Cytaty o szczęściu

Sek­ret szczęścia, a przy­naj­mniej spo­koju, leży w tym, żeby wyeli­mino­wać ro­man­tyczną miłość z życia, bo to ona spra­wia, że człowiek cier­pi. Tak żyje się spo­koj­niej i le­piej się ba­wi, za­pew­niam cię (M. Vargas Llosa)
 
(1)
   
(2)
Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem (P. Coelho)
 
(1)
   
(1)
Im mniej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć. Wiedza daje wolność, ale unieszczęśliwia (E.M. Remarque)
 
(1)
   
(1)
Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami (A. Einstein)
 
(3)
   
(1)
Niech ludzie nie znający miłości szczęśli­wej twier­dzą, że nig­dzie nie ma miłości szczęśli­wej. Z tą wiarą lżej im będzie żyć i umierać (W. Szymborska)
 
(1)
   
(1)
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci (E. Cioran)
 
(1)
   
(0)
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam (E. Hemingway)
 
(3)
   
(2)
Bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia (F. Dostojewski)
 
(2)
   
(0)
Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek (J.-P. Sartre)
 
(2)
   
(1)
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy (A. Mickiewicz)
 
(2)
   
(2)
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli (A. Schweitzer)
 
(4)
   
(0)
Ze szczęściem cza­sami by­wa tak jak z oku­lara­mi, szu­ka się ich, a one siedzą na nosie (P. Bosmans)
 
(3)
   
(0)
To nie dobrobyt czyni nas szczęśliwymi, lecz dobroć i sposób widzenia własnego życia. I jedno, i drugie zawsze zależy od nas samych: człowiek zawsze może być szczęśliwy, jeśli tylko tego zechce, i nikt nie jest w stanie mu przeszkodzić (A. Sołżenicyn)
 
(3)
   
(0)
Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar (M. Sandemo)
 
(1)
   
(0)
« poprzednianastępna »

Jeżeli znasz jakieś inne cytaty wpisz je poniżej

    4 + 6 =    
~ olkas
2018-06-29 12:53:40
oceń komentarz: 
 
(0)
   
(0)
Szczęście poznajemy wtedy kiedy przyjdzie zły los
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.