Witold Gombrowicz - cytaty

Świat istnieje dla nas tylko jako możliwość bólu, lub rozkoszy.
 
(0)
   
(0)
Byłem niczym, więc mogłem so­bie poz­wo­lić na wszystko.
 
(0)
   
(0)
(...) człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka, chociażby ta dusza była kretyniczna.
 
(0)
   
(0)
Żeby poznać swą lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś gorszego.
 
(0)
   
(0)
Nie wiem, ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą.
 
(0)
   
(0)
Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najważniejsze: umierać za idee, style, tezy, hasła, wiary; i nie to także: utwierdzać się w nich i zamykać; ale co innego, ale to: wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza się z nami.
 
(0)
   
(0)
Nawet religia umiera z chwilą, gdy przeobraża się w obrządek. Zbyt łatwo zaiste poświęcamy na tych ołtarzach autentyczność i wagę naszego istnienia.
 
(0)
   
(0)
Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
 
(0)
   
(0)
Is­to­ta ludzka nie wy­raża się w sposób bez­pośred­ni i zgod­ny ze swoją na­turą, ale zaw­sze w ja­kiejś ok­reślo­nej for­mie i for­ma owa, ów styl, sposób by­cia nie jest tyl­ko z nas, lecz jest nam narzu­cony z zewnątrz - i oto dlacze­go ten sam człowiek może ob­ja­wiać się na zewnątrz mądrze al­bo głupio, krwa­wo lub aniel­sko, doj­rza­le al­bo niedoj­rza­le, za­leżnie od te­go, ja­ki styl mu się naopat­rzy i jak uza­leżniony jest od in­nych ludzi.
 
(0)
   
(0)
Ale może raczej należałoby powiedzieć, że naczelną, podstawową męką jest nie co innego, tylko cierpienie, zrodzone z ograniczenia drugim człowiekiem, z tego, że się dusimy i dławimy w ciasnym, wąskim, sztywnym wyobrażeniu o nas drugiego człowieka.
 
(0)
   
(0)
Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Czy jestem? Jestem pewna ilością sekund – które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
 
(0)
   
(0)
Książki mo­je nie mają wam po­wie­dzieć: bądź, kim jes­teś, ale - uda­jesz, że jes­teś, kim jesteś.
 
(0)
   
(0)
« poprzednianastępna »

Jeżeli znasz jakieś inne cytaty wpisz je poniżej

    2 + 10 =    
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.