Rymy do pożywna

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
ablatywna, adaptatywna, addytywna, adresatywna, afektywna, afirmatywna, agresywna, akognitywna, akredytywna, aktywna, akuzatywna, alfaaktywna, alternatywna, amentywna, anormatywna, antyautorytatywna, antykomunikatywna, apelatywna, aprobatywna, aproksymatywna, arcysugestywna, asertywna, asocjatywna, atranzytywna, atrybutywna, audytywna, augmentatywna, autoagresywna, autorytatywna, betaaktywna, bezproduktywna, bioaktywna, charytatywna, cudzożywna, defektywna, defensywna, definitywna, degeneratywna, degresywna, deklaratywna, dekonstruktywna, dekoratywna, deminutywna, denotatywna, deprecjatywna, deskryptywna, destruktywna, detektywna, deterioratywna, dewolutywna, dyrektywna, dysjunktywna, dyskursywna, dyspozytywna, dystraktywna, dystrybutywna, dystynktywna, dysymilatywna, efektywna, efuzywna, ejektywna, ekscesywna, ekskluzywna, ekspansywna, ekspensywna, eksplikatywna, eksplozywna, ekspresywna, ekstensywna, ekstraktywna, ekstraspektywna, ekstrawertywna, emotywna, ergatywna, erudytywna, fakultatywna, figuratywna, finitywna, formatywna, frykatywna, generatywna, grzybożywna, grzywna, honoryfikatywna, hrywna, hydroaktywna, ilustratywna, imaginatywna, imperatywna, impresywna, impulsywna, inchoatywna, indykatywna, informatywna, ingresywna, inicjatywna, iniektywna, inkluzywna, instruktywna, intensywna, interaktywna, intersubiektywna, intranzytywna, introspektywna, introwertywna, intruzywna, intuitywna, inwektywna, iteratywna, kauzatywna, kognitywna, kolektywna, kommemoratywna, komparatywna, kompetytywna, kompletywna, kompulsywna, komunikatywna, komutatywna, koncentratywna, konfrontatywna, koniunktywna, konotatywna, konsekutywna, konserwatywna, konstruktywna, konstytutywna, konsultatywna, kontaktywna, kontemplatywna, kontrastywna, kontrofensywna, kontrsugestywna, kooperatywna, korektywna, korelatywna, kreatywna, kumulatywna, kursywna, kwalitatywna, kwantytatywna, legislatywna, lokatywna, lukratywna, Łuczywna, magnetorezystywna, masywna, melioratywna, narratywna, natywna, negatywna, neokonserwatywna, neurowegetatywna, nieablatywna, nieadaptatywna, nieaddytywna, nieadresatywna, nieafektywna, nieafirmatywna, nieagresywna, nieakognitywna, nieakredytywna, nieaktywna, nieakuzatywna, niealfaaktywna, niealternatywna, nieamentywna, nieanormatywna, nieapelatywna, nieaprobatywna, nieaproksymatywna, niearcysugestywna, nieasertywna, nieasocjatywna, nieatranzytywna, nieatrybutywna, nieaudytywna, nieaugmentatywna, nieautoagresywna, nieautorytatywna, niebetaaktywna, niebezproduktywna, niebioaktywna, niecharytatywna, niecudzożywna, niedefektywna, niedefensywna, niedefinitywna, niedegeneratywna, niedegresywna, niedeklaratywna, niedekonstruktywna, niedekoratywna, niedeminutywna, niedenotatywna, niedeprecjatywna, niedeskryptywna, niedestruktywna, niedetektywna, niedeterioratywna, niedewolutywna, niedyrektywna, niedysjunktywna, niedyskursywna, niedyspozytywna, niedystraktywna, niedystrybutywna, niedystynktywna, niedysymilatywna, nieefektywna, nieefuzywna, nieejektywna, nieekscesywna, nieekskluzywna, nieekspansywna, nieekspensywna, nieeksplikatywna, nieeksplozywna, nieekspresywna, nieekstensywna, nieekstraktywna, nieekstraspektywna, nieekstrawertywna, nieemotywna, nieergatywna, nieerudytywna, niefakultatywna, niefiguratywna, niefinitywna, nieformatywna, niefrykatywna, niegeneratywna, niegrzybożywna, niehonoryfikatywna, niehydroaktywna, nieilustratywna, nieimaginatywna, nieimperatywna, nieimpresywna, nieimpulsywna, nieinchoatywna, nieindykatywna, nieinformatywna, nieingresywna, nieinicjatywna, nieiniektywna, nieinkluzywna, nieinstruktywna, nieintensywna, nieinteraktywna, nieintersubiektywna, nieintranzytywna, nieintrospektywna, nieintrowertywna, nieintruzywna, nieintuitywna, nieinwektywna, nieiteratywna, niekauzatywna, niekognitywna, niekolektywna, niekommemoratywna, niekomparatywna, niekompetytywna, niekompletywna, niekompulsywna, niekomunikatywna, niekomutatywna, niekoncentratywna, niekonfrontatywna, niekoniunktywna, niekonotatywna, niekonsekutywna, niekonserwatywna, niekonstruktywna, niekonstytutywna, niekonsultatywna, niekontaktywna, niekontemplatywna, niekontrastywna, niekontrofensywna, niekontrsugestywna, niekooperatywna, niekorektywna, niekorelatywna, niekreatywna, niekumulatywna, niekursywna, niekwalitatywna, niekwantytatywna, nielegislatywna, nielokatywna, nielukratywna, niemasywna, niemelioratywna, nienarratywna, nienatywna, nienegatywna, nieneokonserwatywna, nieneurowegetatywna, nienominatywna, nienormatywna, nieobcożywna, nieobiektywna, nieodżywna, nieofensywna, nieoperatywna, nieoptatywna, nieostensywna, niepaliatywna, niepartytywna, niepasywna, niepejoratywna, nieperceptywna, nieperfektywna, niepermisywna, nieplaceboreaktywna, niepływna, nieponadnormatywna, nieportatywna, nieposesywna, niepostulatywna, niepozanormatywna, niepozytywna, niepożywna, niepółaktywna, niepółintensywna, niepółsztywna, niepredykatywna, nieprekognitywna, niepreparatywna, niepreskryptywna, nieprewentywna, nieproaktywna, nieprocesywna, nieproduktywna, nieprogresywna, nieprokreatywna, nieprospektywna, nieprymitywna, nieprywatywna, nieprzepływna, niepseudoaktywna, niepsychoaktywna, niepunitywna, nieradioaktywna, niereaktywna, niereceptywna, nierecesywna, nierecytatywna, nieregresywna, nierelatywna, nierepresywna, niereprezentatywna, nierepulsywna, nierestauratywna, nierestryktywna, nieretrogresywna, nieretrospektywna, nierezultatywna, niesamożywna, niesedatywna, nieselektywna, niesensytywna, nieseronegatywna, nieseropozytywna, nieskąpożywna, niespekulatywna, niespływna, niesubiektywna, niesubstantywna, niesugestywna, niesukcesywna, niesuperlatywna, niesupletywna, niesuspensywna, niesyngulatywna, niesztywna, nietaksatywna, nietentatywna, nietermoaktywna, nietermoreaktywna, nietransgresywna, nietranzytywna, nieultymatywna, niewariantywna, niewarzywna, niewegetatywna, niewokatywna, niewolitywna, niewotywna, niewyrywna, niewysokoaktywna, niezażywna, niezgrywna, niezrywna, nieżywna, nominatywna, normatywna, obcożywna, obiektywna, odżywna, ofensywna, operatywna, optatywna, ostensywna, paliatywna, partytywna, pasywna, pejoratywna, perceptywna, perfektywna, permisywna, placeboreaktywna, pływna, Pokrzywna, ponadnormatywna, portatywna, posesywna, postulatywna, pozanormatywna, pozytywna, pożywna, półaktywna, półintensywna, półsztywna, predykatywna, prekognitywna, preparatywna, preskryptywna, prewentywna, proaktywna, procesywna, produktywna, progresywna, prokreatywna, prospektywna, prymitywna, prywatywna, przepływna, pseudoaktywna, psychoaktywna, punitywna, radioaktywna, reaktywna, receptywna, recesywna, recytatywna, regresywna, relatywna, represywna, reprezentatywna, repulsywna, restauratywna, restryktywna, retrogresywna, retrospektywna, rezultatywna, Rzywna, samożywna, sedatywna, selektywna, sensytywna, seronegatywna, seropozytywna, skąpożywna, spekulatywna, spływna, subiektywna, substantywna, sugestywna, sukcesywna, superlatywna, supletywna, suspensywna, syngulatywna, sztywna, taksatywna, tentatywna, termoaktywna, termoreaktywna, transgresywna, tranzytywna, ultrakonserwatywna, ultymatywna, wariantywna, warzywna, wegetatywna, wokatywna, wolitywna, wotywna, wyrywna, wysokoaktywna, wysokoproduktywna, zażywna, zgrywna, zrywna, żywna
