Rymy do pomyślności

WZORCOWE SŁOWO: DŁUGOŚĆ RYMU: ILOŚĆ LITER OD/DO: ILOŚĆ SYLAB OD/DO:  
Pokaż podobne     Widok listy Widok kolumn
Opcje wyszukiwania
Pokaż podobne
absolutności, abstrakcyjności, absurdalności, achromatyczności, acydofilności, acykliczności, adaptabilności, adaptacyjności, addytywności, adekwatności, adresowalności, aerodynamiczności, aeroelastyczności, aerotyczności, afabularności, afleksyjności, aforystyczności, agamatoploidalności, agenturalności, agitacyjności, agmatoploidalności, agresywności, ahistoryczności, aideologiczności, akceptowalności, akcyjności, aksamitności, aktualności, aktyniczności, aktywności, akuratności, akustyczności, alegoryczności, alinearności, alkaliczności, allopatryczności, alloploidalności, alogiczności, alopatryczności, aloploidalności, alopoliploidalności, alternatywności, aluzyjności, ambiwalentności, amfidiploidalności, amfiploidalności, amfiteatralności, amfoteryczności, amonioteliczności, amoralności, amorficzności, anaboliczności, anachroniczności, anaerobiczności, analityczności, analogiczności, anarchiczności, androginiczności, anegdotyczności, anemiczności, aneuploidalności, anormalności, anormatywności, antyczności, antynomiczności, antypatyczności, antyrodzinności, antyseptyczności, antytetyczności, apartyjności, apatyczności, apodyktyczności, apokaliptyczności, apokryficzności, apolityczności, aprioryczności, arbitralności, archaiczności, areligijności, artystyczności, arystokratyczności, arytmiczności, ascetyczności, asemantyczności, aseptyczności, asertywności, asocjacyjności, asocjatywności, aspołeczności, asymetryczności, asynchroniczności, atoksyczności, atonalności, atrakcyjności, audiowizualności, autentyczności, autobiograficzności, automatyczności, autonomiczności, autoploidalności, autorytarności, autorytatywności, autotematyczności, awaryjności, baczności, bagienności, bajeczności, bajroniczności, balladyczności, banalności, barwności, bezapelacyjności, bezawaryjności, bezbarwności, bezbłędności, bezbolesności, bezbożności, bezbronności, bezbrzeżności, bezceremonialności, bezchmurności, bezcielesności, bezczelności, bezczynności, bezdecyzyjności, bezdenności, bezdogmatyczności, bezdomności, bezduszności, bezdyskusyjności, bezdzietności, bezdźwięczności, bezecności, bezgłośności, bezgraniczności, bezgrzeszności, bezgwiezdności, bezimienności, bezinteresowności, bezkarności, bezkolizyjności, bezkonkurencyjności, bezkresności, bezkrytyczności, bezkształtności, bezładności, bezmelodyjności, bezmierności, bezmyślności, beznadziejności, beznamiętności, bezowocności, bezpartyjności, bezpieczności, bezpłatności, bezpłodności, bezpodstawności, bezpotomności, bezprawności, bezprodukcyjności, bezproduktywności, bezpruderyjności, bezpryncypialności, bezradności, bezrefleksyjności, bezsenności, bezsensowności, bezsilności, bezskuteczności, bezsoczności, bezsporności, bezstronności, bezszumności, bezustanności, bezużyteczności, bezwietrzności, bezwładności, bezwłasnowolności, bezwolności, bezwonności, bezwstydności, bezwzględności, bezzasadności, bezzębności, bezzwłoczności, bezżenności, białkochłonności, bierności, bifunkcyjności, bilateralności, biodostępności, bioekologiczności, bioróżnorodności, bipolarności, bitności, bitonalności, bitumiczności, biurokratyczności, bliskoznaczności, bloczności, błędności, błękitności, błyskawiczności, bogobojności, bolesności, bombastyczności, bramkostrzelności, brunatności, brutalności, brzemienności, bujności, buńczuczności, buraczaności, butności, bytności, bzdurności, całkowalności, celności, cementochłonności, cenności, cenzuralności, ceremonialności, chaotyczności, charytatywności, chemiochłonności, chętności, chimeryczności, chiralności, chłodności, chłonności, chmurności, chromatyczności, chroniczności, chronologiczności, chwiejności, chwytności, chybności, cichobieżności, cielesności, cielności, ciemności, cieniolubności, cienioznośności, ciepłochronności, ciepłoodporności, ciężarności, ciężkostrawności, codzienności, cudaczności, cudności, cudowności, cudzożywności, cykliczności, cyniczności, cytotoksyczności, cytowalności, czarności, czasochłonności, czelności, czerwoności, czołobitności, czujności, czupurności, czworokątności, czynności, czyraczności, czytelności, dalekosiężności, dalekowzroczności, daremności, dawności, dążności, decyzyjności, dedukcyjności, defensywności, definitywności, deiktyczności, deklamacyjności, deklaratywności, dekoracyjności, dekoratywności, delikatności, deminutywności, demokratyczności, demoniczności, despotyczności, destrukcyjności, destruktywności, deszczosiewności, detaliczności, dewizochłonności, diaboliczności, diagności, diatermiczności, diploidalności, długoseryjności, długowieczności, dobitności, dobroczynności, dobroduszności, dobrowolności, doczesności, dogłębności, dogmatyczności, dogodności, dojności, dokładności, dokonaności, doktrynalności, dokumentalności, dokumentarności, domyślności, donośności, dopuszczalności, doraźności, dorodności, dorzeczności, dosadności, dosięgalności, dosłowności, dosłyszalności, dostępności, dostojności, dostrzegalności, doświadczalności, dotykalności, dowodności, dowolności, dozgonności, dożywalności, dożywotności, dramaturgiczności, dramatyczności, drapieżności, drastyczności, drobnolistności, drobności, drogocenności, drożności, drugoroczności, drugorzędności, drukowalności, dufności, durności, duszności, dworności, dwójłomności, dwubarwności, dwudzielności, dwuinstancyjności, dwujęzyczności, dwunożności, dwupartyjności, dwupienności, dwustronności, dwuznaczności, dychawiczności, dychotomiczności, dydaktyczności, dyfuzyjności, dygresyjności, dynamiczności, dynastyczności, dyrektywności, dysfunkcjonalności, dysharmonijności, dyskursywności, dyskusyjności, dyspozycyjności, dystrybutywności, działalności, dziecinności, dziedziczności, dzielności, dziesięciokrotności, dzietności, dziękczynności, dziwaczności, dziwności, dźwięczności, dźwiękochłonności, dźwiękoszczelności, efektowności, efektywności, efemeryczności, egalitarności, egzotermiczności, egzotoksyczności, egzotyczności, ekonomiczności, ekscentryczności, ekskluzywności, ekspansywności, eksplicytności, eksplozywności, ekspresyjności, ekspresywności, ekstatyczności, ekstensjonalności, ekstensywności, eksterytorialności, ekstremalności, ekwipotencjalności, ekwiwalentności, elastyczności, elegijności, elekcyjności, elektronegatywności, elektroujemności, elektryczności, elementarności, eliminacyjności, eliptyczności, elitarności, emblematyczności, emfatyczności, emisyjności, emocjonalności, emotywności, empiryczności, encyklopedyczności, endotermiczności, energiczności, energiochłonności, energochłonności, energooszczędności, enigmatyczności, enklityczności, epizodyczności, ergodyczności, ergonomiczności, erotyczności, erudycyjności, eseistyczności, esencjonalności, estetyczności, eteryczności, etyczności, eurytermiczności, eutroficzności, ewentualności, ewolucyjności, ezoteryczności, fabularności, faktyczności, faktywności, fakultatywności, familiarności, fantastyczności, fantazyjności, farmakogności, fatalności, feralności, ferroelektryczności, fertyczności, fibrylności, figlarności, figuratywności, fikcyjności, fikuśności, filantropijności, filuterności, finezyjności, fitotoksyczności, fizyczności, flegmatyczności, fleksyjności, flotowalności, fonogeniczności, fonologiczności, foremności, formalności, formuliczności, fortunności, fosforyczności, fotoelektryczności, fotogeniczności, fotograficzności, fragmentaryczności, frakcyjności, frekwencyjności, frykatywności, frywolności, fugatywności, funkcjonalności, funkcyjności, galeryjności, gazonośności, genialności, geometryczności, gestyjności, gęstopłynności, gigantyczności, globalności, głośności, gminności, gnuśności, godności, gołosłowności, gonności, gospodarności, gościnności, górnolotności, górności, graficzności, gramatyczności, groźności, grubaśności, gruboskórności, gruntowności, grzeczności, grzeszności, grzybożywności, gustowności, gwałtowności, haniebności, haploidalności, harmoniczności, harmonijności, hartowności, hemizygotyczności, hermetyczności, heroiczności, heterodoksalności, heterogeniczności, hierarchiczności, hieratyczności, higieniczności, higroskopijności, hiperboliczności, hiperpoprawności, hipokorystyczności, hipotetyczności, historyczności, hojności, homogeniczności, homonimiczności, homozygotyczności, honoryfikatywności, horyzontalności, humanitarności, humorystyczności, idealności, idempotentności, identyczności, idiomatyczności, idiotyczności, idylliczności, ilokrotności, ilustracyjności, ilustratywności, iluzoryczności, iluzyjności, imienności, immanentności, immunogenności, immunoreaktywności, imperatywności, importochłonności, impresyjności, improwizacyjności, impulsywności, inadaptabilności, inchoatywności, incydentalności, indukcyjności, indyferentności, indywidualności, inercyjności, infantylności, informacyjności, inicjalności, inicjatywności, innoplemienności, inności, innowacyjności, inscenizacyjności, instancyjności, instynktowności, instytucjonalności, integralności, inteligibilności, intencjonalności, intensjonalności, intensywności, interakcyjności, interaktywności, interesowności, intersubiektywności, intertekstualności, intratności, intuicyjności, intymności, inwariantności, inwazyjności, inwencyjności, inwestochłonności, irracjonalności, istności, istotności, iteratywności, izolacyjności, izostrukturalności, jajorodności, jajożyworodności, jarmarczności, jasności, jawności, jednobarwności, jednobieżności, jednoczesności, jednodzietności, jednojęzyczności, jednokładności, jednokreślności, jednokrotności, jednokształtności, jednomyślności, jednooczności, jednopartyjności, jednopienności, jednoręczności, jednorodności, jednostajności, jednostronności, jedności, jednoznaczności, jednożerności, jedyności, jeziorności, jędrności, jodochwytności, jowialności, juczności, jurności, kadencyjności, kaloryczności, kameralności, kamienności, kancelaryjności, kancerogenności, kanoniczności, kapilarności, kapitałochłonności, kapryśności, karalności, kardynalności, karkołomności, karności, kartometryczności, karygodności, karykaturalności, katastroficzności, kategoryczności, kauzalności, kierowalności, kinetyczności, klarowności, klasyczności, klepalności, koalicyjności, koherentności, kokieteryjności, kolegialności, kolejności, kolektywności, kolinearności, kolizyjności, koloidalności, kolokwialności, kolosalności, komercjalności, komercyjności, komiczności, kompatybilności, kompetencyjności, kompetentności, kompilacyjności, komplementarności, kompletności, komunalności, komunikatywności, komunikowalności, komutatywności, koncepcyjności, konduktywności, konfesyjności, konfidencjonalności, konfliktogenności, kongenialności, konieczności, koniunkturalności, konkretności, konkurencyjności, konsekutywności, konsekwentności, konserwatywności, konspiracyjności, konstruktywności, konstytucyjności, konsumpcyjności, kontemplacyjności, kontradyktoryjności, kontrowersyjności, konwencjonalności, kordialności, korności, korozyjności, korporacyjności, korpuskularności, kostyczności, koszerności, kosztowności, koteryjności, kowalencyjności, kowalentności, kowalności, krajalności, kreacyjności, kreatywności, krnąbrności, krotności, krótkoseryjności, krótkowieczności, krótkowzroczności, kruszności, krwiopijności, kryminalności, kryminogenności, krystaliczności, krytyczności, kształtności, kujności, kulturalności, kunsztowności, kuriozalności, kurtuazyjności, kwasoodporności, kwaśności, labilności, lakoniczności, lapidarności, legalności, legendarności, lejności, lekkomyślności, lekkostrawności, lekooporności, lekozależności, lenności, letalności, leworęczności, lewoskrętności, liberalności, liczebności, liczności, linearności, linijności, lipności, liryczności, literalności, logiczności, lojalności, lokalności, loteryjności, lotności, lubieżności, ludności, ludyczności, lukratywności, lutowności, luźności, ładowności, łagodności, łatwopalności, łatwowierności, łączności, łowności, machinalności, mafijności, magiczności, magnetyczności, majestatyczności, majętności, makabryczności, małoduszności, małodzietności, małoletności, małomowności, małomówności, małorolności, maniakalności, manieryczności, marginalności, markotności, marności, masywności, matematyczności, materialności, materiałochłonności, matrykalności, matrylinearności, matrylokalności, mączności, mechaniczności, medialności, melancholijności, melioratywności, melodramatyczności, melodyczności, melodyjności, mentalności, metafizyczności, metaforyczności, metaliczności, metodyczności, metroseksualności, metryczności, męskożywotności, mętności, mężności, miarodajności, miedzianości, mierności, mierzalności, mięsności, mięsożerności, mikotroficzności, mikropłatności, mikrospołeczności, miłosierności, mimowolności, minispołeczności, minoderyjności, miodności, miododajności, miodopłynności, misterności, mistyczności, mitologiczności, mityczności, mizerności, mleczności, mnożności, mobilności, mocarności, modalności, molalności, molarności, momentalności, monarchiczności, monochromatyczności, monolityczności, monopartyjności, monosylabiczności, monotematyczności, monotoniczności, monotonności, monstrualności, monumentalności, moralności, motoryczności, możności, mroczności, mrozoodporności, mroźności, mrówkolubności, multifraktalności, multimedialności, municypalności, muskularności, muszności, muzyczności, muzykalności, mylności, nabożności, nachalności, nacjonalności, nadczynności, nadkwaśności, nadładowności, nadmierności, nadnaturalności, nadobności, nadplastyczności, nadpłynności, nadprzyrodzoności, nadrealności, nadrzędności, nadsprawności, nadsterowności, nadtarczyczności, nadumieralności, nadwzroczności, nadzwyczajności, naganności, nagminności, naiwności, najemności, należności, namacalności, namiętności, namolności, naoczności, naprzemienności, napuszoności, narracyjności, naruszalności, nastawności, następowalności, natrętności, naturalności, nawietrzności, negatywności, neomisteryjności, neurotyczności, neutralności, nieadekwatności, nieagresywności, nieaktualności, nieaktywności, nieakuratności, nieambitności, nieapetyczności, nieartystyczności, nieatrakcyjności, nieautentyczności, niebaczności, niebagatelności, niebanalności, niebezpieczności, niebolesności, niebotyczności, niebytności, niecelności, niecenzuralności, niechlubności, niechlujności, niechwalebności, niechybności, niecielesności, niecności, niecodzienności, niecykliczności, nieczynności, nieczytelności, niedawności, niedelikatności, niedemokratyczności, niedialektyczności, niedobrowolności, niedoczynności, niedogodności, niedokładności, niedokonaności, niedokwaśności, niedołężności, niedomykalności, niedomyślności, niedookreśloności, niedopuszczalności, niedoręczalności, niedorzeczności, niedosiężności, niedostateczności, niedostępności, niedostrzegalności, niedotykalności, niedramatyczności, niedrożności, niedwuznaczności, niedyplomatyczności, nieefektowności, nieefektywności, nieekonomiczności, nieelastyczności, nieenergiczności, nieestetyczności, nieetyczności, niefartowności, niefiguratywności, nieforemności, nieformalności, niefortunności, niefunkcjonalności, niegodności, niegospodarności, niegościnności, niegramatyczności, niegroźności, niegruntowności, niegrzeczności, niegustowności, nieharmoniczności, nieharmonijności, nieheroiczności, niehigieniczności, niehigroskopijności, niehistoryczności, niehomogeniczności, niehumanitarności, nieidentyczności, nieintensywności, nieistotności, niejadalności, niejasności, niejawności, niejednoczesności, niejednokrotności, niejednomyślności, niejednorodności, niejednostajności, niejednostronności, niejednoznaczności, niekanoniczności, niekaralności, niekarności, nieklarowności, nieklasyczności, niekomercjalności, niekompatybilności, niekompetentności, niekompletności, niekomunikatywności, niekonieczności, niekonkretności, niekonstytucyjności, niekorzystności, niekosztowności, niekowalności, niekształtności, niekulturalności, niekunsztowności, niekwaśności, nielegalności, nieliczności, nielogiczności, nielojalności, niemagnetyczności, niemajętności, niematerialności, niemelodyjności, niemetaliczności, niemetodyczności, niemetryczności, niemiarodajności, niemierzalności, niemiłosierności, niemobilności, niemoralności, niemożebności, niemożności, niemuzykalności, nienadaremności, nienadzwyczajności, nienaganności, nienamacalności, nienaruszalności, nienastawialności, nienatrętności, nienaturalności, nienawistności, nienazywalności, nienormalności, nienormatywności, nienowoczesności, nieobecności, nieobiektywności, nieobliczalności, nieobojętności, nieobopólności, nieobronności, nieobrotności, nieobszerności, nieobyczajności, nieodczuwalności, nieoddzielności, nieodkształcalności, nieodłączności, nieodmienności, nieodnawialności, nieodpłatności, nieodporności, nieodrodności, nieodwołalności, nieodwracalności, nieodzowności, nieoficjalności, nieoględności, nieograniczoności, nieokreśloności, nieomylności, nieopatrzności, nieoperacyjności, nieopłacalności, nieortograficzności, nieoryginalności, nieosiągalności, nieostrożności, nieoszczędności, nieoznaczoności, niepakowności, niepalatalności, niepalności, nieparlamentarności, niepartyjności, niepedagogiczności, niepełnoletności, niepełnopoprawności, niepełnoprawności, niepełnosprawności, niepełności, nieperiodyczności, niepewności, niepierwotności, niepilności, niepiśmienności, nieplatoniczności, niepłatności, niepłodności, niepłonności, niepłynności, niepobożności, niepochlebności, niepochopności, niepoczytalności, niepoczytności, niepodatności, niepodważalności, niepodzielności, niepoetyczności, niepojętności, niepokalaności, niepokaźności, niepokonalności, niepokorności, niepokupności, niepolityczności, niepołączalności, niepomierności, niepomyślności, nieponętności, niepopłatności, niepoprawności, niepopularności, nieporadności, nieporęczności, nieporównywalności, niepospieszności, niepostrzegalności, niepośpieszności, niepotrzebności, niepowabności, niepoważności, niepowierzchowności, niepowszechności, niepowtarzalności, niepozbywalności, niepoznawalności, niepozorności, niepożyteczności, niepraktyczności, nieprawności, nieprawomocności, nieprawomyślności, niepraworządności, nieprawowierności, nieprecyzyjności, nieproduktywności, nieprofesjonalności, nieprzebaczalności, nieprzeciętności, nieprzedawnialności, nieprzejezdności, nieprzekazywalności, nieprzekładalności, nieprzekraczalności, nieprzekupności, nieprzeliczalności, nieprzemakalności, nieprzemijalności, nieprzenikalności, nieprzeniknioności, nieprzewidywalności, nieprzezorności, nieprzychylności, nieprzydatności, nieprzyjemności, nieprzystawalności, nieprzystępności, nieprzystojności, nieprzytomności, nieprzytulności, nieprzywiedlności, niepubliczności, niepunktualności, nieracjonalności, nierdzewności, nierealistyczności, nierealności, niereformowalności, nieregularności, niereligijności, nierentowności, nierodzinności, nieromantyczności, nierozdzielności, nierozerwalności, nierozkładalności, nierozłączalności, nierozłączności, nierozmowności, nierozmyślności, nierozpoznawalności, nierozpuszczalności, nierozróżnialności, nierozsądności, nierozstrzygalności, nieroztropności, nierozumności, nierozważności, nierozwiązalności, nierozwiązywalności, nierównoboczności, nierównoczesności, nierównomierności, nierównorzędności, nierówności, nierównoważności, nierygorystyczności, nierytmiczności, nierzetelności, niesamodzielności, niesamoistności, niesamolubności, niesamożywności, niesceniczności, nieschematyczności, nieschludności, niesentymentalności, niesforności, nieskalaności, nieskazitelności, nieskażoności, nieskładności, nieskłonności, nieskończoności, nieskracalności, nieskromności, nieskuteczności, niesłowności, niesłuszności, niesłyszalności, niesolidarności, niesolidności, niesonorności, niespawalności, niespieralności, niespieszności, niespłacalności, niespokojności, niespołeczności, niespójności, niesprawdzalności, niesprawności, niesprowadzalności, niesprzeczności, niesprzedajności, niestabilności, niestaranności, niestateczności, niestosowności, niestrawności, niestroficzności, niestrudzoności, niesubiektywności, niesumienności, niesylabiczności, niesymetryczności, niesympatyczności, niesystematyczności, nieszczególności, nieszczelności, nieszlachetności, nieściągalności, nieścieralności, nieśmiertelności, nieśności, nieśpieszności, nieświąteczności, nieświetności, nietaktowności, nietechniczności, nietematyczności, nietoksyczności, nietolerancyjności, nietradycyjności, nietrafności, nietragiczności, nietykalności, nieuchronności, nieuchwytności, nieuczynności, nieudaczności, nieudatności, nieudolności, nieufności, nieukładności, nieuleczalności, nieumiejętności, nieumyślności, nieuniknioności, nieurodzajności, nieustawności, nieustraszoności, nieusuwalności, nieużyteczności, nieużywalności, nieważności, niewczesności, niewdzięczności, niewiarogodności, niewiarygodności, niewidoczności, niewidzialności, niewielokrotności, niewierności, niewinności, niewładności, niewłasnowolności, niewłączalności, niewprawności, niewspółczesności, niewspółmierności, niewspółrzędności, niewybredności, niewyczuwalności, niewydajności, niewydolności, niewykonalności, niewykrywalności, niewykwintności, niewyłączności, niewymawialności, niewymienialności, niewymienności, niewymierności, niewymierzalności, niewymuszalności, niewymuszoności, niewyobrażalności, niewypłacalności, niewyrażalności, niewystarczalności, niewysuwalności, niewytłumaczalności, niewytrawności, niewytworności, niewywłaszczalności, niewywrotności, niewyzbywalności, niewyznaczalności, niewzruszalności, niewzruszoności, niezachłanności, niezależności, niezamężności, niezamożności, niezaradności, niezasadności, niezasobności, niezastąpioności, niezastosowalności, niezatapialności, niezauważalności, niezawodności, niezbędności, niezbieżności, niezborności, niezbywalności, niezdarności, niezdatności, niezdolności, niezgodności, niezgrabności, nieziszczalności, niezliczoności, niezłomności, niezłożoności, niezmienności, niezmierności, niezmierzoności, niezmywalności, nieznaczności, niezniszczalności, nieznośności, niezręczności, niezupełności, niezwłoczności, niezwrotności, niezwyciężalności, niezwyciężoności, niezwyczajności, niezyskowności, nieżeglowności, nieżywotności, nikczemności, nonsensowności, normalności, normatywności, nośności, nowoczesności, nowożytności, nudności, obciążalności, obcopylności, obecności, obiektywności, obieralności, obleśności, obliczalności, obligatoryjności, oboczności, obojętności, obopólności, obosieczności, obowiązywalności, obrabialności, obronności, obrotności, obsceniczności, obserwowalności, obsesyjności, obszerności, oburęczności, obyczajności, ochronności, odbojności, odczuwalności, odkształcalności, odmienności, odparowalności, odpłatności, odporności, odpowiedzialności, odpuszczalności, odrębności, odsączalności, odświętności, odtwarzalności, odwieczności, odwołalności, odwoływalności, odwracalności, odwrotności, odziedziczalności, ofensywności, ofiarności, oficjalności, oglądalności, oględności, ognioodporności, ognioszczelności, ogólności, ograniczoności, okazjonalności, okoliczności, określoności, okropności, okrutności, oksytoniczności, omylności, opaczności, opatrzności, opcjonalności, operacyjności, operatywności, opisywalności, opłacalności, oporności, opozycyjności, opresyjności, optymalności, ordynarności, orgiastyczności, ortochromatyczności, ortodoksyjności, ortogonalności, oryginalności, oscylacyjności, osiągalności, osobności, ostateczności, ostentacyjności, ostrożności, oszczędności, owadopylności, owalności, owocności, ozdobności, ówczesności, pakowności, palatalności, palcochodności, paliwochłonności, palności, panchromatyczności, panoramiczności, paraboliczności, paradności, paradoksalności, paralelności, parcjalności, parności, paroksytoniczności, partyjności, parzystokopytności, pasywności, patetyczności, patogeniczności, patologiczności, patriarchalności, patronimiczności, pazerności, pedantyczności, pejoratywności, pełnoletności, pełnoprawności, pełności, pentaploidalności, perceptywności, perfekcyjności, perfektywności, periodyczności, perseweracyjności, perspektywiczności, perwersyjności, peryferyczności, peryferyjności, pesymistyczności, pewności, pieprzności, pierwotności, piezoelektryczności, piezoprzewodności, pięciokrotności, piękności, pikantności, pilności, pindaryczności, piramidalności, piroelektryczności, piśmienności, plastyczności, plemienności, plenności, płacochłonności, płatności, płodności, płomienności, płonności, płynności, pływalności, pobieżności, pobożności, pochłanialności, pochmurności, pochodności, pochopności, pocieszności, poczwarności, poczytalności, poczytności, podatności, podniebienności, podporności, podrzędności, podsądności, podsiąkalności, podsterowności, podstępności, podwładności, podwójności, podzielności, poetyczności, pogodności, pojemności, pojętności, pojmowalności, pokaźności, pokątności, pokorności, pokraczności, pokrewności, pokrętności, pokupności, polarności, polaryzowalności, polemiczności, polerowności, policentryczności, polichóralności, polidyspersyjności, polifiletyczności, polifoniczności, polifunkcyjności, poliploidalności, politonalności, polityczności, polubowności, połowiczności, pompatyczności, pomroczności, pomylności, pomyślności, ponadhistoryczności, ponadnormatywności, ponadpartyjności, ponadprzeciętności, ponętności, ponowoczesności, poprawności, popularności, poręczności, porównywalności, porządności, posesywności, posępności, postawności, postrzegalności, postulatywności, poszczególności, pośpieszności, potencjalności, potoczności, potomności, potrójności, potrzebności, potulności, potwierdzalności, potworności, poufności, powabności, powierzchowności, powietrzności, powiewności, powinności, powolności, powszechności, powtarzalności, poznawalności, pozorności, pozycyjności, pozytywności, pożyteczności, pożywności, półaktywności, półchromatyczności, półcielesności, półciemności, półcywilności, półdemokratyczności, półdziecinności, półelastyczności, półeliptyczności, półfantastyczności, półfeudalności, półgłośności, półintensywności, półjawności, półlegalności, półoficjalności, półowalności, półpełności, półplastyczności, półpłynności, półprofesjonalności, półprywatności, półprzytomności, półrealistyczności, półsyntetyczności, półszczelności, półszlachetności, półsztywności, półtajności, półtorakrotności, późności, pracochłonności, pradawności, pragmatyczności, prajedności, praktyczności, praludności, prasowalności, prawdomówności, prawności, prawomocności, prawomyślności, praworęczności, praworządności, prawoskrętności, prawowierności, prądochłonności, prądolubności, precyzyjności, pretensjonalności, prężności, problematyczności, produkcyjności, produktywności, progności, progresywności, proklityczności, promieniooporności, promienności, proporcjonalności, prospektywności, prospołeczności, prostobieżności, prostoduszności, prostokątności, prostolinijności, prośności, protekcjonalności, protekcyjności, protokolarności, protokólarności, prowincjonalności, prowizoryczności, prowokacyjności, prozaiczności, próżności, pruderyjności, prymarności, prymitywności, pryncypialności, prywatności, przaśności, przechowalności, przeciążalności, przeciętności, przeciwbieżności, przeciwności, przeciwprężności, przeciwstawności, przeciwzwrotności, przedajności, przedprątności, przedsłupności, przedwczesności, przedziwności, przejezdności, przejeżdżalności