Rymy do błyskawiczny

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
abiologiczny, abuliczny, acetonemiczny, acykliczny, adoniczny, adrenergiczny, aerodynamiczny, aerofotograficzny, aerograficzny, aerologiczny, aeromechaniczny, aeronomiczny, aeroponiczny, aerotermodynamiczny, aerozoiczny, afeliczny, afiniczny, afizjologiczny, afoniczny, afrykanologiczny, agogiczny, agoniczny, agrobiologiczny, agrochemiczny, agroekologiczny, agrogeologiczny, agroklimatologiczny, agromechaniczny, agrometeorologiczny, agronomiczny, agrotechniczny, aideologiczny, aikoniczny, ajtiologiczny, akademiczny, akarologiczny, akcentologiczny, akefaliczny, akronimiczny, aksjologiczny, aktyniczny, akustoelektroniczny, alchemiczny, alergiczny, alergologiczny, algebraiczny, algologiczny, algorytmiczny, alicykliczny, alkaliczny, alkoholiczny, alkohologiczny, alleliczny, allochtoniczny, allogamiczny, allogeniczny, alochtoniczny, alofoniczny, alogamiczny, alogeniczny, alogiczny, alograficzny, alomorficzny, aluminograficzny, aluminotermiczny, ambiofoniczny, ametaboliczny, ametamorficzny, amfiboliczny, amfibologiczny, amfibrachiczny, amfidromiczny, amonioteliczny, amorficzny, ampelograficzny, ampelologiczny, anaboliczny, anachroniczny, anadromiczny, anaerobiczny, anaglificzny, anagogiczny, analogiczny, anamorficzny, anarchiczny, anatomiczny, anatomopatologiczny, androfobiczny, androgeniczny, androginiczny, androgyniczny, androkefaliczny, andrologiczny, anemiczny, anemogamiczny, anencefaliczny, anergiczny, anestezjologiczny, angeliczny, angelologiczny, angiochirurgiczny, angiograficzny, angiologiczny, anheliczny, anhelliczny, anhemitoniczny, animatroniczny, anizotomiczny, anoksemiczny, anomiczny, anorganiczny, anorogeniczny, antologiczny, antonimiczny, antropiczny, antropofagiczny, antropogeniczny, antropogeograficzny, antropograficzny, antropologiczny, antropomorficzny, antroponimiczny, antroponomiczny, antropotechniczny, antropozoficzny, antropozoiczny, antyalergiczny, antyarytmiczny, antyekonomiczny, antyfoniczny, antygrzybiczny, antyheroiczny, antyhierarchiczny, antyhigieniczny, antyironiczny, antylogiczny, antynomiczny, antypaniczny, antypedagogiczny, antypornograficzny, antypsychologiczny, antysejsmiczny, antystroficzny, aortograficzny, apagogiczny, apedagogiczny, apheliczny, apofoniczny, apogamiczny, apokarpiczny, apokopiczny, apokryficzny, apologiczny, apostroficzny, apotropaiczny, apotropeiczny, apsychologiczny, arachnologiczny, archaiczny, archeograficzny, archeologiczny, archeozoiczny, archeozoologiczny, archetypiczny, architektoniczny, areograficzny, areopagiczny, arsenoorganiczny, arteriograficzny, artrologiczny, arystoteliczny, arytmiczny, arytmograficzny, asejsmiczny, asteniczny, astrobiologiczny, astrochemiczny, astrologiczny, astronomiczny, asylabiczny, asynchroniczny, atoniczny, atroficzny, audiologiczny, autarkiczny, autobiograficzny, autochtoniczny, autofagiczny, autogamiczny, autogeniczny, autograficzny, autoimmunologiczny, autoironiczny, autokefaliczny, autometamorficzny, automorficzny, autonomiczny, autoteliczny, autotroficzny, awiotechniczny, azoiczny, bachiczny, bajroniczny, bakteriologiczny, balneologiczny, balneotechniczny, balsamiczny, batygraficzny, bentoniczny, bezdziedziczny, bezgraniczny, bibliograficzny, bibliologiczny, bichroniczny, bielizny, bigamiczny, bimetaliczny, bimorficzny, bioagrotechniczny, biobibliograficzny, biocenologiczny, biochemiczny, biodynamiczny, bioekologiczny, bioelektroniczny, bioenergotermiczny, biogeniczny, biogeocenologiczny, biogeochemiczny, biogeograficzny, biograficzny, bioklimatologiczny, biologiczny, biomechaniczny, biometalurgiczny, biometeorologiczny, bioniczny, bioorganiczny, biopsychiczny, biosocjologiczny, biosoniczny, biotechniczny, biotechnologiczny, bitumiczny, blizny, błyskawiczny, botaniczny, bożniczny, brachygraficzny, bromatologiczny, bukoliczny, bulimiczny, calizny, cellograficzny, celtologiczny, ceramiczny, cerograficzny, cetologiczny, charakterologiczny, charytologiczny, chasmogamiczny, cheironomiczny, chemiczny, chemigraficzny, chemoautotroficzny, chemogeniczny, chemotroniczny, chemotropiczny, chironomiczny, chiropterologiczny, chirurgiczny, choliambiczny, cholijambiczny, cholinergiczny, chondrologiczny, chopinologiczny, choregiczny, choreiczny, choreograficzny, choreologiczny, choriambiczny, chorijambiczny, chorograficzny, chorologiczny, chromatograficzny, chromogeniczny, chromotropiczny, chromotypograficzny, chroniczny, chronofotograficzny, chronograficzny, chronologiczny, chronozoficzny, chropowacizny, chrystologiczny, chrystozoficzny, chtoniczny, ciekłokrystaliczny, cineramiczny, ckliwizny, cyganologiczny, cykliczny, cyklofreniczny, cykloniczny, cykloramiczny, cyklostroficzny, cyklotymiczny, cyniczny, cynkograficzny, cynkoorganiczny, cynoorganiczny, cystograficzny, cytatologiczny, cytochemiczny, cytofizjologiczny, cytologiczny, daktyliczny, daktylograficzny, darowizny, defektologiczny, demagogiczny, demiurgiczny, demograficzny, demoniczny, demonofobiczny, demonologiczny, dendrologiczny, deontologiczny, deprymogeniczny, dermatologiczny, desmologiczny, desmotropiczny, desmurgiczny, detaliczny, deuterokanoniczny, deuteronomiczny, diabetologiczny, diaboliczny, diachroniczny, diadynamiczny, diafoniczny, dialektograficzny, dialektologiczny, dialogiczny, diastoliczny, diastroficzny, diatermiczny, diatoniczny, dichroiczny, dimorficzny, dioramiczny, dodekafoniczny, doksograficzny, doksologiczny, dolorologiczny, domaciczny, dopaminergiczny, dotchawiczny, dramaturgiczny, drobnodetaliczny, drobnokrystaliczny, dybrachiczny, dychawiczny, dychoreiczny, dychotomiczny, dychotroficzny, dychroiczny, dyftongiczny, dymorficzny, dynamiczny, dysgraficzny, dysharmoniczny, dyskograficzny, dystopiczny, dystroficzny, dystychiczny, dystymiczny, dytrocheiczny, dytyrambiczny, dziadowizny, dziedziczny, echokardiograficzny, echolaliczny, edaficzny, egiptologiczny, egologiczny, egzobiologiczny, egzogamiczny, egzogeniczny, egzoreiczny, egzotermiczny, eklezjologiczny, ekologiczny, ekonomiczny, ektogeniczny, ektomorficzny, ektotroficzny, ekumeniczny, elektrobiologiczny, elektrochemiczny, elektrochirurgiczny, elektrodynamiczny, elektrofoniczny, elektrohydrauliczny, elektromechaniczny, elektromiograficzny, elektroniczny, elektrotechniczny, elektrotermiczny, embriologiczny, emiczny, enancjomorficzny, encefalograficzny, encykliczny, endemiczny, endogamiczny, endogeniczny, endokrynologiczny, endomorficzny, endoreiczny, endotermiczny, energiczny, energoelektroniczny, enharmoniczny, enologiczny, entomologiczny, entropiczny, enzymologiczny, eoliczny, eozoiczny, epejrogeniczny, epiczny, epidemiczny, epidemiologiczny, epifaniczny, epigraficzny, epistemiczny, epistemologiczny, epistolograficzny, epizoiczny, eponimiczny, epopeiczny, ergograficzny, ergologiczny, ergonomiczny, erogeniczny, eschatologiczny, etiologiczny, etniczny, etnobotaniczny, etnograficzny, etnologiczny, etnomuzykologiczny, etnopsychologiczny, etnosocjologiczny, etologiczny, etymologiczny, eufemiczny, eufoniczny, eugeniczny, eurostrategiczny, eurytermiczny, eurytmiczny, eutroficzny, ewangeliczny, faktograficzny, faktologiczny, falliczny, fanerozoiczny, farmakodynamiczny, farmakologiczny, fauniczny, felinologiczny, femiczny, fenologiczny, fenomenologiczny, filharmoniczny, filmograficzny, filmologiczny, filologiczny, filozoficzny, fitobiologiczny, fitochemiczny, fitofagiczny, fitofenologiczny, fitofizjologiczny, fitogeniczny, fitogeograficzny, fitopatologiczny, fitosocjologiczny, fizjognomiczny, fizjograficzny, fizjologiczny, fizjonomiczny, fizjopatologiczny, fizykochemiczny, flebologiczny, fleksograficzny, foniczny, fonogeniczny, fonograficzny, fonokardiograficzny, fonologiczny, fosforoorganiczny, fotoalergiczny, fotochemiczny, fotochemigraficzny, fotodynamiczny, fotogeniczny, fotograficzny, fotomechaniczny, fotomikrograficzny, fototechniczny, fototelegraficzny, fototropiczny, fototypiczny, fotowoltaiczny, frazeologiczny, frenologiczny, ftyzjochirurgiczny, futurologiczny, fykologiczny, gadziomiedniczny, galwaniczny, galwanotechniczny, ganglioplegiczny, gargantuiczny, gastrologiczny, gastronomiczny, gazodynamiczny, gelologiczny, gemmologiczny, genealogiczny, genologiczny, geobotaniczny, geochemiczny, geochronologiczny, geocykliczny, geodynamiczny, geoekologiczny, geograficzny, geologiczny, geomorfologiczny, geostrategiczny, geostroficzny, geotektoniczny, geotermiczny, geotropiczny, gerontologiczny, gimniczny, ginandromorficzny, ginekologiczny, glacjologiczny, glikemiczny, glinoorganiczny, gładzizny, głowizny, gnomiczny, gnomoniczny, gnoseologiczny, gnozeologiczny, golizny, gotowizny, graficzny, grafologiczny, graniczny, gromniczny, grubizny, grubokrystaliczny, gumożywiczny, guziczny, hagiograficzny, halizny, halucynogeniczny, halurgiczny, haplokauliczny, haplologiczny, haptotropiczny, harikriszny, harmoniczny, haubiczny, hebefreniczny, hegemoniczny, hektograficzny, heliotechniczny, heliotropiczny, helmintologiczny, hematologiczny, hemimetaboliczny, hemipelagiczny, hemitoniczny, hemodynamiczny, hepatologiczny, heroiczny, heroikomiczny, herpetologiczny, heterocykliczny, heterogamiczny, heterogeniczny, heterogoniczny, heterologiczny, heteromorficzny, heteronomiczny, heterospermiczny, heterosylabiczny, heteroteliczny, heterotroficzny, hetytologiczny, hierarchiczny, hierogamiczny, hieroglificzny, hierogramiczny, higieniczny, higromorficzny, himalaiczny, hiperboliczny, hipergeniczny, hiperglikemiczny, hipergoliczny, hiperonimiczny, hipersoniczny, hipersteniczny, hipertoniczny, hipertroficzny, hipiczny, hipnagogiczny, hipnologiczny, hipnopompiczny, hipoalergiczny, hipogeiczny, hipoglikemiczny, hipologiczny, hiponimiczny, hipotermiczny, hipotoniczny, hippiczny, hipsograficzny, histochemiczny, histologiczny, histopatologiczny, historiograficzny, historiozoficzny, holograficzny, holometaboliczny, holomorficzny, holozoiczny, homeomorficzny, homeotermiczny, homerologiczny, homochroniczny, homocykliczny, homofobiczny, homofoniczny, homogamiczny, homogeniczny, homograficzny, homojotermiczny, homologiczny, homolograficzny, homomorficzny, homonimiczny, homotopiczny, horograficzny, hortologiczny, hydrauliczny, hydrobiologiczny, hydrobotaniczny, hydrochemiczny, hydrodynamiczny, hydrofitograficzny, hydrofoniczny, hydrogeologiczny, hydrograficzny, hydrologiczny, hydromechaniczny, hydrometalurgiczny, hydroniczny, hydronimiczny, hydronomiczny, hydroponiczny, hydrotechniczny, hydrotermiczny, hydrotropiczny, hymniczny, hymnograficzny, hymnologiczny, hypoalergiczny, ichnologiczny, ichtiologiczny, ideodynamiczny, ideograficzny, ideologiczny, idiograficzny, idiologiczny, idiomorficzny, idylliczny, igliczny, ikoniczny, ikonograficzny, ikonologiczny, iluminofoniczny, immunobiologiczny, immunochemiczny, immunologiczny, instrumentologiczny, interwokaliczny, ireniczny, ironiczny, islamiczny, ityfalliczny, izarytmiczny, izocefaliczny, izochroniczny, izofoniczny, izograficzny, izokefaliczny, izomorficzny, izosylabiczny, izotermiczny, izotoniczny, jałowizny, jambiczny, jaskrawizny, jatrogeniczny, jedliczny, joniczny, kadmoorganiczny, kairologiczny, kakofoniczny, kalafoniczny, kaligraficzny, kalotechniczny, kamagraficzny, kamieniczny, kanoniczny, kantowizny, kapliczny, karbochemiczny, karbocykliczny, karcynologiczny, kardiochirurgiczny, kardiograficzny, kardioidograficzny, kardiologiczny, kardiotokograficzny, kariogamiczny, kariologiczny, karmiczny, karpologiczny, kartograficzny, kataboliczny, katadromiczny, katastroficzny, katatoniczny, katatymiczny, katechumeniczny, kenozoiczny, ketonemiczny, kimograficzny, kinematograficzny, kinetograficzny, kinezjologiczny, kinopanoramiczny, kinotechniczny, klaustrofobiczny, klejstogamiczny, klimatograficzny, klimatologiczny, kliniczny, kloniczny, kodykologiczny, koksochemiczny, kołowacizny, komensaliczny, komiczny, konchiologiczny, konchologiczny, koniczny, koprofagiczny, koraniczny, koronarograficzny, koronograficzny, kosmetologiczny, kosmiczny, kosmobiologiczny, kosmochemiczny, kosmogoniczny, kosmograficzny, kosmologiczny, kostiumologiczny, kotwiczny, kraniologiczny, krąglizny, krenologiczny, kriobiologiczny, kriochirurgiczny, kriogeniczny, kriologiczny, krioniczny, kriotechniczny, Kriszny, kryminologiczny, kryniczny, kryptogamiczny, kryptograficzny, kryptokrystaliczny, kryptologiczny, kryptomorficzny, kryptonimiczny, kryptopsychiczny, kryptozoiczny, krystaliczny, krystalochemiczny, krystalograficzny, krzemoorganiczny, krzywiczny, krzywizny, ksenofiliczny, ksenofobiczny, ksenogamiczny, ksenogeniczny, kserofobiczny, kserograficzny, kseromammograficzny, kseromorficzny, kseroradiograficzny, kserotermiczny, ksograficzny, ksylograficzny, kubiczny, kulawizny, kulturologiczny, kwadrofoniczny, kynologiczny, lakoniczny, laryngologiczny, leizny, lekarskotechniczny, leksykograficzny, leksykologiczny, leptosomiczny, letargiczny, leukemiczny, lewizny, lichenologiczny, liczny, limakologiczny, limbiczny, limniczny, limnologiczny, lingwafoniczny, liofiliczny, litograficzny, litologiczny, litoorganiczny, litotomiczny, liturgiczny, lizygeniczny, logarytmiczny, logiczny, loksodromiczny, ludowizny, łatwizny, łogawizny, łokciowizny, łopatologiczny, machiaweliczny, maciczny, magiczny, magmogeniczny, magnetochemiczny, magnetodynamiczny, magnetomechaniczny, magnezoorganiczny, makaroniczny, makiaweliczny, makroekonomiczny, makrofotograficzny, makrograficzny, makrokosmiczny, makrosejsmiczny, makrosocjologiczny, malakologiczny, malakozoologiczny, malizny, mammograficzny, mammologiczny, manograficzny, mapograficzny, mareograficzny, maretermiczny, mariologiczny, marnizny, martyrologiczny, mastologiczny, matronimiczny, mechaniczny, mechanochemiczny, mechanogeniczny, mechatroniczny, mediumiczny, mefistofeliczny, megacykliczny, megatermiczny, melancholiczny, meliczny, mereologiczny, merkantyliczny, mesjaniczny, metaboliczny, metafilozoficzny, metaliczny, metaloceramiczny, metalogiczny, metalograficzny, metaloorganiczny, metalurgiczny, metamorficzny, metamorfogeniczny, metapsychiczny, metapsychologiczny, metempsychiczny, meteorologiczny, meteoropatologiczny, metodologiczny, metonimiczny, metrologiczny, metronomiczny, mezotermiczny, mezotroficzny, mezozoiczny, miasteniczny, mickiewiczologiczny, miedniczny, mielizny, międzyepidemiczny, międzyetniczny, międzykrystaliczny, międzymetaliczny, międzyraciczny, mikologiczny, mikotroficzny, mikrobiologiczny, mikrochemiczny, mikrochirurgiczny, mikroekonomiczny, mikroelektroniczny, mikrofotograficzny, mikrokosmiczny, mikrokrystaliczny, mikrologiczny, mikroradiograficzny, mikrosejsmiczny, mikroskopiczny, mikrosocjologiczny, mikrotechniczny, mikrotektoniczny, mikrotermiczny, mikrotoponimiczny, mikrurgiczny, miksotroficzny, mimiczny, mineralogiczny, minerogeniczny, mioceniczny, miograficzny, miologiczny, miszny, Miszny, mitograficzny, mitologiczny, mizantropiczny, mizofobiczny, mizogamiczny, mizoginiczny, mnemiczny, mnemoniczny, mnemotechniczny, monarchiczny, monepigraficzny, monochromiczny, monofagiczny, monofobiczny, monofoniczny, monoftongiczny, monogamiczny, monogeniczny, monograficzny, monokarpiczny, monokrystaliczny, monologiczny, monomorficzny, monospermiczny, monostroficzny, monostychiczny, monosylabiczny, monotechniczny, monotoniczny, morfemiczny, morfiniczny
Widok kolumn Widok listy
abiologiczny abuliczny acetonemiczny acykliczny adoniczny adrenergiczny aerodynamiczny aerofotograficzny aerograficzny aerologiczny aeromechaniczny aeronomiczny aeroponiczny aerotermodynamiczny aerozoiczny afeliczny afiniczny afizjologiczny afoniczny afrykanologiczny agogiczny agoniczny agrobiologiczny agrochemiczny agroekologiczny agrogeologiczny agroklimatologiczny agromechaniczny agrometeorologiczny agronomiczny agrotechniczny aideologiczny aikoniczny ajtiologiczny akademiczny akarologiczny akcentologiczny akefaliczny akronimiczny aksjologiczny aktyniczny akustoelektroniczny alchemiczny alergiczny alergologiczny algebraiczny algologiczny algorytmiczny alicykliczny alkaliczny alkoholiczny alkohologiczny alleliczny allochtoniczny allogamiczny allogeniczny alochtoniczny alofoniczny alogamiczny alogeniczny alogiczny alograficzny alomorficzny aluminograficzny aluminotermiczny ambiofoniczny ametaboliczny ametamorficzny amfiboliczny amfibologiczny amfibrachiczny amfidromiczny amonioteliczny amorficzny ampelograficzny ampelologiczny anaboliczny anachroniczny anadromiczny anaerobiczny anaglificzny anagogiczny analogiczny anamorficzny anarchiczny anatomiczny anatomopatologiczny androfobiczny androgeniczny androginiczny androgyniczny androkefaliczny andrologiczny anemiczny anemogamiczny anencefaliczny anergiczny anestezjologiczny angeliczny angelologiczny angiochirurgiczny angiograficzny angiologiczny anheliczny anhelliczny anhemitoniczny animatroniczny anizotomiczny anoksemiczny anomiczny anorganiczny anorogeniczny antologiczny antonimiczny antropiczny antropofagiczny antropogeniczny antropogeograficzny antropograficzny antropologiczny antropomorficzny antroponimiczny antroponomiczny antropotechniczny antropozoficzny antropozoiczny antyalergiczny antyarytmiczny antyekonomiczny antyfoniczny antygrzybiczny antyheroiczny antyhierarchiczny antyhigieniczny antyironiczny antylogiczny antynomiczny antypaniczny antypedagogiczny antypornograficzny antypsychologiczny antysejsmiczny antystroficzny aortograficzny apagogiczny apedagogiczny apheliczny apofoniczny apogamiczny apokarpiczny apokopiczny apokryficzny apologiczny apostroficzny apotropaiczny apotropeiczny apsychologiczny arachnologiczny archaiczny archeograficzny archeologiczny archeozoiczny archeozoologiczny archetypiczny architektoniczny areograficzny areopagiczny arsenoorganiczny arteriograficzny artrologiczny arystoteliczny arytmiczny arytmograficzny asejsmiczny asteniczny astrobiologiczny astrochemiczny astrologiczny astronomiczny asylabiczny asynchroniczny atoniczny atroficzny audiologiczny autarkiczny autobiograficzny autochtoniczny autofagiczny autogamiczny autogeniczny autograficzny autoimmunologiczny autoironiczny autokefaliczny autometamorficzny automorficzny autonomiczny autoteliczny autotroficzny awiotechniczny azoiczny bachiczny bajroniczny bakteriologiczny balneologiczny balneotechniczny balsamiczny batygraficzny bentoniczny bezdziedziczny bezgraniczny bibliograficzny bibliologiczny bichroniczny bielizny bigamiczny bimetaliczny bimorficzny bioagrotechniczny biobibliograficzny biocenologiczny biochemiczny biodynamiczny bioekologiczny bioelektroniczny bioenergotermiczny biogeniczny biogeocenologiczny biogeochemiczny biogeograficzny biograficzny bioklimatologiczny biologiczny biomechaniczny biometalurgiczny biometeorologiczny bioniczny bioorganiczny biopsychiczny biosocjologiczny biosoniczny biotechniczny biotechnologiczny bitumiczny blizny błyskawiczny botaniczny bożniczny brachygraficzny bromatologiczny bukoliczny bulimiczny calizny cellograficzny celtologiczny ceramiczny cerograficzny cetologiczny charakterologiczny charytologiczny chasmogamiczny cheironomiczny chemiczny chemigraficzny chemoautotroficzny chemogeniczny chemotroniczny chemotropiczny chironomiczny chiropterologiczny chirurgiczny choliambiczny cholijambiczny cholinergiczny chondrologiczny chopinologiczny choregiczny choreiczny choreograficzny choreologiczny choriambiczny chorijambiczny chorograficzny chorologiczny chromatograficzny chromogeniczny chromotropiczny chromotypograficzny chroniczny chronofotograficzny chronograficzny chronologiczny chronozoficzny chropowacizny chrystologiczny chrystozoficzny chtoniczny ciekłokrystaliczny cineramiczny ckliwizny cyganologiczny cykliczny cyklofreniczny cykloniczny cykloramiczny cyklostroficzny cyklotymiczny cyniczny cynkograficzny cynkoorganiczny cynoorganiczny cystograficzny cytatologiczny cytochemiczny cytofizjologiczny cytologiczny daktyliczny daktylograficzny darowizny defektologiczny demagogiczny demiurgiczny demograficzny demoniczny demonofobiczny demonologiczny dendrologiczny deontologiczny deprymogeniczny dermatologiczny desmologiczny desmotropiczny desmurgiczny detaliczny deuterokanoniczny deuteronomiczny diabetologiczny diaboliczny diachroniczny diadynamiczny diafoniczny dialektograficzny dialektologiczny dialogiczny diastoliczny diastroficzny diatermiczny diatoniczny dichroiczny dimorficzny dioramiczny dodekafoniczny doksograficzny doksologiczny dolorologiczny domaciczny dopaminergiczny dotchawiczny dramaturgiczny drobnodetaliczny drobnokrystaliczny dybrachiczny dychawiczny dychoreiczny dychotomiczny dychotroficzny dychroiczny dyftongiczny dymorficzny dynamiczny dysgraficzny dysharmoniczny dyskograficzny dystopiczny dystroficzny dystychiczny dystymiczny dytrocheiczny dytyrambiczny dziadowizny dziedziczny echokardiograficzny echolaliczny edaficzny egiptologiczny egologiczny egzobiologiczny egzogamiczny egzogeniczny egzoreiczny egzotermiczny eklezjologiczny ekologiczny ekonomiczny ektogeniczny ektomorficzny ektotroficzny ekumeniczny elektrobiologiczny elektrochemiczny elektrochirurgiczny elektrodynamiczny elektrofoniczny elektrohydrauliczny elektromechaniczny elektromiograficzny elektroniczny elektrotechniczny elektrotermiczny embriologiczny emiczny enancjomorficzny encefalograficzny encykliczny endemiczny endogamiczny endogeniczny endokrynologiczny endomorficzny endoreiczny endotermiczny energiczny energoelektroniczny enharmoniczny enologiczny entomologiczny entropiczny enzymologiczny eoliczny eozoiczny epejrogeniczny epiczny epidemiczny epidemiologiczny epifaniczny epigraficzny epistemiczny epistemologiczny epistolograficzny epizoiczny eponimiczny epopeiczny ergograficzny ergologiczny ergonomiczny erogeniczny eschatologiczny etiologiczny etniczny etnobotaniczny etnograficzny etnologiczny etnomuzykologiczny etnopsychologiczny etnosocjologiczny etologiczny etymologiczny eufemiczny eufoniczny eugeniczny eurostrategiczny eurytermiczny eurytmiczny eutroficzny ewangeliczny faktograficzny faktologiczny falliczny fanerozoiczny farmakodynamiczny farmakologiczny fauniczny felinologiczny femiczny fenologiczny fenomenologiczny filharmoniczny filmograficzny filmologiczny filologiczny filozoficzny fitobiologiczny fitochemiczny fitofagiczny fitofenologiczny fitofizjologiczny fitogeniczny fitogeograficzny fitopatologiczny fitosocjologiczny fizjognomiczny fizjograficzny fizjologiczny fizjonomiczny fizjopatologiczny fizykochemiczny flebologiczny fleksograficzny foniczny fonogeniczny
