Rymy do pozytywnym

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
ablatywnym, adaptatywnym, addytywnym, adresatywnym, afektywnym, afirmatywnym, agresywnym, akognitywnym, akredytywnym, aktywnym, akuzatywnym, alfaaktywnym, alternatywnym, amentywnym, anormatywnym, antyautorytatywnym, antykomunikatywnym, apelatywnym, aprobatywnym, aproksymatywnym, arcysugestywnym, asertywnym, asocjatywnym, atranzytywnym, atrybutywnym, audytywnym, augmentatywnym, autoagresywnym, autorytatywnym, betaaktywnym, bezproduktywnym, bioaktywnym, charytatywnym, cudzożywnym, defektywnym, defensywnym, definitywnym, degeneratywnym, degresywnym, deklaratywnym, dekonstruktywnym, dekoratywnym, deminutywnym, denotatywnym, deprecjatywnym, deskryptywnym, destruktywnym, detektywnym, deterioratywnym, dewolutywnym, dyrektywnym, dysjunktywnym, dyskursywnym, dyspozytywnym, dystraktywnym, dystrybutywnym, dystynktywnym, dysymilatywnym, efektywnym, efuzywnym, ejektywnym, ekscesywnym, ekskluzywnym, ekspansywnym, ekspensywnym, eksplikatywnym, eksplozywnym, ekspresywnym, ekstensywnym, ekstraktywnym, ekstraspektywnym, ekstrawertywnym, emotywnym, ergatywnym, erudytywnym, fakultatywnym, figuratywnym, finitywnym, formatywnym, frykatywnym, generatywnym, grzybożywnym, honoryfikatywnym, hydroaktywnym, ilustratywnym, imaginatywnym, imperatywnym, impresywnym, impulsywnym, inchoatywnym, indykatywnym, informatywnym, ingresywnym, inicjatywnym, iniektywnym, inkluzywnym, instruktywnym, intensywnym, interaktywnym, intersubiektywnym, intranzytywnym, introspektywnym, introwertywnym, intruzywnym, intuitywnym, inwektywnym, iteratywnym, kauzatywnym, kognitywnym, kolektywnym, kommemoratywnym, komparatywnym, kompetytywnym, kompletywnym, kompulsywnym, komunikatywnym, komutatywnym, koncentratywnym, konfrontatywnym, koniunktywnym, konotatywnym, konsekutywnym, konserwatywnym, konstruktywnym, konstytutywnym, konsultatywnym, kontaktywnym, kontemplatywnym, kontrastywnym, kontrofensywnym, kontrsugestywnym, kooperatywnym, korektywnym, korelatywnym, kreatywnym, kumulatywnym, kursywnym, kwalitatywnym, kwantytatywnym, legislatywnym, lokatywnym, lukratywnym, magnetorezystywnym, masywnym, melioratywnym, narratywnym, natywnym, negatywnym, neokonserwatywnym, neurowegetatywnym, nieablatywnym, nieadaptatywnym, nieaddytywnym, nieadresatywnym, nieafektywnym, nieafirmatywnym, nieagresywnym, nieakognitywnym, nieakredytywnym, nieaktywnym, nieakuzatywnym, niealfaaktywnym, niealternatywnym, nieamentywnym, nieanormatywnym, nieapelatywnym, nieaprobatywnym, nieaproksymatywnym, niearcysugestywnym, nieasertywnym, nieasocjatywnym, nieatranzytywnym, nieatrybutywnym, nieaudytywnym, nieaugmentatywnym, nieautoagresywnym, nieautorytatywnym, niebetaaktywnym, niebezproduktywnym, niebioaktywnym, niecharytatywnym, niecudzożywnym, niedefektywnym, niedefensywnym, niedefinitywnym, niedegeneratywnym, niedegresywnym, niedeklaratywnym, niedekonstruktywnym, niedekoratywnym, niedeminutywnym, niedenotatywnym, niedeprecjatywnym, niedeskryptywnym, niedestruktywnym, niedetektywnym, niedeterioratywnym, niedewolutywnym, niedyrektywnym, niedysjunktywnym, niedyskursywnym, niedyspozytywnym, niedystraktywnym, niedystrybutywnym, niedystynktywnym, niedysymilatywnym, nieefektywnym, nieefuzywnym, nieejektywnym, nieekscesywnym, nieekskluzywnym, nieekspansywnym, nieekspensywnym, nieeksplikatywnym, nieeksplozywnym, nieekspresywnym, nieekstensywnym, nieekstraktywnym, nieekstraspektywnym, nieekstrawertywnym, nieemotywnym, nieergatywnym, nieerudytywnym, niefakultatywnym, niefiguratywnym, niefinitywnym, nieformatywnym, niefrykatywnym, niegeneratywnym, niegrzybożywnym, niehonoryfikatywnym, niehydroaktywnym, nieilustratywnym, nieimaginatywnym, nieimperatywnym, nieimpresywnym, nieimpulsywnym, nieinchoatywnym, nieindykatywnym, nieinformatywnym, nieingresywnym, nieinicjatywnym, nieiniektywnym, nieinkluzywnym, nieinstruktywnym, nieintensywnym, nieinteraktywnym, nieintranzytywnym, nieintrospektywnym, nieintrowertywnym, nieintruzywnym, nieintuitywnym, nieinwektywnym, nieiteratywnym, niekauzatywnym, niekognitywnym, niekolektywnym, niekommemoratywnym, niekomparatywnym, niekompetytywnym, niekompletywnym, niekompulsywnym, niekomunikatywnym, niekomutatywnym, niekoncentratywnym, niekonfrontatywnym, niekoniunktywnym, niekonotatywnym, niekonsekutywnym, niekonserwatywnym, niekonstruktywnym, niekonstytutywnym, niekonsultatywnym, niekontaktywnym, niekontemplatywnym, niekontrastywnym, niekontrofensywnym, niekontrsugestywnym, niekooperatywnym, niekorektywnym, niekorelatywnym, niekreatywnym, niekumulatywnym, niekursywnym, niekwalitatywnym, niekwantytatywnym, nielegislatywnym, nielokatywnym, nielukratywnym, niemasywnym, niemelioratywnym, nienarratywnym, nienatywnym, nienegatywnym, nienominatywnym, nienormatywnym, nieobcożywnym, nieobiektywnym, nieodżywnym, nieofensywnym, nieoperatywnym, nieoptatywnym, nieostensywnym, niepaliatywnym, niepartytywnym, niepasywnym, niepejoratywnym, nieperceptywnym, nieperfektywnym, niepermisywnym, niepływnym, nieponadnormatywnym, nieportatywnym, nieposesywnym, niepostulatywnym, niepozanormatywnym, niepozytywnym, niepożywnym, niepółaktywnym, niepółintensywnym, niepółsztywnym, niepredykatywnym, nieprekognitywnym, niepreparatywnym, niepreskryptywnym, nieprewentywnym, nieproaktywnym, nieprocesywnym, nieproduktywnym, nieprogresywnym, nieprokreatywnym, nieprospektywnym, nieprymitywnym, nieprywatywnym, nieprzepływnym, niepseudoaktywnym, niepsychoaktywnym, niepunitywnym, nieradioaktywnym, niereaktywnym, niereceptywnym, nierecesywnym, nierecytatywnym, nieregresywnym, nierelatywnym, nierepresywnym, niereprezentatywnym, nierepulsywnym, nierestauratywnym, nierestryktywnym, nieretrogresywnym, nieretrospektywnym, nierezultatywnym, niesamożywnym, niesedatywnym, nieselektywnym, niesensytywnym, nieseronegatywnym, nieseropozytywnym, nieskąpożywnym, niespekulatywnym, niespływnym, niesubiektywnym, niesubstantywnym, niesugestywnym, niesukcesywnym, niesuperlatywnym, niesupletywnym, niesuspensywnym, niesyngulatywnym, niesztywnym, nietaksatywnym, nietentatywnym, nietermoaktywnym, nietermoreaktywnym, nietransgresywnym, nietranzytywnym, nieultymatywnym, niewariantywnym, niewarzywnym, niewegetatywnym, niewokatywnym, niewolitywnym, niewotywnym, niewyrywnym, niewysokoaktywnym, niezażywnym, niezgrywnym, niezrywnym, nieżywnym, nominatywnym, normatywnym, obcożywnym, obiektywnym, odżywnym, ofensywnym, operatywnym, optatywnym, ostensywnym, paliatywnym, partytywnym, pasywnym, pejoratywnym, perceptywnym, perfektywnym, permisywnym, placeboreaktywnym, pływnym, ponadnormatywnym, portatywnym, posesywnym, postulatywnym, pozanormatywnym, pozytywnym, pożywnym, półaktywnym, półintensywnym, półsztywnym, predykatywnym, prekognitywnym, preparatywnym, preskryptywnym, prewentywnym, proaktywnym, procesywnym, produktywnym, progresywnym, prokreatywnym, prospektywnym, prymitywnym, prywatywnym, przepływnym, pseudoaktywnym, psychoaktywnym, punitywnym, radioaktywnym, reaktywnym, receptywnym, recesywnym, recytatywnym, regresywnym, relatywnym, represywnym, reprezentatywnym, repulsywnym, restauratywnym, restryktywnym, retrogresywnym, retrospektywnym, rezultatywnym, samożywnym, sedatywnym, selektywnym, sensytywnym, seronegatywnym, seropozytywnym, skąpożywnym, spekulatywnym, spływnym, subiektywnym, substantywnym, sugestywnym, sukcesywnym, superlatywnym, supletywnym, suspensywnym, syngulatywnym, sztywnym, taksatywnym, tentatywnym, termoaktywnym, termoreaktywnym, transgresywnym, tranzytywnym, ultrakonserwatywnym, ultymatywnym, wariantywnym, warzywnym, wegetatywnym, wokatywnym, wolitywnym, wotywnym, wyrywnym, wysokoaktywnym, wysokoproduktywnym, zażywnym, zgrywnym, zrywnym, żywnym
Widok kolumn Widok listy
ablatywnym adaptatywnym addytywnym adresatywnym afektywnym afirmatywnym agresywnym akognitywnym akredytywnym aktywnym akuzatywnym alfaaktywnym alternatywnym amentywnym anormatywnym antyautorytatywnym antykomunikatywnym apelatywnym aprobatywnym aproksymatywnym arcysugestywnym asertywnym asocjatywnym atranzytywnym atrybutywnym audytywnym augmentatywnym autoagresywnym autorytatywnym betaaktywnym bezproduktywnym bioaktywnym charytatywnym cudzożywnym defektywnym defensywnym definitywnym degeneratywnym degresywnym deklaratywnym dekonstruktywnym dekoratywnym deminutywnym denotatywnym deprecjatywnym deskryptywnym destruktywnym detektywnym deterioratywnym dewolutywnym dyrektywnym dysjunktywnym dyskursywnym dyspozytywnym dystraktywnym dystrybutywnym dystynktywnym dysymilatywnym efektywnym efuzywnym ejektywnym ekscesywnym ekskluzywnym ekspansywnym ekspensywnym eksplikatywnym eksplozywnym ekspresywnym ekstensywnym ekstraktywnym ekstraspektywnym ekstrawertywnym emotywnym ergatywnym erudytywnym fakultatywnym figuratywnym finitywnym formatywnym frykatywnym generatywnym grzybożywnym honoryfikatywnym hydroaktywnym ilustratywnym imaginatywnym imperatywnym impresywnym impulsywnym inchoatywnym indykatywnym informatywnym ingresywnym inicjatywnym iniektywnym inkluzywnym instruktywnym intensywnym interaktywnym intersubiektywnym intranzytywnym introspektywnym introwertywnym intruzywnym intuitywnym inwektywnym iteratywnym kauzatywnym kognitywnym kolektywnym kommemoratywnym komparatywnym kompetytywnym kompletywnym kompulsywnym komunikatywnym komutatywnym koncentratywnym konfrontatywnym koniunktywnym konotatywnym konsekutywnym konserwatywnym konstruktywnym konstytutywnym konsultatywnym kontaktywnym kontemplatywnym kontrastywnym kontrofensywnym kontrsugestywnym kooperatywnym korektywnym korelatywnym kreatywnym kumulatywnym kursywnym kwalitatywnym kwantytatywnym legislatywnym lokatywnym lukratywnym magnetorezystywnym masywnym melioratywnym