteoretyczny nietetyczny nietoksyczny nietomistyczny nietriadyczny nietruistyczny nieturystyczny nietyczny nieunistyczny niewampiryczny nieweneryczny niewerystyczny niezdobyczny nieżętyczny nihilistyczny nilotyczny niwelistyczny noematyczny noetyczny nomadyczny nomotetyczny nordyczny notoryczny nowelistyczny nowokrytyczny nudystyczny numeryczny numizmatyczny numulityczny obcojęzyczny ochlokratyczny ogólnomedyczny okulistyczny okultystyczny oligomeryczny onanistyczny oniryczny onkostatyczny onomastyczny ontogenetyczny ontyczny oogenetyczny optyczny optymistyczny organistyczny orgastyczny orgiastyczny ortodontyczny ortogenetyczny ortopedyczny ortoptyczny osmotyczny osteolityczny osteopatyczny ozonometryczny ozonosferyczny pacyfistyczny pajdokratyczny palearktyczny paleofityczny paleofizyczny paleolityczny panegiryczny panerotyczny panlogistyczny panteistyczny parabiotyczny paragenetyczny paralaktyczny paralityczny paramedyczny parametryczny parantetyczny parataktyczny parenetyczny parentetyczny parnasistyczny parodystyczny paseistyczny pasywistyczny patetyczny patogenetyczny patriotyczny patrystyczny pedantyczny pederastyczny pedeutyczny pediatryczny pedodontyczny pedofonetyczny pedogenetyczny peremptoryczny periodyczny perlityczny peronistyczny peryferyczny peryfrastyczny perypatetyczny perystaltyczny perytektyczny pesymistyczny pianistyczny pietystyczny pindaryczny pirofityczny piroforyczny piroklastyczny pirolityczny pirometryczny pizolityczny planimetryczny planistyczny plastyczny plazmatyczny pleonastyczny plotynistyczny pluralistyczny plutokratyczny pneumatyczny podagryczny podakustyczny poetyczny pofabryczny poklasyczny polarystyczny poliandryczny policentryczny polifiletyczny poligenetyczny poliglotyczny polimeryczny politeistyczny polityczny polonistyczny polskojęzyczny pompatyczny ponarkotyczny populistyczny poreumatyczny porfiryczny poromantyczny pozaestetyczny pozaetyczny pozafabryczny pozakrytyczny pozamedyczny pozamuzyczny pozaplastyczny pozapolityczny półelastyczny półeliptyczny półfonetyczny półklasyczny półplastyczny półsyntetyczny późnoklasyczny pragmatyczny prahistoryczny praktyczny prebiotyczny prehistoryczny prekubistyczny preromantyczny presokratyczny presynaptyczny probiotyczny problematyczny profetyczny profilaktyczny prognostyczny prokariotyczny proklityczny proleptyczny propedeutyczny prostetyczny proteolityczny protetyczny prowizoryczny prozodyczny pryzmatyczny przedfabryczny przedklasyczny przedmedyczny przyfabryczny przytarczyczny psalmodyczny pseudomedyczny psychiatryczny psychofizyczny psychopatyczny psychotyczny publicystyczny purystyczny rabulistyczny rachityczny radiestetyczny radiometryczny radiotoksyczny rapsodyczny realistyczny reformistyczny regalistyczny reistyczny rematyczny retoryczny reumatyczny rewanżystyczny rojalistyczny romanistyczny romantyczny romboedryczny równometryczny różnojęzyczny ruralistyczny rusycystyczny rutenistyczny rygorystyczny rytmoidyczny sabataistyczny sabatystyczny sadystyczny samokrytyczny saprofityczny sarkastyczny satanistyczny satyryczny sceptyczny schematyczny scholastyczny scjentystyczny sefirotyczny semantyczny semiotyczny sensoryczny septyczny serwilistyczny sferolityczny sferyczny sfragistyczny shintoistyczny sintoistyczny skeptyczny sklerotyczny slawistyczny słowacystyczny snobistyczny socjalistyczny socjomedyczny socjometryczny socjopatyczny sofistyczny sokratyczny solfataryczny solipsystyczny solistyczny somatyczny sonantyczny sonetyczny sonorystyczny