, przekazywalności, przekładalności, przekorności, przekształcalności, przekupności, przelotności, przemakalności, przemienności, przemijalności, przemyślności, przenikalności, przenośności, przepastności, przepływności, przepuszczalności, przeróżności, przerywalności, przerzutności, przesadności, przesączalności, przesądności, przestępności, przestronności, przestrzenności, przesuwalności, przesuwności, przesycalności, przesyłalności, przeszczepialności, przeświecalności, przewidywalności, przewielebności, przewiewności, przewodności, przewoźności, przewrotności, przezorności, przeżywalności, przędności, przychylności, przyczepności, przydatności, przygodności, przyjazności, przyjemności, przykładności, przylepności, przymilności, przynależności, przypuszczalności, przyrodzoności, przystawalności, przystępności, przystojności, przystosowalności, przyswajalności, przytomności, przytulności, przywiedlności, przyziemności, pseudoklasyczności, psychiczności, psychodiagności, publicystyczności, publiczności, pulchności, punktualności, pustynności, pyszności, rachityczności, racjonalności, radioaktywności, radiołączności, radiotoksyczności, radykalności, rapsodyczności, raźności, rdzenności, reakcyjności, reaktywności, realności, receptywności, recesywności, refleksyjności, refleksywności, reformowalności, regionalności, regularności, relacyjności, relatywności, relewantności, religijności, rentowności, repetycyjności, represyjności, reprezentacyjności, reprezentatywności, retencyjności, retoryczności, retrospektywności, rewelacyjności, rewolucyjności, rezolutności, rezystywności, rębności, rodności, rodzinności, romantyczności, roślinności, roślinożerności, rośności, rozbieżności, rozcieńczalności, rozdzielności, rozerwalności, rozkładalności, rozkruszalności, rozlewności, rozliczności, rozłączności, rozmowności, rozmyślności, rozporządzalności, rozpoznawalności, rozprężności, rozpustności, rozpuszczalności, rozróżnialności, rozrzutności, rozstrzygalności, rozszczepialności, rozszerzalności, roztropności, rozumności, rozwiązalności, rozwiązywalności, rozwijalności, równoboczności, równoczesności, równokątności, równokształtności, równoliczności, równomierności, równoprawności, równorzędności, równości, równoważności, równoznaczności, różnobarwności, różnojęzyczności, różnokształtności, różnolistności, różnorodności, różnostronności, różności, różnoznaczności, rubaszności, rudymentarności, rustykalności, rygorystyczności, rytmiczności, rytmoidyczności, ryzykowności, rzadkopłynności, rządności, rzetelności, rzewności, rzutności, sakralności, samobezpłodności, samoczepności, samodzielności, samohamowności, samohartowności, samoindukcyjności, samoistności, samolubności, samonastawności, samoniezgodności, samoopłacalności, samopłodności, samopłonności, samoprzylepności, samopylności, samorodności, samorządności, samorzutności, samosiewności, samosłyszalności, samostateczności, samosterowności, samosterylności, samotności, samowolności, samowystarczalności, samozapalności, samozerwalności, samozgodności, samożywności, satyryczności, sceniczności, sceptyczności, schematyczności, schludności, sejsmiczności, sejsmoodporności, sekretności, seksowności, seksualności, selektywności, seminaryjności, senności, sensacyjności, sensowności, sensualności, sentencjonalności, sentymentalności, serdeczności, seryjności, siermiężności, siności, skalowalności, skandaliczności, skąpożywności, składności, skłonności, skoczności, skończoności, skrajności, skrawalności, skrawności, skręcalności, skrętności, skromności, skrupulatności, skrytopylności, skrzętności, skuteczności, słoneczności, słoności, słowności, słuchalności, słuszności, służebności, słyszalności, smaczności, smarności, smarowności, smętności, solenności, Solidarności, solidarności, solidności, spawalności, specjalności, specyficzności, spektakularności, spekulatywności, spiekalności, spiralności, spławności, spływności, społeczności, spontaniczności, sporadyczności, sporności, sposobności, spójności, sprawdzalności, sprawności, sprośności, sprowadzalności, sprzeczności, sprzedajności, stabilności, stadialności, stalochłonności, stałocieplności, staranności, starczowzroczności, starodawności, starożytności, stateczności, statyczności, stereofoniczności, sterowalności, sterowności, sterylności, stokrotności, stołeczności, stopniowalności, stopochodności, stosowalności, stosowności, straszności, stratności, strawności, stresogenności, stroficzności, strojności, stronności, studyjności, styczności, subiektywności, substancjalności, subsydiarności, subtelności, sugestywności, sukcesyjności, sukcesywności, sumienności, sumowalności, superaktywności, supernowoczesności, surowcochłonności, suspensywności, suwerenności, sylabiczności, sylabotoniczności, symboliczności, symetryczności, symfoniczności, sympatryczności, sympatyczności, symultaniczności, synchroniczności, synkretyczności, synonimiczności, syntetyczności, systematyczności, sytności, sytuacyjności, szczególności, szczelności, szczenności, szkaradności, szlachetności, sztuczności, sztywności, szybkobieżności, szybkostrzelności, szykowności, ściągalności, ścieralności, ślamazarności, śliczności, śmiertelności, śmieszności, śnieżności, śpiewności, średniowieczności, światłolubności, światłoodporności, światłoszczelności, świetności, tajności, tandetności, taneczności, tautologiczności, teatralności, technologiczności, tekstualności, telegeniczności, telełączności, telewizyjności, tematyczności, temperamentności, tendencyjności, tentatywności, terenochłonności, termoelektryczności, termoizolacyjności, tetraploidalności, tetryczności, tęskności, tłoczności, tłumienności, toksyczności, tolerancyjności, tonalności, toporności, totalności, tradycjonalności, tradycyjności, trafności, tragiczności, trakcyjności, transcendentalności, transcendentności, transparentności, tranzytywności, trawożerności, triploidalności, trójdzielności, trójjedności, trójlojalności, trójpienności, trudności, tryboelektryczności, trywialności, trzeciorzędności, trzykrotności, tubalności, tysiąckrotności, tysiącletności, tytaniczności, tytularności, uboczności, uchwytności, ucieszności, uczoności, uczynności, udarności, udatności, udolności, udzielności, ufności, ujemności, układności, uleczalności, ulotności, ultranowoczesności, ultrastabilności, ułomności, ułudności, umiejętności, umieralności, umowności, umyślności, unikalności, unilateralności, uniwersalności, uniżoności, upiorności, upływności, urabialności, urodzajności, usłużności, ustawiczności, ustawności, ustności, ustronności, utlenialności, utopijności, utwardzalności, utylitarności, użyteczności, używalności, waleczności, walencyjności, wariacyjności, warowności, wasalności, wazoaktywności, ważności, wchłanialności, wciórności, wczesności, wdzięczności, wegetatywności, wertykalności, weryfikowalności, węglonośności, wgłębności, wiarogodności, wiarygodności, wiatropylności, wiatrosiewności, widoczności, widzialności, wieczności, wielebności, wielkoduszności, wielmożności, wielobarwności, wielodzietności, wieloetniczności, wielofunkcyjności, wielojęzyczności, wielokrotności, wielokształtności, wielomówności, wielopartyjności, wielordzenności, wielorodności, wielosłowności, wielostronności, wielościenności, wielotonalności, wielowładności, wieloznaczności, wielożerności, wierności, wierzytelności, wietrzności, wilgotności, wirtualności, witalności, wizualności, wizyjności, własnoręczności, własności, wnętrzności, wodności, wodochłonności, wodonośności, wodoodporności, wodooszczędności, wodopylności, wodosiewności, wodoszczelności, wolitywności, wolnomyślności, wolności, wonności, wódeczności, wprawności, wredności, wspaniałomyślności, wspólności, współbieżności, współbytności, współczesności, współdźwięczności, współistotności, współmierności, współobecności, współplemienności, współrzędności, współwłasności, współzależności, współzbieżności, współzmienności, wsteczności, wsysalności, wszechobecności, wszechstronności, wszeteczności, wszystkożerności, wtórności, wulgarności, wybieralności, wybitności, wyborności, wybredności, wychowalności, wyczuwalności, wyćwiczalności, wydajności, wydatności, wydolności, wykonalności, wykonywalności, wykrętności, wykrywalności, wykwintności, wyleczalności, wylewności, wyłączności, wymagalności, wymienialności, wymienności, wymieralności, wymierności, wymowności, wymuszoności, wymyślności, wyobrażalności, wypiteczności, wypłacalności, wyporności, wyraźności, wyrażalności, wystarczalności, wystawności, występności, wysuwalności, wyszukaności, wytrawności, wytworności, wywrotności, wyznaczalności, wzajemności, wzbogacalności, wzbudności, względności, wzmocności, wzruszalności, zabawności, zabobonności, zachłanności, zachorowalności, zaciszności, zacności, zaczepności, zadziorności, zakażalności, zależności, zalotności, zamienności, zamożności, zaoczności, zapadalności, zapalności, zapasochłonności, zapłonności, zaradności, zasadności, zaskarżalności, zasobności, zastępowalności, zastosowalności, zatapialności, zawieralności, zawieszalności, zawietrzności, zawodności, zawrotności, zażywności, zbawienności, zbędności, zbieżności, zborności, zbożochłonności, zbyteczności, zbytkowności, zbywalności, zdatności, zdolności, zdrowotności, zdrożności, zestawialności, zeszłowieczności, zewnętrzności, zgodności, zgrabności, zgrzebności, zgrzewalności, zgubności, zieloności, zimoodporności, ziszczalności, zlewności, złożoności, złudności, zmiennocieplności, zmiennokształtności, zmienności, zmyślności, zmywalności, znaczności, znamienności, zniszczalności, zręczności, zrywności, zrzędności, zupełności, zwierzchności, zwiewności, zwilżalności, zwinności, zwrotności, zwyczajności, zyskowności, źrebności, żałosności, żarłoczności, żaroodporności, żeglowności, życiodajności, żywiczności, żywności, żyworodności, żywotności, żyzności
Widok kolumn Widok listy
absolutności abstrakcyjności absurdalności achromatyczności acydofilności acykliczności adaptabilności adaptacyjności addytywności adekwatności adresowalności aerodynamiczności aeroelastyczności aerotyczności afabularności afleksyjności aforystyczności agamatoploidalności agenturalności agitacyjności agmatoploidalności agresywności ahistoryczności aideologiczności akceptowalności akcyjności aksamitności aktualności aktyniczności aktywności akuratności akustyczności alegoryczności alinearności alkaliczności allopatryczności alloploidalności alogiczności alopatryczności aloploidalności alopoliploidalności alternatywności aluzyjności ambiwalentności amfidiploidalności amfiploidalności amfiteatralności amfoteryczności amonioteliczności amoralności amorficzności anaboliczności anachroniczności anaerobiczności analityczności analogiczności anarchiczności androginiczności anegdotyczności anemiczności aneuploidalności anormalności anormatywności antyczności antynomiczności antypatyczności antyrodzinności antyseptyczności antytetyczności apartyjności apatyczności apodyktyczności apokaliptyczności apokryficzności apolityczności aprioryczności arbitralności archaiczności areligijności artystyczności arystokratyczności arytmiczności ascetyczności asemantyczności aseptyczności asertywności asocjacyjności asocjatywności aspołeczności asymetryczności asynchroniczności atoksyczności atonalności atrakcyjności audiowizualności autentyczności autobiograficzności automatyczności autonomiczności autoploidalności autorytarności autorytatywności autotematyczności awaryjności baczności bagienności bajeczności bajroniczności balladyczności banalności barwności bezapelacyjności bezawaryjności bezbarwności bezbłędności bezbolesności bezbożności bezbronności bezbrzeżności bezceremonialności bezchmurności bezcielesności bezczelności bezczynności bezdecyzyjności bezdenności bezdogmatyczności bezdomności bezduszności bezdyskusyjności bezdzietności bezdźwięczności bezecności bezgłośności bezgraniczności bezgrzeszności bezgwiezdności bezimienności bezinteresowności bezkarności bezkolizyjności bezkonkurencyjności bezkresności bezkrytyczności bezkształtności bezładności bezmelodyjności bezmierności bezmyślności beznadziejności beznamiętności bezowocności bezpartyjności bezpieczności bezpłatności bezpłodności bezpodstawności bezpotomności bezprawności bezprodukcyjności bezproduktywności bezpruderyjności bezpryncypialności bezradności bezrefleksyjności bezsenności bezsensowności bezsilności bezskuteczności bezsoczności bezsporności bezstronności bezszumności bezustanności bezużyteczności bezwietrzności bezwładności bezwłasnowolności bezwolności bezwonności bezwstydności bezwzględności bezzasadności bezzębności bezzwłoczności bezżenności białkochłonności bierności bifunkcyjności bilateralności biodostępności bioekologiczności bioróżnorodności bipolarności bitności bitonalności bitumiczności biurokratyczności bliskoznaczności bloczności błędności błękitności błyskawiczności bogobojności bolesności bombastyczności bramkostrzelności brunatności brutalności brzemienności bujności buńczuczności buraczaności butności bytności bzdurności całkowalności celności cementochłonności cenności cenzuralności ceremonialności chaotyczności charytatywności chemiochłonności chętności chimeryczności chiralności chłodności chłonności chmurności chromatyczności chroniczności chronologiczności chwiejności chwytności chybności cichobieżności cielesności cielności ciemności cieniolubności cienioznośności ciepłochronności ciepłoodporności ciężarności ciężkostrawności codzienności cudaczności cudności cudowności cudzożywności cykliczności cyniczności cytotoksyczności cytowalności czarności czasochłonności czelności czerwoności czołobitności czujności czupurności czworokątności czynności czyraczności czytelności dalekosiężności dalekowzroczności daremności dawności dążności