Rymy do prowadzący

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
angielszczący, babrzący, baczący, bajczący, bajdurzący, bałamucący, bałuszący, barłożący, batożący, bazgrzący, bebeszący, bechcący, bechczący, beczący, bełcący, bełczący, bełkocący, bełkoczący, bezczeszczący, biedzący, bieszący, bieżący, blekocący, blekoczący, błądzący, błocący, błyszczący, boczący, bogacący, bożący, bradziażący, bredzący, breszący, broczący, brodzący, brudzący, brużdżący, brzący, brzęczący, brzydzący, buczący, budzący, bulgocący, bulgoczący, buńczuczący, burczący, burłaczący, burmuszący, burzący, byczący, bydlęcący, bzdurzący, bzyczący, bżdżący, cedzący, chachmęcący, chałturzący, chamrzący, chandryczący, charczący, charkocący, charkoczący, chcący, chędożący, chichocący, chichoczący, chlaszczący, chlubocący, chluboczący, chlupocący, chlupoczący, chluszczący, chłepcący, chłepczący, chłodzący, chłoszczący, chmurzący, chodzący, chrobocący, chroboczący, chrupocący, chrupoczący, chruszczący, chrzczący, chrzęszczący, chudzący, chwacący, chybocący, chyboczący, chytrzący, ciążący, ciemiężący, cieszący, ciężący, cioszący, ciszący, ciurczący, ciurkocący, ciurkoczący, cmokczący, cucący, cudaczący, cudzołożący, cukrzący, cykoczący, czadzący, czapierzący, czczący, czeszący, czochrzący, czupurzący, czworzący, czyszczący, ćwiczący, dalekowidzący, darzący, dążący, depcący, depczący, dłużący, dochodzący, dołażący, donoszący, dotyczący, dowodzący, dowożący, drążący, drepcący, drepczący, dręczący, droczący, drożący, druzgocący, druzgoczący, drżący, dulczący, dupczący, durzący, duszący, dygocący, dygoczący, dyrektorzący, dyszący, dziczący, dziedziczący, dzierżący, dziwaczący, dźwięczący, dżdżący, elektroprzewodzący, fajczący, farcący, fiuczący, frymarczący, furczący, furgocący, furgoczący, furkocący, furkoczący, gacący, garbacący, gardzący, gaszący, gawędzący, gaworzący, gażdżący, gdaczący, gderzący, gęgocący, gęgoczący, gilgocący, gilgoczący, ględzący, gładzący, głaszczący, głodzący, głoszący, głównodowodzący, głuszący, głużący, gmerzący, gnieżdżący, godzący, gorszący, gorzący, gospodarzący, goszczący, grandzący, graniczący, grążący, grodzący, gromadzący, grożący, gruchocący, gruchoczący, grymaszący, gryzący, grzechocący, grzechoczący, grzeszący, grzmocący, gulgocący, gulgoczący, guzdrzący, gwałcący, gwarzący, gwiżdżący, gwożdżący, gżący, haczący, handryczący, haraczący, huczący, hurgocący, hurgoczący, hurkocący, hurkoczący, ikrzący, indyczący, iskrzący, iszczący, jadzący, jarzący, jasnowidzący, jazgocący, jazgoczący, jątrzący, jednoczący, jednolicący, jedzący, jeżący, jeżdżący, jęczący, jojczący, juczący, judzący, juhaszący, kadzący, kaleczący, kapryszący, kapturzący, karcący, karzący, kawęczący, każący, kiełbaszący, kiszący, kitłaszący, kitwaszący, klaszczący, klecący, klekocący, klekoczący, kleszczący, klęczący, kluczący, kłaczący, kłopocący, kłopoczący, kłoszący, kłócący, kmiecący, knocący, kocący, kojarzący, kokoszący, koligacący, kołacący, kołaczący, kołyszący, komuszący, kończący, kopcący, korcący, korzący, kosmacący, koszarzący, koszący, kotwiczący, kozaczący, kraczący, kramarzący, kraszący, krążący, kręcący, kroczący, krótkowidzący, kruczący, kruszący, krzeszący, krztuszący, krzyczący, krzywdzący, kształcący, kucharzący, kuchcący, kudłacący, kulbaczący, kumotrzący, kunktatorzący, kupczący, kurczący, kurzący