Widok kolumn Widok listy
ablatywna adaptatywna addytywna adresatywna afektywna afirmatywna agresywna akognitywna akredytywna aktywna akuzatywna alfaaktywna alternatywna amentywna anormatywna antyautorytatywna antykomunikatywna apelatywna aprobatywna aproksymatywna arcysugestywna asertywna asocjatywna atranzytywna atrybutywna audytywna augmentatywna autoagresywna autorytatywna betaaktywna bezproduktywna bioaktywna charytatywna cudzożywna defektywna defensywna definitywna degeneratywna degresywna deklaratywna dekonstruktywna dekoratywna deminutywna denotatywna deprecjatywna deskryptywna destruktywna detektywna deterioratywna dewolutywna dyrektywna dysjunktywna dyskursywna dyspozytywna dystraktywna dystrybutywna dystynktywna dysymilatywna efektywna efuzywna ejektywna ekscesywna ekskluzywna ekspansywna ekspensywna eksplikatywna eksplozywna ekspresywna ekstensywna ekstraktywna ekstraspektywna ekstrawertywna emotywna ergatywna erudytywna fakultatywna figuratywna finitywna formatywna frykatywna generatywna grzybożywna grzywna honoryfikatywna hrywna hydroaktywna ilustratywna imaginatywna imperatywna impresywna impulsywna inchoatywna indykatywna informatywna ingresywna inicjatywna iniektywna inkluzywna instruktywna intensywna interaktywna intersubiektywna intranzytywna introspektywna introwertywna intruzywna intuitywna inwektywna iteratywna kauzatywna kognitywna kolektywna kommemoratywna komparatywna kompetytywna kompletywna kompulsywna komunikatywna komutatywna koncentratywna konfrontatywna koniunktywna konotatywna konsekutywna konserwatywna konstruktywna konstytutywna konsultatywna kontaktywna kontemplatywna kontrastywna kontrofensywna kontrsugestywna kooperatywna korektywna korelatywna kreatywna kumulatywna kursywna kwalitatywna kwantytatywna legislatywna lokatywna lukratywna Łuczywna magnetorezystywna masywna melioratywna narratywna natywna negatywna neokonserwatywna neurowegetatywna nieablatywna nieadaptatywna nieaddytywna nieadresatywna nieafektywna nieafirmatywna nieagresywna nieakognitywna nieakredytywna nieaktywna nieakuzatywna niealfaaktywna niealternatywna nieamentywna nieanormatywna nieapelatywna nieaprobatywna nieaproksymatywna niearcysugestywna nieasertywna nieasocjatywna nieatranzytywna nieatrybutywna nieaudytywna nieaugmentatywna nieautoagresywna nieautorytatywna niebetaaktywna niebezproduktywna niebioaktywna niecharytatywna niecudzożywna niedefektywna niedefensywna niedefinitywna niedegeneratywna niedegresywna niedeklaratywna niedekonstruktywna niedekoratywna niedeminutywna niedenotatywna niedeprecjatywna niedeskryptywna niedestruktywna niedetektywna niedeterioratywna niedewolutywna niedyrektywna niedysjunktywna niedyskursywna niedyspozytywna niedystraktywna niedystrybutywna niedystynktywna niedysymilatywna nieefektywna nieefuzywna nieejektywna nieekscesywna nieekskluzywna nieekspansywna nieekspensywna nieeksplikatywna nieeksplozywna nieekspresywna nieekstensywna nieekstraktywna nieekstraspektywna nieekstrawertywna nieemotywna nieergatywna nieerudytywna niefakultatywna niefiguratywna niefinitywna nieformatywna niefrykatywna niegeneratywna niegrzybożywna niehonoryfikatywna niehydroaktywna nieilustratywna nieimaginatywna nieimperatywna nieimpresywna nieimpulsywna nieinchoatywna nieindykatywna nieinformatywna nieingresywna nieinicjatywna nieiniektywna nieinkluzywna nieinstruktywna nieintensywna