narratywnym natywnym negatywnym neokonserwatywnym neurowegetatywnym nieablatywnym nieadaptatywnym nieaddytywnym nieadresatywnym nieafektywnym nieafirmatywnym nieagresywnym nieakognitywnym nieakredytywnym nieaktywnym nieakuzatywnym niealfaaktywnym niealternatywnym nieamentywnym nieanormatywnym nieapelatywnym nieaprobatywnym nieaproksymatywnym niearcysugestywnym nieasertywnym nieasocjatywnym nieatranzytywnym nieatrybutywnym nieaudytywnym nieaugmentatywnym nieautoagresywnym nieautorytatywnym niebetaaktywnym niebezproduktywnym niebioaktywnym niecharytatywnym niecudzożywnym niedefektywnym niedefensywnym niedefinitywnym niedegeneratywnym niedegresywnym niedeklaratywnym niedekonstruktywnym niedekoratywnym niedeminutywnym niedenotatywnym niedeprecjatywnym niedeskryptywnym niedestruktywnym niedetektywnym niedeterioratywnym niedewolutywnym niedyrektywnym niedysjunktywnym niedyskursywnym niedyspozytywnym niedystraktywnym niedystrybutywnym niedystynktywnym niedysymilatywnym nieefektywnym nieefuzywnym nieejektywnym nieekscesywnym nieekskluzywnym nieekspansywnym nieekspensywnym nieeksplikatywnym nieeksplozywnym nieekspresywnym nieekstensywnym nieekstraktywnym nieekstraspektywnym nieekstrawertywnym nieemotywnym nieergatywnym nieerudytywnym niefakultatywnym niefiguratywnym niefinitywnym nieformatywnym niefrykatywnym niegeneratywnym niegrzybożywnym niehonoryfikatywnym niehydroaktywnym nieilustratywnym nieimaginatywnym nieimperatywnym nieimpresywnym nieimpulsywnym nieinchoatywnym nieindykatywnym nieinformatywnym nieingresywnym nieinicjatywnym nieiniektywnym nieinkluzywnym nieinstruktywnym
nieintensywnym nieinteraktywnym nieintranzytywnym nieintrospektywnym nieintrowertywnym nieintruzywnym nieintuitywnym nieinwektywnym nieiteratywnym niekauzatywnym niekognitywnym niekolektywnym niekommemoratywnym niekomparatywnym niekompetytywnym niekompletywnym niekompulsywnym niekomunikatywnym niekomutatywnym niekoncentratywnym niekonfrontatywnym niekoniunktywnym niekonotatywnym niekonsekutywnym niekonserwatywnym niekonstruktywnym niekonstytutywnym niekonsultatywnym niekontaktywnym niekontemplatywnym niekontrastywnym niekontrofensywnym niekontrsugestywnym niekooperatywnym niekorektywnym niekorelatywnym niekreatywnym niekumulatywnym niekursywnym niekwalitatywnym niekwantytatywnym nielegislatywnym nielokatywnym nielukratywnym niemasywnym niemelioratywnym nienarratywnym nienatywnym nienegatywnym nienominatywnym nienormatywnym nieobcożywnym nieobiektywnym nieodżywnym nieofensywnym nieoperatywnym nieoptatywnym nieostensywnym niepaliatywnym niepartytywnym niepasywnym niepejoratywnym nieperceptywnym nieperfektywnym niepermisywnym niepływnym nieponadnormatywnym nieportatywnym nieposesywnym niepostulatywnym niepozanormatywnym niepozytywnym niepożywnym niepółaktywnym niepółintensywnym niepółsztywnym niepredykatywnym nieprekognitywnym niepreparatywnym niepreskryptywnym nieprewentywnym nieproaktywnym nieprocesywnym nieproduktywnym nieprogresywnym nieprokreatywnym nieprospektywnym nieprymitywnym nieprywatywnym nieprzepływnym niepseudoaktywnym niepsychoaktywnym niepunitywnym nieradioaktywnym niereaktywnym niereceptywnym nierecesywnym nierecytatywnym nieregresywnym nierelatywnym nierepresywnym