Rymy do tywna

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
ablatywna, adaptatywna, addytywna, adresatywna, afektywna, afirmatywna, akognitywna, akredytywna, aktywna, akuzatywna, alfaaktywna, alternatywna, amentywna, anormatywna, antyautorytatywna, antykomunikatywna, apelatywna, aprobatywna, aproksymatywna, arcysugestywna, asertywna, asocjatywna, atranzytywna, atrybutywna, audytywna, augmentatywna, autorytatywna, betaaktywna, bezproduktywna, bioaktywna, charytatywna, defektywna, definitywna, degeneratywna, deklaratywna, dekonstruktywna, dekoratywna, deminutywna, denotatywna, deprecjatywna, deskryptywna, destruktywna, detektywna, deterioratywna, dewolutywna, dyrektywna, dysjunktywna, dyspozytywna, dystraktywna, dystrybutywna, dystynktywna, dysymilatywna, efektywna, ejektywna, eksplikatywna, ekstraktywna, ekstraspektywna, ekstrawertywna, emotywna, ergatywna, erudytywna, fakultatywna, figuratywna, finitywna, formatywna, frykatywna, generatywna, honoryfikatywna, hydroaktywna, ilustratywna, imaginatywna, imperatywna, inchoatywna, indykatywna, informatywna, inicjatywna, iniektywna, instruktywna, interaktywna, intersubiektywna, intranzytywna, introspektywna, introwertywna, intuitywna, inwektywna, iteratywna, kauzatywna, kognitywna, kolektywna, kommemoratywna, komparatywna, kompetytywna, kompletywna, komunikatywna, komutatywna, koncentratywna, konfrontatywna, koniunktywna, konotatywna, konsekutywna, konserwatywna, konstruktywna, konstytutywna, konsultatywna, kontaktywna, kontemplatywna, kontrastywna, kontrsugestywna, kooperatywna, korektywna, korelatywna, kreatywna, kumulatywna, kwalitatywna, kwantytatywna, legislatywna, lokatywna, lukratywna, magnetorezystywna, melioratywna, narratywna, natywna, negatywna, neokonserwatywna, neurowegetatywna, nieablatywna, nieadaptatywna, nieaddytywna, nieadresatywna, nieafektywna, nieafirmatywna, nieakognitywna, nieakredytywna, nieaktywna, nieakuzatywna, niealfaaktywna, niealternatywna, nieamentywna, nieanormatywna, nieapelatywna, nieaprobatywna, nieaproksymatywna, niearcysugestywna, nieasertywna, nieasocjatywna, nieatranzytywna, nieatrybutywna, nieaudytywna, nieaugmentatywna, nieautorytatywna, niebetaaktywna, niebezproduktywna, niebioaktywna, niecharytatywna, niedefektywna, niedefinitywna, niedegeneratywna, niedeklaratywna, niedekonstruktywna, niedekoratywna, niedeminutywna, niedenotatywna, niedeprecjatywna, niedeskryptywna, niedestruktywna, niedetektywna, niedeterioratywna, niedewolutywna, niedyrektywna, niedysjunktywna, niedyspozytywna, niedystraktywna, niedystrybutywna, niedystynktywna, niedysymilatywna, nieefektywna, nieejektywna, nieeksplikatywna, nieekstraktywna, nieekstraspektywna, nieekstrawertywna, nieemotywna, nieergatywna, nieerudytywna, niefakultatywna, niefiguratywna, niefinitywna, nieformatywna, niefrykatywna, niegeneratywna, niehonoryfikatywna, niehydroaktywna, nieilustratywna, nieimaginatywna, nieimperatywna, nieinchoatywna, nieindykatywna, nieinformatywna, nieinicjatywna, nieiniektywna, nieinstruktywna, nieinteraktywna, nieintersubiektywna, nieintranzytywna, nieintrospektywna, nieintrowertywna, nieintuitywna, nieinwektywna, nieiteratywna, niekauzatywna, niekognitywna, niekolektywna, niekommemoratywna, niekomparatywna, niekompetytywna, niekompletywna, niekomunikatywna, niekomutatywna, niekoncentratywna, niekonfrontatywna, niekoniunktywna, niekonotatywna, niekonsekutywna, niekonserwatywna, niekonstruktywna, niekonstytutywna, niekonsultatywna, niekontaktywna, niekontemplatywna, niekontrastywna, niekontrsugestywna, niekooperatywna, niekorektywna, niekorelatywna, niekreatywna, niekumulatywna, niekwalitatywna, niekwantytatywna, nielegislatywna, nielokatywna, nielukratywna, niemelioratywna, nienarratywna, nienatywna, nienegatywna, nieneokonserwatywna, nieneurowegetatywna, nienominatywna, nienormatywna, nieobiektywna, nieoperatywna, nieoptatywna, niepaliatywna, niepartytywna, niepejoratywna, nieperceptywna, nieperfektywna, nieplaceboreaktywna, nieponadnormatywna, nieportatywna, niepostulatywna, niepozanormatywna, niepozytywna, niepółaktywna, niepółsztywna, niepredykatywna, nieprekognitywna, niepreparatywna, niepreskryptywna, nieprewentywna, nieproaktywna, nieproduktywna, nieprokreatywna, nieprospektywna, nieprymitywna, nieprywatywna, niepseudoaktywna, niepsychoaktywna, niepunitywna, nieradioaktywna, niereaktywna, niereceptywna, nierecytatywna, nierelatywna, niereprezentatywna, nierestauratywna, nierestryktywna, nieretrospektywna, nierezultatywna, niesedatywna, nieselektywna, niesensytywna, nieseronegatywna, nieseropozytywna, niespekulatywna, niesubiektywna, niesubstantywna, niesugestywna, niesuperlatywna, niesupletywna, niesyngulatywna, niesztywna, nietaksatywna, nietentatywna, nietermoaktywna, nietermoreaktywna, nietranzytywna, nieultymatywna, niewariantywna, niewegetatywna, niewokatywna, niewolitywna, niewotywna, niewysokoaktywna, nominatywna, normatywna, obiektywna, operatywna, optatywna, paliatywna, partytywna, pejoratywna, perceptywna, perfektywna, placeboreaktywna, ponadnormatywna, portatywna, postulatywna, pozanormatywna, pozytywna, półaktywna, półsztywna, predykatywna, prekognitywna, preparatywna, preskryptywna, prewentywna, proaktywna, produktywna, prokreatywna, prospektywna, prymitywna, prywatywna, pseudoaktywna, psychoaktywna, punitywna, radioaktywna, reaktywna, receptywna, recytatywna, relatywna, reprezentatywna, restauratywna, restryktywna, retrospektywna, rezultatywna, sedatywna, selektywna, sensytywna, seronegatywna, seropozytywna, spekulatywna, subiektywna, substantywna, sugestywna, superlatywna, supletywna, syngulatywna, sztywna, taksatywna, tentatywna, termoaktywna, termoreaktywna, tranzytywna, ultrakonserwatywna, ultymatywna, wariantywna, wegetatywna, wokatywna, wolitywna, wotywna, wysokoaktywna, wysokoproduktywna

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    2 + 4 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.