nieinteraktywna nieintersubiektywna nieintranzytywna nieintrospektywna nieintrowertywna nieintruzywna nieintuitywna nieinwektywna nieiteratywna niekauzatywna niekognitywna niekolektywna niekommemoratywna niekomparatywna niekompetytywna niekompletywna niekompulsywna niekomunikatywna niekomutatywna niekoncentratywna niekonfrontatywna niekoniunktywna niekonotatywna niekonsekutywna niekonserwatywna niekonstruktywna niekonstytutywna niekonsultatywna niekontaktywna niekontemplatywna niekontrastywna niekontrofensywna niekontrsugestywna niekooperatywna niekorektywna niekorelatywna niekreatywna niekumulatywna niekursywna niekwalitatywna niekwantytatywna nielegislatywna nielokatywna nielukratywna niemasywna niemelioratywna nienarratywna nienatywna nienegatywna nieneokonserwatywna nieneurowegetatywna nienominatywna nienormatywna nieobcożywna nieobiektywna nieodżywna nieofensywna nieoperatywna nieoptatywna nieostensywna niepaliatywna niepartytywna niepasywna niepejoratywna nieperceptywna nieperfektywna niepermisywna nieplaceboreaktywna niepływna nieponadnormatywna nieportatywna nieposesywna niepostulatywna niepozanormatywna niepozytywna niepożywna niepółaktywna niepółintensywna niepółsztywna niepredykatywna nieprekognitywna niepreparatywna niepreskryptywna nieprewentywna nieproaktywna nieprocesywna nieproduktywna nieprogresywna nieprokreatywna nieprospektywna nieprymitywna nieprywatywna nieprzepływna niepseudoaktywna niepsychoaktywna niepunitywna nieradioaktywna niereaktywna niereceptywna nierecesywna nierecytatywna nieregresywna nierelatywna nierepresywna niereprezentatywna nierepulsywna nierestauratywna nierestryktywna nieretrogresywna nieretrospektywna nierezultatywna niesamożywna niesedatywna nieselektywna niesensytywna nieseronegatywna nieseropozytywna nieskąpożywna niespekulatywna niespływna niesubiektywna niesubstantywna niesugestywna niesukcesywna niesuperlatywna niesupletywna niesuspensywna niesyngulatywna niesztywna nietaksatywna nietentatywna nietermoaktywna nietermoreaktywna nietransgresywna nietranzytywna nieultymatywna niewariantywna niewarzywna niewegetatywna niewokatywna niewolitywna niewotywna niewyrywna niewysokoaktywna niezażywna niezgrywna niezrywna nieżywna nominatywna normatywna obcożywna obiektywna odżywna ofensywna operatywna optatywna ostensywna paliatywna partytywna pasywna pejoratywna perceptywna perfektywna permisywna placeboreaktywna pływna Pokrzywna ponadnormatywna portatywna posesywna postulatywna pozanormatywna pozytywna pożywna półaktywna półintensywna półsztywna predykatywna prekognitywna preparatywna preskryptywna prewentywna proaktywna procesywna produktywna progresywna prokreatywna prospektywna prymitywna prywatywna przepływna pseudoaktywna psychoaktywna punitywna radioaktywna reaktywna receptywna recesywna recytatywna regresywna relatywna represywna reprezentatywna repulsywna restauratywna restryktywna retrogresywna retrospektywna rezultatywna Rzywna samożywna sedatywna selektywna sensytywna seronegatywna seropozytywna skąpożywna spekulatywna spływna subiektywna substantywna sugestywna sukcesywna superlatywna supletywna suspensywna syngulatywna sztywna taksatywna tentatywna termoaktywna termoreaktywna transgresywna tranzytywna ultrakonserwatywna ultymatywna wariantywna warzywna wegetatywna wokatywna wolitywna wotywna wyrywna wysokoaktywna wysokoproduktywna zażywna zgrywna zrywna żywna
ablatywna, adaptatywna, addytywna, adresatywna, afektywna, afirmatywna, agresywna, akognitywna, akredytywna, aktywna, akuzatywna, alfaaktywna, alternatywna, amentywna, anormatywna, antyautorytatywna, antykomunikatywna, apelatywna, aprobatywna, aproksymatywna, arcysugestywna, asertywna, asocjatywna, atranzytywna, atrybutywna, audytywna, augmentatywna, autoagresywna, autorytatywna, betaaktywna, bezproduktywna, bioaktywna, charytatywna, cudzożywna, defektywna, defensywna, definitywna, degeneratywna, degresywna, deklaratywna, dekonstruktywna, dekoratywna, deminutywna, denotatywna, deprecjatywna, deskryptywna, destruktywna, detektywna, deterioratywna, dewolutywna, dyrektywna, dysjunktywna, dyskursywna, dyspozytywna, dystraktywna, dystrybutywna, dystynktywna, dysymilatywna, efektywna, efuzywna, ejektywna, ekscesywna, ekskluzywna, ekspansywna, ekspensywna, eksplikatywna, eksplozywna, ekspresywna, ekstensywna, ekstraktywna, ekstraspektywna, ekstrawertywna, emotywna, ergatywna, erudytywna, fakultatywna, figuratywna, finitywna, formatywna, frykatywna, generatywna, grzybożywna, grzywna, honoryfikatywna, hrywna, hydroaktywna, ilustratywna, imaginatywna, imperatywna, impresywna, impulsywna, inchoatywna, indykatywna, informatywna, ingresywna, inicjatywna, iniektywna, inkluzywna, instruktywna, intensywna, interaktywna, intersubiektywna, intranzytywna, introspektywna, introwertywna, intruzywna, intuitywna, inwektywna, iteratywna, kauzatywna, kognitywna, kolektywna, kommemoratywna, komparatywna, kompetytywna, kompletywna, kompulsywna, komunikatywna, komutatywna, koncentratywna, konfrontatywna, koniunktywna, konotatywna, konsekutywna, konserwatywna, konstruktywna, konstytutywna, konsultatywna, kontaktywna, kontemplatywna, kontrastywna, kontrofensywna, kontrsugestywna, kooperatywna, korektywna, korelatywna, kreatywna, kumulatywna, kursywna, kwalitatywna, kwantytatywna, legislatywna, lokatywna, lukratywna, Łuczywna, magnetorezystywna, masywna, melioratywna, narratywna, natywna, negatywna, neokonserwatywna, neurowegetatywna, nieablatywna, nieadaptatywna, nieaddytywna, nieadresatywna, nieafektywna, nieafirmatywna, nieagresywna, nieakognitywna, nieakredytywna, nieaktywna, nieakuzatywna, niealfaaktywna, niealternatywna, nieamentywna, nieanormatywna, nieapelatywna, nieaprobatywna, nieaproksymatywna, niearcysugestywna, nieasertywna, nieasocjatywna, nieatranzytywna, nieatrybutywna, nieaudytywna, nieaugmentatywna, nieautoagresywna, nieautorytatywna, niebetaaktywna, niebezproduktywna, niebioaktywna, niecharytatywna, niecudzożywna, niedefektywna, niedefensywna, niedefinitywna, niedegeneratywna, niedegresywna, niedeklaratywna, niedekonstruktywna, niedekoratywna, niedeminutywna, niedenotatywna, niedeprecjatywna, niedeskryptywna, niedestruktywna, niedetektywna, niedeterioratywna, niedewolutywna, niedyrektywna, niedysjunktywna, niedyskursywna, niedyspozytywna, niedystraktywna, niedystrybutywna, niedystynktywna, niedysymilatywna, nieefektywna, nieefuzywna, nieejektywna, nieekscesywna, nieekskluzywna, nieekspansywna, nieekspensywna, nieeksplikatywna, nieeksplozywna, nieekspresywna, nieekstensywna, nieekstraktywna, nieekstraspektywna, nieekstrawertywna, nieemotywna, nieergatywna, nieerudytywna, niefakultatywna, niefiguratywna, niefinitywna, nieformatywna, niefrykatywna, niegeneratywna, niegrzybożywna, niehonoryfikatywna, niehydroaktywna, nieilustratywna, nieimaginatywna, nieimperatywna, nieimpresywna, nieimpulsywna, nieinchoatywna, nieindykatywna, nieinformatywna, nieingresywna, nieinicjatywna, nieiniektywna, nieinkluzywna, nieinstruktywna, nieintensywna, nieinteraktywna, nieintersubiektywna, nieintranzytywna, nieintrospektywna, nieintrowertywna, nieintruzywna, nieintuitywna, nieinwektywna, nieiteratywna, niekauzatywna, niekognitywna, niekolektywna, niekommemoratywna, niekomparatywna, niekompetytywna, niekompletywna, niekompulsywna, niekomunikatywna, niekomutatywna, niekoncentratywna, niekonfrontatywna, niekoniunktywna, niekonotatywna, niekonsekutywna, niekonserwatywna, niekonstruktywna, niekonstytutywna, niekonsultatywna, niekontaktywna, niekontemplatywna, niekontrastywna, niekontrofensywna, niekontrsugestywna, niekooperatywna, niekorektywna, niekorelatywna, niekreatywna, niekumulatywna, niekursywna, niekwalitatywna, niekwantytatywna, nielegislatywna, nielokatywna, nielukratywna, niemasywna, niemelioratywna, nienarratywna, nienatywna, nienegatywna, nieneokonserwatywna, nieneurowegetatywna, nienominatywna, nienormatywna, nieobcożywna, nieobiektywna, nieodżywna, nieofensywna, nieoperatywna, nieoptatywna, nieostensywna, niepaliatywna, niepartytywna, niepasywna, niepejoratywna, nieperceptywna, nieperfektywna, niepermisywna, nieplaceboreaktywna, niepływna, nieponadnormatywna, nieportatywna, nieposesywna, niepostulatywna, niepozanormatywna, niepozytywna, niepożywna, niepółaktywna, niepółintensywna, niepółsztywna, niepredykatywna, nieprekognitywna, niepreparatywna, niepreskryptywna, nieprewentywna, nieproaktywna, nieprocesywna, nieproduktywna, nieprogresywna, nieprokreatywna, nieprospektywna, nieprymitywna, nieprywatywna, nieprzepływna, niepseudoaktywna, niepsychoaktywna, niepunitywna, nieradioaktywna, niereaktywna, niereceptywna, nierecesywna, nierecytatywna, nieregresywna, nierelatywna, nierepresywna, niereprezentatywna, nierepulsywna, nierestauratywna, nierestryktywna, nieretrogresywna, nieretrospektywna, nierezultatywna, niesamożywna, niesedatywna, nieselektywna, niesensytywna, nieseronegatywna, nieseropozytywna, nieskąpożywna, niespekulatywna, niespływna, niesubiektywna, niesubstantywna, niesugestywna, niesukcesywna, niesuperlatywna, niesupletywna, niesuspensywna, niesyngulatywna, niesztywna, nietaksatywna, nietentatywna, nietermoaktywna, nietermoreaktywna, nietransgresywna, nietranzytywna, nieultymatywna, niewariantywna, niewarzywna, niewegetatywna, niewokatywna, niewolitywna, niewotywna, niewyrywna, niewysokoaktywna, niezażywna, niezgrywna, niezrywna, nieżywna, nominatywna, normatywna, obcożywna, obiektywna, odżywna, ofensywna, operatywna, optatywna, ostensywna, paliatywna, partytywna, pasywna, pejoratywna, perceptywna, perfektywna, permisywna, placeboreaktywna, pływna, Pokrzywna, ponadnormatywna, portatywna, posesywna, postulatywna, pozanormatywna, pozytywna, pożywna, półaktywna, półintensywna, półsztywna, predykatywna, prekognitywna, preparatywna, preskryptywna, prewentywna, proaktywna, procesywna, produktywna, progresywna, prokreatywna, prospektywna, prymitywna, prywatywna, przepływna, pseudoaktywna, psychoaktywna, punitywna, radioaktywna, reaktywna, receptywna, recesywna, recytatywna, regresywna, relatywna, represywna, reprezentatywna, repulsywna, restauratywna, restryktywna, retrogresywna, retrospektywna, rezultatywna, Rzywna, samożywna, sedatywna, selektywna, sensytywna, seronegatywna, seropozytywna, skąpożywna, spekulatywna, spływna, subiektywna, substantywna, sugestywna, sukcesywna, superlatywna, supletywna, suspensywna, syngulatywna, sztywna, taksatywna, tentatywna, termoaktywna, termoreaktywna, transgresywna, tranzytywna, ultrakonserwatywna, ultymatywna, wariantywna, warzywna, wegetatywna, wokatywna, wolitywna, wotywna, wyrywna, wysokoaktywna, wysokoproduktywna, zażywna, zgrywna, zrywna, żywna

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    3 + 3 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.