Cytaty o rozstaniu

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu (V. van Gogh)
 
(7)
   
(0)
Właściwię nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam (E.E. Schmitt)
 
(4)
   
(2)
Życie składa się z takiego łańcucha złączonych ze sobą rozstań (Ch. Dickens)
 
(3)
   
(0)
Jest się właści­wie wier­nym tyl­ko w miłości nie­szczęśli­wej, gdyż od­biera ona chęć do roz­poczy­nania na nowo (M. Achard)
 
(2)
   
(2)
Dob­ra­noc, lu­by! jeszcze raz dobranoc! Smu­tek roz­sta­nia tak bar­dzo jest miły, Że by dob­ra­noc wciąż us­ta mówiły (W. Szekspir)
 
(1)
   
(3)
Miłość potrafi ranić. Nie ma nic bardziej bolesnego, niż rozstanie. Aby pokochać po raz drugi, trzeba nauczyć się ufać (N. Sparks)
 
(3)
   
(0)
A kiedy za­sypiamy, we śnie widzi­my roz­sta­nie. Ale to dob­ry sen, ale to dob­ry sen, bo się budzi­my z niego (W. Szymborska)
 
(3)
   
(1)
Nasze życia rozchodzą się, ja jestem jego nieszczęściem, a on moim i zmienić ani mnie, ani jego niepodobna, wszystkie próby zawiodły, mechanizm popsuł się (L. Tołstoj)
 
(3)
   
(0)
Kiedyśmy się roz­sta­li, by­liśmy jak dwo­je dzieci, które gwałtow­nie zap­rzy­jaźniły się na ja­kichś imieni­nach i te­raz pat­rzą na siebie, pod­czas gdy rodzi­ce od­ciągają je za ręce, i jest w tym ja­kiś słod­ki ból i ja­kaś nadzieja (J. Cortázar)
 
(0)
   
(0)
Kochankowie zawsze się rozstają z tych samych przyczyn, które ich wcześniej połączyły (E.E. Schmitt)
 
(1)
   
(0)
« poprzednianastępna »

Jeżeli znasz jakieś inne cytaty wpisz je poniżej

    2 + 1 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.