decyzyjności dedukcyjności defensywności definitywności deiktyczności deklamacyjności deklaratywności dekoracyjności dekoratywności delikatności deminutywności demokratyczności demoniczności despotyczności destrukcyjności destruktywności deszczosiewności detaliczności dewizochłonności diaboliczności diagności diatermiczności diploidalności długoseryjności długowieczności dobitności dobroczynności dobroduszności dobrowolności doczesności dogłębności dogmatyczności dogodności dojności dokładności dokonaności doktrynalności dokumentalności dokumentarności domyślności donośności dopuszczalności doraźności dorodności dorzeczności dosadności dosięgalności dosłowności dosłyszalności dostępności dostojności dostrzegalności doświadczalności dotykalności dowodności dowolności dozgonności dożywalności dożywotności dramaturgiczności dramatyczności drapieżności drastyczności drobnolistności drobności drogocenności drożności drugoroczności drugorzędności drukowalności dufności durności duszności dworności dwójłomności dwubarwności dwudzielności dwuinstancyjności dwujęzyczności dwunożności dwupartyjności dwupienności dwustronności dwuznaczności dychawiczności dychotomiczności dydaktyczności dyfuzyjności dygresyjności dynamiczności dynastyczności dyrektywności dysfunkcjonalności dysharmonijności dyskursywności dyskusyjności dyspozycyjności dystrybutywności działalności dziecinności dziedziczności dzielności dziesięciokrotności dzietności dziękczynności dziwaczności dziwności dźwięczności dźwiękochłonności dźwiękoszczelności efektowności efektywności efemeryczności egalitarności egzotermiczności egzotoksyczności egzotyczności ekonomiczności ekscentryczności ekskluzywności ekspansywności eksplicytności eksplozywności ekspresyjności ekspresywności ekstatyczności ekstensjonalności ekstensywności eksterytorialności ekstremalności ekwipotencjalności ekwiwalentności elastyczności elegijności elekcyjności elektronegatywności elektroujemności elektryczności elementarności eliminacyjności eliptyczności elitarności emblematyczności emfatyczności emisyjności emocjonalności emotywności empiryczności encyklopedyczności endotermiczności energiczności energiochłonności energochłonności energooszczędności enigmatyczności enklityczności epizodyczności ergodyczności ergonomiczności erotyczności erudycyjności eseistyczności esencjonalności estetyczności eteryczności etyczności eurytermiczności eutroficzności ewentualności ewolucyjności ezoteryczności fabularności faktyczności faktywności fakultatywności familiarności fantastyczności fantazyjności farmakogności fatalności feralności ferroelektryczności fertyczności fibrylności figlarności figuratywności fikcyjności fikuśności filantropijności filuterności finezyjności fitotoksyczności fizyczności flegmatyczności fleksyjności flotowalności fonogeniczności fonologiczności foremności formalności formuliczności fortunności fosforyczności fotoelektryczności fotogeniczności fotograficzności fragmentaryczności frakcyjności frekwencyjności frykatywności frywolności fugatywności funkcjonalności funkcyjności galeryjności gazonośności genialności geometryczności gestyjności gęstopłynności gigantyczności globalności głośności gminności gnuśności godności gołosłowności gonności gospodarności gościnności górnolotności górności graficzności gramatyczności groźności grubaśności gruboskórności gruntowności grzeczności grzeszności grzybożywności gustowności gwałtowności haniebności haploidalności harmoniczności harmonijności hartowności hemizygotyczności hermetyczności heroiczności heterodoksalności heterogeniczności hierarchiczności hieratyczności higieniczności higroskopijności hiperboliczności hiperpoprawności hipokorystyczności hipotetyczności historyczności hojności homogeniczności homonimiczności homozygotyczności honoryfikatywności horyzontalności humanitarności humorystyczności idealności idempotentności identyczności idiomatyczności idiotyczności idylliczności ilokrotności ilustracyjności ilustratywności iluzoryczności iluzyjności imienności immanentności immunogenności immunoreaktywności imperatywności importochłonności impresyjności improwizacyjności impulsywności inadaptabilności inchoatywności incydentalności indukcyjności indyferentności indywidualności inercyjności infantylności informacyjności inicjalności inicjatywności innoplemienności inności innowacyjności inscenizacyjności instancyjności instynktowności instytucjonalności integralności inteligibilności intencjonalności intensjonalności intensywności interakcyjności interaktywności interesowności intersubiektywności intertekstualności intratności intuicyjności intymności inwariantności inwazyjności inwencyjności inwestochłonności irracjonalności istności istotności iteratywności izolacyjności izostrukturalności jajorodności jajożyworodności jarmarczności jasności jawności jednobarwności jednobieżności jednoczesności jednodzietności jednojęzyczności jednokładności jednokreślności jednokrotności jednokształtności jednomyślności jednooczności jednopartyjności jednopienności jednoręczności jednorodności jednostajności jednostronności jedności jednoznaczności jednożerności jedyności jeziorności jędrności jodochwytności jowialności juczności jurności kadencyjności kaloryczności kameralności kamienności kancelaryjności kancerogenności kanoniczności kapilarności kapitałochłonności kapryśności karalności kardynalności karkołomności karności kartometryczności karygodności karykaturalności katastroficzności kategoryczności kauzalności kierowalności kinetyczności klarowności klasyczności klepalności koalicyjności koherentności kokieteryjności kolegialności kolejności kolektywności kolinearności kolizyjności koloidalności kolokwialności kolosalności komercjalności komercyjności komiczności kompatybilności kompetencyjności kompetentności kompilacyjności komplementarności kompletności komunalności komunikatywności komunikowalności komutatywności koncepcyjności konduktywności konfesyjności konfidencjonalności konfliktogenności kongenialności konieczności koniunkturalności konkretności konkurencyjności konsekutywności konsekwentności konserwatywności konspiracyjności konstruktywności konstytucyjności konsumpcyjności kontemplacyjności kontradyktoryjności kontrowersyjności konwencjonalności kordialności korności korozyjności korporacyjności korpuskularności kostyczności koszerności kosztowności koteryjności kowalencyjności kowalentności kowalności krajalności kreacyjności kreatywności krnąbrności krotności krótkoseryjności krótkowieczności krótkowzroczności kruszności krwiopijności kryminalności kryminogenności krystaliczności krytyczności kształtności kujności kulturalności kunsztowności kuriozalności kurtuazyjności kwasoodporności kwaśności labilności lakoniczności lapidarności legalności legendarności lejności lekkomyślności lekkostrawności lekooporności lekozależności lenności letalności leworęczności lewoskrętności liberalności liczebności liczności linearności linijności lipności liryczności literalności logiczności lojalności lokalności loteryjności lotności lubieżności ludności ludyczności lukratywności lutowności luźności ładowności łagodności łatwopalności łatwowierności łączności łowności machinalności mafijności magiczności magnetyczności majestatyczności majętności makabryczności małoduszności małodzietności małoletności małomowności małomówności małorolności maniakalności manieryczności marginalności markotności marności masywności matematyczności materialności materiałochłonności matrykalności matrylinearności matrylokalności mączności mechaniczności medialności melancholijności melioratywności melodramatyczności melodyczności melodyjności mentalności metafizyczności metaforyczności metaliczności metodyczności metroseksualności metryczności męskożywotności mętności mężności miarodajności miedzianości mierności mierzalności mięsności mięsożerności mikotroficzności mikropłatności mikrospołeczności miłosierności mimowolności minispołeczności minoderyjności miodności miododajności miodopłynności misterności mistyczności mitologiczności mityczności mizerności mleczności mnożności mobilności mocarności modalności molalności molarności momentalności monarchiczności monochromatyczności monolityczności monopartyjności monosylabiczności monotematyczności monotoniczności monotonności monstrualności monumentalności moralności motoryczności możności mroczności mrozoodporności mroźności mrówkolubności multifraktalności multimedialności municypalności muskularności muszności muzyczności muzykalności mylności nabożności nachalności nacjonalności nadczynności nadkwaśności nadładowności nadmierności nadnaturalności nadobności nadplastyczności nadpłynności nadprzyrodzoności nadrealności nadrzędności nadsprawności nadsterowności nadtarczyczności nadumieralności nadwzroczności nadzwyczajności naganności nagminności naiwności najemności należności namacalności namiętności namolności naoczności naprzemienności napuszoności narracyjności naruszalności nastawności następowalności natrętności naturalności nawietrzności negatywności neomisteryjności neurotyczności neutralności nieadekwatności nieagresywności nieaktualności nieaktywności nieakuratności nieambitności nieapetyczności nieartystyczności nieatrakcyjności nieautentyczności niebaczności niebagatelności niebanalności niebezpieczności niebolesności niebotyczności niebytności niecelności niecenzuralności niechlubności niechlujności niechwalebności niechybności niecielesności niecności niecodzienności niecykliczności nieczynności nieczytelności niedawności niedelikatności niedemokratyczności niedialektyczności niedobrowolności niedoczynności niedogodności niedokładności niedokonaności niedokwaśności niedołężności niedomykalności niedomyślności niedookreśloności niedopuszczalności niedoręczalności niedorzeczności niedosiężności niedostateczności niedostępności niedostrzegalności niedotykalności niedramatyczności niedrożności niedwuznaczności niedyplomatyczności nieefektowności nieefektywności nieekonomiczności nieelastyczności nieenergiczności nieestetyczności nieetyczności niefartowności niefiguratywności nieforemności nieformalności niefortunności niefunkcjonalności niegodności niegospodarności niegościnności niegramatyczności niegroźności niegruntowności niegrzeczności niegustowności nieharmoniczności nieharmonijności nieheroiczności niehigieniczności niehigroskopijności niehistoryczności niehomogeniczności niehumanitarności nieidentyczności nieintensywności nieistotności niejadalności niejasności niejawności niejednoczesności niejednokrotności niejednomyślności niejednorodności niejednostajności niejednostronności niejednoznaczności niekanoniczności niekaralności niekarności nieklarowności nieklasyczności niekomercjalności niekompatybilności niekompetentności niekompletności niekomunikatywności niekonieczności niekonkretności niekonstytucyjności niekorzystności niekosztowności niekowalności niekształtności niekulturalności niekunsztowności niekwaśności nielegalności nieliczności nielogiczności nielojalności niemagnetyczności niemajętności niematerialności niemelodyjności niemetaliczności niemetodyczności niemetryczności niemiarodajności niemierzalności niemiłosierności niemobilności niemoralności niemożebności niemożności niemuzykalności nienadaremności nienadzwyczajności nienaganności nienamacalności nienaruszalności nienastawialności nienatrętności nienaturalności nienawistności nienazywalności nienormalności nienormatywności nienowoczesności nieobecności nieobiektywności nieobliczalności nieobojętności nieobopólności nieobronności nieobrotności nieobszerności nieobyczajności nieodczuwalności nieoddzielności nieodkształcalności nieodłączności nieodmienności nieodnawialności nieodpłatności nieodporności nieodrodności nieodwołalności nieodwracalności nieodzowności nieoficjalności nieoględności nieograniczoności nieokreśloności nieomylności nieopatrzności nieoperacyjności nieopłacalności nieortograficzności nieoryginalności nieosiągalności nieostrożności nieoszczędności nieoznaczoności niepakowności niepalatalności niepalności nieparlamentarności niepartyjności niepedagogiczności niepełnoletności niepełnopoprawności niepełnoprawności niepełnosprawności niepełności nieperiodyczności niepewności niepierwotności niepilności niepiśmienności nieplatoniczności niepłatności niepłodności niepłonności niepłynności niepobożności niepochlebności niepochopności niepoczytalności niepoczytności niepodatności niepodważalności niepodzielności niepoetyczności niepojętności niepokalaności niepokaźności niepokonalności niepokorności niepokupności niepolityczności niepołączalności niepomierności niepomyślności nieponętności niepopłatności niepoprawności niepopularności nieporadności nieporęczności nieporównywalności niepospieszności niepostrzegalności niepośpieszności niepotrzebności niepowabności niepoważności niepowierzchowności niepowszechności niepowtarzalności niepozbywalności niepoznawalności niepozorności niepożyteczności niepraktyczności nieprawności nieprawomocności nieprawomyślności niepraworządności nieprawowierności nieprecyzyjności nieproduktywności nieprofesjonalności nieprzebaczalności nieprzeciętności nieprzedawnialności nieprzejezdności nieprzekazywalności nieprzekładalności nieprzekraczalności nieprzekupności nieprzeliczalności nieprzemakalności nieprzemijalności nieprzenikalności nieprzeniknioności nieprzewidywalności nieprzezorności nieprzychylności nieprzydatności nieprzyjemności nieprzystawalności nieprzystępności nieprzystojności nieprzytomności nieprzytulności nieprzywiedlności niepubliczności niepunktualności nieracjonalności nierdzewności nierealistyczności nierealności niereformowalności nieregularności niereligijności nierentowności nierodzinności nieromantyczności nierozdzielności nierozerwalności nierozkładalności nierozłączalności nierozłączności nierozmowności nierozmyślności nierozpoznawalności
nierozpuszczalności nierozróżnialności nierozsądności nierozstrzygalności nieroztropności nierozumności nierozważności nierozwiązalności nierozwiązywalności nierównoboczności nierównoczesności nierównomierności nierównorzędności nierówności nierównoważności nierygorystyczności nierytmiczności nierzetelności niesamodzielności niesamoistności niesamolubności niesamożywności niesceniczności nieschematyczności nieschludności niesentymentalności niesforności nieskalaności nieskazitelności nieskażoności nieskładności nieskłonności nieskończoności nieskracalności nieskromności nieskuteczności niesłowności niesłuszności niesłyszalności niesolidarności niesolidności niesonorności niespawalności niespieralności niespieszności niespłacalności niespokojności niespołeczności niespójności niesprawdzalności niesprawności niesprowadzalności niesprzeczności niesprzedajności niestabilności niestaranności niestateczności niestosowności niestrawności niestroficzności niestrudzoności niesubiektywności niesumienności niesylabiczności niesymetryczności niesympatyczności niesystematyczności nieszczególności nieszczelności nieszlachetności nieściągalności nieścieralności nieśmiertelności nieśności nieśpieszności nieświąteczności nieświetności nietaktowności nietechniczności nietematyczności nietoksyczności nietolerancyjności nietradycyjności nietrafności nietragiczności nietykalności nieuchronności nieuchwytności nieuczynności nieudaczności nieudatności nieudolności nieufności nieukładności nieuleczalności nieumiejętności nieumyślności nieuniknioności nieurodzajności nieustawności nieustraszoności nieusuwalności nieużyteczności nieużywalności nieważności niewczesności niewdzięczności niewiarogodności niewiarygodności niewidoczności niewidzialności niewielokrotności niewierności niewinności niewładności niewłasnowolności niewłączalności niewprawności niewspółczesności niewspółmierności niewspółrzędności niewybredności niewyczuwalności niewydajności niewydolności niewykonalności niewykrywalności niewykwintności niewyłączności niewymawialności niewymienialności niewymienności niewymierności niewymierzalności niewymuszalności niewymuszoności niewyobrażalności niewypłacalności niewyrażalności niewystarczalności niewysuwalności niewytłumaczalności niewytrawności niewytworności niewywłaszczalności niewywrotności niewyzbywalności niewyznaczalności niewzruszalności niewzruszoności niezachłanności niezależności niezamężności niezamożności niezaradności niezasadności niezasobności niezastąpioności niezastosowalności niezatapialności niezauważalności niezawodności niezbędności niezbieżności niezborności niezbywalności niezdarności niezdatności niezdolności niezgodności niezgrabności nieziszczalności niezliczoności niezłomności niezłożoności niezmienności niezmierności niezmierzoności niezmywalności nieznaczności niezniszczalności nieznośności niezręczności niezupełności niezwłoczności niezwrotności niezwyciężalności niezwyciężoności niezwyczajności niezyskowności nieżeglowności nieżywotności nikczemności nonsensowności normalności normatywności nośności nowoczesności nowożytności nudności obciążalności obcopylności obecności obiektywności obieralności obleśności obliczalności obligatoryjności oboczności obojętności obopólności obosieczności obowiązywalności obrabialności obronności obrotności obsceniczności obserwowalności obsesyjności obszerności oburęczności obyczajności ochronności odbojności odczuwalności odkształcalności odmienności odparowalności odpłatności odporności odpowiedzialności odpuszczalności odrębności odsączalności odświętności odtwarzalności odwieczności odwołalności odwoływalności odwracalności odwrotności odziedziczalności ofensywności ofiarności oficjalności oglądalności oględności ognioodporności ognioszczelności ogólności ograniczoności okazjonalności okoliczności określoności okropności okrutności oksytoniczności omylności opaczności opatrzności opcjonalności operacyjności operatywności opisywalności opłacalności oporności opozycyjności opresyjności optymalności ordynarności orgiastyczności ortochromatyczności ortodoksyjności ortogonalności oryginalności oscylacyjności osiągalności osobności ostateczności ostentacyjności ostrożności oszczędności owadopylności owalności owocności ozdobności ówczesności pakowności palatalności palcochodności paliwochłonności palności panchromatyczności panoramiczności paraboliczności paradności paradoksalności paralelności parcjalności parności paroksytoniczności partyjności parzystokopytności pasywności patetyczności patogeniczności patologiczności patriarchalności patronimiczności pazerności pedantyczności pejoratywności pełnoletności pełnoprawności pełności pentaploidalności perceptywności perfekcyjności perfektywności periodyczności perseweracyjności perspektywiczności perwersyjności peryferyczności peryferyjności pesymistyczności pewności pieprzności pierwotności piezoelektryczności piezoprzewodności pięciokrotności piękności pikantności pilności pindaryczności piramidalności piroelektryczności piśmienności plastyczności plemienności plenności płacochłonności płatności płodności płomienności płonności płynności pływalności pobieżności pobożności pochłanialności pochmurności pochodności pochopności pocieszności poczwarności poczytalności poczytności podatności podniebienności podporności podrzędności podsądności podsiąkalności podsterowności podstępności podwładności podwójności podzielności poetyczności pogodności pojemności pojętności pojmowalności pokaźności pokątności pokorności pokraczności pokrewności pokrętności pokupności polarności polaryzowalności polemiczności polerowności policentryczności polichóralności polidyspersyjności polifiletyczności polifoniczności polifunkcyjności poliploidalności politonalności polityczności polubowności połowiczności pompatyczności pomroczności pomylności pomyślności ponadhistoryczności ponadnormatywności ponadpartyjności ponadprzeciętności ponętności ponowoczesności poprawności popularności poręczności porównywalności porządności posesywności posępności postawności postrzegalności postulatywności poszczególności pośpieszności potencjalności potoczności potomności potrójności potrzebności potulności potwierdzalności potworności poufności powabności powierzchowności powietrzności powiewności powinności powolności powszechności powtarzalności poznawalności pozorności pozycyjności pozytywności pożyteczności pożywności półaktywności półchromatyczności półcielesności półciemności półcywilności półdemokratyczności półdziecinności półelastyczności półeliptyczności półfantastyczności półfeudalności półgłośności półintensywności półjawności półlegalności półoficjalności półowalności półpełności półplastyczności półpłynności półprofesjonalności półprywatności półprzytomności półrealistyczności półsyntetyczności półszczelności półszlachetności półsztywności półtajności półtorakrotności późności pracochłonności pradawności pragmatyczności prajedności praktyczności praludności prasowalności prawdomówności prawności prawomocności prawomyślności praworęczności praworządności prawoskrętności prawowierności prądochłonności prądolubności precyzyjności pretensjonalności prężności problematyczności produkcyjności produktywności progności progresywności proklityczności promieniooporności promienności proporcjonalności prospektywności prospołeczności prostobieżności prostoduszności prostokątności prostolinijności prośności protekcjonalności protekcyjności protokolarności protokólarności prowincjonalności prowizoryczności prowokacyjności prozaiczności próżności pruderyjności prymarności prymitywności pryncypialności prywatności przaśności przechowalności przeciążalności przeciętności przeciwbieżności przeciwności przeciwprężności przeciwstawności przeciwzwrotności przedajności przedprątności przedsłupności przedwczesności przedziwności przejezdności przejeżdżalności przekazywalności przekładalności przekorności przekształcalności przekupności przelotności przemakalności przemienności przemijalności przemyślności przenikalności przenośności przepastności przepływności przepuszczalności przeróżności przerywalności przerzutności przesadności przesączalności przesądności przestępności przestronności przestrzenności przesuwalności przesuwności przesycalności przesyłalności przeszczepialności przeświecalności przewidywalności przewielebności przewiewności przewodności przewoźności przewrotności przezorności przeżywalności przędności przychylności przyczepności przydatności przygodności przyjazności przyjemności przykładności przylepności przymilności przynależności przypuszczalności przyrodzoności przystawalności przystępności przystojności przystosowalności przyswajalności przytomności przytulności przywiedlności przyziemności pseudoklasyczności psychiczności psychodiagności publicystyczności publiczności pulchności punktualności pustynności pyszności rachityczności racjonalności radioaktywności radiołączności radiotoksyczności radykalności rapsodyczności raźności rdzenności reakcyjności reaktywności realności receptywności recesywności refleksyjności refleksywności reformowalności regionalności regularności relacyjności relatywności relewantności religijności rentowności repetycyjności represyjności reprezentacyjności reprezentatywności retencyjności retoryczności retrospektywności rewelacyjności rewolucyjności rezolutności rezystywności rębności rodności rodzinności romantyczności roślinności roślinożerności rośności rozbieżności rozcieńczalności rozdzielności rozerwalności rozkładalności rozkruszalności rozlewności rozliczności rozłączności rozmowności rozmyślności rozporządzalności rozpoznawalności rozprężności rozpustności rozpuszczalności rozróżnialności rozrzutności rozstrzygalności rozszczepialności rozszerzalności roztropności rozumności rozwiązalności rozwiązywalności rozwijalności równoboczności równoczesności równokątności równokształtności równoliczności równomierności równoprawności równorzędności równości równoważności równoznaczności różnobarwności różnojęzyczności różnokształtności różnolistności różnorodności różnostronności różności różnoznaczności rubaszności rudymentarności rustykalności rygorystyczności rytmiczności rytmoidyczności ryzykowności rzadkopłynności rządności rzetelności rzewności rzutności sakralności samobezpłodności samoczepności samodzielności samohamowności samohartowności samoindukcyjności samoistności samolubności samonastawności samoniezgodności samoopłacalności samopłodności samopłonności samoprzylepności samopylności samorodności samorządności samorzutności samosiewności samosłyszalności samostateczności samosterowności samosterylności samotności samowolności samowystarczalności samozapalności samozerwalności samozgodności samożywności satyryczności sceniczności sceptyczności schematyczności schludności sejsmiczności sejsmoodporności sekretności seksowności seksualności selektywności seminaryjności senności sensacyjności sensowności sensualności sentencjonalności sentymentalności serdeczności seryjności siermiężności siności skalowalności skandaliczności skąpożywności składności skłonności skoczności skończoności skrajności skrawalności skrawności skręcalności skrętności skromności skrupulatności skrytopylności skrzętności skuteczności słoneczności słoności słowności słuchalności słuszności służebności słyszalności smaczności smarności smarowności smętności solenności Solidarności solidarności solidności spawalności specjalności specyficzności spektakularności spekulatywności spiekalności spiralności spławności spływności społeczności spontaniczności sporadyczności sporności sposobności spójności sprawdzalności sprawności sprośności sprowadzalności sprzeczności sprzedajności stabilności stadialności stalochłonności stałocieplności staranności starczowzroczności starodawności starożytności stateczności statyczności stereofoniczności sterowalności sterowności sterylności stokrotności stołeczności stopniowalności stopochodności stosowalności stosowności straszności stratności strawności stresogenności stroficzności strojności stronności studyjności styczności subiektywności substancjalności subsydiarności subtelności sugestywności sukcesyjności sukcesywności sumienności sumowalności superaktywności supernowoczesności surowcochłonności suspensywności suwerenności sylabiczności sylabotoniczności symboliczności symetryczności symfoniczności sympatryczności sympatyczności symultaniczności synchroniczności synkretyczności synonimiczności syntetyczności systematyczności sytności sytuacyjności szczególności szczelności szczenności szkaradności szlachetności sztuczności sztywności szybkobieżności szybkostrzelności szykowności ściągalności ścieralności ślamazarności śliczności śmiertelności śmieszności śnieżności śpiewności średniowieczności światłolubności światłoodporności światłoszczelności świetności tajności tandetności taneczności tautologiczności teatralności technologiczności tekstualności telegeniczności telełączności telewizyjności tematyczności temperamentności tendencyjności tentatywności terenochłonności termoelektryczności termoizolacyjności tetraploidalności tetryczności tęskności tłoczności tłumienności toksyczności tolerancyjności tonalności toporności totalności tradycjonalności tradycyjności trafności tragiczności trakcyjności transcendentalności transcendentności transparentności tranzytywności trawożerności triploidalności trójdzielności trójjedności trójlojalności trójpienności trudności tryboelektryczności trywialności trzeciorzędności trzykrotności tubalności tysiąckrotności tysiącletności tytaniczności tytularności uboczności uchwytności ucieszności uczoności uczynności udarności udatności udolności