fonograficzny fonokardiograficzny fonologiczny fosforoorganiczny fotoalergiczny fotochemiczny fotochemigraficzny fotodynamiczny fotogeniczny fotograficzny fotomechaniczny fotomikrograficzny fototechniczny fototelegraficzny fototropiczny fototypiczny fotowoltaiczny frazeologiczny frenologiczny ftyzjochirurgiczny futurologiczny fykologiczny gadziomiedniczny galwaniczny galwanotechniczny ganglioplegiczny gargantuiczny gastrologiczny gastronomiczny gazodynamiczny gelologiczny gemmologiczny genealogiczny genologiczny geobotaniczny geochemiczny geochronologiczny geocykliczny geodynamiczny geoekologiczny geograficzny geologiczny geomorfologiczny geostrategiczny geostroficzny geotektoniczny geotermiczny geotropiczny gerontologiczny gimniczny ginandromorficzny ginekologiczny glacjologiczny glikemiczny glinoorganiczny gładzizny głowizny gnomiczny gnomoniczny gnoseologiczny gnozeologiczny golizny gotowizny graficzny grafologiczny graniczny gromniczny grubizny grubokrystaliczny gumożywiczny guziczny hagiograficzny halizny halucynogeniczny halurgiczny haplokauliczny haplologiczny haptotropiczny harikriszny harmoniczny haubiczny hebefreniczny hegemoniczny hektograficzny heliotechniczny heliotropiczny helmintologiczny hematologiczny hemimetaboliczny hemipelagiczny hemitoniczny hemodynamiczny hepatologiczny heroiczny heroikomiczny herpetologiczny heterocykliczny heterogamiczny heterogeniczny heterogoniczny heterologiczny heteromorficzny heteronomiczny heterospermiczny heterosylabiczny heteroteliczny heterotroficzny hetytologiczny hierarchiczny hierogamiczny hieroglificzny hierogramiczny higieniczny higromorficzny himalaiczny hiperboliczny hipergeniczny hiperglikemiczny hipergoliczny hiperonimiczny hipersoniczny hipersteniczny hipertoniczny hipertroficzny hipiczny hipnagogiczny hipnologiczny hipnopompiczny hipoalergiczny hipogeiczny hipoglikemiczny hipologiczny hiponimiczny hipotermiczny hipotoniczny hippiczny hipsograficzny histochemiczny histologiczny histopatologiczny historiograficzny historiozoficzny holograficzny holometaboliczny holomorficzny holozoiczny homeomorficzny homeotermiczny homerologiczny homochroniczny homocykliczny homofobiczny homofoniczny homogamiczny homogeniczny homograficzny homojotermiczny homologiczny homolograficzny homomorficzny homonimiczny homotopiczny horograficzny hortologiczny hydrauliczny hydrobiologiczny hydrobotaniczny hydrochemiczny hydrodynamiczny hydrofitograficzny hydrofoniczny hydrogeologiczny hydrograficzny hydrologiczny hydromechaniczny hydrometalurgiczny hydroniczny hydronimiczny hydronomiczny hydroponiczny hydrotechniczny hydrotermiczny hydrotropiczny hymniczny hymnograficzny hymnologiczny hypoalergiczny ichnologiczny ichtiologiczny ideodynamiczny ideograficzny ideologiczny idiograficzny idiologiczny idiomorficzny idylliczny igliczny ikoniczny ikonograficzny ikonologiczny iluminofoniczny immunobiologiczny immunochemiczny immunologiczny instrumentologiczny interwokaliczny ireniczny ironiczny islamiczny ityfalliczny izarytmiczny izocefaliczny izochroniczny izofoniczny izograficzny izokefaliczny izomorficzny izosylabiczny izotermiczny izotoniczny jałowizny jambiczny jaskrawizny jatrogeniczny jedliczny joniczny kadmoorganiczny kairologiczny kakofoniczny kalafoniczny kaligraficzny kalotechniczny kamagraficzny kamieniczny kanoniczny kantowizny kapliczny karbochemiczny karbocykliczny karcynologiczny kardiochirurgiczny kardiograficzny kardioidograficzny kardiologiczny kardiotokograficzny kariogamiczny kariologiczny karmiczny karpologiczny kartograficzny kataboliczny katadromiczny katastroficzny katatoniczny katatymiczny katechumeniczny kenozoiczny ketonemiczny kimograficzny kinematograficzny kinetograficzny kinezjologiczny kinopanoramiczny kinotechniczny klaustrofobiczny klejstogamiczny klimatograficzny klimatologiczny kliniczny kloniczny kodykologiczny koksochemiczny kołowacizny komensaliczny komiczny konchiologiczny konchologiczny koniczny koprofagiczny koraniczny koronarograficzny koronograficzny kosmetologiczny kosmiczny kosmobiologiczny kosmochemiczny kosmogoniczny kosmograficzny kosmologiczny kostiumologiczny kotwiczny kraniologiczny krąglizny krenologiczny kriobiologiczny kriochirurgiczny kriogeniczny kriologiczny krioniczny kriotechniczny Kriszny kryminologiczny kryniczny kryptogamiczny kryptograficzny kryptokrystaliczny kryptologiczny kryptomorficzny kryptonimiczny kryptopsychiczny kryptozoiczny krystaliczny krystalochemiczny krystalograficzny krzemoorganiczny krzywiczny krzywizny ksenofiliczny ksenofobiczny ksenogamiczny ksenogeniczny kserofobiczny kserograficzny kseromammograficzny kseromorficzny kseroradiograficzny kserotermiczny ksograficzny ksylograficzny kubiczny kulawizny kulturologiczny kwadrofoniczny kynologiczny lakoniczny laryngologiczny leizny lekarskotechniczny leksykograficzny leksykologiczny leptosomiczny letargiczny leukemiczny lewizny lichenologiczny liczny limakologiczny limbiczny limniczny limnologiczny lingwafoniczny liofiliczny litograficzny litologiczny litoorganiczny litotomiczny liturgiczny lizygeniczny logarytmiczny logiczny loksodromiczny ludowizny łatwizny łogawizny łokciowizny łopatologiczny machiaweliczny maciczny magiczny magmogeniczny magnetochemiczny magnetodynamiczny magnetomechaniczny magnezoorganiczny makaroniczny makiaweliczny makroekonomiczny makrofotograficzny makrograficzny makrokosmiczny makrosejsmiczny makrosocjologiczny malakologiczny malakozoologiczny malizny mammograficzny mammologiczny manograficzny mapograficzny mareograficzny maretermiczny mariologiczny marnizny martyrologiczny mastologiczny matronimiczny mechaniczny mechanochemiczny