, kuszący, kwaczący, kwaszący, kwęczący, kwiczący, kwiecący, kwoczący, kwokcący, kwokczący, labidzący, labiedzący, lecący, leczący, lekceważący, lezący, leżący, liczący, liżący, lodzący, lustrzący, lżący, łachocący, łachoczący, ładzący, łagodzący, łajdaczący, łaskocący, łaskoczący, łaszący, łaszczący, łażący, łączący, łechcący, łechczący, łomocący, łomoczący, łopocący, łopoczący, łoskocący, łoskoczący, łożący, łudzący, łuszczący, łżący, majaczący, mamrocący, mamroczący, mantyczący, markocący, marszczący, marudzący, marzący, maszczący, mataczący, mazurzący, mażący, mącący, mączący, mądrzący, mechacący, meczący, mendzący, męczący, miauczący, miażdżący, mierzący, mierżący, mieszący, mieszczący, miękczący, miętoszący, migocący, migoczący, milczący, mitrężący, mizdrzący, mlaszczący, młócący, młynarzący, mnożący, moczący, modrzący, modzący, morzący, moszczący, motyczący, mroczący, mrożący, mruczący, mrużący, mszący, mszczący, muczący, muszący, mżący, nachodzący, nadchodzący, nadprzewodzący, należący, nałażący, nanoszący, nawłóczący, nawożący, nęcący, niańczący, nieangielszczący, niebabrzący, niebaczący, niebajczący, niebajdurzący, niebałamucący, niebałuszący, niebarłożący, niebatożący, niebazgrzący, niebebeszący, niebechcący, niebechczący, niebeczący, niebełcący, niebełczący, niebełkocący, niebełkoczący, niebezczeszczący, niebiedzący, niebieszący, niebieszczący, niebieżący, nieblekocący, nieblekoczący, niebłądzący, niebłocący, niebłyszczący, nieboczący, niebogacący, niebożący, niebradziażący, niebredzący, niebreszący, niebroczący, niebrodzący, niebrudzący, niebrużdżący, niebrzący, niebrzęczący, niebrzydzący, niebuczący, niebudzący, niebulgocący, niebulgoczący, niebuńczuczący, nieburczący, nieburłaczący, nieburmuszący, nieburzący, niebyczący, niebydlęcący, niebzdurzący, niebzyczący, niebżdżący, niecący, niecedzący, niechachmęcący, niechałturzący, niechamrzący, niechandryczący, niecharczący, niecharkocący, niecharkoczący, niechcący, niechędożący, niechichocący, niechichoczący, niechlaszczący, niechlubocący, niechluboczący, niechlupocący, niechlupoczący, niechluszczący, niechłepcący, niechłepczący, niechłodzący, niechłoszczący, niechmurzący, niechodzący, niechrobocący, niechroboczący, niechrupocący, niechrupoczący, niechruszczący, niechrzczący, niechrzęszczący, niechudzący, niechwacący, niechybocący, niechyboczący, niechytrzący, nieciążący, nieciemiężący, niecieszący, nieciężący, niecioszący, nieciszący, nieciurczący, nieciurkocący, nieciurkoczący, niecmokczący, niecucący, niecudaczący, niecudzołożący, niecukrzący, niecykoczący, nieczadzący, nieczapierzący, nieczczący, nieczeszący, nieczochrzący, nieczupurzący, nieczworzący, nieczyszczący, niećwiczący, niedalekowidzący, niedarzący, niedążący, niedepcący, niedepczący, niedłużący, niedochodzący, niedołażący, niedonoszący, niedosłyszący, niedotyczący, niedowidzący, niedowodzący, niedowożący, niedrążący, niedrepcący, niedrepczący, niedręczący, niedroczący, niedrożący, niedruzgocący, niedruzgoczący, niedrżący, niedulczący, niedupczący, niedurzący, nieduszący, niedygocący, niedygoczący, niedyrektorzący, niedyszący, niedziczący, niedziedziczący, niedzierżący, niedziwaczący, niedźwięczący, niedżdżący, niefajczący, niefarcący, niefiuczący, niefrymarczący, niefurczący, niefurgocący, niefurgoczący, niefurkocący, niefurkoczący, niegacący, niegarbacący, niegardzący, niegaszący, niegawędzący, niegaworzący, niegażdżący, niegdaczący, niegderzący, niegęgocący, niegęgoczący, niegilgocący, niegilgoczący, nieględzący, niegładzący, niegłaszczący, niegłodzący, niegłoszący, niegłównodowodzący, niegłuszący, niegłużący, niegmerzący, niegnieżdżący, niegodzący, niegorszący, niegorzący, niegospodarzący, niegoszczący, niegrandzący, niegraniczący, niegrążący, niegrodzący, niegromadzący, niegrożący, niegruchocący, niegruchoczący, niegrymaszący, niegryzący, niegrzechocący, niegrzechoczący, niegrzeszący, niegrzmocący, niegulgocący, niegulgoczący, nieguzdrzący, niegwałcący, niegwarzący, niegwiżdżący, niegwożdżący, niegżący, niehaczący, niehandryczący, nieharaczący, niehuczący, niehurgocący, niehurgoczący, niehurkocący, niehurkoczący, nieikrzący, nieindyczący, nieiskrzący, nieiszczący, niejadzący, niejarzący, niejasnowidzący, niejazgocący, niejazgoczący, niejątrzący, niejednoczący, niejednolicący, niejedzący, niejeżący, niejeżdżący, niejęczący, niejojczący, niejuczący, niejudzący, niejuhaszący, niekadzący, niekaleczący, niekapryszący, niekapturzący, niekarcący, niekarzący, niekawęczący, niekażący, niekiełbaszący, niekiszący, niekitłaszący, niekitwaszący, nieklaszczący, nieklecący, nieklekocący, nieklekoczący, niekleszczący, nieklęczący, niekluczący, niekłaczący, niekłopocący, niekłopoczący, niekłoszący, niekłócący, niekmiecący, nieknocący, niekocący, niekojarzący, niekokoszący, niekoligacący, niekołacący, niekołaczący, niekołyszący, niekomuszący, niekończący, niekopcący, niekorcący, niekorzący, niekosmacący, niekoszarzący, niekoszący, niekotwiczący, niekozaczący, niekraczący, niekramarzący, niekraszący, niekrążący, niekręcący, niekroczący, niekrótkowidzący, niekruczący, niekruszący, niekrzeszący, niekrztuszący, niekrzyczący, niekrzywdzący, niekształcący, niekucharzący, niekuchcący, niekudłacący, niekulbaczący, niekumotrzący, niekunktatorzący, niekupczący, niekurczący, niekurzący, niekuszący, niekwaczący, niekwaszący, niekwęczący, niekwiczący, niekwiecący, niekwoczący, niekwokcący, niekwokczący, nielabidzący, nielabiedzący, nielecący, nieleczący, nielekceważący, nielezący, nieleżący, nieliczący, nieliżący, nielodzący, nielustrzący, nielżący, niełachocący, niełachoczący, nieładzący, niełagodzący, niełajdaczący, niełaskocący, niełaskoczący, niełaszący, niełaszczący, niełażący, niełączący, niełechcący, niełechczący, niełomocący, niełomoczący, niełopocący, niełopoczący, niełoskocący, niełoskoczący, niełożący, niełudzący, niełuszczący, niełżący, niemajaczący, niemamrocący, niemamroczący, niemantyczący, niemarkocący, niemarszczący, niemarudzący, niemarzący, niemaszczący, niemataczący, niemazurzący, niemażący, niemącący, niemączący, niemądrzący, niemczący, niemechacący, niemeczący, niemendzący, niemęczący, niemiauczący, niemiażdżący, niemierzący, niemierżący, niemieszący, niemieszczący, niemiękczący, niemiętoszący, niemigocący, niemigoczący, niemilczący, niemitrężący, niemizdrzący, niemlaszczący, niemłócący, niemłynarzący, niemnożący, niemoczący, niemodrzący, niemodzący, niemorzący, niemoszczący, niemotyczący, niemroczący, niemrożący, niemruczący, niemrużący, niemszący, niemszczący, niemuczący, niemuszący, niemżący, nienachodzący, nienadchodzący, nienadprzewodzący, nienależący, nienałażący, nienanoszący, nienawidzący, nienawłóczący, nienawożący, nienęcący, nieniańczący, nieniebieszczący, nieniecący, nieniemczący, nienienawidzący, nieniosący, nieniskowrzący, nieniszczący, nieniweczący, nieniżący, nienoszący, nienucący, nienudzący, nienużący, nieobchodzący, nieobłażący, nieobnoszący, nieobwodzący, nieobwożący, nieodchodzący, nieodłażący, nieodnoszący, nieodwłóczący, nieodwodzący, nieodwożący, nieogólnokształcący, nieorzący, nieostrzący, niepaczący, niepanoszący, niepaprzący, nieparkocący, nieparkoczący, niepartaczący, nieparzący, niepasący, niepaskudzący, niepatałaszący, niepatroszący, niepatrzący, nieperkocący, nieperkoczący, nieperzący, niepeszący, niepędzący, niepichcący, niepieniaczący, niepieprzący, niepierdzący, niepierniczący, niepierzący, niepieszczący, niepiętrzący, niepindrzący, niepiszący, niepiszczący, niepitraszący, niepiżdżący, nieplączący, niepluszczący, niepłacący, niepłaczący, niepłaszczący, niepłodzący, niepłoszący, niepłożący, niepłuczący, niepłużący, niepocący, niepochodzący, niepodchodzący, niepodłażący, niepodnoszący, niepodwożący, niepolszczący, nieponoszący, nieposoczący, nieposzczący, niepośredniczący, niepowłóczący, niepowożący, niepółbłyszczący, niepółklęczący, niepółleżący, niepółsiedzący, niepółszepcący, niepółszepczący, niepółwiszący, nieprażący, nieprężący, nieproszący, nieprowadzący, nieprószący, niepróżniaczący, nieprużący, nieprzechodzący, nieprzeciwważący, nieprzeczący, nieprzełażący, nieprzenoszący, nieprzewodniczący, nieprzewodzący, nieprzewożący, nieprzychodzący, nieprzykrzący, nieprzyłażący, nieprzynależący, nieprzynoszący, nieprzywodzący, nieprzywożący, niepsioczący, niepsocący, niepstrokacący, niepstrzący, niepustoszący, niepuszący, niepyrkocący, niepyrkoczący, niepyszczący, nieraczący, nieradzący, nierajfurzący, nierażący, nierechcący, nierechczący, nierechocący, nierechoczący, nieręczący, nierodzący, nieroszący, nieroszczący, nierozchodzący, nierozłażący, nieroznoszący, nierozwłóczący, nierozwodzący, nierozwożący, nierównoważący, nieruszczący, nierybaczący, nieryczący, nierządzący, nierzegocący, nierzegoczący, nierzeżący, nierzężący, nierżący, niesadzący, niesamochcący, niesamoczyszczący, niesamokroczący, niesamokształcący, niesamoliczący, niesamopiszący, niesamoświecący, niesamowznoszący, niesamoznaczący, niesączący, niesądzący, nieschodzący, niesiedzący, niesierdzący, niesiniaczący, nieskaczący, nieskarżący, niesknerzący, nieskowyczący, nieskrzący, nieskrzeczący, nieskwarzący, nieskwierczący, niesłabosłyszący, niesłabowidzący, niesłodzący, niesłużący, niesłyszący, niesmarczący, niesmażący, niesmęcący, niesmokczący, niesmrodzący, niesmucący, niesmużący, niesobaczący, niespieszący, niesrebrzący, niesrokaczący, niesrożący, niessący, niesterczący, niestolarzący, niestożący, niestraszący, niestręczący, niestroszący, niestrużący, niestudzący, niestukocący, niestukoczący, niesuszący, nieswarzący, nieswędzący, niesycący, niesyczący, nieszadzący, nieszafarzący, nieszamocący, nieszamoczący, nieszarogęszący, nieszczący, nieszczebiocący, nieszczebioczący, nieszczerzący, nieszczędzący, nieszczęszczący, nieszczycący, nieszeleszczący, nieszemrzący, nieszepcący, nieszepczący, nieszerzący, nieszkodzący, nieszmacący, nieszmirzący, nieszpecący, nieszurgocący, nieszurgoczący, nieszwargocący, nieszwargoczący, nieszybkowiążący, nieszydzący, nieślamazarzący, nieśledzący, nieślęczący, nieślimaczący, nieśmiecący, nieśmierdzący