sorabistyczny spastyczny spazmatyczny spazmodyczny spazmolityczny spirantyczny spirometryczny spirytystyczny sporadyczny stataryczny statolityczny statyczny statystyczny stenobiotyczny stochastyczny stujęzyczny styczny stylistyczny stylometryczny subarktyczny subkaloryczny subnordyczny sumaryczny suprematyczny syderyczny syfilityczny sygmatyczny syjonistyczny sylogistyczny symbiotyczny symbolistyczny symetryczny symfizyczny sympatryczny sympatyczny symplistyczny symptomatyczny synaptyczny syndromatyczny synergetyczny synergistyczny syngenetyczny synkratyczny synkretyczny synkrytyczny synodyczny synoptyczny synsemantyczny syntagmatyczny syntaktyczny syntetyczny systematyczny szamanistyczny szintoistyczny szowinistyczny tabelaryczny tabetyczny tabuistyczny tachimetryczny tachometryczny tachymetryczny taktyczny talmudyczny talmudystyczny tanorektyczny tantryczny taoistyczny tautomeryczny tautometryczny teistyczny telekinetyczny telematyczny telemedyczny telemetryczny telepatyczny telluryczny tematyczny tensometryczny teocentryczny teoforyczny teokratyczny teorematyczny teoretyczny terapeutyczny terestryczny terministyczny termometryczny termonastyczny termosferyczny termostatyczny terrorystyczny tetraedryczny tetrameryczny tetrametryczny tetyczny timokratyczny toksyczny tomistyczny tonometryczny topocentryczny totalistyczny totemistyczny transarktyczny transwestyczny traumatyczny triadyczny trialistyczny trofalaktyczny trofolaktyczny trofolityczny troglodyczny troposferyczny trójjęzyczny truistyczny trybalistyczny trybometryczny trzyjęzyczny turpistyczny turystyczny tyczny ubikwistyczny ultraistyczny unionistyczny unistyczny uranistyczny urbanistyczny urometryczny utopistyczny utrakwistyczny wakuometryczny walenrodyczny wallenrodyczny wampiryczny wariometryczny weneryczny werbalistyczny werystyczny wielojęzyczny wiolinistyczny witalistyczny włoskojęzyczny wokalistyczny wolumetryczny zamordystyczny zdobyczny zoochoryczny zoometryczny żętyczny żurnalistyczny
abiotyczny, achromatyczny, adiabatyczny, adiaforyczny, adwentystyczny, aerokinetyczny, aeronautyczny, aerostatyczny, aerotyczny, aestetyczny, afatyczny, aforystyczny, afotyczny, agnostyczny, agonistyczny, agramatyczny, agrarystyczny, agrofizyczny, ahistoryczny, ahumanistyczny, ajurwedyczny, akatalektyczny, akataleptyczny, akcesoryczny, akcjonistyczny, akmeistyczny, akroamatyczny, akrobatyczny, akrocentryczny, akroplastyczny, aksjomatyczny, aksjonistyczny, aktualistyczny, aktywistyczny, akustooptyczny, akustyczny, akwanautyczny, akwarystyczny, alarmistyczny, albinotyczny, aleatoryczny, alegoryczny, aleksandryczny, alfabetyczny, alfanumeryczny, alifatyczny, allelopatyczny, allopatryczny, allosteryczny, alopatryczny, alopatyczny, aloplastyczny, alpinistyczny, altimetryczny, altruistyczny, amagnetyczny, ametodyczny, amfibiotyczny, amfiprotyczny, amfolityczny, amforyczny, amfoteryczny, amidystyczny, amitotyczny, amnestyczny, amoryczny, amotoryczny, anabatyczny, anabiotyczny, anafilaktyczny, anaforetyczny, anaforyczny, anagramatyczny, anakolutyczny, anakreontyczny, analeptyczny, analfabetyczny, analgetyczny, analityczny, anamnestyczny, anamorfotyczny, anankastyczny, anapestyczny, anarchistyczny, anastatyczny, anatoksyczny, andynistyczny, anegdotyczny, anemochoryczny, anemometryczny, anestetyczny, anglistyczny, anglojęzyczny, animalistyczny, animistyczny, annalistyczny, anoetyczny, anorektyczny, antarktyczny, antyakustyczny, antybiotyczny, antyczny, antyempiryczny, antyestetyczny, antykwaryczny, antymitotyczny, antypatyczny, antypodyczny, antyseptyczny, antystatyczny, antytetyczny, antytoksyczny, aorystyczny, apatetyczny, apatriotyczny, apatyczny, aperiodyczny, apetyczny, aplanatyczny, apodyktyczny, apofatyczny, apokaliptyczny, apolityczny, apologetyczny, apoplektyczny, apoptotyczny, aporetyczny, apostatyczny, aprioryczny, apriorystyczny, aprotyczny, arabistyczny, archaistyczny, archiwistyczny, arealistyczny, areometryczny, arianistyczny, ariostyczny, arktyczny, aromantyczny, aromatyczny, artretyczny, artystyczny, arytmetyczny, ascetyczny, asemantyczny, aseptyczny, asertoryczny, asomatyczny, astatyczny, astmatyczny, astrofizyczny, astrometryczny, astronautyczny, astygmatyczny, asygmatyczny, asymetryczny, asymptotyczny, asyndetyczny, ataktyczny, ataraktyczny, atawistyczny, ateistyczny, atematyczny, atetotyczny, atletyczny, atmosferyczny, atoksyczny, atomistyczny, atraumatyczny, audiometryczny, autentyczny, autentystyczny, autoerotyczny, autokratyczny, autokrytyczny, autolityczny, automatyczny, autoplastyczny, autotematyczny, autystyczny, awerroistyczny, bajronistyczny, bakonistyczny, balistyczny, balladyczny, baptystyczny, bariatryczny, barometryczny, barycentryczny, baryczny, batalistyczny, batymetryczny, beletrystyczny, bezdogmatyczny, bezkaloryczny, bezkrytyczny, biblistyczny, bioakustyczny, biocenotyczny, bioelektryczny, biofizyczny, biogenetyczny, bioklimatyczny, biologistyczny, biomagnetyczny, biomedyczny, biometryczny, biostatyczny, biosyntetyczny, biotyczny, biurokratyczny, bohemistyczny, bolometryczny, bombastyczny, buddaistyczny, bułgarystyczny, celomatyczny, cenestetyczny, cenocytyczny, cenogenetyczny, cenotyczny, centryczny, centrystyczny, ceroplastyczny, cezaryczny, cezarystyczny, chaotyczny, charyzmatyczny, chemometryczny, chemonastyczny, chemotaktyczny, chiliastyczny, chimeryczny, choleryczny, chromatyczny, coelomatyczny, cybernetyczny, cyklometryczny, cylindryczny, cynestetyczny, cytoblastyczny, cytogenetyczny, cytokinetyczny, cytostatyczny, cywilistyczny, czterojęzyczny, dadaistyczny, daltonistyczny, daoistyczny, darwinistyczny, dazymetryczny, defetystyczny, deiktyczny, deistyczny, deliryczny, demokratyczny, demotyczny, dendrytyczny, dentystyczny, deontyczny, despotyczny, diabetyczny, diadyczny, diaforetyczny, diagenetyczny, diagnostyczny, diakaustyczny, diakrytyczny, dialektyczny, diamagnetyczny, dianetyczny, diarystyczny, diasporyczny, diastatyczny, dichromatyczny, dielektryczny, dietetyczny, dimeryczny, diofantyczny, dioptryczny, diuretyczny, długojęzyczny, dogmatyczny, dolorystyczny, donatystyczny, dozometryczny, dozymetryczny, dramatyczny, drastyczny, drogistyczny, druidyczny, dualistyczny, duroplastyczny, dwujęzyczny, dychromatyczny, dydaktyczny, dyfterytyczny, dymetryczny, dynastyczny, dyplomatyczny, dysartryczny, dysbaryczny, dysfatyczny, dysforyczny, dysfotyczny, dysgenetyczny, dyslektyczny, dysplastyczny, dyssymetryczny, dyteistyczny, dyzartryczny, efemeryczny, egocentryczny, egoistyczny, egotyczny, egotystyczny, egzegetyczny, egzemplaryczny, egzobiotyczny, egzocentryczny, egzorcystyczny, egzoteryczny, egzotyczny, eidetyczny, ejdetyczny, ekfonetyczny, eklektyczny, eklezjastyczny, ekliptyczny, ekologistyczny, ekonometryczny, ekscentryczny, ekstatyczny, ektotoksyczny, elastooptyczny, elastyczny, elektryczny, elenktyczny, eliptyczny, elitarystyczny, emblematyczny, emetyczny, emfatyczny, emfiteutyczny, empatyczny, empiryczny, empirystyczny, endocentryczny, endomitotyczny, endosmotyczny, endotoksyczny, eneolityczny, energetyczny, enigmatyczny, enkaustyczny, enklityczny, entuzjastyczny, entymematyczny, enzootyczny, enzymatyczny, eofityczny, eolityczny, epentetyczny, epideiktyczny, epifityczny, epiforyczny, epigenetyczny, epigramatyczny, epileptyczny, epizodyczny, epizootyczny, eratyczny, ergocentryczny, ergodyczny, ergometryczny, erotematyczny, erotetyczny, erotyczny, erystyczny, eseistyczny, eskapistyczny, estetyczny, etatystyczny, eteryczny, etiopistyczny, etnocentryczny, etyczny, eucharystyczny, eufemistyczny, euforyczny, eufotyczny, eukariotyczny, eurocentryczny, eurosceptyczny, euryhigryczny, euryhydryczny, eustatyczny, eutektyczny, ezoteryczny, fabryczny, fabulistyczny, faktyczny, fanatyczny, fantastyczny, fantazmatyczny, fantomatyczny, faradyczny, farmaceutyczny, fatalistyczny, fatyczny, faunistyczny, faustyczny, febryczny, feeryczny, feloplastyczny, feministyczny, fenetyczny, fertyczny, fetyszystyczny, feudalistyczny, fideistyczny, filetyczny, filogenetyczny, filopatryczny, finalistyczny, fitocenotyczny, fitotoksyczny, fizjatryczny, fizjokratyczny, fizyczny, flegmatyczny, florystyczny, fonematyczny, fonetyczny, foniatryczny, fonometryczny, fonotaktyczny, formalistyczny, formistyczny, fosforyczny, fotometryczny, fototoksyczny, fotyczny, fowistyczny, frenetyczny, frontolityczny, ftyzjatryczny, futurystyczny, galaktyczny, gastryczny, gazometryczny, generyczny, genetyczny, geoakustyczny, geocentryczny, geodetyczny, geoelektryczny, geofizyczny, geokratyczny, geomagnetyczny, geometryczny, geopatyczny, geopolityczny, geriatryczny, germanistyczny, gestyczny, gigantyczny, gildystyczny, gimnastyczny, glossematyczny, gnostyczny, goniometryczny, gorczyczny, grafometryczny, gramatyczny, grawimetryczny, greckojęzyczny, grecystyczny, hakatystyczny, hamletyczny, haptonastyczny, haptyczny, hebraistyczny, hedonistyczny, heksametryczny, hektyczny, heliofizyczny, hellenistyczny, helotyczny, hemizygotyczny, hemolityczny, hemostatyczny, hemotoksyczny, henoteistyczny, hepatyczny, herakletyczny, heraldyczny, hermeneutyczny, hermetyczny, heroistyczny, heteromeryczny, heurystyczny, hezychastyczny, hieratyczny, hierokratyczny, higrotyczny, himalaistyczny, hinduistyczny, hiperbaryczny, hiperkrytyczny, hipermetryczny, hiperstatyczny, hipnopedyczny, hipnotyczny, hipokinetyczny, hipokratyczny, hipostatyczny, hipotaktyczny, hipotetyczny, hipsometryczny, histeryczny, historyczny, hobbistyczny, hobbystyczny, hodegetyczny, holarktyczny, holistyczny, holoandryczny, homeopatyczny, homeostatyczny, homeryczny, homiletyczny, homocentryczny, homodontyczny, homoerotyczny, homogametyczny, homolityczny, homosferyczny, homotetyczny, homozygotyczny, humanistyczny, humorystyczny, hungarystyczny, hybrydyczny, hydrochoryczny, hydrolityczny, hydrometryczny, hydropatyczny, hydrosferyczny, hydrostatyczny, hyletyczny, iberystyczny, ibsenistyczny, idealistyczny, identyczny, ideomotoryczny, ideoplastyczny, idiomatyczny, idiotyczny, iluministyczny, iluzoryczny, imaginistyczny, imagistyczny, imażynistyczny, impaktyczny, impetyczny, indianistyczny, informatyczny, inkretyczny, innojęzyczny, integrystyczny, internistyczny, introwertyczny, inwentyczny, iranistyczny, irenistyczny, islamistyczny, izobaryczny, izochoryczny, izomeryczny, izometryczny, izoosmotyczny, izostatyczny, izosteryczny, jansenistyczny, japonistyczny, jednojęzyczny, jodometryczny, jonosferyczny, jubileatyczny, judaistyczny, jurydyczny, jurystyczny, kabalistyczny, kadaweryczny, kaloryczny, kalwinistyczny, kanonistyczny, kapistyczny, kardiopatyczny, kartometryczny, kasandryczny, katabatyczny, kataforetyczny, katakaustyczny, katalektyczny, kataleptyczny, katalityczny, katamnestyczny, katarktyczny, katartyczny, katechetyczny, kategoryczny, katektyczny, katoptryczny, kaustyczny, kauzalistyczny, kazualistyczny, kazuistyczny, kemalistyczny, kenotyczny, keroplastyczny, kerygmatyczny, kilometryczny, kinematyczny, kinestetyczny, kinetyczny, kladystyczny, klastyczny, klasycystyczny, klasyczny, klientystyczny, klimakteryczny, klimatyczny, kliometryczny, koenzymatyczny, kognatyczny, kokainistyczny, kolonistyczny, kolorystyczny, komatyczny, komisaryczny, komunistyczny, koncentryczny, konsonantyczny, kontrfaktyczny, kosmetyczny, kosmofizyczny, kosmonautyczny, kostyczny, kreolistyczny, kriofizyczny, kriometryczny, krytyczny, ksenobiotyczny, kserofityczny, kserotyczny, ksylometryczny, kubistyczny, kulometryczny, kulturystyczny, kultyczny, kursoryczny, kwietystyczny, labelistyczny, laksystyczny, lamaistyczny, legalistyczny, limfatyczny, lingwistyczny, lipolityczny, lipometryczny, liryczny, litosferyczny, lituanistyczny, lityczny, lobbistyczny, lobbystyczny, logicystyczny, logistyczny, logopatyczny, logopedyczny, lojalistyczny, lokomotoryczny, lucyferyczny, ludyczny, luminoforyczny, lunatyczny, magmatyczny, magnetyczny, majestatyczny, majeutyczny, makabryczny, makrobiotyczny, makrofizyczny, malaryczny, małokaloryczny, mandaistyczny, mandeistyczny, manieryczny, manierystyczny, manometryczny, manualistyczny, maoistyczny, maremotoryczny, marinistyczny, marynistyczny, masakryczny, masochistyczny, masoretyczny, maszynistyczny, matematyczny, maturyczny, mazdaistyczny, mazdeistyczny, meandryczny, mechanistyczny, mediewistyczny, mediumistyczny, medyczny, megalityczny, mejotyczny, melizmatyczny, melodyczny, memuarystyczny, mendelistyczny, merytoryczny, mesjanistyczny, mesmeryczny, metaerotyczny, metaetyczny, metafizyczny, metaforyczny, metameryczny, metasomatyczny, meteoryczny, meteorytyczny, metodyczny, metodystyczny, metryczny, mezofityczny, mezolityczny, mezosferyczny, miazmatyczny, mikrofizyczny, mikrolityczny, mikrometryczny, mimetyczny, miopatyczny, mistyczny, mitotyczny, mityczny, mizandryczny, mizoandryczny, mnemometryczny, modernistyczny, monadyczny, monastyczny, mongolistyczny, monistyczny, monocentryczny, monodyczny, monofiletyczny, monolityczny, monoteistyczny, monotematyczny, monozygotyczny, moralistyczny, morfometryczny, morfotyczny, morganatyczny, motoryczny, mozaistyczny, mutualistyczny, muzyczny, nadakustyczny, nadkrytyczny, nadplastyczny, narcystyczny, narkotyczny, nastyczny, natalistyczny, naturystyczny, natywistyczny, nautyczny, nearktyczny, nekrotyczny, neoklasyczny, neolityczny, neoplastyczny, neoromantyczny, neosemantyczny, neotomistyczny, nepotyczny, nerytyczny, neumatyczny, neuroleptyczny, neuropatyczny, neurotoksyczny, neurotyczny, nieabiotyczny, nieaerotyczny, nieaestetyczny, nieafatyczny, nieafotyczny, nieagnostyczny, nieakustyczny, niealegoryczny, niealifatyczny, niealopatyczny, nieametodyczny, nieamforyczny, nieamitotyczny, nieamnestyczny, nieamoryczny, nieamotoryczny, nieanabatyczny, nieanaforyczny, nieanalityczny, nieanoetyczny, nieantyczny, nieaorystyczny, nieapatetyczny, nieapatyczny, nieapetyczny, nieapofatyczny, nieapolityczny, nieaporetyczny, nieaprioryczny, nieaprotyczny, nieariostyczny, niearktyczny, niearomatyczny, nieartretyczny, nieartystyczny, nieascetyczny, nieaseptyczny, nieasomatyczny, nieastatyczny, nieastmatyczny, nieataktyczny, nieateistyczny, nieatematyczny, nieatetotyczny, nieatletyczny, nieatoksyczny, nieautentyczny, nieautystyczny, niebalistyczny, nieballadyczny, niebaryczny, niebiofizyczny, niebiomedyczny, niebiotyczny, niebotyczny, niecenotyczny, niecentryczny, niecezaryczny, niechaotyczny, niechimeryczny, niecholeryczny, niedaoistyczny, niedeiktyczny, niedeistyczny, niedeliryczny, niedemotyczny, niedeontyczny, niedespotyczny, niediabetyczny, niediadyczny, niedianetyczny, niedietetyczny, niedimeryczny, niedioptryczny, niediuretyczny, niedogmatyczny, niedramatyczny, niedrastyczny, niedruidyczny, niedwujęzyczny, niedydaktyczny, niedymetryczny, niedynastyczny, niedysbaryczny, niedysfatyczny, niedysforyczny, niedysfotyczny, nieefemeryczny, nieegoistyczny, nieegotyczny, nieegzotyczny, nieeidetyczny, nieejdetyczny, nieeklektyczny, nieekliptyczny, nieekstatyczny, nieelastyczny, nieelektryczny, nieelenktyczny, nieeliptyczny, nieemetyczny, nieemfatyczny, nieempatyczny, nieempiryczny, nieenklityczny, nieenzootyczny, nieeofityczny, nieeolityczny, nieepifityczny, nieepiforyczny, nieepizodyczny, nieeratyczny, nieergodyczny, nieerotetyczny, nieerotyczny, nieerystyczny, nieeseistyczny, nieestetyczny, nieeteryczny, nieetyczny, nieeuforyczny, nieeufotyczny, nieeustatyczny, nieeutektyczny, nieezoteryczny, niefabryczny, niefaktyczny, niefanatyczny, niefaradyczny, niefatyczny, niefaustyczny, niefebryczny, niefeeryczny, niefenetyczny, niefertyczny, niefiletyczny, niefizyczny, niefonetyczny, niefosforyczny, niefotyczny, niefowistyczny, niefrenetyczny, niegalaktyczny, niegastryczny, niegeneryczny, niegenetyczny, niegeodetyczny, niegeofizyczny, niegeopatyczny, niegestyczny, niegigantyczny, niegnostyczny, niegorczyczny, niegramatyczny, niehamletyczny, niehaptyczny, niehektyczny, niehelotyczny, niehepatyczny, nieheraldyczny, niehermetyczny, niehieratyczny, niehigrotyczny, niehipnotyczny, niehisteryczny, niehistoryczny, nieholistyczny, niehomeryczny, niehybrydyczny, niehyletyczny, nieidentyczny, nieidiotyczny, nieiluzoryczny, nieimpaktyczny, nieimpetyczny, nieinkretyczny, nieinwentyczny, nieizobaryczny, nieizomeryczny, niejurydyczny, niejurystyczny, niekaloryczny, niekapistyczny, niekatartyczny, niekatektyczny, niekaustyczny, niekenotyczny, niekinetyczny, nieklastyczny, nieklasyczny, nieklimatyczny, niekognatyczny, niekomatyczny, niekosmetyczny, niekostyczny, niekrytyczny, niekserotyczny, niekubistyczny, niekultyczny, niekursoryczny, nielimfatyczny, nieliryczny, nielityczny, nielogistyczny, nieludyczny, nielunatyczny, niemagmatyczny, niemagnetyczny, niemajeutyczny, niemakabryczny, niemalaryczny, niemanieryczny, niemaoistyczny, niemasakryczny, niematuryczny, niemeandryczny, niemedyczny, niemejotyczny, niemelodyczny, niemesmeryczny, niemetaetyczny, niemeteoryczny, niemetodyczny, niemetryczny, niemimetyczny, niemiopatyczny, niemistyczny, niemitotyczny, niemityczny, niemonadyczny, niemonastyczny, niemonistyczny, niemonodyczny, niemorfotyczny, niemotoryczny, niemuzyczny, nienarkotyczny, nienastyczny, nienautyczny, nienearktyczny, nienekrotyczny, nieneolityczny, nienepotyczny, nienerytyczny, nieneumatyczny, nieneurotyczny, nieniebotyczny, nienilotyczny, nienoematyczny, nienoetyczny, nienomadyczny, nienordyczny, nienotoryczny, nienudystyczny, nienumeryczny, nieoniryczny, nieontyczny, nieoptyczny, nieorgastyczny, nieortoptyczny, nieosmotyczny, niepatetyczny, niepedantyczny, niepedeutyczny, nieperiodyczny, nieperlityczny, niepindaryczny, nieplastyczny, niepodagryczny, niepoetyczny, niepofabryczny, niepoklasyczny, niepolityczny, niepompatyczny, nieporfiryczny, niepozaetyczny, niepraktyczny, nieprofetyczny, nieprotetyczny, nieprozodyczny, niepurystyczny, nierachityczny, nierapsodyczny, niereistyczny, nierematyczny, nieretoryczny, niereumatyczny, nieromantyczny, niesadystyczny, niesatyryczny, niesceptyczny, niesemantyczny, niesemiotyczny, niesensoryczny, nieseptyczny, niesferyczny, nieskeptyczny, niesofistyczny, niesokratyczny, niesolistyczny, niesomatyczny, niesonantyczny, niesonetyczny, niespastyczny, niesporadyczny, niestataryczny, niestatyczny, niestujęzyczny, niestyczny, niesumaryczny, niesyderyczny, niesygmatyczny, niesymetryczny, niesymfizyczny, niesympatyczny, niesynaptyczny, niesynodyczny, niesynoptyczny, niesyntetyczny, nietabetyczny, nietaktyczny, nietalmudyczny, nietantryczny, nietaoistyczny, nieteistyczny, nietelluryczny, nietematyczny, nieteoforyczny, nieteoretyczny, nietetyczny, nietoksyczny, nietomistyczny, nietriadyczny, nietruistyczny, nieturystyczny, nietyczny, nieunistyczny, niewampiryczny, nieweneryczny, niewerystyczny, niezdobyczny, nieżętyczny, nihilistyczny, nilotyczny, niwelistyczny, noematyczny, noetyczny, nomadyczny, nomotetyczny, nordyczny, notoryczny, nowelistyczny, nowokrytyczny, nudystyczny, numeryczny, numizmatyczny, numulityczny, obcojęzyczny, ochlokratyczny, ogólnomedyczny, okulistyczny, okultystyczny, oligomeryczny, onanistyczny, oniryczny, onkostatyczny, onomastyczny, ontogenetyczny, ontyczny, oogenetyczny, optyczny, optymistyczny, organistyczny, orgastyczny, orgiastyczny, ortodontyczny, ortogenetyczny, ortopedyczny, ortoptyczny, osmotyczny, osteolityczny, osteopatyczny, ozonometryczny, ozonosferyczny, pacyfistyczny, pajdokratyczny, palearktyczny, paleofityczny, paleofizyczny, paleolityczny, panegiryczny, panerotyczny, panlogistyczny, panteistyczny, parabiotyczny, paragenetyczny, paralaktyczny, paralityczny, paramedyczny, parametryczny, parantetyczny, parataktyczny, parenetyczny, parentetyczny, parnasistyczny, parodystyczny, paseistyczny, pasywistyczny, patetyczny, patogenetyczny, patriotyczny, patrystyczny, pedantyczny, pederastyczny, pedeutyczny, pediatryczny, pedodontyczny, pedofonetyczny, pedogenetyczny, peremptoryczny, periodyczny, perlityczny, peronistyczny, peryferyczny, peryfrastyczny, perypatetyczny, perystaltyczny, perytektyczny, pesymistyczny, pianistyczny, pietystyczny, pindaryczny, pirofityczny, piroforyczny, piroklastyczny, pirolityczny, pirometryczny, pizolityczny, planimetryczny, planistyczny, plastyczny, plazmatyczny, pleonastyczny, plotynistyczny, pluralistyczny, plutokratyczny, pneumatyczny, podagryczny, podakustyczny, poetyczny, pofabryczny, poklasyczny, polarystyczny, poliandryczny, policentryczny, polifiletyczny, poligenetyczny, poliglotyczny, polimeryczny, politeistyczny, polityczny, polonistyczny, polskojęzyczny, pompatyczny, ponarkotyczny, populistyczny, poreumatyczny, porfiryczny, poromantyczny, pozaestetyczny, pozaetyczny, pozafabryczny, pozakrytyczny, pozamedyczny, pozamuzyczny, pozaplastyczny, pozapolityczny, półelastyczny, półeliptyczny, półfonetyczny, półklasyczny, półplastyczny, półsyntetyczny, późnoklasyczny, pragmatyczny, prahistoryczny, praktyczny, prebiotyczny, prehistoryczny, prekubistyczny, preromantyczny, presokratyczny, presynaptyczny, probiotyczny, problematyczny, profetyczny, profilaktyczny, prognostyczny, prokariotyczny, proklityczny, proleptyczny, propedeutyczny, prostetyczny, proteolityczny, protetyczny, prowizoryczny, prozodyczny, pryzmatyczny, przedfabryczny, przedklasyczny, przedmedyczny, przyfabryczny, przytarczyczny, psalmodyczny, pseudomedyczny, psychiatryczny, psychofizyczny, psychopatyczny, psychotyczny, publicystyczny, purystyczny, rabulistyczny, rachityczny, radiestetyczny, radiometryczny, radiotoksyczny, rapsodyczny, realistyczny, reformistyczny, regalistyczny, reistyczny, rematyczny, retoryczny, reumatyczny, rewanżystyczny, rojalistyczny, romanistyczny, romantyczny, romboedryczny, równometryczny, różnojęzyczny, ruralistyczny, rusycystyczny, rutenistyczny, rygorystyczny, rytmoidyczny, sabataistyczny, sabatystyczny, sadystyczny, samokrytyczny, saprofityczny, sarkastyczny, satanistyczny, satyryczny, sceptyczny, schematyczny, scholastyczny, scjentystyczny, sefirotyczny, semantyczny, semiotyczny, sensoryczny, septyczny, serwilistyczny, sferolityczny, sferyczny, sfragistyczny, shintoistyczny, sintoistyczny, skeptyczny, sklerotyczny, slawistyczny, słowacystyczny, snobistyczny, socjalistyczny, socjomedyczny, socjometryczny, socjopatyczny, sofistyczny, sokratyczny, solfataryczny, solipsystyczny, solistyczny, somatyczny, sonantyczny, sonetyczny, sonorystyczny, sorabistyczny, spastyczny, spazmatyczny, spazmodyczny, spazmolityczny, spirantyczny, spirometryczny, spirytystyczny, sporadyczny, stataryczny, statolityczny, statyczny, statystyczny, stenobiotyczny, stochastyczny, stujęzyczny, styczny, stylistyczny, stylometryczny, subarktyczny, subkaloryczny, subnordyczny, sumaryczny, suprematyczny, syderyczny, syfilityczny, sygmatyczny, syjonistyczny, sylogistyczny, symbiotyczny, symbolistyczny, symetryczny, symfizyczny, sympatryczny, sympatyczny, symplistyczny, symptomatyczny, synaptyczny, syndromatyczny, synergetyczny, synergistyczny, syngenetyczny, synkratyczny, synkretyczny, synkrytyczny, synodyczny, synoptyczny, synsemantyczny, syntagmatyczny, syntaktyczny, syntetyczny, systematyczny, szamanistyczny, szintoistyczny, szowinistyczny, tabelaryczny, tabetyczny, tabuistyczny, tachimetryczny, tachometryczny, tachymetryczny, taktyczny, talmudyczny, talmudystyczny, tanorektyczny, tantryczny, taoistyczny, tautomeryczny, tautometryczny, teistyczny, telekinetyczny, telematyczny, telemedyczny, telemetryczny, telepatyczny, telluryczny, tematyczny, tensometryczny, teocentryczny, teoforyczny, teokratyczny, teorematyczny, teoretyczny, terapeutyczny, terestryczny, terministyczny, termometryczny, termonastyczny, termosferyczny, termostatyczny, terrorystyczny, tetraedryczny, tetrameryczny, tetrametryczny, tetyczny, timokratyczny, toksyczny, tomistyczny, tonometryczny, topocentryczny, totalistyczny, totemistyczny, transarktyczny, transwestyczny, traumatyczny, triadyczny, trialistyczny, trofalaktyczny, trofolaktyczny, trofolityczny, troglodyczny, troposferyczny, trójjęzyczny, truistyczny, trybalistyczny, trybometryczny, trzyjęzyczny, turpistyczny, turystyczny, tyczny, ubikwistyczny, ultraistyczny, unionistyczny, unistyczny, uranistyczny, urbanistyczny, urometryczny, utopistyczny, utrakwistyczny, wakuometryczny, walenrodyczny, wallenrodyczny, wampiryczny, wariometryczny, weneryczny, werbalistyczny, werystyczny, wielojęzyczny, wiolinistyczny, witalistyczny, włoskojęzyczny, wokalistyczny, wolumetryczny, zamordystyczny, zdobyczny, zoochoryczny, zoometryczny, żętyczny, żurnalistyczny

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    9 + 6 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.