mechanogeniczny mechatroniczny mediumiczny mefistofeliczny megacykliczny megatermiczny melancholiczny meliczny mereologiczny merkantyliczny mesjaniczny metaboliczny metafilozoficzny metaliczny metaloceramiczny metalogiczny metalograficzny metaloorganiczny metalurgiczny metamorficzny metamorfogeniczny metapsychiczny metapsychologiczny metempsychiczny meteorologiczny meteoropatologiczny metodologiczny metonimiczny metrologiczny metronomiczny mezotermiczny mezotroficzny mezozoiczny miasteniczny mickiewiczologiczny miedniczny mielizny międzyepidemiczny międzyetniczny międzykrystaliczny międzymetaliczny międzyraciczny mikologiczny mikotroficzny mikrobiologiczny mikrochemiczny mikrochirurgiczny mikroekonomiczny mikroelektroniczny mikrofotograficzny mikrokosmiczny mikrokrystaliczny mikrologiczny mikroradiograficzny mikrosejsmiczny mikroskopiczny mikrosocjologiczny mikrotechniczny mikrotektoniczny mikrotermiczny mikrotoponimiczny mikrurgiczny miksotroficzny mimiczny mineralogiczny minerogeniczny mioceniczny miograficzny miologiczny miszny Miszny mitograficzny mitologiczny mizantropiczny mizofobiczny mizogamiczny mizoginiczny mnemiczny mnemoniczny mnemotechniczny monarchiczny monepigraficzny monochromiczny monofagiczny monofobiczny monofoniczny monoftongiczny monogamiczny monogeniczny monograficzny monokarpiczny monokrystaliczny monologiczny monomorficzny monospermiczny monostroficzny monostychiczny monosylabiczny monotechniczny monotoniczny morfemiczny morfiniczny
abiologiczny, abuliczny, acetonemiczny, acykliczny, adoniczny, adrenergiczny, aerodynamiczny, aerofotograficzny, aerograficzny, aerologiczny, aeromechaniczny, aeronomiczny, aeroponiczny, aerotermodynamiczny, aerozoiczny, afeliczny, afiniczny, afizjologiczny, afoniczny, afrykanologiczny, agogiczny, agoniczny, agrobiologiczny, agrochemiczny, agroekologiczny, agrogeologiczny, agroklimatologiczny, agromechaniczny, agrometeorologiczny, agronomiczny, agrotechniczny, aideologiczny, aikoniczny, ajtiologiczny, akademiczny, akarologiczny, akcentologiczny, akefaliczny, akronimiczny, aksjologiczny, aktyniczny, akustoelektroniczny, alchemiczny, alergiczny, alergologiczny, algebraiczny, algologiczny, algorytmiczny, alicykliczny, alkaliczny, alkoholiczny, alkohologiczny, alleliczny, allochtoniczny, allogamiczny, allogeniczny, alochtoniczny, alofoniczny, alogamiczny, alogeniczny, alogiczny, alograficzny, alomorficzny, aluminograficzny, aluminotermiczny, ambiofoniczny, ametaboliczny, ametamorficzny, amfiboliczny, amfibologiczny, amfibrachiczny, amfidromiczny, amonioteliczny, amorficzny, ampelograficzny, ampelologiczny, anaboliczny, anachroniczny, anadromiczny, anaerobiczny, anaglificzny, anagogiczny, analogiczny, anamorficzny, anarchiczny, anatomiczny, anatomopatologiczny, androfobiczny, androgeniczny, androginiczny, androgyniczny, androkefaliczny, andrologiczny, anemiczny, anemogamiczny, anencefaliczny, anergiczny, anestezjologiczny, angeliczny, angelologiczny, angiochirurgiczny, angiograficzny, angiologiczny, anheliczny, anhelliczny, anhemitoniczny, animatroniczny, anizotomiczny, anoksemiczny, anomiczny, anorganiczny, anorogeniczny, antologiczny, antonimiczny, antropiczny, antropofagiczny, antropogeniczny, antropogeograficzny, antropograficzny, antropologiczny, antropomorficzny, antroponimiczny, antroponomiczny, antropotechniczny, antropozoficzny, antropozoiczny, antyalergiczny, antyarytmiczny, antyekonomiczny, antyfoniczny, antygrzybiczny, antyheroiczny, antyhierarchiczny, antyhigieniczny, antyironiczny, antylogiczny, antynomiczny, antypaniczny, antypedagogiczny, antypornograficzny, antypsychologiczny, antysejsmiczny, antystroficzny, aortograficzny, apagogiczny, apedagogiczny, apheliczny, apofoniczny, apogamiczny, apokarpiczny, apokopiczny, apokryficzny, apologiczny, apostroficzny, apotropaiczny, apotropeiczny, apsychologiczny, arachnologiczny, archaiczny, archeograficzny, archeologiczny, archeozoiczny, archeozoologiczny, archetypiczny, architektoniczny, areograficzny, areopagiczny, arsenoorganiczny, arteriograficzny, artrologiczny, arystoteliczny, arytmiczny, arytmograficzny, asejsmiczny, asteniczny, astrobiologiczny, astrochemiczny, astrologiczny, astronomiczny, asylabiczny, asynchroniczny, atoniczny, atroficzny, audiologiczny, autarkiczny, autobiograficzny, autochtoniczny, autofagiczny, autogamiczny, autogeniczny, autograficzny, autoimmunologiczny, autoironiczny, autokefaliczny, autometamorficzny, automorficzny, autonomiczny, autoteliczny, autotroficzny, awiotechniczny, azoiczny, bachiczny, bajroniczny, bakteriologiczny, balneologiczny, balneotechniczny, balsamiczny, batygraficzny, bentoniczny, bezdziedziczny, bezgraniczny, bibliograficzny, bibliologiczny, bichroniczny, bielizny, bigamiczny, bimetaliczny, bimorficzny, bioagrotechniczny, biobibliograficzny, biocenologiczny, biochemiczny, biodynamiczny, bioekologiczny, bioelektroniczny, bioenergotermiczny, biogeniczny, biogeocenologiczny, biogeochemiczny, biogeograficzny, biograficzny, bioklimatologiczny, biologiczny, biomechaniczny, biometalurgiczny, biometeorologiczny, bioniczny, bioorganiczny, biopsychiczny, biosocjologiczny, biosoniczny, biotechniczny, biotechnologiczny, bitumiczny, blizny, błyskawiczny, botaniczny, bożniczny, brachygraficzny, bromatologiczny, bukoliczny, bulimiczny, calizny, cellograficzny, celtologiczny, ceramiczny, cerograficzny, cetologiczny, charakterologiczny, charytologiczny, chasmogamiczny, cheironomiczny, chemiczny, chemigraficzny, chemoautotroficzny, chemogeniczny, chemotroniczny, chemotropiczny, chironomiczny, chiropterologiczny, chirurgiczny, choliambiczny, cholijambiczny, cholinergiczny, chondrologiczny, chopinologiczny, choregiczny, choreiczny, choreograficzny, choreologiczny, choriambiczny, chorijambiczny, chorograficzny, chorologiczny, chromatograficzny, chromogeniczny, chromotropiczny, chromotypograficzny, chroniczny, chronofotograficzny, chronograficzny, chronologiczny, chronozoficzny, chropowacizny, chrystologiczny, chrystozoficzny, chtoniczny, ciekłokrystaliczny, cineramiczny, ckliwizny, cyganologiczny, cykliczny, cyklofreniczny, cykloniczny, cykloramiczny, cyklostroficzny, cyklotymiczny, cyniczny, cynkograficzny, cynkoorganiczny, cynoorganiczny, cystograficzny, cytatologiczny, cytochemiczny, cytofizjologiczny, cytologiczny, daktyliczny, daktylograficzny, darowizny, defektologiczny, demagogiczny, demiurgiczny, demograficzny, demoniczny, demonofobiczny, demonologiczny, dendrologiczny, deontologiczny, deprymogeniczny, dermatologiczny, desmologiczny, desmotropiczny, desmurgiczny, detaliczny, deuterokanoniczny, deuteronomiczny, diabetologiczny, diaboliczny, diachroniczny, diadynamiczny, diafoniczny, dialektograficzny, dialektologiczny, dialogiczny, diastoliczny, diastroficzny, diatermiczny, diatoniczny, dichroiczny, dimorficzny, dioramiczny, dodekafoniczny, doksograficzny, doksologiczny, dolorologiczny, domaciczny, dopaminergiczny, dotchawiczny, dramaturgiczny, drobnodetaliczny, drobnokrystaliczny, dybrachiczny, dychawiczny, dychoreiczny, dychotomiczny, dychotroficzny, dychroiczny, dyftongiczny, dymorficzny, dynamiczny, dysgraficzny, dysharmoniczny, dyskograficzny, dystopiczny, dystroficzny, dystychiczny, dystymiczny, dytrocheiczny, dytyrambiczny, dziadowizny, dziedziczny, echokardiograficzny, echolaliczny, edaficzny, egiptologiczny, egologiczny, egzobiologiczny, egzogamiczny, egzogeniczny, egzoreiczny, egzotermiczny, eklezjologiczny, ekologiczny, ekonomiczny, ektogeniczny, ektomorficzny, ektotroficzny, ekumeniczny, elektrobiologiczny, elektrochemiczny, elektrochirurgiczny, elektrodynamiczny, elektrofoniczny, elektrohydrauliczny, elektromechaniczny, elektromiograficzny, elektroniczny, elektrotechniczny, elektrotermiczny, embriologiczny, emiczny, enancjomorficzny, encefalograficzny, encykliczny, endemiczny, endogamiczny, endogeniczny, endokrynologiczny, endomorficzny, endoreiczny, endotermiczny, energiczny, energoelektroniczny, enharmoniczny, enologiczny, entomologiczny, entropiczny, enzymologiczny, eoliczny, eozoiczny, epejrogeniczny, epiczny, epidemiczny, epidemiologiczny, epifaniczny, epigraficzny, epistemiczny, epistemologiczny, epistolograficzny, epizoiczny, eponimiczny, epopeiczny, ergograficzny, ergologiczny, ergonomiczny, erogeniczny, eschatologiczny, etiologiczny, etniczny, etnobotaniczny, etnograficzny, etnologiczny, etnomuzykologiczny, etnopsychologiczny, etnosocjologiczny, etologiczny, etymologiczny, eufemiczny, eufoniczny, eugeniczny, eurostrategiczny, eurytermiczny, eurytmiczny, eutroficzny, ewangeliczny, faktograficzny, faktologiczny, falliczny, fanerozoiczny, farmakodynamiczny, farmakologiczny, fauniczny, felinologiczny, femiczny, fenologiczny, fenomenologiczny, filharmoniczny, filmograficzny, filmologiczny, filologiczny, filozoficzny, fitobiologiczny, fitochemiczny, fitofagiczny, fitofenologiczny, fitofizjologiczny, fitogeniczny, fitogeograficzny, fitopatologiczny, fitosocjologiczny, fizjognomiczny, fizjograficzny, fizjologiczny, fizjonomiczny, fizjopatologiczny, fizykochemiczny, flebologiczny, fleksograficzny, foniczny, fonogeniczny, fonograficzny, fonokardiograficzny, fonologiczny, fosforoorganiczny, fotoalergiczny, fotochemiczny, fotochemigraficzny, fotodynamiczny, fotogeniczny, fotograficzny, fotomechaniczny, fotomikrograficzny, fototechniczny, fototelegraficzny, fototropiczny, fototypiczny, fotowoltaiczny, frazeologiczny, frenologiczny, ftyzjochirurgiczny, futurologiczny, fykologiczny, gadziomiedniczny, galwaniczny, galwanotechniczny, ganglioplegiczny, gargantuiczny, gastrologiczny, gastronomiczny, gazodynamiczny, gelologiczny, gemmologiczny, genealogiczny, genologiczny, geobotaniczny, geochemiczny, geochronologiczny, geocykliczny, geodynamiczny, geoekologiczny, geograficzny, geologiczny, geomorfologiczny, geostrategiczny, geostroficzny, geotektoniczny, geotermiczny, geotropiczny, gerontologiczny, gimniczny, ginandromorficzny, ginekologiczny, glacjologiczny, glikemiczny, glinoorganiczny, gładzizny, głowizny, gnomiczny, gnomoniczny, gnoseologiczny, gnozeologiczny, golizny, gotowizny, graficzny, grafologiczny, graniczny, gromniczny, grubizny, grubokrystaliczny, gumożywiczny, guziczny, hagiograficzny, halizny, halucynogeniczny, halurgiczny, haplokauliczny, haplologiczny, haptotropiczny, harikriszny, harmoniczny, haubiczny, hebefreniczny, hegemoniczny, hektograficzny, heliotechniczny, heliotropiczny, helmintologiczny, hematologiczny, hemimetaboliczny, hemipelagiczny, hemitoniczny, hemodynamiczny, hepatologiczny, heroiczny, heroikomiczny, herpetologiczny, heterocykliczny, heterogamiczny, heterogeniczny, heterogoniczny, heterologiczny, heteromorficzny, heteronomiczny, heterospermiczny, heterosylabiczny, heteroteliczny, heterotroficzny, hetytologiczny, hierarchiczny, hierogamiczny, hieroglificzny, hierogramiczny, higieniczny, higromorficzny, himalaiczny, hiperboliczny, hipergeniczny, hiperglikemiczny, hipergoliczny, hiperonimiczny, hipersoniczny, hipersteniczny, hipertoniczny, hipertroficzny, hipiczny, hipnagogiczny, hipnologiczny, hipnopompiczny, hipoalergiczny, hipogeiczny, hipoglikemiczny, hipologiczny, hiponimiczny, hipotermiczny, hipotoniczny, hippiczny, hipsograficzny, histochemiczny, histologiczny, histopatologiczny, historiograficzny, historiozoficzny, holograficzny, holometaboliczny, holomorficzny, holozoiczny, homeomorficzny, homeotermiczny, homerologiczny, homochroniczny, homocykliczny, homofobiczny, homofoniczny, homogamiczny, homogeniczny, homograficzny, homojotermiczny, homologiczny, homolograficzny, homomorficzny, homonimiczny, homotopiczny, horograficzny, hortologiczny, hydrauliczny, hydrobiologiczny, hydrobotaniczny, hydrochemiczny, hydrodynamiczny, hydrofitograficzny, hydrofoniczny, hydrogeologiczny, hydrograficzny, hydrologiczny, hydromechaniczny, hydrometalurgiczny, hydroniczny, hydronimiczny, hydronomiczny, hydroponiczny, hydrotechniczny, hydrotermiczny, hydrotropiczny, hymniczny, hymnograficzny, hymnologiczny, hypoalergiczny, ichnologiczny, ichtiologiczny, ideodynamiczny, ideograficzny, ideologiczny, idiograficzny, idiologiczny, idiomorficzny, idylliczny, igliczny, ikoniczny, ikonograficzny, ikonologiczny, iluminofoniczny, immunobiologiczny, immunochemiczny, immunologiczny, instrumentologiczny, interwokaliczny, ireniczny, ironiczny, islamiczny, ityfalliczny, izarytmiczny, izocefaliczny, izochroniczny, izofoniczny, izograficzny, izokefaliczny, izomorficzny, izosylabiczny, izotermiczny, izotoniczny, jałowizny, jambiczny, jaskrawizny, jatrogeniczny, jedliczny, joniczny, kadmoorganiczny, kairologiczny, kakofoniczny, kalafoniczny, kaligraficzny, kalotechniczny, kamagraficzny, kamieniczny, kanoniczny, kantowizny, kapliczny, karbochemiczny, karbocykliczny, karcynologiczny, kardiochirurgiczny, kardiograficzny, kardioidograficzny, kardiologiczny, kardiotokograficzny, kariogamiczny, kariologiczny, karmiczny, karpologiczny, kartograficzny, kataboliczny, katadromiczny, katastroficzny, katatoniczny, katatymiczny, katechumeniczny, kenozoiczny, ketonemiczny, kimograficzny, kinematograficzny, kinetograficzny, kinezjologiczny, kinopanoramiczny, kinotechniczny, klaustrofobiczny, klejstogamiczny, klimatograficzny, klimatologiczny, kliniczny, kloniczny, kodykologiczny, koksochemiczny, kołowacizny, komensaliczny, komiczny, konchiologiczny, konchologiczny, koniczny, koprofagiczny, koraniczny, koronarograficzny, koronograficzny, kosmetologiczny, kosmiczny, kosmobiologiczny, kosmochemiczny, kosmogoniczny, kosmograficzny, kosmologiczny, kostiumologiczny, kotwiczny, kraniologiczny, krąglizny, krenologiczny, kriobiologiczny, kriochirurgiczny, kriogeniczny, kriologiczny, krioniczny, kriotechniczny, Kriszny, kryminologiczny, kryniczny, kryptogamiczny, kryptograficzny, kryptokrystaliczny, kryptologiczny, kryptomorficzny, kryptonimiczny, kryptopsychiczny, kryptozoiczny, krystaliczny, krystalochemiczny, krystalograficzny, krzemoorganiczny, krzywiczny, krzywizny, ksenofiliczny, ksenofobiczny, ksenogamiczny, ksenogeniczny, kserofobiczny, kserograficzny, kseromammograficzny, kseromorficzny, kseroradiograficzny, kserotermiczny, ksograficzny, ksylograficzny, kubiczny, kulawizny, kulturologiczny, kwadrofoniczny, kynologiczny, lakoniczny, laryngologiczny, leizny, lekarskotechniczny, leksykograficzny, leksykologiczny, leptosomiczny, letargiczny, leukemiczny, lewizny, lichenologiczny, liczny, limakologiczny, limbiczny, limniczny, limnologiczny, lingwafoniczny, liofiliczny, litograficzny, litologiczny, litoorganiczny, litotomiczny, liturgiczny, lizygeniczny, logarytmiczny, logiczny, loksodromiczny, ludowizny, łatwizny, łogawizny, łokciowizny, łopatologiczny, machiaweliczny, maciczny, magiczny, magmogeniczny, magnetochemiczny, magnetodynamiczny, magnetomechaniczny, magnezoorganiczny, makaroniczny, makiaweliczny, makroekonomiczny, makrofotograficzny, makrograficzny, makrokosmiczny, makrosejsmiczny, makrosocjologiczny, malakologiczny, malakozoologiczny, malizny, mammograficzny, mammologiczny, manograficzny, mapograficzny, mareograficzny, maretermiczny, mariologiczny, marnizny, martyrologiczny, mastologiczny, matronimiczny, mechaniczny, mechanochemiczny, mechanogeniczny, mechatroniczny, mediumiczny, mefistofeliczny, megacykliczny, megatermiczny, melancholiczny, meliczny, mereologiczny, merkantyliczny, mesjaniczny, metaboliczny, metafilozoficzny, metaliczny, metaloceramiczny, metalogiczny, metalograficzny, metaloorganiczny, metalurgiczny, metamorficzny, metamorfogeniczny, metapsychiczny, metapsychologiczny, metempsychiczny, meteorologiczny, meteoropatologiczny, metodologiczny, metonimiczny, metrologiczny, metronomiczny, mezotermiczny, mezotroficzny, mezozoiczny, miasteniczny, mickiewiczologiczny, miedniczny, mielizny, międzyepidemiczny, międzyetniczny, międzykrystaliczny, międzymetaliczny, międzyraciczny, mikologiczny, mikotroficzny, mikrobiologiczny, mikrochemiczny, mikrochirurgiczny, mikroekonomiczny, mikroelektroniczny, mikrofotograficzny, mikrokosmiczny, mikrokrystaliczny, mikrologiczny, mikroradiograficzny, mikrosejsmiczny, mikroskopiczny, mikrosocjologiczny, mikrotechniczny, mikrotektoniczny, mikrotermiczny, mikrotoponimiczny, mikrurgiczny, miksotroficzny, mimiczny, mineralogiczny, minerogeniczny, mioceniczny, miograficzny, miologiczny, miszny, Miszny, mitograficzny, mitologiczny, mizantropiczny, mizofobiczny, mizogamiczny, mizoginiczny, mnemiczny, mnemoniczny, mnemotechniczny, monarchiczny, monepigraficzny, monochromiczny, monofagiczny, monofobiczny, monofoniczny, monoftongiczny, monogamiczny, monogeniczny, monograficzny, monokarpiczny, monokrystaliczny, monologiczny, monomorficzny, monospermiczny, monostroficzny, monostychiczny, monosylabiczny, monotechniczny, monotoniczny, morfemiczny, morfiniczny

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    6 + 6 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.