, nieśmieszący, nieśnieżący, nieśpieszący, nieświadczący, nieświecący, nieświegocący, nieświegoczący, nieświergocący, nieświergoczący, nieświeżący, nieświęcący, nieświntuszący, nieświszczący, nietańczący, nietaraszący, nietarmoszący, nietaszczący, nietchórzący, nieterkocący, nieterkoczący, nietetryczący, nietężący, nietłamszący, nietłoczący, nietłumaczący, nietłuszczący, nietoczący, nietowarzyszący, nietracący, nietrajkocący, nietrajkoczący, nietrącący, nietrejkocący, nietrejkoczący, nietroczący, nietroszczący, nietrudzący, nietrwożący, nietrzepocący, nietrzepoczący, nietrzeszczący, nietrzęsący, nietuczący, nietupocący, nietupoczący, nieturczący, nieturkocący, nieturkoczący, nietuszący, nietwierdzący, nietworzący, nietyczący, nietykocący, nietykoczący, nietyrkocący, nietyrkoczący, nieubożący, nieuchodzący, nieuczący, nieuczestniczący, nieunoszący, nieuroczący, nieurzędniczący, nieuwodzący, nieuwożący, niewadzący, niewalczący, niewałaszący, niewałczący, niewarczący, niewarkocący, niewarkoczący, niewarzący, nieważący, niewchodzący, niewdzięczący, niewędzący, niewęszący, niewiążący, niewichrzący, niewidzący, niewiedzący, niewieńczący, niewiercący, niewierzący, niewieszczący, niewietrzący, niewiężący, niewilżący, niewiozący, niewiszący, niewłażący, niewłodarzący, niewłóczący, niewnoszący, niewodzący, niewolnossący, niewolnowiążący, niewożący, niewpółleżący, niewpółsiedzący, niewróżący, niewrzący, niewrzeszczący, niewschodzący, niewspółćwiczący, niewspółdźwięczący, niewspółprowadzący, niewspółrządzący, niewspółtworzący, niewspółwalczący, niewspółzależący, niewspółznaczący, niewstydzący, niewszechwidzący, niewszechwiedzący, niewszystkowidzący, niewszystkowiedzący, niewtórzący, niewwodzący, niewwożący, niewychodzący, niewyłażący, niewynoszący, niewysokowrzący, niewywłóczący, niewywodzący, niewywożący, niewznoszący, niezachodzący, niezależący, niezałażący, niezanoszący, niezawodzący, niezawożący, niezazdroszczący, niezłażący, niezłocący, niezłorzeczący, niezłoszczący, nieznachodzący, nieznaczący, nieznoszący, niezrzędzący, niezwłóczący, niezwodzący, niezwożący, nieżarzący, nieżebrzący, nieżółcący, nieżyczący, nieżydłaczący, niosący, niskowrzący, niszczący, niweczący, niżący, noszący, nucący, nudzący, nużący, obchodzący, obłażący, obnoszący, obwodzący, obwożący, odchodzący, odłażący, odnoszący, odwłóczący, odwodzący, odwożący, ogólnokształcący, orzący, ostrzący, paczący, panoszący, paprzący, parkocący, parkoczący, partaczący, parzący, pasący, paskudzący, patałaszący, patroszący, patrzący, perkocący, perkoczący, perzący, peszący, pędzący, pichcący, pieniaczący, pieprzący, pierdzący, pierniczący, pierzący, pieszczący, piętrzący, pindrzący, piszący, piszczący, pitraszący, piżdżący, plączący, pluszczący, płacący, płaczący, płaszczący, płodzący, płoszący, płożący, płuczący, płużący, pocący, pochodzący, podchodzący, podłażący, podnoszący, podwożący, polszczący, ponoszący, posoczący, poszczący, pośredniczący, powłóczący, powożący, półbłyszczący, półklęczący, półleżący, półsiedzący, półszepcący, półszepczący, półwiszący, prażący, prężący, proszący, prowadzący, prószący, próżniaczący, prużący, przechodzący, przeciwważący, przeczący, przełażący, przenoszący, przewodniczący, przewodzący, przewożący, przychodzący, przykrzący, przyłażący, przynależący, przynoszący, przywodzący, przywożący, psioczący, psocący, pstrokacący, pstrzący, pustoszący, puszący, pyrkocący, pyrkoczący, pyszczący, raczący, radzący, rajfurzący, rażący, rechcący, rechczący, rechocący, rechoczący, ręczący, rodzący, roszący, roszczący, rozchodzący, rozłażący, roznoszący, rozwłóczący, rozwodzący, rozwożący, równoważący, ruszczący, rybaczący, ryczący, rządzący, rzegocący, rzegoczący, rzeżący, rzężący, rżący, sadzący, samochcący, samoczyszczący, samokroczący, samokształcący, samoliczący, samopiszący, samoświecący, samowznoszący, samoznaczący, sączący, sądzący, schodzący, siedzący, sierdzący, siniaczący, skaczący, skarżący, sknerzący, skowyczący, skrzący, skrzeczący, skwarzący, skwierczący, słabosłyszący, słabowidzący, słodzący, służący, słyszący, smarczący, smażący, smęcący, smokczący, smrodzący, smucący, smużący, sobaczący, spieszący, srebrzący, srokaczący, srożący, ssący, sterczący, stolarzący, stożący, straszący, stręczący, stroszący, strużący, studzący, stukocący, stukoczący, suszący, swarzący, swędzący, sycący, syczący, szadzący, szafarzący, szamocący, szamoczący, szarogęszący, szczący, szczebiocący, szczebioczący, szczerzący, szczędzący, szczęszczący, szczycący, szeleszczący, szemrzący, szepcący, szepczący, szerzący, szkodzący, szmacący, szmirzący, szpecący, szurgocący, szurgoczący, szwargocący, szwargoczący, szybkowiążący, szydzący, ślamazarzący, śledzący, ślęczący, ślimaczący, śmiecący, śmierdzący, śmieszący, śnieżący, śpieszący, świadczący, świecący, świegocący, świegoczący, świergocący, świergoczący, świeżący, święcący, świntuszący, świszczący, tańczący, taraszący, tarmoszący, taszczący, tchórzący, terkocący, terkoczący, tetryczący, tężący, tłamszący, tłoczący, tłumaczący, tłuszczący, toczący, towarzyszący, tracący, trajkocący, trajkoczący, trącący, trejkocący, trejkoczący, troczący, troszczący, trudzący, trwożący, trzepocący, trzepoczący, trzeszczący, trzęsący, tuczący, tupocący, tupoczący, turczący, turkocący, turkoczący, tuszący, twierdzący, tworzący, tyczący, tykocący, tykoczący, tyrkocący, tyrkoczący, ubożący, uchodzący, uczący, uczestniczący, unoszący, uroczący, urzędniczący, uwodzący, uwożący, wadzący, walczący, wałaszący, wałczący, warczący, warkocący, warkoczący, warzący, ważący, wchodzący, wdzięczący, wędzący, węszący, wiążący, wiceprzewodniczący, wichrzący, widzący, wiedzący, wieńczący, wiercący, wierzący, wieszczący, wietrzący, więżący, wilżący, wiozący, wiszący, włażący, włodarzący, włóczący, wnoszący, wodzący, wolnossący, wolnowiążący, wożący, wpółleżący, wpółsiedzący, wróżący, wrzący, wrzeszczący, wschodzący, współćwiczący, współdziedziczący, współdźwięczący, współgospodarzący, współprowadzący, współprzewodniczący, współrządzący, współtowarzyszący, współtworzący, współuczestniczący, współwalczący, współzależący, współzawodniczący, współznaczący, wstydzący, wszechwidzący, wszechwiedzący, wszystkowidzący, wszystkowiedzący, wtórzący, wwodzący, wwożący, wychodzący, wyłażący, wynoszący, wysokowrzący, wywłóczący, wywodzący, wywożący, wznoszący, zachodzący, zależący, załażący, zanoszący, zawodzący, zawożący, zazdroszczący, złażący, złocący, złorzeczący, złoszczący, znachodzący, znaczący, znoszący, zrzędzący, zwłóczący, zwodzący, zwożący, żarzący, żebrzący, żółcący, życzący, żydłaczący

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    1 + 5 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.