Jim Morrison - cytaty

Kiedy in­ni ocze­kują od nas, że sta­niemy się ta­kimi, ja­kimi oni chcą, żebyśmy by­li, zmuszają nas do zniszcze­nia te­go. kim nap­rawdę jes­teśmy. To do­syć sub­telny rodzaj mor­der­stwa. Większość kochających rodziców i krew­nych po­pełnia je z uśmie­chem na twarzy.
 
(1)
   
(0)
Jeśli celem mojej poezji jest osiągnięcie czegokolwiek, to ma ona chronić ludzi przed ograniczeniem ich postrzegania i czucia.
 
(0)
   
(0)
Są rzeczy znane i są rzeczy nieznane, między nimi znajdują się drzwi.
 
(1)
   
(0)
Ludzie boją się śmier­ci bar­dziej na­wet niż bólu. To dziw­ne, że się jej boją. Życie bo­li dużo bar­dziej niż śmierć. W mo­men­cie śmier­ci ból się kończy. Więc ko­niec to chy­ba twój przyjaciel.
 
(1)
   
(0)
Myślę, że naj­wyższe i naj­niższe pun­kty są naj­ważniej­sze. Wszys­tko in­ne jest tyl­ko... po­między. Chcę wol­ności by wszys­tkiego spróbować.
 
(1)
   
(0)
Kiedy układasz się z władzą, stajesz się władzą.
 
(1)
   
(0)
Przyszłość jest niepewna, a koniec zawsze bliski.
 
(0)
   
(0)
Po­każ się swo­jemu najgłębsze­mu stracho­wi; wte­dy strach tra­ci swoją moc, kur­czy się i zni­ka. A ty jes­teś wolny.
 
(0)
   
(0)
Nie śmierć rozdziela ludzi, lecz brak miłości.
 
(0)
   
(0)
Przyjaciel to ktoś, kto daje ci totalną swobodę bycia sobą.
 
(0)
   
(0)
Uważam siebie za in­te­ligen­tne­go, wrażli­wego człowieka o duszy klow­na, która przej­mu­je na­de mną kon­trolę w naj­ważniej­szych chwilach.
 
(0)
   
(0)
Ktokolwiek kontroluje media, kontroluje umysł.
 
(0)
   
(0)
« poprzednianastępna »

Jeżeli znasz jakieś inne cytaty wpisz je poniżej

    2 + 5 =    
~ Mr. Mojo Risin'
2015-08-01 14:06:31
oceń komentarz: 
 
(0)
   
(0)
Przyjaciele mogą sobie pomagać. Prawdziwy przyjaciel jednak to ktoś przy kim możesz być całkowicie wolnym, być sobą i czuć. Albo, nie czuć nic. Akceptuje wszystko cokolwiek odczuwasz w danej chwili. Na tym właśnie polega prawdziwa miłość – pozwolić komuś być tym kim naprawdę jest.
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.