udzielności ufności ujemności układności uleczalności ulotności ultranowoczesności ultrastabilności ułomności ułudności umiejętności umieralności umowności umyślności unikalności unilateralności uniwersalności uniżoności upiorności upływności urabialności urodzajności usłużności ustawiczności ustawności ustności ustronności utlenialności utopijności utwardzalności utylitarności użyteczności używalności waleczności walencyjności wariacyjności warowności wasalności wazoaktywności ważności wchłanialności wciórności wczesności wdzięczności wegetatywności wertykalności weryfikowalności węglonośności wgłębności wiarogodności wiarygodności wiatropylności wiatrosiewności widoczności widzialności wieczności wielebności wielkoduszności wielmożności wielobarwności wielodzietności wieloetniczności wielofunkcyjności wielojęzyczności wielokrotności wielokształtności wielomówności wielopartyjności wielordzenności wielorodności wielosłowności wielostronności wielościenności wielotonalności wielowładności wieloznaczności wielożerności wierności wierzytelności wietrzności wilgotności wirtualności witalności wizualności wizyjności własnoręczności własności wnętrzności wodności wodochłonności wodonośności wodoodporności wodooszczędności wodopylności wodosiewności wodoszczelności wolitywności wolnomyślności wolności wonności wódeczności wprawności wredności wspaniałomyślności wspólności współbieżności współbytności współczesności współdźwięczności współistotności współmierności współobecności współplemienności współrzędności współwłasności współzależności współzbieżności współzmienności wsteczności wsysalności wszechobecności wszechstronności wszeteczności wszystkożerności wtórności wulgarności wybieralności wybitności wyborności wybredności wychowalności wyczuwalności wyćwiczalności wydajności wydatności wydolności wykonalności wykonywalności wykrętności wykrywalności wykwintności wyleczalności wylewności wyłączności wymagalności wymienialności wymienności wymieralności wymierności wymowności wymuszoności wymyślności wyobrażalności wypiteczności wypłacalności wyporności wyraźności wyrażalności wystarczalności wystawności występności wysuwalności wyszukaności wytrawności wytworności wywrotności wyznaczalności wzajemności wzbogacalności wzbudności względności wzmocności wzruszalności zabawności zabobonności zachłanności zachorowalności zaciszności zacności zaczepności zadziorności zakażalności zależności zalotności zamienności zamożności zaoczności zapadalności zapalności zapasochłonności zapłonności zaradności zasadności zaskarżalności zasobności zastępowalności zastosowalności zatapialności zawieralności zawieszalności zawietrzności zawodności zawrotności zażywności zbawienności zbędności zbieżności zborności zbożochłonności zbyteczności zbytkowności zbywalności zdatności zdolności zdrowotności zdrożności zestawialności zeszłowieczności zewnętrzności zgodności zgrabności zgrzebności zgrzewalności zgubności zieloności zimoodporności ziszczalności zlewności złożoności złudności zmiennocieplności zmiennokształtności zmienności zmyślności zmywalności znaczności znamienności zniszczalności zręczności zrywności zrzędności zupełności zwierzchności zwiewności zwilżalności zwinności zwrotności zwyczajności zyskowności źrebności żałosności żarłoczności żaroodporności żeglowności życiodajności żywiczności żywności żyworodności żywotności żyzności
absolutności, abstrakcyjności, absurdalności, achromatyczności, acydofilności, acykliczności, adaptabilności, adaptacyjności, addytywności, adekwatności, adresowalności, aerodynamiczności, aeroelastyczności, aerotyczności, afabularności, afleksyjności, aforystyczności, agamatoploidalności, agenturalności, agitacyjności, agmatoploidalności, agresywności, ahistoryczności, aideologiczności, akceptowalności, akcyjności, aksamitności, aktualności, aktyniczności, aktywności, akuratności, akustyczności, alegoryczności, alinearności, alkaliczności, allopatryczności, alloploidalności, alogiczności, alopatryczności, aloploidalności, alopoliploidalności, alternatywności, aluzyjności, ambiwalentności, amfidiploidalności, amfiploidalności, amfiteatralności, amfoteryczności, amonioteliczności, amoralności, amorficzności, anaboliczności, anachroniczności, anaerobiczności, analityczności, analogiczności, anarchiczności, androginiczności, anegdotyczności, anemiczności, aneuploidalności, anormalności, anormatywności, antyczności, antynomiczności, antypatyczności, antyrodzinności, antyseptyczności, antytetyczności, apartyjności, apatyczności, apodyktyczności, apokaliptyczności, apokryficzności, apolityczności, aprioryczności, arbitralności, archaiczności, areligijności, artystyczności, arystokratyczności, arytmiczności, ascetyczności, asemantyczności, aseptyczności, asertywności, asocjacyjności, asocjatywności, aspołeczności, asymetryczności, asynchroniczności, atoksyczności, atonalności, atrakcyjności, audiowizualności, autentyczności, autobiograficzności, automatyczności, autonomiczności, autoploidalności, autorytarności, autorytatywności, autotematyczności, awaryjności, baczności, bagienności, bajeczności, bajroniczności, balladyczności, banalności, barwności, bezapelacyjności, bezawaryjności, bezbarwności, bezbłędności, bezbolesności, bezbożności, bezbronności, bezbrzeżności, bezceremonialności, bezchmurności, bezcielesności, bezczelności, bezczynności, bezdecyzyjności, bezdenności, bezdogmatyczności, bezdomności, bezduszności, bezdyskusyjności, bezdzietności, bezdźwięczności, bezecności, bezgłośności, bezgraniczności, bezgrzeszności, bezgwiezdności, bezimienności, bezinteresowności, bezkarności, bezkolizyjności, bezkonkurencyjności, bezkresności, bezkrytyczności, bezkształtności, bezładności, bezmelodyjności, bezmierności, bezmyślności, beznadziejności, beznamiętności, bezowocności, bezpartyjności, bezpieczności, bezpłatności, bezpłodności, bezpodstawności, bezpotomności, bezprawności, bezprodukcyjności, bezproduktywności, bezpruderyjności, bezpryncypialności, bezradności, bezrefleksyjności, bezsenności, bezsensowności, bezsilności, bezskuteczności, bezsoczności, bezsporności, bezstronności, bezszumności, bezustanności, bezużyteczności, bezwietrzności, bezwładności, bezwłasnowolności, bezwolności, bezwonności, bezwstydności, bezwzględności, bezzasadności, bezzębności, bezzwłoczności, bezżenności, białkochłonności, bierności, bifunkcyjności, bilateralności, biodostępności, bioekologiczności, bioróżnorodności, bipolarności, bitności, bitonalności, bitumiczności, biurokratyczności, bliskoznaczności, bloczności, błędności, błękitności, błyskawiczności, bogobojności, bolesności, bombastyczności, bramkostrzelności, brunatności, brutalności, brzemienności, bujności, buńczuczności, buraczaności, butności, bytności, bzdurności, całkowalności, celności, cementochłonności, cenności, cenzuralności, ceremonialności, chaotyczności, charytatywności, chemiochłonności, chętności, chimeryczności, chiralności, chłodności, chłonności, chmurności, chromatyczności, chroniczności, chronologiczności, chwiejności, chwytności, chybności, cichobieżności, cielesności, cielności, ciemności, cieniolubności, cienioznośności, ciepłochronności, ciepłoodporności, ciężarności, ciężkostrawności, codzienności, cudaczności, cudności, cudowności, cudzożywności, cykliczności, cyniczności, cytotoksyczności, cytowalności, czarności, czasochłonności, czelności, czerwoności, czołobitności, czujności, czupurności, czworokątności, czynności, czyraczności, czytelności, dalekosiężności, dalekowzroczności, daremności, dawności, dążności, decyzyjności, dedukcyjności, defensywności, definitywności, deiktyczności, deklamacyjności, deklaratywności, dekoracyjności, dekoratywności, delikatności, deminutywności, demokratyczności, demoniczności, despotyczności, destrukcyjności, destruktywności, deszczosiewności, detaliczności, dewizochłonności, diaboliczności, diagności, diatermiczności, diploidalności, długoseryjności, długowieczności, dobitności, dobroczynności, dobroduszności, dobrowolności, doczesności, dogłębności, dogmatyczności, dogodności, dojności, dokładności, dokonaności, doktrynalności, dokumentalności, dokumentarności, domyślności, donośności, dopuszczalności, doraźności, dorodności, dorzeczności, dosadności, dosięgalności, dosłowności, dosłyszalności, dostępności, dostojności, dostrzegalności, doświadczalności, dotykalności, dowodności, dowolności, dozgonności, dożywalności, dożywotności, dramaturgiczności, dramatyczności, drapieżności, drastyczności, drobnolistności, drobności, drogocenności, drożności, drugoroczności, drugorzędności, drukowalności, dufności, durności, duszności, dworności, dwójłomności, dwubarwności, dwudzielności, dwuinstancyjności, dwujęzyczności, dwunożności, dwupartyjności, dwupienności, dwustronności, dwuznaczności, dychawiczności, dychotomiczności, dydaktyczności, dyfuzyjności, dygresyjności, dynamiczności, dynastyczności, dyrektywności, dysfunkcjonalności, dysharmonijności, dyskursywności, dyskusyjności, dyspozycyjności, dystrybutywności, działalności, dziecinności, dziedziczności, dzielności, dziesięciokrotności, dzietności, dziękczynności, dziwaczności, dziwności, dźwięczności, dźwiękochłonności, dźwiękoszczelności, efektowności, efektywności, efemeryczności, egalitarności, egzotermiczności, egzotoksyczności, egzotyczności, ekonomiczności, ekscentryczności, ekskluzywności, ekspansywności, eksplicytności, eksplozywności, ekspresyjności, ekspresywności, ekstatyczności, ekstensjonalności, ekstensywności, eksterytorialności, ekstremalności, ekwipotencjalności, ekwiwalentności, elastyczności, elegijności, elekcyjności, elektronegatywności, elektroujemności, elektryczności, elementarności, eliminacyjności, eliptyczności, elitarności, emblematyczności, emfatyczności, emisyjności, emocjonalności, emotywności, empiryczności, encyklopedyczności, endotermiczności, energiczności, energiochłonności, energochłonności, energooszczędności, enigmatyczności, enklityczności, epizodyczności, ergodyczności, ergonomiczności, erotyczności, erudycyjności, eseistyczności, esencjonalności, estetyczności, eteryczności, etyczności, eurytermiczności, eutroficzności, ewentualności, ewolucyjności, ezoteryczności, fabularności, faktyczności, faktywności, fakultatywności, familiarności, fantastyczności, fantazyjności, farmakogności, fatalności, feralności, ferroelektryczności, fertyczności, fibrylności, figlarności, figuratywności, fikcyjności, fikuśności, filantropijności, filuterności, finezyjności, fitotoksyczności, fizyczności, flegmatyczności, fleksyjności, flotowalności, fonogeniczności, fonologiczności, foremności, formalności, formuliczności, fortunności, fosforyczności, fotoelektryczności, fotogeniczności, fotograficzności, fragmentaryczności, frakcyjności, frekwencyjności, frykatywności, frywolności, fugatywności, funkcjonalności, funkcyjności, galeryjności, gazonośności, genialności, geometryczności, gestyjności, gęstopłynności, gigantyczności, globalności, głośności, gminności, gnuśności, godności, gołosłowności, gonności, gospodarności, gościnności, górnolotności, górności, graficzności, gramatyczności, groźności, grubaśności, gruboskórności, gruntowności, grzeczności, grzeszności, grzybożywności, gustowności, gwałtowności, haniebności, haploidalności, harmoniczności, harmonijności, hartowności, hemizygotyczności, hermetyczności, heroiczności, heterodoksalności, heterogeniczności, hierarchiczności, hieratyczności, higieniczności, higroskopijności, hiperboliczności, hiperpoprawności, hipokorystyczności, hipotetyczności, historyczności, hojności, homogeniczności, homonimiczności, homozygotyczności, honoryfikatywności, horyzontalności, humanitarności, humorystyczności, idealności, idempotentności, identyczności, idiomatyczności, idiotyczności, idylliczności, ilokrotności, ilustracyjności, ilustratywności, iluzoryczności, iluzyjności, imienności, immanentności, immunogenności, immunoreaktywności, imperatywności, importochłonności, impresyjności, improwizacyjności, impulsywności, inadaptabilności, inchoatywności, incydentalności, indukcyjności, indyferentności, indywidualności, inercyjności, infantylności, informacyjności, inicjalności, inicjatywności, innoplemienności, inności, innowacyjności, inscenizacyjności, instancyjności, instynktowności, instytucjonalności, integralności, inteligibilności, intencjonalności, intensjonalności, intensywności, interakcyjności, interaktywności, interesowności, intersubiektywności, intertekstualności, intratności, intuicyjności, intymności, inwariantności, inwazyjności, inwencyjności, inwestochłonności, irracjonalności, istności, istotności, iteratywności, izolacyjności, izostrukturalności, jajorodności, jajożyworodności, jarmarczności, jasności, jawności, jednobarwności, jednobieżności, jednoczesności, jednodzietności, jednojęzyczności, jednokładności, jednokreślności, jednokrotności, jednokształtności, jednomyślności, jednooczności, jednopartyjności, jednopienności, jednoręczności, jednorodności, jednostajności, jednostronności, jedności, jednoznaczności, jednożerności, jedyności, jeziorności, jędrności, jodochwytności, jowialności, juczności, jurności, kadencyjności, kaloryczności, kameralności, kamienności, kancelaryjności, kancerogenności, kanoniczności, kapilarności, kapitałochłonności, kapryśności, karalności, kardynalności, karkołomności, karności, kartometryczności, karygodności, karykaturalności, katastroficzności, kategoryczności, kauzalności, kierowalności, kinetyczności, klarowności, klasyczności, klepalności, koalicyjności, koherentności, kokieteryjności, kolegialności, kolejności, kolektywności, kolinearności, kolizyjności, koloidalności, kolokwialności, kolosalności, komercjalności, komercyjności, komiczności, kompatybilności, kompetencyjności, kompetentności, kompilacyjności, komplementarności, kompletności, komunalności, komunikatywności, komunikowalności, komutatywności, koncepcyjności, konduktywności, konfesyjności, konfidencjonalności, konfliktogenności, kongenialności, konieczności, koniunkturalności, konkretności, konkurencyjności, konsekutywności, konsekwentności, konserwatywności, konspiracyjności, konstruktywności, konstytucyjności, konsumpcyjności, kontemplacyjności, kontradyktoryjności, kontrowersyjności, konwencjonalności, kordialności, korności, korozyjności, korporacyjności, korpuskularności, kostyczności, koszerności, kosztowności, koteryjności, kowalencyjności, kowalentności, kowalności, krajalności, kreacyjności, kreatywności, krnąbrności, krotności, krótkoseryjności, krótkowieczności, krótkowzroczności, kruszności, krwiopijności, kryminalności, kryminogenności, krystaliczności, krytyczności, kształtności, kujności, kulturalności, kunsztowności, kuriozalności, kurtuazyjności, kwasoodporności, kwaśności, labilności, lakoniczności, lapidarności, legalności, legendarności, lejności, lekkomyślności, lekkostrawności, lekooporności, lekozależności, lenności, letalności, leworęczności, lewoskrętności, liberalności, liczebności, liczności, linearności, linijności, lipności, liryczności, literalności, logiczności, lojalności, lokalności, loteryjności, lotności, lubieżności, ludności, ludyczności, lukratywności, lutowności, luźności, ładowności, łagodności, łatwopalności, łatwowierności, łączności, łowności, machinalności, mafijności, magiczności, magnetyczności, majestatyczności, majętności, makabryczności, małoduszności, małodzietności, małoletności, małomowności, małomówności, małorolności, maniakalności, manieryczności, marginalności, markotności, marności, masywności, matematyczności, materialności, materiałochłonności, matrykalności, matrylinearności, matrylokalności, mączności, mechaniczności, medialności, melancholijności, melioratywności, melodramatyczności, melodyczności, melodyjności, mentalności, metafizyczności, metaforyczności, metaliczności, metodyczności, metroseksualności, metryczności, męskożywotności, mętności, mężności, miarodajności, miedzianości, mierności, mierzalności, mięsności, mięsożerności, mikotroficzności, mikropłatności, mikrospołeczności, miłosierności, mimowolności, minispołeczności, minoderyjności, miodności, miododajności, miodopłynności, misterności, mistyczności, mitologiczności, mityczności, mizerności, mleczności, mnożności, mobilności, mocarności, modalności, molalności, molarności, momentalności, monarchiczności, monochromatyczności, monolityczności, monopartyjności, monosylabiczności, monotematyczności, monotoniczności, monotonności, monstrualności, monumentalności, moralności, motoryczności, możności, mroczności, mrozoodporności, mroźności, mrówkolubności, multifraktalności, multimedialności, municypalności, muskularności, muszności, muzyczności, muzykalności, mylności, nabożności, nachalności, nacjonalności, nadczynności, nadkwaśności, nadładowności, nadmierności, nadnaturalności, nadobności, nadplastyczności, nadpłynności, nadprzyrodzoności, nadrealności, nadrzędności, nadsprawności, nadsterowności, nadtarczyczności, nadumieralności, nadwzroczności, nadzwyczajności, naganności, nagminności, naiwności, najemności, należności, namacalności, namiętności, namolności, naoczności, naprzemienności, napuszoności, narracyjności, naruszalności, nastawności, następowalności, natrętności, naturalności, nawietrzności, negatywności, neomisteryjności, neurotyczności, neutralności, nieadekwatności, nieagresywności, nieaktualności, nieaktywności, nieakuratności, nieambitności, nieapetyczności, nieartystyczności, nieatrakcyjności, nieautentyczności, niebaczności, niebagatelności, niebanalności, niebezpieczności, niebolesności, niebotyczności, niebytności, niecelności, niecenzuralności, niechlubności, niechlujności, niechwalebności, niechybności, niecielesności, niecności, niecodzienności, niecykliczności, nieczynności, nieczytelności, niedawności, niedelikatności, niedemokratyczności, niedialektyczności, niedobrowolności, niedoczynności, niedogodności, niedokładności, niedokonaności, niedokwaśności, niedołężności, niedomykalności, niedomyślności, niedookreśloności, niedopuszczalności, niedoręczalności, niedorzeczności, niedosiężności, niedostateczności, niedostępności, niedostrzegalności, niedotykalności, niedramatyczności, niedrożności, niedwuznaczności, niedyplomatyczności, nieefektowności, nieefektywności, nieekonomiczności, nieelastyczności, nieenergiczności, nieestetyczności, nieetyczności, niefartowności, niefiguratywności, nieforemności, nieformalności, niefortunności, niefunkcjonalności, niegodności, niegospodarności, niegościnności, niegramatyczności, niegroźności, niegruntowności, niegrzeczności, niegustowności, nieharmoniczności, nieharmonijności, nieheroiczności, niehigieniczności, niehigroskopijności, niehistoryczności, niehomogeniczności, niehumanitarności, nieidentyczności, nieintensywności, nieistotności, niejadalności, niejasności, niejawności, niejednoczesności, niejednokrotności, niejednomyślności, niejednorodności, niejednostajności, niejednostronności, niejednoznaczności, niekanoniczności, niekaralności, niekarności, nieklarowności, nieklasyczności, niekomercjalności, niekompatybilności, niekompetentności, niekompletności, niekomunikatywności, niekonieczności, niekonkretności, niekonstytucyjności, niekorzystności, niekosztowności, niekowalności, niekształtności, niekulturalności, niekunsztowności, niekwaśności, nielegalności, nieliczności, nielogiczności, nielojalności, niemagnetyczności, niemajętności, niematerialności, niemelodyjności, niemetaliczności, niemetodyczności, niemetryczności, niemiarodajności, niemierzalności, niemiłosierności, niemobilności, niemoralności, niemożebności, niemożności, niemuzykalności, nienadaremności, nienadzwyczajności, nienaganności, nienamacalności, nienaruszalności, nienastawialności, nienatrętności, nienaturalności, nienawistności, nienazywalności, nienormalności, nienormatywności, nienowoczesności, nieobecności, nieobiektywności, nieobliczalności, nieobojętności, nieobopólności, nieobronności, nieobrotności, nieobszerności, nieobyczajności, nieodczuwalności, nieoddzielności, nieodkształcalności, nieodłączności, nieodmienności, nieodnawialności, nieodpłatności, nieodporności, nieodrodności, nieodwołalności, nieodwracalności, nieodzowności, nieoficjalności, nieoględności, nieograniczoności, nieokreśloności, nieomylności, nieopatrzności, nieoperacyjności, nieopłacalności, nieortograficzności, nieoryginalności, nieosiągalności, nieostrożności, nieoszczędności, nieoznaczoności, niepakowności, niepalatalności, niepalności, nieparlamentarności, niepartyjności, niepedagogiczności, niepełnoletności, niepełnopoprawności, niepełnoprawności, niepełnosprawności, niepełności, nieperiodyczności, niepewności, niepierwotności, niepilności, niepiśmienności, nieplatoniczności, niepłatności, niepłodności, niepłonności, niepłynności, niepobożności, niepochlebności, niepochopności, niepoczytalności, niepoczytności, niepodatności, niepodważalności, niepodzielności, niepoetyczności, niepojętności, niepokalaności, niepokaźności, niepokonalności, niepokorności, niepokupności, niepolityczności, niepołączalności, niepomierności, niepomyślności, nieponętności, niepopłatności, niepoprawności, niepopularności, nieporadności, nieporęczności, nieporównywalności, niepospieszności, niepostrzegalności, niepośpieszności, niepotrzebności, niepowabności, niepoważności, niepowierzchowności, niepowszechności, niepowtarzalności, niepozbywalności, niepoznawalności, niepozorności, niepożyteczności, niepraktyczności, nieprawności, nieprawomocności, nieprawomyślności, niepraworządności, nieprawowierności, nieprecyzyjności, nieproduktywności, nieprofesjonalności, nieprzebaczalności, nieprzeciętności, nieprzedawnialności, nieprzejezdności, nieprzekazywalności, nieprzekładalności, nieprzekraczalności, nieprzekupności, nieprzeliczalności, nieprzemakalności, nieprzemijalności, nieprzenikalności, nieprzeniknioności, nieprzewidywalności, nieprzezorności, nieprzychylności, nieprzydatności, nieprzyjemności, nieprzystawalności, nieprzystępności, nieprzystojności, nieprzytomności, nieprzytulności, nieprzywiedlności, niepubliczności, niepunktualności, nieracjonalności, nierdzewności, nierealistyczności, nierealności, niereformowalności, nieregularności, niereligijności, nierentowności, nierodzinności, nieromantyczności, nierozdzielności, nierozerwalności, nierozkładalności, nierozłączalności, nierozłączności, nierozmowności, nierozmyślności, nierozpoznawalności, nierozpuszczalności, nierozróżnialności, nierozsądności, nierozstrzygalności, nieroztropności, nierozumności, nierozważności, nierozwiązalności, nierozwiązywalności, nierównoboczności, nierównoczesności, nierównomierności, nierównorzędności, nierówności, nierównoważności, nierygorystyczności, nierytmiczności, nierzetelności, niesamodzielności, niesamoistności, niesamolubności, niesamożywności, niesceniczności, nieschematyczności, nieschludności, niesentymentalności, niesforności, nieskalaności, nieskazitelności, nieskażoności, nieskładności, nieskłonności, nieskończoności, nieskracalności, nieskromności, nieskuteczności, niesłowności, niesłuszności, niesłyszalności, niesolidarności, niesolidności, niesonorności, niespawalności, niespieralności, niespieszności, niespłacalności, niespokojności, niespołeczności, niespójności, niesprawdzalności, niesprawności, niesprowadzalności, niesprzeczności, niesprzedajności, niestabilności, niestaranności, niestateczności, niestosowności, niestrawności, niestroficzności, niestrudzoności, niesubiektywności, niesumienności, niesylabiczności, niesymetryczności, niesympatyczności, niesystematyczności, nieszczególności, nieszczelności, nieszlachetności, nieściągalności, nieścieralności, nieśmiertelności, nieśności, nieśpieszności, nieświąteczności, nieświetności, nietaktowności, nietechniczności, nietematyczności, nietoksyczności, nietolerancyjności, nietradycyjności, nietrafności, nietragiczności, nietykalności, nieuchronności, nieuchwytności, nieuczynności, nieudaczności, nieudatności, nieudolności, nieufności, nieukładności, nieuleczalności, nieumiejętności, nieumyślności, nieuniknioności, nieurodzajności, nieustawności, nieustraszoności, nieusuwalności, nieużyteczności, nieużywalności, nieważności, niewczesności, niewdzięczności, niewiarogodności, niewiarygodności, niewidoczności, niewidzialności, niewielokrotności, niewierności, niewinności, niewładności, niewłasnowolności, niewłączalności, niewprawności, niewspółczesności, niewspółmierności, niewspółrzędności, niewybredności, niewyczuwalności, niewydajności, niewydolności, niewykonalności, niewykrywalności, niewykwintności, niewyłączności, niewymawialności, niewymienialności, niewymienności, niewymierności, niewymierzalności, niewymuszalności, niewymuszoności, niewyobrażalności, niewypłacalności, niewyrażalności, niewystarczalności, niewysuwalności, niewytłumaczalności, niewytrawności, niewytworności, niewywłaszczalności, niewywrotności, niewyzbywalności, niewyznaczalności, niewzruszalności, niewzruszoności, niezachłanności, niezależności, niezamężności, niezamożności, niezaradności, niezasadności, niezasobności, niezastąpioności, niezastosowalności, niezatapialności, niezauważalności, niezawodności, niezbędności, niezbieżności, niezborności, niezbywalności, niezdarności, niezdatności, niezdolności, niezgodności, niezgrabności, nieziszczalności, niezliczoności, niezłomności, niezłożoności, niezmienności, niezmierności, niezmierzoności, niezmywalności, nieznaczności, niezniszczalności, nieznośności, niezręczności, niezupełności, niezwłoczności, niezwrotności, niezwyciężalności, niezwyciężoności, niezwyczajności, niezyskowności, nieżeglowności, nieżywotności, nikczemności, nonsensowności, normalności, normatywności, nośności, nowoczesności, nowożytności, nudności, obciążalności, obcopylności, obecności, obiektywności, obieralności, obleśności, obliczalności, obligatoryjności, oboczności, obojętności, obopólności, obosieczności, obowiązywalności, obrabialności, obronności, obrotności, obsceniczności, obserwowalności, obsesyjności, obszerności, oburęczności, obyczajności, ochronności, odbojności, odczuwalności, odkształcalności, odmienności, odparowalności, odpłatności, odporności, odpowiedzialności, odpuszczalności, odrębności, odsączalności, odświętności, odtwarzalności, odwieczności, odwołalności, odwoływalności, odwracalności, odwrotności, odziedziczalności, ofensywności, ofiarności, oficjalności, oglądalności, oględności, ognioodporności, ognioszczelności, ogólności, ograniczoności, okazjonalności, okoliczności, określoności, okropności, okrutności, oksytoniczności, omylności, opaczności, opatrzności, opcjonalności, operacyjności, operatywności, opisywalności, opłacalności, oporności, opozycyjności, opresyjności, optymalności, ordynarności, orgiastyczności, ortochromatyczności, ortodoksyjności, ortogonalności, oryginalności, oscylacyjności, osiągalności, osobności, ostateczności, ostentacyjności, ostrożności, oszczędności, owadopylności, owalności, owocności, ozdobności, ówczesności, pakowności, palatalności, palcochodności, paliwochłonności, palności, panchromatyczności, panoramiczności, paraboliczności, paradności, paradoksalności, paralelności, parcjalności, parności, paroksytoniczności, partyjności, parzystokopytności, pasywności, patetyczności, patogeniczności, patologiczności, patriarchalności, patronimiczności, pazerności, pedantyczności, pejoratywności, pełnoletności, pełnoprawności, pełności, pentaploidalności, perceptywności, perfekcyjności, perfektywności, periodyczności, perseweracyjności, perspektywiczności, perwersyjności, peryferyczności, peryferyjności, pesymistyczności, pewności, pieprzności, pierwotności, piezoelektryczności, piezoprzewodności, pięciokrotności, piękności, pikantności, pilności, pindaryczności, piramidalności, piroelektryczności, piśmienności, plastyczności, plemienności, plenności, płacochłonności, płatności, płodności, płomienności, płonności, płynności, pływalności, pobieżności, pobożności, pochłanialności, pochmurności, pochodności, pochopności, pocieszności, poczwarności, poczytalności, poczytności, podatności, podniebienności, podporności, podrzędności, podsądności, podsiąkalności, podsterowności, podstępności, podwładności, podwójności, podzielności, poetyczności, pogodności, pojemności, pojętności, pojmowalności, pokaźności, pokątności, pokorności, pokraczności, pokrewności, pokrętności, pokupności, polarności, polaryzowalności, polemiczności, polerowności, policentryczności, polichóralności, polidyspersyjności, polifiletyczności, polifoniczności, polifunkcyjności, poliploidalności, politonalności, polityczności, polubowności, połowiczności, pompatyczności, pomroczności, pomylności, pomyślności, ponadhistoryczności, ponadnormatywności, ponadpartyjności, ponadprzeciętności, ponętności, ponowoczesności, poprawności, popularności, poręczności, porównywalności, porządności, posesywności, posępności, postawności, postrzegalności, postulatywności, poszczególności, pośpieszności, potencjalności, potoczności, potomności, potrójności, potrzebności, potulności, potwierdzalności, potworności, poufności, powabności, powierzchowności, powietrzności, powiewności, powinności, powolności, powszechności, powtarzalności, poznawalności, pozorności, pozycyjności, pozytywności, pożyteczności, pożywności, półaktywności, półchromatyczności, półcielesności, półciemności, półcywilności, półdemokratyczności, półdziecinności, półelastyczności, półeliptyczności, półfantastyczności, półfeudalności, półgłośności, półintensywności, półjawności, półlegalności, półoficjalności, półowalności, półpełności, półplastyczności, półpłynności, półprofesjonalności, półprywatności, półprzytomności, półrealistyczności, półsyntetyczności, półszczelności, półszlachetności, półsztywności, półtajności, półtorakrotności, późności, pracochłonności, pradawności, pragmatyczności, prajedności, praktyczności, praludności, prasowalności, prawdomówności, prawności, prawomocności, prawomyślności, praworęczności, praworządności, prawoskrętności, prawowierności, prądochłonności, prądolubności, precyzyjności, pretensjonalności, prężności, problematyczności, produkcyjności, produktywności, progności, progresywności, proklityczności, promieniooporności, promienności, proporcjonalności, prospektywności, prospołeczności, prostobieżności, prostoduszności, prostokątności, prostolinijności, prośności, protekcjonalności, protekcyjności, protokolarności, protokólarności, prowincjonalności, prowizoryczności, prowokacyjności, prozaiczności, próżności, pruderyjności, prymarności, prymitywności, pryncypialności, prywatności, przaśności, przechowalności, przeciążalności, przeciętności, przeciwbieżności, przeciwności, przeciwprężności, przeciwstawności, przeciwzwrotności, przedajności, przedprątności, przedsłupności, przedwczesności, przedziwności, przejezdności, przejeżdżalności, przekazywalności, przekładalności, przekorności, przekształcalności, przekupności, przelotności, przemakalności, przemienności, przemijalności, przemyślności, przenikalności, przenośności, przepastności, przepływności, przepuszczalności, przeróżności, przerywalności, przerzutności, przesadności, przesączalności, przesądności, przestępności, przestronności, przestrzenności, przesuwalności, przesuwności, przesycalności, przesyłalności, przeszczepialności, przeświecalności, przewidywalności, przewielebności, przewiewności, przewodności, przewoźności, przewrotności, przezorności, przeżywalności, przędności, przychylności, przyczepności, przydatności, przygodności, przyjazności, przyjemności, przykładności, przylepności, przymilności, przynależności, przypuszczalności, przyrodzoności, przystawalności, przystępności, przystojności, przystosowalności, przyswajalności, przytomności, przytulności, przywiedlności, przyziemności, pseudoklasyczności, psychiczności, psychodiagności, publicystyczności, publiczności, pulchności, punktualności, pustynności, pyszności, rachityczności, racjonalności, radioaktywności, radiołączności, radiotoksyczności, radykalności, rapsodyczności, raźności, rdzenności, reakcyjności, reaktywności, realności, receptywności, recesywności, refleksyjności, refleksywności, reformowalności, regionalności, regularności, relacyjności, relatywności, relewantności, religijności, rentowności, repetycyjności, represyjności, reprezentacyjności, reprezentatywności, retencyjności, retoryczności, retrospektywności, rewelacyjności, rewolucyjności, rezolutności, rezystywności, rębności, rodności, rodzinności, romantyczności, roślinności, roślinożerności, rośności, rozbieżności, rozcieńczalności, rozdzielności, rozerwalności, rozkładalności, rozkruszalności, rozlewności, rozliczności, rozłączności, rozmowności, rozmyślności, rozporządzalności, rozpoznawalności, rozprężności, rozpustności, rozpuszczalności, rozróżnialności, rozrzutności, rozstrzygalności, rozszczepialności, rozszerzalności, roztropności, rozumności, rozwiązalności, rozwiązywalności, rozwijalności, równoboczności, równoczesności, równokątności, równokształtności, równoliczności, równomierności, równoprawności, równorzędności, równości, równoważności, równoznaczności, różnobarwności, różnojęzyczności, różnokształtności, różnolistności, różnorodności, różnostronności, różności, różnoznaczności, rubaszności, rudymentarności, rustykalności, rygorystyczności, rytmiczności, rytmoidyczności, ryzykowności, rzadkopłynności, rządności, rzetelności, rzewności, rzutności, sakralności, samobezpłodności, samoczepności, samodzielności, samohamowności, samohartowności, samoindukcyjności, samoistności, samolubności, samonastawności, samoniezgodności, samoopłacalności, samopłodności, samopłonności, samoprzylepności, samopylności, samorodności, samorządności, samorzutności, samosiewności, samosłyszalności, samostateczności, samosterowności, samosterylności, samotności, samowolności, samowystarczalności, samozapalności, samozerwalności, samozgodności, samożywności, satyryczności, sceniczności, sceptyczności, schematyczności, schludności, sejsmiczności, sejsmoodporności, sekretności, seksowności, seksualności, selektywności, seminaryjności, senności, sensacyjności, sensowności, sensualności, sentencjonalności, sentymentalności, serdeczności, seryjności, siermiężności, siności, skalowalności, skandaliczności, skąpożywności, składności, skłonności, skoczności, skończoności, skrajności, skrawalności, skrawności, skręcalności, skrętności, skromności, skrupulatności, skrytopylności, skrzętności, skuteczności, słoneczności, słoności, słowności, słuchalności, słuszności, służebności, słyszalności, smaczności, smarności, smarowności, smętności, solenności, Solidarności, solidarności, solidności, spawalności, specjalności, specyficzności, spektakularności, spekulatywności, spiekalności, spiralności, spławności, spływności, społeczności, spontaniczności, sporadyczności, sporności, sposobności, spójności, sprawdzalności, sprawności, sprośności, sprowadzalności, sprzeczności, sprzedajności, stabilności, stadialności, stalochłonności, stałocieplności, staranności, starczowzroczności, starodawności, starożytności, stateczności, statyczności, stereofoniczności, sterowalności, sterowności, sterylności, stokrotności, stołeczności, stopniowalności, stopochodności, stosowalności, stosowności, straszności, stratności, strawności, stresogenności, stroficzności, strojności, stronności, studyjności, styczności, subiektywności, substancjalności, subsydiarności, subtelności, sugestywności, sukcesyjności, sukcesywności, sumienności, sumowalności, superaktywności, supernowoczesności, surowcochłonności, suspensywności, suwerenności, sylabiczności, sylabotoniczności, symboliczności, symetryczności, symfoniczności, sympatryczności, sympatyczności, symultaniczności, synchroniczności, synkretyczności, synonimiczności, syntetyczności, systematyczności, sytności, sytuacyjności, szczególności, szczelności, szczenności, szkaradności, szlachetności, sztuczności, sztywności, szybkobieżności, szybkostrzelności, szykowności, ściągalności, ścieralności, ślamazarności, śliczności, śmiertelności, śmieszności, śnieżności, śpiewności, średniowieczności, światłolubności, światłoodporności, światłoszczelności, świetności, tajności, tandetności, taneczności, tautologiczności, teatralności, technologiczności, tekstualności, telegeniczności, telełączności, telewizyjności, tematyczności, temperamentności, tendencyjności, tentatywności, terenochłonności, termoelektryczności, termoizolacyjności, tetraploidalności, tetryczności, tęskności, tłoczności, tłumienności, toksyczności, tolerancyjności, tonalności, toporności, totalności, tradycjonalności, tradycyjności, trafności, tragiczności, trakcyjności, transcendentalności, transcendentności, transparentności, tranzytywności, trawożerności, triploidalności, trójdzielności, trójjedności, trójlojalności, trójpienności, trudności, tryboelektryczności, trywialności, trzeciorzędności, trzykrotności, tubalności, tysiąckrotności, tysiącletności, tytaniczności, tytularności, uboczności, uchwytności, ucieszności, uczoności, uczynności, udarności, udatności, udolności, udzielności, ufności, ujemności, układności, uleczalności, ulotności, ultranowoczesności, ultrastabilności, ułomności, ułudności, umiejętności, umieralności, umowności, umyślności, unikalności, unilateralności, uniwersalności, uniżoności, upiorności, upływności, urabialności, urodzajności, usłużności, ustawiczności, ustawności, ustności, ustronności, utlenialności, utopijności, utwardzalności, utylitarności, użyteczności, używalności, waleczności, walencyjności, wariacyjności, warowności, wasalności, wazoaktywności, ważności, wchłanialności, wciórności, wczesności, wdzięczności, wegetatywności, wertykalności, weryfikowalności, węglonośności, wgłębności, wiarogodności, wiarygodności, wiatropylności, wiatrosiewności, widoczności, widzialności, wieczności, wielebności, wielkoduszności, wielmożności, wielobarwności, wielodzietności, wieloetniczności, wielofunkcyjności, wielojęzyczności, wielokrotności, wielokształtności, wielomówności, wielopartyjności, wielordzenności, wielorodności, wielosłowności, wielostronności, wielościenności, wielotonalności, wielowładności, wieloznaczności, wielożerności, wierności, wierzytelności, wietrzności, wilgotności, wirtualności, witalności, wizualności, wizyjności, własnoręczności, własności, wnętrzności, wodności, wodochłonności, wodonośności, wodoodporności, wodooszczędności, wodopylności, wodosiewności, wodoszczelności, wolitywności, wolnomyślności, wolności, wonności, wódeczności, wprawności, wredności, wspaniałomyślności, wspólności, współbieżności, współbytności, współczesności, współdźwięczności, współistotności, współmierności, współobecności, współplemienności, współrzędności, współwłasności, współzależności, współzbieżności, współzmienności, wsteczności, wsysalności, wszechobecności, wszechstronności, wszeteczności, wszystkożerności, wtórności, wulgarności, wybieralności, wybitności, wyborności, wybredności, wychowalności, wyczuwalności, wyćwiczalności, wydajności, wydatności, wydolności, wykonalności, wykonywalności, wykrętności, wykrywalności, wykwintności, wyleczalności, wylewności, wyłączności, wymagalności, wymienialności, wymienności, wymieralności, wymierności, wymowności, wymuszoności, wymyślności, wyobrażalności, wypiteczności, wypłacalności, wyporności, wyraźności, wyrażalności, wystarczalności, wystawności, występności, wysuwalności, wyszukaności, wytrawności, wytworności, wywrotności, wyznaczalności, wzajemności, wzbogacalności, wzbudności, względności, wzmocności, wzruszalności, zabawności, zabobonności, zachłanności, zachorowalności, zaciszności, zacności, zaczepności, zadziorności, zakażalności, zależności, zalotności, zamienności, zamożności, zaoczności, zapadalności, zapalności, zapasochłonności, zapłonności, zaradności, zasadności, zaskarżalności, zasobności, zastępowalności, zastosowalności, zatapialności, zawieralności, zawieszalności, zawietrzności, zawodności, zawrotności, zażywności, zbawienności, zbędności, zbieżności, zborności, zbożochłonności, zbyteczności, zbytkowności, zbywalności, zdatności, zdolności, zdrowotności, zdrożności, zestawialności, zeszłowieczności, zewnętrzności, zgodności, zgrabności, zgrzebności, zgrzewalności, zgubności, zieloności, zimoodporności, ziszczalności, zlewności, złożoności, złudności, zmiennocieplności, zmiennokształtności, zmienności, zmyślności, zmywalności, znaczności, znamienności, zniszczalności, zręczności, zrywności, zrzędności, zupełności, zwierzchności, zwiewności, zwilżalności, zwinności, zwrotności, zwyczajności, zyskowności, źrebności, żałosności, żarłoczności, żaroodporności, żeglowności, życiodajności, żywiczności, żywności, żyworodności, żywotności, żyzności

Jeżeli znasz jakieś inne rymy wpisz je poniżej

    9 + 9 =    
~ Amelia❤️❤️
2020-04-12 13:04:36
oceń komentarz: 
 
(0)
   
(0)
Kości
~ Horse
2019-05-11 21:15:51
oceń komentarz: 
 
(0)
   
(0)
Kości
~ Blondi
2019-03-02 18:38:32
oceń komentarz: 
 
(0)
   
(0)
Kreatywności
~ NICOLE
2018-12-20 19:30:53
oceń komentarz: 
 
(0)
   
(0)
zadości
~ Facet_w_garniturze
2017-08-14 18:43:55
oceń komentarz: 
 
(1)
   
(0)
Gości, kości, radości
~ Magdzik
2016-12-21 15:37:17
oceń komentarz: 
 
(6)
   
(0)
radości
~ Aga
2016-11-15 20:32:57
oceń komentarz: 
 
(0)
   
(6)
Lojalności
~ MASTERIO
2016-02-22 11:54:22
oceń komentarz: 
 
(1)
   
(6)
radości
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.