niereprezentatywnym nierepulsywnym nierestauratywnym nierestryktywnym nieretrogresywnym nieretrospektywnym nierezultatywnym niesamożywnym niesedatywnym nieselektywnym niesensytywnym nieseronegatywnym nieseropozytywnym nieskąpożywnym niespekulatywnym niespływnym niesubiektywnym niesubstantywnym niesugestywnym niesukcesywnym niesuperlatywnym niesupletywnym niesuspensywnym niesyngulatywnym niesztywnym nietaksatywnym nietentatywnym nietermoaktywnym nietermoreaktywnym nietransgresywnym nietranzytywnym nieultymatywnym niewariantywnym niewarzywnym niewegetatywnym niewokatywnym niewolitywnym niewotywnym niewyrywnym niewysokoaktywnym niezażywnym niezgrywnym niezrywnym nieżywnym nominatywnym normatywnym obcożywnym obiektywnym odżywnym ofensywnym operatywnym optatywnym ostensywnym paliatywnym partytywnym pasywnym pejoratywnym perceptywnym perfektywnym permisywnym placeboreaktywnym pływnym ponadnormatywnym portatywnym posesywnym postulatywnym pozanormatywnym pozytywnym pożywnym półaktywnym półintensywnym półsztywnym predykatywnym prekognitywnym preparatywnym preskryptywnym prewentywnym proaktywnym procesywnym produktywnym progresywnym prokreatywnym prospektywnym prymitywnym prywatywnym przepływnym pseudoaktywnym psychoaktywnym punitywnym radioaktywnym reaktywnym receptywnym recesywnym recytatywnym regresywnym relatywnym represywnym reprezentatywnym repulsywnym restauratywnym restryktywnym retrogresywnym retrospektywnym rezultatywnym samożywnym sedatywnym selektywnym sensytywnym seronegatywnym seropozytywnym skąpożywnym spekulatywnym spływnym subiektywnym substantywnym sugestywnym sukcesywnym superlatywnym supletywnym suspensywnym syngulatywnym sztywnym taksatywnym tentatywnym termoaktywnym termoreaktywnym transgresywnym tranzytywnym ultrakonserwatywnym ultymatywnym wariantywnym warzywnym wegetatywnym wokatywnym wolitywnym wotywnym wyrywnym wysokoaktywnym wysokoproduktywnym zażywnym zgrywnym zrywnym żywnym
ablatywnym, adaptatywnym, addytywnym, adresatywnym, afektywnym, afirmatywnym, agresywnym, akognitywnym, akredytywnym, aktywnym, akuzatywnym, alfaaktywnym, alternatywnym, amentywnym, anormatywnym, antyautorytatywnym, antykomunikatywnym, apelatywnym, aprobatywnym, aproksymatywnym, arcysugestywnym, asertywnym, asocjatywnym, atranzytywnym, atrybutywnym, audytywnym, augmentatywnym, autoagresywnym, autorytatywnym, betaaktywnym, bezproduktywnym, bioaktywnym, charytatywnym, cudzożywnym, defektywnym, defensywnym, definitywnym, degeneratywnym, degresywnym, deklaratywnym, dekonstruktywnym, dekoratywnym, deminutywnym, denotatywnym, deprecjatywnym, deskryptywnym, destruktywnym, detektywnym, deterioratywnym, dewolutywnym, dyrektywnym, dysjunktywnym, dyskursywnym, dyspozytywnym, dystraktywnym, dystrybutywnym, dystynktywnym, dysymilatywnym, efektywnym, efuzywnym, ejektywnym, ekscesywnym, ekskluzywnym, ekspansywnym, ekspensywnym, eksplikatywnym, eksplozywnym, ekspresywnym, ekstensywnym, ekstraktywnym, ekstraspektywnym, ekstrawertywnym, emotywnym, ergatywnym, erudytywnym, fakultatywnym, figuratywnym, finitywnym, formatywnym, frykatywnym, generatywnym, grzybożywnym, honoryfikatywnym, hydroaktywnym, ilustratywnym, imaginatywnym, imperatywnym, impresywnym, impulsywnym, inchoatywnym, indykatywnym, informatywnym, ingresywnym, inicjatywnym, iniektywnym, inkluzywnym, instruktywnym, intensywnym, interaktywnym, intersubiektywnym, intranzytywnym, introspektywnym, introwertywnym, intruzywnym, intuitywnym, inwektywnym, iteratywnym, kauzatywnym, kognitywnym, kolektywnym, kommemoratywnym, komparatywnym, kompetytywnym, kompletywnym, kompulsywnym, komunikatywnym, komutatywnym, koncentratywnym, konfrontatywnym, koniunktywnym, konotatywnym, konsekutywnym, konserwatywnym, konstruktywnym, konstytutywnym, konsultatywnym, kontaktywnym, kontemplatywnym, kontrastywnym, kontrofensywnym, kontrsugestywnym, kooperatywnym, korektywnym, korelatywnym, kreatywnym, kumulatywnym, kursywnym, kwalitatywnym, kwantytatywnym, legislatywnym, lokatywnym, lukratywnym, magnetorezystywnym, masywnym, melioratywnym, narratywnym, natywnym, negatywnym, neokonserwatywnym, neurowegetatywnym, nieablatywnym, nieadaptatywnym, nieaddytywnym, nieadresatywnym, nieafektywnym, nieafirmatywnym, nieagresywnym, nieakognitywnym, nieakredytywnym, nieaktywnym, nieakuzatywnym, niealfaaktywnym, niealternatywnym, nieamentywnym, nieanormatywnym, nieapelatywnym, nieaprobatywnym, nieaproksymatywnym, niearcysugestywnym, nieasertywnym, nieasocjatywnym, nieatranzytywnym, nieatrybutywnym, nieaudytywnym, nieaugmentatywnym, nieautoagresywnym, nieautorytatywnym, niebetaaktywnym, niebezproduktywnym, niebioaktywnym, niecharytatywnym, niecudzożywnym, niedefektywnym, niedefensywnym, niedefinitywnym, niedegeneratywnym, niedegresywnym, niedeklaratywnym, niedekonstruktywnym, niedekoratywnym, niedeminutywnym, niedenotatywnym, niedeprecjatywnym, niedeskryptywnym, niedestruktywnym, niedetektywnym, niedeterioratywnym, niedewolutywnym, niedyrektywnym, niedysjunktywnym, niedyskursywnym, niedyspozytywnym, niedystraktywnym, niedystrybutywnym, niedystynktywnym, niedysymilatywnym, nieefektywnym, nieefuzywnym, nieejektywnym, nieekscesywnym, nieekskluzywnym, nieekspansywnym, nieekspensywnym, nieeksplikatywnym, nieeksplozywnym, nieekspresywnym, nieekstensywnym, nieekstraktywnym, nieekstraspektywnym, nieekstrawertywnym, nieemotywnym, nieergatywnym, nieerudytywnym, niefakultatywnym, niefiguratywnym, niefinitywnym, nieformatywnym, niefrykatywnym, niegeneratywnym, niegrzybożywnym, niehonoryfikatywnym, niehydroaktywnym, nieilustratywnym, nieimaginatywnym, nieimperatywnym, nieimpresywnym, nieimpulsywnym, nieinchoatywnym, nieindykatywnym, nieinformatywnym, nieingresywnym, nieinicjatywnym, nieiniektywnym, nieinkluzywnym, nieinstruktywnym, nieintensywnym, nieinteraktywnym, nieintranzytywnym, nieintrospektywnym, nieintrowertywnym, nieintruzywnym, nieintuitywnym, nieinwektywnym, nieiteratywnym, niekauzatywnym, niekognitywnym, niekolektywnym, niekommemoratywnym, niekomparatywnym, niekompetytywnym, niekompletywnym, niekompulsywnym, niekomunikatywnym, niekomutatywnym, niekoncentratywnym, niekonfrontatywnym, niekoniunktywnym, niekonotatywnym, niekonsekutywnym, niekonserwatywnym, niekonstruktywnym, niekonstytutywnym, niekonsultatywnym, niekontaktywnym, niekontemplatywnym, niekontrastywnym, niekontrofensywnym, niekontrsugestywnym, niekooperatywnym, niekorektywnym, niekorelatywnym, niekreatywnym, niekumulatywnym, niekursywnym, niekwalitatywnym, niekwantytatywnym, nielegislatywnym, nielokatywnym, nielukratywnym, niemasywnym, niemelioratywnym, nienarratywnym, nienatywnym, nienegatywnym, nienominatywnym, nienormatywnym, nieobcożywnym, nieobiektywnym, nieodżywnym, nieofensywnym, nieoperatywnym, nieoptatywnym, nieostensywnym, niepaliatywnym, niepartytywnym, niepasywnym, niepejoratywnym, nieperceptywnym, nieperfektywnym, niepermisywnym, niepływnym, nieponadnormatywnym, nieportatywnym, nieposesywnym, niepostulatywnym, niepozanormatywnym, niepozytywnym, niepożywnym, niepółaktywnym, niepółintensywnym, niepółsztywnym, niepredykatywnym, nieprekognitywnym, niepreparatywnym, niepreskryptywnym, nieprewentywnym, nieproaktywnym, nieprocesywnym, nieproduktywnym, nieprogresywnym, nieprokreatywnym, nieprospektywnym, nieprymitywnym, nieprywatywnym, nieprzepływnym, niepseudoaktywnym, niepsychoaktywnym, niepunitywnym, nieradioaktywnym, niereaktywnym, niereceptywnym, nierecesywnym, nierecytatywnym, nieregresywnym, nierelatywnym, nierepresywnym, niereprezentatywnym, nierepulsywnym, nierestauratywnym, nierestryktywnym, nieretrogresywnym, nieretrospektywnym, nierezultatywnym, niesamożywnym, niesedatywnym, nieselektywnym, niesensytywnym, nieseronegatywnym, nieseropozytywnym, nieskąpożywnym, niespekulatywnym, niespływnym, niesubiektywnym, niesubstantywnym, niesugestywnym, niesukcesywnym, niesuperlatywnym, niesupletywnym, niesuspensywnym, niesyngulatywnym, niesztywnym, nietaksatywnym, nietentatywnym, nietermoaktywnym, nietermoreaktywnym, nietransgresywnym, nietranzytywnym, nieultymatywnym, niewariantywnym, niewarzywnym, niewegetatywnym, niewokatywnym, niewolitywnym, niewotywnym, niewyrywnym, niewysokoaktywnym, niezażywnym, niezgrywnym, niezrywnym, nieżywnym, nominatywnym, normatywnym, obcożywnym, obiektywnym, odżywnym, ofensywnym, operatywnym, optatywnym, ostensywnym, paliatywnym, partytywnym, pasywnym, pejoratywnym, perceptywnym, perfektywnym, permisywnym, placeboreaktywnym, pływnym, ponadnormatywnym, portatywnym, posesywnym, postulatywnym, pozanormatywnym, pozytywnym, pożywnym, półaktywnym, półintensywnym, półsztywnym, predykatywnym, prekognitywnym, preparatywnym, preskryptywnym, prewentywnym, proaktywnym, procesywnym, produktywnym, progresywnym, prokreatywnym, prospektywnym, prymitywnym, prywatywnym, przepływnym, pseudoaktywnym, psychoaktywnym, punitywnym, radioaktywnym, reaktywnym, receptywnym, recesywnym, recytatywnym, regresywnym, relatywnym, represywnym, reprezentatywnym, repulsywnym, restauratywnym, restryktywnym, retrogresywnym, retrospektywnym, rezultatywnym, samożywnym, sedatywnym, selektywnym, sensytywnym, seronegatywnym, seropozytywnym, skąpożywnym, spekulatywnym, spływnym, subiektywnym, substantywnym, sugestywnym, sukcesywnym, superlatywnym, supletywnym, suspensywnym, syngulatywnym, sztywnym, taksatywnym, tentatywnym, termoaktywnym, termoreaktywnym, transgresywnym, tranzytywnym, ultrakonserwatywnym, ultymatywnym, wariantywnym, warzywnym, wegetatywnym, wokatywnym, wolitywnym, wotywnym, wyrywnym, wysokoaktywnym, wysokoproduktywnym, zażywnym, zgrywnym, zrywnym, żywnym

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    10 + 8 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.